Blog
Blogfeed
Voeg uw emailadres toe indien u een email wilt ontvangen bij een nieuwe blog:


Datum: 1-07-2018
 
Aan(ge)vallenChairon weigerde pertinent om mij aan boord te laten gaan. Om te beginnen had ik geen twee muntjes meegebracht, de broeder van dienst weigerde mij die twee muntjes te lenen omdat hij niet zeker wist ze ooit nog terug te krijgen. 

Ten tweede bleek dat Thanatos de veerman op het hart had gedrukt om mij niet toe te laten. Tegen zoveel geweld valt natuurlijk niet op te boksen temeer daar er ondertussen een man in een groene outfit iets doende was in mijn ader en slagadercircuit. 

Geen bootreisje dus, wel een paar dagen ziekenhuisbed en een aantal witte jassen aan het bed die mij omstandig kwamen uitleggen dat ze de cruise voor een paar jaar op zijn minst hadden uitgesteld. 

Ik prees me gelukkig dat de uitleg in het onverholen Nederlands gebeurde, je weet maar nooit met die verengelsing tegenwoordig, zometeen staat er een witte ziekenhuisjas in het koeterwaals uit te leggen wat het verschil is tussen het goeie en het slechte cholesterol. Enfin, herstellen, kalmpjes aan, revalidatie tussen en met soortgenoten die allen door Chairon geweigerd waren. 

Het heeft natuurlijk ook zijn voordelen zo een periode van gedwongen rust en contemplatie. Alle berichten van het afgelopen jaar over het onderwijs passeerden de revue. 

Het lerarentekort, de grote sprong voorwaarts met curriculum.nl, de onderwijsramp die passend onderwijs heet, de verengelsing van het universitaire onderwijs, de plannen voor een Europese universiteit, de af/ en uitstroom -verdubbeling in het voortgezet onderwijs, het faillissement van onze vriend Maurice zijn i padjes onderwijs, de verdwenen miljoenen die bestemd waren voor de verbetering van de positie van de leraar, 

de waslijst van onderwijsberichten is schier eindeloos. Dat is hij al een paar jaar maar blijkbaar is de politiek zich niet bewust van de belangrijkheid van ons onderwijs. Zie de geenID66 minister die BON de wind uit de zeilen wil halen door simpelweg de wet aan te passen zodat verengelsing gelegitimeerd kan gebeuren. Op zulke momenten vraag je je toch af naar wiens pijpen zo een minister danst. 

Het wordt zo stilaan tijd om de pen maar weer op te pakken. Het is allemaal zo braaf tegenwoordig, zo op zoek naar consensus, zo bang voor lange tenen. De beuk moet er maar weer eens in, hersenloze types moeten nu eenmaal hersenloos worden genoemd en zakkenvullers blijven zakkenvullers ook al zijn ze van Groen links. Waarheid kwetst zei mijn opa zaliger en hij had gelijk. 

Klachten zullen voortaan netjes worden opgeschreven en doorgegeven aan Chairon, zijn fout dat deze column, en de volgende columns, geschreven werd en zullen worden geschreven. 

 

Jesse Jeronimoon, Alive and again Kicking. 

----------
 
 
5-04-2019, reactie van DromyFrédéric
Lening aanbod tussen zeer betrouwbaar en sneller individu

Hallo
Mein Name ist Herr. Frédéric DROMY. Ich bin ein französischer
spezielles angebot darlehen mit einer rate von 3 %. Der Betrag
variiert von 2000‚ā¨ an 800.000‚ā¨. Ich m√∂chte zu tun haben, mit menschen,
die ehrlich und vertrauensw√ľrdig. Wenn ihr antrag ist ernst senden sie
mir eine e-mail. Ich leihe mein Geld nur f√ľr personen in der lage,
mich zu erstatten, ohne kein Finanzprotokoll. Wenn sie interessiert
sind zögern Sie nicht, kontaktieren Sie mich direkt an:
domfrederic606@gmail.com
domfrederic606@gmail.com
 ----------
Datum: 21-01-2018
 Still alive en binnenkort weer in dit theater. J.J.
----------
 
Datum: 6-12-2016
 Passende samenwerkingsverbanden

 


Renate Tebaldi schittert door het huis met ‘o mio bambino caro’ als ik het rapport van de onderwijsraad over het passend onderwijs lees. Renate geeft rust, gelukkig, want het rapport staat vol met open deuren en voor het gemak worden nog maar een aantal deuren geopend kwestie van een ‘verbeteringsslag’ betreffende het passend onderwijs te initiëren. Wat de gewone juf of meester twee jaar geleden al zag aankomen en voor waarschuwde blijkt nu pas bij de onderwijsraad door te dringen.

Wat gaat er ten principale mis met dat passend onderwijs? Laten we daarvoor teruggaan in de tijd en daarbij in het achterhoofd houden dat elke onderwijsverandering of – aanpassing die door de overheid is of werd voorgesteld primair is ingegeven door bezuinigingsdrift. Ook de verandering van subsidiering door ‘bonnetjes’ naar lumpsum, is ingegeven door gierigheid.

Vóór de eeuwwisseling werden basisscholen ondersteund door Onderwijs Begeleidingsdiensten. Zij zorgden voor ondersteuning van onderwijzer en onderwijzeres bij hulp aan moeilijk lerende kinderen, gaven voorlichting, hielpen bij remediale hulp en indien nodig stonden ze school en ouders bij voor een verwijzing naar gespecialiseerd onderwijs. Deze OBD’s werden gesubsidieerd door onze overheid die in al zijn gierige wijsheid besefte dat al het werk van de OBD medewerkers goedkoper, sneller en kwalitatief beter kon door concurrerende marktpartijen. Helemaal in de geest van het neo liberalisme werd de subsidie afgebouwd en mochten de OBD’s hun eigen broek ophouden.

‘Marktpartijen’ zagen de wolken boven de OBD’s  eerder hangen dan de OBD zelf en zorgden er al snel voor dat de OBD medewerker met kennis van zaken, lees goede contacten in het basisonderwijs, zich nestelden in de moederschoot van de marktpartij. Op het moment dat de achteruitgang van de OBD hulp duidelijk zichtbaar werd ontstaat in de basisschool het fenomeen ‘intern begeleider’. Een juf of meester werd vrijgesteld van lessen om de collega’s te ondersteunen en de zorgleerling te begeleiden, een éénmans OBD zullen we maar zeggen.

De volgende stap in de malaise wordt gezet met het optuigen van ‘weer samen naar school’. Het speciaal onderwijs gaat op de schop en de Regionale Expertise Centra met zijn vier clusters ingesteld. Het LOM MLK onderwijs wordt praktijkonderwijs en tevens eindonderwijs. Regionale verwijscommissies worden ingesteld om de stroom van leerlingen naar dat speciaal onderwijs en praktijkonderwijs in te dammen. Van de REC’s wordt verwacht dat ook zij hun gespecialiseerde kennis ten dienste stellen van de basisschool, echter daar heeft de overheid geen dubbeltje voor over.

Met de fusiegolf in het basisonderwijs, de bijna gelijktijdige inrichting van ‘weer samen naar school’ en de verbreiding van het persoonsgebonden budget ‘het rugzakje’ zien we een nieuw fenomeen ontstaan ‘het samenwerkingsverband’. Een aantal scholen ‘stroomlijnen’ de ondersteuning voor de zwakkere leerling binnen dat samenwerkingsverband. Schoolbesturen storten bijna de volledige overheidstoelage voor ondersteuning aan de zwakkere leerling in de kas van het samenwerkingsverband en wassen verder hun handen in onschuld. De individuele schooldirecteur staat met bijna lege handen, kan zelf niet meer bepalen welke hulp en ondersteuning hij voor zijn juffen en meesters inroept, daar gaan de samenwerkingsverbanden over en die ontpoppen zich tot  logge bureaucratische instituten, wie had dat nou verwacht? die eigenlijk de hele tijd op zoek zijn naar nog meer inkomsten. En die vinden ze in het PGB of rugzakje. Bijna systematisch wordt in scholen gezocht naar dyslectische leerlingen, dyscalculitische leerlingen, ADHD’ers, PDD nossers, leerlingen met een stroring in het autistisch spectrum en wat al meer, waarmee een rugzakje kan worden aangevraagd. De juf signaleert en het samenwerkingsverband incasseert.

Dat die situatie niet lang kon duren was zo klaar als een klontje en onze overheid bedacht ‘weer samen naar school 2.0’ ofwel het passend onderwijs. Het rugzakje verdwijnt, de REC’s worden opgeheven zodat de weg naar het speciaal onderwijs is afgesneden en álle leerlingen moet passend onderwijs worden aangeboden binnen het reguliere basisonderwijs. De ‘zorgleerling’ mag zich verheugen in een gang naar het gemeentelijk loket waar beslist wordt of en hoeveel ‘jeugdzorg’ kan investeren in hulp.

Heel in het kort dus een overzichtje van pakweg 20 jaar ‘leerlingenzorg’. Wat is er nu mis aan dat passend onderwijs. Het is een onderwijsverandering met als fundament een oud systeem namelijk de samenwerkingsverbanden. Deze verbanden hebben in de loop van de jaren laten zien dat ze niet meer of minder zijn dan een bureaucratie die alles, waaronder geldstromen, behalve de leerlingzorg hoog in het vaandel draagt. Mooi voorbeeldje daarvan is het CDA kamerlid die eerst directeur was van een OBD, daarna een paar jaartjes tweede kamerlid en nu directeur is van zo een samenwerkingsverband. De cirkel is rond.

Samenwerkingsverbanden zijn een systeem en hebben door de toenmalige minister van onderwijs de verantwoordelijkheid en de centen gekregen om ‘passend onderwijs’ gezicht te geven en in goede banen te leiden. De minister toen en de onderwijsraad nu moeten beseffen dat bureaucratische systemen zichzelf nooit vernietigen maar in stand houden en uitbreiden, ten koste van wat dan ook.

Als de onderwijsraad van passend onderwijs een succes wil maken moet er maar één ding gebeuren, geef het geld dat de samenwerkingsverbanden nu ontvangen aan de schooldirecteuren zodat die in samenspraak met zijn juffen en meesters kan bepalen op welke manier dit het beste ingezet kan worden ter ondersteuning van leerling en leraar.

 

Jesse Jeronimoon

PS. Na het schrijven van deze column las ik het bericht dat de samenwerkingsverbanden ongeveer 111 miljoen, bedoelt voor de zorgleerling hebben ‘gereserveerd’ voor ‘moeilijke’ tijden. Geheel volgens de uitgangspunten om het systeem draaiende te houden.

Heb uit arren moede maar een plaatje van nobelprijswinnaar B. Dylan opgezet. “The times they aren’t changing”

 
----------
 
Datum: 16-11-2016
 Dwars

 

Het zit me dwars, heel dwars, om niet te zeggen onnoemelijk dwars. Al een tijdje volg ik vanuit mijn luie stoel de berichtgeving over het lerarenregister en het zit me dwars, het irriteert me, maakt dat mijn luie stoel niet meer zo lekker zit de laatste tijd.

Het zit zo. Mijn luie stoel gebruik ik de dag van vandaag voornamelijk om research te doen, krantjes te lezen, en meer van dat soort dingen die waarschijnlijk volstrekt nutteloos zijn maar wel verrukkelijk tijdverdrijf. Vroeger gaf het nog wel eens aanleiding om een column te produceren maar dat zit er de laatste tijd ook al niet meer in. Het onuitgesproken verbod op polemiek, het verbod op ongenuanceerde meningen, en het bijna verplicht worden enige politieke correctheid aan de dag te leggen is voor schots schrijvers zoals ik er eentje ben, nagels aan de doodskist. Geen vitriool, geen pen. Dus de laatste tijd was mijn researchwerk voor een gewoon boek over gewone mensen mijn ‘luie stoel’ taak. Tot het vermaledijde lerarenregister weer om de hoek kwam piepen.

Even schoot ik uit mijn slof toen ik in het wetsvoorstel las dat iedere leraar bij inschrijving verplicht wordt ook zijn BSN-nummer in te vullen, kwestie van het de toekomstige registerbeheerders gemakkelijk te maken 47 databanken te raadplegen, van hoogte van hypotheek tot afdracht belastingen, maar al snel had ik mijn slof weer gevonden. Wat zou het? Alle gegevens liggen al op straat dank zij het internet dus waarover me druk maken. Weer naar de wereld van de gewone mensen. Tot vandaag.

In september 2015 schreef ik de column ‘verraden en bedrogen’. Een column over het aanstaande lerarenregister, de onderwijs coöperatie en BON. Het bracht heel wat teweeg. Een ontploffende mailbox, boze telefoontjes, hier en daar een steunbetuiging maar over het algemeen hoe ik het in mijn hoofd haalde op die manier over het paradepaardje van de onderwijscoöperatie mijn mening te geven. Die column was eigenlijk niet meer dan een weergave van hoe het de laatste jaren in het onderwijs werkt. Bestuurders bedenken samen met adviseurs een nieuwe bron van inkomsten zoals een onderwijsvernieuwing- of verandering en deze keer was het een lerarenregister met als model het notarisregister, advocatenregister, psychologenregister en het nog steeds niet bestaande verpleegkundigenregister. ( het lerarenregister is een ideetje van de CBE group ( spreek uit kroep) en de toenmalige voorzitter van de MBO-raad). Het ideetje wordt geparachuteerd in de welbekende kringen en netwerken en als iedereen er genoeg brood in ziet komt het als vanzelf waar het hoort namelijk op het bordje van de politici en die gaan er mee aan de slag.

Om een en ander goed ‘laten landen’ werd indertijd de nieuwbakken onderwijscoöperatie ingehaald. ‘Voor en door leraren’ een slogan die de beste adviseur niet beter had kunnen bedenken. Een voorlopig vrijwillig register werd opgetuigd en een paar tienduizend (on)bevoegde docenten stonken er met boter en suiker in. Maar zeg nou zelf ‘registerleraar’ op je ‘linke in’ pagina staat toch wat sjieker dan gewoon ‘docent’. Verder was het voor de bedenkers van de kip met gouden eieren niet veel meer dan ‘rekken en er bij blijven’, het geschikte moment afwachten om de onderwijscoöperatie buiten spel te zetten als de aangewezen beheerders van het register. Achter de schermen was men al lang bezig om de flutcursussen en gezelligheidsbijeenkomsten te inventariseren kwestie van op het ultieme moment naar buiten te komen met het ‘nascholingsprogramma’ en wee de dwarsligger zijn gebeente, dat verplichte lerarenregister ontsproten in de weergaloze donkere ruimte van hersenloze schedels, zou er hoe dan ook komen en wel op hun voorwaarden. Nou, dat lerarenregister is er! En kom me niet vertellen dat ik de enige ben die dat had verwacht.

En dat zit me dus dwars. Onnoemelijk dwars. Iedereen die zich gebogen heeft over dat toekomstige lerarenregister had die bui al lang voelen aankomen, nog voor het ging spetteren hebben zij toch ook die donkere wolken gezien, het wetsvoorstel zoals dat er in september 2015 lag spreekt boekdelen. Niemand had echt een bril met jampotglazen nodig om toen al te kunnen zien dat het met dat lerarenregister de verkeerde kant opging, de staatsecretaris maakte toen al duidelijk wat zijn bedoelingen waren, namelijk zijn netwerk en andere kliek de wind in de zeilen te geven. Hij voorzag de bedenkers toen al van heel wat voer voor hun kip zal ik maar zeggen.

Was het hooghartigheid, overmoed, valse bescheidenheid, politieke of andere belangen, toekomstige ambities, onnozelheid, overschatting van eigen kunnen of domweg naïviteit die het mogelijk maakten dat ‘voor en door leraren’ lang, al te lang hebben meegehuild met de wolven in het bos? Te laat de put gedempt nu, het kalf is verdronken.

Enfin, het lerarenregister komt er, en daar helpt een petitie niet, ook al heb ik die petitie mee ondertekend. Er wordt hoogstens hier en daar nog een komma verzet, een alineaatje aangepast, of een uitroeptekentje geplaatst maar de buit voor de graaiende bedenker is binnen, geef ik je op een blaadje. Nu zeker, nu Beter Onderwijs Nederland geen deel meer uitmaakt van de onderwijscoöperatie is ‘voor en door’ niet meer dan een zieltogend kadaver in de handen van onderwijs verscheurende paljassen. Arm Nederland, arme niet te benijden registerleraren, leve Erben!

Zo! En nu is Mauris de Hont weer aan de beurt, of is het beurd?

 

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 27-09-2016
 Geen weg terug ?

 

Op de school waar ik indertijd werkzaam was had de invoering van het taakbeleid heel wat voeten in de aarde. Discussies over nut, wel en wee waren niet van de lucht. Uiteindelijk greep de voorzitter van de raad van bestuur naar het aloude bestuurlijke principe ‘meedenken en meepraten’. Het is een bestuurlijke vorm van de boel oplichten en altijd met succes. Onder de noemer ‘meebeslissen’ werden in elke locatie plenaire vergaderingen bijeen geroepen om ons te buigen over 10 cruciale vragen opgesteld door het bestuur. Vragen zoals ‘het werk moet eerlijk verdeelt worden’, ‘iedere docent heeft recht op zijn eigen stukje bij- en nascholing’ en ‘elk vak heeft zijn eigen taakomvang’, kortom vragen met als mogelijk antwoord ‘ja of ja’. Het uiteindelijke resultaat van dit alles was de invoering van het taakbeleid en ook al had een zeker iemand die het bestuurlijke spel al snel had doorzien overal ‘nee’ op geantwoord, ook hij was, dank zij de inspraakronde, medeverantwoordelijk voor de invoering van een draak dat taakbeleid werd genoemd.

Ik krijg zware hoofdpijn als ik ergens lees dat een bestuur of een commissie of wat dan ook, in het leven geroepen door minister of staatsecretaris, een ‘inspraakronde’ organiseert. De bedoeling van zo een ronde is altijd, altijd, altijd, om wat er in achterkamertjes reeds beslist is door de strot van de zogenaamde meebeslisser te duwen. Ja of ja zijn de enige mogelijke antwoorden en hoe groter de groep ‘insprekers’ hoe groter de kans op een het grootst mogelijke aantal lemmingen. Die paar recalcitrante heer- of mevrouwschappen die het helemaal niet eens zijn met het bestuurlijke standpunt verworden ineens tot medeverantwoordelijken bij de invoering of uitvoering van de bestuurlijke of plannetjes. Immers ook hun naam prijkt op het lijstje ‘meepraters’ en geadviseerden.

Beter Onderwijs Nederland heeft zich op deze manier ernstig in het pak laten naaien wat betreft onderwijs 2032. Natuurlijk is BON tegen het afbraakplan onderwijs dat in 2032 moet plaatsvinden en dat in God weet welke hersenloze individuen is ontstaan. Maar ‘tegen zijn’ is toch wel een beetje buiten de bestuurlijke waard gerekend. Eerst een landelijke inspraakronde waar God en klein Pierken zich ineens mocht aanbemoeien met het toekomstige curriculum waardoor het voor de commissie Snabbel en Babbel wel heel gemakkelijk werd om in de grabbelton van voorstellen net die er uit te pikken die pasten in het straat van onderwijs 2032, ‘u heeft ze zelf gekozen ouders en meepraters’. Daarna nog een hopeloze internet inspraakronde met ‘de werkvloer’ mogelijke antwoorden ja en ja en toen als klap op de vuurpijl de goedkeuringsbrief van de voorzitter van de onderwijscoöperatie,en op dat moment stemde BON, wat betreft de buitenwereld of de niet-BON-kenner, in met onderwijs 2032 en dat zal zo blijven. Hoe hard er ook geroepen wordt dat BON het  niet eens is met onderwijs 2032 telkens weer zal die brief opduiken met de begeleidende tekst ‘hier staat dat de onderwijscoöperatie, BON incluis, akkoord ging met het plan Snabbel en Babbel, punt. Er is geen weg terug.

En op die manier is de onderwijscoöperatie, BON incluis, medeverantwoordelijk voor onderwijs 2032 ofwel de vernieling van ons Nederlands onderwijs. Is de onderwijscoöperatie, BON incluis, medeverantwoordelijk voor de invoering van een lerarenregister dat niemand, behalve de overkoepelende raden en andere belanghebbenden zoals nascholingsinstituten, wil. Onderwijzers zijn medeverantwoordelijk gemaakt voor het passend onderwijs, ik ben medeverantwoordelijk voor de invoering van een zeikmakend taakbeleid, en zo verder en zo meer.

Telkens weer zal de bestuurlijke truc van inspraakrondes ten tonele worden gevoerd om tegenstanders een loer te draaien en uiteindelijk verantwoordelijk worden gemaakt voor de in-en of uitvoering van bestuurlijke plannen. Zo werkt het op school niveau, samenwerkingsniveau, landelijk niveau en ook wel Europees niveau nooit of te nooit is er een weg terug.

 

Jesse Jeronimoon.

 
----------
 
Datum: 6-09-2016
 We zijn begonnen !De (on)vrijwillige bijdrage voor de basisschool rijst de pan uit. Meer en meer vinden de schoolbesturen dat de vrijwillige ouderbijdrage een welkome aanvulling is op hun al riante budget. Na rondvraag blijkt de vrijwilligheid ver te zoeken. Aanmaningen, incassobureau’s, uitsluiting van het kind voor paasontbijt, schoolreisje, sint ontbijt enzomeer en zoverder, zijn schering en inslag. Waarom een basisschool een vrijwillige ouderbijdrage eist van 1500 eurootjes ( jazeker die school bestaat echt) is mij een volstrekt raadsel. Maar blijkbaar kan het in dit land, zal wel iets te maken hebben met de reclameslogan ‘niet omdat het moet, maar omdat het kan’.

Basisscholen blijken niet in staat om weerstand te bieden aan de i-padjes ongein die nu al een paar jaar het onderwijs teistert. Elke leerling moet aan de i-pad en de i-padjespeeërs in zo een school hebben ook bedacht dat het wel een uniform i padjes moet zijn. Onder de noemer ‘geen gezeik, allemaal gelijk’, geen ratjetoe van padjes uit verschillende speelgoedwinkels of een of ander goedkoop prul uit een nog goedkopere supermarkt. Nee, ieder kind hetzelfde padje. Niet goedkoop maar dat moet voor de ouders geen zorg zijn. De school zorgt voor het voorgeschreven i-padje en er is voor de ‘minder welgestelde’ ouders een mooie afbetalingsregeling bedacht. Sommige ouders zijn daar niet zo blij mee als blijkt dat samen met het i-padje een meer dan woekerrente berekend wordt op de aanschaf van het padje.

In het MBO weten ze al helemaal niet meer hoe het verder moet met de opleidingen. De afbraak door de invoering van het Competentie Gericht Onderwijs is zo allesvernietigend geweest dat het bedrijfsleven zijn kans waarneemt. Onder het mom van ‘de jongeren opleiden voor het werk van de toekomst’ mengt het, meestal plaatselijke, bedrijfsleven zich met het curriculum van de opleiding. Wat 10 jaar geleden niet lukte met het CGO krijgen ze nu in de schoot geworpen, zeggenschap over het onderwijs.

In het HBO blijkt meer dan de helft van de docenten niet de nodige kwalificaties te bezitten om les te mogen geven. In het voortgezet onderwijs noemen we zoiets ‘onbevoegd’. Maar het moet gezegd, dat zijn we nu al een beetje gewend dat het docentenvak eigenlijk geen vak is en eenieder met een beetje ‘werkervaring’ zonder probleem zichzelf docent kan noemen. Dat wordt nog wat met dat lerarenregister. De hogeschool scholier moet niet zeuren, immers ze zijn het gewend om van on- en onderbevoegden les te krijgen.

De bollebozen op onze universiteiten worden ondergedompeld in een soort van steenkolenengels waarvan de bestuurder zegt dat het nodig is. De wetenschap schijnt voornamelijk te communiceren in het Engels en wil wetenschappelijk Nederland nog van enige betekenis zijn in de toekomstige vinden en uitvindingen dan kan het niet anders of de opleiding ‘oude talen’ moet in het Engels geschieden. Al dat dédain omtrent de Nederlandse taal is vooral ingegeven door de ‘economische waarde’ van ons onderwijs. Veel buitenlandse studenten betekent nu eenmaal een groter financieel budget voor de bestuurder.  De bollebozen vinden het helemaal mieters, geen onvertogen woord, geen enkele die naar zijn hoogleraar roept ‘doe effe normaal, spreek je moerstaal.’ Er valt ook  niet al te veel te verwachten van onze bollebozen, als ik lees hoe ze zich plooien naar de alleswetende gedachtenpolitie op onze universiteiten braakt mijn computer ‘laffe watjes’ uit, zonder dat ik het toetsenbord met 1 vinger aanraak.

Kortom, vakantie is ten einde, we zijn begonnen!

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 2-08-2016
 Komen nergens vandaan.

 

In elke bedrijf in Nederland loopt er wel eentje rond, of het is iemand op de werkvloer, of het is een manager. Mannetjes of vrouwtjes die de hele dag druk bezig zijn met niets doen. Ze komen nergens vandaan en gaan nergens heen maar hebben het schijnbaar erg druk en niemand weet met wat. Iedereen kent er wel eentje. De manager die minstens één keer per dag door de gangen holt met het onafscheidelijke pak papier of map onder de arm. Meestal pratend in zijn door de school aangeleverd mobieltje of erger nog in zo een plugje dat als een raar soort gewas uit zijn oor groeit. Bij pensionering wordt het pak papier of map en ooronkruid operationeel verwijderd.

Maar ook op de werkvloer loopt dat soort rare types rond. Ze hebben meestal het hoogste woord in de koffiekamer en weigeren pertinent de onderwerpen onderwijs, leerling, ouders, toetsen of anderszins onderwijsgerelateerde onderwerpen aan te snijden. Eén uitzondering maken ze en dat is het onderwerp ‘vakantie’. Met een beetje geluk hebben ze bij de eerste dag van het schooljaar een hoekje van het mededelingenbord geconfisceerd waar ze de kalender van september tot juni hebben opgehangen en elke dag een streepje trekken door de datum, kwestie dat iedereen de dagen kan aftellen tot de volgende vakantie.

Dan heb je ook nog het type trendsetters. Ze zijn er als de kippen bij om de nieuwigheden in het onderwijs, die ze gelezen hebben op de facebookpagina’s van collega’s trendsetters, uit te proberen op hun leerlingen. Er is maar één voorwaarde voor een mogelijke implementatie en dat is dat ‘de klassieke docent zijn beste tijd heeft gehad’. Lees: zo weinig mogelijk werk voor de docent want daar is dat soort trendsetters een meester in. Ze omarmden ‘de leraar als coach’, het ‘Competentie Gericht Onderwijs’, het ‘flipping the classroom’, het ‘de leerling stippelt zelf zijn leertraject uit’ en alle andere onzin die zich de afgelopen jaren meester hebben gemaakt van het onderwijs. Ga maar na, de grootste gemene deler van al die vernieuwingen en veranderingen is vooral dat de docent zo weinig mogelijk kennis overdraagt. Weg met de lesvoorbereiding, toetsen maken, toetsen nakijken, cijfers geven en de rest van de administratie die daarbij hoort. ICT in de klas, natuurlijk, niets zo vermakelijk als een klas youtubers die van toeten of blazen weten maar na het zien van het filmpje ‘hoe stuitert de bal’ zichzelf hebben wijs gemaakt alles te weten over luchtdruk.

Of ik ze ken de trendydocenten? Jazeker, in elke school zitten er wel een paar die het oeuvre van Maurice statistiek als geloof belijden. Maar even zo gemakkelijk switchen ze naar een ander geloof als blijkt dat daarmee de inzet op nog een lager pitje kan komen te staan. Zelf hebben ze een blog, vlog of twitteraccount, lemmingen zijn brave diertjes, om hun geloof te verkondigen of om een andere gelovige te ondersteunen in het  verspreiden van de allernieuwste onderwijsonzin.

Soms vraag ik me af hoelang we, en met ‘we’ bedoel ik de ‘klassieke docent’, ons nog de les laten lezen door een handjevol ‘classroom flippers’, de op twee handen te tellen ‘Steve Jobs scholen’, de paar mislukte onderwijstypes met hun eigen onderwijsadviesbureautje, die enkele malloten die denken dat youtube, facebook en twitter dé waarheid, licht en ICT leven en toekomst zijn, enz…

Hoe lang mogen nog een stelletje malloten met hoog zweefteefgehalte het Nederlandse Onderwijs ‘hervormen’ met hun door luiheid en laksheid geïnspireerde theorietjes en experimentjes? Hoe lang nog mogen die enkele zakkenvullende adviseurtjes het onderwijsbeleid in dit land bepalen? Hoe lang nog duurt het nog dat getreiter van de ‘klassieke docent’ door hol klinkende trendsettertjes en dolende managers die nergens vandaan komen en nergens heen gaan? Wordt het niet eens gewoon tijd voor een goed ouderwets ‘name it and shame it’.

 

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 30-06-2016
  Onderwijscoup 2032

 

Na het symposium hebben andere zorgen, beslommeringen en bezigheden bezit genomen van mijn dagelijkse bestaan. Het onderwerp ‘onderwijs’ is even van het prioriteitenlijsten gevallen, wat niet wil zeggen dat het toeven langs de zijlijn de blik vertroebeld. Als een spons zuig ik de berichtgeving over het onderwijs op en klasseer het in het hersenvakje ‘to do’ voor later.

Het merendeel van de berichtgeving gaat natuurlijk over ‘onderwijs 2032’, een wangedrocht bedacht door… ja door wie eigenlijk? Veel duidelijkheid krijgen we daar niet over net zoals bij de bedenkers van het ‘passend onderwijs’ blijft ook hier de sluier van heimelijkheid en achterkamertjes netjes de echte oorsprong van het plan bedekken. Ook het ‘waarom’ van ‘onderwijs 2032’ is omgeven door een mist van platitudes, one liners, leugens en manipulatie. ‘Om klaar te zijn voor de toekomst’ is even onzinnig als ‘Omdat het onderwijs van het verleden geen garantie biedt voor de toekomst’. Zinnetjes die ontsproten zijn aan bureautjes gespecialiseerd in halve waarheden en hele leugens in dienst van een stelletje hebberige halve garen die zich mogen verheugen in het feit dat hun hersenkwabben met elastiekjes bij elkaar worden gehouden. Bureautjes die er niet voor terugdeinzen om een achterban bij elkaar te kopen die ocharme voor vijftien lullige eurootjes maar al te graag hun ziel voor een paar uurtjes on line te verkopen. Holland op zijn smalst als het op corruptie op aankomt.

Maar er is meer aan de hand met dat ‘onderwijs 2032’. Het wordt voornamelijk gedragen door de onderwijskoepels die met graagte wijzen naar de grote meerderheid van jonge docenten die in vervoering raken van het plan. Nu heb ik niet zo veel op met docenten die opgeleid zijn met competenties, 90, 180 en 360 graden feedback, competentieverslagen, afvinkklijstjes, persoonlijke ontwikkelingsplannen, en hun kennis vooral halen van twitter, facebook, instagram en Google. Maar de bestuurders van de koepels zweren op het licht in de ogen van hun kinderen dat bij deze jonge docenten de toekomst van ons onderwijs in goede handen is. Ik heb er zo mijn twijfels over.

Alle berichtgeving bij elkaar doet mij het volgende concluderen over ‘onderwijs 2032’. Het draagt de pretentie in zich om voor eens en voor altijd af te rekenen met het ‘oude onderwijs uit het verleden’. Dat ‘pretentie’ een brevet van domheid is laat ik even buiten beschouwing en kom tot de kern. Het oude onderwijs wordt altijd voorgesteld als een monoloog van een docent aan een groep personen. Dat is al lang niet meer zo maar daar hoeven we niet te moeilijk over doen. Het oude onderwijs heeft een curriculum dat blijkbaar niet meer voldoet voor de werknemer van de toekomst. Gelukkig hebben we in dit land heel wat glazen bollen waarin piskijkers, koffiedrab-lezers en ander zweefteeftuig kunnen zien wat de toekomst ons brengt. Jammer genoeg sliepen deze bollebozen een diepe slaap in de jaren voorafgaand aan de val van economie en banken nu een tiental jaren geleden of de glazen bol was een beetje dof waardoor die toekomst niet goed in beeld kwam, kan ook natuurlijk. En natuurlijk de docent ontkomt niet aan de toorn van ‘onderwijs 2032’. Hij en zij zijn niet meer van deze tijd. Een voorschotje kregen we al in de afgelopen jaren. Coach, leerwegondersteuner, leerregisseur, leerlingondersteuner, en wat andere troetelnaampjes moesten het woord ‘docent’ uit de woordenboeken laten verdwijnen. Nu de persoon zelf nog. Het ICT gedeelte krijgt grote aandacht bij ‘onderwijs2032’ niet zozeer omdat het veel meer zou bijdragen aan een boek maar vooral omdat individueel onderwijs op maat er veel gemakkelijker door wordt. Afschaffen jaarklas systeem, afschaffen centraal examen, afschaffen homogene groepen, afschaffen, afschaffen, afschaffen. Niet mis, wat er in de plaats moet komen moet nog bedacht worden.

De bedenkers van ‘onderwijs 2032’ hebben de pretentie om de geschiedenis van het onderwijs niet te schrijven maar te herschrijven en die geschiedenis te beginnen in 2032. Alle onderwijs van vóór 2032 moeten we met zijn allen zien als een enorme vergissing, als een allesomvattende dwaling van de betekenis van onderwijs. Niet de overdracht van cultuur en opdoen van kennis en waarden ter nagedachtenis van de vorige en ter ere van de volgende generatie is de ware betekenis van onderwijs maar zelfverrijking en zelf overschatting.  

De toekomst zal het uitwijzen maar ik denk dat we met ‘onderwijs 2032’ getuigen mogen zijn van een regelrechte ‘onderwijscoup’ gepleegd door de koepels en hun graaiende adviserende vriendjes.

 

Jesse Jeronimoon  
----------
 
Datum: 14-06-2016
 Tien kaarsjes

 

‘t Was een mooi feestje met een heuse officier als afsluiter. Tien jaar Beter Onderwijs Nederland, wie had dat gedacht, durven dromen, of in een onvermoed moment van volledige verstandsverbijstering negen jaar geleden, na het eerste roerige jaar in het bestaan van het clubje, durven hopen. De herinnering aan het eerst symposium met de grote schare ontevreden docenten en docentinnen ligt bijna nog vers in het geheugen. Maar het feestje mocht gevierd worden met alle mooie woorden die bij zo een tienjarig bestaan horen uitgesproken te worden, al dan niet geveinsd.

En op zulke momenten besef ik ook wel dat ik al tien jaar stukjes schrijf en ondanks BON het onderwijs zien veranderen heb. Passend onderwijs, Competentie gericht onderwijs, faillissementen van scholen, verplicht lerarenregister, reorganisatie op reorganisatie, misbruik van lump sum, knellend taakbeleid, ict gekte, i-padjes scholen, managements cultuur, rendementsdenken, en zo verder en zo meer, te veel om op te noemen maar het is wel in de afgelopen tien jaar allemaal voorbijgekomen. Als het op ‘veranderen’ op aankomt, steekt het onderwijs in Nederland elke andere tak van sport naar de kroon. Niets zo veranderlijk als het onderwijs.

Niet dat ik daar verbaasd over sta. Per slot wordt er jaarlijks een slordige dertig miljard verdeeld in het onderwijs en wie slim of sluw genoeg is, professor of charlatan, einzelgänger of netwerkdeskundige, wie op het juiste moment op de juiste plaats op de juiste persoon gokt en niet gespeend is van enige kennis of kunde maar uit het goede jargon gesneden kan zich in een goed belegde boterham voorzien. Volstrekte onwetendheid omtrent het reilen en zeilen van het onderwijs is een pré. Verandering op verandering op aanpassing op reorganisatie op vernieuwing is de ultieme manier om de hoorn des overvloed aan de gang te houden.

Beklemmend in dit alles is echter dat de overkoepelende raden in de handen zijn gevallen van de politieke partijen. Nu Ton Heerts, toch wel een beetje mislukt als redder des FNV straks voorzitter wordt van de MBO raad is meer dan overduidelijk geworden dat de bestuurder zich mag verheugen in een nieuwe baantjescarrousel met als enige voorwaarden bestuurservaring en uitgerangeerd. Het onderwijs vaart er wel bij (sic). Meestal is het maar een deeltijdbaantje dus tijd genoeg om op andere plekken, tegen een billijke vergoeding, de bestuurderscapaciteiten te tonen, de schoorsteen van de bestuurder moet ook roken. De landelijke politiek heeft zijn onderwijsschaapjes op het droge en de thermometer in het achterste van onderwijsbestuurlijk Nederland. Voorwaar een perfecte uitgangspositie voor het geval de Europese parlementariërs ook wat willen met het onderwijs in Nederland.

En zo komen we terug bij Beter Onderwijs Nederland. Na het feestje maar weer met de voetjes op de grond. Europa wil wat met het onderwijs, niet verwonderlijk natuurlijk. Uiteindelijk is het niet meer of minder dan een bestuurlijk monster dat op zoek is naar een volk en uiteraard is onderwijs het middel bij uitstek om een volk te dirigeren en op te voeden. De overheid wil wat met het onderwijs getuige de snode plannen van ‘onderwijs 2032’ om klaar zijn voor de toekomst, waardig, vaardig, aardig. De raden willen wat met het onderwijs, denk aan het nieuw plannetje van een vijfjarig voortgezet onderwijs. De docent wil wat met het onderwijs, eindelijk de 20 les-urige werkweek? En Beter Onderwijs wil wat met het onderwijs, namelijk gewoon Beter Onderwijs.  

In de komende jaren staan ‘onderwijs 2032’, de uitwerking van het passend onderwijs, het lerarenregister, maar vooral de zeggenschap over het onderwijs in het plan van aanpak van Beter Onderwijs Nederland. Gelukkig hebben we nu een officier in de gelederen.

 

Jesse Jeronimoon

   
----------
 
Datum: 31-05-2016
 Al is de leugen….

 

Ik vraag het vrienden en kennissen, maak zelf lijstjes, speur krantenartikelen op, breek mij het hoofd en sta na twee maanden even ver als toen ik eraan begon. Een antwoord op de vraag wat er de afgelopen twintig jaar zo veranderd is dat een onderwijsverandering die zo fundamenteel is als ‘onderwijs 2032’ hoognodig is.

Onze ‘maak-economie’ is voor een gedeelte geëxporteerd naar China. Voor de werkzaamheden in de bouw-, wegen-, land-en tuinbouwsector wordt een contigent van Oos-Europese tijdelijke en meestal goedkope krachten ingehuurd die blijkbaar geen onderwijsverandering in eigen land hebben mogen meemaken ten einde hier de nodige arbeid te kunnen uitvoeren. Een deel van de industrie robotiseert en heeft dus kennelijk de werkkrachten van de toekomst, al dan niet ‘verandert’ opgeleid, niet meer nodig. Dus wat betreft de uitvoering van werk is er de afgelopen jaren niet zo veel verandert en zal er de komende twintig jaar ook niet zo veel veranderen. De allergrootste omslag werd al gemaakt in de jaren tachtig van vorige eeuw met de invoering van de computer op de werkplek en wat dat betreft ging het alleen maar sneller, daarom nog niet beter als we de werkzaamheden van belastingdienst, UWV, SVB enzoverder in ogenschouw nemen en dat ligt niet aan de gebruiker maar aan de PC en netwerk verkoper die van zijn netwerk gebruik maakte om de miljoenenorder binnen te slepen. Het zijn alleen de vertegenwoordigers  van google, microsoft, cap gemini en andere software-leveranciers die het hebben over de nodige programmeervaardigheden voor de arbeider van de toekomst. Nu al kunnen we de straten beleggen met de jongens en meisjes die opgeleid zijn voor de game industrie en ik ben bang dat dit ook het lot wordt van al die ratten die in de val van die fluiter van van Hamelen lopen.

Het internet dan maar, daar zal wel veel veranderd zijn zodat het onderwijs sito presto moet veranderen. In 1999 introduceerde ik bij mijn leerlingen het zoekprogramma ‘Google’ omdat ‘vind’ en ‘zoek’ en andere zoekprogramma’s niet zo voldeden. Zoveel verandering heb ik niet kunnen ontdekken. Hyves bestond nog en is ondertussen van de markt verdrongen door hetzelfde maar dan iets anders en het heet facebook, wachten is het op de volgende loot aan de ‘social media stam’ die nog meer van hetzelfde aanbiedt. Webwinkelen is beetje meer ingeburgerd en de meest innovatieve webwinkels zoeken nu naar plekjes in Nederland om een ‘echte’ winkel te openen. Ook weer weinig nieuws onder de zon. De jeugd speelt wat meer games die wat ingewikkelder zijn dan PacMan, kijkt op een ‘andere’ manier TV waar voor het woord ‘andere’ gewoon ‘kleiner scherm’ moet staan en spelen ‘vadertje en moedertje’ achter de webcam.

Ik kan hier nog wel een paar bladzijden doorgaan maar het blijft hetzelfde verhaal,  er valt zo weinig te ontdekken dat zo fundamenteel verandert is de afgelopen twintig jaar dat een onderwijsverandering om ‘klaar te zijn voor de toekomst’ in principe gewoon onverantwoord is. Natuurlijk, we worden doodgegooid met die twintig scholen die met een i-padje les geven en die zesduizend scholen die het nog altijd op de ‘oude’ manier doen daar horen we niks over. In het voortgezet onderwijs geeft het merendeel van de docenten nog altijd gewoon frontaal les maar die paar docenten die een classroom flippen halen de pers, de tijdschriften en een andere baan. Zegt onze staatsecretaris dat de manier van diploma’s halen anders moet, is er wel een adviesbureautje dat een onderzoek doet onder 500 docenten en daardoor tot de conclusie komt dat 99% van het Nederlandse docentcorps dat ook wil. Een en ander wordt dan natuurlijk breed uitgemeten in de adviseurs-blaadjes.

Uiteindelijk ben ik tot de vaststelling gekomen dat ik ondanks mijn nu toch wel verouderde opleiding, want nog van de vorige eeuw, mij samen met een paar miljoen andere Nederlanders die blijkbaar ook niet zijn opgeleid om de veranderde samenleving het hoofd te bieden, nog goed weet te redden en zal redden in toekomstig Nederland.

Misschien is de enige fundamentele verandering in de afgelopen twintig jaar wel dat door de groei van social media, de mogelijkheid van meer mensen op kortere tijd te bereiken, het aloude spreekwoord ‘al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel’ niet meer van toepassing is. Maar laat er nou in ‘onderwijs 2032’ geen enkele verwijzing staan hoe we de jeugd van de toekomst kunnen voorbereiden op propaganda, misleiding, leugens, misinformatie, manipulatie, bedrog en meer van die dingen waar de ‘vernieuwende’ belanghebber zo graag gebruik van maakt.

Jesse Jeronimoon 
----------
 
Datum: 26-04-2016
 Tegenzin ( symposium 2016, 10 jaar BON)

 

Ik moet bekennen dat ik vanochtend met frisse tegenzin in de auto ben gestapt om hier heen te komen. Ik heb daar een aantal goede redenen voor.

Ten eerste is zo een jubileumcongres ook zoiets als een reünie. Een reünie van ‘die hards’ van Beter Onderwijs Nederland, van de mannen en vrouwen van het eerste uur die, volgens de talloze al dan niet gerenommeerde sprekers op de symposia van de afgelopen jaren, tegen beter weten in, blijven propageren dat het onderwijs in Nederland beter kan dan tot nu toe het geval is.

Maar ik dwaal af, het komt met enige regelmaat voor dat ik word uitgenodigd voor de reünie van mijn middelbare school. Een uitnodiging die ik telkens afsla gezien het enige feit dat het een reünie is. Ik moet er niet aan denken om die ouwe schoolmaatjes terug te zien. Dikbuikig, kaal, en die om de drie zinnen vol trots hun i Phone ter hand nemen om mij mee te nemen in hun wereld van het alsmaar groeiend kroost van kleinkinderen.

Ik krijg jeukbulten en het zweet breekt me uit bij het idee dat het mooiste meisje van de klas verworden is tot een cholesterollend moeke of oma die in een verwoedde, maar tevens mislukte poging, met een overdaad aan eyeliner, lipgloss en andersoortige smeersels en poeders, getracht heeft de veraardappeling te maskeren en zodoende veranderde in een afgrijselijke karikatuur van de heks uit sneeuwwitje en de zeven kleine mensjes. Reünies, ik heb er niks mee.

Een tweede reden van de frisse tegenzin is dat ik er niet omheen kan het ook over de verengelsing van het onderwijs, zoals dwingend voorgeschreven in onderwijs 2032, te hebben. Ach, wat zou ik er over zeggen. Een klein voorbeeldje maakt een en ander duidelijk.

Het boekje ‘i always get My sin’ laat een niet al te rooskleurig beeld zien in hoeverre de Nederlandse captains of industry, waaronder heel wat universitair geschoolden, het Engels onder de knie hebben. Je zal het als student maar voor je hebben, een geroemd en bevlogen wetenschapper die zinnen gebruikt als ‘thats another biscuit’, met dat soort van ‘Louis Engels’ komen we er niet natuurlijk.

In dat kleine landje ten zuiden van Nederland waar de weiden als wiegende zeeën zijn en de hei in vuur en vlam staat als de brem bloeit, weten we dat op 11 juli 1302 op de groeningenkouter te Kortrijk een taalstrijd in al zijn hevigheid losbarstte. Een taalstrijd die in het onderwijs pas 48 jaar geleden beslecht werd toen onder druk van professoren en studenten de universiteit in Leuven het wetenschappelijk onderwijs ook ‘pour les paysans qui parle Flamand’ toegankelijk werd gemaakt door het wetenschappelijk onderwijs niet meer uitsluitend in het Frans maar ook in het Nederlands te verzorgen. Later werd zelfs wettelijk vastgelegd welk percentage van de opleiding in een andere taal dan het Nederlands mocht worden gegeven. Met dank aan de studentenrevolte in de woelige jaren zestig.

Onze studenten en een deel van onze professoren echter kijken reikhalzend uit naar de dag dat ze zogenaamd opgenomen worden in de vaart der Engelstalige volkeren niet beseffend dat het daar helemaal niet om gaat. Het Nederlands wordt straks van onze universiteiten en hogescholen geweerd om het rendement, en daarmee bedoel ik het financiële rendement van het instituut te verhogen.

Een klein deeltje van het elitecorps van hoogleraren en docenten gaan de taalstrijd aan en verzetten zich tegen deze desastreuze aantasting van het Nederlandse erfgoed. Het overgrote deel is te laf en te slap om hun moedertaal te verdedigen tegen al te opdringerige pseudo- vernieuwers. Laat de uitspraak van Louis Paul Boon een waarschuwing zijn. “Een volk dat slap en laf is, is een volk dat geen taal meer waardig is.  

Een derde reden is het hele IT gebeuren en onderwijs 2032.

Vanaf het omslagjaar 2032 zal onze jeugd te maken krijgen met de allernieuwst bedenksels op onderwijsgebied. Speerpunten daarin zijn het afschaffen van de vakken, invoering van zoveel mogelijk Google, microsoft, Apple en aanverwanten, de individuele leerlijn en de verantwoordelijkheid over het eigen leerproces. Alle oude en bewezen werkende theorieën uit de onderwijspsychologie, de sociale psychologie, ontwikkelingspsychologie, pedagogiek, gedragsleer en didactiek zijn met het paradigmashift van ‘het nieuwe leren’ geprullebakkeerd en vervangen door heel veel luchtfietserij waarop het onderwijs 2032 wordt geschraagd. Ik geef u op een blaadje dat onderwijs 2032 dank zij het volstrekt onnozele vernieuwingsideaal Waardig, vaardig, aardig in 2035 meer weg zal hebben van bloed, zweet en tranen.

En dan het IT gebeuren. Steeds, wanneer het volgende orakel zijn toekomstdromen betreffende het onderwijs en de electronische wereld zijn waarheid komt verkondigen, ook vandaag, heb ik het gevoel dat de spreker honderd jaar geleden niet zou misstaan hebben op de kermis. Vergezichten voor de toekomst worden ons door de moderne Chriet Titulaers voorgehouden waarbij hun technologie de enige remedie is om in de komende jaren te overleven.

Daarbij speelt hun ‘social media’ een grote rol. Een communicatievorm dat zijn bestaanszekerheid ontleent aan het feit dat de moderne mens niet meer heeft geleerd om te gaan met zijn alleenzaamheid het is verworden tot een doorgeefkanaal van meningen en meninkjes die met graagte geabsorbeerd en gedeeld worden, als het enigszins mogelijk is met opgestoken duim. De behoefte om feiten te kennen en een eigen mening te vormen is niet meer van belang. De social media kan de vergelijking met de rattenvanger van Hamelen met glans doorstaan. 

Wat deze toch wel potsierlijke voorposten van de grote electronicagiganten niet schijnen te beseffen of te willen weten is dat het docenten zijn, beter nog bevoegde vakdocenten, die bij een overdaad aan Google, Apple, Bing, facebook, twitter, instagram en andere virtuele betweters onze jeugd kan behoeden voor een vroegtijdige digitale dementie en een intelligentiequotiënt dat begint met nul komma.

Als laatste wil ik de technologieaanbidders wijzen op hun misvatting dat kennis vergaren niet veel meer is dan een bezoekje aan google met een Steve Jobs hebbedingetje als zalige geluksmaker. Elke serieuze docent is er van overtuigd dat kennis vergaren lijkt op het beklimmen van de Olympus, met als beloning een gezellig onderonsje met de Goden.

10 jaar Beter Onderwijs Nederland. Zijn we de steen in de onderwijsvijver die tot op de dag van vandaag een irritante rimpeling veroorzaakt? Zijn we de hoeders van het Nederlandse onderwijs of zijn we de roepende in de woestijn? Een ding is zeker, we zijn geen eendagsvlieg.

Soms wordt mij gevraagd ‘wat heeft dat hele BON nou betekent in hun tienjarig bestaan?’ en dan denk ik aan mijn echtgenote die mij wijst op een nieuw kraaienpootje, lachrimpeltje, denkfrons of verdrietlijntje alvorens met de moed der wanhoop het zoveelste smeerseltje uit te proberen met de woorden ‘al veertig jaar smeren en niks mee opgeschoten’ waarop ik steevast antwoord. Hoe zou je er uit hebben gezien zonder al die smeerseltjes?

Beter Onderwijs Nederland vergelijken met een anti rimpelsmeerseltje is misschien not done maar aan al die twijfelaars over het nut van BON in de afgelopen tien jaar en de komende vijftig jaar geef ik mee ter overdenking straks op de weg naar huis, ‘hoe zou het onderwijs in Nederland er uit zien zonder Tien jaar Beter Onderwijs Nederland? 

Zo, en nu heb ik zin in een borrel.

Jesse Jeronimoon

 

 

 

  
----------
 
Datum: 5-04-2016
 Bevoegd.

 

Vóór de onderwijsbestuurder de volledige zeggenschap, eufemistisch ‘autonomie’ genoemd, over het onderwijs verkreeg door ondermeer de invoering van lump sum bekostiging en de terugtrekking van ‘Zoetermeer’ als controlerend instituut was het ‘bevoegd zijn’ geen onderwerp in het onderwijs. Je was bevoegd of niet, een tussenweg was er niet op de uitzondering na dat iemand die nog studerende was voor een bevoegdheid ten eerste geen vast contract kon krijgen en ten tweede verplicht was binnen de twee jaar alsnog die bevoegdheid te halen.

De autonome bestuurder zag al snel in dat het sprookje dat een bevoegd iemand daarom nog niet bekwaam was en een bekwaam iemand alleen daarom al geen bevoegdheid nodig had, op de goedkeuring van ouders en overheid kon rekenen. De ‘bekwaamheidstitel’ uitgeven was natuurlijk een ‘bevoegdheid’ die voorbehouden was aan de bestuurder. Binnen de kortste keren werden de voorleesmoeders, mislukte en ontslagen KPN-ers, werkloze onderwijsambtenaren, omhooggevallen fietsenmakers en eigenlijk iedereen die te kennen gaf ‘iets te willen doen in het onderwijs’ bekwaam bevonden voor de klas te gaan staan en ‘hun ding te doen’. Wie wist dat twee plus twee ongeveer vier was bleek bekwaam genoeg om wiskunde te geven, wie wist dat Amsterdam ergens tussen Drachten en Roosendaal te vinden was kon zich ‘bekwaam’ aardrijkskundeleraar noemen en wie het riedeltje ‘1600 slag bij Nieuwpoort, 1815 slag bij Waterloo, 1914-18 eerste wereldoorlog, 1940-1945 tweede wereldoorlog’ in één adem kon opzeggen vond zich op een zonnige septemberdag terug als kersverse ‘bekwame’ geschiedenisdocent.

