Recensies
Het nieuwe leren van de keizer

Het resultaat van deze visie op onderwijs, volgens de schrijver, is dat leerlingen tijdens de traditionele examens door de mand vallen: ‘De tafels stonden netjes gerangschikt volgens de voorschriften. (…) De examinandi waren al verbaasd over het moeten inleveren van telefoon, I-pod, mp3-speler en alle andere gadgets. De verbazing steeg ten top toen er werd medegedeeld dat iedereen voor de duur van het examen netjes aan zijn eigen tafel moest blijven zitten. Het was deze keer de bedoeling dat er niet werd samengewerkt. Ook mocht men niet aan de buurman vragen wat de oplossingen waren en op straffe van een nul, werd zelfs het overschrijven van een ander verboden. Het maken van “eilandjes” om met elkaar te overleggen was uit den boze en ten strengste verboden. Dat waren ze niet gewend, de multi-taskende Einsteins’ – een fijne sneer naar het boek ‘Generatie Einstein‘.

Naarmate de columns actueler worden, scherpt de schrijver zijn pen en laat hij in steeds vileinere bewoordingen zijn mening weten; elke dag gehaktdag. En met de nodige humor. Regelmatig heb ik hard moeten lachen, zoals eerder om Youp van het Hek, als hij in de jaren negentig de knutselende en frutselende managers op de hei op de korrel nam. Humor relativeert en verzacht de pijn, dat is bekend.

Lees de volledige recensie: http://www.johandewal.nl/?s=jeronimoon
JULIUS CAESAR GEZEGD TE WATERLOO

In één van de vorige nummers van uw lijfblad ‘’t Scheldt’ verwees professorBob Smalhout er al naar: het boekje ‘Julius Caesar gezegd te Waterloo’, een bundel columns van J. Jeronimoon die stuk voor stuk focussen op de lamentabele toestand waarin het onderwijs zich in Nederland bevindt.

Het boekje is nu ook op onze redactie toegekomen. Voor alle onderwijsminnenden onder ons (niet alleen in Nederland) is het een aanrader. De titel van het boek verwijst naar een gevleugelde uitspraak van de Nederlandse professor Vastenhaeck die ze gebruikte wanneer zijn leerlingen in al hun jeugdig temperament de jaartallen, koningen en keizers, belangrijke gebeurtenissen zoals zeeslagen, ondertekening van verdragen, oorlogen en andere gevechtsactiviteiten of andere min of meer belangrijke geschiedkundige feiten met elkaar verwisselden zodat Napoleon en Julius Caesar tijdgenoten waren.

Maar niet alleen het Nederlandse geschiedenisonderwijs verging het, volgensJeronimoon zo: ook aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en alle andere vakken werden, zoals hij het noemt, ‘vergoogeld’ en maken al lang geen deel meer uit van de parate kennis van de Nederlandse jeugd. De schuld voor dit alles ligt, volgens de auteur, zowel bij de overheid als bij de scholen daar eerstgenoemde de sturing van het onderwijs overliet aan die scholen die niet langer hun kosten achteraf moesten declareren maar van de overheid een zak met geld kregen (de zgn. enveloppefinanciering) waarvan de inhoud afhankelijk werd gemaakt van het aantal leerlingen of studenten ingeschreven bij de instelling. Elk afgeleverd diploma leverde bovendien een bonus op voor de school. Onderwijs werd een min of meer efficiënt product dat op een quasi-markt verkocht moest worden…

In zijn geschriften neemt Jeronimoon, en dit op zijn gebruikelijke vileine wijze, ook het adagium van een aantal ‘onderwijsproleten’ dat ‘kennis een halfwaardetijd heeft van drie jaar’, op de korrel terwijl de onderwijsbe-stuurde en de welig tierende onderwijsadviesbureautjes evenmin ontkomen aan zijn scherpe pen.

J. Jeronimoon * Julius Caesar gezegd te Waterloo * Uitgeverij Kendro * 162 p * ISBN 978 94 9136 130 2.

Katelijne http://www.eulalie.eu/eula_sch/eula_index.php?opt=LVE&ord=DESC&lim=50&art=5406&rub=11&con=&vv=yes


Het nieuwe leren van de keizer.

" De duivelsverzen van het onderwijs", zo typeert Prof. dr. Bob Smalhout in zijn voorwoord het boek " het nieuwe leren van de keizer" van de schrijver J. Jeronimoon. Een bundel van korte verhalen en columns over de veranderingen en vernieuwingen in het Nederlandse Onderwijs.

Het nieuwe leren van de keizer is een bundel van verhalen en columns die de schrijver eerder publiceerde op zijn weblog op de site van Beter Onderwijs Nederland. Vilein worden de schoolbestuurders, door de schrijver consequent denigrerend ' bestuurderen' genoemd, op de korrel genomen. Hoe de onderwijsvernieuwingen door de bestuurders gebruikt worden om talloze reorganisatie en fusies gebruikt worden om leraren en docenten te vervangen door de nieuwerwetse "coaches" en managers. Op een hilarische manier beschrijft hij de arrogantie van managers en bestuurders die zonder enige kennis van onderwijs zorgen voor een steeds uitdeinende bureaucratie, een moloch van pennenlikkers, ja-knikkers en op winst belustte bestuurders.

Lees de volledige recensie : http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/recensies/31471-het-nieuwe-leren-van-de-keizer.html

L
eraren doen het niet voor het geld

Na het succes van zijn bundel columns met als titel "het nieuwe leren van de keizer" is de volgende bundel van Jeronimoon verschenen bij uitgeverij Aspekt. Titel van deze bundel is "leraren doen het niet voor het geld", en is een weldadige voortzetting van 'de keizer' met evenveel humor, vilaine uitspraken en op sommige momenten hilarisch.

In zijn nieuwe bundel wordt elke column voorafgegaan door een uitspraak van zoals hij het noemt een 'onderwijshotemetoot'. Alleen het lezen van deze uitspraken ontlokt de lezer niet alleen een glimlach maar ook een kijkje in de wereld van de onderwijsbestuurder en zijn visie op onderwijs, de leraar, de docent, onderwijsvernieuwingen, fusies en de minster. De titel van het boek is dan ook een uitspraak van de toenmalige voorzitster van de CNV vakbond voor onderwijs. 

Lees de volledige recensie : http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/recensies/45293-leraren-doen-het-niet-voor-het-geld.html