Dat dit soort van omissies vroeg of laat zou leiden tot protest stond al jaren geleden als een paal boven water. Nog een tijdje verweerde onderwijsbestuurlijk Nederland zich met ‘een enorm tekort aan bevoegde docenten’ maar ook dat hield geen stand. Al te veel werd duidelijk dat onder de druk van reorganisatie op reorganisatie, faillissementen en andere afvloeiingsmanieren de bestuurder zelf zowat alle écht bevoegde docenten aan de kant hadden gezet immers te duur, te vast en te onafhankelijk. Komt daarbij dat de verwoedde pogingen om zowel de bevoegde als de bekwame docent door middel van i-padjes en virtuele lesprogramma’s waarbij het individu zelf zorg moet dragen voor zijn leerproces en de docent niet meer of minder is dan een ‘chatmaatje’, jammerlijk mislukten en een eigen weliswaar virtueel ( lees: niet bestaand)  leven ging leiden.

Om de neergang van ons kwalitatief goed onderwijs een halt toe te roepen grijpt onze staatsecretaris nu naar het bevoegd voor de klas staan. Ik wil het niet eens hebben welke lading er tegenwoordig gedekt wordt door de vlag bevoegdheid. Hoe je het ook draait of keert ook de lerarenopleidingen hebben de afgelopen 15 jaar wel een beetje last gehad van heel veel ‘bekwamen’ voor de klas, het Competentie Gericht Onderwijs, reflectieverslagen, 90-180-360 graden feedback en andere onderwijs onzin vierden hoogtij, maar wel op die basis heeft de huidige docent zijn bevoegdheid behaald en niet, zoals vroeger het geval was, door aan te tonen middels zware examen en tentamen, sjoege hadden van vak, pedagogiek  en didactiek. Laten we maar stellen dat de bevoegdheid van vandaag een ‘andere’ is dan de bevoegdheid van gisteren.

Dat weet onze staatsecretaris en de onderwijsbestuurder ook, dus het volgende konijn is uit de hoge hoed getoverd namelijk de ‘teambevoegdheid’. Het paardje staat er al een tijdje en wordt nu van stal gehaald om aan de doelstelling van in 2017 voor iedere leerling een bevoegd leraar in elke vak te voldoen. Dat wil zeggen dat in een school er minstens 1 bevoegd docent wiskunde aanwezig zal zijn en de rest wiskundeleraren blijven dus de fietsenmakers, voorleesmoeders, enzomeer, met dit verschil dat ze deze keer zelfs niet meer bekwaam moeten zijn immers de bevoegdheid van de ene docent straalt of op de rest. Nu nog een klein aantal docenten opleiden in de skills voor de toekomst en het overschot van universitaire ‘game ontwikkelaars’ kunnen in de toekomst ook aan de slag in het onderwijs.

Het wordt er allemaal niet beter op.

J.J.

 

 
----------
 
Datum: 11-03-2016
  Bevoegd.

 


Vóór de onderwijsbestuurder de volledige zeggenschap, eufemistisch ‘autonomie’ genoemd, over het onderwijs verkreeg door ondermeer de invoering van lump sum bekostiging en de terugtrekking van ‘Zoetermeer’ als controlerend instituut was het ‘bevoegd zijn’ geen item in het onderwijs. Je was bevoegd of niet, een tussenweg was er niet op de uitzondering na dat iemand die nog studerende was voor een bevoegdheid ten eerste geen vast contract kon krijgen en ten tweede verplicht was binnen de twee jaar alsnog die bevoegdheid te halen.

De autonome bestuurder zag al snel in dat het sprookje dat een bevoegd iemand daarom nog niet bekwaam was en een bekwaam iemand alleen daarom al geen bevoegdheid nodig had, op de goedkeuring van ouders en overheid kon rekenen. De ‘bekwaamheidstitel’ uitgeven was natuurlijk een ‘bevoegdheid’ die voorbehouden was aan de bestuurder. Binnen de kortste keren werden de voorleesmoeders, mislukte en ontslagen KPN-ers, werkloze onderwijsambtenaren, omhooggevallen fietsenmakers en eigenlijk iedereen die te kennen gaf ‘iets te willen doen in het onderwijs’ bekwaam bevonden voor de klas te gaan staan en ‘hun ding te doen’. Wie wist dat twee plus twee ongeveer vier was bleek bekwaam genoeg om wiskunde te geven, wie wist dat Amsterdam ergens tussen Drachten en Roosendaal te vinden was kon zich ‘bekwaam’ aardrijkskundeleraar noemen en wie het riedeltje ‘1600 slag bij Nieuwpoort, 1815 slag bij Waterloo, 1914-18 eerste wereldoorlog, 1940-1945 tweede wereldoorlog’ in één adem kon opzeggen vond zich op een zonnige septemberdag terug als kersverse ‘bekwame’ geschiedenisdocent.

Dat dit soort van omissies vroeg of laat zou leiden tot protest stond al jaren geleden als een paal boven water. Nog een tijdje verweerde onderwijsbestuurlijk Nederland zich met ‘een enorm tekort aan bevoegde docenten’ maar ook dat hield geen stand. Al te veel werd duidelijk dat onder de druk van reorganisatie op reorganisatie, faillisementen en andere afvloeiingsmanieren de bestuurder zelf zowat alle écht bevoegde docenten aan de kant hadden gezet immers te duur, te vast en te onafhankelijk. Komt daarbij dat de verwoedde pogingen om zowel de bevoegde als de bekwame docent door middel van i-padjes en virtuele lesprogramma’s waarbij het individu zelf zorg moet dragen voor zijn leerproces en de docent niet meer of minder is dan een ‘chatmaatje’, jammerlijk mislukten en een eigen weliswaar virtueel ( lees: niet bestaand)  leven ging leiden.

Om de neergang van ons kwalitatief goed onderwijs een halt toe te roepen grijpt onze staatsecretaris nu naar het bevoegd voor de klas staan. Ik wil het niet eens hebben welke lading er tegenwoordig gedekt wordt door de vlag bevoegdheid. Hoe je het ook draait of keert ook de lerarenopleidingen hebben de afgelopen 15 jaar wel een beetje last gehad van heel veel ‘bekwamen’ voor de klas, het Competentie Gericht Onderwijs, reflectieverslagen, 90-180-360 graden feedback en andere onderwijs onzin vierden hoogtij, maar wel op die basis heeft de huidige docent zijn bevoegdheid behaald en niet, zoals vroeger het geval was, door aan te tonen middels zware examen en tentamen, sjoege hadden van vak, pedagodiek  en didactiek. Laten we maar stellen dat de bevoegdheid van vandaag een ‘andere’ is dan de bevoegdheid van gisteren.

Dat weet onze staatsecretaris en de onderwijsbestuurder ook, dus het volgende konijn is uit de hoge hoed getoverd namelijk de ‘teambevoegdheid’. Het paardje staat er al een tijdje en wordt nu van stal gehaald om aan de doelstelling van in 2017 voor iedere leerling een bevoegd leraar in elke vak te voldoen. Dat wil zeggen dat in een school er minstens 1 bevoegd docent wiskunde aanwezig zal zijn en de rest wiskundeleraren blijven dus de fietsenmakers, voorleesmoeders, enzomeer, met dit verschil dat ze deze keer zelfs niet meer bekwaam moeten zijn immers de bevoegdheid van de ene docent straalt of op de rest. Nu nog een klein aantal docenten opleiden in de skills voor de toekomst en het overschot van universitaire ‘game ontwikkelaars’ kunnen in de toekomst ook aan de slag in het onderwijs.

Het wordt er allemaal niet beter op.

J.J.

 

 
----------
 
Datum: 1-03-2016
 Het verdriet van het onderwijs.

“Past precies in jouw taakbeleid” is waarschijnlijk de meest uitgesproken zin bij het begin van een nieuw schooljaar, een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek. De lading van deze zin is jarenlang onderschat tot een paar weken geleden. Ineens was er de hype van de werkdruk in het onderwijs. De staatsecretaris bemoeide er zich mee, de volkskrant zag ineens brood in het komende arrest van de zaak Hupkens – Scol, docenten roerden zich op twitter en facebook en iedereen die het kon weten wist dat het aantal burn outs in het onderwijs ontzettend hoog zijn. Even maar, een paar dagen en toen was het voorbij. Jinek had geen trek in een verliezer, de volkskrant bediende zich van zijn kleinste letter, de staatsecretaris wierp zich op hoofdpijndossier publieke omroep en dat was dat. In de krant van vandaag wordt immers de vis van morgen verpakt.

Wie zich niet bemoeide was het boterhoofd AOB en CNV, inderdaad de vertegenwoordiging van de werknemer bleef rustig afwachten tot de storm in het glas water ging liggen en ging weer over tot de orde van de dag. Nochtans hadden ze de mogelijkheid om hun vakbondswerk tot grote hoogte te tillen. Het tegendeel is gebleken.  

Het is mede diezelfde vakbond die zo rond 1995 mede-grondlegger was van het fameuze taakbeleid. Een taakbeleid dat de ‘nevenwerkzaamheden’ zoals mentorschap en aanverwante dingetjes bij het docentschap eerlijker onder de docenten zou moeten verdelen, blijkt nu de grootste aanjager van burn-out, oververmoeidheid, alsmaar groeiende werkdruk en gelegaliseerde gratis overuren machine te zijn. Immers de hoofdreden van het voor Denise Hupkens negatieve arrest is vervat in de zin ‘de opgedragen werkzaamheden vielen binnen de afspraken van de CAO’.

Het gesjoemel met het taakbeleid wordt al jaren door de vakbonden geaccordeerd. Wat vindt de vakbond van het enige feit dat de docent maar liefst 80 dagen vakantie viert per jaar. Ja nog maar eens tachtig dagen want elke taakbeleid in dit land gaat er van uit dat er maar 36 ‘schoolse’ weken zijn. De vakbond vind het prima, prima, prima en vergeten voor het gemak dat de jaartaak van 1659 uur in die 36 weken wordt gepropt. Binnen de CAO, de afspraken tussen werkgevers en werknemers, gaat de vakbond er mee akkoord dat in deze moderne tijd een werkweek van 46 uur, zoals die ongeveer 50 jaar geleden ook bestond, de normaalste zaak van de wereld is en ook onze rechters vinden dat maar doodnormaal.

Onze vakbond vind het maar doodnormaal dat een schools bestuur naar lieverlee al dan niet ter plekke verzonnen taken in de maag kan splitsen van een docent onder de uitspraak ‘past perfect binnen jouw taakbeleid’ en God betert het daar op geen enkel moment nog enige verantwoordelijkheid voor moet dragen, laats staan moet aantonen hoe dat bestuur bij dat ‘perfect passen’ komt. Een taakbeleid met de focus op ‘andere taken’ tot verdriet van de docent die meer en meer moet inleveren op zijn taak van voorbereiden en nakijken.

Nee, niet dagelijks maar bijna wekelijks vind ik in mijn mailbox een wanhopige roep om hulp. Soms zijn het collega’s die op hun tandvlees het laatste restje eergevoel gebruiken om mij te vertellen hoe ze de afgelopen jaren getreiterd, gekwetst en ten slotte overwerkt de ziektewet zijn ingegaan. Soms zijn het collega’s die er alles aan hebben gedaan om het moordende taakbeleid aan de kaak te stellen binnen hun school maar op den duur zowel zonder hout als zonder pijlen hebben afgehaakt. Zonder uitzondering schrijnende verhalen, Kafkaiaanse voorstellingen en vooral veel verdriet en onverholen verwarring.

En de vakbond zag dat het goed was. Om met één van de mondelinge antwoorden van de vakbondsmedewerker te eindigen op een vraag over het taakbeleid “volgende week zitten onze afgevaardigden met uw bestuur rond te tafel om te praten over een sociaal plan voor de reorganisatie. Wij moeten nu eenmaal een afweging maken tussen het individuele geval en het collectief, begrijpt u?”.

De vakbonden begrijpen het verdriet van het onderwijs niet.

 

Jesse Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 9-02-2016
 Onderwijsondernemers?Tijdens mijn dagelijkse bezigheden in en rond het onderwijs kom ik ze met enige regelmaat tegen, de zelfstandige ondernemers die zich bewegen aan de rand van het onderwijs en zich daar manifesteren als probleemoplossers. De ene lost de knelpunten op die ontstaan door ziek en zeer van onderwijzer of docent, de andere staat als doventolk leerling en docent bij tijdens de les en nog een andere legt voor de zevenhonderdenvierentwintigste keer met veel geduld uit hoe een staartdeling in elkaar zit aan een leerling met rekenproblemen.

Stuk voor stuk heb ik ze leren kennen als hardwerkende zelfstandige ondernemers die één of twee keer per jaar een symposium omtrent hun vak bezoeken en dan alleen als het op zaterdag is en genoeg interessant om de zogenaamde vrije tijd een zinvolle invulling te geven. Zonder uitzondering zijn ze experts op hun vakgebied en voeren hun werk uit met een passie die ik bij onze huidige docenten en onderwijzers nog zelden zie.

Een paar jaar geleden ontwikkelde zich in de uiterste rafelranden van het onderwijs een nieuwsoortig fenomeen. Aangezien dit fenomeen besefte dat ze niet veel meer waren dan de ongewervelden van het onderwijs, het zompige voetvolk van de onderwijsvernieuwer, de lakeien van de nieuwe onderwijsgoeroes of het zwevende smaldeel van de graaiende onderwijsadviseurskliek, benoemden ze zichzelf tot het allesomvattende ‘onderwijsondernemer’. Wat ze ondernemen is echter niet erg duidelijk. De ene noemt zich ‘verdwaaldeskundige’ ( is niet door mij bedacht) van het padje dus, de andere is expert in social media, en nog een andere heeft zich bekwaamd in voetreflextheorieën en de aanpassing van de hersenen aan de skills van de eenentwintigste eeuw. Zonder uitzondering geven ze training die ze allen waarschijnlijk beginnen met een voorstellingsrondje met gebruik van ‘engelenkaarten’, ademhalingstechnieken, een ‘spelletje’ of andere zweefteverij.

De social media expertise bestaat meestal uit een twitterdiarree, een facebook-vrienden-verzameling bestaande uit andere onderwijs ongewervelden die dagelijks een paar keer ferm moet worden toegesproken middels youtubefimpjes of uitscheidingen van hun goeroe of vernieuwer. Linkin, snapchat, instagram, twitter, en meer van dat soort dingen worden volgeplempt met hun foto’s en gestolen overdenkingen en meningen over onderwijs waarbij de conclusie dat een mening niet meer is dan een kont, iedereen heeft er een, volstrekt gerechtvaardigd is en tot zijn recht komt. Tussen al die social media werkzaamheden door zoals bloggen, vloggen, twitteren, whats appen, instagrammen, linked innen waarbij de i Phone of i pad het verlengstuk is geworden van hun volstrekt lege hersenpan, wordt er nog tijd gevonden om symposia en andere bijeenkomsten met ziels- en voodoo verwanten te bezoeken waarvan ze zelf zeggen dat het belangrijk is en net werken.

Wat hun feitelijke expertise is daar is moeilijk achter te komen omdat ze alleen maar de roeptoeter zijn van onderwijsvernieuwende graaiers. Hun ‘dingetje’ is als het zo uitkomt dan ook Ict of een andere nieuwigheid die in hun allesomvattend lege straatje past. Ook het rekenonderwijs en de rekentoets rekenen ze tot hun expertise domein net zoals het allernieuwste ‘deep learning’ ook al hebben ze geen flauw benul van het hoe en het wat van deze nieuwigheid. Belangrijk vinden ze de ontwikkeling van de toekomstige ‘Skills’ en hebben de mond vol van meervoudige intelligentie, mindfulness, hersenaanpassing, en het denken van de leerling ‘zichtbaar en tastbaar’ maken. In één woord zweefliegerij  met de puurheid en helderheid van troebel  water.

Natuurlijk is het hun maar om één ding te doen en dat is dat graantje meepikken uit de grote subsidieruif waar alle zogenaamde vernieuwers en veranderaars zich al jaren aan laven. Onderwijsondernemers zijn de voorbode van de vernieling. Zelfbenoemde experts in weet niet kunde en andere onzin. En toch zie ik ze graag uit hun holen kruipen en al elleboogwerkend, hielenlikkend en veren- in- de- reet- stekend op de voorgrond treden. Gewoon omdat zij de totale ineenstorting van 20 jaar onderwijsverandering inluiden. Want zeg nou eerlijk welke onderwijsverandering van de afgelopen twintig jaar is een succes gebleken? Juist, geen enkele.

 

Jesse Jeronimoon 
----------
 
Datum: 25-12-2015
 Wat baten kaars en bril…III

Balletje balletje

Het creatief boekhouden door bestuurders, mogelijk gemaakt door de lumpsum, lijkt nog het meest op het populaire oplichterspelletje ‘balletje balletje’. Op het moment dat je denkt dat de belastingcentjes in de ene ‘envelop’ zitten blijkt het geld toch in een andere ‘envelop’ te zijn ondergebracht en als je even niet oplet is het zomaar ineens verdwenen.

Een praktijkvoorbeeld. Een directeur van een school binnen een fusie stelde zich kandidaat voor de provinciale verkiezing en wordt in de provinciale staten gekozen. Hij verruilt zijn lucratieve directeurspostje voor het nog lucratievere baantje van gedeputeerde. Op dat moment blijft het arbeidscontract met de school intact voor het geval het bestaan van gedeputeerde toch niet je dat is en het lijdend voorwerp graag wil terugkeren moet dat mogelijk zijn. Alles volgens de regels tot nu toe. De voorzitter van de raad van bestuur ziet een mogelijkheid om het spaarpotje ‘nieuw gebouw’, zelfbedacht onderdeel van de envelop ‘onderhoud gebouwen’,  op een creatieve manier aan te vullen. Op de begroting wordt 250.000 gulden ‘gereserveerd’ voor het geval de gedeputeerde zijn baantje als directeur weer zou opeisen. Niets abnormaal immers de directeur is vervangen door een ander, weliswaar met een jaarcontract, maar als de gedeputeerde terugkomt moet hij betaald worden als vanouds ook al staat er het eerste jaar geen noemenswaardige prestatie tegenover maar daar moet dan tijdelijk maar niet over gezeurd worden. Dan komt het voor de voorzitter er aan op vingervlugheid te tonen tijdens de bespreking van de begroting met de medezeggenschapsraad.

Een normaal mens zou denken dat die 250.000 euro éénmalig in de reserve moet worden opgenomen, immers als meneer deputé in het ene jaar niet terugkomt blijft de som in reserve staan voor het volgende jaar. Dit is echter buiten de waard van de kronkeling van het creatieve boekhoudbrein gerekend. Elk jaar opnieuw wordt er 250.000 euro in de reserve gezet voor het geval dat. Uiteindelijk is de directeur 8 jaar gedeputeerde geweest en dan met pensioen gegaan. De voorzitter van de raad van bestuur heeft 8 keer 250.000 euro in de ‘reserve’ opgenomen en daarmee 2 miljoen toegevoegd aan het potje reserve. Kassa!!

Waar bestuurders bijzonder goed in zijn is het gebruik maken van ‘douceurtjes’ buiten de lumpsum die met enige regelmaat door de overheid worden verstrekt. Is het niet voor aanschaf van ICT dan is het wel voor het behoud van docenten of voor het creëren van nieuwe werkplekken. Aangezien de controle op deze budgetten zo goed als niet bestaande is worden deze budgetten vooral gebruikt voor andere doeleinde dan waarvoor ze in het leven zijn geroepen.

Rond 1998 wou de overheid een inhaalslag ICT en voorzag het voortgezet onderwijs van miljoenen guldens voor de aanschaf van hardware en software. De school waar ik toen werkzaam was kreeg een budget van anderhalf miljoen. Daarvan werd een half miljoen gebruikt voor de aanschaf van hardware en software, verdeelsleutel 1 pc per 20 leerlingen bovenbouw, 1 pc per 40 leerlingen onderbouw en gefaseerde invoering over alle locaties gespreid over een termijn van 2 jaar. U vraagt zich natuurlijk af wat er met dat overgebleven miljoen is gebeurd. Heel simpel, de voorzitter van de raad van bestuur vertelde ons dat het miljoen nodig zou zijn voor de aanpassing van de gebouwen per slot moest een lokaal worden uitgebouwd als ‘mediacenter’ of ‘electronische leeromgeving’ dus kabels trekken, muurtjes plaatsen, aanschaffen van tafeltjes en stoelen die ergonomisch verantwoord waren kwestie van de RSI armpjes te voorkomen, likje verf, beetje lak hier en daar enzomeer en zoverder. Een tamelijk geloofwaardig verhaal en wij wisten ook wel hoeveel een vakman tegenwoordig kostte. Pas jaren later werd duidelijk dat de envelop ‘onderhoud gebouwen’ en de envelop ‘leermiddelen’ zo goed als leeg was omdat al die bijkomende ICT aanpassingen daaruit waren betaald, het miljoen was in de ‘reserve’ gestopt voor ‘slechtere tijden’. Gevolg hiervan was dat er danig bezuinigd moest worden op de budgetten van de opleidingen. Techniek kreeg een korting van 50% aan zijn broek en moest voor de aanschaf van elke spijker, stukje hout, electriciteitskabeltje en meer van dat soort dingetjes die je nou eenmaal nodig hebt bij een vakopleiding in vijfvoud aanvragen. De bakkersopleiding idem dito en de aanscherping van de HCCP normen betekende dan ook de doodsteek voor de koksopleiding wegens ‘geen geld genoeg voor een nieuwe keuken’. De schoonmaak van het gebouw werd teruggeschroefd van 1 maal per week naar 1 maal per twee weken en de glazenwasser werd helemaal geschrapt alhoewel dat niet zo veel meer uitmaakte omdat die toch maar twee keer per jaar kwam.

Dus anders dan we soms in de pers kunnen lezen  ‘weer miljoenen verdampt in het onderwijs’ zijn de centen niet verdampt of verdwenen ze zitten gewoon in een andere ‘envelop’ die we jammer genoeg niet kunnen ontdekken omdat het onderwijs bestaat uit een hele hoop stichtingen die zich graag houden aan de wettelijke regel dat de boeken niet openbaar hoeven te worden gelegd.

 

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 16-12-2015
 Wat baten kaars en bril…II

Bureaucratie

Zoals te voorzien was duurde het niet lang alvorens mijn mailbox overstroomde met reacties op de eerste ‘kaars en bril’. Het was te verwachten dat het merendeel van de mailers mij duidelijk wilden maken dat er bij de invoering van de lumpsum drastisch door de scholen bezuinigd moest worden omdat er anders heel veel geld te kort was. Laten we dat aspectje maar eens onder het vergrootglas leggen.

Het mag duidelijk zijn dat de fusies op zichzelf een kostenreductie moest voortbrengen. Samen aankoop leermiddelen, centrale directies, centrale administratie, uitwisseling van docenten om  maar een paar besparingen te noemen. Wat hebben de organisatieadviseurs er van gebakken, want die waren ook indertijd er als de kippen bij om de kersverse en ietwat nitwittige bestuurders te begeleiden. Vooropgesteld dat de overheid ook wel wat moeilijkheden voorzag met de invoering van de lumpsum en fusiegedoe een daarom financieel een overgangsperiode van twee jaar initieerde. Die overgangsperiode gaf de te fuseren scholen ook de kans om de toch wat onwillige docenten en medezeggenschapsraden te overtuigen van al het goed van een fusie door een werkgelegenheidsgarantie voor een periode van twee jaar te garanderen. Kwestie van het gepeupel een worst voor te houden zullen we maar zeggen.

Het best kan ik het voorbeeld geven van de VO school waarin ik werkzaam was ten tijde van de fusie en de invoering van de lumpsum. Het wordt even saai maar geeft een prachtig beeld waar het al van in het begin mis ging en waarom er te weinig geld was. Ga er maar effe voor zitten, notitieboekje erbij om de gegevens onder elkaar te zetten en uit te splitsen.

In de fusie kwamen bij elkaar: 2 scholen HAVO, Atheneum; 2 categorale Mavo; 1 Mavo-Havo; 3 Vbo scholen waarvan 1 op twee locaties. In de directies van die scholen zaten voor de fusie 2 rectoren, 2 conrectoren, 6 directeuren en 2 adjunct directeuren. Een rector en directeur bevonden zich in loonschaal 13, een adjunct directeur en conrector in loonschaal 11 of 12 ( vbo 11, havo atheneum 12). Samen beschikten de scholen in totaal over 12 administratieve krachten.

Ieder normaal persoon zou denken dat door de fusie en een grotere rol voor een centrale directie het aantal management en tussenmanagement in de afzonderlijke scholen zou verminderen, net zoals dat ook zou gebeuren met het aantal administratieve krachten door de invoering van een ‘bedrijfsbureau’ waar heel wat administratie gebundeld zou worden. Niets is minder waar.

Na het voltooien van de fusie waren alle rectoren, directeuren, adjunct-directeuren en conrectoren nog op hun plaats. De administratie was uitgebreid met 4 persoonlijke secretaresses en 8 administratieve krachten om ‘een en ander aan te leveren bij het centrale bedrijfsbureau’ zoals de reden voor de uitbreiding omschreven werd op een medezeggenschapsvergadering. Boven de directeuren en rectoren werden 3 sectordirecteuren benoemd in schaal 15 en daarboven kwam een tweekoppige raad van bestuur eerstens in schaal 17 maar binnen de twee jaar gepromoveerd naar schaal 19. Schaal 19 was indertijd de hoogste schaal op het ministerie van onderwijs en eigenlijk alleen weggelegd voor de directeur generaal van het ministerie. Het bedrijfsbureau werd bemand door 4 administratieve krachten, 1 boekhouder, 1 koffiejuffrouw annex schoonmaakster, en een halve beleidsmedewerker. 5 jaar later had de gefuseerde school ongeveer 200 leerlingen minder, 29 fte docenten minder ( wegens 2 opeenvolgende reorganisaties) en was het ‘bedrijfsbureau’ gegroeid tot 16 administratieve krachten waaronder een heuse personeeldienst en ‘boekhoudkundige dienst, een inkoopbureau, 6 beleidsmedewerkers waarvan 2 constant hun tijd doorbrachten met het bedenken van hoe de school ‘performance’ kon verzorgen en last but not least het olijke duo voorzitter en ondervoorzitter van de raad van bestuur beschikten allebei over een persoonlijke secretaresse. De koffiejuffrouw was ingeruild voor een automaat en het schoonmaken gebeurde door een heus schoonmaakbedrijf, outsourcing heet dat.

Het moet gezegd, door het bij elkaar stoppen van 2 vbo scholen in één nieuwbouw was er welgeteld 1 directeur minder, twee adjunct directeuren méér en 4 coördinatoren ( docenten volledig vrijgesteld van lesgeven, dus vervangen door echte docenten om het echte werk te doen) méér. Wat nog altijd een schijntje is tegen tien jaar later want dan waren in de gefuseerde scholen er ook nog eens 18 ‘teammanagers’ aan het werk. Hiermee houdt het echt niet op. Het geklaag van het schoolbestuur over de ‘Haagse regeltjes’ en daardoor de verplichtte groei van de bureaucratie op schoolniveau werd in de loop der jaren overstemd door het geklaag van docenten en managers over de ‘bestuurlijke regeltjes’ van het ‘bedrijfsbureau’ van de school zelf maar het is ons allen bekend dat bureaucratie zichzelf in stand houdt en wel door het uitvaardigen van nieuwe regeltjes wat dan weer nieuw werk oplevert. Kortom, de ‘administratie’ groeit ten koste van de personeelsinzet op de werkvloer oftewel het primaire proces.

Contacten met collega’s te lande leerde mij dat bij mijn school niet meer of minder dan de uitwerking van een organisatie-blauwdruk was gehanteerd door een toendertijd klein aantal organisatieadviseurs. Een organisatieblauwdruk die met hier en daar wat kleine aanpassingen en andere benamingen overal ten lande werd uitgerold.

Zoals ik al beloofde, saai, saai, saai maar als er één ding duidelijk door wordt is het wel dat ‘we kregen geld tekort’ vooral een gevolg was van een eerste oprisping van megalomanie van de nieuwe onderwijsbestuurders en de eerste aanzet tot het optuigen van een bureaucratieboom, ten koste van het primaire proces, die langzaam maar zeker verlammend zou werken op de invloed en werkgelegenheid van de werkvloer. Een megalomanie trouwens die gepaard ging met de wil om creatief boekhouden tot kunst te verheffen. ( zie kaars en bril III)

Hoe dan ook, in de loop der jaren zal de kreet ‘er moet geld bij’ langzaam aan veranderen in de vaststelling ‘alweer tientallen miljoenen ‘verdampt’ in het onderwijs.

 

Jesse Jeronimoon 
----------
 
Datum: 10-12-2015
 Wat baten kaars en bril….

 

De zo begeerde autonomie van de schoolbestuurderen kreeg voor het grootste deel zijn beslag door de invoering van de lumpsum. Deze jaarlijkse donatie die betiteld wordt als ‘de grote zak met geld’ geeft de bestuurder de mogelijkheid naar eigen inzicht en vermogen te investeren, te besparen of over de balk te gooien, zolang hij zich maar netjes houdt aan de voorgeschreven solvabiliteitregels. Het idee ontstond dat een school ook een bedrijf was en dus ‘bedrijfsmatig’ bestuurd moest worden. Een personeelsafdeling, bedrijfsbureau, beleidsbureau, reclamebureau en wat weet ik al niet meer deed zijn intrede in de scholen, dat alles niet ter verbetering van het onderwijs of ter ondersteuning van het onderwijs maar ter ondersteuning van de beleidsmaker en/of de bestuurder. In snel tempo werden de oude schoolgebouwen afgestoten en vervangen door spuuglelijke en soms megalomane bouwwerken. Grote vraag bij dit alles is en was ‘wie zal dat betalen?’ en daarvoor moeten we even duidelijk hebben hoe de lumpsum in al zijn eenvoud in elkaar zit.

Laten we vooral niet vergeten dat bij de invoering van de lumpsum ook bezuiniging op het onderwijs op het programma stond van de overheid. Mede door invoering van de lumpsum dwong de overheid scholen tot fuseren en verregaande samenwerking liefst over de grenzen van de verzuiling heen zodat er in sommige delen van het land megascholen ontstonden, het voorbeeld bij uitstek is OMO of Ons Middelbaar Onderwijs dat ondertussen een begroting heeft van meer dan een half miljard euro per jaar. Even nog zijn de woorden ‘marktwerking’ en ‘tucht van de markt’ in zwang geweest maar al snel verwezen naar de puinhoop van de onderwijsgeschiedenis.

Enfin, de ‘grote zak geld’ is in feite een verzameling van kleine ‘enveloppen’ met inhoud. Elke mogelijke uitgave van een school van ‘salarissen’ tot ‘leermiddelen’ is ondergebracht in een envelop en voor elke envelop is een norm opgesteld. De envelop salaris wordt gevuld volgens de norm van de GPL gemiddelde personeelslast. Deze norm wordt jaarlijks bijgesteld en zo uit mijn hoofd, want het is al een tijdje geleden, was bij de invoering van de lumpsum de GPL 42 jaar en 8 maanden schaal 10. Wat wil zeggen dat de envelop ‘gevuld’ werd overeenkomstig het salaris van een docent van 42 jaar en 8 maanden functionerend in schaal 10. Een school met overwegend een oudere docentenpopulatie in schaal 11 heeft dus een probleem, een school met overwegend jongere docenten in schaal 9* heeft een ‘winstmarge’. Natuurlijk moet het dan de bedoeling zijn dat een bestuurder net zoals in een ‘echt’ bedrijf onderzoek doet of laat doen naar de leeftijdsopbouw van zijn personeelsbestand en het toekomstige personeelsbeleid afstemt op het bereiken van een perfect evenwicht tussen oudere en jongere docenten zonder daarbij de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs uit het oog te verliezen. Maar evenwichtig beleid in het onderwijs is zoiets als vloeken in de kerk.

In de eerste vijf jaren na de invoering van de lumpsum ging er een ware reorganisatiegolf door het onderwijs. Zowel in het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs diende die reorganisaties vooral om het bestand ‘oudere’ docenten te minimaliseren, wat natuurlijk onmiddellijk zijn invloed had op de ‘winst’ in de grootste envelop namelijk die van de docentensalarissen. De boekhoudkundige dienst van een school had al snel begrepen dat op een salarisbegroting van pakweg 200.000.000 gulden een reductie van 1% een snelle winst opleverde van 2.000.000 gulden vrijelijk te besteden aan ‘leuke dingen’ zoals daar zijn ophogen van bestuurderssalarissen, neerzetten van megalomane gebouwen, sponsoren van amateur schaatsers, uitbrengen van glossy’s, personeelfeestjes met ‘Geer en Goor’, en nog zo wat van die dingetjes.

Maar alleen een reorganisatie is natuurlijk niet genoeg om ‘winst’ duurzaam te maken. In de loop van de jaren deden andere ‘besparingsmaatregelen’ op de docentensalarissen hun intrede. De ‘instructeur’ die eigenlijk geen les mocht geven maar het toch deed, het vijfenveertig minuten rooster in plaats van vijftig minuten rooster wat voor de docent 3 lesuren per week méér betekende en waardoor een substantiële vermindering van het aantal ‘taakuren’ kon worden ingeboekt. Ook de invoering van het Competentie gericht onderwijs, de stijgende invloed van het ICT gebeuren, invoering in het MBO van de uitbreiding van de stagecomponent van vier weken per jaar naar twee dagen er week, de invoering van het taakbeleid en nog wat andere dingetjes kunnen rustig geschaard worden onder het noemertje ‘winst op de salarissen’.

Het is onmogelijk om in het ruimtebestek van één column op een eenvoudige manier uit de doeken te doen hoe desastreus de lumpsum of beter de manier waarop bestuurders hiermee zijn omgegaan, voor ons Nederlandse Onderwijs is geweest. En ja, ook de vakbond heeft boter op het hoofd, denk maar aan de invoering van het taakbeleid die meegecomponeerd is door de vakbond en die voor de bestuurder een onmetelijke bron van ‘winst’ blijkt te zijn.

Zie het maar als een vervolgverhaal dat begint met de envelop salarissen en eindigt met het envelopje ‘leermiddelen’.

 

Jesse Jeronimoon    

*schalen die nog werden gebruikt ten tijde van de invoering van de lumpsum. Ondertussen vervangen door de ‘L schalen’.
----------
 
Datum: 15-10-2015
 MededelingBeste bezoeker, Tot mijn grote spijt moet ik, gedwongen door persoonlijke omstandigheden, tijdelijk het schrijven van een wekelijkse column onderbreken. Al mijn aandacht en energie zal ik in de komende tijd nodig hebben om andere problemen dan het signaleren van onderwijswaanzin aan te pakken. Hoelang, zoiets duurt? Geen idee, kan snel gaan en dan ben ik er over een maandje weer, maar kan ook niet snel gaan en reken dan maar snel op drie maanden. Kom regelmatig nog eens langs zou ik zeggen en voor de lezer die zich heeft aangemeld voor de blogfeed, die krijgt als vanzelf een mailtje toegestuurd. Tot ziens, Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 1-10-2015
 Hoogmoed komt voor de val.

 

Ontluisterend, anders kan ik het niet noemen. Het aantal diploma’s die in het HBO gehaald worden binnen de vijf jaar is gedaald naar plus minus vijftig procent. Hogeschool In Holland speelt het zelfs voor elkaar om met een luizige zevenendertig procent over de brug te komen. De voorzitter van de vereniging van Hogescholen ( vroeger de HBO raad) was er als de kippen bij om de pil te vergulden en liet ons weten dat de gestage daling van het aantal gediplomeerden vooral op het conto moest worden geschreven van de enorme kwaliteitsimpuls door de hogescholen van de afgelopen jaren.

Daar heb ik zo mijn bedenkingen over. Kwaliteitsimpulsen in het onderwijs hebben meestal niks te maken met verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. Meestal gaat het dan over betere en nieuwe gebouwen, meer ICT mogelijkheden, uitgebreidere keuze in de kantine, nieuwe verbanden en intensievere samenwerking met het bedrijfsleven, op bestuurlijk vlak uiteraard, en meer van dat soort dingetjes uit de rafelranden van het onderwijs dat door bestuurders aanzien worden als ‘must haves’ voor goed onderwijs. Aan de andere kant worden dan werkvormen geïntroduceerd waarmee de hogescholen een gooi willen doen naar ‘serieus genomen worden’. Zo gaat dezelfde voorzitter er prat op dat er nu veel meer aandacht is voor ‘onderzoeksmethoden’. De knipoog naar ‘wij zijn eigenlijk ook wel een universiteit’ kan niet los worden gezien van dit soort uitlatingen. Kortom, de paardenbloem die zich tooit met de kleur en geur van de roos.

Er zijn nog wel andere dingetjes te bedenken waarom het aantal ‘op tijd’ gediplomeerden jaar na jaar daalt. Denken we aan de instroom. Ondanks alle mooie verhalen dat Nederland steeds slimmer wordt blijft de statistische verdeling van intelligentie lijken op die van een klok wat onmiddellijk betekent dat maar een beperkt aantal leerlingen de doorstroom naar het HBO ook kan omzetten in het (op tijd)  behalen van een diploma. Iedereen toelaten die weet dat twee plus twee vier is heeft nou eenmaal als gevolg dat er veel afvallers komen, iets met koren en kaf. Zelf heb ik tijdens mijn carriére als MBO docent onnoemelijk veel leerlingen de overstap zien maken naar het HBO, en daar waren er heel wat bij die eigenlijk teruggestuurd hadden moeten worden naar het VMBO maar dank zij het CGO met vlag en wimpel het ‘u mag door naar de volgende ronde’ certificaat behaalden.

Het HBO was jarenlang de onderwijssector waar het ene na het andere onderwijsprobeersel mocht worden geïntroduceerd. Van thematisch onderwijs tot CGO, van onbevoegde docenten tot uitgebluste uit het bedrijfsleven ‘ervaringsdeskundigen’, ongebreidelde fusiedrang en buitenlandse dependances om ‘van elkaar te leren’, enzomeer enzoverder… Elke vernieuwing en verandering ging gepaard met een reorganisatie en ontslagronde wat de kwaliteit van de onderwijsgevende niet ten goede kwam. Langzaam aan verminderde het aantal contacturen en liep het aantal uren stage en zelfredzaamheid op tot ongekende hoogten, een HBO studie met één dag per week les of contacturen is al lang geen uitzondering meer. Het principe ‘Ik liep nergens heen en ze lieten me lopen’ heeft meerdere misschien wel erg gemotiveerde ‘studenten’ de nek omgedraaid.

Inderdaad ‘studenten’ tussen aanhalingstekens want dat is de makke van het HBO. Al te graag willen ze universiteitje spelen zowel in de opzet van de organisatie als in het aanbod en de manier waarop ze aan het onderwijs invulling geven. Vandaar ook de switch van ‘HBO raad’ naar ‘vereniging van Hogescholen’ want dat schurkt toch meer aan ‘de vereniging voor universiteiten’ dan bij de MBO raad, onderscheid moet er zijn.

Jammer genoeg kent een column zijn beperkingen, vooral in het aantal te gebruiken woorden en zinnen want met de mistoestanden in het HBO valt wel een boek te vullen. Wie zich verdiept in het HBO probleem zal uiteindelijk moeten concluderen dat HBO bestuurders een zekere mate van hoogmoedigheid vertonen en het spreekwoord zegt dat hoogmoed voor de val komt. Blijkens de cijfers van de op- tijd- gediplomeerden worden heel wat jonge mensen meegesleurd in die val.

 

Jesse Jeronimoon    
----------
 
Datum: 22-09-2015
 Waar het hart van vol is…

 

Dat het verplichte lerarenregister leeft bij de docenten in het land is mij de laatste week wel duidelijk geworden. Een inbox die binnen een mum van tijd overstroomde, een heuse nieuwsbrief van het BON bestuur in een poging olie op de golven te gooien, een bozig kijkende CEO van de CBE Group ( spreek uit als kroep) op mijn linkdIn pagina en forumbezoekers die over elkaar heen tuimelden op het forum. Jammer genoeg werd ik van niets of niemand een steek wijzer over dat lerarenregister en de nieuwe wet. Maar waar het hart van vol is, loopt de mond van over.

Een mysterieuze onbekende, ik noem geen naam, bronbescherming heet dat, wou mij over de telefoon wel een en ander vertellen over die nieuwe wet. Om te beginnen was die er niet zonder slag of stoot gekomen. De staatsecretaris, ingefluisterd door de belanghebbenden zoals de raden en een aantal grote scholingsinstituten moest en zou een register krijgen zoals hij ( zij dus) dachten dat het het beste was ( voor de kassa). De Onderwijs Coöperatie zette de voet dwars en ondanks het dreigement de subsidie voor de OC in te trekken ( lees het OC te laten ontbinden) hield de OC manmoedig voet bij stuk. Geholpen door de opmerkingen van de onderwijsraad werd de wettekst aangepast. Volgens mijn informant is er inderdaad een en ander ten voordele van de docent in de nieuwe wet opgenomen.

Alleen bevoegde docenten kunnen zich inschrijven in het register. Nog- bevoegdheid- te- halen- docenten, zelfbenoemde bekwamen, onbekwamen omhoog gevallen voorleesmoeders, maar op de weg om bekwaam te worden geacht door de directie, en wat dies meer zij van zogenaamde docenten die nu het onderwijs bevolken komen in ‘het registervoorportaal’. Van hen wordt verwacht dat ze zo snel mogelijk hun bevoegdheid halen, het verblijf in het voorportaal is dan ook aan een bepaalde tijd gebonden. Die slag is alvast binnen, met de opmerking dat het voorportaal een knieval is voor de bestuurders want duidelijk is dat hier vooral gevist zal worden naar de goedkope en onbevoegde leerkracht.  

De docenten geven zichzelf op voor het register. Dus niet de schoolleiding of het bestuur van een school zoals eerder in de wet stond maar de docent die zich registerleraar wil noemen doet dat uit eigen beweging. Dit is enigszins een vorm van vrijwilligheid maar wie niet staat ingeschreven komt natuurlijk als laatste in de rij, zelfs achter de voorportaal-onbevoegde bij een vacature, hij of zij die bevoegd is kan zich dan alsnog in laten schrijven. Dus wie registerleraar wil worden beslist daar zelf over.

Het beheer van het register komt niet in de handen van overkoepelende raden of andere werkgeversinstituten. Het beheer komt bij de Onderwijscoöperatie en/of zijn opvolgers. Bedoeling is dat het beheer ten allen tijde in de handen blijft van een werknemers(lees docenten) organisatie. Vinden de Rosemullertjes van deze wereld niet leuk, al die ‘beheerdersmiljoenen gaan aan hun bestuurdersneusjes voorbij, zielig hé.

Het aanbod van cursussen en opleidingen zal gehomologeerd worden door commissies die samengesteld worden uit docenten. Het aanbod zal vooral gescreend worden op vakinhoud en didactische inhoud. Het volgen van welke cursussen en opleidingen  is volstrekt de vrije keuze van de docent. Hij of zij kan niet door de bestuurder of de school gedwongen worden cursussen te volgen die volgens de individuele docent niet passen bij zijn zienswijze en methodiek van lesgeven. Nascholing moet worden aangeboden op basis van de bekwaamheidseisen, en het moet dus zichtbaar zijn of het gaat om vakinhoud, vakdidactiek of pedagogiek; docenten dienen zelf een pakket samen te stellen dat alle drie dekt. Scholen kunnen niet meer voor de 'pedagogische invulling' gaan van de nascholing! Dat is ook mooi meegenomen en nu weet ik waarom Pim Pollen mij een beetje bozig aankijkt op mijn linkdIn pagina. ( LOL )

Al bij al ligt de toekomst van de docent inderdaad achter ons. Geen zelfbenoemde bekwamen en instructeurs meer maar keihard bevoegde docenten in het register, eigen keuze wat betreft het volgen van cursussen en opleidingen, beheer in eigen handen, het lijkt wel of het wiel opnieuw is uitgevonden. Jammer dat daar een register voor in het leven moet worden geroepen.

Ik hoop dat mijn informant het goed gezien en gehoord heeft en verder besef ik maar al te goed als dat allemaal waar is, dan zal de onderwijscoöperatie maar eens goed moet gaan nadenken over een ‘meldpunt register en opleidingenfraude’ of zoiets en een geschillencommissie om er voor te zorgen dat klachten tegen bestuurders en al te opdringerige scholingsinstituten beslecht kunnen worden door een onafhankelijk orgaan want dat niet iedereen zich aan de registerwet zal houden staat als een paal boven water.

Wat mezelf betreft? Op 1 januari 2017 houdt mijn docentencarriere op met bestaan. Niet dat ik met pensioen, Vut, of wat dan ook ga. Het is simpel, principieel ben ik er hoe dan ook tegen dat mijn naam verplicht in een register moet prijken. Het is tientallen jaren niet nodig geweest en het onderwijs groeide en bloeide en bracht Nobelprijswinnaars voor. Samen met de zweefteven en bezemberijders, de grootgraaiers in de besturen, de alomtegenwoordige zedenprekerige managers , de zieners, de visionairs, de Mauricen de Hond, deden de ‘bekwamen, onbevoegden, voorleesmoeders, instructeurs en andere ‘would be’ docenten hun intrede. En nu om het kaf van het koren te scheiden is er een verplicht register nodig. Eigenaardig toch?

 

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 17-09-2015
 Voor vrijheid en recht, ongeknecht, onverveerd.

 

De vorige column “verraden en bedrogen” over het verplichte lerarenregister heeft heel wat teweeg gebracht. Op het forum van Beter Onderwijs regende het reacties. Zelfs een lid van het bestuur van BON  reageerde als door een bij gestoken en beweerde dat ik niet goed was geïnformeerd. Nu mag je over mij alles zeggen, maar dat ik niet goed geïnformeerd ben? PoePoe. Akkoord, dat het wetsvoorstel goedgekeurd was in de tweede kamer was een misser, ook mijn informanten vergissen zich soms. Het wetsvoorstel is door het kabinet, de ministerraad dus, goedgekeurd en voor goedkeuring doorgestuurd naar de Raad van State. Wat er in het wetsvoorstel staat blijft geheim tot het behandelt wordt in de tweede kamer. We moeten het dus doen met het wetsvoorstel zoals dat op dit moment bekend is en door de onderwijsraad nauwkeurig is gefileerd en besproken. Daarmee moeten we het doen en dat belooft niet veel goeds.

In een reactie op de column liet het BON bestuur via een nieuwsbrief aan alle leden van BON weten dat BON heel tevreden was met een wetsvoorstel dat tot nu toe geheim is (???). Dat er eigenlijk moet staan dat het BON bestuur best tevreden is en niet BON, want dat zijn de leden die wat betreft het lerarenregister heel slecht zijn geïnformeerd, laat ik maar even buiten beschouwing. Wat me meer getroffen heeft is het vollopen van mijn mailbox tijdens het weekend. Het leek wel of heel onderwijzend Nederland ineens de behoefte voelde om mijn loyaliteit aan BON te testen. Of ik nog lid was van Beter Onderwijs Nederland? Of het nog niet te laat was om de stem van de docent te laten horen in de kwestie van het verplichte register? Melding over in scholen opgezette scholingsgroepjes waar docenten door de directie verplicht vrijwillig cursussen mochten volgen ‘voor punten op het lerarenregister’. Vragen over wie de scholing en cursussen keurde en goedkeurde en meer van dat soort dingetjes waar ik ook eigenlijk geen antwoord op weet. Enfin, de rimpels van het steentje in de vijver bereikten mijn mailbox.

Tot hiertoe niets aan de hand, een stevige discussie over het verplichte lerarenregister moet kunnen. Maar dat is buiten de waard gerekend. Vanochtend ontdekte ik dat mijn toegangsrechten die ik als moderator op het forum gebruik om artikelen goed te keuren en te publiceren ineens waren ingetrokken. Blijkbaar vind iemand het nodig om er voor te zorgen dat publicatie van mijn columns eerst geratificeerd moeten worden, dat is bedenkelijk. Ook de reden waarom deze column alleen hier verschijnt en niet op de website van Beter Onderwijs Nederland en LinkdIn.

En er is meer aan de hand. Na het verschijnen van de column zag ik dat Pim Pollen van de CBE Group ( spreek uit als kroep) het nodig vond om mijn persoonlijk profiel op LinkdIn met een bezoekje te vereren. Pim kijkt me aan als een beetje een bozige man. De vraag ‘waar bemoei jij je mee’ staat op zijn lippen gebrand. Voor wie Pim niet kent, Pim is de graaizuchtige CEO van de CBE Group en is de spin in het bestuurlijke onderwijsweb en heeft er een enorm belang bij dat het verplichte lerarenregister zoals het nu in het wetsvoorstel staat er ook komt. Belangen bij de tientallen miljoenen subsidiegeld voor beheer, scholing, en straks de verandering van regeltjes middels een gewoon AMvB-tje ( Algemene maatregel van bestuur) waarmee hij dank zij zijn contacten tot in de hoogste regionen van het ministerie van onderwijs zijn positie en daarmee nog meer miljoenen subsidiegeld veilig kan stellen en verbeteren. Ik kan wel begrijpen waarom hij dan een beetje bozig kijkt naar een stukjesschrijver die de relatieve rust rond het lerarenregister verstoort. Geniepig harkte hij zo stilaan binnen wat er binnen te harken viel en dat wordt zomaar zonder zijn medeweten geopenbaard, moet niet kunnen vind hij.

Het is mij nu wel duidelijk, niet alleen ik voelde mij verraden en bedrogen heel wat docenten ex- leden van BON, leden van BON, voelen dat zo en ook Pim Pollen maar dan om een andere reden. Het wordt nog een roerige herfst wat betreft het wetsvoorstel lerarenregister. Of ik mijn bedenkingen nog zal kunnen uiten als stukjesschrijver voor Beter Onderwijs Nederland valt nog te bezien, aan mij zal het niet liggen. 

 

Jesse Jeronimoon

 

 
----------
 
Datum: 9-09-2015
  Verraden en bedrogen

 

 

In de tweede kamer is er weinig deining geweest en keurde het wetsvoorstel ‘lerarenregister’ zonder noemenswaardige tegenstand goed. De eerste stap in het instellen van een verplicht lerarenregister per 2017 is darmee een feit. Nu nog de eerste kamer overtuigen van de noodzaak om het volledige lerarenkorps van Nederland, van basisschool tot universiteit, aan de ketting te leggen en de laatste bolwerken van tegenstand tegen de afbraak van het onderwijs is voor mekaar.

Wie vooral teleurstelt in dit hele dossier is de onderwijscoöperatie waar Beter Onderwijs Nederland deel van uitmaakt, en niet zo een klein beetje ook. Ik herinner mij nog goed ledenvergadering waarin de aanwezige leden van BON zich uitspraken om in de SBL te blijven en van daaruit te ijveren voor Beter Onderwijs. En ik draag ook herinnering aan de ledenvergadering waarin het oprichten van de onderwijscoöperatie, ‘voor en door leraren’, werd besproken en met handgeklap ontvangen. Eindelijk een orgaan dat zou streven naar Beter Onderwijs in Nederland en dit aan de hand van de input vanaf de werkvloer. Hoe mooi had het kunnen zijn?

Het instellen van een lerarenregister was één van de eerste punten die bij de onderwijscoöperatie op tafel lag. De toenmalige minister van Onderwijs mevr. Bijsterveld had het probleem van het lerarenregister min of meer als voorwaarde gesteld bij de oprichting van de onderwijscoöperatie. Het moet gezegd er is voortvarend te werk gegaan. Binnen korte tijd lag er een advies voor wetsvoorstel lerarenregister bij de minister op tafel. Een ‘vrijwillig’ register, onder beheer van de coöperatie en met een ‘puntensysteem’ voor gevolgde cursussen als ‘bijscholing’. Cursussen die gekeurd en goedgekeurd zouden worden op ‘onderwijsinhoud’ alweer door de coöperatie. Ten minste zo heb ik het begrepen uit de talloze discussies die ik gevoerd heb met de aanhangers van het register.

De huidige minister mevr. Bussemaker gooide het advies in de onderste la van haar bureau en verordonneerde haar staatsecretaris en tevens luchtgewicht S. Dekker om adviezen in te winnen bij de partijen die baat hadden bij een verplicht register. Partijen zoals de VO raad die wel brood zien in de miljoenen subsidies die staan voor het beheren van het register en het bijhouden van de gevolgde cursussen. Ook clubjes die nu al de kassa horen rinkelen bij de gedachte aan al die cursusjes die verplicht gevolgd moeten worden om ingeschreven te blijven mochten ook mee aanzitten aan de adviestafel. De onderwijscoöperatie werd vakkundig buiten boord gehouden, het spel was uitgespeeld, immers een andere spelleider aan het bewind leert ons dat de kaarten dan ook anders worden geschud.

Het ‘vrijwillige’ register was geen succes. Maar tien procent van de docenten vond het een verbetering of waren zo protserig om zich ‘registerleraar’ ( What’s in a name)  te willen noemen. Het verplichte register wordt natuurlijk wel een overweldigend succes en zal in 2017  honderd procent van het docentcorps in Nederland bevatten ( ongeveer 600.000 namen en adressen ( bron CBS 2e kwartaal 2015). Alle leraren staan op dat moment onder curatele bevoegd of onbevoegd, bekwaam of onbekwaam, cursus gevolgd of cursus niet gevolgd, goed of niet goed, intelligent of dom, bij elke docent zal het zwaard van uitsluiting altijd boven het hoofd hangen want zoals we ondertussen al wel weten zal er samen met het register een bureaucratieboom worden opgericht, beleidsregels geschreven, interne beleidsregels ingevoerd en regeltjes worden opgesteld om alles in goede banen te leiden. Het is de manier waarop willekeur wordt gelegitimeerd in dit land.    

De registerleraar zal uiteindelijk aan de leiband van de bestuurderskliek lopen. Zeg maar dag met het handje tegen elke vorm van tegenstand vanuit docentkringen, zeg maar dag met het handje tegen ‘eigen ruimte voor de docent’.

De onderwijscoöperatie, BON incluis moeten zich goed bezinnen of ze nog verder willen gaan als schaamlap voor de politiek. De coöperatie ‘voor en door de leraren’ buigen zich nu over de professionele ruimte, over een andere invulling van de competenties en bekwaamheden en nog een paar dingen waar niemand het fijne van weet. Wat betreft het register is de coöperatie verraden en bedrogen, reken maar dat het met de volgende onderwerpen ook zo gaat.

 

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 1-09-2015
 Lichtgewichten en de vierde macht.

Opvallend bij een overzichtje van de onderwijsministers die in de afgelopen eeuw de belangrijke ministerspost hebben bekleedt is wel het grote aantal lichtgewichten. Daarmee bedoel ik dat het er op lijkt dat het ministerie van onderwijs voor vele ministers zowat de eerste stap is in een bestuurlijke functie op niveau. Blijkbaar mochten velen daar het vak van minister leren, enkelen kwamen rechtstreeks van een hoogleraarstoel zoals van Kemenade, Jo Ritzen, Ron Plasterk. Anderen ‘hadden ooit iets met onderwijs’ zoals Loek Hermans die als ex-leraar maatschappijleer het klappen van de onderwijszweep wel in de vingers had. Over Loek gaat trouwens de roddel dat hij het onderwijs uitstekend vond gezien de lage bijdrage die onze staat er voor over had. Een beetje het Action-effect dus. Over de staatsecretarissen wil ik het niet hebben. Meestal waren het slippendragers van ‘belangrijke politici’ en kregen als beloning, of ook om het vak te leren, dat postje bij onderwijs. Misschien is er zelfs sprake van enige ‘wederdiensten’ in het ‘ons-kent-ons circuit’. Denken we maar aan Hedy D’ancona, Karin Adelmund, Sharon Dijksma, Wallage, en vele andere licht- en veder gewichten met als laatste luchtgewicht ( geen tikfout) Sander Dekker. 

De laatste zwaargewicht in de hoedanigheid van Minister van Onderwijs is ontegenzeggelijk onderwijsminister Jo Cals geweest. Inderdaad de man die de Mammoetwet mede gestalte gaf heeft in 4 opeenvolgende kabinetten en 9 jaar onderwijsministerschap het onderwijs in Nederland een ander aangezicht gegeven. De volgende onderwijsminister die het Nederlandse Onderwijs op een desastreuze manier op de schop zou nemen was Jo Ritzen. Van universitair Onderwijs tot Basisonderwijs niemand zou ontkomen aan de nietsontziende bezuinigingsdrift van Jo. Zonder enige bestuurlijke ervaring van zijn hoogleraarschap naar de ministerstoel. Het enige vergelijkbare tussen de twee Jo’s is het woord ‘mammoet’ dat bij Ritzen staat voor mammoetbezuinigingen. Afschaffen van RBPO, ongebreidelde fusiedrift, bezuinigen op het hele onderwijs in orde van grootte van ongeveer 3% van het BNP, het komt allemaal op het conto van Jo Ritzen en zijn vierde macht, het ambtenarenapparaat.

Die vierde macht. Ik heb er ooit eens een stukje over geschreven waarin ik mij de vierde macht voorstelde als een kaartclubje die eens in de twee weken met hun vieren een kaartje legden en tussen de bedrijven door bedachten wat ze de minister nu weer eens zouden voorstellen en als ik de onderwijsveranderingen van de afgelopen twintig jaar bekijk zou ik het nog gaan geloven ook dat het zo werkt. Maar er is nog wat anders.

Onder de bezuinigingsdrift van Jo en zijn opvolgers viel natuurlijk het ministerie zelf ook. We zouden het bijna een braindrain op het ministerie van onderwijs kunnen noemen, niet dat de ambtenaren ontslagen werden, ze gingen gewoon uit zichzelf weg, vooral het hogere kader. Als geen ander hadden ze in de gaten dat hun opeenvolgende voorstellen aan de minister de deur open had gezet voor andere veel lucratievere bezigheden in de private sector. Van ambtenaar naar adviseur, reorganisatiedeskundige, schoolbestuurder, onderwijskundige, onderwijsdeskundige en in al die hoedanigheden een dikke voet hebben tussen de departementsdeur en een netwerk van zittende ambtenaren in de burelen van het departement. Ongezien in de achterkamertjes zijn zij de eerste die op de hoogte worden gehouden van nieuwtjes uit het onderwijs. Ze pikken de krenten uit de onderwijspap en zijn er als eerste bij om de volgende verandering te begeleiden, coachen en organiseren. Waar nodig stellen ze het netwerk in het geweer om nieuwe wetgeving te initiëren of tegen te houden en worden tegenstanders zoals de onderwijscoöperatie of andere groeperingen tegen gegaan. Alles in het belang van de voormalige ambtenaar en zijn financiële gewin.

Leraren en docenten houden zich bezig met onderwijs, de voormalige en huidige vierde macht houdt zich vooral bezig met geld verdienen. Dank zij de huidige lichtgewichten op onderwijs heeft de vierde macht de geldkranen volledig opengedraaid ter eer en meerdere glorie van de eigen zaak. Dat het onderwijs naar de knoppen gaat zal hun een zorg wezen, integendeel daarna komt de wederopbouw en die staat garant voor alweer een miljardenverdeling.

 

J. Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 20-08-2015
 Eerste klaagdag

 

Het schooljaar was drie uur oud toen de eerste ingezonden klaaglitanie bij de krantenredactie in de bus viel. Een jonge moeder vond het Godgeklaagd dat al in de eerste week van het nieuwe schooljaar de basisschool van haar oogappeltje een studiedag voor de juffen en meesters had ingepland. Ze vroeg zich af of dat wel nodig was en waarom al die juffen en meesters die studiedag niet konden houden in hun vrije tijd, ze hadden toch al zoveel vakantie. De klaagster moest nu op zoek naar oppas voor prinsesje en vroeg aan het lezend publiek of ze wel wisten hoeveel dat kostte.

Zoals te voorzien en te verwachten was rollebolden de reageerders over elkaar heen, dat het inderdaad schandalig was die lange vakanties, en dat studiedagen verkapte vrije dagen waren en vooral dat de school eigenlijk in de vakantie ook moest open zijn om voor gratis oppas te zorgen. Een vrachtwagenchauffeur begon in te hakken op de enorme lonen van de juf of de meester, een metselaar vond dat een juf of meester ook maar 21 dagen verlof moest krijgen zoals hij omdat jufffen en meesters eigenlijk niet veel meer doen dan een beetje spelen met de kinderen. Een zijingestroomde docent deed nog een schepje kolen op het vuur met de uitspraak dat hij twintig jaar gewerkt had en toen in het onderwijs zijn rustplek had gevonden.

Natuurlijk alweer de reacties van de juffen en de meesters met veel getalletjes dat ze 43,5 uur per week werkten maar dat het eigenlijk wel 50 was door alle taken, voorbereidingen nakijkwerk en wat dies meer zij. Enfin, hetzelfde riedeltje zoals altijd. Er was er zelfs eentje die het aandurfde gebruik te maken van de oneliner van ene Jeronimoon die ergens ooit eens geschreven had ‘docenten hebben geen vakantie, ze nemen hun overuren op’ wat hem of haar dan weer woedende commentaren opleverde. Ik smul van dit soort berichtjes, het legt op een perfecte manier de kinnesinne, jaloezie en domheid van het Nederlandse gepeupel bloot. Op zulke momenten jeuken mijn vingers om mee te doen in de commentaardiarree. Uiteindelijk verdient een vrachtwagenchauffeur zijn poen met een hele dag op zijn reet te zitten met een stuurtje in zijn handen, moet de metselaar terug naar school om te leren tellen en te lezen waarna hij de CAO mag lezen en zijn vakantiedagen, ADV-dagen, snipperdagen, studiedagen, klein verlet dagen, ouwe lullendagen, feestdagen en ouderschapziektedagen bij elkaar op te tellen. En die zij-instromer blijkt dus geen voorbereiding, geen nakijkwerk, geen andere taken, geen vergaderingen en geen ziertje onderwijs in zijn bloed te hebben. Toch? 

Conclusie van zo een middagje lachen, want meer dan duizend reacties, volgens de ouders moet het onderwijs ten eerste een uitstekende en liefst gratis oppas zijn, ook tijdens vakanties. Ten tweede hoeft er echt helemaal geen hoog opgeleide persoon op hun prinsen en prinsesjes te passen want dat maakt het hele onderwijs een beetje goedkoper. Ten derde, juffen en meesters hebben eigenlijk helemaal geen recht op vakanties wegens werkdagen van half negen tot twee ( pauzes niet meegerekend). Ten vierde Aangezien juffen en meesters zeggen dat ze zoveel werk hebben aan nakijkwerk moet dat ook maar afgeschaft worden want dat kan door onder andere het hele onderwijs te voorzien van i-padjes (??????) Ten laatste, maar daar waren de meningen over verdeeld, aangezien zowat bijna alles opgezocht kan worden op de computer moet er over nagedacht worden om de kinderen toch wat minder naar school te laten gaan. ( kom er maar in denktank). Wat dan weer raar is omdat het hele artikel begon met een tirade tegen een studiedag waardoor het grut niet naar school kon.

Nederland op zijn smalst in een bestek van een ingezonden boze brief en reacties over een studiedag in het basisonderwijs. Heerlijk en triest tegelijkertijd want het bevestigd weerom dat het onderwijsgras onovertroffen groen blijkt te zijn behalve voor diegene die er grazen want dan blijkt dat groen toch erg bruin en dor te zijn. Maar er is één troost, dank zij de opleving van de economie duurt het nog een paar jaartjes en dan zijn er meer chauffeurs en metselaars dan juffen en meesters, de zij-instromer is dan weer aan het werk wegens veel meer verdienen en is de denktank zonder inbreng van ook maar één onderwijsgevende tot de conclusie gekomen dat onderwijs in de tweede helft van de 21e eeuw totaal overbodig zal zijn en er vanaf 2032 een begin kan worden gemaakt met de hele reutemeut af te bouwen.

 

Jesse Jeronimoon. 
----------
 
Datum: 17-08-2015
 I don’t like Monday’s

 

Het OESO, voor al uw cijfers en statistieken naar uw wens, laat ons weten dat de Nederlandse student, scholier en leerling de minst gemotiveerde leerling is in heel Europa. Reden dus om een denktank op te richten die zich moet gaan buigen hoe zo een en ander kan gebeuren en hoe een en ander aangepakt moet worden. Ondertussen mogen ze ook denktanken over de vraag hoe ons onderwijs er pakweg over een jaartje of tien vijftien er uit moet zien. De beoogde voorzitter van de denktank, ons aller welbekende en grootdenker R. Kan, heeft een en ander te maken met het hopeloos verouderde onderwijs, immers we leven in 2015 en geven nog altijd les zoals vijftig jaar geleden.

Nu wist ik ondertussen al dat de heer Kan, ik mocht hem ontmoeten vorig jaar op het symposium van Beter Onderwijs Nederland waar hij de aanwezige docenten even de les kwam spellen, graag zijn oren laten hangen naar de denkers uit zijn partijtje GeenIdee66. Een leugentje min of meer moet dan kunnen want dat dhr. Kan liegt is duidelijk. Dat liegen is ofwel een brevet van onbekwaamheid of een voorzetje nemen op de uitkomsten van het denken van de tank.

In de afgelopen 15 á 20 jaar is het Nederlandse onderwijs in alles tot op de fundamenten veranderd aan de eisen des tijd. Inclusieonderwijs in het basisonderwijs met eerst het samen naar school project en nu het (aan)gepaste onderwijs wat de bijna volledige opheffing van het speciaal onderwijs voortbracht. De invloed van ICT, social media enz… in alle gremia van het onderwijs, het vervangen van bevoegde docenten voor ‘bekwame’ docenten, de invoering van het Competentie gericht onderwijs in Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger onderwijs, het bijna totaal afschaffen van hoorcolleges en docentencontacten in universiteit waar ‘wetenschap’ met meer dan een vergrootglas moet gezocht worden, de gigantische onderwijsconglomeraten met raden van bestuur en raden van toezicht, het verdwijnen van de MAVO als springplank naar havo voor de talenten onder de leerlingen, en het aan de toekomst aangepaste curricula in alle geledingen van het onderwijs. Iemand die zich echt zou interesseren in het onderwijs en in de jaren zestig zou gestudeerd hebben lacht zich een breuk over de uitspraak dat het onderwijs in de laatste vijftig jaar niet veranderd zou zijn. Hij zou zich ook het habieboebi lachen over het gemak waarmee hij nu een diploma zou krijgen, ja krijgen want zo zal hij er over denken als hij het verschil maakt met de opgelegde taken van toen en nu, maar dat ter zijde.

Het hele cohort aan zweefliegende orthopedagogen, zelfbenoemde onderwijskundigen, bezemberijdende onderwijsadviseurs, graaiende onderwijsontwikkelaars, mindfullnessende managers en onnozele directeuren en bestuurders hebben het in ocharme één decennia voor elkaar gekregen dat ons eens zo bloeiende onderwijs veranderd is in een dorre woestijn waarin ze zichzelf zien als een oase van kennis en kunde maar dan wel een oase met uitsluitend cacteeën als begroeiing.

Hoe kan een leerling, scholier en student gemotiveerd zijn als hij elke dag van alle kanten mag horen dat school eigenlijk tijdverspilling is want alles is op te zoeken op het internet. Waarom gemotiveerd als de leraar geschiedenis, aardrijkskunde, en al die andere vakken die je niet nodig hebt elke les weer met een youtube-filmpje je komt vermaken, effe met de armen over elkaar stil zitten en dan ouwenelen over wat we gezien hebben, leuk voor twee drie keer maar moet dat altijd. Waarom gemotiveerd als alles maar dan ook alles in werkgroepjes voor elkaar moet worden gemaakt en waar diegene die de verantwoordelijkheid neemt en zijn best doet hetzelfde cijfer krijgt als diegene die blowend en porno kijkend het werk aan anderen overlaat. Voor Nederlands hebben we de spellingchecker en de boekbesprekingen van mevr. Google, voor wiskunde hebben we uiterst moderne rekenmachines op computersnelheid, waarom zou een leerling zijn hoofd moeten gebruiken, zijn verstand en zijn denktank als alles al voor hem geregeld is. Niets demotiverender als onpersoonlijk onderwijs. Geen plek meer om aan de school te ontkomen want verplicht een school facebook account omdat dat modern is, geen plek meer om te roddelen en te hangen want de school kijkt ook naar jouw berichten.

Het moge duidelijk zijn dat de enige sta in de weg voor het onderwijs dat dhr. Kan en zijn denktank voorstaat de docent is, maar laat het nu net die docent zijn die nog de enige is die een leerling kan motiveren. Waarom? Omdat les geven een overdracht is van kennis, dat onderhevig is aan het ontelbaar aantal variabelen van dat moment. Het zijn alleen de docenten, de juffen en de meesters die intuïtief aanvoelen hoe en wat op dat moment het beste is om de leerling bij de les te houden, lees te motiveren, geen machine, methode, computer, of wat dhr. Kan ons al denktankend voor zal schotelen kan die docent als grote motivator vervangen.

Jesse Jeronimoon 
----------
 
Datum: 22-07-2015
 Memory lane

 

Onderwijzend Nederland geniet van zijn vakantie, ministers en staatsecretarissen ook en die noemen het reces. Uw scribent is even werkloos want buiten een paar kleine niet nader te noemen discussies over het wel en wee van de onderwijzer is er niet veel te beleven, laat staan over te schrijven. Over een paar weken begint alles weer opnieuw en gaat de slag om het onderwijs en het uitkleden van het docentschap van kennisdrager tot een veredeld soort van kinderoppas gewoon verder van waar het gebleven was.

Zoals elk jaar ruim ik in het begin van de vakantie mijn archief op en daarmee bedoel ik dat ik alle bestanden op de computer naloop en netjes wegsluis naar een externe harde schijf. Ervaring leert mij dat ik eigenlijk  niet meer omkijk naar al die stukjes of flarden van stukjes op de harde schijf, maar je weet  nooit welke pareltjes er nog niet zijn afgemaakt of gepubliceerd maak ik mezelf wijs. Tussen al die bestanden vond ik een .jpg. file. Kenners onder ons weten dan dat het om een fotootje gaat en toen ik er op klikte, het fotoprogramma de ingescande foto ontvouwde, keek ik recht in de ogen van mij opa zaliger. Jaren geleden heb ik de bidprent-foto gescand en nu keek hij mij glimlachend en met een twinkel in zijn ogen aan net of hij wou zeggen: “Awel schrijverke, wanneer ben ik aan de beurt? Al die plezante stukjes over meesters en meesteressen zijn mooi hoor maar vertel die mensen maar es iets over jouw opa, vinden ze vast en zeker ook wel plezant.”

Zoals hij mij niks kon weigeren kan ik ook hem niks weigeren, deze vakantie neem ik u mee op mijn eerste stappen van mijn memory lane, veel plezier gewenst. En o ja, ik heb me voorgenomen om in mijn eigen taal te schrijven dus als er sommige woorden en zinswendingen nogal raar overkomen, niet op reageren het is nu eenmaal mijn moedertaal.  

Drukkerij H. Romano

De voorouders van mijn opa zouden volgens de overlevering afkomstig zijn van een streek rond het Italiaanse Rome, vandaar de zuiders aandoende achternaam Romano. Er wordt in de familie gefluisterd dat de Romano’s op het einde van de zestiende eeuw een soort van rondtrekkende handelaren waren die in het kielzog van de blote voeten paters meetrokken naar de Noordelijke koudere landen en onderweg hun devote waar van kaarsen, schapulieren, Paternosters en hier en daar ook een verdwaalde relikwie  verkochten aan de bekeerlingen. De Romano’s hielden het voor gezien toen ze in het vroegere Broekzele ( het huidige Brussel)  een stekkie vonden. De blote voeten paters trokken verder en mijn voorouders nestelden zich in hun nieuwe vaderland in hoeverre dat daar in die tijd sprake van kon zijn. De band met de Katholieke kerk, paters en abdijen zou echter nooit verbroken worden.

Welke voorvader er ooit begonnen is met het vak van letterzetter is niet duidelijk maar zeker is dat opa het vak leerde van zijn vader en die had het weer van zijn vader maar van wie hij het vak geleerd heeft is onduidelijk. Letterzetter  in de periode van de tweede helft van de negentiende eeuw tot diep in het interbellum was een eerbaar beroep. Zeventig procent van de bevolking was analfabeet en ondanks dat was er een stortvloed van kranten en vlugschriften. Het waren de hoogtijdagen van het Liberalisme en Katholicisme en  aan het eind van de negentiende eeuw de voorzichtige opkomst van het socialisme. Alle partijen hadden hun eigen kranten en propagandakanalen van vlugschriften tot aanplakbiljetten. Elke regel in krant en vlugschrift werd met de hand gezet. Een goed letterzetter verdiende een goed belegde boterham immers ze werden betaald per regel en ook al waren het maar een paar centen per regel na een aantal jaren van hard en veel werken spaarzaam zijn en op de kleintjes letten had mijn opa genoeg gespaard om zich te vestigen als zelfstandig drukker. Een paar letterkasten, een oude degelpers formaat A4, een paar riemen grauw papier, een riem of twee wit zwaar papier, drukinkt, een grote gepolijste arduin steen geschraagd op degelijk timmerwerk als werkblad en een grote snijmachine om het papier in het gewenste formaat te snijden waren de eerste aanwinsten voor drukkerij H. Romano.

Vier dochters en een zoon complimenteerde het geluk van het jonge gezin, de enige schaduw over dit geluk was het overlijden van een tweeling kort na de geboorte. Alle kinderen werden van jongs af aan de kunst van het letterzetten aangeleerd, net zoals mijn opa ook mij het vak leerde te beginnen met ‘opruimen’ of te wel alle letters die gebruikt waren voor een affiche, krant, visitekaartje, overlijdensbericht, bidprentje of een andersoortig drukwerk, netjes in het juiste vakje van de letterkast terug leggen.

Het ontbrak mijn opa niet aan werk in die moeilijke beginjaren van de drukkerij. Als enige drukker in een parochie van vijfduizend zielen was er altijd wel een overlijden of geboorte waarvoor drukwerk nodig was. Notabelen lieten hun visitekaartjes drukken bij opa en de tientallen verenigingen, van de vinkenzetters tot de toneelbond waar opa spelend lid van was, vertrouwden op de drukkunsten van opa voor hun affiches of aanplakbiljetten. De gemeente deed een duit in het zakje door bij elke verkiezing de kieslijsten die nodig waren om de identiteit van de kiezer te controleren bij opa te bestellen en het drukwerk voor de jaarlijks weerkerende twee kermissen waarvan eentje met jaarmarkt was ten huize Romano telkens weer een tijd van alle hens aan dek. Langzaam groeide de drukkerij en toen de pastoor mijn opa de opdracht gaf om het kerkelijke nieuws van Eucharistievieringen, overlijdensberichten, geboortes en andere kerkelijke aankondigingen voor de gehele gemeente ( drie parochies) op de blanco gebleven achterpagina van ‘de kerkbode’ te drukken schafte opa zich dank zij een kleine lening van de bank een grote rollenpers aan. Drukkerij Romano was compleet.

Zo herinner ik mij ook de drukkerij. Naast de deur stond de door de jaren heen zwart geworden gepolijste arduinen steen waarop altijd wel een kader lag met een beginnetje van een tekst voor een of ander drukwerkje. De groezelige fles petroleum en de harde schoenborstel waarmee de letters werden schoongemaakt na het drukken met daarnaast de immer zwarte schoonmaakvod stond tegen de muur net onder de rafelranden van een groot affiche van de operette ‘de lustigen boer’. Rechts in de hoek tegen het raam dat uitzicht gaf op de straat stond de oude degelpers die somtijds nog wel eens werd gebruikt door opa niet omdat het mooier of beter drukte dan de moderne Heidelberg die in de andere hoek naast het raam stond en electrisch werd aangedreven maar gewoon om het genot van vroeger te proeven. Ik zag de glimlach van genoegen op zijn gezicht als hij met de voet op de trapper het vliegwiel van de pers in beweging zetten en ‘het boek’ open en dicht vouwde. Als kind mocht ik de nog onbedrukte blaadjes een voor een op de rechterkant van het boek leggen en het fascineerde me hoe het boek open- en dicht ging en ondertussen de rollen gedrenkt in zwarte drukinkt over de letters stuurde en nog net op tijd weer boven kwamen voor het boek helemaal dicht ging en het maagdelijke witte blaadje tegen de pas zwart gemaakte letters drukten. Het boek opende zich weer, opa nam het bedrukte blaadje weg en ik mocht een nieuw blaadje plaatsen, het boek sloot zich, de inktrollen ontsnapten weer ternauwernood aan de verplettering en opa knikte me vriendelijk en bemoedigend toe. Och ik was een jochie van acht en voelde me daar een echte drukker, samen met opa.

In het midden van de drukkerij stond pontificaal de grote snijmachine en daarnaast kwam later de grote lynotype die voor een deel het handwerk van het letterzetten zou vervangen. Achter de deur stonden in een rij naast elkaar tegen de muur de letterkasten met hun grote laden. Vier grote kasten naast elkaar met in elke kast veertien laden, in elke lade een ander lettertype. In de laatste letterkast lagen de grote houten affiche-letters, het was maar een klein deel meer van het eens rijke bezit van houten letters, veel was verloren gegaan tijdens de oorlog maar dat is weer een verhaal apart waar ook de oude loodpot waarin lood voor onder andere de lynotype werd gesmolten een grote rol speelde. De rest van de ruimte werd in beslag genomen door de grote rollerpers waarop de kerkbode en de grote affiches werden gedrukt. Aan de muren een wirwar van affiches en aanplakbiljetten waarvan een aantal zo oud waren dat ze bij de minste aanraking verpulverden als papier-as na een brand. Maar wat mij het meest is bijgebleven van drukkerij H. Romano is de geur, de mengeling van drukinkt, petroleum en dat vleugje papier. Bidprentjes

Mijn opa had van elk bidprentje dat hij ooit heeft gedrukt een exemplaar bewaard, en de uren die ik samen met hem aan de grote tafel in de woonkamer heb doorgebracht zijn niet te tellen. Twee grote lange dozen waarin de prentjes netjes op hun kant en op jaartal waren in opgeborgen stonden als twee dozen van Pandora in het midden van de tafel. Opa haalde de deksel van de dozen en knikte me toe: ‘Allee menneke, pakt er maar eentje.’ Aarzelend, kijkend naar opa, zochten mijn vingers tussen al die kaartjes naar dat ene kaartje waarbij opa niet meer zou weten wie het was en waar ze woonden en wat ze hadden gedaan in hun werkzame leven. Vruchteloos, altijd maar dan ook altijd wist opa wel het hoe wat en wanneer te vertellen over de persoon die verborgen zat achter de naam op het bidprentje.

De eerste bidprentjes  waren gewone eenvoudige prentjes, een wit kaartje met zwarte of purperen rand en een kruisje in het midden van de kaart, op de achterkant de naam van de overledene met daarboven ‘ Rust in vrede’ of bij kinderen zoals dat in die tijd nogal eens gebeurde ‘Opgenomen in Gods engelenschaar’. Later kwamen de dubbelgevouwen kaartjes in zwang waardoor de mogelijkheid betstond om de binnenzijde van het bidprentje te voorzien van een stichtelijke tekst over de overledene met als adagium ‘over de doden niks dan goed’. Zo werden de grootste bedriegers, leugenaars en trichaten de hemel in geprezen eventjes voor ze naar het graf werden gedragen. Die stukjes tekst waren een voortdurende bron van ergernis en irritatie voor opa maar ook een prachtige kans om pastoors en onderpastoors te treiteren en het moet gezegd opa liet geen mogelijkheid onbenut om met de clerus een grap uit te halen. Niet uit recalcitrantie of zo want hij kon met elke pastoor, onderpastoor of later deken lezen en schrijven en door één deur maar eigenlijk lag het meer in zijn bedoeling om de dienaren Gods duidelijk te maken dat ze zich niet al te ver boven het volk verheven moesten voelen. Dus een grap op zijn tijd om hen met beide voetjes op de grond te houden was volgens opa dan ook hoog nodig.

Als de grote rouwklok haar droeve stem over de parochie galmde wist opa dat er werk aan de winkel was. Hij ging de drukkerij in en legde de ‘bidprentjeskader’ waar de tekst van het bidprentje in zo komen, klaar op de steen. Hij rommelde wat in de letterbakken op zoek naar niets, verlegde wat papier, keek eens naar de voorraad drukinkt en keek uit het grote raam in afwachting van de begrafenisondernemer. Aangezien opa de enige drukker in de parochie was had opa klandizie van alle begrafenisondernemers. Die hadden de familie van de overledene het bidprentje laten uitkiezen en kwamen bij opa om het drukwerk te verzorgen.

Het mooiste was natuurlijk als ik bij opa was en de klokken gingen luiden. Een beetje zenuwachtig draaide ik om opa heen in de drukkerij, keek ook uit het grote raam en was toch een beetje nieuwsgierig, stel dat ik de dooie zou kennen, misschien was het wel de meester die een ongeluk had gehad of zo. We zagen de begrafenisondernemer in zijn onberispelijk zwarte kostuum oversteken van de andere kant van de straat naar de drukkerij en nog voor hij de deur opende stond opa hem al op te wachten achter de toonbank van de winkel in schrijf- en andere papierbenodigheden.

‘Ha Hubert, tegen opa, dag menneke,tegen mij, Hubert zwarte pitter is dood.’ De begrafenisondernemer scheen er geen enkele moeite mee te hebben om met de deur in huis te vallen.

‘Zozo Frans, zwarte pitter jong, hoe oud was die al niet?’

‘Vierennegentig Hubert’

‘En welk prentje hebben ze gekozen?’

‘Een eenvoudig Hubert, het zijn ook eenvoudige mensen hé. Hier zo een enkel kaartje, ik heb er zijn naam zelf op geschreven want niemand van de familie kon lezen of schrijven.’

Het prentje werd op de toonbank gelegd, opa zette zijn bril op en las met een beetje plechtige stem: ‘Johannes, Maria, Gerardus Vercauteren. 3 september 1880- 8 november 1974.’ Even was het stil in de winkel. Opa zette zijn bril af en vroeg aan de begrafenisondernemer: ‘Moet er nog een zinnetje bij Frans zoiets als ‘hij rust in vrede’ want zo zonder verder iets dan alleen de naam is toch een beetje gelijk een bloot gat. Er moet toch nog wat bij, vind je ook niet?’ En even, heel even maar zag ik de glinster in de ogen van opa en ik wist wat die glinster betekende, hij had wat anders in gedachte dan ‘hij rust in vrede’ dat wist ik wel zeker.

‘Ik weet het niet Hubert, onderpastoor Peteman is van dienst en misschien weet hij nog iets, de familie zal er wel akkoord mee gaan, die kunnen toch niet lezen of schrijven, maar bespreek dat maar met Peteman, komt wel goed.’

‘Ha, is’t Peteman die van dienst is? Is goed, zal hem straks bellen, is goed Frans komt helemaal goed.’

En weer zag ik die glinstering in opa zijn ogen schitteren, hij had zijn plannetje al lang uitgebroed dat wist ik wel zeker.

De begrafenisondernemer was nog niet goed de deur uit of opa hing al aan de telefoon, ik kon nog net opvangen ‘Hij rust in vrede meneer de onderpastoor, helemaal goed dat doe ik dan zo.’ Met een glimlach rond zijn mond legde hij de hoorn op de haak. ‘Kom menneke, gebaarde hij naar mij, aan het werk.’

Niet dat ik veel meer moest doen dan bij opa blijven die het bij het eenvoudige klusje wel gezellig vond dat er iemand om hem heen drentelde en luisterde.

‘Zwarte pitter godomme,… vierennegentig, …waar is de tijd?’ En terwijl hij letter voor letter in de haak zette vertelde opa mij het verhaal van zwarte pitter.

 ‘Weet je waarom hij zo noemt menneke?’ opa wachtte niet op het antwoord, : ‘Wel, hij werkte heel lang geleden voor de gemeente en het enige wat hij moest doen was de straatverlichting schoon houden, en als het begon te schemeren de lampen doen branden. Dat was niet zoals nu met al die straatverlichting hoor. Alleen hier op het dorpsplein en voor het gemeentehuis en de kerk stonden er lampen. Aan het station stonden er twee en voor het huis van de dokter en de notaris stond ook een lamp. Iedere ochtend ging zwarte pitter met zijn ladderken alle lampen doven en de glazen van de lampen schoonmaken met een doek met petrol zoals wij dat hier doen met ons letters en s’avonds ging hij weer rond met zijn ladder en ging dan die lampen een voor een weer aansteken.’ Opa keek even of ik wel luisterde, keek of hetgeen hij in de haak gezet had wel klopte, zette tussen de letters waar het nodig was nog een punt of een cicero voor de goeie afstand tussen de letters en ging weer verder met zijn verhaal. ‘Als kind liepen we ‘s avonds achter zwarte pitter aan, moet je je voorstellen acht of tien van die kinderen die als kuikentjes achter een kloek liepen en alle acht tegelijk riepen wat zwarte pitter deed. Hij zet zijn ladder neer,… nu gaat hij op zijn ladder,… trip trap trip trap,…. ha hij is boven, en zwarte pitter die werd kwaad natuurlijk met die bende straatschoffies achter hem maar wij gingen gewoon door en zwarte pitter die werd kwaaier en kwaaier.

Is het nu gedaan snotneuzen! Riep hij, wat natuurlijk geen enkel effect had. Hij doet het deurken open,… hij pakt zijn lucifers,… hij doet een lucifer branden,…ho het waait uit. Als ge godverrrr hier en ginder niet direct naar huis gaat snotjongeren dan zal ik ullie… en hij zwaaide kwaad met zijn vuist naar ons, waardoor wij er natuurlijk nog meer plezier in kregen. Hij neemt een nieuwe lucifer,… hij doet hem branden,… haaa nu brandt hij,… hij steekt de lamp aan,… hooooo jaaaaaaaa nu brandt de  lamp,… hij doet het deurken dicht,… hij komt naar beneden,…trip trap trip trap, en wij waren natuurlijk nog voor hij weer op de grond stond uiteen geschoten als een zwerm mussen die schrikken van een donderslag. Zwarte pitter die geen enkele van ons te pakken kreeg nam zijn ladder weer op en ging naar de volgende lamp, wij er achteraan ‘hij zet zijn ladder neer,… hij gaat er op,… trip trap trip trap’ opa keek over zijn bril naar me, zijn ogen glinsterden van de binnenpret. ‘En weet je menneke, zwarte pitter die heeft zijn bijnaam gekregen door al dat roet van de lampen die hij moest schoonmaken. Altijd, maar dan ook altijd had hij zwarte handen want dat roet is er niet zoals drukinkt met zandzeep af te halen hé’ Ik knikte, als opa dat zei zou het wel waar zijn. ‘Awel, daarmee gaan we de Peteman es ferm laten schrikken.’  

 Tijdens het vertellen was opa gewoon doorgegaan met de tekst voor het bidprentje lettertje voor lettertje in de haak te zetten en het was alsof zijn werktempo gelijk op ging met het verhaal want zijn verhaal was gelijk klaar met het zetten van de letters. Hij ging naar de steen, zette de rijen letters in de kader en zette de letters vast en klopte met het houten blok alle letters nog eens ferm aan. ‘Kom menneke, jij mag de proefdruk doen.’ Opa nam de kader op en zette hem vast in de oude degelpers die gebruikt werd om de proefdruk te maken van de bidprentjes, de visitekaartjes, de geboortekaartjes en meer van dat soort klein drukwerk. Opa gaf me een bidprentje en dat mocht ik in de hoek van het boek van de degelpers zetten. Opa zette de pers in beweging door een ferme trap op de trapper van de pers. Langzaam sloot het boek zich en drukte het kaartje tegen de door de rollen zwart gemaakte letters. Opa nam het bedrukte kaartje, in sierlijke schuine letters stond de echte naam van zwarte pitter en zijn geboorte- en overlijdensdatum met daaronder ‘hij rust in vrede’ gedrukt op het bidprentje. Opa was tevreden en ik ook.

Op de ochtend van de begrafenis ging oom Jean ‘de koppen tellen’ of te wel kijken hoeveel volk er in de kerk was om een schatting te kunnen maken hoeveel bidprentjes er gedrukt moesten worden. Oom was binnen de vijf minuten terug en drukte met de Heidelberg in snel tempo het benodigde aantal kaartjes. Opa haalde dan zoals altijd de kader uit de drukmachine maar deze keer mocht ik de letters niet opruimen. ‘Effe wachten menneke, ik moet eerst nog wat doen, en daarna moogde de letterbak weer vullen.’ Ik zag alleen dat opa de zin ‘hij rust in vrede’ uit de kader haalde en verving door een andere zin die hij al had klaargezet in de haak. Zonder verder iets te zeggen zette hij de kader in de degelpers en drukte één bidprentje. Ik zag wel dat het een ander prentje was, een dubbel prentje met een binnenkant terwijl al die andere prentjes gewone enkele prentjes waren maar dat zou wel goed zijn. ‘Kom menneke we gaan de Peteman es doen verschieten.’ Aan de hand van opa liep ik mee naar de kerk. Net voor de offerande begon overhandigde opa het pakje bidprentjes aan de koster die werktuigelijk het bovenste bidprentje op de stoel van de onderpastoor legde en de andere kaartjes, staand naast de onderpastoor, één voor één overhandigde aan de mensen die ter offerande kwamen. ‘Kom menneke, t’is het moment,’ fluisterde opa en trok me mee achter een grote pilaar vanwaar hij de onderpastoor kon zien zitten. De onderpastoor ging na de offerande in zijn stoel zitten voor de vijf minuten stilte en contemplatie na de offerande en ook om de parochianen de tijd te geven om het bidprentje eens goed te bekijken. Ook de onderpastoor bekeek het bidprentje goed. Hij deed het bidprentje open, knipperde met zijn ogen, knipperde nog eens en zat met een ruk rechtop spiedend in de kerk over de hoofden van de gelovigen om te kijken of hij opa ergens kon zien zitten. ‘We zijn hier weg menneke’ fluisterde opa, pakte me bij de hand en langs de sacristie buiten het zicht van Peteman verlieten we de kerk. Ik had geen enkel idee waarom opa al lachend naar huis ging.

Na een kwartier kwam Peteman de drukkerij ingestoven. ‘Awel Hubert, vind je dat plezant, zo met die doorbrave mens lachen?’ sprak de onderpastoor streng en gooide zijn bidprentje op de steen. Opa keek de onderpastoor over zijn bril aan en zonder te lachen zei hij: ‘Ja maar meneer de onderpastoor het is toch juist wat er staat, en we moeten toch een goed woordeken doen voor zwarte pitter als hij bij Sinte Pieter zich moet melden?’ De onderpastoor keek opa aan met ogen die nog zo groot waren als spleetjes, hij kende de reputatie van opa wat betreft het op het verkeerde been zetten van pastoors en onderpastoors: ‘Dat is een ding dat zeker is Hubert, maar moet dat dan zo?’. De onderpastoor nam het bidprentje op van de steen en las luidop ‘Johannes, Maria, Gerardus Vercauteren. 3 september 1880- 8 november 1974’ vouwde het bidprentje open en daar stond in mooie schuin gedrukte letters ‘Heer, oordeel mij niet naar de reinheid mijnen handen’.  ---oo0oo---

 

Tientallen, honderden bidprentjes had opa gedrukt en bij elk bidprentje had hij een verhaal. Elke naam riep een herinnering op en altijd wel een anekdote want elke naam werd voor hem een levend mens die hij ooit had gekend, soms vluchtig zoals de bedelaars die regelmatig langs kwamen in de drukkerij omdat ze wisten dat ze bij opa en oma nooit tevergeefs aanklopten en zo heb ik het ook van hem geleerd. Als een straatkrant verkoper mij aanspreekt of een trekzakspeler vingervlug een riedeltje speelt om mij ervan te overtuigen dat die muts op de grond echt dient om de eurootjes te verzamelen lijkt het wel of opa in mijn oor fluistert: ‘Menneke onthou, het kan ons Heer zijn.’

Er waren bedelaars die op vaste tijdstippen in het jaar de deur van de winkel annex drukkerij openstieten om geduldig te wachten tot opa of oma een kijkje kwamen nemen wie er binnen was gekomen. Er waren er bij die zo rond de noen kwamen en die mochten dan mee in de woonkamer aan de grote tafel aanzitten en zich te goed doen aan de boterhammen met goeie boter en met beleg. Boterhammen die oma tegen haar hart met een groot broodmes afsneed van het wittebrood en  elke keer voor ze een volgende snee afsneed maakte ze met de punt van haar mes een kruisteken op het brood.

Nooit werd er veel gevraagd of gezegd, de bedelaar nam zijn centen in ontvangst, groette met ‘God zal het u lonen’ en ging weer verder op pad. Bij mijn weten is het maar een keer gebeurd dat opa aan de bedelaar vroeg waarom hij toch uit bedelen moest. Het was een ‘vaste klant’ die twee keer per jaar in de drukkerij kwam. Een kalende rijzige heer van rond de veertig in een soort van maatpak dat tot op de draad versleten was. Een overhemd en een cravatte en nergens geen manekment zoals een bochel of maar één arm of een mank been of zo. Het was eigenlijk meer uit nieuwsgierigheid dat opa het vroeg, niet om de bedelaar terecht te wijzen  Zwijgend legde hij zijn hoedje dat hij afgezet had op de toonbank, trok zijn jasje uit en legde dat ook voorzichtig naast het hoedje, knoopte het overhemd los draaide zich om en liet opa zijn blote rug zien. Zelfs opa die toch twee wereldoorlogen had meegemaakt schrok. De hele rug was verminkt, er was zelfs niet te zien of er nog wel een ruggegraat was. De bedelaar knoopte zijn overhemd weer dicht, trok zijn jas weer aan en zei niet meer dan: ‘De Duitser, krijgsgevangen gezeten onder de oorlog.’ Opa heeft toen geknikt en een briefje van twintig, wat in die tijd heel veel geld was’ in de voering van het hoedje gestoken. Als geen ander wist hij wat krijgsgevangenen hadden moeten doormaken.

Elk bidprentje had zijn verhaal omdat het een klein dorp was, een dorp waar iedereen iedereen kent en waar de huis aan huis handel van die tijd zorgde voor de dagelijkse nieuwtjs roddels en achterklap. Gaston de brouwer,  Andre van tante Polienes de groentenboer en Philemon met zijn peerdeken, de melkboer fungeerden als een wandelende krant met alle neiuwtjes uit de parochier. En die laatste had op een keer het luiden van het Angelus aanzien voor het luiden van de doodsklok en vroeg aan opa wie er dood was. ‘Zjangke Zjass.’ Had opa gezegd. En Philemon nam zijn taak serieus. Bij elk huis verkondigde hij een beetje fluisterend want eerbied voor de doden moest er zijn, dat Zjangke Zjass overleden was. Pas tien straten verder was er iemand die Philemon op dezelfde fluistertoon te kennen gaf dat Zjangske al wel zeker tien jaar achter van Cauter lag.

Philemon nam mijn opa dat kleine leugentje niet kwalijk integendeel, dag erna vertelde hij aan iedereen oer Zjangske en hoe opa hem beetgenomen had als was het een geoie grap waarin hij, Philemon de melkboer een hoofdrol mocht spelen.

Bidprentjes, een schat aan vervlogen geschiedenis uit een dorp waar iedereen iedereen kent. Een dorp met in het midden de grote kerk, het plein en het gemeentehuis en daaromheen de huizen en huisjes van arm en rijk. Nooit heb ik mijn opa horen zeggen heimwee te hebben naar de goede oude tijd, au contraire. ‘Het waren arme tijden, menneke. Iedereen was arm en had het moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. En dan nog de grote oorlog en als die over was en het dorp eindelijk een beetje terug bij zijn positieven kwam, was er weer een oorlog.’ Opa schudde met zijn grijze hoofd, keek over zijn bril naar mij. ‘Maar gelukkig, ook daar zijn we goed doorgekomen maar alleen omdat al die mensen van die bdiprentjes hier, met hier en daar een uizondering, allemaal arm waren en als iedereen arm is, dan is er geen jaloezie en haat en nijd en dan weet iedereen dat er maar één manier is om die tijden door te komen. Elkaar vast houden en geloven dat Onze Lieve Vrouw mee haar best doet.    

 
----------
 
Datum: 9-07-2015
 HaHa.

 

Soms vraag ik me af hoe het in Godsnaam mogelijk is dat door de bank genomen intelligente mensen zo van zichzelf verguld kunnen zijn en daardoor de grootste onzin uitkramen. Die onzin wordt dan weer door andere door de bank genomen intelligente mensen opgezogen als een spons en verder uitgedragen. Dat uitgedragen gebeurt niet zozeer omdat ze de uitgekraamde onzin ook maar één seconde ernstig nemen maar in een fractie van een seconde geroken hebben dat de onzin wel eens heel snel en heel veel geld in het laatje zou kunnen brengen en het een kwestie is van op het juiste moment de juiste persoon te treffen. Die onderwijsratten, want dat zijn het, nemen de privatiseringsonzin van oud journalist en ex-tweede kamerlid en ex minister van defensie HaHa (Hans Hillen) geen ogenblik, geen tel serieus maar weten wel dat er op het ministerie van onderwijs maar één gek aanwezig moet zijn die vanuit zijn positie beschikt over een paar miljoen en er start weer een commissie aangevuld met ‘externe partijen’ dat onderzoekt of privatisering van het hele onderwijs ná de basisschool mogelijk is en welke partijen er dan bij betrokken moeten worden en meer van die dingen die het onderzoekje liefst zo lang mogelijk laten duren. Voor de ratten is het nu het moment om de mogelijke spilfiguren van zo een onderzoekje duidelijk te maken dat ze in de markt zijn om de centjes op te maken aan een onzinideetje. Jazeker onzin, immers ‘het gehele onderwijs zal betaald worden uit de openbare kas’ ( art. 23 NGW).

Een beetje net zoals de ratten die indertijd de staatsecretaresse van onderwijs  belast met het basisonderwijs mevrouw Dijksma er van overtuigden dat we de blik naar het Noorden moesten wenden. Finland bleek ineens het onderwijs walhalla te zijn waar de hele Westerse beschaving een punt aan kon zuigen. Wel hoor het onderwijsaddergebroed kreeg van Dijksma de handen op elkaar en de poen om aan de slag te gaan. Eerst in Finland een onderzoekje daarna een onderzoekje in Nederland dan eens onderzoeken met een aantal experimentscholen hoe het dan in Nederland moest. Net nu de subsidiestroom een beetje begint af te nemen worden ze gered door de gong. Het onderwijs in Finland blijkt nu toch niet de hemel te zijn maar eigenlijk meer een hel. Dus toch maar niet, op naar het volgende geldverslindende projectje.

Ik zit me af te vragen waarom die Rosemüller benoemd moet worden als voorzitter van de raad van toezicht van het AFM. Niet omdat hij veel kaas heeft gegeten van geld, wel van het opmaken, maar omdat hij een politieke gladjanus is. Dus dat baantje van voorzitter van de VO raad zal ook wel niet veel voorstellen gezien de bijbaantjes van krullebol.  Zo stilaan wordt meer en meer duidelijk dat voorzitters van raden van bestuur of raden van toezicht vooral politieke gladde jongens moeten zijn enige affectie met het metier waarover ze de plak gaan zwaaien is helemaal niet nodig. Je bent minister geweest van grote steden, voorzitter van de raad van bestuur van een ziekenhuis en je hebt geen 119 euro gedeclareerd voor sneeuwkettingen voor het wintersportreisje met het gezin, dan ben je uitermate geschikt om voorzitter te worden van de raad van bestuur van de firma die de treintjes rond laat rijden in dit land. Zoiets dus.

Kreeg maandag het rouwgerande overlijdensbericht van Professor Smalhout in de bus. Moest effe wat wegslikken. Hij wordt gekist in zijn witte doktersjas want dat is hij altijd gebleven ook na zijn pensionering. Jammer dat ik er voor kies om mijn stoffelijke overblijvsel te doneren aan de wetenschap, niet dat ze er heel wat mee kunnen maar ik hoop dat er toch ten minste één student of studentinnetje is die de kruisjessteek op mijn huid heeft uitgeprobeerd alvorens de restanten  toch ook weer in een oven verdwijnen. Anders had ik begraven willen worden met een doosje krijtjes op mijn kussen, omdat ik altijd docent ben gebleven.

 

Jesse Jeronimoon

 

 

 
----------
 
Datum: 2-07-2015
 Prof in ruste.

 

Vanochtend las ik in de krant het overlijdensbericht van Professor Dr. Bob Smalhout. Hij hield er aan om aangesproken te worden met zijn titel en niet met meneer Smalhout. Wie toch de vergissing beging om hem met meneer aan te spreken mocht zich verheugen in een licht hoofdschudden een korte glimlach en ‘even opnieuw’. Als de vermaledijde journalist of anderszins het dan nog niet begrepen had was de kous snel af. Geen gesprek, interview of wat dan ook. Het hele Nederlandse journaille kende al snel de reputatie van Prof. Smalhout, sommigen lachten er om maar wisten dat de in hun ogen hoofse manier van begroeting essentieel was om een goedgemutste en praatgrage Professor aan de tafel of de telefoon te krijgen. Alleen intimi mochten ‘Bob’ zeggen, tot die graad van intimiteit heb ik het nooit gebracht. Ook heb ik hem jammer genoeg nooit in levende lijve mogen ontmoeten. De paar afspraken die we ooit gemaakt hebben werden door de ziekte van zijn eerste echtgenote in de wielen gereden en och over de telefoon kan je ook een en ander kwijt.

De eerste keer dat ik Professor Smalhout aan de telefoon kreeg was na de publicatie van mijn eerste boek ‘het nieuwe leren van de Keizer’ waarin Professor Smalhout op vraag van mijn toenmalige uitgever een voorwoord had geschreven. Het werd een urenlang gesprek over het onderwijs in Nederland, wat er mis was gegaan, de managerscultuur, hoe het vroeger was en wat er aan gedaan moest worden. Niet dat de Professor een aanhanger was van het oude klassikale onderwijs of erg conservatief wat vakkenkeuze betreft dat allemaal niet, ik praatte met een man die begaan was met het onderwijs, goed onderwijs, de leerlingen en de docenten. Op het einde van het gesprek beloofde ik hem om met enige regelmaat op de hoogte te houden van het reilen en zeilen en veranderingen in het onderwijs hij sloot af met ‘pas goed op jezelf want dat boekje zal jou in zekere kringen niet in dank afgenomen worden’ en ‘lees zaterdag maar de telegraaf’. Ik las de telegraaf en het hele voorwoord uit het boek stond er als zijn wekelijkse column, inclusief de waarschuwing aan mijn adres.

Met enige regelmaat belde ik hem of hij mij. Soms was hij er niet en kreeg ik Nanda ( Historica Nanda van der Zee auteur van ( ook al een omstreden werk)  ‘om erger te voorkomen’  over de Jodenvervolging in Nederland) zijn tweede echtgenote aan de lijn. Ook bij haar dezelfde betrokkenheid omtrent Nederland, want daar ging het eigenlijk altijd om bij de Professor. Elke column, elke lezing, altijd was de ondertoon van zijn betoog betrokkenheid bij Nederland en de Nederlandse bevolking en dat maakt van hem een uniek persoon, zeker in het licht gezien van zijn lijdensweg na zijn uitgesproken felle inaugurale rede ‘met de dood op tafel’ waarin hij zonder schroom en scherp de mis- en wantoestanden van de zorg in die tijd aan de kaak stelde. In het boek ‘gesprekken met Prof Smalhout’ geschreven door Nanda is de verbittering over de uitsluiting bij de ‘vakbroeders’ wegens ‘bevuilen van het eigen nest’ duidelijk te lezen, het zat diep in de Professor geworteld ondanks de volledige rehabilitatie een aantal jaren geleden, de verbittering bleef.

Zijn zware hartoperatie een aantal jaren geleden maakte hem boos en opstandig, hij kon niet meer zoals hij vroeger kon en dat zat hem dwars, een jonge geest in een ouder lichaam, nog wel willen maar niet meer kunnen. Het overlijden van Nanda een dik jaar geleden gaf hem de volgende klap en toch bleef hij, gedisciplineerd als hij was, trouw zijn wekelijkse column schrijven voor de telegraaf even vilein, even gedreven, even betrokken, de jonge geest had niets ingeboet en hij bleef trouw aan zijn mening en overtuiging. Toch was er een zekere melancholie te bespeuren in zijn laatste columns. De melancholie van de beschouwer die zijn hele leven en doen ruggelings vooruitlopend naar zijn einde toe bekijkt, overpeinst en beschouwt. De melancholie van de beschouwer die vrede wil met het leven en de dood.

J.J.

 

 

 
----------
 
Datum: 28-06-2015
 Een natte man is niet bang voor de regen.Ik vraag me af hoe Nederlanders zouden reageren als onze overheid besluit om de havens van Rotterdam en Amsterdam te verkopen aan de eerste de beste die een bod doet, gelijk wel bod. Tegelijkertijd doen ze de luchthavens van Schiphol, Maastricht, den Helder, Eindhoven ook maar in de verkoop op het Europese marktplaats voor superrijken. De pensioenen worden gehalveerd, alles met een W zoals WIA, WW, WA-Jong, bijstand enz... wordt gewoon afgeschaft wegens kost te veel. De supervisie van de belastingdiesnt wordt overgeheveld naar Europa en alle uitgaven van onze overheid moeten eerst worden goedgekeurd door een Europese toezichthouder. De NAM wordt opgeheven en de gasboringen en opbrengsten worden uitgevoerd door private partijen die de NAM vervangen ( leuk voor vooral Groningen). Drinkwatervoorziening wordt verkocht aan buitenlandse private partijen die het voorla goed voor hebben met zichzelf. De BTW wordt genivelleerd op 23 procent voor alles. Voor iedereen wordt de belasting met 3 % opgehoogd. De vennootschapsbelasting wordt verminderd met 5 %. CAO, minimumloon en werknemersrechten worden binnen de drie weken afgeschaft. 150.000 ambtenaren worden op 1 juli ontslagen ( bedenk dat de ww en de bijstand is afgeschaft) Ambtenaren die overblijven leveren pet 1 juli 20% van hun loon in.In ruil daarvoor mag deze en volgende generatie de graaiers nog 50 jaar lang hun gang laten gaan,Ik vraag me af of Nederlanders dit zonder morren zouden accepteren?  
----------
 
Datum: 16-06-2015
 De vlag in top.

 


Het is gelukt, weliswaar met enige moeite, op de valreep en soms wel eens met veel hete tranen, slaande deuren en boze ouder gezichten maar het is niet voor niets geweest. De vlag kon in top. Mijn jongste kleinzoon, bijna 6 jaartjes oud, heeft het gehaald, en hoe! Wij, zijn ouders en grootouders, hebben er lang een hard hoofd in gehad maar op het allerlaatste moment, met een uiterste krachtinspanning, een laatste onvermijdelijke jump en die kleine had het voor elkaar, hij is ‘Cum Laude’ geslaagd voor de kak- en kleuterschool.

Het ‘vingerverven’ was geen probleem, maar dat wisten we al lang gezien zijn verwoede oefeningen op het behang in slaap- en studeerkamer van zijn ouders. Ook het ‘bellenblazen’ waar hij al een jaartje of drie de absolute kampioen van de hele straat in is mocht natuurlijk geen enkel probleem opleveren voor onze bolleboos, net als het ‘zandkastelen bouwen met slotgracht’. Per slot hadden de ouders voor dit moeilijke vak in de meivakantie nog een korte buitenlandse reis ondernomen om op een ver strand in de zon het stapelen van de zandvormpjes en het graven van de slotgracht nog een laatste maal degelijk in te oefenen. Het hoofdpijnvak was toch wel geweest, en dat is al een aantal jaartjes zo, het ‘liedje met gebaren’. De kleine kreeg het maar niet voor elkaar om ‘hoofd, knie en teen’ in de juiste volgorde te krijgen. Dan wees hij zijn hoofd aan waar het teen moest zijn of omgekeerd, of was hij vergeten waar zijn knie zich ergens bevond en legde dan maar zijn hand op zijn hoofd in een uiterste poging er toch wat van te maken. Oefenen en oefenen en oefenen, het mocht niet baten. Het hoofd bleef de knie en de teen werd te veel over het hoofd gezien. Had hij dan eindelijk de goeie volgorde op een rij dan ging het zo traag dat de rest van het klasje al lang weer bij het hoofd was aangekomen terwijl bolleboos nog ergens in de buurt van de knie was, gewoonweg een ramp. De ouders hebben er alles aan gedaan wat in hun mogelijkheid lag. Beloningen ook al ging het niet zo goed met ‘hoofd, knie en teen’ het zou misschien toch wel helpen. Straffen, maar dat zette ook geen zoden aan de dijk en als uiterste redmiddel werd de kinderarts ingeschakeld. Die bracht de onheilspellende diagnose dat het ‘vanzelf zou overgaan’ het was een kwestie van geduld. Het maakte de ouders radeloos want ze hadden geen tijd om te wachten ‘tot het vanzelf zou overgaan’. De hele ‘cum laude’ hing er van af en toch is het die kleine op het ultieme moment gelukt om hoofd, knie en teen in de juiste volgorde voor elkaar te krijgen en op tijd en niet één keer maar drie keer, petje af, vlag in de top.

Als trotse opa ben ik de staatsecretaris brekebeen dan ook uiterst dankbaar dat hij het voor elkaar heeft gekregen om de ‘Cum Laude’ titel ook in te voeren voor het kak- en kleuteronderwijs want zeg nu zelf al die zeikneuzen met hun traditie en dat de Cum Laude titel voorbehouden moet blijven voor de universiteit die snappen de moderne tijd niet waar we in leven. Staatsecretaris brekebeen heeft nu net dat gedaan wat men met tradities hoort te doen, over de balk gooien en de vergeetput in, daar zijn tradities voor, weg er mee.


Enfin, bolleboos begint volgend schooljaar aan zijn opleiding basisonderwijs. Als alles goed gaat studeert hij daar over een jaartje of zes af en ik spreek hier de hoop uit dat staatsecretaris brekebeen nog een paar jaartjes mag doorgaan want dan weet ik zeker dat mijn kleinkind, ‘Cum laude’ geslaagd voor het kak- en kleuteronderwijs, vol trots zijn diploma van het basisonderwijs aan mij zal tonen om daarna als kersverse Doctorandus primariae educationisop volle kracht het voortgezet onderwijs in te stromen.
 

Jesse Jeronimoon

 

 

 

 

    
----------
 
Datum: 3-06-2015
 Rendementsdenken?

 

‘Rendement: Met de optimale inzet van alle beschikbare middelen een zo hoog mogelijke opbrengst behalen’. Zo stond ‘rendement’ gedefinieerd in mijn handboek economie en was het een stokpaardje van mijn oud-docent economie. Les na les prentte hij ons in het hoofd dat ‘rendement’ en ‘winst’ twee verschillende grootheden waren en natuurlijk was het zo dat ze recht evenredig waren met elkaar ‘hogere opbrengst is hogere winst’ maar het grote verschil zat hem, volgens mijn oude leermeester, in het behoud van de onderneming. Rendement was in die zin belangrijker dan winst. Winst was niet meer of minder dan een gevolg van het verschil tussen inkomsten en uitgaven en dat kon iedereen wel een tijdje voor elkaar krijgen, of soms niet. Rendement daarentegen vond hij een constant proces van wikken en wegen en alleen de sterkste en beste bedrijven kregen het voor elkaar om jaar na jaar een optimale opbrengst te realiseren. Wat daarom niet resulteerde in optimale winst maar wel in optimaal behoud van de onderneming.

Ik weet niet hoeveel keer heeft de goede man ons op het hart gedrukt dat de ‘heilige Drievuldigheid’ van het rendement, de AMO, zowat het allerbelangrijkste hoofdbreken in ons bedrijfsleven zou moeten zijn. Arbeid, Machines en Omgeving, in die volgorde niet anders. Arbeid, optimaal ingezet, de juiste man of vrouw op de juiste plaats, bekwaam, goed opgeleid, zelfstandig en uiterst betrouwbaar in de uitvoering van zijn taak is de belangrijkste en het meest primaire middel om het optimale rendement te bereiken. Daarna komen de Machines. En met machines was het oppassen geblazen vond hij. Het probleem met de machines was ‘de wet van de remmende voorsprong’. Ik herinner mij veertig jaar later nog zijn voorbeeld van de lichtstad Parijs. Het was de eerste grote stad die baadde in het licht van het prachtige nieuwe netwerk van gas lantaarns. Jammer genoeg was het enorme werk pas voltooid toen de gloeilamp werd ontdekt. Het zou wat betreft stadsverlichting de lichtstad in moderniteit op jaren achterstand plaatsen, immers de kapitaalsvernietiging die gepaard zou gaan met het vervangen van gas door lamp zou enorm zijn geweest. Machines alleen wanneer ze een ondersteuning of verlichting van de arbeid zouden betekenen en alleen dan wanneer duurzaamheid van de machine gegarandeerd was. Omgeving was de laatste in het rijtje. En daarmee bedoelde hij niet alleen gebouwen maar ook alweer de optimale ondersteuning van de twee vorige middelen. Kon dus zowel een prima klimaatbeheersing zijn als het in het leven roepen van een storingsdienst.

Als ik zo hier en daar lees wat er tegenwoordig onder rendementsdenken wordt verstaan krijg ik toch een beetje het gevoel dat zelfs zij die het woord rendement in de mond nemen het woordje ‘winst’ een vies woord vinden en daarom het maar steeds hebben over rendement terwijl ze toch echt winst bedoelen. Ook hun daden en maniertjes waarmee ze de beschikbare middelen inzetten in hun bedrijfje dat school heet doet meer denken aan ‘zoveel mogelijk onder de streep overhouden’ dan een optimale opbrengst behalen. AMO is meer OMA bij hun. Eerst de omgeving, dan de machines en als het dan echt niet meer anders kan de arbeid want die is het duurst. Prachtig nieuwe schoolgebouwen niet gebaseerd op werkelijkheid ( arbeid)  maar op een ‘visie’ van hoe het onderwijs er straks moet komen uit te zien. Machines, de ICT in dit geval, ik dacht niet dat ik het met u moet hebben over ‘de wet van de remmende voorsprong’ wat dit onderwerp betreft. Een klein onderzoekje bracht aan het licht dat er in heel wat scholen nog de verouderde windows XP als besturingssysteem draait. Loop gelijk welk ELO binnen in een school voor voortgezet onderwijs en de wet van de remmende voorsprong wordt zichtbaar.

En op de allerlaatste plaats komt de arbeid, de docent. We weten met zijn allen dat in ongeveer 50% van de docenten de elementen ‘optimaal ingezet, de juiste man of vrouw op de juiste plaats, bevoegd, goed opgeleid, zelfstandig en uiterst betrouwbaar in de uitvoering van zijn taak’ een lachertje is geworden. Zowat de grootste fout die men bij rendementsdenken kan maken is het onderschoffelen van ‘arbeid’ en de uitvoering ervan en toch is het in het onderwijs schering en inslag.

Rendement en het behoud van de onderneming, het is altijd door mijn hoofd blijven spoken omdat hij met behoud bedoelde werkzekerheid, bestaanszekerheid zowel van de onderneming als diegene die voor de onderneming werkt, behoud van het sociale verband dat een onderneming ook behoort te zijn, duurzaamheid, groei. Amarantis, ROC Leiden, BOOR, en misschien straks ook wel de UvA leren ons dat hun zogenaamde rendementsdenken uitsluitend gebaseerd was op ‘winstgevendheid’ de clusterbom onder ‘behoud’.

Jesse Jeronimoon  
----------
 
Datum: 19-05-2015
 De auto van Maurice.

 

Na het afschaffen van het leren schrijven wegens niet meer nodig in de toekomst heeft onzer aller Maurice statistiek, na het lezen van een boekje, in al zijn onderwijswijsheid besloten dat het wiskunde en rekenonderwijs ook maar moet verdwijnen wegens volstrekt overbodig. Hiermee heeft St. Maurice ook direct de hele discussie over de rekentoets opgelost cine qua van tafel geveegd. Geen gemier meer over al dan niet alleen simpele sommen of sommen met veel tekst, geen gezeur meer over rekenregels, stellingen van Phytagoras of andere oude Spartanen, en vooral ode aan het alleswetende en alles kunnende i padje of zakjapanner. En hoe komt onze zelfbenoemde onderwijsgoeroe aan al die wijsheid? Simpel, je hoeft ook niet te weten hoe een motor in elkaar steekt om met een auto te kunnen rijden dus je hoeft niet te weten dat twee plus twee vier is omdat je een aantal grootheden bij elkaar optelt waardoor een nieuwe grootheid ontstaat. Moet je allemaal niet weten volgens Maurice de onderwijsoppergod, een beetje vingerwerk volstaat en daar moet niemand moeilijk over doen. De autometafoor is zo uitgemolken als de computermetafoor, je hoeft namelijk ook niet te weten hoe de computer er aan de binnenkant uitziet om een spreadsheet te maken en zo. Al honderden keren ben ik met deze metafoor om de oren geslagen om maar te bewijzen dat domheid een groot goed is dat vooral niet in een kwaad daglicht mag komen te staan.

Wat de grootheid Maurice vergeet is het simpele feit dat hij hiermee ook de hele wetenschap aan de kant zet, in de toekomst waarschijnlijk ook niet meer nodig want dat doen de computers ook voor ons, ten minste als we dan nog genoeg mensen over hebben die enige kennis van zaken hebben omtrent de inhoud van zo een computer want die moet natuurlijk wel gebouwd worden om de stortvloed van data op een degelijke wijze te analyseren, op een rijtje te zetten, en te berekenen. O nee, fout geredeneerd. Er komt geen stortvloed van data meer want niemand vraagt zich nog af waarom de spreekwoordelijke appel op Newtons hoofd terecht kwam en niet ergens tussen hemel en aarde een onvoorspelbare bocht nam en tegen kruissnelheid vier kilometer verderop in het koren veld terecht kwam. Niemand vraagt zich nog af hoe een ronddraaiende beweging omgezet kan worden in een voortstuwende beweging en hoeveel energie die ronddraaiende beweging daarvoor moet leveren. De grote vragen kunnen wel achterwege blijven en de deeltjesversneller van het CERN wordt dan opgekocht door van der Most die er een speelparadijs van maakt met een kilometerslange roetsjbaan als ode aan de toekomstige domheid. Wie heeft het nog over het Higss-deeltje, nergens meer voor nodig, het zal er wel zijn, of niet, wie maalt er nog om, allemaal niet meer nodig in de toekomst van de heilige Maurice.

Beetje verwonderd was ik toch wel dat nou net Maurice Statistiek het wiskunde onderwijs wil afschaffen. Het moet toch zo zijn dat hij als geen ander beseft welke mechanismen en formules er schuil gaan achter zijn statistische prognoses en hij weet toch welke formules op welke data er los gelaten moeten worden om een beetje een betrouwbare prognose te maken. Terwijl ik dit zo schrijf besef ik wel dat zijne Heiligheid er de laatste paar verkiezingsuitslagen ook wel goed naast zat dus het zou inderdaad wel eens zo kunnen zijn dat de onfeilbare inderdaad ook niet zo goed op de hoogte is van het mechanisme achter statistische berekeningen en wat dat met data doet of kan doen. Tijd dus voor Maurice voor een bijspijkercursus SPSS. O nee, dat kan niet, dat soort cursussen is nou net door de allesziende afgeschaft wegens slimmer met een i padje. Jammer.

 

Jesse Jeronimoon  
----------
 
Datum: 22-04-2015
 Hebben julllie dat nou ook?

 

Met enige regelmaat bevind ik mij in de koffiekamer van een of andere onderwijsinstelling ergens in het land. Vroeger heette dat de lerarenkamer maar in de nieuwe gebouwen her en der in het land d is er niet zo op gelet dat de lerarenkamer bij uitstek het trefpunt was van collega’s. Mede door de invoering van de koffieautomaat waardoor elk schoolgebouw tegenwoordig tientallen koffiezetapparaten  en senseo machine ’s herbergt, vele collega’s geen volledige aanstelling meer draaien en managers de lerarenkamer zagen als een plaats waar oproerkraaiers en andere insubordinatietypes hun gang konden gaan, is de lerarenkamer omgedoopt tot een kleinere koffiekamer waar onder het nuttigen van een bekertje ranzig slootwater gesprekjes één op één worden gevoerd tussen collega’s of collega en leerling.

Het merendeel van de collega’s verorbert de bammetjes liever in het eigen lokaal met het zelf gezette kopje koffie onder het genot van het nakijken van werkstukken of toetsen. Soms loopt men nog eens dekoffiekamer binnen tijdens de kleine pauzes maar dat is dan uitsluitend om te kijken of het mededelingenbord iets nieuws te vertellen heeft. Van de oude lerarenkamer die eigenlijk feitelijk een verlengstuk was van het klaslokaal is in de meeste gevallen niets meer over.

Jazeker, ik durf te schrijven verlengstuk. Immers tijdens de pauzes kwebbelden we er met andere collega’s lustig op los over onderwijs, de leerlingen, de school, en gniffelden over die ene collega die met moeite orde kon houden. We bespraken het gedrag van leerlingen, wisselden toetsen of lesideeën uit, maakten ons te sappel over de medezeggenschapsraad die weer eens had bewezen zijn taak niet aan te kunnen of smeedden snode plannen om de volgende plenaire vergadering in het honderd te laten lopen. Het overlijden van een oud-collega, de geboorte van de jongste spruit van een andere collega, het kleine vechtpartijtje tussen een paar leerlingen, de bestrijding van het drugsgebruik op school, de kleur van de nieuwe fietsenstalling, het vernieuwde taakbeleid, het kwam allemaal ter sprake. Het gaf een beetje een wij-gevoel. Niet van wij-tegen-de-rest-van-de-wereld, maar meer van wij met zijn allen flikken het toch weer jaar in jaar uit ondanks tegenvallers en managers die ons niet begrepen. De lerarenkamer was het centrum van de school.

In de afgelopen jaren heb ik in veel koffiekamers mijn oren te luisteren mogen leggen. Niet gehinderd door de bekendheid van stukjesschrijver, dat is dan weer de leuke kant van een pseudoniem, is me opgevallen dat de minimale bevolking van een doorsnee koffiekamer de laatste jaren opgedeeld kan worden in pakweg twee kampen. Het ouderen- en jongerenkamp. Met ouderen bedoel ik dan de docenten boven de veertig en met jongeren de docenten van onder de veertig.

De gespreksonderwerpen van de ouderen lijken een beetje op de gespreksonderwerpen van vroeger. Toetsen, gedrag van leerlingen, gegniffel, ouders, de medezeggenschapsraad, het taakbeleid, soms eens de vereniging Beter Onderwijs Nederland maar dan dempen de stemmen en wordt er eerst flink om- en rond gekeken of er geen leiding gevende functionaris in de buurt is.. Wat opvalt is echter dat de ziel uit de gespreksonderwerpen verdwenen is. Ik bedoel daarmee dat het gesprek zich beperkt tot twee hoogstens drie personen. En het is ook meer een uitwisselen van informatie, meer van ‘Jan uit 2 A was vandaag te laat op school’ dan ‘hoe zou het toch komen dat Jan van 2 A, wat toch vorig jaar een goeie leerling was, de laatste tijd zo veel te laat komt. Zou er wat loos zijn thuis, of heeft hij een vriendinnetje?’. Begrijpt u wat ik bedoel? Ik voel geen betrokkenheid meer, ik voel geen ‘hart en nieren’ meer in de gesprekjes. Het zijn korte mededelingen om daarna weer te verdwijnen naar het eigen lokaal, naar de lekkere koffie.

En de jongeren? Die hebben het over hun ski-vakantie, de verplichtte cursus waar ze zich zeker weten ziek voor gaan melden, waar je op het internet de toetsen kan vinden omdat het toch beter is om het wiel niet opnieuw uit te vinden wegens zonde van de tijd. Ook de laatste aflevering van goede tijden staat naast het voetbal hoog in de top tien. Levensvragen zoals ‘hoeveel dagen nog te gaan voor de volgende vakantie en welke bestemming dit jaar wordt aangedaan’. En soms, heel soms komt de taakverdeling, het onderwijs an sich, en leerlingen ter sprake en telkens heb ik dan het gevoel dat er achter die onderwerpen iets schuil gaat van ‘wat zit er in het vat voor mij’. Het schuimt en borrelt van betrokkenheid gebaseerd op egoïsme.

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 15-04-2015
 Ons kent ons ( inside information II)

 

De dagelijkse werkzaamheden van bestuurders bestaat uit besturen. Volgens eigen zeggen speelt het geen enkele rol wat ze besturen, of het nu een pannenkoekenbakkerij, een verffabriek of een hogeschool is, het maakt niet uit besturen is besturen punt en daarmee uit.

Ze vinden dat ze als hoofd van het bedrijf een grote verantwoordelijkheid dragen en daarom ook uitermate goed betaald moeten worden, onder de twee ton bestaat namelijk het grote gevaar dat hun uitzonderlijke talent opgemerkt wordt door een andere fabriek uit het buitenland en die wil dan koste wat het kost onze schoolbestuurder binnen halen tegen een veel aantrekkelijker salaris dan wat wij over hebben voor de uitmuntendheid van onze bevlogen bestuurder.

Uit gesprekken met bestuurders blijkt het tegendeel waar te zijn. Bestuurders kennen niets, weten niets, en doen niets, over en in het bedrijf dat school heet. En dat hoeft ook niet. Niet onderhevig aan de wetten van vraag en aanbod is het niet zo nodig enige kennis van zaken te hebben over het product, onderwijs, dat verkocht moet worden. Leerlingen bieden zich als het ware van zelf aan. Daar zorgt de centralisatie als gevolg van de vele fusies uit het verleden wel voor. Enig boerenverstand van organisaties kan de bestuurder niet aangemeten worden getuige alle externe adviseurs die omheen het onderwijs scharrelen, een dik belegde boterham verdienen en die ingehuurd worden als er weer een re organisatietje moet plaats vinden of als de organisatie weer eens ‘stevig op de poten’ moet worden gezet. Mooi voorbeeldje daarvan is onzer aller welbekende Doekle die na een jaartje of twee het bijltje bij InHolland er bij neergooide. Resultaat van zijn twee jaar besturen, nul, niks, nada.  Een bestuurder fluisterde mij in het oor dat besturen vooral bestaat uit netwerken en er voor zorgen dat er een fenomenaal groot ons-kent-ons circuit bestaat waar in geval van calamiteit altijd op terug gevallen kan worden. Zo een calamiteit is bijvoorbeeld een tekort aan liquide middelen of heel recentelijk een klein aantal opstandige en rebbelerende studenten en docenten aan een universiteit.

Het netwerk onderhouden is dan ook een van de belangrijkste bezigheden van de huidige lichting schoolbestuurders. Geen facebook, LinkedIn, of instagram voor de bestuurder maar de nette bijeenkomsten, cursussen en vergaderingen zijn de meest uitgelezen plekjes om de juiste man op de juiste plaats te treffen. Binnen het netwerk is alles voorzien. Makelaars, vastgoedondernemers, uitvoeringsinstanties, scholingsinstituten, rechters, de uitgesproken ‘politieke vriendschappen’ van oudsher, immers het overgrote deel van de bestuurders had vroeger een politiek baantje, zij het als wethouder, burgemeester, eerste of tweede Kamerlid, staatsecretaris, minister of anderszins een baantje in de volksvertegenwoordigerij. Wat er op neerkomt dat het merendeel geen flauw benul heeft wat ‘het bedrijfsleven’ eigenlijk voorstelt. Misschien is dat een van de redenen waarom het financieel zo slecht gaat met veel scholen.

Nochtans is er geen klagen over de financiële middelen die hun elk jaar weer wordt toebedacht. Elk jaar maakt de overheid zo een slordige 20 miljard over aan de onderwijsbestuurders, geld waar ze vrijelijk over mogen beschikken binnen de kaders van wetgeving en CAO. Maar zoals reeds gezegd het netwerk zorgt er wel voor dat wet en CAO rekkelijke begrippen zijn geworden.

Wat je wel de bestuurder en zijn directe adviseurs moet aangeven is hun onnoemlijke geduld en lange termijn planning. Een voorbeeldje daarvan zoals beloofd in mijn vorige column. Vijftien jaar geleden fluisterde mijn directeur van een VO school in het oor dat de tweekoppige raad van bestuur had besloten om op termijn de docenten in schaal 10 te vervangen door instructeurs in schaal 7. De instructeur was het nieuwste van het nieuwste en de persjongens in het netwerk deden al een tijdje hun best om het gemene volk op de hoogte te stellen van een ontegenzeggelijk enorm tekort aan docenten in het onderwijs. Een uitgelezen kans om nieuw, jong en vooral goedkoop bloed aan te trekken als pleister op de docententekortwond. De vakbond vond het ook prima en had al laten weten om voor de schone schijn enig trammelant te maken maar niet heus. En zo geschiedde, de instructeur deed zijn intrede. Meestal niet bevoegd, ingeschaald bij het ondersteunend personeel en natuurlijk in zogenaamd ‘uitzonderlijke’ omstandigheden ook bereid een lesje te draaien.

Volgende stap was het omzetten van de instructeur naar de ‘bekwame’ docent, het nijpende tekort bleek steeds nijpender te worden, begrijpt u. Ook hier stuitte de bestuurder op weinig tegenstand met alle bekende gevolgen van onbevoegd en onder bevoegd van dien. Maar toch, het zaakje bleef stinken en er moest en zou een weg gevonden worden om voor eens en voor altijd af te rekenen met de bevoegdheidseis. En als een duveltje uit een doosje kwamen een paar jaar geleden de rapporten, aanbevelingen en adviezen de onderwijspagina’s binnen gestroomd. Het netwerk in volle gang en met veel overtuiging werd ons verteld dat bevoegdheden uit de tijd waren en dat ‘professionaliteit’ op de eerste plaats van het onderwijsvaandel moest worden gezet. Die ‘professionaliteit’ kon alleen maar bereikt worden door middel van een nieuw op te tuigen en bij wet geregeld lerarenregister. Alleen diegene die ingeschreven stonden en die genoeg punten scoren door deel te nemen aan cursussen en studiedagen zijn de ‘professionals’ bij uitstek. En de bevoegdheden? ‘die zijn niet meer van deze tijd’.

De oprisping van de groen-linksige voorzitter van de raad van bestuur van de VO raad is niet meer of minder dan een volgende stap in het instellen van een lerarenregister naar kraak en smaak en onder beheer van de onderwijsbestuurder die alleen maar oog heeft om zijn invloed in de onderwijsarbeidsmarkt te verhogen, anders gezegd de bestuurder wil ook die arbeidsmarkt ‘besturen’.

 

Jesse Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 3-04-2015
 Inside information

 

Al een jaartje of acht schrijf ik, als het mogelijk is,  wekelijks een kolommetje voor Beter Onderwijs Nederland.  Dat levert financieel niks, nada, nul komma nul op wegens vrijwilligheid, idealisme en alles voor het goede doel. Wel komt er zo nu en dan een haatmailtje binnen mailen of een vraagje om een kolommetje voor te lezen op een of ander evenement in het onderwijs en zoals u ondertussen wel al weet kan het eerste mij geen ziertje schelen en het tweede wordt vriendelijk edoch steevast afgewimpeld. Voor het schrijven van een kolommetje moet ik natuurlijk een beetje op de hoogte blijven van het reilen en zeilen in het Nederlandse Onderwijs en daarvoor kan ik al een aantal jaren rekenen op een aantal informanten van allerlei pluimage van basisschooljuf tot schoolleider-bestuurder.

Veel van wat ik te weten kom wordt niet verwerkt in een kolommetje, soms is het niet zwaarwegend genoeg, soms niet de juiste moment en moet de informatie nog rijpen en soms moet ik de informatie uit een tweede bron bevestigd krijgen wegens mogelijk ontploffingsgevaar. Door de berichtgeving van de laatste weken wordt het zo een beetje de tijd om een blik te gunnen hoe er op bestuurlijk niveau wordt omgegaan met het Nederlandse Onderwijs en zijn ingezetenen, de docent of te wel de werknemer.

Vooraf een paar dingen die u in gedachten moet houden bij het lezen van het kolommetje. De raden ( vertegenwoordigers van de onderwijswerkgevers) vertegenwoordigen weliswaar de besturen van de scholen voor primair, voortgezet, middelbaar, hoger en universitair onderwijs maar binnen de raden zijn de verhoudingen totaal scheef gegroeid.  De VO-raad is daar een prima voorbeeld van. Zij vertegenwoordigt ongeveer 400 VO scholen maar is door de jaren heen een bijna autonoom lichaam geworden met nog weinig voeling met de achterban. Hooguit 10 bestuurders uit het VO hebben nog enig zeggenschap binnen de raad en dan gaat het eigenlijk om de 10 ‘grootste’ scholen waarbij grootste vooral staat voor de ‘grootte’ van de jaarlijkse donatie van het ministerie aan de school. Schoolvoorbeeldje hiervan is OMO ( ons middelbaar onderwijs) met een donatie van iets meer dan een half miljard per jaar.

Net zoals vele docenten zich niet meer gesteund voelen door hun vakbond zijn er heel wat bestuurders en schoolleiders die zich niet meer gesteund voelen door de respectievelijke raden en met lede ogen aanzien hoe de bijna autonome raden als ongeleide projectielen het ene na het andere project, experiment, belofte, afspraakje, luchtballontje enzomeer ventileren en dat vooral in de pers en media en niet tijdens vergaderingen of meetings. Veel schoolleiders kijken even verbaasd als docenten en horen het ook in Keulen donderen als ze op tv of radio van de voorzitter van een of andere raad alweer moeten horen waar ze het nu weer mee eens zijn. Dat komt vooral door het derde element waar u rekening moet mee houden als u deze kolom nog verder wil lezen.

Het Nederlandse Onderwijs vertegenwoordigt een waarde van om en nabij de dertig miljard ( 30.000.000.000) jaarlijks. Het is dus niet verwonderlijk dat er een aantal partijen zich aangetrokken voelen om ‘ook wat met het onderwijs’ te gaan doen. In de loop der jaren zijn in het bedrijfsleven speciale units gericht op het onderwijs opgericht. Niet zozeer om het onderwijs te verbeteren, ook al wordt dat natuurlijk altijd met zoveel woorden gedebiteerd, maar vooral om een deel van de dertig miljard binnen te halen. Architectenbureau’s, (re)organisatie-advies-bedrijven, uitzendbureau’s, pay-roll-bedrijven, accountantskantoren, bouwbedrijven, je kan het zo gek niet verzinnen of ze hebben wel een ‘onderwijstak’ uit de grond gestampt die te pas en te onpas ongevraagd of gevraagd zich op bestuurlijk niveau, want daar worden de centjes geïnd, tegen het onderwijs aanbemoeien. Misschien is daar het mooiste voorbeeld wel Maurice statistiek van. Oprichter van een slapend bedrijfje Newconomie, die in het onderwijs een nieuwe bron van inkomsten zag en zijn toekomstvisie over het onderwijs in i-padjes scholen ten gelde ging maken. Snelle schooldirecteuren zagen hun kans schoon om in het kielzog van Maurice de overheid een paar miljoentjes lichter te maken. Uiteindelijk betaalt onze overheid graag voor lucht, al dan niet gebakken.

Tot hier de inleiding. Volgende kolom gaan we dieper in op de materie en laten we een insider aan het woord over de recente luchtballonnetjes van de VO raad.

 

J. Jeronimoon  
----------
 
Datum: 17-03-2015
 Vanzelfsprekend

 

Het is het meest depressieve jaarlijkse ritje in de auto. Het alleen-en-eenzame-ritje van het symposium weer naar huis. Vorig jaar spookte die enge staatsecretaris door mijn hoofd, het jaar daarvoor de nog engere kersverse minister van onderwijs en het jaar daarvoor de reprimande van de  vorige minister van onderwijs die vond dat de managers te veel kritiek over zich heen kregen. Dit jaar muizeniste de voormalige SER voorzitter door mijn hoofd, je zou voor minder overdenken hoe het zou zijn om aan een touwtje te bungelen op een mooie zondagmiddag in het Amsterdamse bos.

Wat de man bazelde en waar wij met zijn 150 naar luisterden was meer dan vernederend voor ons docenten. Hij had het maar over de genoegens van de lump sum en de autonomie dat het ons gebracht had en dat een en ander wat niet zo goed ging heel goed te regelen was door middel van de medezeggenschap. En daar wringt de schoen. Wie goed luisterde moest concluderen dat de graaiende, met baksteen in de maag geboren, reorganiserend en renteswaps kopende manager eigenlijk feitelijk een gevalletje ‘eigen schuld dikke bult’ was. Meneer Kan vind het namelijk heel vanzelfsprekend dat het uitermate te laken gedrag van de leidinggevende alleen maar mogelijk is doordat de medezeggenschapsraad, de vertegenwoordiging van de docent, of akkoord ging met dat gedrag, of niet genoeg tegenwerk gaf.

En die vanzelfsprekendheid vind je door het hele onderwijsgebouw terug. Het is namelijk heel vanzelfsprekend geworden dat onze leerlingen onder- en onbevoegden voor de snufferd krijgen. Heel vanzelfsprekend dat bestuurders elke jaar weer het taakbeleid aanpassen en veranderen ten nadele van de docent en andere professionals. Het is heel vanzelfsprekend dat juffen en meesters hun vrije tijd opofferen om groepsplannen en dies meer te schrijven ten behoeve van het zogenaamde passend onderwijs en zo is het natuurlijk ook vanzelfsprekend dat de voorzitster van de raad van bestuur in haar tien-punten-plan naar de bezetters van het maagdenhuis niet alleen heel summier een paar beloften op papier zette maar ook dat ze van de politiek nog meer autonomie wil krijgen dan ze nu al heeft.

Voor de politiek is het vanzelfsprekend dat het lerarenregister door iedereen beheerd kan worden behalve door de docenten zelf. Ze vinden het vanzelfsprekend dat de overname van een failliete school op een achternamiddag geregeld en beklonken wordt. En even vanzelfsprekend dat het MBO sluipenderwijs en met ondersteuning van de MBO raad overgenomen wordt door het bedrijfsleven, ze staan het verdomme nog oogluikend toe.

Maar ze vinden het niet vanzelfsprekend dat de in verdrukking geraakte docent weerstand biedt. Dat werd me wel duidelijk door de bitsige reacties van ex- SER voorzitter Kan op de vragen die hij na zijn onbescheiden en leugenachtige uiteenzetting over de lumpsum over zich heen kreeg. Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de man straks voor zijn partij in de eerste kamer mag gaan zetelen samen met zijn vriendje en partijgenoot en voorzitter van de HBO raad Thom Thom.

Ik denk dat de bestuurders het ook niet vanzelfsprekend vinden dat studenten en docenten van de universiteiten en als het een beetje wil ook de hogescholen, het genoeg vinden en in opstand komen tegen de verder aftakeling van het onderwijs, onderzoek, wetenschap en democratie bij deze instituten, immers jaren lang hebben ze bezuinigd, gereorganiseerd, nieuwbouw gepleegd, opleidingen afgeschaft en meer van dat soort positief beïnvloedende zaken op het rendement ten einde de universiteit als vanzelfsprekend die mooie alles omvattende en vanzelfsprekende grandiose toekomst te brengen.

Waarom is een integere, niet graaiende, met de voetjes-op-de-grond-blijvende bestuurder niet vanzelfsprekend?

 

J. Jeronimoon 
----------
 
Datum: 8-03-2015
 Zo kan het ook.

Zo een vijftien jaar geleden deed ik in de hoedanigheid van middenmanager iets onduidelijks in het voortgezet onderwijs en werd dan ook prompt gevraagd om mijn kennis en kunde aan te wenden in een brainstormsessie met de raad van bestuur en andere middenmanagers omtrent het bouwen van een nieuwe school. Al snel werd mij duidelijk dat we gevraagd werden om mee te denken het financieringstekort voor die nieuwe school op creatieve wijze op te lossen. Na een uurtje of twee oeverloos gepraat legde de financiële man zijn plan op tafel. Afschaffen van de bapo, opzeggen van tijdelijke contracten en de opengevallen taken verdisconteren in het taakbeleid van de vaste aanstellingen. Aangezien er ook op de kleintjes werd gelet was ook het afschaffen van de gratis koffie als algemeen besparende maatregel niet te versmaden. Hiermee zou het budgetkort zijn opgelost en er zou zelfs nog een beetje overblijven voor een nieuwe inventaris van de bestuurskamer. De bestuursvoorzitter knikte instemmend en mompelde. Ja, zo kan het ook.

En dat moeten ongeveer de woorden zijn geweest van de bestuursvoorzitter van het ROC leiden toen de vastgoedmakelaar hem voorrekende dat het verkopen van zijn nieuwe onder architectuur gebouwde school om het daarna terug te huren tegen een vriendschappelijke huurpenning van een paar miljoentjes per jaar, een uitermate gunstige deal was. Alhoewel ik denk dat de door de bank aangeboden en uiterst winstgevende renteswaps toch de doorslag hebben gegeven voor de naïeve en amateuristische ( niet mijn woorden) bestuursvoorzitter. Immers, zo kon het toch ook.  

Zo kan het ook, moet de positieve dingen in het huidige onderwijs voor het voetlicht brengen. Geen gemakkelijke opdracht als je bedenkt dat onze minister tegen wil en dank het stukje onderwijs in haar portefeuille ziet als een niet wel gekomen aanhangseltje bij de portefeuille cultuur en het onderwijs wat haar betreft even goed, zo niet beter, door het bedrijfsleven verzorgd kan worden. In deze wordt zij geflankeerd door een staatsecretaris die luchtfietsen ziet als een Olympische sport getuige zijn onderwijsvisie voor het jaar 2032.

Zo kan het ook, moet de aanleiding zijn geweest voor de miljoenen die verdwijnen en niemand weet waarheen, de failliete scholen, wetenschapsfraude, een puinhoop die ‘passend onderwijs’ heet en gebouwd is op de ruïne van ‘weer samen naar school’, de schrijnende verhalen over weggepeste bevoegde docenten die zogenaamd niet voldoen aan de uit de duim gezogen competenties, een examenfraude die zijn weerga niet kent, lerarenopleiding waarbij geen sprake meer is van opleiden maar van een bureaucratische mallemolen van verslagen, competentie-afvink lijsten, feedback- en zelfreflectie formulieren.

Een basisonderwijs waar de werkdruk per dag toeneemt, een voortgezet onderwijs waar onbevoegd en kont likken meer waarde in zich draagt dan bevoegd en kritisch, een middelbaar beroepsonderwijs dat zijn laatste loodjes  in de handen van het bedrijfsleven legt, een HBO dat geen uitzicht meer geeft op een baan wegens vakkundig incompetent en een universiteit die zich meer en meer ontpopt als een politiek correcte grootgraaier dat bij elk akkefietje zich wendt tot de bevriende rechter. Raar maar waar huidige maagdenhuisbestormers worden door voormalige maagdenhuisbezetters vermanend toegesproken. Zoek maar eens iets positiefs in dat zo kan het ook geweld, want dan heb ik het nog niet gehad over het debacle van de ‘flexibele school’, het geneuzel van Maurice statistiek met zijn i-padjes school, het opdoeken van het speciaal onderwijs en het ontbreken van basale reken-lees en schrijf vaardigheden bij onze jeugd.

En tegenwoordig moet ook iedereen een mening hebben over hoe het verder moet met het onderwijs in Nederland. Het enige positieve dat ik daar kan bij ontdekken is dat we tot op heden gespaard gebleven zijn van de scherpe mening van Peter R de Vries.

Maar vandaag moet onder de noemer ‘zo kan het ook’ het glas half vol zijn, en warempel in de afgelopen twee weken ben ik daar een stuk positiever tegenaan gaan kijken en dit dank zij die schijnbaar luie en altijd zuipende studenten voor wie de woorden democratie, inspraak, wetenschap en onderzoek harder klinken dan de holle vaten waaruit bestuurders hun woorden tappen. Een bezetting van het maagdenhuis en een studentenrevolte, die naar laten we hopen de vergelijking met die van 69 kan doorstaan, zou onder de noemer ‘zo kan het ook’ misschien wel de aanleiding kunnen zijn tot niet alleen een nieuwe universiteit maar algemener tot Beter Onderwijs in Nederland.  

 

Jesse Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 23-02-2015
  

Juf Godelieve.

 

Als je jong bent loop je met een hoopvolle blik gericht op de toekomst op een drafje het leven tegemoet. Alles is nieuw, alles is als een avontuur, het kan niet snel genoeg gaan dat groot en volwassen worden en we ijlen schielijk voort van kleuterklas tot hogeschool en arbeid. Zonder dat je er weet van hebt is het zover, het rennen maakt plaats voor een tred die langzamer en bedachtzamer is. De blik is onverminderd hoopvol, het zijn de ernstige tijden van naarstig werken, het huisje, boompje, beestje komt binnen bereik waarna het tempo wat langzamer wordt en het vooruitkijken soms afgewisseld wordt met een snelle blik over de schouder. Even stilstaan en kijken naar wat er zoals is uitgespookt in jeugdiger tijden. Van lieverlee wordt er meer en meer over de schouder gekeken tot we op een bepaald moment bijna ruggelings vooruitlopen naar onze laatste dagen in dit aardse tranendal.

Ook ik heb van die perioden dat ik over mijn schouder in de verte tuur, een berichtje in de krant, een paar noten van vervlogen muziek, enkele zinnen van een lang geleden lief gedicht. Een kijkje naar ‘toen’ en dan zie ik kleine Jesse aan de hand van zijn grote zus, klein boekentasje in het andere knuistje, huppelend naar de kleuterschool gaan waar juf Godelieve ons opwachtte.

Juf Godelieve, met de zwarte haren, de lieve bruine ogen en warme glimlach. Juf Godelieve die ons leerde lapjes plukken, gaatjes prikken, matjes van papier vlechten en elke week op woensdagochtend Klaas en Katrijn de olijkste avonturen liet beleven in het rechthoekige decor van de poppenkast. Ze leerde ons de dingen die je leert aan elk kind, een vrolijk rijmpje zingen, hoe je schoenveters bindt.

Pas veel later besefte ik dat al dat gepruts zoals het vlechten van matjes van papier, en gaatjes prikken in vilten lapjes waarbij de ‘besten’ van het klasje een uur lang als beloning in de grote vierkanten zandbak op poten, die in het midden van het lokaal stond, mochten spelen en zandkastelen bouwen een groter doel hadden dan tijd verdrijven.

Al dat ,in grotemans ogen gepruts en geklooi, was de ultieme voorbereiding  op het leren hanteren van de pen en onze eerste stappen in de wereld die schrijven heet. De ABC rijmpjes en het ‘Jantje zag eens pruimen hangen’ moesten ons verleiden om zelf leren te lezen. Nee, nog niet bij Juf Godelieve, straks in de eerste klas bij meester Jos, dan mocht het, dan pas werden de poorten van de wereld van de grote mensen voor ons wagenwijd open gezet. Bij Juf Godelieve mochten we nog kind zijn. Als we stout waren was er de hoek die ons al snel tot inkeer bracht, als we braaf ons best hadden gedaan wachtte de zoete beloning van het zandkasteel.

Gisteren bereikte mij het bericht dat ‘na een werkzaam leven van ons is heengegaan’ Godelieve van Cauter, in de leeftijd van 97 jaar. Geen duizenden maar tienduizenden kinderen heeft zij in dat werkzame leven onder haar hoede gehad en de nodige tactiele vaardigheden bijgebracht, want zo praten pedagogen over lapjes plukken en gaatjes prikken. Tienduizenden zullen net als ik even achterom kijken en met weemoed terugdenken aan lieve Juf Godelieve, de juf waar elke jongen in de klas van beweerde dat als hij eenmaal groot zou zijn met Juf zou trouwen.

Beste juffen in dit land. Als straks zo een olijke blonde krullebol een beetje verlegen in je oor fluistert dat hij later met jou wil trouwen, barst dan niet in lachen uit, doe zoals Juf Godelieve deed en fluister in dat kleine oortje ‘en ik met jou’. Want op de drempel van de grote-mensen-wereld kiest hij niet voor zijn papa, maar voor die andere held, zijn Juf, met hoofdletter.

 

Jesse Jeronimoon   
----------
 
Datum: 9-02-2015
 Wie betaalt…

 

Zowat het hele MBO werd een jaartje of tien geleden op de schop genomen. Het Competentie Gericht Onderwijs moest en zou er komen en dit op voorspraak van ‘het bedrijfsleven’. Het CGO was de enige redding om er voor te zorgen dat het onderwijs bijna perfect zou worden afgestemd op wat het bedrijfsleven verwachtte van zijn toekomstige werknemers. De stageperiode die begin jaren 2000 drie weken hooguit 5 weken per schooljaar bedroeg werd opgevoerd naar 3 dagen per week.  Ook het HBO ontkwam niet aan de invloed van ‘het bedrijfsleven’ mede op voorspraak van onze huidige minister  van onderwijs is de werkgeversvoet tussen de deur van het onderwijs al een tijdje uitgegroeid tot een openstaande deur waar het bedrijfsleven maar al te graag in en uit loopt. Immers, volgens het bedrijfsleven kan iedereen les geven dus de ‘praktijkman’ moet voor de klas.

Ook in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs vonden er dank zij i padjes een stille revolutie plaats waardoor het bedrijfsleven langzaam maar zeker een vinger in de onderwijspap krijgt. Educatieve software wordt grif verkocht en ogenschijnlijk realiseert niemand zich dat de zo leuk opstijgende gekleurde ballontjes van het rekenprogrammaatje  niet meer of minder is dan een Trojaans Paard. Een paard ten dienste van het zo snel mogelijk zo veel mogelijk verwerven van ‘Big Data’ en geloof me vrij de Big Data van vandaag is Big Money voor de dag van morgen, niet voor het onderwijs, wel voor het bedrijfsleven.

Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en Universiteit, in het hele onderwijsgebouw lijkt het de dag van vandaag heel normaal te worden dat ‘het bedrijfsleven’ plaats neemt aan de tafels waar onderhandelt en beslist wordt over de toekomst van het onderwijs in Nederland. En dat vind ik om het zwak uit te drukken een beetje eigenaardig.

Een paar slimmeriken hebben de rekenmachine er bij gepakt en even uitgerekend hoeveel het eigenlijk feitelijk kost om een leerling het hele gebouw van basisschool tot masterdiploma te laten doorlopen. Schrikt u niet. Elke Master in dit land kost de belastingbetaler 179.000 eurietjes. Daar heb ik geen enkel probleem mee, zoveel kost namelijk onze beschaving en dat moeten we er maar voor over hebben. Maar die slimmeriken hebben een beetje doorgerekend en concludeerden na een paar dagen dat het bedrijfsleven van die 179.000 eurietjes welgeteld 1200 eurie voor zijn rekening nam. Een schijntje, een aalmoes, een gotspe als je als bedrijfsleven zo een grote bek opzet wat het onderwijs allemaal wel moet. Als je als bedrijfsleven de gore lef hebt om er op aan te dringen dat scholen minder les en meer stage moeten geven. Als je als bedrijfsleven een veel te grote broek aantrekt en de privacy van jonge kinderen aan je laars lapt alleen om nog meer big data money bij elkaar te scharrelen. Als je als bedrijfsleven wil bepalen welke onderzoeken de universiteiten zouden moeten doen dan wordt het de hoogste tijd dat het onderwijs een halt toeroept aan de invloed van dat krenterige bedrijfsleven met zijn dubbeltje op de eerste rang. Niet voor niets bestaat er zoiets als ‘Wie betaalt, bepaalt’.

Uiteindelijk is het zo dat elke docent in dit land jaarlijks met ongeveer 3000 euro per persoon de onderwijsbegroting spekt en zodoende met zijn allen heel wat meer bijdragen aan de financiële zorg van het onderwijs dan het alsmaar meer eisende bedrijfsleven. Niet alleen de kennis, kunde, bevoegdheid en ervaring van de man en vrouw voor de klas maar zelfs de financiële investering in het onderwijs doet de balans wat betreft zeggenschap over het onderwijs doorslaan aan de kant van de onderwijsgevende. De enige conclusie uit dit alles kan alleen maar zijn dat het meer dan tijd wordt om de onderwijsgevende meer zeggenschap te geven over wat er in het onderwijs staat te gebeuren.

 

Jesse Jeronimoon   

 
----------
 
Datum: 2-02-2015
  Katharidachtiloritis

 

Een alarmerend geluid vanuit de vereniging van kinderartsen. De wachtkamers van deze specialisten bulken uit van de jonge kinderen met de pas ontdekte nieuwe aandoening katharidachtiloritis ofwel ‘het veegvingertje’. Het fenomeen is nog maar een jaar oud en in eerste instantie werd er weinig aandacht aan geschonken, maar de laatste paar maanden loopt het aantal kinderen dat aan de nieuwe aandoening lijden in sneltreinvaart op.

Het zogenaamde veegvingertje blijkt enige verwantschap te vertonen met wat de oudere docenten onder ons herkennen. Velen kregen na jaren voor de klas te hebben gestaan last van asvestodachtilorose, de gevreesde kalkvinger, die ontstond door veelvuldig met het krijtje op het bord te schrijven. Katharidachtiloritis bij de kinderen ontstaat door het overdadige gebruik van het i-padje in de basisschool.

Zoals bekend is het lettertjes typen op een i-pad een razend moeilijke bezigheid gewoon omdat het padje daar eigenlijk niet voor ontworpen is. Iedereen, jong en oud weten dat je een i-padje al ‘vegend’ over het scherm jouw wil moet opleggen. Normaal gezien ‘veegt’ een jong kind een uurtje, maximaal twee uurtjes per dag als het zich thuis zit te vervelen. Door de invoering van de i-padjes school en het cohort directeuren dat niet onder wou doen voor deze i-padjes scholen en in snel tempo ook hun school voorzagen van het padje is het aantal uren dat al vegend over het electronische scherm wordt doorgebracht drastisch gestegen tot wel 7 a 8 uur per dag. Geen gezonde situatie voor de vingertjes van de kinderen blijkt nu uit onderzoek.

De aandoening begint met een rood aangelopen bijna gevoelloos vingertopje wat in eerste instantie voor de ouders geen reden is tot paniek en ook geen reden is om het kind thuis het gebruik van het padje te verbieden ten einde de vinger enige rust te geven, wat nochtans in dit begin stadium de beste remedie zou zijn. Deze lakse houding van de ouders resulteert op termijn in een flink opgezwollen, rood, kloppend, bovenste vingerkootje, de gekende ‘zwerende veegvinger’ met dit verschil dat er eigenlijk geen sprake is van een ontsteking, dus geen sprake is van een zweer. Dit tweede stadium wordt door vele ouders wel als een probleem gezien, maar dan vooral omdat de vinger ook pijnlijk is. De ingreep van de ouders is dan ook meestal een pleister en een kusje voor het zeer op de pijnlijke vinger. Sommige ouders raden het kind ook aan om met een andere dan de pijnlijke vinger het ‘vegen’ voort te zetten. Het is niet moeilijk te raden dat met dit advies voor de jonge spruit het begin wordt gemaakt van de volgende aangetaste vinger.  

Het volgende stadium van katharidachtiloritis brengt het venijn van deze aandoening naar boven. Na korte tijd verdwijnt de opgezwollenheid, de roodverkleuring en de pijn. Ouders en kind zijn opgelucht maar de paniek maakt zich van de onbezorgde moeder meester als het vingernageltje los laat van het nagelbed. Dan pas wordt overhaast contact gezocht met huisarts en indien nodig en de kwaal nog niet te ver gevorderd is komt ook de kinderarts in beeld. Jammer genoeg blijkt dit meestal te laat te zijn en is het slijtageproces van de drie vingerkootjes niet meer te stoppen.  

In het land zijn er als reactie op deze nieuwe aandoening op facebook reeds negentien zelfhulpgroepen en informatiepunten opgericht. Door de overheid is in allerijl een commissie van deskundigen samengesteld om onderzoek te doen en het ministerie van onderwijs te adviseren welke maatregelen er genomen kunnen worden om deze tactiele aandoening zo snel mogelijk de kop in te drukken. Een eerste reeks van bevindingen van deze commissie wordt een dezer dagen gepubliceerd.

Een eerste advies blijkt gestoeld te zijn op de ervaringen met de ‘kalkvinger’ van de oudere docent en adviseert de vinger te vervangen door een strijkstokje. Net als indertijd het advies werd gegeven om het witte krijtje op zwart of groen bord te vervangen door zwarte stift op wit bord wat de ondergang van het groene bord inluidde. Het ministerie van onderwijs heeft een budget van 250 miljoen gereserveerd om i-padjes fabrikanten te ondersteunen in de ontwikkeling van een strijkstokschermpje voor i-pad en laptop. Toch moet er rekening gehouden worden met een transitieproces van vingerscherm naar strijkstokscherm dat jaren zal duren en honderden miljoenen zal kosten. Ondertussen blijft vegen met de vinger een noodzakelijk kwaad.   

Daar staat de onderzoekscommissie echter positief tegenover. Uit hun onderzoek is gebleken dat het in bezit zijn van 10 vingers genoeg moet zijn om onderwijs te kunnen volgen van basisschool tot universiteit.

Bron: D. Duim

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 29-01-2015
 Oorzaak en gevolg.

 

Al meer dan een week heeft de media aandacht voor het ‘rekendebat’. Zowat iedereen die een beetje verstand heeft van onderwijs zet  vraagtekens bij de huidige rekentoets als onderdeel van het examen in het voortgezet onderwijs. Jammer genoeg hebben we een staatsecretaris die behept is met een nog groter verstand en lak heeft aan de roeptoeterende onderwijsgroeperingen die hun kritiek spuien in kranten, radio en televisie. Gisteren boog de tweede kamer zich over het probleem en de partij van Jan met de Pet had een hoge hoed opgezet en vond pluche belangrijker dan onderwijs. Die rekentoets komt er, klaar.

Het is meer dan twintig jaar geleden dat ik op een vergadering zat van directeuren van scholen in het voortgezet onderwijs. Het opperhoofd van mijn school had er geen zin in en ik mocht hem vervangen. Het was een gemoedelijke bijeenkomst waarin gebrainstormd zou worden over ‘de toekomst van ons onderwijs’. Er werd gesteld dat het onderwijs toe was aan vernieuwing en op mijn vraag wat er dan mis was met het oude bleef het eerst oorverdovend stil en na een tijdje probeerde een van de aanwezige directeuren me duidelijk te maken dat het moest om klaar te zijn voor de toekomst. Op mijn vraag ‘welke toekomst’ kwam geen antwoord  want de uitgenodigde goeroe, een voorzitter van de raad van bestuur van een hogeschool, deed zijn intrede. Het was de bedoeling dat hij omstandig kwam uitleggen hoe het onderwijs in de toekomst georganiseerd moest worden. Hij was daar in zijn schooltje trouwens al mee begonnen en volgens eigen zeggen met heel veel succes. Ik zou er later achter komen dat hij met dat succes bedoelde dat hij de eerste en best betaalde onderwijs CEO van het land was.

De onzin die daarna over mijn hoofd werd uitgegoten was te gruwelijk om aan te horen. Alle, maar dan ook álle basisprincipes van leren en onderwijs werden van tafel geveegd als kruimels van de ontbijttafel. De luchtfietser was een meester in het neerzetten van karikaturen van het ‘oude’ onderwijs en het ophemelen van het ‘nieuwe’ onderwijs. Hij haalde alles wat niet bij het onderwijs hoort zoals ISO normen, Total quality, NEN normen er bij om zijn sprookje te ondersteunen. Volgens deze ziener was de rol van de docent in het onderwijs te groot, konden kinderen zich niet ontplooien zoals dat eigenlijk zou moeten en alle andere onzin die we in de afgelopen twintig jaar gehoord hebben. Eigenlijk kwam het er op neer, volgens goeroe dan, dat we het al honderden jaren fout deden met het onderwijs. Op mijn opmerking dat het wel een aantal Nobelprijzen had opgeleverd vroeg de piskijker of ik me al had verdiept in het succes van het realistisch rekenen in het basisonderwijs en er volgde een ode aan het ‘nieuwe rekenen’.

De gevolgen van dat nieuwe rekenen heb ik als docent mogen aanschouwen. Jonge mensen van 18 in hun laatste jaar van de opleiding onderwijsassistent die bij het rekenvraagje twaalf keer vier in paniek op zoek gaan naar de rekentool in het i phoontje. De meest simpele rekenregel Meneer Van Dale die bij het grof vuil is gezet waardoor twee plus drie keer vier zowel veertien als twintig mag zijn, allebei goed, en vierdeklassers havo die schatten dat in een rond bassin van anderhalve meter doorsnee en één meter diep ongeveer 60 liter water kan en de wiskundedocent ongelovig aanstaren als deze beweert dat er in een gewone emmer al tien liter water zit.

We weten allemaal hoe het gegaan is. De goeroes, zieners, luchtfietsers, hele en halve onderwijszolen hebben hun weg gevonden in de hogere onderwijskringen waar het binnenrijven van overheidssubsidies de belangrijkste bezigheid is. Het onderwijs zou hoe dan ook veranderen, vernieuwen en aangepast worden aan de eisen van de toekomst.

Twintig jaar lang afbraak is de oorzaak. Het gevolg is een debat in de tweede kamer of onze jonge mensen in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs een rekentoets moeten maken met of zonder rekenmachine.  Een rekentoets nota bene waarin getoetst wordt of de leerling de meest basale rekenkennis niveau groep 8 van het basisonderwijs kennen.

Als we de nieuwe onderwijsgoeroe Maurice Statistiek mogen geloven kunnen we ons nu al opmaken voor het debat over de verplichte schrijf- en leestoets die over een jaartje of vijftien wordt ingevoerd.

 

Jesse Jeronimoon  

 
----------
 
Datum: 19-01-2015
 L’union fait la force.

Het is de vraag of ik er wat moet van vinden? Van dat postergevalletje in Heemskerk waar een omhooggevallen zweefteef die zichzelf directie noemt het nodig vond om een docent te schofferen door hem op te dragen elke klas zijn excuses aan te bieden voor zijn lafhartige gedrag een poster op te hangen die niets aan duidelijkheid over liet wat betreft liefde en haat.  Erger nog, de bezemberijdster liet in een brief aan de ouders weten dat het maar een haartje had gescheeld of ze had inderdaad de uitkomst van het schervengericht, uitgevoerd door blagen van veertien-vijftien jaar, omgezet in daden en de van insubordinatie, discriminatie en posterterrorisme verdachte docent op staande voet ontslagen.

Eerlijk gezegd ik vind er twee dingen van. Buiten dat je uiteindelijk  toch terecht komt waar je bij dit soort zaken altijd terecht komt en dat is het gemurmel van bekend Nederland dat met veel tamtam laat weten dat het onderwijs de plek is waar er gepraat moet kunnen worden over vrijheid, blijheid en gelijkheid en dat een poster ophangen de gelegenheid bij uitstek is om een debat op gang te brengen, vroeger heette dat de muurkrant. Wat mij onmiddellijk doet besluiten dat mevrouw de directeur op een uitzonderlijke manier bewezen heeft volstrekt niet te voldoen aan de opgelegde competenties om haar functie degelijk uit te oefenen. Er zijn voor minder docenten ontslagen. Mijn voorstel is dan ook om deze mevrouw haar bezem aan te reiken en te verwijzen naar de deur met het bordje ‘exit’ boven.

Een eerste ding wat ik er van vind is dat het dringend nodig is leerlingen de vaardigheid bij te brengen om te gaan met mevrouw Google en dan specifiek met de ‘vertalingsmogelijkheid’. Dit met het oog op hun toekomst. Het is namelijk zo dat ook de vmbo leerlingen dan tot de ontdekking kunnen komen dat simpele Franse woordjes zoals daar zijn l’ amour, fortque en la haine niet betekenen ‘het schroefje’,  ‘het fort’ en ‘de haan’ maar ‘de liefde’, ‘sterker’ en ‘de haat’. Of praat ik nu voor mijn beurt en moeten we hierover eerst het advies van Maurice Statistiek vragen?

Och, het posterincident is op de een of andere manier in het vizier van de media gekomen en een rijper moment om als bladvulling te dienen was er niet. Diezelfde media zwijgen als vermoord over nog veel schandaliger toestanden in het onderwijs. Niks over de verdwenen miljoenen van project ‘leerkracht’, een paar regeltjes over het mislukkende passend onderwijs, met moeite iets over een onterecht ontslagen docent en dan alleen als de docent zijn gelijk haalt voor een rechtbank, geen letter over de miljarden die rusten op bankrekeningen van scholen en ver weggestoken in een hoekje een kolommetje over incompetente bestuurders die met een prettige oudedagsvoorziening het pand, na jaren van wanbeleid, gedwongen moeten verlaten.

Een tweede wat ik er van vind is niet zozeer of de docent die poster nou met punaises of met plakband  aan de muur had moeten hangen, ik ben van het principe dat iedereen moet doen wat hij denkt dat hij moet doen als hij het maar met zijn eigen geweten in orde kan brengen, maar ik vind wat van de staat van het onderwijs dat boven komt drijven door dit posterincident.

Blijkbaar is ment in het onderwijs niet meer in staat om de schapen van de bokken te scheiden, niet meer in staat om koren en kaf van elkaar te onderscheiden, niet meer in staat om op een objectieve manier tegen zaken aan te kijken. Wat ik reeds lang geleden heb geschreven wordt alsmaar meer duidelijk ook door dit incident. Het onderwijs drijft mee op de waan van de dag. Wat vandaag goed is kan morgen alweer fout zijn en omgekeerd. Wat nu als positief wordt ervaren is zonder aan te duiden reden morgen negatief, wat nu slim is blijkt morgen ineens dom te zijn, het hangt er maar vanaf wat de goegemeente er van vind en diegene die het hardst roept krijgt gelijk.

Wat mij er toe brengt me af te vragen wat de rol is van de docent in het geheel? Opvallend, mag ik het wel noemen dat blijkbaar geen enkele collega in staat of bereid was om enig weerwoord te bieden aan de tirannieke directie. Hoe komt het dat geen enkele van de teamleiders ‘effe dimmen’ heeft geroepen toen de directrice tijdens de inderhaast bij elkaar geroepen teamleiders overleg hautain en stampvoetend krijste, wat dat doen ze dat soort managers, dat er een excuusbrief naar de ouders moest en dat ze de posterplakkende deliquent eigenlijk op staande voet moest ontslaan maar dat hij eerst op zijn blote knieën voor de klas boete moest doen voor zijn discriminerende houding. Over de pek en de veren moest ze nog even nadenken.  

Het is erg, heel erg, en dan nog erger, dat volwassen mensen die elkaar ‘collega’ noemen niet de moed kunnen opbrengen elkaar te steunen als een volksgericht van net nog niet uit de luiers gegroeide blagen die het verschil niet kennen tussen haat en liefde en een op hol geslagen leeghoofdige directrice zowat het hele onderwijs schoffeert en onderschoffelt.

 

Jesse Jeronimoon   

 

 
----------
 
Datum: 12-01-2015
 Luctor et emergo

 

Tientallen reacties op de vorige column ‘eindstrijd’ luisterden de spam op in mijn email inbox. Zoals gewoonlijk een paar haatmailtjes, twee die mij wezen op een klein typfoutje en de rest stuk voor stuk bevestigingen van de column in die zin van ‘het overkwam mij ook’. Eentje sprong er uit. De goede man had in een aparte bijlage zijn wedervaren met zijn nu ex-werkgever aan het papier toevertrouwd en zijn verhaal dezelfde titel gegeven als deze column ‘Ik worstel en kom boven’.

Altijd al had hij voor de klas willen staan maar vroeger ging het anders. Vroeger beslisten de ouders wat je later zou worden en hoe zijn meesters en juffen ook bij zijn vader hadden gepleit om hem ‘door te laten leren’ pa was onverbiddelijk geweest en had hem er aan herinnerd dat hij ook maar uit een werkmansbroek was geschud en dat dubbeltjes niet moesten proberen om kwartjes te worden en dat was dan ook de enige reden waarom hij timmerman was geworden. Pas getrouwd ging de beer los. Drie avonden in de week na het werk naar school, zich verder bekwamen in natuurkunde en wiskunde, pedagogiek en didactiek, onderwijspsychologie, methoden en technieken en na vier jaar was het zover zijn eerste baan in het onderwijs. Hij wist het nog goed hoe hij na de eerste dag voor de klas thuis kwam en zijn vrouw bij het kopje thee hem vroeg hoe het was gegaan. Met tranen in zijn ogen had hij geantwoord dat hij nu pas besefte wat het was als iemand hem vertelde het levensgeluk gevonden te hebben.

Meer dan twintig jaar voor de klas en maar 2 dagen verzuimd. Meer dan twintig jaar elke avond vóór het nieuws de voorbereidingen voor de lessen van de volgende dag en nakijken van het werk van zijn leerlingen. Meer dan twintig jaar geluk op geluk en toen zag hij het onderwijs veranderen. Hem leek het veranderen om het veranderen, hij zag het nut er niet van en krampachtig hield hij vast aan zijn levensgeluk tot het in scherven aan zijn voeten lag. Ziek werd hij er van en het vertrouwen dat hij stelde in zijn school, zijn manager, zijn bestuurder werd op een ongelooflijk schandalige manier misbruikt. Het verhaal is te lang om hier te vertellen. De manier waarop zijn ex-werkgever is omgegaan is niet alleen kafkaiaans, het is ook leugenachtig, vernederend, schaamteloos en alles vernietigend. Als een storm raasde het machtsmisbruik over hem en zijn vrouw, nietsontziend en een financieel bloedbad achterlatend. Menigeen van u lezer had zijn heil gezocht aan een touw in het Amsterdamse bos om te ontsnappen aan de mensonterende karaktermoord die deze collega mocht ondergaan.

Einde van het verhaal is simpel en eigenlijk steeds weerkerend. Als het stof is opgetrokken blijft de collega achter in een financiële, sociale en psychische woestijn met één brandende vraag op de lippen ‘wat heb ik in hemelsnaam misdaan om zo behandeld te worden’. Altijd blijf ik het antwoord schuldig want bestuurderswegen zijn ondoorgrondelijk.

Maar hiermee houdt het niet op. Financieel ten gronde gericht ( rechtszaken lopen nog), zijn naam prijkend op de zwarte lijst dus solliciteren tegen beter weten in en uiteindelijk de moed opgegeven. Dan, de grote ommekeer want de schoorsteen moet toch roken. Het gedecimeerde spaarpotje omgekeerd om een nieuwe wending aan het bestaan te geven.

En het bloed kruipt waar het niet gaan kan. De plannen voor een webshop worden niet gedeeld met een groot IT-advies bureau dat dagelijks reclame maakt op TV en radio maar met een klein design bureautje met twee enthousiaste jonge mensen. Langzaam maar zeker krijgen de plannen gestalte en terwijl hij de dagelijkse zorg voor zijn met haar gezondheid sukkelende vrouw op zich neemt begeleidt hij als een ouwe docent de jonge mensen in het opbouwen van zijn nieuwe uitdaging, zijn nieuwe bron van inkomen, misschien wel zijn nieuw levensgeluk en zijn oude liefde, boeken.

Hij woonde maar drie kwartiertjes rijden ver en heb hem bezocht. Ik wou deze collega zien, met hem praten, hem een hart onder de riem steken en weer vertelde hij me het hele verhaal, beantwoordde mijn vragen bedachtzaam en helder terwijl zijn vrouw luisterde en ons voorzag van de nodige koffie. Op mijn vraag hoe het nu ging met zijn webshop dacht hij even na en antwoordde dat het nog niet zo heel goed ging maar als hij eenmaal wat naamsbekendheid had het wel beter zou gaan. Zij knikte en bij allebei zag ik de moed der wanhoop in de ogen.

Nee, zeg nooit nooit, ieder van ons kan hetzelfde overkomen het ligt echt maar één seconde van onoplettendheid op ons levenspad. Ook zeg ik niet dat ik dit nooit meer doe maar één keer doe ik het zeker en dat is nu, reclame maken.

Iemand jarig? Boekje kopen? Ga dan voor deze ene keer niet naar een Bol, Bruna, Ako of welke andere grootgrutter dan ook, bezoek eerst www.spaareeneboek.nl en schenk geluk, levensgeluk.

Spaar-een-ebook.jpg

Jesse Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 7-01-2015
 Eindstrijd.

 

Stelt u zich eens voor: U bent vrouw, 57 jaar en hebt 37 jaar ervaring in het voortgezet onderwijs. Na een hectische periode op het einde van het schooljaar kijk je een beetje vermoeid maar toch met enig genoegen naar de twee grote koffers die netjes naast elkaar in de gang staan te wachten op de grote vakantiereis. Nog even in de tuin kijken of daar ook alles in orde en netjes ligt, even de voortuin checken en dan stopt een wit klein bestelautootje, de postbode met een aangetekende zending. Een aangetekende brief van school? Hoe kan dat? Waarom stuurt de school in het begin van de vakantie een aangetekende zending? Een beetje verward en verbaasd toch maar de envelop open gescheurd en dan het gevoel van een ice-bucket over het hoofd maar dan nog kouder. Een ontslagbrief. Eerst denk je nog ‘Misverstand’, daarna ‘hoe kan dat?’ en dan ga je zitten om de brief nog eens geod door te lezen en als je dan leest wat de ontslaggrond is besef je dat je wel op vakantie moet wegens ‘al betaald’ maar dat er van vakantie ‘vieren’ niet veel terecht zal komen.

Het bovenstaande is niet door mij verzonnen maar overkwam een docente aan het einde van vorig schooljaar. Een ontslagbrief, nota bene ondertekend door de manager die haar daags er voor tijdens de ‘eindeschooljaarborrel’ nog vriendelijk ‘prettige vakantie’ had toegewenst, de kwal. Reden van het ontslag: ‘voldoet niet aan de competentie-eis’ anders gezegd: ‘U bent te duur, te ouderwets, wil nog gewoon les geven, we willen dat je zo snel mogelijk oprot omdat we jou gewoon kwijt willen.’

Gelukkig heeft de kantonrechter geoordeeld dat het ontslag om de ‘competentiereden’ onterecht is. De kantonrechter oordeelde dat er misschien wel te weinig van de 15 opgelegde competenties aanwezig waren maar dat er te weinig gedaan was aan scholing en te weinig hulp en tijd was geboden om alsnog te voldoen aan de voorgeschreven competenties. Vooral het feit dat er niets op te merken was op het lesgeven, op de uitslagen van de leerlingen en op het slagingspercentage van de leerlingen gaf voor de kantonrechter de doorslag om de school ongelijk te geven. Weliswaar mogen scholen tegenwoordig sneller tot ontslag besluiten op basis van de uit de duim gezogen competentiewetgeving maar hier maakte de school het toch wat al te bont.

En bij mij rijst de vraag of we nu in kennis zijn gesteld van een alleenstaand zaakje of dat we hier te maken hebben met het topje van de ijsberg. Ik vermoed het tweede. Bestuurders en managers hebben de eindstrijd ingezet. Met de competenties in hun hand ontslaan ze in het hele land docenten die te oud, te duur, en in bestuurdersogen te veel zeuren. Uiteindelijk moet het gratis geld bestemd voor project ‘leerkracht’ niet opgeëist worden door die docenten. Die centjes moeten of netjes op de bankrekening van de school blijven staan of later op een of ander gelukkig moment uitgekeerd worden als bonus of geïnvesteerd worden in een nieuwe auto met chauffeur, zeker nu, nu onze overheid beslist heeft dat al die omhooggevallen bestuurdertjes en managers in moeten leveren op hun loon. Behalve natuurlijk de universiteitbestuurder die hoeft nu nog niet in te leveren daar heeft de onderwijsminister voor gezorgd.

Maar weer naar het ontslaggevalletje. Natuurlijk krijgt de docente haar baan niet terug. Nu zal er wel onderhandelt worden over een ‘ontslagvergoeding met zwijgplicht’ om mevrouw uit de school te weren want geen enkele schoolbestuurder in dit land wil zijn schijnheilig hypocriet gezicht verliezen dus ook deze schoolbestuurder niet en hiermee maakt hij elke ‘medewerker’ duidelijk dat wat de rechter ook beslist de bestuurder altijd boven die rechter staat. Als de bestuurder beslist dat je er uit gaat dan ga je er ook uit, linksom of rechtsom, met de rechter of zonder de rechter, met drogreden of zonder drogreden, er uit ga je want zo heeft de bestuurder beslist en diegene die daar aan twijfelt moet maar eens goed bij zichzelf te rade gaan en kijken of hij wel beschikt over de competenties ‘kontlikken’ en ‘ja-knikken.

O ja hoor, er zijn natuurlijk ook collega’s met journalistieke inslag die dit lezen en denken ‘er zal natuurlijk wel een kern van waarheid zitten in wat de school zegt en competenties zijn nu eenmaal nodig en leidend in het huidige moderne onderwijs dat onze jeugd voorbereidt op de nog modernere toekomst.’ En er zijn collega’s die dit lezen en denken: ‘Maar wat hebben we toch een prachtig vak’ zonder te beseffen dat dit de meest heerlijke dooddoener is die de bestuurder zich kan bedenken. En natuurlijk zijn er collega’s die denken: ‘Had ze anders moeten doen, dan had het haar tijd wel geduurd.’ Niet zulke moedige collega’s zijn er nu eenmaal meer dan moedige collega’s.

Dank zij 1 kantonrechter is het tot nu toe niet gelukt om de dwaze, niet te objectiveren, onmogelijk te meten en volstrekt willekeurige competenties aan te voeren als legale ontslaggrond. De dag dat er 1 kantonrechter dit wel als ontslaggrond erkent, dan breekt de eindstrijd voor het Nederlandse onderwijs aan.

 

Jesse Jeronimoon     
----------
 
Datum: 2-01-2015
 Vertrouwen

 

De krant van vandaag meldde dat we de vaklui in en om het huis het meest vertrouwen en de bankier de meest onbetrouwbare persoon is. Dat laatste begrijp ik wel maar wat de eerste betreft stond ik toch wel een beetje raar naar de krant te staren. Nog niet zo lang geleden leerde ik namelijk uit dezelfde krant dat bij de oplevering van een nieuwbouwhuis er gemiddelde 84 kleine en grote gebreken ontdekt werden. Van verkeerd aangesloten afvoerbuizen waardoor het waterpeil in de toiletpot een hoogtepunt bereikt tijdens een heerlijke douchebeurt tot een levensgevaarlijke vergissing in de rookafvoer van de verwarmingsketel waardoor de bewoner na het ontsteken van de kachel niet meer in staat is om de betekenis van het woordje koolmonoxide op te zoeken bij mevrouw Google.

Op de tweede plek van het te-vertrouwen-lijstje stond, hieperdepip hoera, de onderwijzer(es) van de basisschool wat mij al direct deed besluiten dat in de afgelopen vijftig jaar de bankier het vertrouwensloodje heeft gelegd en de juf en meester nog altijd bovenaan de lijst prijkt, ook na alle onderwijsongemakken van de afgelopen twintig jaar, de fusies en reorganisaties, de ongebreidelde groei van taak- en andersoortig beleid, de oplopende werkdruk, het groeiend contigent ‘probleemleerlingen’, alsmaar groter wordende klassen, de alsmaar dalende kwaliteit van de Pabo, en alle andere dingen en dingetjes waardoor juf of meester minder en minder toekwam aan zijn of haar dagelijkse taak namelijk kinderen onderwijzen en leren wat ze straks nodig hebben om zich door het leven te slaan.

Ondanks het gezeur van ouders over lange vakanties, duo-banen waardoor oogappeltje twee en soms wel drie juffen te verwerken krijgt, alsmaar groeiende klassen waardoor er minder tijd is voor individuele aandacht voor de spruit, hebben de moeders en vaders van dit land een blijvend vertrouwen in juf en meester, het is haast niet te geloven maar een grotere eer kan onze onderwijzers en onderwijzeressen niet te beurt vallen vooral omdat de boven hen geparachuteerde managers en bestuurders in het vertrouwenslijstje bijna helemaal onderaan staan samen met de bankdirecteur.

En dan rijst natuurlijk onmiddellijk de vraag waar het vertrouwen op gestoeld is. Is het om de onbegrepen werklust, moed en zelfopoffering dat het basisonderwijs dag van vandaag vraagt van zijn juffen en meesters? Is het omdat toch alle kinderen nog gewoon leren lezen, schrijven en rekenen ondanks de i-padjes van Maurice statistiek? Of is het omdat elke moeder en/of elke vader elke ochtend dat bekende gezicht ziet, die uitgestoken hand en glimlach voor prins en prinsesje? Eerlijk waar, ik zou het zelf ook niet zo goed weten. Het zal wel een ‘samenloop van factoren’ zijn waardoor dit vertrouwensfenomeen zich voordoet.

En toch denk ik dat die tweede plek niet de plek is waar de onderwijzers en onderwijzeressen zouden moeten staan. Wees nou eerlijk, als ouders zouden weten dat elke verandering in het basisonderwijs van de afgelopen jaren als het ware over de hoofden van de juf en meester zijn uitgestort en dan heb ik het over veranderingen als fusies, weer samen naar school, passend onderwijs, realistisch rekenen, individuele handelsplannen, groepshandelsplannen, functionering- en beoordelingsgesprekken, nieuwe managements- en bestuurslagen, ICT en i-pad, te veel om op te noemen en eigenlijk niet te doen voor een normaal mens. Als ouders dat allemaal zouden weten, zou het dan niet zo zijn dat op een volgend lijstje Beun de Haas het enorm te verduren zou krijgen en dat de juffen en meesters van dit land eenzaam op grote hoogte bovenaan het vertrouwenslijstje zou prijken?

En dat is niet alleen te danken een al diegene die bij enige kritiek zo indringend moesten verkondigen dat ‘het toch het mooiste beroep ter wereld is’ want zo kijkt Beun ook tegen zijn beroep aan, maar vooral te danken is aan de stille werker die tot 10 uur s’avonds de werkstukjes van de kinderen knipt en plakt tot een toonbaar geheel dat door de leerling trots aan moeder en vader getoond wordt. Te danken aan de meester en de juf die met de Middellandse Zee om de kuiten weten dat over enkele weken er toch weer een leerling is die vraagt waarom de zee zo zout is, gewoon omdat ze in hun zwemuitrusting in dat verre zonnige vakantieland nog altijd meester of juf zijn. Te danken aan al diegene die wars van goeroes en onderwijspredikers in alle stilte het onderwijsvak zoals zij dat geleerd hebben uit te oefenen.

En daarom moeten we er voor zorgen dat onze Pabo’s de kwaliteit van hun opleidingen bevorderen en verbeteren want vertrouwen komt te voet en gaat te paard.

 

Jesse Jeronimoon

 

    
----------
 
Datum: 22-12-2014
 Verzoek.

 

Zo een vijf-zes keer per jaar vind ik een mailtje in mijn inbox waarin een school mij verzoekt of het eventueel mogelijk is om bij een of andere gelegenheid een column voor te lezen ter lering en vermaak. Steeds laat ik vriendelijk weten niet op het verzoek in te willen gaan en daar houdt het dan meestal mee op. Scholen beseffen wel dat met mijn aanwezigheid het succes van hun feestje niet staat of valt en mijn ijdelheid beperkt zich tot het jaarlijkse symposium van Beter Onderwijs Nederland.

Meestal, schreef ik. Vorige week voltrok zich hetzelfde ritueel, mailtje met verzoek, vriendelijk mailtje terug met weigering, klaar is Kees. Niet dus. Volgende dag weer mailtje in inbox of ik er toch niet nog eens rustig over wou nadenken want de school, een groot ROC, bestond 20 jaar en er waren verschillende festiviteiten gepland. Voor de docenten een ‘good practice day’, zij mochten op hun vrije zaterdag de hele dag aan elkaar in workshops vertellen wat ze zoals met hun leerlingen tijdens de lessen uitspookten en hoe vernieuwend ze wel bezig waren met IT, competentielijstjes, innovatie en andere dingetjes, kortweg een soort van onderwijs inteelt markt met verplichte aanwezigheid. Verder werd er in een apart deel van het schoolgebouw een soort van overzichtstentoonstelling opgesteld met de uitermate originele titel ‘Toen en Nu’ ter opluistering van 20 jaar ROC. Het was de bedoeling dat bij de feestelijke opening  van de overzichtstentoonstelling op zondagmiddag ik een woordje zou doen over het onderwijs toen en nu en als het eventueel kon een beetje cynisch humoristisch. Vilein was er nog aan toegevoegd dat ouders en leerlingen waren uitgenodigd op dit feestelijk lintjesknipwerk en medewerkers apart dringend verzocht waren aanwezig te zijn om een en ander in goede banen te leiden en ik mij zodoende kon verheugen in een grote schare van misschien wel honderden luisteraars.

Wederom liet ik de goede man weten niet op zijn verzoek in te gaan en wenste hem veel succes met de tentoonstelling.

Buiten de waard gerekend, het was een echt bijtertje, liet niet los, dus na twee dagen weer een mailtje met veel bla bla om mij te overtuigen toch mijn beste beentje voor te zetten en nogmaals te willen overwegen blablabla.

Nou, ik heb mijn beste beentje voorgezet. Nadat ik op het wereldwijde web mijn licht had opgestoken omtrent de opvang van het ROC, een fusie van maar liefst 18 scholen voor mbo en in hun twintig jarig bestaan zes keer gereorganiseerd liet ik de bulldog weten enige interesse in zijn verzoek te hebben en vroeg vriendelijk wat de school er financieel  voor over had om mij in persoon te mogen begroeten. Al snel kwam een antwoord dat ze het lieve sommetje van 200 eurietjes in gedachten hadden. Eerlijk gezegd, van een ROC dat zijn docenten verplicht om op zaterdag en zondag hun uurtjes te vullen met gekkigheid had ik minder verwacht. Nog even verder gezocht bij de alwetende mevrouw google en ik kwam er al snel achter dat de jarige een reservepotje had van 360 miljoen.

Met dat grote bedrag in mijn achterhoofd knutselde ik een mooi mailtje in elkaar waarvan ik op voorhand kon vermoeden dat het kwaad bloed zou zetten, wat dan ook de bedoeling was.

Omstandig legde ik het bijtertje uit dat het in opdracht schrijven van een column niet zo maar in een handomdraai gerealiseerd was. Dat hij moest begrijpen dat ik minstens een dagdeel nodig had voor research en dan nog een dagdeel om de column te schrijven. Verder moest hij er rekening mee houden dat de reistijd van mijn huis naar de school ongeveer 2 uur zou bedragen, enkele reis, en dat een kleine kilometervergoeding van 50 cent per kilometer in rekening zou worden gebracht.

Het antwoord kwam vlugger dan verwacht en tussen de regels door was het gekners der tanden duidelijk merkbaar en kwam de manager van ‘mag het een onsje minder zijn’ om de hoek kijken. Het kwam er op neer dat hij zich niet had gerealiseerd dat ik een nieuwe column zou moeten schrijven omdat hij vermoedde dat een oude ook wel kon dienen en dat reistijd geen ‘werktijd’ was en dat 50 cent toch wel wat veel was want ‘zijn werknemers’ moesten zich tevreden stellen met 28 cent zoals wettelijk was vastgelegd. Hij eindigde de mail met veel begrip en verhoogde mijn gage met 50 eurietjes.

Aangezien hij nu in de hoek zat waar ik hem hebben wou, de hoek van de steeds calculerende manager die als het in zijn voordeel is de ‘wettelijk vastgestelde regelingen’ erbij haalt en verder elke docent, door hem werknemer genoemd, onwettelijk het vel over de oren trekt. Mijn beurt voor de genadeslag.

Ik dankte hem voor het begrip, je moet dat soort eerst stroop om de mond smeren, en rekende hem toen voor wat zijn verzoekje hem ging kosten. Aangezien de school reeds zes reorganisaties achter de rug had vermoedde ik dat hij wel wist wat een ‘onderwijsadviseur’ tegenwoordig in rekening brengt en omdat ik mezelf toch zag als een soort adviseur zag hij rekening moest houden met hetzelfde uurloon.

4 uurtjes research, 4 uurtjes schrijven, 4 uurtjes rijden dubbel tarief wegens zondag, 1 uurtje wachten en column voorlezen dubbel tarief wegens zondag, en 340 km aan 50 cent de kilometer alles op te hogen met 21 procent BTW  Alles bij elkaar opgeteld en meegewogen ging hem het verzoekje 125 eurietjes keer 18 uur, 170 eurietjes kilometervergoeding en BTW kosten. Alles bij elkaar een kleine 3000 euro, vooraf te voldoen. Vilein vroeg ik ook nog of het nodig was om mij na het lezen van de column tussen de genodigden te begeven en wees hem nog eens vilein op het zondagstarief en dat ik niet gewend was om 2750 euro uit te geven aan verjaarcadeautjes.

Het mailtje eindigde met ‘indien u akkoord kan gaan met dit voorstel, gelieve mij per kerende datum, en gewenste aankomsttijd te laten weten en het adres waarheen ik de factuur kan sturen.’ Zoals verwacht en ook wel de bedoeling was, nooit meer iets van gehoord.

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 11-12-2014
 Ausbildung

Sinds de bedenkers van ‘het nieuwe leren’ met succes hun operatie ‘grabbelton’ hebben toegepast met als resultaat een compleet paradigmashift, is in het onderwijs het graaien en vissen schering en inslag geworden. Elke zweeflieger behept met honderd gram schedelinhoud kan zonder enig probleem zijn hartje ophalen wat betreft het bedenken van alweer een nieuwe methode van kennisverspreiding. Met de grabbelton van mevrouw goegel is er altijd wel een snippertje theorie, een rafelrandje argumentatie en een kruimeltje ‘wetenschappelijk aangetoond bewijs’ te vinden om de nieuwe lesmethode ‘wetenschappelijk’ te onderbouwen. Als de bezemberijder het dan echt goed wil doen dan maakt hij nog een filmpje voor joetjoep en het nieuwe ‘brein, hart, voeten en vinger leren’ wordt met enthousiasme door een legertje onderwijs luchtfietsers onthaald.

Zo ook met ‘bildung’. Anderen hebben in het ledenblaadje van Beter Onderwijs Nederland omstandig uitgelegd waar ‘bildung’ vandaan komt, daar hoef ik dus niet over uit te wijden, maar dat bildung een onderdeeltje uit de grabbelton is mag wel duidelijk zijn. Zowel de voorstanders als de tegenstanders van de onderwijsvernieuwingen gebruiken het maar al te graag om hun methoden te onderbouwen. Bildung blijkt dus een mes te zijn dat aan twee kanten snijdt, een aspirientje goed tegen alle kwalen en pijntjes.

Bildung, is gezien het tijdskader waarin het ontstond misschien wel een van de meest te verafschuwen theorietjes die ooit bedacht zijn. De eerste industriële revolutie, het liberalisme, bazen en arbeiders, onthou dat plaatje. Bildung was voorbehouden voor de zogenaamde talenten, persoonlijke ontplooiing en zelfverrijking met als hoofdthema ‘kennis maakt macht’ luidde de meest afschuwelijke tijd in voor de verhouding tussen arbeider en werkgever.  

Arbeiders hadden ook recht op bildung maar dan heette het ‘ausbildung’ of het recht om dat deeltje kennis te ontwikkelen dat nodig was om ondergeschikt gemaakt te worden aan de nieuwe moderne machines van die tijd. Bildung en ausbildung liepen hand in hand met als enige doel winstmaximalisatie en onderdrukking of knechting van de arbeidskracht. Tot ver in de twintigste eeuw zou het bildung-adagium hoogtij vieren. Het kinderwetje van Van Houten zou slechts een rimpeling in de de spiegelgladde bildungs-vijver veroorzaken. Vele jaren zou het duren voor vakbonden en coöperaties van arbeiders meer en meer zeggenschap verkregen in het liberaal-economische complex. De ontknechting van de arbeider werd stapje voor stapje een feit. Het woord ‘bildung’ werd vervangen door ‘verheffing’.  

Het is niet opmerkelijk dat de ‘bildung theorie’ zijn herintrede doet in dit neo-liberaal tijdperk en het geeft mij een vieze vreemde smaak in de mond. Blijkbaar werd het de hoogste tijd om de machtsverhoudingen te herzien. De arbeidsvertegenwoordiging wordt ingeperkt, geminimaliseerd of deelgenoot gemaakt van het vernieuwde liberale denken en ‘bildung’ hoort bij het liberalisme als boter en brood. Onterecht heeft onze overheid bedacht dat afslanking van overheidsinstanties, uitverkoop van alle overheidsbemoeienis en autonomie voor het onderwijs in de vorm van lump sum ons land klaar zou maken voor de toekomst. Niets blijkt minder waar te zijn.

 Sinds kort weten we dat het experiment van het CGO, ingevoerd op last van ‘het bedrijfsleven’ totaal mislukt is. Echter in haar jacht op winstmaximalisatie heeft datzelfde bedrijfsleven het voor elkaar gekregen het hele MBO in haar macht te krijgen en zit mee aan de onderwijs onderhandelingstafel. Ausbildung doet zijn herintrede. Schrappen van leertrajecten die niet onmiddellijk leiden tot inzet ten voordele van het bedrijfsleven, minimaliseren van algemene vakken en ontwikkeling, minder scholing en meer stage zelfs in die mate dat onze minister van onderwijs het nodig vond om 200 miljoen te schenken aan datzelfde bedrijfsleven om stageplekken te creeëren, het loopt storm, het zijn de speerpunten van neo liberale politiek. Wegsaneren van bevoegde docenten die vervangen worden door ‘praktijkmensen’, de stempel van ‘het bedrijfsleven’ drukt zwaarder en zwaarder op ons middelbaar beroepsonderwijs. ‘Skills’ zoals vergaderen debatteren en elleboogwerk staan hoger aangeschreven dan vakkenis en de minister zag dat het goed was. Met bildung van een ‘kenniseconomie’ naar het muilezeldom.   

In het hele onderwijs wordt de onderwijs gevende ondergeschikt gemaakt aan de machine die computer, I-pad, of i phone heet. Onder het mom van ‘verbetering’ wordt de loting opgeheven, een schijnbeweging van democratisering want aan de andere kant moet er zwaar betaald worden om de opleiding te mogen volgen. Bildung alleen voor de ‘talentvolle’ rijken onder ons.

Het neoliberalisme viert hoogtij in al zijn groteske zelfverrijking en herknecht de arbeider of de subjectief geachte talentloze. Bildung als grabbeltontheorietje voor invoering van edelslavernij en bestuurlijke zelfverrijking want hoe we het ook bekijken het Nederlandse Onderwijs vertegenwoordigt een ‘economische waarde’ van maar liefst 35 miljard, jaarlijks.

J.J. 
----------
 
Datum: 8-12-2014
 Niet al goud wat blinkt.

 

Ze liepen met zijn allen te hoop, de bestuurderen van het voortgezet onderwijs met de toenmalige voorzitter van de VO raad Sjoerd Slagter voorop. De minister was niet goed bij haar hoofd want het kon niet anders zijn dan in een vlaag van volledige verstandsverbijstering dat zij de examenregels voor het voortgezet onderwijs zomaar plots ineens veranderde en het de leerlingen heel veel moeilijker maakte om een diploma te halen. Dat kon nooit of te nimmer goed gaan, hele volksstammen zouden jammerlijk genoeg falen als ze op de vakken wiskunde, Nederlands en Engels maar één onvoldoende mochten halen en het examencijfer niet meer gecompenseerd kon worden met een SO cijfer. Hemel en aarde hebben ze bewogen om de minister er van te overtuigen de vermaledijde plannen niet door te voeren, het mocht niet baten de nieuwe regeling kwam er toch.

Het eerste rapport omtrent de vernieuwde examenregeling is verschenen en wat schets ieders verbazing? Het examencijfer is niet gedaald maar het tegendeel blijkt waar te zijn. Waar de gemiddelde score op het examen in de oude regeling een schamele 6,6 bedroeg is het cijfer in de nieuwe regeling gestegen met een vol punt naar 7,6. Kijk, nou praten we ergens over. Dus geen hele volksstammen die geen diploma meer konden halen met de nieuwe regeling, geen rugzak minder aan de vlaggenmast, geen oeverloos tranendal bij de examinandi.

Maar het is natuurlijk niet al goud wat blinkt en aangezien ik de onhebbelijke gewoonte heb om bij dit soort van hip-hoi- berichten even verder te kijken dan de neus lang is, doemden er al snel wolken op aan de zonnige examenhemel. Ik vraag me namelijk af op welke manier de onderwijsmanagers dit voor elkaar gekregen hebben. Het is een publiek geheim dat de natste droom van de onderwijsmanager de ‘100% geslaagden’-status is. Alle examenleerlingen geslaagd en allemaal een diploma. Een van hun paradepaardjes waarmee ouders van toekomstige leerlingen bij elke open dag mee om de oren werd geslagen en flikkerend in beeld gebracht op de website van de school “Bij ons al zeven jaar op rij 100% geslaagden” flikker, flikker, flikker, kwam in gevaar en daar moest iets aan worden gedaan.

Hoeveel leerlingen zijn er in het derde jaar of blijven zitten of afgestroomd naar een lagere opleiding? Hoeveel ouders zijn gemaand om hun oogappel bij het bevriende bijspijkerhuis een dure examentraining te laten volgen, misschien wel op straffe van uitsluiting van deelname aan het examen? Hoeveel collega’s hebben uren en uren ( overuren) moeten investeren om de ‘twijfelgevallen’ alsnog middels veel begeleiding over de streep te trekken met als stok achter de deur ‘geen 100% status is minder leerlingen, minder leerlingen is minder uren, minder uren is minder docenten, en minder docenten is ….’

Als geen ander weet ik dat managers tot veel in staat zijn om ‘targets’ te halen, en het zou mij dan ook niet verbazen dat op een slinkse manier de selectie aan de poort is ingevoerd samen met de nieuwe examenregeling. Scholen laten leerlingen instromen aan de onderkant van wat de basisschool adviseert. Havo-VWO advies wordt plaatsing in de havo, VMBO- theoretisch-VMBO gemengd wordt een instroom op gemengd enzovoort, kwestie van een eerste grote schifting door te voeren en daarna wordt er nog eens extra aan de boom geschudt tijdens de jaren die er op volgen. Een eerste meetmoment op het einde van het eerste jaar, een tweede meetmoment op het einde van het tweede jaar en een laatste meetmoment op het einde van het derde jaar. Geen enkele leerling krijgt het voordeel van de twijfel want de 100% status is heiliger dan heilig dus elk ‘twijfelgevalletje’ stroomt onverbiddelijk af. De leerling die toch nog noch door de mazen van het net glipt, of in het examenjaar last krijgt van kolder in het hoofd of een te sterke werking van de hormonen waardoor alsnog de 100% norm in gevaar kan komen, kan rekenen op de reeds eerder aangegeven dure examentraining of de curatele van zijn docenten.

Dat heb ik de laatste jaren al wel geleerd, in het onderwijs is niets wat lijkt zoals het is.

Jesse Jeronimoon

 

   
----------
 
Datum: 4-12-2014
 Gefeliciteerd!

 

Beste Marja,

 

Wie had dat nu kunnen denken? Dat ik  u, de oud minister van onderwijs, die ik toch een heel klein beetje mis, nog zou feliciteren met de toekomstige enorme groei van het ledenaantal van de stichting lezen en schrijven waar u de huidige voorzitter van bent en die zich inzet om het aantal analfabeten in dit land dat sinds mensenheugenis schommelt rond het anderhalf miljoen, te verminderen.

Ik besef het wel, misschien komen mijn felicitaties een beetje te vroeg maar het analfabetisme komt de volgende jaren zeker in de lift. Een jaartje of tien nog en de tien miljoen moeten dan toch al een beetje in het verschiet liggen en dan is het nog even doorduwen, nog een beetje meer slechter onderwijs en de vijftien miljoen moet zo rond 2032 te bereiken zijn. Dat is dan weer net op tijd om het nieuwe curriculum dat door de huidige staatsecretaris samengesteld wordt uit wat de man en de vrouw in de straat met het onderwijs aanwil, ingevoerd kan worden.

U zit natuurlijk een beetje met gefronst voorhoofd als u dit leest. Zo een aanwas van analfabeten op zo korte tijd acht u voor onmogelijk. Ik aan mijn kant besef natuurlijk dat u na uw ministerschap niet meer zo goed op de hoogte bent van het reilen en zeilen van het onderwijs, laat ik u even bijspijkeren.

In Finland, u weet wel vooruitstrevend en progressief ook wat het onderwijs betreft en dus lichtend voorbeeld voor de Nederlandse onderwijsbedenker, heeft men het plan opgevat om het leren schrijven te bestempelen als ‘niet meer van deze tijd’ en dus maar te stoppen met de kinderen te leren schrijven. Onze nieuwste onderwijsgoeroe Maurice Statistiek die nooit te beroerd is om als de eerste de beste malloot zijn visie over een onderwijs onderwerp ten berde te brengen was er dan ook als de kippen bij om te oreren dat het Nederlandse Onderwijs deze gedurfde ‘sprong voorwaarts’ ook moest nemen. Onmiddellijk het schrijven uit het curriculum van het basisonderwijs en in de plaats daarvan moeten de kinderen leren typen want toetsenborden zullen in de toekomst overal verkrijgbaar zijn, pen en papier is verleden tijd, ouderwets en moet zo snel mogelijk uitgebannen worden.

Voor de overgang had hij nog wel bedacht dat er een soort van ‘basisvorm schrijven’ onderwezen kan worden en daarbij dacht hij aan het leren schrijven in blokletters want dat is gemakkelijk. Kinderen moeten natuurlijk ook een ietsepietsie op de hoogte zijn van het alfabet en dan komen die blokletters nog goed van pas, kijkt u maar eens op uw toetsenbord, allemaal blokletters. En hier kwam hij op uw huidige terrein. Immers het is algemeen bekend dat de functionele analfabeet zich nog een beetje schrijvend verstaanbaar maakt met blokletters.

 U begrijpt ook dat het einde van het geschreven woord in het zicht komt. De toekomende generaties zullen zowel pen, papier als toetsenbord ontberen gewoon omdat alleen het gesproken woord ons kan verzekeren van die fameuze toekomst waar we nu al een jaartje of vijftig op wachten en die steeds dichter en dichter komt. Praten met en tegen computers is geen doembeeld meer integendeel zelfs het is het toekomstbeeld waar reikhalzend naar uitgekeken wordt en waar we nu onze jeugd moeten op voorbereiden onder andere door het afschaffen van het schrijven en u zal zien als niemand nog leert schrijven zullen er ook minder en veel minder pennen en papier nodig zijn en dat is dan weer duurzaam goed voor het milieu.

Enfin, beste Marja, ik ben een beetje bang dat ik over enkele jaren op mijn sterfbed mijn zonden overdenk en dan tot de conclusie moet komen zowat alles, van pensioenfonds tot milieu,  gered te hebben voor mijn kinderen en kleinkinderen maar vergeten heb ze te behoeden voor analfabetisme.

Misschien is dat behoeden en behouden ook niks voor mij, maar voor u en uw stichting lezen en schrijven.

Groetjes,

Uw geliefde columnist van Beter Onderwijs Nederland

Jesse Jeronimoon

PS. Doorgeven aan Pauline, stof voor een sprookjesboek, ‘het land waar niemand kon schrijven’

 
----------
 
Datum: 24-11-2014
 Mea culpa

 

Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, soms dreunt het nog door mijn hoofd. Als kind werd me al op het hart gedrukt dat ik als nietige aardworm minstens één keer per maand verplicht was om schuld te bekennen. Het instituut bij uitstek voor deze levens belangrijke boetedoening was de biecht, die ik dan ook trouw bezocht. Ik vond het heerlijk om schuldloos, voor een tijdje ten minste, en met witgewassen zieltje mijn schuldig leventje voort te kunnen zetten.

Zie ik een verkoper van de straatkrant staan, ik kan er niet omheen, ik moet die straatkrant kopen want mijn opa zaliger fluistert in mijn oor ‘die arme verkoper kan ons Heer zijn’. Geen bedelaar, straatmuzikant, collecteur, kan ik voorbijgaan zonder iets van mijn rijkdom te deponeren in de daarvoor bestemde muts, gitaarkast of andersoortig bedelwerktuig. Het zal niet mijn schuld worden dat deze zielige arme mensen nog verder afglijden naar de rafelranden van de maatschappij en mijn bijdrage aan hun overleven is het afkopen van mijn mogelijke schuld. Mea culpa.

Mea culpa, de schuldbelijdenis, het dreunt nog na, niet altijd meer, maar toch met enige regelmaat en bedient zich van verschillende verschijningsvormen. De ene keer heet het ‘verantwoordelijkheidsgevoel’ de andere keer ‘loyaliteit’ en de volgende keer ‘collegialiteit’ maar telkens is het ‘schuldgevoel’. Leerlingen moeten een diploma halen en daar ben ik mede verantwoordelijk voor en als de leerling geen diploma haalt is dat eigenlijk door mijn schuld. Dat de leerling het verdomd om ook maar één keer zijn les te leren, zijn best te doen, of nog maar gewoon dat te doen wat van een normale leerling verwacht wordt weegt maar een paar onsjes mee op de weegschaal van mijn schuld. Mea culpa. 

Ja-stemmen op het voorstel van het management op alweer een verandering van het taakbeleid terwijl je hele wezen schreeuwt om nee te stemmen. Maar uit ‘loyaliteit’ stem je toch ja of is het om niet schuldig te zijn aan de uitvoering van het dreigement ‘anders moeten er op termijn mensen uit’. Mea culpa.

Deeltijdontslag genomen om te helpen bij huishoudelijke taken die mijn zieke vrouw niet meer kan uitvoeren en dan toch uit ‘collegialiteit’ een paar lessen verzorgen om een zieke collega te vervangen tot het ‘invallen’ op mijn vrije dag een ‘structureel karakter’ kreeg.  ‘Collegialiteit’ omdat ik ‘de leerling niet in de steek kan laten’. Mea culpa.

Mijn eerste burnout was eigenlijk mijn eigen schuld had ik maar nee moeten zeggen tegen verantwoordelijkheidsgevoel, loyaliteit en collegialiteit en mijn tweede was ook mijn eigen schuld omdat ik tegen de bedrijfsarts gewoon had moeten zeggen dat het nog veel te vroeg was om terug te keren in het hectische arbeidsproces dat onderwijs heet. Mea culpa.

Het hele onderwijs blijkt doordesemt te zijn van schuld en schuldgevoel. ‘Omdat we de leerlingen niet in de steek willen laten’ leggen we het werk neer en protesteren en staken op de vrije zaterdag. We tolereren onverantwoorde ingrepen in het taakbeleid ‘om de collega’s te ontlasten en het werk eerlijk te verdelen’, geloof je het zelf? Vier, vijf keer per jaar offeren we een vrije avond op om eens uitgebreid in tien minuten met de ouders te praten over de vorderingen van hun oogappeltje, want we kunnen het toch niet maken dat de ouders daarvoor een halve vrije dag opnemen. Geen haar op ons hoofd dat er aan denkt om te weigeren onze vrije tijd op school door te brengen voor alweer een ‘bedelactie’ ten voordele van de schoolkas want het was toch voor ons en voor de leerling dat er een spiksplinternieuw gebouw is neergezet. Dat de schoolkas geplunderd is door een megalomane bestuurderskliek die hun schuld in onze schoenen schuift komt niet een bij ons op.

Tegenwoordig heb ik mijn schuldgevoel goed onder controle, soms steekt het nog de kop op als ik om een of andere reden toch niet die dagelijkse pagina van mijn nieuwe boek heb geschreven maar dan schrijf ik er twee en dan ben ik het schuldgevoel weer kwijt, tot ik de verkoper van de straatkrant weer tegen kom. Mea culpa.

 

Jesse Jeronimoon

  
----------
 
Datum: 17-11-2014
 Zonder last en ruggespraak.Onze overheid vond het nodig om het project ‘leerkracht’ in het leven te roepen. De overkoepelende onderwijsraden werden bij elkaar geroepen om te brainstormen over het behoud van jonge leerkrachten of het creëren van nieuwe banen voor jonge leerkrachten. Het zou gaan over minimaal drieduizend banen in het onderwijs. Als eerste werd er gedebatteerd over de hoogte van de vergoeding voor de scholen om het project kans van slagen te geven en na veel wikken en wegen vonden minister en staatsecretaris dat de goede zaak begiftigd kon worden met het mooi afgeronde bedrag van 180 miljoen eurietjes. Convenanten en akkoorden werden getekend en de schatbewaarder van de overheid stortte fluks het geld op de rekeningen van de scholen. Hoe groter de school, hoe meer gedoneerd werd. Tot hier toe, alles in orde.

De staatsecretaris met de grote oren mocht vorige week in de kamer antwoorden op Kamervragen omtrent de besteding van die 180 miljoen voor de actie ‘leerkracht’. Het bleek namelijk dat een (groot) deel van het geld niet is uitgegeven aan die actie maar aan wat anders, de kamer wou weten aan wat dan wel. Het antwoord van de staatsecretaris was verbijsterend in zijn eenvoud, hij wist het ook niet. Het was wel bedoeld voor de nieuwe banen en voor de jonge leerkrachten maar zoals de kamer eigenlijk wel zou moeten weten wordt elke cent die aan het onderwijs wordt gedoneerd  door onderwijsbestuurlijk Nederland zonder last en/of ruggespraak uitgegeven naar eigen inzicht en vermogen van de bestuurder. Ook hoeft hij daar achteraf geen verantwoording over af te leggen, dat heeft de kamer immers zo afgesproken bij de invoering van de lumpsum. Voor alle duidelijkheid, dat van zonder last en/of ruggespraak geldt ook voor de donaties omtrent de invoering van het passend onderwijs, de donaties voor meer ICT in de klas, de donaties voor ‘excellente school’, voor de zoektocht naar talenten, voor meer milieuonderwijs, duurzaam onderwijs, muziek in de klas, bewegingsonderwijs, scholing voor leerkrachten en noem maar op, alles bij elkaar miljarden belastinggeld, zonder last en/of ruggespraak.

De werkdruk verlagen door de klassen te verkleinen? Het kan, geen probleem eigenlijk, maar dan kunnen de verrotte kozijnen van het schoolgebouw niet worden gerepareerd. Een onderwijsassisstent voor elke leerkracht? Niet onmogelijk maar dan moet het management met de helft worden gereduceerd. Minder onnodige vergaderingen? Ook al geen probleem als de leerkracht zich dan zonder voorbehoud houdt aan de decreten opgesteld door het bestuur.

Leerkrachten moeten er zich van bewust worden dat de bestuurder geen school maar een bedrijf runt, ten minste dat meet hij zich aan. Ook voor hem is het belangrijk dat hij op verjaardagspartijtjes zich kan profileren als CEO. Zeg nou zelf ‘schooldirecteur’ is toch een beetje burgerlijk en armzalig.

Als CEO van het bedrijf is het belangrijk om ondernemerschap te tonen en keuzes te maken ten einde het bedrijf dat school heet levensvatbaar te laten zijn. En die keuzes mag hij van onze overheid maken zonder last en/of ruggespraak. Dat is dan ook de reden waarom de werkdruk niet lager wordt, er altijd geld te kort blijkt te zijn ondanks de enorme groei van de onderwijsbegroting, scholen failliet gaan of noodgedwongen moeten fuseren vanwege een veel te hoge schuldenlast wegens megalomane projecten, onze staatsecretaris met zijn mond vol tanden staat als hem de simpele vraag wordt gesteld waar al die miljoenen aan gespendeerd zijn.

De man en vrouw voor de klas willen maar één ding, goed onderwijs geven naar eigen inzicht en vermogen zonder last en/of ruggespraak. Helaas beschikken zij niet over de gelden die onze overheid daarvoor ter beschikking stelt, misschien een ideetje om dat hele geldcircuit eens en voor altijd zichtbaar en transparant te maken.

Jesse Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 10-11-2014
 Kort van memorie

 

 

Dat de voorzitter van de raad van bestuur van het ROC Leiden zo maar ontslagen is overvalt me toch een beetje. Waar moet het in het onderwijs naar toe als zelfs de bestuurder niet meer zeker is van zijn lucratieve baantje? De goede man had nog zo zijn best gedaan om zijn ROC in Nederland op de kaart te zetten. Een spiksplinternieuw gebouw met een uitstraling van zal ik je daar hebben verrees aan de Leidse horizon en het ROC was duurzaam klaar voor de toekomst. En nu, zomaar plots als een donderslag aan heldere hemel mocht hij het nieuwe pand verlaten langs dezelfde weg als dat hij gekomen was. Het schijnt dat de raad van toezicht boos was omdat er niet snel genoeg bezuinigd, geruimd,  gereorganiseerd en ontslagen werd. Of dat zo is, daar hebben we het raden naar.

Persoonlijk denk ik dat het eerder de bouwkosten geweest zijn die als een molensteen om de nek van de bestuursvoorzitter hebben gehangen. Eerlijk gezegd heeft hij wel een beetje de verdenking op zich geladen drager te zijn van een holle schedel want wie betaalt er een gebouw niet één, niet twee, maar drie keer? Een eerste keer om het te laten bouwen, een tweede keer om het voor langere tijd te huren van de investeringsmaatschappij aan wie het gebouw verkocht is omdat de hypotheek niet meer kon worden opgebracht en een derde keer omdat het schooltje zich verbonden heeft om ná de huurperiode het gebouw terug te kopen van de investeerders. Leuk voor al die belastingbetalende Nederlander, weet hij tenminste waar zijn zuur verdiende centjes aan gespendeerd worden.

Geen iDee66 haalt een ouwe koe uit de sloot en half onderwijsgevend Nederland staat alweer te juichen rond een dooie mus. Om de macht van de educatieve uitgevers te breken moeten de man en vrouw voor de klas maar zijn eigen methode gaan schrijven. Dat zou goed zijn voor de participatie, de beroepseer, de onafhankelijkheid van de docent. Geen iDee66 is altijd al een partijtje geweest dat goed was in dit soort van ronkende platitudes waarvan ze zelf niet weten wat het eigenlijk moet voorstellen. Aangezien al lang bekend is dat onderwijsgevend Nederland nogal tamelijk kort van memorie is wek ik even de kersverse minister van onderwijs van een jaartje of acht geleden weer tot leven. De minister van onderwijs en cultuur die als eerste minister van feesten en partijen het land onveilig maakte, R. Plasterk. Als eerste had hij begrepen dat het Nederlandse docentencorps tot heel veel in staat was, als er maar genoeg onafhankelijk geparticipeerd werd  in de vorm van het schrijven en ontwikkelen van de eigen methode, in de eigen tijd, en ten voordele van het hele onderwijs. Hij noemde het project ‘Wikiwijs’. Plasterk was niet van plan om de educatieve uitgeverijen de nek om te draaien zoals geeniDee66 maar om gratis en voor niks indien mogelijk, nieuwe door de docenten zelfbedachte methoden de wereld in te sturen. Onderwijsgevend Nederland reageerde enthousiast en tot laat in de nacht werd er in de studeerkamertjes gewikiwijsd. Nu, een jaartje of zeven later is het enige wat ik nog van wikiwijs gehoord heb dat een school twee euro per leerling moet ophoesten om aangesloten te blijven aan de wikiwijsbibliotheek. Mooi zaken doen is dat. Gratis content achter de ICT decoder en abonnementsgeld innen om het gepruts van je collega aan de andere kant van het land te mogen bewonderen.  

AL bij al ben ik er van overtuigd dat het zesjes partijtje geen idee heeft hoe een lesmethode tot stand komt. Dat zo een methode uit de koker komt van praktiserende docenten, ondersteund door didactici, pedagogen, en een goed toegeruste redactie en de ontwikkeling en productie betaald wordt met het geld van de uitgever en niet met belastinggeld, zien de zesjes maar even over het hoofd. Wat hun betreft moet de macht en daarmee de kennis en kunde van jaren en jaren gebroken worden. Ik heb geen idee hoelang dit partijtje dat zichzelf uit zelfbevlekking ‘onderwijspartij’ noemt een rad voor de ogen van onderwijsgevend Nederland mag en kan blijven draaien? Niet te lang meer hoop ik, er is zo al weinig genoeg over van het onderwijs.

 

Jesse Jeronimoon

 

 

 
----------
 
Datum: 31-10-2014
 In het nieuws.

 

Er is alweer een aanstaand lerarentekort en dan vooral in het basisonderwijs mocht ik lezen in de krant. Een en ander moet gebeuren in het schooljaar 2016-2017. Een hoopgevend berichtje dus voor al de werkloze onderwijzers en onderwijzeressen die nu alleen maar kunnen hopen op een invalperiode, een flexibele baan of een nul urencontract. Het lerarentekort zou ontstaan omdat er vanaf 2016 meer onderwijzers met pensioen gaan dan dat er nieuwe bijkomen. Of er in de berekeningen reken is gehouden met een nieuwsberichtje van enkele dagen geleden is niet duidelijk. In dat nieuwsberichtje wou iemand ons duidelijk maken dat er vorig jaar een paar honderd basisscholen zijn gesloten wegens een dalend aantal leerlingen en dat we er in de komende jaren mogen op rekenen dat er elk jaar tientallen basisscholen het veld moeten ruimen.

Wat er ook van is, ik concludeer dat een aantal beleidsmakers eventjes hebben vergeten om dat te doen waar ze maandelijks een ministerieel loon voor ontvangen, namelijk beleid maken. Het moet toch niet zo moeilijk zijn geweest om de geboortecijfers een beetje in de gaten te houden. Geboortecijfers van de vorige generatie want dan weet je ongeveer wanneer iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de geboortecijfers van de volgende generatie want dan kan je ook ongeveer inschatten hoeveel en wanneer  kinderen onderwijs instromen. Kind kan de was doen dacht ik zo en dan hoef je echt geen rekenwonder te zijn. Maar zelfs deze simpele dingen schijnen niet tot de competenties van de huidige bestuurder te horen. Of, en dat is veel erger, enige inspanning plegen om het onderwijs een beetje aantrekkelijk te maken voor een nieuwe generatie onderwijsgevenden hoort niet tot hun interessesfeer.

In het pre fusie- en lump sum tijdperk stond het onderwijs bekend als de meest sociale werkgever. Docenten hadden binnen de afgesproken kaders van de school de persoonlijke vrijheid om invulling te geven aan hun werkzaamheden. De vrijheid om te bepalen welke lesmethode, de vrijheid om te bepalen wanneer getoetst werd, de vrijheid om zijn werkzaamheden uit te oefenen op de meest geëigende plek van de docent zelf. Les geven hoorde in het klaslokaal maar voorbereiding en nakijkwerk gebeurde in de stilte van de eigen studeerkamer.

Dat alles kwam doordat de directeur, het hoofd van de school of de hoofdonderwijzer meestal ook nog part time voor de klas stond en maar al te goed wist welke werkzaamheden zijn collega’s dagelijks voor de kiezen kreeg. Het was een tijd van geven en nemen een tijd van ‘daar alleen kan onderwijs wonen, daar alleen is onderwijs goed, waar men stil en ongedwongen, alles voor elkander doet’ om maar een tegeltjeswijsheid te persifleren.

Tot de fusies en lump sum roet in het eten kwam gooien. De school werd een bedrijf, de directeur werd manager en de bovenschoolse directeur noemde zichzelf ineens ceo. Leerlingen werden deelnemers genoemd en de onderwijsgevende werd een werknemer. Binnen een tijdspanne van een jaartje of vijf veranderde zowat alles in het Nederlandse Onderwijs. Een onophoudelijke stroom van nieuwigheden ontnamen alle vrijheid van de man en vrouw voor de klas. Functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, bemoeizuchtige adviseurs en scholingsinstituten, Persoonlijke OntwikkelingsPlannen, Persoonlijke AanpaksPlannen, JaMaar trainingen, eigen tempo onderwijs, i-padjes onderwijs, persoonlijk leerling volg systeem, klassikaal leerling volg systeem… vult u de rest zelf maar in. Niets bleef bij het oude want dat was niet goed voor de toekomst (sic).

Binnen de kortste keren veranderde de meest sociale werkgever in de meest a-sociale werkgever die vanuit zijn ivoren toren ook nog eens vond dat de docent veel en veel te veel vakantie genoot. Zelfs de tijd voor voorbereiding en nakijkwerk vond de werkgever betaald verlof, God betert het.

Al bij al hebben de huidige bestuurders, of het nu ministers of schoolbestuurders, adviseurs of scholingsinstituten of andere beleidsmakers zijn, er voor gezorgd dat de glans die ooit over het onderwijsvak hing niet alleen dof is geworden maar vergaan tot de groezeligheid van het vuilnisvat.

Geen wonder dat de er geen nieuwe generatie onderwijzers en onderwijzeressen opstaat. Wie wil er nog voor een gemiddeld doorsnee loontje zichzelf verkopen aan  managers, adviseurs, bestuurders en tegenwoordig ook samenwerkingsverbanden kortom het hele zooitje uit de subsidieruif vretende betweters die met moeite weten hoe de binnenkant van een klaslokaal er uit ziet.

J. Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 23-10-2014
 Asterix en Obelix

 

In heel Nederland heersen de staatsecretaris en de minister over het onderwijs. Basis-, voortgezet-, middelbaar beroeps-, hoger onderwijs en de Alma Mater dansen naar de pijpen van het tweetal. Al jaren daalt  de knoet van verandering en de zweep van vernieuwing neer op de ruggen van de slaven van het krijtje. Bestuursvoorzitters wentelen zich in luxe en rijkdom en houden het onderwijsgepeupel in volstrekte gehoorzaamheid door het dreigement van ontslag en uitsluiting. In heel Nederland zal en moet het onderwijs klaar worden gestoomd voor een toekomst die nog niet bedacht is door de schare van adviseurs die in het kielzog van de raden zich te goed doen aan de steeds gevulde subsidieruif. In heel Nederland, behalve in een klein plaatsje ergens in het land dat misschien tegen beter weten in zich verzet tegen zoveel bemoeienis.

In dat kleine plaatsje hebben een aantal basisschooldirecteuren de koppen bij elkaar gestoken. Niet een paar dagen op de hei maar gewoon in het plaatselijke dorpshuis in het achterafzaaltje waar op zaterdag de duiven worden ingekeefd voor de grote prijsvlucht vanuit Roubaix. Daar vonden ze elkaar tussen pot en pint en gesterkt door de wil om onderwijs te geven zoals het hoort in deze roerige tijden, onderwijs dat er voor zorgt dat elke leerling klaar is voor zijn toekomst wat die ook brengen mag. Twee rondjes, uit eigen zak betaald, heeft het geduurd en toen waren ze er uit. Geen fusie maar een samenwerking, geen ‘in elkaar opgaan’ maar een coöperatie van gelijkgestemden, geen raad van bestuur en zulkse onzin meer, maar gewoon de directeuren directeur in hun eigen schooltje met de zeggenschap over het doen en laten in hun eigen schooltje. Geen auto met chauffeur maar gewoon op de fiets naar school zoals altijd. Geen sjiek bestuursgebouw annex vergaderruimte maar het achterafzaaltje van ‘de duivenkoning’ het dorpshuis.

Lesmateriaal? Samen aankopen en zoals Appie Hein op de kleintjes letten. Werkdruk? Vooral er voor zorgen dat de onderwijzers en onderwijzeressen niet ziek worden of afbranden. Lesmethode? Laat dat maar aan de onderwijsgevenden over, die hebben daar het meest verstand van. Nieuwe gebouwen? Laten we dat nog enige jaartjes uitstellen en wachten op betere tijden. ICT? Opletten geblazen want hierbij geldt vooral ‘de wet van de remmende voorsprong’ dus niet achter elk nieuwtje aanlopen dat bij aanschaf toch al verouderd is. En zo kwam alles ter sprake en maakten ze afspraken met elkaar van hoe en wat en op elkaar afgestemd.

Al dat gedoe met die samenwerkingverbanden vonden ze ook zo onnodig en in plaats van het geld dat ze krijgen voor het passend onderwijs rechtstreeks in de overvloedige potten van het samenwerkingverband te storten, doppen ze zelf hun boontjes. Elk schooltje heeft zijn ‘passend onderwijs’ klasje. Gerund door een bevoegd intern begeleider en ondersteund door een remedial teacher en allebei hebben ze het klappen van de didactische zweep perfect in de vingers. Voor de echt moeilijke leerlingen hebben ze samen een potje gemaakt waaruit geput kan worden voor professionele hulp, een schoolpsycholoog en aanverwanten worden uit dat potje betaald en wat er jaarlijks overblijft vloeit terug, netjes verdeeld zoals het hoort, naar de scholen.

U begrijpt, dit alles is tegen het zere been van het graaiersvolk dat vanuit zijn ivoren toren met ingehouden machteloze woede moet toezien hoe hun fusies, hun megalomane gebouwen, hun emolumenten, hun dure ICT, hun altijd gebrek aan geld, hun geldverslindende samenzweringsverbanden en andere netwerken, volstrekt belachelijk wordt gemaakt door wat zij noemen de eigen-nest-bevuilers.

 De staatsecretaris heeft al laten weten dat de inspectie van het basisonderwijs minutieus zal nagaan of de rekeningen van die schooltjes wel kloppen, of er wel degelijk les volgens de staatsnorm wordt verzorgd en hij heeft er de nadruk op gelegd dat scherp slijpen, muggenziften, afzeiken en volstrekte willekeur moet worden gehanteerd in de beoordeling van de schooltjes want per slot van rekening betekent heel Nederland ook héél Nederland zonder uitzondering.

Jazeker, de schooldirecteuren van dat enige plekje in Nederland dat zich verzet tegen alles wat ons onderwijs kapot en stuk maakt hebben een toverdrank, gewoon gezond boerenverstand.

 

J.Jeronimoon   
----------
 
Datum: 14-10-2014
 Wie van de drie?

 

Er is een minister van onderwijs. Zoals we nu al een tijdje weten is zij een minister tegen wil en dank, ten minste dat heeft zij ons doen geloven toen ze indertijd met haar geloofsbrieven bij de formateur op bezoek ging. Een goed betaalde baan als bestuursvoorzitter van de hogeschool liet ze, volgens haar zeggen tegen haar zin, achter zich om zich te storten op het ministerschap. Als snel werd duidelijk dat deze minister vooral haar voormalige bestuursvoorzitternetwerk van dienst zou zijn. Het voorstel vanuit de onderwijscoöperatie voor een lerarenregister vóór en dóór docenten werd door deze minister vakkundig in de onderste regionen van de bureaulade geflikkerd en het netwerk werd aangesproken om als de wiedeweerga met een voorstel te komen dat een beetje beter zou passen in het straatje van de onderwijswerkgever. De bejaarde onderwijsvernieuwingen werden door deze minister nog maar eens van stal gehaald om de docenten in het land duidelijk te maken dat deze minister een volstrekt andere beleving heeft van goed en Beter Onderwijs dan de man of vrouw op de werkvloer.

Er is een minister van sociale zaken die een tijdje wethouder van onderwijs is geweest in de gemeente Amsterdam. Aangezien deze minister op dit ogenblik zwaar in de schaduw moet leven van zijn staatsecretaris die met haar participatiewet, pensioenwet en nog wat andere kleine dingetjes volop in de belangstelling staat van het Nederlandse journaille zocht de minister ook een klein dingetje om de aandacht op zich te vestigen en verviel in zijn aloude kwaal van bemoeizucht met het onderwijs. Hij vond het nodig om even in de schoenen van de andere minister te gaan staan en schreef een brandbrief naar de kersverse voorzitter van de sociaal economische raad M. Hamer. Een brandbrief waarin hij zonder omwegen aan mevrouw Hamer duidelijk maakt dat het hele onderwijs op de schop moet en dat mevr. Hamer in een ‘onafhankelijk’ onderzoek methode Stapel eventjes wil bevestigen dat deze pseudo minister van onderwijs daar helemaal gelijk in heeft en dat het vijf voor twaalf is voor het onderwijs en dat als er niet rigoureus en snel veranderd wordt ten voordele van de winstmaximalisatie van de BV-tjes van vriendje Maurice Statistiek dit land gedoemd is ten onder te gaan.

En dan is er nog een derde  onbekende ‘minister’. Vroeger was hij een hoge pief op het ministerie van onderwijs maar hij had al snel door dat het adviesleven véél en véél meer duiten in zijn eigen zak zouden doen belanden. Hij richtte een groepje op en stortte zich vol overgave op de onuitputtelijke subsidiebron. De ene keer als adviseur van een megaschool dat na een tijdje de deuren moest sluiten wegens failliet, de andere keer als expert in het opzetten van een lerarenregister met winstgevende cursuscarrousel en de volgende keer als bedenker van alweer een nieuw onderwijsconcept en deze keer een concept waarbij onderwijs zonder docent nog véél beter is dan onderwijs met docent. Heel slim geeft hij ook indoctrinatiecursussen voorbehouden aan de voorzitters van de raden van bestuur waarin hij de cursisten twee dingen duidelijk maakt. Het eerste is dat er maar één minister van onderwijs is en dat is hij en een tweede is dat het onderwijs beter af is zonder bevoegde docenten dan met. Hij spiegelt de voorzitters dan ook netjes voor, met gebruik van grafieken en tabelletjes, wat hun financiële voordeeltjes wel zouden kunnen zijn als het aantal bevoegde docenten verlaagd kan worden naar het absolute minimum. Alles voorzien van de nodige ‘tips en trucs’. In zijn jargon heet dat ‘good practices’. De voorzitters van de overkoepelende raden zijn kind aan huis bij het groepje. Een adviesje hier, een goed woordje bij een ‘vrindje’ op het ministerie van onderwijs of een ander ministerie en de ene voorzitter weet zich gesteund in zijn strijd tegen het aanpassen van de bestuurdersvergoedingen en een andere voorzitter mag naast haar bestuurdersbaantje toezicht houden op de afschaffing van de AWBZ. Het groepje heeft tentakels in alle ivoren torens van het Nederlandse Onderwijs.

Een minister van onderwijs ‘tegen wil en dank’, een omhoog gevallen wethouder van onderwijs, een onzichtbare minister van onderwijs, beschermd door een politiek netwerk, veelgevraagde ‘adviseur’ van de overkoepelende raden, de ‘midas’ voor de onderwijsbestuurders en veelvraat wat betreft onderwijssubsidies.

Wil de echte minister van onderwijs nu opstaan.

 

Jesse Jeronimoon.

 

 
----------
 
Datum: 8-10-2014
 Zet hem op Ad en Walter

 

Het is zover, er is alweer gerommel rond het nieuw in te voeren lerarenregister. De staatsecretaris van Onderwijs wil met alle geweld een lerarenregister geschoeid op de leest van de werkgeversbende en ontwikkeld door de ex- collega’s en tevens BON- en docentenhaters, de CBE Group ( spreek uit als kroep),  op het ministerie van onderwijs,  door de strot van onderwijzend Nederland duwen. Maar deze keer gaat de vakbond dwarsliggen. Jazeker leest u de vorige zin nog maar eens over, de vakbond gaat dwars liggen. Gelijk hebben ze.

Ongeacht het feit dat het mijn persoonlijke mening is om nooit of te nimmer met een lerarenregister te beginnen omdat ik een hekel heb en doodsbang ben van namenlijstjes, en dat is begonnen na het lezen van ‘om erger te voorkomen’ van de helaas ons te vroeg ontvallen historica Nanda van der Zee,  zijn er genoeg redenen aan te halen om te weten dat zo een werkgevers-lerarenregister de dood in de pot is voor het Nederlandse Onderwijs en zijn leraren. Een kleine analyse.

Volgens de werkgever zorgt een lerarenregister voor verdere professionalisering van de docent door middel van ‘een leven lang leren’. De onderwijswerkgevers hebben in het verleden reeds bewezen onbetrouwbaar te zijn, de uitzonderingen daargelaten. Denk aan het taakbeleid dat door de werkgever aangepast is tot een werkdrukinstrument, de honderden miljoenen lumpsum gelden die ‘ergens’ zijn terecht gekomen behalve in het primaire proces en nog een paar zaakjes van fraude en de onbetrouwbaarheid is onderbouwd. Daarom moeten we die zogenaamde ‘professionalisering’ met een korreltje zout nemen. Neemt u maar een hele kilo zout.

Om te beginnen, wie zijn die lui die het o zo nodig vinden dat een bevoegd docent ‘geprofessionaliseerd’ moet worden? Het merendeel zit op een managerstoel en heeft ooit in een ver verleden onderwijs mogen genieten en daarna nooit of te nimmer met onderwijs te maken gehad tot het mooi bestuurdersbaantje hun in de schoot kwam vallen. Weinig of geen kaas gegeten van onderwijsleerprocessen en de eerst om te zeggen dat bestuurders niets van het vak moeten weten immers een melkfabriek besturen is hetzelfde dan een school besturen. Het zijn verdorie de laatste die iets zouden mogen zeggen of te vertellen hebben over de professionalisering van de docent.

Professionalisering kan in principe maar op drie vlakken: Vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch. Wat het eerste betreft: Denk aan de docent VO vierde jaar VMBO, Nederlands, Engels, misschien Duits, wat is er de afgelopen twintig jaar vakinhoudelijk veranderd aan die talen? Juist niks, nul, nada, miden. Wiskunde, natuurkunde, In de twintig jaar dat ik het vak onderwezen heb, heb ik alleen maar verschraling van het curriculum gezien, het bijhouden van de vakliteratuur was een persoonlijke hobby en voegde niks, nul, nada, miden toe aan mijn onderwijspraktijk. Enfin, ga zelf maar eens na wat er voor jouw eigen vak in de afgelopen twintig jaar vakinhoudelijk zo veranderd is dat buiten het bijhouden van de vakliteratuur het nodig zou zijn dat u elke twee jaar bijgeschoold moet worden.

Didactisch is het van hetzelfde laken een pak. Jaja ik hoor u al, de ICT heeft ziin intrede gedaan. Klopt, en… denkt u nou echt dat het nodig is om geschoold te worden in windows 8.2 en over twee jaar in windows 8.3? Natuurlijk niet, een goeie docent gebruikt de ict die hij denkt nodig te hebben om zijn lessen en leerstof te verrijken en daar hebt u helemaal geen tweejaarlijkse cursussen mee nodig, hoogstens om van een adviseur te vernemen dat facebook uit is en pinterest in, of u daar een cursus voor nodig hebt? Het lijkt me van niet.

De pedagogische kant is al helemaal een gotspe nu het passend onderwijs in het PO, VO en MBO zijn ingevoerd. Geen enkel samenwerkingsverband gaat zich brodeloos maken door u degelijk bij te scholen hoe om te gaan met de moeilijke gevallen, ze zijn niet op hun financiéle achterhoofd gevallen. Hoe ik dat weet? Vanaf het jaar 2000 hou ik in de gaten hoe het gesteld is met de kennis van de ontwikkelingspsychologie en de leer- en gedragsmoeilijkheden bij leerlingen, en ik kan u melden dat het jaar na jaar slechter werd, ondanks en mede te danken aan de opleiding-instituten en scholingsinstituten. Het enige wat de onderwijsgevende straks binnen het passend onderwijs nog mag doen is melden dat een van de leerlingen een ‘moeilijke leerling’ is en de mallemolen van de samenwerkingsverbanden komt in beweging, als er genoeg geld voor handen is ten minste. Diegene voor de klas mag dan alleen nog verslagjes schrijven in zijn eigen tijd.  

Conclusie van dit alles. Het werkgevers-lerarenregister zoals de staatsecretaris dat wil heeft geen enkel nut, tenzij de te volgen cursussen en scholing vooral bestaan uit indoctrinatie of te wel het zogenaamde ‘neuzen naar een kant’ beleid van de werkgever. En het is natuurlijk mooi meegenomen dat zowel de werkgever als zijn vriendjes cursusleiders daar een dik belegde boterham aan kunnen overhouden te beginnen met de cursusgelden die de docenten nu vrijelijk mogen besteden en straks  door de werkgever ten nut van het lerarenregister zullen worden ingezet. Ook heeft het als voordeel dat het grote cohort van onbevoegde ( denk aan al die ‘praktijkopleiders uit het bedrijfsleven die staan te trappelen voor de deuren van het MBO) en door de onbekwame manager tot bekwame docent gebombardeerde nitwit verdwijnt in de ‘registerleraar’. Is daar ook geen gedoe meer over en het MBO volledig overgeleverd aan de nukken van het bedrijfsleven.

Walter Drescher van de AOB en Ad Verbrugge van de onderwijscoöperatie hebben overschot van gelijk. Zij willen een register met uitsluitende bevoegde docenten zodat iedereen weet dat deze registerleraar  de nodige kennis en kunde, zowel vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch, heeft om voor de klas te staan.

Wacht even… is het dan niet zo dat het enige feit dat een docent zich ‘bevoegd’ mag noemen het lerarenregister eigenlijk feitelijk volstrekt overbodig is?

 

Jesse Jeronimoon 
----------
 
Datum: 2-10-2014
 Werkdruk.

 

Werkdruk is een subjectief iets. Wat de ene, de docent, ervaart als druk is voor de andere, de manager, een ‘gezonde spanning’, wat voor de manager dan ook weer de reden is om de docent nog een beetje gezonder te maken door de werkdruk een beetje te verhogen, wie tegenstribbelt kiest er dus voor om ‘ziek’ te zijn.

Werkdruk en taakbeleid waren en zijn een steeds wederkerend onderwerp aan de onderhandelingstafel, de tafel in de koffiekamer van de leraar, de ontbijttafel thuis, fora en columns. Geen onderwerp dat zo diep is uitgespit, zo ver is doorgepolderd, waar zoveel om te doen is als de werkdruk en het taakbeleid in het onderwijs. Vakbonden willen minder, minder, minder, werkgevers willen meer, meer, meer, en als er niet meer werkdruk komt willen ze meer, meer, meer geld van de minister. Wat ons doet concluderen dat er een correlatie is tussen ‘gezonde spanning’ en punica, toch?

De werkgevers hebben de belofte van ‘inzicht geven in de verborgen taken van de docent’ volledig waargemaakt, met de ‘eerlijke verdeling van de taken’ is het een beetje mis gegaan. De docent die vóór het taakbeleid als laatste binnen kwam en als eerste vertrok, nooit te zien was op vergaderingen, met de pet gooide naar het mentorschap en meer van dat soort zaken, deed ná de invoering van het taakbeleid exact hetzelfde en niemand sprak hem daar op aan.

In de loop van de jaren bleek de taak van de docent alsmaar uit te dijen. Iedereen kent wel het gemak waarmee de manager bij alweer een nieuw bedachte taak de schouders optrok bij enig protest en de in zijn mond verstorven eeuwigdurende mantra ‘dat hoort bij je taak’ uitsprak. Vooral in het basisonderwijs blijkt dat het net ingevoerde passend onderwijs en alle verslagen, groepsplannen, individuele plannen, en al dat andere schrijfwerk waar de onderwijzer drie jaar geleden geen weet van had op een sakker en een vloek te ‘horen bij de taak’. Soms vraag ik mij af waar de slaven van het krijtje nog de tijd vandaan halen om een les voor te bereiden en enig nakijkwerk te verrichten. In een dag zijn toch maar 24 uur.

Lesje op School, de facebook community heeft door een oproep aan het onderwijsveld op enkele uren tijd maar liefst meer dan 50 verschillende quotes bij elkaar gescharreld. Stuk voor stuk non-argumenten van de manager om de ervaren werkdruk weg te lachen. Dat gaat van het gekende ‘het hoort bij je taak’ tot ‘je hoeft hier niet te werken’. Wat mij het meest opviel was de uitspraak ‘je moet natuurlijk je lange vakanties terugverdienen’. Wat mij dan weer sterkt in de overtuiging dat het onderwijs de enige tak is waar eigenlijk niemand recht heeft op vakantie als hij een gewone werkweek van 40 uur zou draaien. Dus er zijn managers, directeuren en bestuurders in dit land die in het taakbeleid de vakantie van de onderwijzer gecalculeerd hebben, gekker moet het niet worden.

Enfin, aan die werkdruk zal er vooral nog veel papier aan vuil gemaakt worden en daar blijft het dan bij. Al jaren en jaren hoor ik het geweeklaag van docenten en aanverwanten, al jaren en jaren is het taakbeleid een doorn in het oog en al jaren en jaren branden mensen figuurlijk af omdat ze hun taak niet meer aankunnen. Een oplossing lijkt niet in zicht. Het ‘vrije model’ wat bestuurders zo graag willen invoeren zal de werkdruk nog verhogen ook al beweert de ivoren toren zitter dat het niet zo zal zijn. Aan een prikklok wil niemand beginnen en de vakbond heeft zelf aan de wieg gestaan van het taakbeleid dus aan die kant is ook niets te verwachten. Laten we eerlijk zijn, ook met de loyaliteit tegenover de collega, de samenhorigheid en de solidariteit schort wat in onderwijzend Nederland zodat een landelijke vuist tegen het taakbeleid en alsmaar hoger wordende werkdruk niet meer is dan een heerlijke wensdroom. Er zijn er altijd wel genoeg te vinden die ‘ja maar we hebben toch een prachtig vak’ uitzoemen als reden om niet mee te moeten doen met gelijk welke actie.

Weet je wat, als er in dit land ééntje is die zich sterk maakt voor álle docenten, die zonder steun van de vakbonden, die zo godsgruwelijk vasthoudt aan haar overtuiging dat het huidige taakbeleid en werkdruk een product is van het ‘winstmaximalisatiedenken’ van bestuurders , is het wel de Jeanne D’Arc van de website www. Iemanddoetiets.nl. Nu bezoeken die website, onmiddellijk, niet dralen en steunen die meid. Helpen waar je kan en als het zover is te zijner tijd aanwezig zijn bij de zitting van Hof en daardoor de rechters duidelijk maken dat zij niet alleen staat in haar overtuiging dat al jaren en jaren de bestuurder het taakbeleid misbruikt om de werkdruk in het onderwijs tot ongekende hoogte te sturen. DOEN!

 

J.J.    
----------
 
Datum: 25-09-2014
 De staat in vervalHet is genoegzaam bekend dat er in het onderwijs een ander loos is. De werkdruk is te hoog, honderden miljoenen verdwenen als sneeuw voor de zon, de schare onbevoegden voor de klas groeit als kool en docenten worden ondergeschikt gemaakt aan machines, om er maar enkele te noemen. Tegengeluiden worden in de kiem gesmoord of passen zich een beetje, uit lijfsbehoud, aan aan de heersende mores, ze houden het nog even vol tot ze zich, uit louter vermoeidheid, ook maar gewonnen geven. Het gaat immers om de daden van de zelfbenoemde onderwijselite en daar is geen kruid tegen gewassen.

De onderwijselite heeft jaren geleden ingezet op autonomie en dommigheid. Autonomie in besteding van overheidsgelden, zelfverrijking heet dat, en dommigheid als norm voor de kwaliteit van het onderwijs. Ook onze minister van onderwijs zweert, gehuicheld of instemmend, bij deze autonomie en dommigheid. Ik zie geen andere reden waarom zij anders haar oren laat hangen naar de onderwijselite en honderden miljoenen doneert, ondanks de lump sum, bestemd voor een update van het IT-gebeuren. De strijkstok en de computerboer zullen er wel bij varen.

Mensen met grote gaven, onze bevoegde docenten en onderwijzers, in de wieg gelegd om dit land voort te stuwen in de vaart der volkeren is in de afgelopen jaren door de heersende onderwijselite vogelvrij verklaard. Dat zeldzame soort kennisdragers mag door iedereen, onder applaus van adviseurs en politiek, belasterd, bespot, gekleineerd, beledigd en opgejaagd worden. Ze scheppen er een onbedaarlijk genoegen in om deze onderwijstalenten het leven zuur te maken en te laten struikelen.  De kwaadaardigheid van de onderwijselite kent geen grenzen. Met de honderden IT miljoenen worden systematisch alle leerlingen en docenten in een hypocriete, continue controleerbare positie gemanoeuvreerd, big brother in de educatieve software op het i-padje is watching you.

Ingegeven door de vrees dat kennis vroeg of laat de onderwijselite ter verantwoording zal roepen heeft hen doen besluiten de dommigheid te laten zegevieren. Onderwijsvernieuwingen en – veranderingen, mede ondersteund door opeenvolgende ministers en kamers, elimineerde langzaam maar zeker alle algemene vorming. Bij de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen 20 jaar werd vooral rekening gehouden met de wensen van de zelfbenoemde elite, de bestuurdersvergoeding, het nieuw te bouwen schoolgebouw, het financiële wel en wee van de samenwerkingsverbanden, maar geen docent of onderwijzer kwam er aan te pas omtrent curriculum en leerstof. Er staan voor het passend onderwijs tientallen bestuurders, honderden ambtenaren en duizenden adviseurs klaar, maar over de leerling is niet nagedacht.

Onbedwingbaar is het voor de politiek en de onderwijselite halfslachtige maatregelen te nemen. De eerste omdat ze niet beter kan en de tweede omdat ze er beter van wordt, financieel gezien. Het algemeen belang is niet meer dan zelfverheerlijking- en  verrijking. Uit angst haten ze de kennisdragers, of nog erger, uit onverschilligheid. Het onderwijs interesseert ze namelijk geen ene malle moer. Buiten hun eigen portemonnee en vriendjeskring boezemt niets ze ook maar het minste belang in, ook niet het door hun zo gewaardeerde, op het voetstuk geplaatste, te zoeken en te stimuleren ‘talent’. Want wie zou deze ‘talenten’ moeten zoeken en stimuleren? De door hun zo gehate docent en onderwijzer, onderwerp van hoon en spot?

Niet democratisch gekozen bestuurders die op elk maatschappelijk vlak, van onderwijs, zorg, volkshuisvesting, sociale zekerheid, nutsvoorzieningen en wat al niet meer elkaar geen strobreed in de weg leggen, de hand boven het hoofd houden en de bal en baantjes toe spelen, gecombineerd met een doofpotcultuur, een kritiekloze onderzoeksjournalistiek en een uitgekleed onderwijssysteem,  zijn de kenmerken van een staat in verval.

 

Jesse Jeronimoon

 

    
----------
 
Datum: 18-09-2014
 Lesje van Lesje op school

 

Lesje op school is wat we tegenwoordig noemen een community op social media vooral facebook. Lesje op school houdt zich ledig met het aan de kaak stellen van mis- en wantoestanden in het Nederlandse onderwijs. Door middel van scherpe quotes, foto’s en filmpjes bereiken ze duizenden onderwijsmensen die maar al te graag reageren op de humorvolle, soms sarcastische en uitzonderlijk eens een melige quote of tekst. Tot hier toe alles normaal in sociaal medialand.

Tot vorige week. Lesje op school publiceerde op haar facebookpagina een opmerkelijk verschijnsel. Het was namelijk opgevallen dat op ‘neutrale’ quotes en berichtjes er duizenden likes, shares, en tientallen reacties kwamen die op hun beurt dan ook nog eens geliked en geshared werden. Een foto van een jochie uit groep acht met een grote bruine kip waarbij het bericht dat de spreekbeurt van het jochie ging over de struisvogel en dat hij bij gebrek aan de Afrikaanse loopvogel de kip van buurman had meegenomen omdat die ook niet kon vliegen, mocht zich verheugen in tientallen commentaren gaande van ‘leuk’ tot ‘zielig’ en de nooit ontbrekende bezemberijder die het nodig acht om een en ander te duiden en zijn reactie te voorzien van een soort van zweefteverige commentaar doorspekt met de woorden, creativiteit, talent, oplossend vermogen, en andere te vermoeden mogelijke tot nu toe onontdekte competenties bij het joch. Nooit vraagt er zich iemand af waarom de kleine kippenboer in spé niet gewoon een spreekbeurt gaf over de kip. Maar soit, het gaat er om dat er duizenden het berichtje lezen en becommentariëren of het leuk vinden of het delen.

Daar tegenover staat dat ‘kritische’ opmerkingen over werkdruk, passend onderwijs, management, taakuren, toetsen, verslagen, vergaderingwoede, scholingsperikelen, onbevoegde docenten, en alles wat er de laatste jaren mis is in het onderwijs, met moeite een paar tientallen keren wordt gedeeld en leuk gevonden, met moeite vijf commentaren krijgt waarvan er zeker één is in de trend van de dooddoener ‘maar we hebben toch een mooi vak’.

Uit dit gegeven zijn er een paar dingen af te leiden. Een eerste kan zijn dat maar een klein, heel klein deel van de Nederlandse onderwijsmensen vinden dat er iets mis is in het onderwijs. Waarbij we dan ook direct mogen concluderen dat het grootste deel van de onderwijsgevenden ziende blind, horende doof en lopende lam blijken te zijn. Of, het grootste deel van de Nederlandse onderwijsmensen is nu al zo vertrouwd met de social media zoals facebook, dat zij weten dat iedereen kan zien welk onderwerp ze leuk vinden, gedeeld hebben of op gereageerd hebben. Bekend met naam en toenaam, zichtbaar voor collega’s en directie en bovenschoolse directie.

Dit is schrikbarend. Het merendeel van de onderwijzers in dit land leest een kritisch bericht bij lesje op school en terwijl ze instemmend murmelend het pijltje in de richting van de ‘like knop’ sturen bedenken ze dat die ene druk op de knop een uitnodiging kan zijn om eens om de tafel te gaan zitten met de direct leidinggevende. Misschien wel de voorbode van een paar functioneringsgesprekken gevolgd door een niet al te positief beoordelingsgesprek. Door die ene druk op de ‘like knop’ is het ineens voor die collega bezemberijder die al jaren aan de management weg timmert duidelijk geworden hoe je denkt over sommige toestanden in het onderwijs, is het duidelijk aan welke kant je staat en dat is niet de kant van ‘horen, zien en zwijgen’. Die ene druk op de knop is het schrikbeeld van uurroosters als gatenkaas, moeilijkste klassen, vervelendste klusjes, tientallen ‘intervisie lessen’ ook al ben je al honderd jaar een bevoegde docent, demotie en degradatie, en op termijn bij de eerstvolgende reorganisatie als eerste de deur uit.

Dit is schrikbarend, social media met een volgfunctie waar de leden van de oude Stasi uit het DDR meer dan razend jaloers op zouden zijn geweest en wat nog erger is, wij, toch intelligente wezens die onze jeugd moeten vormen en verrijken beseffen maar al te goed dat een ‘like’ hetzelfde is als ‘volg’. Een betere manier om alle vormen van kritiek onmiddellijk te smoren is er niet.

Het lesje van lesje op school mag overduidelijk zijn, wantrouw al die roepers die het steeds maar hebben over die verduivelde anonimiteit en nicknames op het internet, het zijn de ‘volgers’.

 

Jesse Jeronimoon       
----------
 
Datum: 10-09-2014
 Kort en krachtig.

 

Apple presenteerde haar nieuwste gadget. Maurice statistiek lobbyt bij overheid en agressieve investeerders om naast de nog op te richten phablets-( beetje uit de kluiten gewassen i-phones) scholen ook de ultra progressieve smart-watch scholen op te richten. Een klein aantal directeuren schijnen zich reeds bereid te hebben verklaard om tegen een substantiële financiële injectie mee te willen doen aan deze toekomstgerichte experimentele basisscholen.

Het passend onderwijs heeft opstartproblemen. Regisseurs en wegbereiders om dit onderwijs passend te maken en die sinds 2007 dank zij een kapitaalinjectie van 270 miljoen vanwege de overheid zich jarenlang hebben toegelegd om samenwerkingsverbanden, gemeenten, schoolbesturen en wat dies meer zij met de neus dezelfde richting op te draaien, eisen nu een nieuwe injectie van minimaal 200 miljoen, Reden: eigenlijk niemand is er al klaar voor om zijn taak tot een goed einde te brengen. Jammer voor de leerling, nietwaar?

Een klein rondgangetje bij de onderwijspartijen leerde de correspondent van dagblad Trouw dat er van de aanbevelingen van de commissie Dijsselbloem niets terecht is gekomen. Waar de honderden miljoenen zijn gebleven om een en ander van de aanbevelingen tot stand te brengen is een van de grote vraagtekens naast de andere vraagtekens van de honderden miljoenen voor de excellente scholen, de honderden miljoenen voor verbetering van de positie van de docent, de honderden miljoenen…..

Thom Thom de Graaff, voorzitter van de raad van bestuur van de koepel van Hogescholen heeft het kabinet per brief ( zooooooo vorige eeuw) laten weten dat hij het een schande vindt dat in de nabije toekomst de Balkenenendenorm maatgevend zal zijn voor de beloningen in de semi-overheidsinstellingen zoals bijvoorbeeld het onderwijs. Saillant detail, Thom Thom is voor de onderwijspartij Geen ID66 lid van de eerste kamer en zal in die hoedanigheid het wetsvoorstel moeten accorderen.

Als het aan Kneyber, Evers en kornuiten ligt dan gaat het onderwijs alweer op de schop. Tegenover de correspondent van de volkskrant ontvouwden ze hun plannen hoe een en ander er in de toekomst uit moet komen te zien. Van enig opportunisme is bij de heren geen sprake. Hoewel de claim voor het beheer van het op te richten lerarenregister en de vorming van een nieuwe onafhankelijke vereniging van docenten die natuurlijk voor een uitstekende werking kan zorgen met enige financiële hulp van vadertje staat en moedertje onderwijsminister bij mij althans de wenkbrauwen doet fronsen.

Over het lerarenregister gesproken. Blijkbaar is daar een prima verdienmodel mee in elkaar te zetten want ook Paultje van de VO raad bemoeit er zich tegenaan. Ondanks dat Paultje het verschil niet kent tussen bevoegd en bekwaam, of kent hij het verschil in beloning maar al te goed, wil ook hij zich ontfermen over dat lerarenregister. En net als onze twee kornuiten hierboven belooft hij dat daarmee alle problemen van de professionaliteit van de toekomstige docent is opgelost. Waarom geloof ik dat niet?

Leden van de tweede kamer zijn terecht boos op minister Schippers van volksgezondheid. Dank zij de strapatsen met de zorg door haar ex-ambtgenoot Ab Klink is het mogelijk geweest dat de zorgnetwerken zich vooral druk hebben gemaakt voor de zorg om zichzelf. Bonussen, nieuwe gebouwen, torenhoge salarissen, ‘leuke’ emolumenten voor de bestuurderen, platina vertrekregelingen, het kon allemaal onder toeziend oog van supernetwerkcoördinator NzA. Laat ik nu verbaasd zijn dat er in die hele tweede kamer geen enkele volksvertegenwoordiger te vinden is die ook maar enige parallel trekt met het onderwijs. Bonussen, nieuwe gebouwen, torenhoge salarissen, platina vertrekregelingen, komt u het ook zo bekend voor?

 

J. Jeronimoon

  

 

 

 

 

 

 
----------
 
Datum: 4-09-2014
 De val.Soms vraag ik mij af hoe het mogelijk is dat in een tijdspanne van ocharme twintig jaar het leraarschap verkommerd is van enig maatschappelijk aanzien tot een in de ogen van de bestuurder noodzakelijk kwaad. Noodzakelijk omdat er toch nog ergens een bevoegd docent in de school moet rondlopen, kwaad omdat de leraar de winstmaximalisatie danig in de weg staat.

Is het de opkomst van de ICT die het vak heeft uitgehold? De fusies en grote scholengemeenschappen? De lumpsum? Het Competentie gericht onderwijs? Het taakbeleid? Het cohort would be managers die hun intrek namen in de school? De geldverslindende bouwwoede van de bestuurlijke zonnekoningen? Wie zal het zeggen?

Persoonlijk denk ik dat het een mix is van alle bovenstaande argumenten maar met deze opmerking dat we het gewoon met zijn allen hebben laten gebeuren. We hebben er bij gestaan, naar gekeken en ja geknikt omdat het ons veel mooier werd voorgespiegeld dan het in feite was en we wisten het zoals mijn opa het al zei ‘als het te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo’. Het taakbeleid is met gejuich en kritiekloos ontvangen door het docentencorps. Eindelijk een mooie verdeling van alle werkzaamheden over alle docenten van de school. Niemand heeft willen voorzien dat het management een werktuig in handen kreeg om stapje voor stapje de werkdruk naar ongekende hoogten te brengen.

Veertigduizend onderwijzers, onderwijzeressen, docenten, leraren en anderszins lesgevenden bevolkten enkele jaren geleden de arena in een groots protest tegen de bezuiniging van driehonderd miljoen op het passend onderwijs. En de bezuiniging werd teruggedraaid, even niet opgelet en de honderden miljoenen zijn verdwenen in de diepe zakken van samenwerkingsverbanden en schoolbesturen. Geen baan is gered, het passend onderwijs is ingevoerd per 1 augustus en een ongekend aantal regionale expertise centra cluster 4 en cluster 3 zijn opgeheven met evenzo veel verlies van arbeidsplaatsen. We staan er bij, kijken er naar, en prijzen ons gelukkig dat het onze baan ( nog) niet is.

Het MBO wordt dank zij deze minister zo goed als verkocht aan het bedrijfsleven die met het geld van de belastingbetaler grote sier maakt en de aloude bedrijfsscholen nieuw leven inblaast want het bedrijfsleven weet als geen ander wat Nederland en vooral hun eigen bedrijfje straks aan vakmensen nodig heeft. De docenten zitten op de schopstoel want de baas vindt dat een of andere nitwit uit het bedrijf veel en veel beter les kan geven dan een docent. Praktijkervaring is heel wat belangrijker dan kennis klinkt het alom gevreesde adagio. Wat met het Competentie Gericht Onderwijs niet lukte zal dank zij deze minister wel lukken, de vorming van de edelslavernij. We staan er bij, kijken er naar en denken ( hopen) dat het zo een vaart niet zal lopen.  

 Diegene die niet machteloos bleef toekijken hoe het onderwijs werd uitgekleed is al een tijdje geleden,  al dan niet met stille trom, vertrokken. Hier en daar is er nog wel eentje die aan de zijlijn blijft roeptoeteren maar het zijn als eenzame stemmen in de woestijn. Te lang zijn er velen onder ons geweest die gedacht hebben de krokodillen te moeten voeren in de hoop als laatste opgevreten te worden. Te lang hebben we geloof gehecht aan de woorden van vakbondsleiders die ‘het goed met ons voor hadden’ en in de achterkamertjes lekker meemiespelden met de voorzitters van de overkoepelende raden. Waarom hebben we nooit eens massaal gedreigd ons lidmaatschap op te zeggen? Te veel hebben we ja geknikt bij alweer een onderwijsvernieuwing of verandering ons door de strot geduwd door de legioenen adviseurs en andere zakkenvullers die als geen ander wisten waar Abraham de subsidiepot vandaan haalde. We staan er bij en kijken er naar en stellen ons in opdracht van de adviseur voor de zevenhonderdste keer voor aan onze collega’s al dan niet met een ‘spelletje’ of kanskaart.   

Te weinig lef, te veel laf. Te weinig solidariteit, te veel eigenbelang. Te weinig trots, te veel onderdanigheid. Te weinig kritiek, te veel meegaandheid.Te weinig les, te veel gedoe. Te weinig kennis, te veel natte vingerwerk. Te weinig ‘is dat wel zo’ te veel ‘het zal wel zo zijn ( als u dat zegt). Te weinig zelfstandigheid, te veel teamwork. Te weinig zelfkennis, te veel feedback. Te weinig geroepen, te veel geluisterd. Te weinig vork, te veel hooi. Te weinig zelfrespect, te veel zelfreflectie. Te weinig didactiek, te veel i-pads. Te weinig Beter Onderwijs Nederland, te veel Onderwijs 2.0 dot com punt nl. Ziedaar een kleine greep uit de talloze redenen waarom de docent zo diep kon vallen met in zijn kielzog het gehele Nederlandse Onderwijs.

Jesse Jeronimoon 
----------
 
Datum: 28-08-2014
 Woedend

 

Het heeft er alle schijn van dat de minister van binnenlandse zaken, tevens ex-minister van onderwijs, R. Plasterk zich de woede van de schoolbestuurders op de hals heeft gehaald. Jarenlang hebben de bestuurderen het voor elkaar gekregen om jaarlijks hun karige vergoeding te verhogen tot ver boven het al even karige loontje van de eerste minister van dit land. Sommigen zoals de bestuurderen van LMC Rotterdam en BOOR Rotterdam hebben hun gezin boven water kunnen houden door hun loontje aan te vullen met hier en daar een steekpenninkje ontvangen of een financieel lucratief  afspraakje alvorens een verbouwing aan de school begonnen werd. En nu wil deze minister ook nog eens dat de bestuurder niet meer gaat verdienen dan, och arme, een aalmoes van 170.000 Euro per jaar.

Is dat nu de dank voor het jaar op jaar wegbezuinigen van docenten, bibliotheken en soms wel hele afdelingen? Is dat nu de dank voor het optuigen van het bestuurlijke netwerk met directeurenraden, provinciale raden, overkoepelende raden en een toezichthoudende bestuurslaag? Is de minister dan vergeten dat onderwijsbestuurlijk Nederland er voor heeft gezorgd dat het onderwijs er heden ten dage uitziet zoals hij en zijn kornuiten dat zelf hebben gewild? Er is volgens de woedende bestuurder maar één conclusie mogelijk, stank voor dank.

Jaren lang hebben de bestuurderen zich veilig gevoeld in hun paradijselijke omgeving. Nooit blootgesteld aan ontslag en bezuinigingen, die werden afgewenteld op de meer kwetsbare groepen van de school, de docenten. Ze zijn nooit bevreesd geweest voor inkrimping van hun voordeeltjes en voorzieningen zoals een milieubewuste auto met milieubewuste chauffeur van de zaak en op zijn tijd een bonusje voor een zeer geslaagde reorganisatieronde. De bestuurder leefde zorgeloos en blij. Zelfs een misstap of een miscalculatie waardoor een faillissement dreigde werd hun niet te kwade geduid, ook zieners kunnen het eens mis hebben. En was het in sommige gevallen, om het gepeupel ter wille te zijn, nodig dat een bestuurder met een stanleymes van zijn bestuurdersstoel verwijderd moest worden dan was een bestuurdersbaantje bij een andere school of instituut altijd snel gevonden.

Dit alles doet het vermoeden rijzen dat de huidige schoolbestuurder zich als een  feodale heerser  over ons onderwijs gedraagt en het geen pas geeft dat een minister, en al zeker geen minister van binnenlandse zaken, ook al is hij oud minister van onderwijs, zich ook maar één seconde bemoeit met hun reilen en zeilen, ook niet met de beloning die er tegenover staat, dat maken de bestuurders in onderling overleg zelf wel uit. Uiteindelijk bepalen de bestuurderen hoeveel onderwijs, waar, en door wie wordt gegeven. Zij hebben het recht van censuur, misinformatie en vervolging van de criticaster omdat de bestuurder en de bestuurder alleen over de betekenis van het woord mag en kan beslissen. Het is de bestuurder die de lakeien aanstuurt in ‘de weg naar de toekomst’ en orakelt overal te lande hoe belangrijk zij wel zijn in de nabije toekomst, als werkgever, als bestuurder, als alles weter en alles ziener. Zo poseren ze zich als leidsman, belangrijker dan eerste minister, ministers en kamer. Daarvoor hebben ze niet alleen het recht op ruime werkvertrekken met een schare stafmedewerkers maar ook op een financiële tegemoetkoming die een beetje in de richting gaat van een bewijs van de zwaarte van hun verantwoordelijkheden. En het kan niet zo zijn dat een eerste minister van dit land de vergelijking met een schoolbestuurder zou kunnen doorstaan. Daarvoor zal de premier toch van andere huize moeten komen.

Voor eenieder die ooit ook maar één moment heeft gedacht dat de bestuurder het onderwijs zag als een mogelijkheid tot verheffing van het volk dat zou kunnen bijdragen aan de gemeenschap en op een humane wijze het individu in gemeenschapszin zou vormen, zou nu beter moeten weten. De eerste bestuurder die zich hiermee méér dan een paar uurtjes per week wil ledig houden moet nog benoemd worden. Zelfhandhaving, zelfverheerlijking,verrijking, hebzucht, macht en vriendjespolitiek is de dagelijkse bezigheid van de bestuurder en zelfs de minister van binnenlandse zaken kan daar niet aan tornen.

Jesse Jeronimoon

 

 

 
----------
 
Datum: 21-08-2014
 De toekomst ligt achter ons.Voor heel wat zaken betekent de toekomst het verleden. Denk maar aan de dodo, de neushoorn en de karrekiet. Ook de kruidenier om de hoek, de hoefsmid en de schoenmaker horen tot het uitstervende ras. Parlevinkers, porders en schillenboeren bestaan al lang niet meer. Even nadenken over de malaise op de postmarkt, het gehannes met de OV chip kaart en het gedoe omtrent de woningcoöperaties en we beseffen dat het–vrije-markt-denken ons van de wal in de sloot hebben geholpen. En toch blijft ‘klaar zijn voor de toekomst’ de simpelen onder ons positief in de oren klinken. Aan simpelen is er in dit land blijkbaar geen gebrek.

Ook al wordt het praktische bewijs geleverd van het tegengestelde toch blijkt dat ‘klaar zijn voor de toekomst’ gekoppeld wordt aan beter, hoger, sneller, socialer, zorgzamer en wat weet ik nog al niet meer van positieve associaties. Zowat elke simpele heeft het erover en gelooft er voorwaardelijk in, het lijkt wel of het de zuurstof is waar hij op leeft en het is net zo vanzelfsprekend als een natte zomer in Nederland.

Wie niet gelooft in de maakbaarheid van de toekomst heeft  last van suïcidale neigingen. Wie durft het aan om stil te staan bij het geloof in het ‘klaar zijn voor de toekomst’? Velen geloven gewoon omdat ons anders, ten minste dat denken ze, er verschrikkelijke dingen te wachten staan. Maar als we er wel over nadenken? Laten we wel zijn, al honderden jaren geloven miljoenen mensen in ‘klaar zijn voor de toekomst’ en wees eerlijk, is de wereld er zo veel beter op geworden? Voor de liefhebber is het niet zo moeilijk om op tien verschillende websites te genieten of te gruwelen bij het zien van het op middeleeuwse manier scheiden van kop en romp. Dank zij het wereld kampioenschap voetbal hebben we met zijn allen kennis mogen nemen van de uitzichtloze armoede van een groot deel van de Braziliaanse bevolking. De graaiende en overbetaalde zorgdirecteur vind het nodig om te weten hoeveel een mensenleven waard is alvorens over te gaan tot het verlenen van zorg.

Honderden keren vermenigvuldigt met driehondervijfenzestig keer vierentwintig manuren zijn geïnvesteerd in ‘klaar zijn voor de toekomst’ en voila, we zijn de kaartjesknippers, de postbode en de docent kwijt. Over het ontzag voor onderwijs en wetenschap wordt geen woord meer vernomen en in ruil voor dit alles zijn we hoera, hoera, hoera, in staat om een hele natie met één druk op de enter-knop, plat te leggen. Nog even wat meer klaar zijn voor de toekomst en we doen het nog ook nog.

Één van de pijlers onder vernieuwingen, naast de pijler ‘verdienmodel’,  dat alles van het oude, om plaats te maken voor het nieuwe, volledig opgeruimd en vernietigd moet worden. Het is een niet uit te roeien misverstand want wat je afbreekt en opruimt komt nooit meer terug. En natuurlijk gaan die twee pijlers hand in hand. Vernietig de leerboeken en bibliotheek ten faveure van het i-padje en het ‘verdienmodel’ aanleveren van educatieve software maakt zich vanzelf waar.

De vernieuwers weten, voelen, ruiken en ervaren ook dat de vernieling een heilloze weg is maar volharden in hun waanidee van ‘klaar zijn voor de toekomst’. Zelfs al valt er niets meer te elimineren, te vernielen of uit te roken ze blijven doorgaan met het ‘voorbereiden voor de toekomst’. Ook al moeten we nu al concluderen dat het hele toekomstdenken vooral in het onderwijs zijn eindstation en de totale destructie heeft bereikt, de vernieuwer gaat blindelings door. Aangevreten door verdienmodel en winstbejag en wee diegene die hem een strobreed in de weg legt.

Laten we wel wezen, het is dank zij diegene die oog heeft voor het verleden dat het onderwijs er nog een beetje uitziet zoals het zou moeten zijn. Alleen uit het behoedzaam sorteren, behouden en bewaren komen nieuwe dingen voort. Alleen hij die achteruit durft te kijken is in staat iets van de toekomst te zien. Het wordt tijd dat we de bewaarders van het onderwijsverleden gaan beschouwen als de nieuwe vernieuwers. Immers de toekomst ligt achter ons en hoe snel je ook loopt om klaar te zijn, de toekomst haalt ons altijd in.

 

Jesse Jeronimoon   

 


----------
 
Datum: 20-06-2014
 Florence.

 

De afgelopen drie maanden heb ik mij noodgedwongen ledig gehouden met ziekenhuisbezoek. Niet als lijdend voorwerp maar als steun en toeverlaat en trooster der bedrukten. Ik heb dorstigen gelaafd, rolstoelen geduwd, trillende handen vast gehouden, tranen gedroogd, medicijnen aangereikt, oren te luisteren gelegd en meer van dat soort bezigheden eigen aan het verzorgen van ziek en zeer.

Het werd een ware ontdekkingsreis in de wondere wereld van de zorg. Mij niet helemaal onbekend wegens een docentschap bij de opleiding van onze MBO verpleegkundigen waar ik in een eerdere column ( Talent, hier inleveren!) al gewag maakte van het povere vakinhoudelijke curriculum onder het regime van het Competentie Gericht Onderwijs.

Wat betreft bureaucratisering is de zorg vergelijkbaar met het onderwijs met als gevolg dat het ene ziekenhuis volledig naar binnen gericht zich amuseert met regeltjes, teamwerk ( bij succes allen veren in de reet, bij problemen is niemand verantwoordelijk), wetjes, afspraakjes, vergaderingetjes en ingekochte filosofietjes over efficiëntie. Zij noemen hun patiënten ‘cliënten’ ook al valt er als cliënt weinig of niks te kiezen. Per slot is er weinig keuze voor iemand met een gebroken arm of been, het gips moet en zal er omheen een andere oplossing is er niet. Maar ‘cliënt’ is modieus en geeft de schijn dat de patiënt zowat het belangrijkste onderdeel van het ziekenhuis is. Niets is minder waar mocht ik ondervinden.

Een ander ziekenhuis heeft zijn ‘oude’ structuren behouden en alleen indien nodig ( inspectie) die zaken aangepast die aangepast moesten worden. De patiënt is nog altijd patiënt, de arts is nog altijd arts incluis witte jas, en de zuster is er op een paar uitzonderingen na een afstammeling van Florence Nightingale. Geen teams, ieder is er verantwoordelijk voor zijn eigen taak, de pillen- verdeler verdeelt de pillen, de meteropnemer neemt bloeddruk en temperatuur op en de prikker zorgt voor de nodige injecties en infuusnaalden, de koffiemevrouw brengt koffie en thee rond en helpt de cateringmeneer bij het rondbrengen van de maaltijden. En bijna allemaal gaan ze te werk met de glimlach, het bemoedigend woord waar nodig, humor en vooral vakkennis en vakkundigheid.

Dat het competentie gericht onderwijs en het ‘werkend leren’ een spoor van vernieling door de zorg trekt is mij wel duidelijk geworden, evenals de managementcultuur, de megalomanie, de adviseurskliek en andere uitvreters die we allen uit het onderwijs kennen en die zich ook hebben genesteld in de rafelranden van de zorg.

Het moet gezegd, het was uitputtend maar ter bescherming van het lijdende voorwerp heb ik maandenlang als een kloek gewaakt over haar wel en wee en niet tevergeefs. De schrik sloeg mij om het hart toen ik in een van de eerste dagen en nog vol vertrouwen in de medische stand een jonge verpleegkundige hoorde beweren en bij hoog en laag volhield dat 1 milligram gelijk is aan 1,5 centiliter. In de navolgende uren zwakte het verrouwen verder af toen ik zag hoe een andere jonge verpleegkundige het voor elkaar kreeg om twintig minuten te hannesen om een eenvoudige suikertest af te nemen. Twee metertjes, drie batterijen, twee naaldjes, zes teststripjes en een geplette vinger verder bleek de test hoegenaamd niet nodig te zijn geweest om het simpele feit dat de test eigenlijk bij buurman patiënt afgenomen had moeten worden.

Toen herinnerde ik mij de wijze woorden van mijn Opa ‘de fouten van een architect staan boven de grond, die van de dokter liggen er onder’. We hadden nog niet eens een dokter gesproken en het ging al fout. En net als in het onderwijs vond men mij ‘kritisch’ en zagen ze liever mijn hielen dan mijn tenen.

Maar ik ben ook de BZN’ers ( Betere Zorg Nederland) tegen gekomen. Hetzelfde slag als de BON’ers. Ondanks alles idolaat over hun werk, over hun patiënten, roeiend tegen de stroom in, daar waar het kan de regeltjes oprekken voor het wel en wee van hun patiënten, kritisch in de positieve zin van het woord, haarscherp analyserend, vakkundig en onverdroten staan voor hun taak wars van management en bestuur. Mooie mensen in alle lagen van het ziekenhuispersoneel.

Het waren drie leerzame maanden die mij een inkijkje gunden in het belang van Beter Onderwijs in Nederland. Gelukkig zijn er nog jonge mensen zowel onder verplegend personeel als artsen en chirurgen die geweigerd hebben hun talent in te leveren en vakkennis en –kunde belangrijker vonden dan groene vinkjes. Maar we moeten als BON er geen gras over laten groeien, veel zijn het er niet meer.

 

Jesse Jeronimoon

 

 

 
----------
 
Datum: 13-05-2014
 Beste regelmatige bezoeker,  Ik kan mij zo voorstellen dat de bezoeker die met enige regelmaat deze blog bezoekt een beetje teleurgesteld is dat er de laatste tijd zo weinig vernieuwing is te zien en te vinden. Och ja, een mens loopt niet te koop met zijn sores en problemen en al zeker niet als het een schrijver is van vileine stukjes.Maar de sores is er wel. Mijn lieve echtgenote is in korte tijd drie, vier keer aangevallen door haar gouden hart. Geluk bij een ongeluk is het enige feit dat haar leven beschermd is door een ICD, een inwendige defibrilator die wanneer het hart op hol slaat de levensreddende shock toedient, geen prettige ingreep voor de draagster heb ik mogen ondervinden. En in de zorg is het net als in het onderwijs, pappen en nathouden en de minst dure behandeling voorstellen om nog jaren door medicijngebruik aan symptoombestrijding te doen. Dus ook in dit geval heb ik mijn recalcitrante aard niet in toom kunnen houden met als gevolg dat de symptoombestrijding van de baan is en de onderliggende oorzaak van het hartprobleem op korte termijn aangepakt wordt. Ziekenhuisopname was niet te vermijden en een paar onprettige complicaties stonden een nog snellere oplossing in de weg. Enfin een dezer dagen gaat het gebeuren, de finale ingreep die er voor moet zorgen dat zowel medicijnen als ICD shocks voorlopig uitgebannen worden. Al bij al weinig tijd om stukjes te schrijven, veel spanning, veel verdriet, veel hoop en misschien ook wel veel te leren.Blijf de blog bezoeken, want als ik één ding heb geleerd is het wel ' liever rechtop te sterven dan op de knieen verder te leven'Jesse 
----------
 
Datum: 29-04-2014
 Verantwoording. (Open brief aan Jasper van Dijk)

 

Beste Jasper,

Door ziek en zeer was ik niet eerder in de gelegenheid om je te schrijven ook al jeukten mijn vingers en staarde mijn toetsenbord mij ietwat glazig en vragend aan maar een briefje typen met het snot voor ogen en hersenen die solliciteren naar een leven als wattenstaafje is ook geen pretje. Enfin, misschien beetje laat want jouw afgekeurde motie over verantwoording van de besteding van de middelen in het voortgezet onderwijs is al verdwenen in de annalen van de tweede kamer.

Beste Jasper, ik denk dat je zelf ook wel wist dat jouw motie weinig kans maakte. Hopman Paultje kwam er speciaal voor naar het symposium van Beter Onderwijs Nederland, kwestie van de staatsecretaris in een onderonsje te polsen over de stemming van jouw motie en toen hij er zeker van was dat de VVD vierkant tegen de motie was, verdween Hopman Paultje zo snel als hij gekomen was. Van Jet wist hij al dat PVDA mordicus tegen zou stemmen.

Natuurlijk willen de bestuurders en managers geen verantwoording afleggen over de besteding van de centen van de belastingbetaler want dat zou uiteindelijk het resultaat zijn als jouw motie aangenomen en uitgevoerd zou worden. Het gaat hier wel over de besteding van 12 miljard jaarlijks ( 12.000.000.000 cijfers zeggen méér) lumpsum bedrag.

Laat ik een voorbeeldje geven om een en ander duidelijk temaken. OMO ( Ons Middelbaar Onderwijs)  heeft een jaarlijkse begroting van net geen half miljard ( 500.000.000) eurietjes verstrekt vanwege de overheid. Personeelskosten bedragen in het onderwijs ongeveer 78% van de begroting maar daarin zitten ook de vergoedingen voor de bestuurders en managers en overhead. Ik schat dat ongeveer 50% van de begroting, in het gevalletje OMO dus een kwart miljard (250.000.000) voorzien wordt voor personeelskosten docenten en aanverwanten zoals daar zijn coaches, leerlingbegeleiders enz… Het is een schatting want dank zijn de afwijzing van jouw motie moeten we nog een tijdje een schatting maken maar ik vermoed dat ik er niet heel ver naast zit.

En nu gaan we eenvoudig rekenen. Als het bestuur van OMO het voor elkaar krijgt om op slinkse wijze 1 procent te besparen op de personeelskosten van de docent betekent dat in keiharde eurietjes een ‘overschot’ anders gezegd een ‘leuke dingen potje’ van 2.500.000 ( twee en een half miljoen) jaarlijks. En besparen kan door sjoemelen met het taakbeleid, zeuren dat de docenten 1 lesuur gratis ( is 4 % besparing) moet geven anders gaat de school failliet, bapo afschaffen, oude docenten ontslaan bij reorganisatie en meer van dat soort geintjes.

En wat kan je allemaal niet doen met 2, 5 miljoen. Oppotten, OMO heeft 95 miljoen reserves ( 95.000.000). Nieuwe scholen laten bouwen, waarde vastgoed van OMO bedraagt 52 miljoen ( 52.000.000) Dure cursussen volgen zoals ‘de docent is een dissident’ van het groepje rond CBE coryfee Pim Pollens. Dure interim managers inhuren voor de volgende reorganisatie of organisatieverandering, een bonusje voor de CEO van het schooltje wegens uitzonderlijke resultaten, en je kan zelf wel het lijstje verder aanvullen Jasper.

En het klopt, met jouw motie had duidelijk kunnen worden waar het geld in het voortgezet onderwijs aan gespendeerd wordt en op welke manier het geld onttrokken wordt aan het primaire proces en over hoeveel eurietjes het jaarlijks gaat. Helaas, jouw motie vroeg om verantwoording, verantwoording door de schoolbesturen in dit land, verantwoording aan de belastingbetaler. Jammer genoeg is het vragen van verantwoording ongeveer hetzelfde als heel hard vloeken in een kathedraal, dus dat kan niet en mag niet want dan is het afgelopen met het potverteren en dat zou toch zonde zijn.

O ja, voor ik het vergeet,  in 2012 is er 12 miljard ( 12.000.000.000) lumpsum financiering verstrekt aan het voortgezet onderwijs in Nederland. De helft daarvan komt de docenten toe. Wie zich dus nog afvraagt hoe de scholen het voor elkaar krijgen om én een nieuw gebouw neer te zetten, én een dikke bankrekening te hebben, 1% is 60.000.000 per jaar om ‘leuke dingen’ van te doen.

Enfin, beste Jasper, ergens ga je toch een andere weg moeten zoeken om de bestuurder zich te laten verantwoorden, een parlementair onderzoek misschien? Of gewoon er voor zorgen dat een school net zoals elke andere serieuze ondernemer gedetailleerde jaarrekeningen moeten deponeren zodat ze door iedereen in te zien zijn want in hoeverre zijn die accountants zoals KPMG nog te vertrouwen.

Groetjes

 

Jesse Jeronimoon      
----------
 
Datum: 6-04-2014
  

Angst.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat de twee grootste angsten in een mensenleven zijn de angst voor de dood en de angst voor het spreken in het openbaar.

Wat de tweede angst betreft kan ik u melden, gezien de omstandigheden waarin ik mij nu bevind, dat ik van deze angst hoegenaamd geen enkele last ondervind.

Wat betreft de angst voor de dood moet ik bekennen dat in het voortschrijden der jaren de angst langzaam maar zeker vervangen werd door een gezonde dosis nieuwsgierigheid naar het leven na de dood. Zelfs in zoverre dat ik het muntstuk dat mij zal vergezellen onder het zwarte kleed van moeder aarde, koester als een kleinood. Een cruise over de Styx in het gezelschap van Charon de veerman spreekt tot mijn verbeelding.

Ik ben meer een mens van de kleine angsten die zomaar op elk moment van de dag de kop kunnen opsteken. Zo was er laatst ergens in de middag een man op de radio die zich enorm opwond over de zesjescultuur in Nederland. Op het eerste oor nogal eigenaardig want ik kende de goede man als een prominent lid van een politieke partij met maar liefst twee zesjes in de naam van de partij.

De man bleef maar tekeer gaan tegen de zesjes in dit land en een kleine angst maakte zich van mij meester,

 Immers, als de zesjes verdwijnen wie wil er dan nog wonen in de Vinex wijk in de zeshoekstraat op nummer zes?

Wie gaat nog naar de camping ‘les Six oiseaux’ in sesteriere?  

Wie, in godsnaam wie, wil er dan nog voetballen in het zesde team van voetbalclub SV koedijk?

En wie zingt nog mee met de liedjes van André Ha ZES?

Angst.

Het zijn kleine dingetjes, kleine angstjes, kleine zorgjes.

Zoals om die drie jongens van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen die door de school uitverkoren waren en na drie dagen al moesten opgeven in de rally van Parijs Dakar.

Dagenlang heb ik mij zorgen gemaakt om deze jongelui, hoe moet dat verder, hoe moeten ze ooit werk vinden nu ze het beroemde groene vinkje moeten missen voor  de competentie zandhappen.

Wat dacht u van de uitspraak ‘een leven lang leren’. Het roept toch het angstbeeld op dat opa van 82 verplicht de cursus webmaster moet volgen en oma geen tijd meer heeft voor de kleinkinderen omdat ze hard moet studeren  om op haar tachtigste nog een graad Duits te behalen.

 Angst.

De angst sluipt er zelfs in als ik een boek lees. Een eenvoudig zin uit de kapellekesbaan van Louis Paul Boon

‘ En de teruggekeerde soldaten stichten dadelijk een bond met de naam ‘de helden van de ijzer’ en ze dachten dat ze de wereld gingen veranderen, omkeren, verbeteren. Maar ze waren er nog maar pas of ze merkten het reeds; de wereld ging hetzelfde blijven van wat hij was geweest. De ene sloot zich op in verbittering, en de andere zocht werk dat niet te lastig was, en nog een ander bleef bij de bond. De bond ‘de helden van de ijzer’ die seffens een bond van eten en drinken was, een ze hielden een mosselfeest, elk jaar met wapenstilstand.’  

Die zin wordt ergens in mijn grijze hersenmassa vervormd  en herschreven

‘en ze richten dadelijk een vereniging op  de vereniging Beter Onderwijs Nederland, en ze dachten het onderwijs te verbeteren, Maar ze waren er nog maar pas of ze merkten dat het hetzelfde ging blijven. De ene sloot zich op en verbittering en de andere zocht ander werk en nog een andere bleef bij de vereniging en elk jaar hielden ze wel een symposium’

Angst.

Angst voor het simpele feit dat blijkbaar weinig onderwijsgevenden beseffen dat zich boven hun hoofd in het onderwijs van Nederland  een tweede schoolstrijd gaande is.

Net als in de eerste schoolstrijd gaat het ook hier om de inrichting van het onderwijs.  Niet het geloof in een of andere onfeilbare God maar het geloof in de mammon en de onfeilbaarheid van een onbekende technologische toekomst is inzet van de strijd.

Net als in de eerste schoolstrijd gaat het ook hier om de subsidiering, niet zozeer van het onderwijs zelf maar van alle randzaken die nodig zijn voor de gedwongen vernieuwing, verandering, modernisering en toekomstbestendigheid.

Anders dan de eerste schoolstrijd zijn het niet de politieke partijen die de boventoon voeren maar conglomeraten van actoren die snel financieel gewin zien. Actoren zowel op Europees niveau zoals de grote IT bedrijven die het onderwijs zien als een afnemer van hun i –padjes en andere technologische snuisterijen en Nederlandse actoren, gesteund door politiek gekleurde overkoepelende raden met kakelende voorzitters.

Conglomeraten van samenwerkingsverbanden die handenwrijvend het passend onderwijs initiëren, gesteund door jeugdzorg en straks de gemeenteambtenaren.

Adviseurs, scholingsinstituten, overkoepelende raden, ze zijn er om de weg vrij te maken en de conglomeraten te voorzien van de nodige munitie in een strijd die nu eenmaal gevoerd moet worden ter heil en zege van de mammon.

Docenten worden gezien als dissidenten, oproepkraaiers en dwarsliggers.

Een lerarenregister wordt in het leven geroepen en niet om zoals bij een bevoegdheid als teken van kennis en kunde, integendeel, een lerarenregister met verplichte inschrijving in de handen van de vernieuwersbeweging is er om docenten, in te sluiten, op te sluiten en indien nodig uit te sluiten.

Angst, omdat ook nu, net als honderd jaar geleden de vakbond te klein, te bedeesd en te machteloos is om een vuist te maken en mee te acteren aan de kant van de docent.

Angst omdat er niemand roept ‘ontwaak verworpenen van het onderwijs’

Angst, omdat ik besef dat na het optrekken van de kruitdampen en het tekenen van de onderwijsvrede u en ik zullen horen bij de laatste generatie die staande op de schouders van reuzen de toekomst mochten begroeten.

Enfin, ik sluit af met de hoop uit te spreken dat ik op een volgend mosselfeest, ik bedoel symposium, mag bekennen dat mijn angst volstrekt ongegrond bleek te zijn.  

 

Jeronimoon

Column, uitgesproken op het symposium 5 april 2014

 

   
----------
 
Datum: 11-03-2014
 Dit zijn de namen.

 

Het begon met de vastberaden wil om Nederland weer ‘gezond’ te maken. De opeenvolgende kabinetten Lubbers zetten met de HOS-nota, gewild of ongewild, de botte bijl in de wortels van het Nederlandse Onderwijs. Universiteiten kwamen als eerste in het vizier van een ongekende bezuinigingsdrift. Universitair Nederland moest het gaan doen met honderden miljoenen per jaar minder en mochten zelf uitzoeken hoe het onderwijs op hetzelfde hoogstaande niveau kon blijven.

De paarse kabinetten met de onderwijspartij D66 op een prominente plaats binnen de gelederen zetten het sloopwerk van de kabinetten Lubbers onverdroten voort. De invoering van de lump sum gepaard gaande met de invoering van de op voorhand mislukte ‘basisvorming’, het handjeklap met de vakbonden om het RPBO ( rechtspositiebesluit) van de docent af te schaffen. De nadruk kwam te liggen op fuseren, fuseren, fuseren, groot, groter, grootst. Mammoetscholen met tienduizenden leerlingen en honderden docenten werd de standaard. De vakbonden lieten zich verleiden om akkoord te gaan met de invoering van een taakbelastingbeleid waarmee tot op de dag van vandaag de werkdruk voor de docent bijna jaarlijks wordt opgevoerd.

Eind jaren negentig ‘verpaarsde’ het onderwijs steeds verder. ‘Niets moet en alles mag’ werd de leidraad. De MAVO werd als volstrekt overbodig verwezen naar de annalen van de onderwijsgeschiedenis en is alleen met een beetje fantasie terug te vinden in de M van VMBO. En samen met het verdwijnen van de MAVO verdween het MLK, ZMLK, LOM en ander speciaal onderwijs. Het praktijkonderwijs en de Regionale Opleidingscentra ( REC) deden hun intrede, alsook het project ‘weer samen naar school’ wat dan weer nieuwe en geldverslindende samenwerkingsverbanden opleverden.

De ‘instructeur’ deed zo rond deze tijd zijn intrede in het Voortgezet Onderwijs en kort daarna de onbevoegde en bekwaam geachte docenten kwamen de gelederen versterken. Nou ja, versterken, de bevoegde docent ruimde het veld in de talloze reorganisaties die volgden nadat zo stilaan duidelijk werd dat fuseren en gigantische bureaucratische organisaties niet allen lusten maar ook lasten kenden.

Nieuwe ‘gestaalde kaders’ vorm gegeven in de overkoepelende raden van basis-,voortgezet-,middelbaar beroeps- en hoger onderwijs liet zich door verzelfstandigde scholingsinstituten en louche adviesbureautjes voorlichten omtrent ‘het nieuwe leren’. Kreten als ‘maatwerk’, ‘zelfstandig leren in eigen tempo’, ‘een leven lang leren’, ‘competentie gericht onderwijs’, ‘participatie met het bedrijfsleven’, werden schering en inslag. Langzaam maar zeker verdween de docent en deed de ‘leerregisseur’, coach en andere soorten oppassers hun intrede. Twintig jaar na de kabinetten Lubbers was de sloop volbracht, de hoeder van het Nederlandse Cultureel Erfgoed bij uitstek, de onderwijzer, leraar, docent, hoogleraar en Professor was eindelijk volledig buiten spel gezet.

Op 1 augustus 2014 wordt het passend onderwijs ingevoerd in basisschool en voortgezet onderwijs. Om alles in goede banen te leiden zijn samenwerkingsverbanden gevormd die samen met de gemeenteambtenaren heel veel zeggenschap krijgen in de scholen. Criminelen worden straks op last van de rechter naar onze MBO scholen gestuurd, een staatssecretaris wauwelt wat om VO docenten ook maar een paar dagen in het basisonderwijs in te zetten, PABO wil geen MBO leerlingen meer toelaten, welke hogere opleiding volgt? Dat dank zij het competentie gericht onderwijs het hele middelbaar onderwijs zo goed als niks meer voorstelt is al wel duidelijk maar om het daarom ook tot eindonderwijs te verklaren gaat ook mij een beetje te ver.

Tot nu toe 1 naam, Lubbers. Al die andere namen moet u zelf maar invullen. Het zijn de namen van de bedenkers van het nieuwe leren, het competentie gericht onderwijs, het passend onderwijs en meer van dat soort onderwijsveranderingen en vernieuwingen die zich in de afgelopen vijftien jaar voltrokken hebben. Het zijn de namen van de grijpgrage en megalomane bestuurders die protserige en wanstaltige schoolfabrieken lieten bouwen. Het zijn de namen van de managers die arrogant elke tegengeluid monddood maakten in de volgende reorganisatie. Het zijn de namen van de voorzitters van de overkoepelende raden die geen beschermers zijn van het onderwijs maar van de portemonnee van de vriendjes bestuurders, zelfs zo ver dat een eigen cao bedacht werd. Het zijn de namen van de honderden, misschien wel duizenden advies bureautjes die zonder enige sjoege van onderwijs zich op een markt hebben gestort waar veel, heel veel geld beschikbaar was voor gebakken lucht en luchtfietserij.

Maar het zijn ook de namen van de collega’s die gezwegen hebben, gedacht dat het hun tijd wel zou duren. De collega’s die ‘na mij de zondvloed’ belangrijker vonden dan goed en beter onderwijs.

Er is geen lange weg meer te gaan voor het onderwijs in Nederland, de afgrond gaapt, de weg houdt op. Net als het onderwijs.

 

Jesse Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 6-03-2014
 Zeilen

 

Het is al een tijdje geleden dat ik ze nog waargenomen heb maar ik veronderstel dat ze nog wel bestaan, de rapporten bedoel ik. In mijn schooltijd keek ik er reikhalzend naar uit, naar het rapport. Drie keer per jaar werd het al dan niet een beetje plechtig uitgereikt en de slimmeriken kregen een aai over de bol en de minder goeien kregen een reprimande en moesten beloven beter hun best te doen voor het volgende rapport. U hebt het al geraden, ik hoorde bij de slimmeriken en rekende snel de tienen, de negens en de achten om in keiharde guldens.

Want na elk rapport was een bezoekje aan oma en opa, de tantes en ooms vaste prik. Rond theetijd diende ik mij aan met moeder en rapport. Moeder kwam op die manier drie keer per jaar bij de familie op visite, en omgekeerd, want de kinderen van de tantes en de ooms kwamen met de tantes bij ons op visite, en dat allemaal om met trots het rapport te laten zien, de goedkeurende knikjes in ontvangst te nemen en wat nog belangrijker was, de financiële tegemoetkoming voor het zweet mijns aanschijn waardoor er een prachtig rapport met hoge cijfers tot stand had kunnen komen.

Ik mocht mij gelukkig prijzen dat oma en opa in hun jonge dagen droomden van een kroostrijk gezin en de voorbehoedsmiddelen zich beperkten tot voor het zingen de kerk uit. Maar liefst negen ooms en tantes waren de opbrengst van de dromen en het zingen. Negen ooms en tantes om drie keer per jaar het rapport te laten zien, negen ooms en tantes die allen hun eigen rekenmethode van financiële tegemoetkoming hadden, de ene al lucratiever dan de andere, voor mij dan.

Als eerste ging ik altijd bij opa en oma, zonder moeder want dat was niet nodig en het was op de weg van school naar huis. Het rapport zelf was voor oma al een tientje waard, ze vond het geloof ik al fantastisch dat ik haar als eerste het rapport liet zien. Een tien had voor haar geen geldelijke waarde want een tien ‘was alleen voor Ons Heer’ vond ik wel jammer en ik herinner mij dat ik mij als kind lang heb afgevraagd wie die heer dan wel mocht wezen dat hij alleen maar tienen kreeg, die moest wel heel slim zijn. Enfin, een negen had een waarde van vijf gulden, een acht drie en een zeven één volle gulden. De rest had geen enkele waarde want om een zesje te kunnen halen had ik niks moeten leren vond ze, dus een zesje en lager, wat nooit voorkwam, bracht niks op. Het aller-leukste vond ik dat oma de financiële beloning uitbetaalde in klinkende munt en niet in van die beduimelde briefjes zoals de andere ooms en tantes wel deden. Klinkende munten die zwaar wogen in mijn broekzak en die zo lekker konden rinkelen, je voelt je als kind heel rijk met klinkende munt.

Tante Trui die wist altijd waar moeder en ik voor kwamen en hoe opvallend ik ook mijn rapport op tafel legde, eerst moest er thee worden gedronken en volgens mij onnodig lang gebept, geklept en geroddeld. U kunt zich voorstellen hoe heet de kolen waren waar ik op zat want het was nog de tijd dat ‘als grote mensen spreken, dan zwijgen de kinderen’. Na uren en uren, ten minste zo leek het, deed tante Trui alsof ze plots het rapport zag liggen en ging het dan overdadig en onnodig bestuderen. Vak na vak werd onder het vergrootglas gelegd en werden er vragen gesteld over die paar vakken waarvan het cijfer in het tweede rapport een beetje lager waren dan het eerste cijfer. En eindelijk, na het mondeling examen van tante Trui diepte ze haar knip op uit haar tas, haalde het tientje dat in apart vakje van haar portemonnee zat er uit, stopte het tussen de bladen van het rapport en gaf mij het rapport terug met de woorden ‘voor je spaarpot’.

Bij tante Fien en Ome Sjors was het van hetzelfde laken een pak, eerst gingen moeder en tante thee drinken en kwebbelen maar tante Fien gaf al direct de opdracht om mijn rapport aan Ome Sjors te laten zien. Ome Sjors meestal op zolder bezig met zijn treintjes deed niet moeilijk. Hij sloeg het rapport open, keek vlug de rij cijfertjes langs, viste zijn portefeuille uit zijn achterzak en stopte een geeltje in mijn handen. Geen woord werd er gewisseld en nadat hij zijn portefeuille weer in zijn zak had laten glijden keek hij mij aan en vroeg ‘treintje spelen? En samen met Ome Sjors reisde ik langs onbekende landen, door onbekende streken, met een geeltje dat brandde in mijn broekzak tot tante Fien ons riep omdat het tijd was om naar huis te gaan.

Heerlijke maar helaas vergane tijden. Nu gaan de kinderen niet meer rond met hun rapport om trots de guldens in ontvangst te nemen. Ergens in Rotterdam is er wel een school die deze traditie nieuw leven inblaast, een beloning voor een goed rapport. Alleen krijgen de kinderen geen vijfje voor een negen, en drie gulden voor een acht en één gulden voor een zeven. Nee, deze school is modern, is toekomstgericht, ze trakteren de bollebozen op een zeiltochtje van zes weken ergens in het Caribische gebied.

 

J. Jeronimoon 
----------
 
Datum: 24-02-2014
 100%.

 

Leiden is in last. Een megalomane bestuurder verplempte tientallen miljoenen onderwijsgeld in een futuristisch uitziend gebouw ondersteund door derivaten. Zoals te voorzien en te verwachten was moest er naderhand een constructie worden bedacht omdat de hypotheek niet meer opgebracht kon worden. Het gebouw werd verkocht aan een investeerder, die verhuurt het op zijn beurt weer aan de school voor een fikse huurprijs en in een onderhandse akte werd vastgelegd dat het schooltje na verloop van tijd het gebouw terugkoopt van de investeerder. Dus het ROC van leiden heeft één gebouw voor de prijs van drie. Een keer betalen om het te laten bouwen, een keer betalen om het te huren en een keer betalen om het terug te kopen. Niets gevaarlijker voor ons onderwijs dan een bestuurder met de handelsgeest voor een kofferbakmarkt.

Maar niet alleen Leiden blijkt in last. Scholengroep de Haag Zuidwest was ook niet erg tevreden met de oude schoolgebouwen en gooide ettelijke miljoenen onderwijsgeld over de balk om het onderwijs van de toekomst te huisvesten in een modern gebouw voorzien van alle oren en poten. Dat ook hier de hypotheek even megalomaan was als het bestuurdertje laat zich raden. Maar je bent de baas of niet, dacht het bestuurdertje en verordonneerde dat iedere docent minimaal één lesuur gratis voor niks moest les geven. Kwestie van de hypotheek te betalen. Hoeveel uurtjes het bestuurdertje gratis voor niks heeft bestuurd, is niet bekend.

De scholingsboulevard in Enschede, het luxueuze kantoor van Amarantis op de Zuid-as, campusje hier, complexje daar, het zijn geen honderden miljoenen meer maar miljarden die geïnvesteerd zijn in stenen, en je vraagt je af waarom het allemaal zo megalomaan en vooral duur moest zijn.

Toen ik docent was op een vbo school moesten we er ook aan geloven, een nieuw gebouw. Twee vbo scholen werden samengevoegd, samen iets meer dan 700 leerlingen, dus, bestuurderslogica, een nieuw gebouw met alles er op en er aan en ook nog een nieuw administratief centrum erbij voor de heren en dames bestuurders en managers want ook zij hadden recht op een nieuw onderkomen, ik zei het al, bestuurderslogica. En de mallemolen ging aan het draaien. Plannetje hier, offertetje daar, benoeming bouwcommissie, plannen van aanpak, opstellen van eisen, en uiteindelijk de aanbesteding. Mijn collega docent bouw, gepokt en gemazeld in de bouwwereld, expert in bouwtekeningen lezen en een mierenneuker wat betreft bestekken. Al bij al een mannetje dat van wanten wist. Er dienden zich drie architecten aan, alle drie ervaring in het tekenen en laten bouwen van scholen. Eentje viel nog tijdens de eerste besprekingen af wegens failliet en de twee overgeblevenen bleken zoiets als wit en zwart, water en vuur, hemel en hel, links en rechts. Waar de ene het onderwijsproces de voorrang gaf vond de andere dat de uitstraling belangrijk was. De ene gebruikte degelijke en functionele materialen de andere vooral ‘mooie’ materialen, de ene had geen naam en faam , de andere wereldberoemd in Amsterdam en omgeving, de ene deed het voor 20 miljoen, de andere voor 40 miljoen. En nu laat ik u raden wie het gebouw mocht ontwerpen. Juist, die van 40 miljoen. Het kostte uiteindelijk wel 60 miljoen, maar dan heb je ook wat. Heel veel trappen en heel veel mooie materialen en een enorme uitstraling. Alleen is het onmogelijk om er fatsoenlijk het onderwijs in te verzorgen. Dat heeft het schooltje ook geweten. Een gebouw neergezet op de groei naar duizend leerlingen herbergt nu met moeite vijfhonderd leerlingen. Het onderwijs is er zo slecht dat iedere ouder zijn kind naar de concurrentie naar de overkant van de straat naar school stuurt. Het gebouw is er wel niet zo mooi, maar het onderwijs is er wel goed.

Iedereen binnen het onderwijs weet dat er heel veel geld wordt weggegooid voor ‘uitstraling’. Glossy’s, technologie, sponsoring, noem maar op, alles moet mooier, sneller, gelikter dan de concurrentie. Laat ik nu altijd getwijfeld hebben aan het zinnetje ‘dan de concurrentie’. Moeten die lonen van de bestuurder zo hoog om de concurrentie? Moet die auto met chauffeur 24 0- 24 beschikbaar zijn om de concurrentie? Moet dat gebouw nog futuristische en megalomaner zijn om de concurrentie? Ik geloof er niks van en ik denk dat de reden hiervoor heel menselijk is want natuurlijk is elke bestuurder ook mens, ondanks zijn Goddelijke uitstraling, en niets menselijk is ook de bestuurder niet vreemd.

Hiervoor moet ik even terug naar eind december. In de brievenbus vond ik een vuurwerkfolder van de plaatselijke fietsenmaker die op het eind van het jaar wel een beetje vuurwerk op zijn bankrekening wou. Het was al snel duidelijk dat de fietsenmaker niet allen verstand had van fietsen, maar ook van mensen. Bovenaan in de hoek van de folder, gedrukt in gouden letters en omringd met de mooiste vuurwerksterren mocht ik lezen ‘100% JALOERSE BURENGARANTIE’. Kijk, dan weet je hoe mensen in elkaar steken en hoe je daar als slimme fietsen-vuurwerkhandelaar gebruik van moet maken.

Om de concurrentie? Niks van gewoon ‘100% jaloerse concurrentie garantie’

 

J. Jeronimoon 
----------
 
Datum: 18-02-2014
 Breaking News, Breaking News, Breaking News, Breaking NewsLiefst had ik hierboven het 'Breaking News' knipperend in verschillende kleurtjes en een beetje in de vorm van een lichtkrant a lá Hollywood tot u laten komen, eilaas het programmaatje laat het niet toe. Wat het 'news' niet minder interessant maakt. Op dit moment is het nog onmogelijk om in details te treden, daarvoor moet ik de net ontvangen documenten nog naarstig bestuderen maar het is bij mijn weten voor de eerste keer dat een ex- werknemer van een ROC de moed heeft gehad om de voorzitter van de raad van bestuur van zijn schooltje persoonlijk aansprakelijk te stellen. 
Het gebeurt wel meer dat ik op de hoogte wordt gebracht van lopende gerechtszaken (zie www.iemandoetiets.nl)  tussen (ex-) werknemers en een schoolbestuur. Maar dit is de eerste keer dat een ex- werknemer een voorzitter van de raad van bestuur persoonlijk aansprakelijk stelt ex artikel 6:170 BW wat zoveel wil zeggen dat de werkgever persoonlijk aansprakelijk is gesteld voor daden, gedrag, fouten van een of meerdere van zijn werknemers waarbij door die daden, fouten of gedrag door de derde materiele ( en) of immateriele schade is geleden,Dat dit een onkiese zaak is, is mij wel al duidelijk. Hier lijkt wel een persoonlijke vete aan gang te zijn tussen huidige werknemers en een ex- werknemer, al dan niet met medeweten van de voorzitter van de raad van bestuur van het schooltje.Enfin, tot hier het breaking news, de voorzitter van de raad van bestuur van het horizon college in Alkmaar de heer van de Langenberg is persoonlijk aansprakelijk gesteld ex. art. 6:170 BW voor alle toegebrachte en nog toe te brengen schade aan een van zijn ex- werknemers. Later meer 
----------
 
Datum: 12-02-2014
 Verwarring? Ijdelheid, O ijdelheid, alles is ijdelheid.

 

U, trouwe bezoeker van deze blog moet ik mijn verontschuldigingen aanbieden, of toch niet? In de hoop enig teken van leven te bespeuren bezoekt u met enige regelmaat deze site, denk ik, maar weet het niet zeker. Elke avond beloof ik mezelf om morgen een nieuwe column toe te voegen, eentje met vitriool op de snee, maar elke ochtend heb ik dan weer een ander klusje bedacht en het potje vitriool blijft dicht, het toetsenbord blijft onaangeroerd en vraagt verdrietig aan het scherm waar ik toch blijf. Even dacht ik het slachtoffer te zijn van het zogenaamde en geroemde ‘writers-block’, ik was er zelfs een beetje trots op, maar werd met terugwerkende kracht in de werkelijkheid geboemerangd. Mijn zwarte notitieboekje met pen en dichthoud-elastiekje waarin ik losse gedachten opschrijf die dan later een column moet worden, bulkt van ideetjes, losse zinnen, hilarische anekdotes en diepzinnige overpeinzingen. Laat ik maar eerlijk zijn ik verkeer al een tijdje in een volstrekte staat van verwarring. Wat de andere helft van het trouwboekje dan weer bijzonder verstandig vindt want ondertussen zijn alle klusjes in en om het huis, geen winterschilder die dit jaar de binnenboel een likje mocht geven, uitgevoerd en is het to-do-lijstje voor de heer des huizes akelig leeg geworden.

Dat mijn vingers nu toch het toetsenbord beroeren, en ik meen een ietwat welgemeend geluksgekreun uit mijn laptop te mogen bespeuren, is niet meer of minder dan boetedoening. Boete voor mijn ijdelheid want ijdelheid, O ijdelheid, alles is ijdelheid.

Meer dan ik had gedacht heeft het overlijden van mijn vriend Ton er in gehakt, in mijn evenwicht bedoel ik dan. Een evenwicht dat gebaat was bij de wekelijkse column. Wekelijks mijn kijk, mijn mening, mijn visie op onderwijs, onderwijsbestuurders en management. Wekelijks mij verliezen in een onderwijsonderwerp en alles uit de schrijverskast halen om te vermaken, te treiteren, tot nadenken te stemmen, te negeren, te koeioneren, te… en wat al niet meer. Soms, als het moest, de schandpaal optrekken en soms de aai over de bol en altijd in de hoop dat u, beste trouwe bezoeker, bij het lezen er wat aan zou hebben ter lering ende vermaak. O ijdelheid.

Misschien had ik het niet moeten doen, om mijn afscheidswoordje op de crematie te besluiten met ‘en de karavaan trok verder’. Onbewust heb ik daar mijn ijdelheid bloot gelegd en heeft de verwarring de kop opgestoken.

Ikzelf heb de twijfel gezaaid, mijn eigen schrijfsels ondermijnd en gebagatelliseerd, mezelf voorgehouden dat niets, maar dan ook niets er toe doet, de karavaan trekt verder en zal dat altijd doen, columns of niet. En dan wordt het verdomme moeilijk jezelf en dat gekribbel op het blanke papier nog ernstig te nemen. Is het dan niet veel meer dan het papier vuil maken omdat het nou eenmaal wekelijks moet, van jezelf nota bene. Is het dan niet veel meer van ‘zie mij eens een mening hebben’ en andere ijdeltuiterij. Ijdelheid, O ijdelheid, alles is ijdelheid.

Tot vanochtend duurde de verwarring. Vanochtend kreeg ik netjes het overzicht auteursrechten en het aantal verkochte boeken vanaf 2008, het eerste boek ‘het nieuwe leren van de keizer’ dat dank zij Jet en consorten nog niets van zijn inhoud heeft ingeboet. Bijna 9000 exemplaren, van ‘leraren doen het niet voor het geld’ bijna 6500 exemplaren en van ‘Julius Caesar gezegd te Waterloo’ ( nog maar een klein jaartje op de markt) bijna 1200 exemplaren. Niet dat ik er stinkend rijk van ben geworden, maar elk beginnend schrijver springt al een gat in de lucht bij 500 verkochte exemplaren en dan mag ik toch wel van een klein succesje spreken. Ik bedacht dat mijn columns er dus wel iets toe doen, als zoveel mensen ze willen lezen.

Die onderwijskaravaan doet maar, laat ze maar verder trekken, ik weet dat diegene die voorop loopt al lang niet meer in de gaten heeft welke weg ze nu eigenlijk bewandelen. Zij trekken verder, ik schrijf.

J.J.

 
----------
 
Datum: 17-01-2014
 Speeltje

 

Als we het onderwijslandschap even van een afstandje bekijken, wat altijd een beetje beter gaat na een kort reces, moeten we jammerlijk genoeg concluderen dat zo zoetjes aan het onderwijs in de handen van de Nederlandse Politiek terecht is gekomen. Niet zozeer het kabinet trekt aan de onderwijstouwtjes maar het tweede en derde garnituur heeft zich het onderwijs als een uitzonderlijk lucratief speeltje toegeëigend.

De overkoepelende raden worden nu allemaal voorgezeten door ex-politici of beter, laat dat ex maar vallen, eens politieker altijd politieker, zullen we maar zeggen. Dank zij een politieke partij zijn de bestuursvoorzitters in betere politieke dagen het old boys network ingepiloteerd. Hun inzet voor partij, volk en Vaderland zagen ze beloond met een plaatsje aan de vetpotten van de vele raden van toezicht en andere bestuurlijke bijbaantjes, het ene al lucratiever dan het andere.

In de ondoordringbare schaduw van de overkoepelende raden ontwikkelt zich zo stilaan een nog groter en nog minder te controleren monster dat bevolkt wordt met zowel de tweede als de derde garnituur uit de wereld van de politiek en bestuur. Het gaat zo onopvallend dat niemand aandacht schenkt aan de ‘samenwerkingsverbanden’ die overal worden opgetuigd. Samenwerkingsverbanden gaan straks de invoering van het passend onderwijs begeleiden en knopen daarvoor connecties aan met de samenwerkingsverbanden van gemeenten want die tuigen ook samenwerkingsverbanden op, waar onder andere jeugdzorg in zetelt, dat op zijn beurt ook weer zetelt in de samenwerkingverbanden. Een eldorado voor het graaiende bestuurdersgrut en binnen de kortste keren volstrekt oncontroleerbaar zowel op financieel, kwalitatief als kwantitatief vlak.

Het onderwijs wordt een speeltje in de handen van een ‘vrindjes-netwerk’ dat zijn weerga niet kent en waarvan de eerst uitwassen nu al zichtbaar zijn. Het ene experiment na het andere wordt geventileerd. Het experiment met de lessen in het Engels te laten verzorgen in de basisschool, door juffen en meesters die ‘ik krijg altijd mijn zin’ vertalen als ‘I always get my sin’. Het experiment met on-line college’s omdat het zo lekker bespaart op hoogleraren, werkplekken, gas en licht, en het milieu zal er ook wel beter van worden. Het experiment met 10% korting op de lestijd voor de i-padjes scholen van Maurice statistiek. De tientallen experimenten en experimentjes waar onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven zich bezighouden met vooral het opmaken van de toegekende subsidies. En het mag allemaal een beetje kosten want er komen weer verkiezingen aan en het gewone volk moet natuurlijk niet denken dat het in het onderwijs allemaal kommer en kwel is.

Natuurlijk kan dit allemaal niet zonder een degelijke betaling voor de verantwoordelijken en zodoende werd er voor de graaiersbende een leuke CAO afgesproken met een niet al te hoge loonsverhoging van 15%. Algemeen verbindend verklaard door de oppergod van het Old boys network en instemmend begroet door de voorzitters van de overkoepelende raden want er is maar één uitstekende manier om het speeltje als speeltje te behouden en dat is zorgen voor financieel tevreden spelers.

“De docent?” Vraagt u. Die heeft zichzelf al lang van de spelerstafels verwijderd. Te lang met een kluitje in het riet laten sturen. Te lang geroepen ‘ja maar we hebben toch, ondanks alles, het mooiste beroep van de wereld.” en ondertussen niet goed opgelet. Te lang gedacht  ‘het zal mijn tijd wel duren’. Te lang en te veel verwacht van vakbond. Te weinig geprotesteerd. Te veel gedacht dat kritisch zijn gelijk staat met zeuren. En vooral te veel geluisterd naar de valse advies- en scholingsprofeten en te veel verwacht van onderwijsvernieuwingen die steunden op een virtuele ( lees niet bestaande) wereld.

Maar ach, laten we wel wezen, wie had ooit gedacht dat onderwijs en vooral goed onderwijs, een speeltje zou worden in de handen van gewetenloze politci en hun lakeien.

 

Jesse Jeronimoon    
----------
 
Datum: 16-01-2014
 Zo mijn reces zit er op. Voor al diegene die reikhalzend uitkijken naar een nieuwe column, hij komt er aan. J.J. 
----------
 
Datum: 18-12-2013
 El Commandante.We kennen allemaal dat gevoel  dat je het beste kan omschrijven als ‘toen stond mijn verstand stil’. Een toestand van stille verbijstering meestal om te veel onbenul, schaamteloosheid, disrespect of een combinatie van dit alles. Dat ‘verstandsgevoel’ moeten zowat alle leden van het AOB gehad hebben die aanwezig waren bijde ontmoeting met de nieuwe hoofdman van de VO-raad, hopman Paultje. Paultje ging er prat op dat hij de vakbondsmeute stil kreeg toen hij hen duidelijk maakte dat het nu maar eens over moest zijn met het bashen van onderwijsbestuurders en managers, en ook die ‘professionele ruimte’ en verlaging van de werkdruk moesten de docenten maar eens op hun buik gaan schrijven want in crisistijd en geld- te- wei nig- tijd zijn dat toch al snel extreme eisen.

Mijn verstand stond stil toen ik dat las op de blog van de kersverse VO bestuursvoorzitter hopman Paultje. Iemand die er nog altijd groots op is dat hij de stakingsleider van de allerlaatste grootste havenstaking is geweest gaat nu helemaal van zichzelf verguld eventjes de vakbond duidelijk maken dat er, wat hem betreft, een andere wind waait in het onderwijs, de hopman Paultjeswind, een gure wind in dienst van onderwijsbestuurder en manager.

Het was zuster Marja ( oud-minister van onderwijs) die op een symposium van Beter Onderwijs Nederland ook al eens een pleidooi voor de onkreukbare hardwerkende en altruïstische bestuurder weggaf. Ook zij riep op om te stoppen met het bashen van de bestuurderslaag van het onderwijs. Ik heb haar toen in een column duidelijk gemaakt dat het niet de docent is die van het onderwijs een chaos heeft gemaakt, niet de docent is die de mooie schoolgebouwen heeft afgebroken en vervangen door onderwijsfabrieken, niet de docent die de onbevoegden en onbekwamen benoemt, niet de docent die de werkdruk alsmaar verhoogt enz…. Het is de bestuurder die zich laaft aan de vele subsidiepotten en geen greintje schroom heeft als hij zichzelf een bonus toebedeelt voor een geslaagde reorganisatie waarbij honderden docenten het veld mochten ruimen. Dus dat ga ik hier niet herhalen.

Want hopman Paultje weet niet zo veel van het Nederlandse onderwijs. Tijdens zijn politieke carrière heb ik hem er nooit over gehoord en daarna verdween hij uit de publieke sfeer en dook plots weer op bij de IKON en vele rondreizen in de wereld der armen, liefst in een ver buitenland. Daar bekwaamde Paultje zich als bestuurder. Hij bracht namelijk de armoede in kaart. Dat kunnen alle bestuurders, iets in kaart brengen, of in kaart laten brengen, en daar dan dikke rapporten over laten schrijven, meestal door duurbetaalde louche consultancybureautjes. Bureautjes die voor hun wollige zweefteverij handenvol geld hebben gekost. Zo veel handen vol dat er hier en daar een schooltje omviel. Voor de bestuurder geen probleem die kon in een ander schooltje aan de slag, had hij op voorhand door een ander duur bureautje in kaart laten brengen, de docenten die stonden en staan op straat.

Te hoge werkdruk, oudere docenten die aan de deur worden gezet, diplomafraude en gesjoemel, failliete scholen, inleveren bapo-uren ( ouwe lullen dagen), gesjoemel met taakbelastingbeleid, de lijst van misstanden en toestanden in het onderwijs begonnen bij de zo begeerde autonomie van de scholen, lees: de ongebreidelde zucht naar bestuurlijke zelfbevlekking, is eindeloos lang, al jaren lang.

Hopman Paultje gaat op koffiekransje met een aantal directeurtjes en waar zeurt dat volk over als ze hun nieuwe hopman ontmoeten? Dat zij, de hardwerkende bestuurder met auto met chauffeur en een beloning ter grootte van de Balkenende-norm, in pers, columns en andere schrijvelarijen op de hak worden genomen. Als Paul ferm heeft gesteld dat hij daar vooral de vakbond eventjes voor op zijn nummer zal zetten gaan de bestuurderdertjes verder met het verkopen van hun gebakken lucht en hoe het Nederlandse voortgezet onderwijs er volgens hun in 2020 uit moet komen te zien. Niet verwonderlijk want die gebakken lucht brengt al twintig jaar veel geld in het laatje.

Hopman Paul vergeet voor het gemak dat die vakbond betaald wordt door de leden zelf. Elk lid betaalt van zijn eigen loon de contributie voor de vakbond. De heren directeuren en bestuurders betalen de contributie van hun lidmaatschap aan de VO –raad met belastinggeld uit de grote pot. Verder vergeet hopman Paultje dat elke docent er door zijn management op gewezen wordt dat de twee grootste deugden  van de docent volgens de bestuurder niet didactiek en pedagogiek zijn maar zelfreflectie en feedback ontvangen. Nu, wat de columnist doet, en diegene die kritiek levert op de zonnekoningen van het onderwijs is niet meer dan feedback geven om er voor te zorgen dat die graaiende zweefliegers ook eens op zichzelf gaan reflecteren.

Ik heb me vergist, ik buig en strooi as op het hoofd, en denk aan de wijze woorden van mijn opa ‘oordeel niet naar zijn woorden, maar naar zijn daden’. Dat doe ik dan ook en moet tot de conclusie komen dat het woordje ‘hopman’ voor Paultje te lief is, te snoezerig, te braaf. Aangezien Paul er bij zijn eerste optreden met de vakbond, de vertegenwoordiger van de werknemer, prat op gaat dat hij door zijn vermanende woorden en starre houding het gepeupel stil kreeg, geldt vanaf nu niet meer ‘hopman Paultje’ maar ‘el commandante’.

 

Jesse Jeronimoon  
----------
 
Datum: 13-12-2013
 Poesie Mauw.

 

Héhé, het heeft een tijdje geduurd maar het CNV is er eindelijk achter dat het onderwijs afwil van zijn oudere, en tevens bevoegde, docenten. We kunnen gemoedelijk de vraag stellen waar de mannen en vrouwen van de vakbond zich de afgelopen jaren zoal mee ledig hebben gehouden. Zou je eerst denken dat de vertegenwoordigers van de vakbond in de medezeggenschap van het onderwijs fluks aan de bel heeft getrokken om de georkestreerde kaalslag aan de kaak te stellen, moet je concluderen dat het de rechtsbijstand van de vakbond is die aan de kat de bel hebben aangetrokken. Niet verwonderlijk want vele medezeggers zien het medezeggen als een stapje omhoog naar een mogelijke managementfunctie in de school. En een ouwe zure docent die niet zo goed meer tegen de werkdruk kan moet die managementsdroom niet in de weg zitten.

Je zou ook kunnen stellen dat de jongens en meisjes van de vakbond het forum van Beter Onderwijs Nederland niet of nauwelijks bezoeken. Al meer dan vijf jaar wordt op dat forum met enige regelmaat de reorganisaties, het gesol met oude en bevoegde leraren en het verwijderen van die docenten uit het primaire proces middels een kartonnen handdruk, aan de kaak gesteld. CNV en BON het lijken geen vriendjes.

Of heeft de laattijdige onderkenning van de grote uittocht iets te maken met de wisseling van de wacht in de VO raad. Immers nu hopman Paultje het voorzittershamertje van Ome Sjoerd heeft overgenomen worden de onderwijswerkgevers vertegenwoordigd door linkse of linksige bestuurdertjes. Met Sjoerd is de laatste Christelijke bestuurder  uit de onderwijsraden verdwenen. In de HBO raad zwaait de benoemde geen idee 66-er Thom Thom de Graaf de scepter. De MBO raad mag zich verheugen in het linkse PVDA vrindje van de CBE groep en tevens landbouwdeskundige Jantje van Zijl.Zoals gezegd is progressieve Groen Linkser hopman Paultje de baas van het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs plooit zich naar de nukken van de door de graaiende  samenwerkingsverbanden op handen gedragen rooie Rinda.  

En als die raden, die de onderwijswerkgevers vertegenwoordigen ook nog eens aan de tafel gaan zitten met de volstrekt mislukte PVDA onderwijsminister Jet en basisschoolleerling staatsecretaris Sandertje Dekker, dan komt de christelijke werknemersvakbond CNV van een koude kermis thuis en is er niemand om achteraf en een achterkamertje nog een en ander te regelen. Dus de vakbond laat zijn tanden zien, maar niet heus. Want wie maalt er nog om die oude en bevoegde docent. Hopman Paultje zeker niet. Die ziet liefst dat alle docenten thuis achter de computer zitten om hun schatjes van zelfstandige leerlingetjes via facebook, whatsapp, instagram, twitter en andere social media, te begeleiden bij hun ontdekkingstocht op het wereldwijde pornoweb, samen met mevr. Google.

 Wat heeft dat CNV nu eigenlijk betekent de afgelopen jaren? Hebben ze hun stempel gedrukt, een woordje meegesproken, acties gevoerd in en over het onderwijs. Ik weet dat u nu denkt aan de grote staking in de arena een jaartje of twee geleden, maar wees eerlijk, waar ging die staking nou eigenlijk over. De bezuiniging? De urennorm? De invoering van het passend onderwijs? De zeggenschap over het primaire proces? De hoge werkdruk? Te weinig geld voor het onderwijs? Of was het gewoon een dagje uit met zang en dans verzorgd door de jongens en de meisjes van de bond? Niemand weet het nog en diegene die zegt dat toch maar mooi de bezuiniging van 350 miljoen door de staking is teruggedraaid moet nog maar eens goed de bezuiniging van deze regering lezen, juist die 350 miljoen staat al lang weer op de agenda.

Dus CNV, jullie waren weer eens in de pers en dit keer over de rug van de oude, bevoegde en overbelaste docent. En waar ging het over? Niet over de bevoegdheid, niet over het aanpassen van de werkdruk, niet over de schandalige truc van de besturen om zoveel mogelijk LC docenten op te ruimen en al zeker niet over het onderwijs an sich. CNV, dat was toch die vakbond die er prat op ging dat zij wisten dat ‘leraren het niet doen voor het geld’?

En CNV als jullie nu denken dat de bestuurder kopschuw achter zijn bureau zit te dubben hoe hij zich moet verantwoorden over zijn schandalige ontslagescapades en bij zichzelf denkt ‘oeioeioei de tijger laat zijn tanden zien’? Ga dan rustig terug naar die slaapplek waar jullie vandaan komen. Tijger? Laat me niet lachen, niet eens tandenloze tijger. De bestuurder lacht en denkt bij zichzelf ‘CNV, Poesie Mauw’.

 

Jesse Jeronimoon

 

 
----------
 
Datum: 5-12-2013
 In Memoriam, Meester Ton.Zijn vrouw belde me met het droevige nieuws, Ton is niet meer. Jazeker, het kwam aan als een klap in mijn gezicht, als een donderslag bij een helderblauwe hemel, vooral omdat ik hem afgelopen week nog sprak. Veel vragen,  geen antwoorden meer. Ton is dood.

Zijn vrouw huilde niet, eigenlijk had ze het al een tijdje aan zien komen maar zoiets komt toch altijd onverwacht. ‘Ik denk dat hij rustig zijn tranendal heeft verlaten, Jesse’ klonk het door de telefoon. Ik knikte zonder te beseffen dat ze me niet kon zien. Even bleef het stil en de vragen wanneer, waar en hoe brandden op mijn tong maar ik durfde het niet te vragen. ‘Maandag is de crematie, wil jij een woordje doen?’ Het klonk ver weg. ‘Doe ik’ murmelde ik automatisch. De verbinding werd verbroken.

Zijn eerste stappen in het onderwijs als ‘meester Ton’ bij de zesde klas van de plaatselijke basisschool brachten hem geluk en kennis aan de lieve collega van de vijfde klas. Juf Connie en Meester Ton werden een paartje. Een team op school en levensgezellen buiten school. Meester Ton en Juf Connie leefden en werkten met hart en ziel voor de kinderen van de basisschool. Geen zee te hoog, geen dal te diep, geen probleem dat niet kon worden opgelost. Alles voor de kinderen, alles voor de toekomst. Ton en Connie twee zielen en drie keer vreugde. Leerlingen en ouders liepen met hen weg niet wetende dat het grootste verdriet van die twee het kinderloos blijven was. Stad en land hebben ze afgereisd, dokter en specialist geraadpleegd, helaas, niets aan te doen. Ze hebben er zich uiteindelijk bij neergelegd in de wetenschap dat ze allebei het geluk hadden elke dag tientallen kinderen in hun klas te hebben.

Ton studeerde in de avonduren en vrije tijd om zijn bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs te halen en het lukte hem. Na zijn eerste werkdag in het VBO keek hij s’avonds in bed Connie doordringend aan en fluisterde: ‘Nu hebben we kinderen van 6 tot 16’. Connie begreep het want elke jaar zo rond begin juni kreeg Ton het kwaad, werd hij een beetje verdrietig. Als meester van klas zes, later groep acht, moest hij ze wel loslaten, zijn leerlingen. Straks na de grote vakantie kwam geen enkele van hen terug. Weg, naar de grote school, naar de volwassen wereld.   

Nu was hij docent wiskunde op de grote school. Eerst aan brugklassers, maar hij groeide met zijn leerlingen mee en na een jaartje of vier stond hij voor de grote opgave om zijn leerlingen de examenhobbel te laten nemen. “Geen enkele, nul, nada, zero, miden,Jesse” vertelde hij me later met trots. In al die jaren dat hij de examenklassen les gaf was er geen enkele van zijn leerlingen gezakt voor het centraal examen. Ik geloof dat alleen Connie en ik weten hoe Ton gebukt ging onder de examenstress. Hij zou het zelf als een onmetelijk falen hebben aangevoeld als er ook maar één het examen niet had gehaald.

Een paar keer heb ik het geluk gehad om Ton in zijn klas bezig te zien. Losjes, grappig, ernstig, complimentje hier, vermaninkje daar, nergens een onvertogen woord, een excellente mix van spanning, ontspanning, ernst en luim en alles net of hij het ter plekke uit zijn mouw schudde. Niets was minder waar. Elke avond bereidde Ton zijn lessen voor, bijna minutieus kwam per klas op papier wat, wanneer, hoe en vooral hoe lang. “ze noemen het ouderwets maar het is het geheim van de smid” beweerde hij later over die lesvoorbereidingen, en hij had gelijk.

In zijn laatste jaren in het VBO ergerde hij zich aan de fusies, de reorganisaties, de grote veranderingen in de organisatie, meer managers, minder tijd voor zowat alles. En niet zozeer de veranderingen ergerden hem maar dat er niet meer nagedacht werd of dit alles wel goed was voor de leerlingen, dat stak hem. De organisatie was belangrijker geworden dan leerling.  Soms dacht hij wel eens dat het tijd werd om te verkassen en wat was hij blij toen hij gevraagd werd om les te geven in het MBO. Het was dan wel geen wiskunde maar maatschappijleer maar dat moest hij toch ook onder de knie kunnen krijgen.

Een nieuwe onderwijswereld ging voor hem open en Ton liep er doorheen genietend als een klein kind van een snoepje. Er werd veel gevraagd van zijn flexibiliteit, kennis en kunde. Niet meer een strak uurrooster, leerlingen die hij maar een uurtje per week zag, leerlingen van 16 tot 40 maar ja dat hoorde nu eenmaal bij het volwassenenonderwijs. Ton zette gewoon een tandje bij, en nog een tandje, en nog een tandje tot die vermaledijde dag in 2005. Ton werd duizelig, zag zwarte sterren voor zijn ogen dansen, stuurde zijn leerlingen naar huis en meldde zich de eerste keer in 35 jaar ziek.

Eerst dacht hij dat een weekje rust wel genoeg was maar het weekje werden 11 maanden, bezoekjes aan de psycholoog om de duistere schaduwen uit zijn hoofd te halen, en wat hem nog het meest verbaasde heel weinig contact met de school. Het leek wel of ze hem links lieten liggen. Na 11 maanden wou hij weer aan het werk en hoe hard de psychologe het hem afraadde, Ton ging. “Ik heb ze te lang laten zwemmen, Jesse” beweerde hij en met ‘ze’ bedoelde hij de leerlingen.

Het werd meer dan een cultuurschok. Het management had besloten hem ‘op voorwaarden’ over te plaatsen naar een andere afdeling, hij was ook ineens een ‘docent LC’ en niet meer de ‘docent maatschappijleer’ en ook de lessen waren verdwenen het heette nu ‘workshop’. Geen klassen meer, geen lokalen meer, gewoon een lijstje met namen van ‘zijn’ leerlingen, ten minste een lijstje van leerlingen die bij hem in de workshop aanwezig moesten zijn. Hij herkende niets meer van zijn vroegere school, alleen zijn leerlingen, die waren er nog, gelukkig maar.

En elke dag werd hij geconfronteerd met het ongenoegen, verdriet en ongeïnteresseerdheid van de leerlingen. Hoe hard hij ook werkte en zijn best deed, het lukte hem niet meer en hij was er niet eens over verwonderd. Na acht maanden hield het op, een tweede keer draaide de wereld om hem heen, knock out! Over en uit.

Over de schandalige behandeling die Ton in de afgelopen vier jaar van zijn werkgever mocht ontvangen is een boek te schrijven Kafkaiaanse toestanden waarvan iedereen zegt dat het in een welvarend Nederland niet kan. Toestanden die Ton langzaam maar zeker naar de rafelranden van zijn bestaan duwden. Rafelranden zwarter gekleurd dan steenkool, donkerder dan de donkerste nacht. En tijdens de ‘goede’ dagen maakte Ton weer plannen, wou hij weer gaan studeren, bijlessen geven, methodes schrijven, ‘iets’ doen wat met onderwijs en leerlingen had te maken. Er kwam niets van terecht want de ‘slechte’ dagen gooiden roet in het eten. Connie deed er alles aan wat in haar mogelijkheden lag. Niets mocht baten, Ton zakte steeds verder weg in verdriet en moedeloosheid, zijn dood kwam niet onverwacht.

Ton leed niet aan depressies, Ton was verliefd, smoorverliefd op het onderwijs dat hem na 35 jaar flirten afwees, het heeft zijn hart gebroken.

 

Jesse Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 27-11-2013
 Het CBE register

 

De MBO raad heeft een brief op hoge poten naar de kamer gestuurd. Daar wordt namelijk binnen afzienbare tijd het debat gevoerd over de invoering van het lerarenregister in 2017. De brief lezen is weten dat Jan van Zijl de voorzitter van de MBO raad deze brief nooit of te nimmer zelf heeft geschreven. Dat kan Janneman namelijk niet een brief op zulke hoge poten en je hoeft er ook niet naar te raden wie de brief dan wel heeft geschreven want dat is de CBE Group ( spreek uit als kroep).

De voorzitter van de CBE groep maakt zich namelijk al een heel tijdje boos over de onderwijscoöperatie en dit was een uitgelezen kans om zonder een Godwin de minister duidelijk te maken dat die hele onderwijscoöperatie geen bestaansrecht heeft, geen enkele bemoeienis zou mogen hebben met het lerarenregister, en eigenlijk beter kan opgeheven worden wegens ‘te duur’. Verder wil PéPé de invoering van een lerarenregister in het MBO op de manier zoals de CBE groep een paar jaar geleden al geadviseerd heeft aan Janneman en de rest van de MBO raad.

Een verplicht lerarenregister met de verplichting van bijscholing bij de door de MBO raad aan te duiden nascholingsinstituten, nauw gelieerd aan de CBE groep natuurlijk, met duidelijke sancties voor wie zich niet aan de verplichting van bijscholing houdt waarbij het schrappen uit het register wel de zwaarste sanctie is. Dit houdt natuurlijk in dat er dan een geschillencommissie moet komen , met voorzitterschap van de CBE groep, een beroeps commissie, met leden van de CBE groep, en een overkoepelende toezichtcommissie, waarin de CBE groep enkele stoelen bezet.

Dat het MBO de onderwijstak bij uitstek is die de afgelopen tien jaar zowat alle bevoegde docenten overboord hebben gegooid, de overgebleven docenten het  competentie gericht onderwijs  door de strot hebben geduwd en daardoor een bloeiende onderwijstak omgevormd hebben tot een dor schraal ielig stompje dat het woord twijgje niet eens verdient, wordt in de brief niet genoemd. Integendeel, Janneman ( lees Pim Pollen) deinst er niet voor terug om een enorme grote vlag op een strontschuit te plaatsen, natuurlijk voor een hoger doel, de miljoenenpotten van de overheid.

Al van in het begin dat er sprake was van een lerarenregister gruwde ik van het woord en het register idee omdat ik namelijk een hekel heb aan lijstjes vooral na het lezen van ‘om erger te voorkomen’ van Nanda van der Zee. Maar vooral omdat het registeridee niet is ingegeven door de wil om een puik elite docentcorps op poten te zetten maar uitsluitend om zoveel mogelijk belastingmiljoenen binnen te halen.

Beheren van het register, Kassa! Bijscholing, Kassa!  Beheren van de bijscholing en daaronder verstaan we onderzoek, legitimering, kwaliteitseisen opstellen, kwaliteit controleren, intervisie, opvolging, …Kassa!Kassa!Kassa!!!. Geschillencommissie, Kassa! Toezichtkader, Kassa! En de meest natte droom, na verloop van tijd, jaartje of drie, jaarlijkse contributie te betalen door de geregistreerde leraar en dat is Kassa! met een hele grote K.

Ik ben het meest nieuwsgierig naar hoe de politiek hier op gaat reageren want zowel PéPé van de CBE groep als Janneman zijn oude bekenden van minister en tweede kamer. Jantje heeft zelf zijn broek versleten op het blauwe stoeltje en PéPé fluisterde de vorige ministers van alles in het oor in zijn hoedanigheid van dikke pief op het ministerie van onderwijs. Dus dat zit wel snor. En hoe gaat de onderwijscoöperatie zijn plan over het voetlicht van de tweede kamer brengen? Een plan dat door de minister die geen minister wilde worden héééééééél diep in de lade is gestopt want als het voorstel van de onderwijscoöperatie wat betreft het lerarenregister uit die diepe lade komt zou dat heel zonde zijn van de graaiplannetjes van PéPé en Janneman. Waarom? Omdat er in het hele registervoorstel van de onderwijscoöperatie het woord ‘verplicht’ niet voorkomt.

 

J.Jeronimoon  Blog invoeren
----------
 
Datum: 12-11-2013
 KlassengrootteMisschien ben ik een uitzondering, maar ik heb maling aan de grootte van de klassen. Twintig, dertig, veertig van die snotapen voor mijn snufferd, ik draai er mijn hand niet voor om. Het vraagt wat meer voorbereidingstijd, wat meer didactische vaardigheden, en een wat strengere blik, en meestal lukt het dan wel voor een tijdje. Het zal wel deels aan mijn gedegen pedagogisch-didactische opleiding liggen en deels aan mijn instelling dat elke leerling recht heeft op les ook al is een collega door ziek en zeer tijdelijk uitgeschakeld.

Maar ik kan mij indenken dat er heel wat collega-docenten en juffen en meesters zijn die een klas met méér dan dertig leerlingen problematisch vinden, zeker nu het opbrengstgericht onderwijs of het i-padjes onderwijs of het cognitief- selectief-brein-buik-voeten leren massaal zijn intrede doet in de scholen. Dan kom je er niet met een opleiding waarin de nodige competente vinkjes zonder een probleem naar een diploma leidde.  

Ik begrijp dus de actie van de kleinste onderwijsvakbond van Nederland, de jongens en meisjes van de LIA, de Leraren In Actie bond. Begrijpen wel, maar de uitgangspunten voor de actie vind ik persoonlijk bijzonder neigen naar wat de werkgevers willen, namelijk gewoon meer geld in de kas. Als ik het goed begrepen heb pleit LIA voor meer geld om de klassen te verkleinen. Even buiten beschouwing gelaten dat de onderwijsbegroting in de afgelopen twintig jaar zowat verdubbeld is, ook buiten beschouwing gelaten dat de leerlingenpopulatie in diezelfde twintig jaar niet verdubbeld is en ook buiten beschouwing gelaten dat de schoolbestuurders zich in de afgelopen twintig jaar beloond hebben alsof ze de CEO’s waren van een beursgenoteerd bedrijf  moet ik toch concluderen dat de LIA de verkeerde koe de verkeerde bel aanbindt.

Niet de minister ( de belastingbetaler) moet bijspijkeren wat betreft onderwijsgeld, maar de schoolbestuurder moet aangesproken worden op het oppotten van miljarden onderwijsgeld dat bestemd is voor onder andere kleinere klassen. En niet alleen het oppotten maar zeker  ook het over de balk gooien van honderden miljoenen aan glossy’s, nieuwe gebouwen, adviseurtjes, onzin- en andere luchtverkopers enz…

Schoolbestuurders hebben met het taakbeleid in de hand jaar na jaar niet alleen de werkdruk tot ongekende hoogten gedreven maar ondertussen ook flink de kassen gevuld want elke cent uitgespaard op de docent is een cent in de grote alles verslindende kas van de schoolbestuurder. Jaar na jaar is het cohort onder- en onbevoegden groter en groter geworden. Onbevoegden en instructeurs in schaal zeven in plaats van docenten in LB of LC. De doorgroei naar LC is aan zoveel schoolse regeltjes gebonden dat ook daar menig eurootje niet in een LC functie terecht is gekomen maar in de kas van de bestuurder. En dan wil ik het niet hebben over het grimmige pleidooi van de VO raad voor een 1000 uren norm in plaats van 1040 uren. Geen haar op Sjoerd zijn hoofd dat er aan dacht dat zoiets beter is voor de leerling, geen sprake van. Sjoerd had alleen maar voor ogen dat elke school hiermee weer een aantal FTE’s kan uitsparen. En ik wil het ook niet hebben over de reorganisatierondes in de afgelopen twintig jaar in het VO wat duizenden en duizenden collega’s hun baan heeft gekost en wat gedacht van de sluiting van tientallen basisscholen wegens ‘te klein’.

Natuurlijk houdt het eens op. Het taakbeleid kan niet verder uitgemolken worden want de verhoging van de werkdruk begint slachtoffers te vragen. Meer en meer boze gezichten van docenten die merken dat de LC functie hun door de neus wordt geboord. De school helemaal weg-reorganiseren tot er alleen nog een bestuurderslaag overblijft is ook niet mogelijk wegens helemaal geen inkomsten meer en het aanstellen van instructeurs, onbevoegden en schuiven met onderbevoegden begint nu ook stilaan in de gaten te lopen, als zelfs de Elsevier er over schrijft dan ben je echt een brug te ver. Basisscholen blijven sluiten houdt ook een keer op wegens het feit dat de te kleine schooltjes ook eens op raken.

Al bij al heeft de schoolbestuurder nog één mogelijkheid om de reserves flink aan te vullen, de klassen groter maken want de grootte van de klassen is omgekeerd evenredig met het aantal nodige docenten. Hoe groter de klassen hoe minder docenten, kind kan de was doen, zo eenvoudig is het.

Het enige dat de schoolbestuurder nog nodig had was een bondje dat zich voor het schoolbestuurderskarretje liet spannen en actie onderneemt voor meer geld, kwestie van de klassen te verkleinen.  

Mogen we van de LIA verwachten dat de volgende acties die zij onderneemt acties zijn tegen de onbevoegden voor de klas, tegen het gesjoemel met het taakbelastingsbeleid, tegen de over volle bankrekeningen, tegen het gesjoemel met de LC functies, tegen het rigoureus schrappen van zogenaamd ‘te kleine’ basisscholen en vóór betere lerarenopleidingen en vóór meer transparantie van de schoolbesturen vooral als het gaat om de bestedingen van het overheidsgeld?

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 6-11-2013
 Bezittelijk voornaamwoord.

 

 

Met enige regelmaat bevind ik mij in een groepje leerkrachten. Wij praten dan een beetje over het onderwijs, de veranderingen en vernieuwingen, hoe het vroeger was, hoe het gaat worden en meer van dat soort tijdverdrijf dat ‘studiedag’ mag heten.  Het is een jaartje of vijftien geleden begonnen als een grapje voor een studiemiddag op de hei van de plaatselijke basisschool. Als ontspanning mocht ik daar de juffen en meesters duidelijk maken wat de leerlingen te wachten stond bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Een gezellig uurtje vragen, lachen, kwinkslagen en ernst. Geen Power point, gewoon een goed voorbereid verhaal en veel betrokkenheid van de juffen en meesters. Op de een of andere manier moet de directeur het allemaal amusant en vooral ‘leerrijk’ gevonden hebben want van toen af heb ik door de mond op mond reclame een tiental keren per jaar ergens in Nederland  ‘studiemiddag’ en tegenwoordig heeft ook het voortgezet onderwijs mij gevonden voor ‘het uurtje onderwijswijsheden’.

Stelt u zich vooral hier niet te veel van voor. Mijn gage bedraagt een armzalige kilometervergoeding en het uurtje bestaat uit stellingen poneren, vragen stellen en vooral veel luisteren naar wat docenten, juffen en meesters te vertellen hebben. Vooraf bedenk ik waar ik het wil over hebben, meestal gelieerd aan het onderwijsnieuws, de kleutertoets, de urennorm, het passend onderwijs, praktijkonderwijs, speciaal onderwijs, het hangt er een beetje van af in welke school ik terecht kom. Voor de rest… je duwt er vijf cent in en de provocerende praatmachine schiet in gang tot de tongen van de aanwezige onderwijsmensen los komen. Dan valt de praatmachine stil en luistert het alleen nog.

Het gaat al jaren zo en buiten wat meer misnoegdheid over de overheid, de bezuinigingen, managers, werkdruk en vakbonden kabbelt zo een uurtje op dezelfde manier voort als vijftien jaar geleden. Tot vorige week. Een school voor praktijkonderwijs had me uitgenodigd om het te hebben over de invoering van het passend onderwijs in het praktijkonderwijs. Spekkie naar mijn bekkie en met veel voorpret afgereisd.

Het was een mooie omgeving daar op de Veluwe. Hotel restaurant huppeldepup was afgehuurd voor de studiedag en ondanks het gezeur over de overvolle klassen mocht ik een mannetje of zestig in de ogen kijken, en dat nog steeds zonder Power point. U-vorm opgesteld zodat iedereen iedereen in de ogen kan kijken en ik een enorme speelruimte heb om mijn grollen en fratsen alle kanten op te sturen. Heerlijk, jammer dat de groep zo moeilijk op gang te krijgen was. Beetje meer provocatie helpt dan meestal wel en net op het moment dat ik dacht hoe het kon dat ik zo lang aan het woord was kwam de groep op gang. Beetje geïrriteerd werden mij vragen gesteld. Hoe ik dan de taak van de school zag, hoe het dan verder moest met de leerlingen als de AKA-opleidingen werden geschrapt, hoe de leiding van de school zou moeten reageren op de samenwerkingsverbanden? Eerlijk gezegd, ik begreep het niet. Blijkbaar was er niemand die zich had ingelezen in het passend onderwijs en de gevolgen voor het praktijkonderwijs. Dat was een jaartje of tien geleden wel anders. Meestal wist het gros van de aanwezigen wel ongeveer waar ik het over had.

Op de snelweg naar huis liet ik het uurtje nog  eens aan mijn geestesoor voorbijgaan. En plots hoorde ik het verschil. Het verschil tussen de vragen van de docenten van tien jaar geleden en de docenten van nu. Het is een miniscuul verschil met grote gevolgen. Waar ik tien jaar geleden hoorde: mijn leerlingen, mijn lokaal, onze school, mijn directie, enz… hoor ik nu: de leerlingen, het lokaal, de school, de directie, de collega’s, de… Het bezittelijke voornaamwoord is vervangen door een lidwoord. Mijn school is op afstand komen te staan en werd de school ofwel de werkplek waar de docent in het zweet des aanschijns zijn maandelijkse beloning verdient. Onze leerlingen zijn verworden tot een ( grote) groep anonieme jonge mensen aangeduid met ‘de leerling’ of wel het grut dat hier elke dag komt omdat het moet van de overheid. Mijn directeur werd het management en mijn les is nu de les.

Geen mooiere manier om aan te geven dat de docent himself  onbewust aangeeft zich geen eigenaar meer te voelen van het onderwijs, geen bezitter van zijn kennis, zijn leerling, zijn school, de kennis, geen drijvende kracht om zijn onderwijs ongeacht alle tegenwerkingen en teleurstellingen vorm te geven. Jammer, heel jammer.

J.Jeronimoon

  
----------
 
Datum: 31-10-2013
 Zeven jaar en één dag

 

Zeven jaar en één dag. Het stond onder mijn naam op de website van Beter Onderwijs Nederland. Zeven jaar en één dag lid van de vereniging, zeven jaar en één dag, op mijn leeftijd lijkt het geen zeven jaar en één dag maar meer een paar jaar. En dan komt het besef dat ik geen 26 meer ben ook al voel ik dat wel zo. Ondertussen ook nog opa geworden, wat op zichzelf alleen een kwestie van blijven ademen is want zoiets gaat vanzelf als je zelf kinderen hebt. Zeven jaar en één dag, een paar honderd columns, drie ministers van onderwijs en eentje van feesten en partijen, vijf staatsecretarissen, vier boeken en ongeveer een tiental ‘vakwerken’ zijn de revue gepasseerd. Klein humorvol hoogtepuntje met de ‘dr. Ron’ en tientallen haatmails. Voilá, de opbrengsten van zeven jaar en één dag lid van Beter Onderwijs in een notendop.

En het Nederlandse Onderwijs in een notendop? Ten prooi gevallen aan het neoliberalisme en dat staat voor zeven en één dag van afbraak omdat onderwijs voor de liberaal niet belangrijk is. Die gelooft in het sprookje van de zweefteven die beweren dat één computer en vijf kindjes genoeg is om kinderen aan te zetten om te leren lezen en rekenen. Dat is dan ook de reden waarom het aantal functioneel analfabeten in Nederland in de afgelopen vijf jaar met maar liefst tweehonderdduizend is toegenomen. Wat op zichzelf voor de liberaal of de zichzelf liberaal noemende luchtfietser ook geen probleem is. Niet kunnen lezen, niet kunnen rekenen, met moeite kunnen schrijven zijn met name de belangrijkste competenties van het domme gemakkelijk te manipuleren werkvolk. Nog effe en de liberaal pleit niet meer voor open grenzen, het onder te betalen klootjesvolk kan dan gewoon van straat worden geplukt.

Beter Onderwijs moet er alleen nog zijn voor het talent vinden de liberalen. Die talenten hebben recht op academici voor de klas. De niet- talenten moeten zich behelpen met geregistreerde onbevoegde zzp-ers en een i-padje. Newducation heet de samenwerking tussen de bijbeunende fietsenmaker en de alwetende en NSA liefhebbende mevr. Google.

Het Nederlandse Onderwijs kachelde zeven jaar en één dag achteruit, waarschijnlijk wat minder hard dank zij de  vereniging Beter Onderwijs Nederland, maar ontegenzeggelijk achteruit. Méér onbevoegden, minder goed opgeleidde juffen en meesters, een mislukte weer samen naar school dat we straks ‘passend onderwijs’ noemen, hetzelfde maar dan goedkoper, diplomafraude, examenfraude, faillissementen, reorganisatie op reorganisatie, tienduizenden bevoegde docenten minder in het onderwijs, raden die verworden zijn tot parkeerplaatsen van mislukte politiekers, vraag mij af waar ergens in het onderwijs de ex-burgemeesters van Utrecht zal opduiken? Enfin Zeven jaar en één dag kommer en kwel in de onderwijswereld.

Maar Beter Onderwijs Nederland bestáát nog en dat op zichzelf is een kunstje dat bijvoorbeeld Amarantis niet gelukt is. Nog altijd dezelfde gedreven voorzitter wat ook van heel veel voorzitters in het onderwijs niet gelukt is en we hebben een onderwijscoöperatie ook al is Jet ( u weet wel de minister tegen wil en dank) daar helemaal niet blij mee. Wees gerust BON overleeft ook deze minister en ook nog de volgende en die daarna ook. Het is gewoon een kwestie van blijven ademhalen, elk jaar de contributie betalen en een kat een kat blijven noemen, vinden de managers niet leuk, kan soms niet aardig zijn, is een bron van haatmails en verschrikkelijk leuk.

Zeven jaar en één dag, hoeveel leden kunnen dat nou schrijven?

 

Jesse Jeronimoon  

 

 
----------
 
Datum: 22-10-2013
 Graaien is vooruitzien.De wet op het passend onderwijs werpt haar schaduw vooruit en in de donkerte van die schaduw bewegen zich talloze persoontjes die al bedacht hebben dat die nog in te voeren wet een dik belegde boterham kan opleveren. Het is een kwestie van het goeie netwerk of het oprichten van een nieuw bestuursorgaantje of aanschurken tegen de uitvoerders van het nieuwe beleid. Een beetje vooruitzien want zeg nou zelf als je wil graaien moet je kunnen vooruitzien.

Het is zo een jaartje of twee geleden dat de hele Arena volstroomde met tienduizenden juffen en meesters, docenten en leraren die voor deze ene keer zelfs aangemoedigd werden om te staken en hun stem te verheffen tegen de bezuiniging die ex-minister Marja had aangekondigd. Een bezuiniging van maar liefst 300 miljoen op de rugzakjes en speciaal onderwijs. De arena was te klein, het kon niet, het mocht niet en zuster Marja haalde bakzeil en draaide de bezuiniging terug. Drie hoeraatjes voor het stakende volk. Ik vraag mij af waarom er nu geen juf, geen meester, geen docent, geen vakbond, niemand maar dan ook niemand de mond opendoet over een bezuiniging op de jeugdzorg van 300 miljoen.

Ik hoor het al zeggen ‘ja maar Jesse dat is jeugdzorg, dat is heel wat anders’. Laat ik proberen duidelijk te maken met een klein voorbeeldje dat die bezuiniging op de jeugdzorg op hetzelfde neerkomt als die 300 miljoen van Marja.

Zoals jullie weten wordt de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Een ambtenaar die welgeteld 10 cursusdagen ‘jeugdpsychiatrie’ achter de rug heeft zal zich in de toekomst mogen buigen over de zorg aan onze jeugd. Voor de goede orde, om zich jeugdpsychiater te mogen noemen staat een opleiding van basisarts ( zes jaar) met een specialisatie psychiatrie ( 3 jaar). Ambtenaren kunnen hetzelfde in tien dagen???? Enfin, het blijkt in Nederland zo te zijn dat de vlag al lang de lading niet meer dekt. Tot zover is alles dus normaal. Maar wat zien we gebeuren, het graaiersgilde is op pad.

Surf eens naar de website van OSVO (www.verenigingosvo.nl). Hierin zijn, volgens de website, alle maar dan ook álle schoolbesturen van Amsterdam met elkaar verenigd met als doel  ‘het (doen) ondernemen van initiatieven ten behoeve van beleids-vorming en uitvoering in de vermelde onderwijssectoren.’ Dit zegt natuurlijk niets, wat we wel gewend zijn van deze clubjes. Even verder kijken en dan blijkt dat er goede banden worden onderhouden met de VO-raad, de PO- raad en ook wel met de MBO-raad en jawel ook de samenwerkingsverbanden die straks verantwoordelijk zijn voor de goede uitvoering van ‘het passend onderwijs’ blijken kind aan huis waarmee warme contacten worden onderhouden.

Het is eigenlijk zo transparant als maar zijn kan. De overheid geeft jeugdzorg een budget, de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, kloppen met een door de school gesignaleerd probleemkind aan bij jeugdzorg ( de gemeente dus) en de ambtenaar jeugdpsychiater met tien cursusdagen bepaalt onder meer aan de hand van het budget wat ‘passend’ is voor het probleemkind. Het samenwerkingsverband koppelt dat ‘passende’ terug met de schooldirecteur die aan de juf en meester oplegt een handelingsplan te maken en het probleemkind te voorzien van ‘passend onderwijs’ dat ‘past’ binnen het ‘passend budget’. Wat zoveel wil zeggen als ‘juf of meester, doe je best, als het maar geen geld kost.’

Wat OSVO hier mee te maken heeft? Schrijven ze zelf ‘initiatiefnemer te zijn voor gezamenlijke beleidsvorming- en uitvoering’ Vooral dat uitvoeren van onder andere de wet op het passend onderwijs, is belangrijk. OSVO is een mooi opgetuigd netwerk van ‘bevlogen’ mensen die kunnen vooruitzien en weten waar Abraham de mosterd vandaan haalt. En ik weet verdorie niet waarom de voorzitter van het clubje een burgemeester moet zijn, Oja, toch… jeugdzorg-gemeente.

Maar eerlijk is er eerlijk, er zijn tientallen van dit soort clubjes in dit land. Ik vraag me allen maar af wie dit allemaal subsidieert.

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 13-10-2013
 iemanddoetiets.nlAangezien ik een ervaringsdeskundige ben wat betreft in de clinch liggen met bestuurderen en andere hotemetoten uit het onderwijs en ik mocht ervaren hoe de ratten lopen ( inderdaad niet de hazen), wil ik een moedig iemand hier op deze blog effe in het daglicht brengen. Stoer vecht ex-docente D. Hupkes tegen haar ex- werkgever. Niet in een achterkamertje, niet in het donker en duister zoals schoolbestuurderen dat zo graag willen want hun leugens en daden schuwen het daglicht, maar open en bloot en op het internet met haar eigen website. Hier legt ze haarfijn het hoe, waarom, en waar uit van haar actie. De moeite waard om een bezoekje te brengen, enne... geef ook een schouderklopje, ze kan het best gebruiken. www.iemanddoetiets.nl


----------
 
Datum: 6-10-2013
 Alles van waarde is weerloos.

 

Je kan veel van de minister van onderwijs zeggen, maar niet dat ze zich niet bemoeit met het onderwijs. Integendeel, als een olifant door een porseleinkast hobbelt ze door het onderwijslandschap en laat een spoor van vernieling achter. In haar niet te stuiten eigenwaan van allesbeterweter en als de ultieme vooruitgeschoven generaalspost van de onderwijswerkgever regeert ze over het onderwijs per decreet. Wie het niet eens is met haar bestuurlijke zienswijze hoeft niet eens aan te schuiven aan wat zij een ‘onderhandeling  tafel’ noemt maar in feite meer aanleunt bij een politbureau dan bij een democratisch poldermodel.

De onderwijscoöperatie is haar een doorn in het oog en wordt dan ook volledig genegeerd. Bij de minister is het simpel ‘voor en door leraren’ bestaat niet, kan niet, mag niet. In haar ogen is een leraar een noodzakelijk kwaad, een uitvoerder van haar decreten, een schlemiel die als was moet zijn in de handen van haar vriendjes bestuurders. Een vereniging zoals Beter Onderwijs Nederland is een luis in haar pels, en luizen verplettert Jet met de hak van haar pumps.

Het lerarenregister moet en zal een goudmijn worden voor de bestuurders en de CBE Group ( spreek uit als kroep). PéPé kruipt al maanden als een slijmerige slak in de schaduw van de minister en bestuursvoorzitters van de overkoepelende onderwijsraden. Miljoenen heeft hij al toegezegd aan VO-raad en MBO raad, als er maar een register komt de voor de onbevoegde docent met een bijbaantje. De minister van onderwijs had wel oren naar het ‘register der onbevoegde docenten’ als een buitengewone kans om het lerarentekort in één klap op te lossen. Iedereen die denkt ‘de leraar heeft een luizenbaan’ mag zich inschrijven in het register. Geen vakkennis? geen probleem. Onbevoegd? Graag inschrijven asjeblief. Geen ervaring? Aha een junior-docent die veel begeleiding krijgt dank zij de ingepikte ‘ouwe lullen uren’ van de BAPO. Geen pedagogisch didactische bagage? Volg een paar ‘dure’ cursusjes bij onze vrienden van de CBE kroep en alles is OK. Met een beetje geluk krijgt Jet het in haar eentje voor elkaar dat Nederland in Europa het enig land zal zijn zonder lerarentekort en zonder lerarenopleiding en natuurlijk met excellente scholen die de vooruitgang in de kenniseconomie zullen waarborgen. Mag ik een teiltje?  

1 jaar, 1 jaartje maar heeft onze minister van onderwijs nodig gehad om het gehele onderwijs uit te leveren aan raden, adviseurs, samenwerkingsverbanden, zweefteven, luchtfietsers, mooipraters, en andere geldverslindende bergkwabalen. 1 jaartje maar om het Nederlandse Onderwijs over te leveren aan de nukken van een werkgeversbende die tot nu toe zich alleen maar heeft bekommert om de altijd aanhoudende geldstroom breder en breder te maken. 1 jaartje maar om alles wat binnen het onderwijsgebouw tot baantjesmachine voor mislukte politieke vriendjes gemaakt kon worden om te toveren tot baantjesmachine waarin het goed toeven is.

Boven het bed van de minister hangt de spreuk “alles van waarde is weerloos” en elke avond leest de minister die spreuk en denkt: ‘Klopt!’ waarna ze met de glimlach van de despoot om haar lippen in slaap valt.

 

Jesse Jeronimoon

   

 
----------
 
Datum: 19-09-2013
 KAPPEN, NU!

 

Ik heb de onhebbelijke gewoonte om bij cao’s, convenanten, overeenkomsten en alle andere soorten van schriftelijke afspraken eerst te kijken wie de ondertekenaars zijn. Dus ook bij het onderwijsakkoord scrolde ik onmiddellijk naar de laatste pagina. Dat de handtekening van Walter Drescher van de Algemene Onderwijs Bond er niet bij stond verbaasde mij niet. Die hadden al laten weten dat ze de onderhandelingstafel hadden verlaten en verder niet wilden meewerken aan deze onzin. Ook de Leraren In Actie Bond was wegens ‘te klein’ geen gesprekspartner van minister, staatsecretaris en onderwijswerkgevers. De werknemers mochten zich gesterkt voelen in het feit dat het CNV, de vakbond van ‘leraren doen het niet voor het geld’, als een Judas wel aan de onderhandelingstafel bleven zitten. Ik vroeg me af waarom de handtekening van de onderwijscoöperatie er niet onder stond.

De onderwijscoöperatie vóór en dóór leraren mocht van Jet ook niet aan tafel wegens ‘te weinig meegaand’ met de plannetjes van Jet en die zijn niet, ik herhaal, niet van het slag Beter Onderwijs voor Nederland. Dat is duidelijk te lezen in dat hele onderwijsakkoord. Het ademt tussen de regels door een zure walm van poen schuiven naar bestuurders, adviseurs en snelle adviserende graaiertjes.

Wie goed leest weet nu al dat de aanpassingen die de onderwijscoöperatie had bedacht omtrent de wet BIO, je weet wel van de competenties, en dat al een jaartje of zo onderaan in de la van Jet ligt, daar ook netjes blijft liggen. Wat dan weer de weg vrij maakt om in 2017 alleen nog ‘bevoegde’ docenten voor de klas te hebben. Immers het lerarenregister zoals bedacht door de onderwijscoöperatie is ook van de baan en de VO raad met zijn CBE Group ( spreek uit als kroep) halen hun plannetjes lachend boven tafel. Hún lerarenregister is er eentje van verplichten, wetjes, regeltjes die als gevolg hebben dat elke lulhannes zich kan inschrijven in het register, een paar cursusjes volgt bedacht door de CBE Group, na een tijdje een afvinklijstje ‘verworven competenties’ bezit en op basis van dit alles zich, omdat er een enorm lerarentekort aan zit te komen volgens de VO raad, een ‘bevoegd docent’ mag noemen.

De urennorm wordt 1000 uur maar als ik het goed begrepen heb van onze staatsecretaris is dat geen harde eis. Scholen die een ‘goed’ inspectierapport hebben worden niet gecontroleerd op die urennorm. Daarvan gelooft de staatsecretaris op de blauwe ogen van de bestuurder dat het wel snor zit met die uren. Scholen met een ‘slecht’ inspectierapport daarentegen zullen dan nog meer gevisiteerd worden en dan wordt er vooral gekeken naar het volbrengen van het aantal uren. Gekker kan het niet worden in dit onderwijsland. De regeling voor oudere docenten verdwijnt en dat moet dan weer genoeg geld opbrengen om de jongere docenten een loonsverhoging te geven. Dit moet in de volgende CAO allemaal worden vastgelegd en dan wel vóór 1 juni want anders gaat de loonsverhoging niet door heeft Jet gedreigd.

Ook wordt er het een en ander aan de bekostigingssystematiek verandert. Zo zullen alle ‘oormerken’ verdwijnen zodat de bestuurder niet meer gehinderd wordt door sommige budgetten die verplicht besteed moeten worden aan het doel waarvoor het bestemd is. Nog even en de bestuurder heeft een loon op de ‘Balkenendenorm’, jaarlijks een bonus en heeft buiten de auto met chauffeur ook de beschikking over het privé vliegtuig van de school om op gezette tijden de internationale Europese connecties met een bezoekje te vereren.

We hebben in het onderwijs te maken met een machtsgeile minister. Eentje die zich bemoeit met wat er in de CAO’s komt te staan en wanneer die CAO’s klaar moeten zijn. Die in haar eentje beslist wie er aan de onderhandelingstafel mag zitten, wetsvoorstellen in de la laat liggen omdat haar vriendjes bestuurders liever met competenties werken dan met vakkennis, bevriende oud onderwijsambtenaren een  lucratief lerarenregister cadeau geeft en bestuurders financieel bevoordeelt. Dit alles ten koste van goed onderwijs en de mensen voor deklas.

En de onderwijscoöperatie kan niet anders dan zwijgen en ja knikken. Er werd hun niets gevraagd, ze vertegenwoordigen immers de leraar en die mag geen toontje meezingen in de prelude van Jet. De onderwijscoöperatie zo fier ten doop gehouden een jaartje of twee geleden is de grote schlemiel in dit alles, de ‘biggest loser’, de pineut en de spreekwoordelijke geslagen hond.

Zo een onderwijscoöperatie stelt niets voor, daarom, KAPPEN, NU! Direct mee ophouden, weg van dat geouwehoer op niks af, BON moet nu uit die slangenkuil stappen, niet morgen, niet overmorgen maar NU, direct, stante pede. Daarna even uithuilen bij Walter en dan weer aan de slag. Jet kreeg het voor elkaar om in dat ene jaartje pluche zeven jaar BON ongedaan te maken. Wat niet wegneemt dat de vereniging er staat, fier overeind en sterker dan ooit. Kom op, uithuilen en opnieuw beginnen. NU!

 

J.Jeronimoon   
----------
 
Datum: 13-09-2013
 Hopman Paultje

 

Nee hoor, hij hoefde helemaal niet te solliciteren, zelfs niet aan vrienden en kennissen stilletjes laten weten dat hij wel iets zag in het baantje van hopman bij de VO raad. Zo werkt het niet in het bestuurlijk gremium van Nederland. Voor dit soort baantjes word je namelijk gevraagd. Competenties worden niet gevraagd, alleen een beetje bestuurlijke ervaring, beetje bekend staan als ‘bruggenslager’, weten hoe de hazen in den Haag lopen, en heel veel telefoonnummers van Kamerleden en ex-Kamerleden onder de knop en je bent in de picture voor de meest lucratieve baantjes bij bestuurlijk Nederland.

Dus hopman Paultje is gewoonweg gevraagd of hij het zag zitten om het klusje bij de VO raad op te knappen. Jaartje of vier geen reisjes voor de IKON naar derde wereldlanden maar een zeteltje in de ivoren onderwijstoren. En vanuit dat zeteltje kijken of zijn projectje van ‘eet en appel en meer bewegen’, de anti-obesitasactie in het basisonderwijs waar hopman Paultje ook zijn krullenbol voor leende, een beetje aanslaat. Want voor Paul geldt dat het basisonderwijs en het VO eigenlijk toch één pot nat is, het heet niet voor niets ‘voortgezet’ onderwijs. En nu vooral omdat het passend onderwijs zich straks uitstrekt van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

Ik ben wel blij met hopman Paultje als voorzitter van de VO raad. Zeg nou zelf, bij de naam Sjoerd Slagter denkt toch de hele goegemeente aan de voorzitter van MAX de bejaardenomroep en niet aan een bestuurder in het onderwijs. Dank zij hopman Paultje staat het onderwijs in Nederland weer lekker te kijk. Telkens hopman Paultje van zich laat spreken kan niemand zich nog van de indruk ontdoen dat het onderwijs de stalling is van ex- en mislukte Kamerleden. Plots, zo maar uit het niets weet de hele Nederlandse bevolking dat er iets bestaat zoals de VO raad. Misschien zijn er nog een paar mensen over die het na de eerste verbijstering de moeite vinden om te googelen kwestie van te ontdekken wat een belastinggeld verslindend monster zo een raad wel is.

Hopman Paul is de linksige opvolger van de christelijke Sjoerd Slagter. Het openbaar onderwijs loopt zich nu al warm, eindelijk iemand die toch meer aanleunt tegen hun overtuiging dan Sjoerd die iets had van ‘de kerk in het midden laten’.

Zelf herinner ik mij Paultje nog het best als de bezielende leider van de havenstaking. Dat kleine schriele mannetje met krullenbol die hoog op een stapel pallets naar de bonkige havenarbeiders schreeuwt dat het maar eens over moet zijn met de uitbuiting van de arbeider. En daarna ging Paultje de politiek in zoals alle vakbondsleiders dat doen. Het schreeuwen werd onderhandelen, de stapel pallets een kek blauw zeteltje met wapenschild in de kamer en de bonkige havenarbeiders veranderden in opgeblazen mannetjes in driedelig pak. Hopman Paultje voelde zich als een vis in het water op het Binnenhof. Tenminste, voor een tijdje. Want al snel kwam al dat politiek geneuzel Paultje de neus en uit en keerde weer naar de werkvloer. Nou ja, werkvloer is veel gezegd. Paultje was ondertussen de massa ontstegen, de wilde haren verloren, en zelf toch al een beetje afgevuld. Hij was niet meer de gelijke onder zijns gelijke. Contemplatie werd gezocht in reisjes naar Verweggistan in opdracht van de IKON. Zielige negerkindertjes die hun dagelijkse kostje bij elkaar scharrelen op de vuilnisbelten van de grote stad bleken een interessant tussenstukje in de wat warrige loopbaan van Paultje.

Misschien was de anti-obesitas projectje in het basisonderwijs wel de wake-up call voor Paultje. Na de haven, de tweede kamer, de vuilnisbelten van Manilla eindelijk de bestemming gevonden, het Nederlandse onderwijs. Leuk voor Paultje, hopman van de graaiersbende die zich onderwijsbestuurder noemt. Als dat maar goed gaat voor Paultje.

Jesse Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 4-09-2013
  

 

Immoreel geboefte

 

En dan was het schooljaar nog niet eens in heel Nederland begonnen of het eerste onderwijsschandaal  was krantenvoer. Bestuurders die jarenlang handjeklap deden met louche uitzendbureautjes en met het uitdelen van nepdiplomaatjes voor nep-opleidinkjes echte euro’s in de zak staken. Voor dat  lucratieve handeltje werd er vanuit het schooltje een bedrijfje opgericht, zzp-ers ingehuurd, want die zijn makkelijk te ontslaan, en zolang als mogelijk de inspectie op afstand gehouden. Dat op deze manier ‘bedrijfje spelen’ desastreus moet aflopen weten we ondertussen. Tientallen miljoenen schuld, ‘scholingsbedrijfje’ op de fles, alle personeelsleden de deur uit, en het geboefte die dit allemaal hebben bedacht blijven ook na de gedwongen reorganisatie netjes zitten waar ze zaten.

De PO-raad heeft zijn aangesloten leden een voorbeeldbrief gestuurd om bij de ouders geld bij elkaar te bedelen. De basisscholen hebben namelijk een acuut gebrek aan pecunia en aangezien het crisis is en ook de overheid de hand op de knip moet houden, blijkt een bedelactie bij de ouders nog de enige mogelijkheid te zijn. Uit de voorbeeldbrief komt het geluid van gekreun en gesteun en ‘ach, zie eens hoe zielig ik ben’. Maar ook de geur van verrotte leugens en bedreiging komen de lezer tegemoet.  Ik geef ouders het advies, alvorens 1 cent te storten op de bankrekening van de zielige gluiperd die zich onderwijsbestuurder noemt, één simpele vraag te stellen. “Mogen wij de jaarrekeningen van de afgelopen vier jaar bekijken, om te zien hoe en aan wat het geld in die afgelopen jaren is gebruikt?” Het antwoord is natuurlijk: “ Nee, dat mag u niet. En als u niet snel geld overmaakt zullen we alsnog moeten overgaan tot het ontslaan van een deel van onze juffen en meesters, waardoor uw kind slecht onderwijs krijgt.” Intimidatie is een beproefd middel in het onderwijs.

Bij de eerste fusiegolf vielen de spreekwoordelijke gymleraren omhoog. Docenten die een hekel hadden aan het handwerk van les geven zorgden als de wiedeweerga en met veel ellebogenwerk dat zij op het heerlijke managementpluche terecht kwamen.  Domme koekenbakkers, afgeleefde gymdocenten, verwarde natuurkundedocenten, gluiperige handwerkdocenten, uitgebluste biologieleraren en New speak ratelende ICT-adepten gingen voortvarend aan de slag op hun onderwijsschip. Hun doel? Aanzien, en schaal 17 of hoger, c’est tout. Je mag ze verwijten dat ze gewoon in al hun domme naïviteit het onderwijs hebben opgezadeld met een nieuw soort van bestuurder voor wie aanzien en schaaltje 17 bijlange na niet genoeg bleek te zijn.

Na de generatie halfwassen fusiepioniers kwamen de afgegleden politici, ambitieuze gemeentesecretarissen, ex-burgemeesters en andere bestuurdertjes ‘in de grondverf’op zoek naar een lucratiever baantje mét bonus. Zij begonnen aan de grote uitverkoop van het onderwijs. Zij bestuurden de scholen op hun onovertroffen onverantwoordelijke politieke manier zodat het adviseurs schorem van heel Nederland vaste grond onder de voetjes kreeg in het onderwijs. En natuurlijk bouwden ze nieuwe schoolgebouwen omdat elke onbenul die zichzelf bestuurder noemt zijn naam in gouden inkt in de geschiedenisboeken wil zien.

En samen met hun kwam het slechtste van het slechtste bestuurderssoort het onderwijs binnen gewandeld. Het zijn de bestuurdertjes-met-netwerk.  Zij waren het die het onderwijs als ‘bedrijf’ wilden zien. Weliswaar een bedrijf zonder risico en met subsidiepotten die nagenoeg altijd werden bijgevuld door de vriendjes uit de politiek. Diplomafraude, faillissementen, derivatenhandel, beleggen in vastgoed, ijslandbankie-rekeningen en al die andere schandalen van de afgelopen jaren. Onderwijs is en was de enige manier om zo veel en zo lang mogelijk te graaien, zeker niet tot verheffing van het volk.

Bedrijfjes met nepopleidingen en nep diploma’s, bedelbrieven om het eigen graaigedrag onzichtbaar te maken, ‘iederwijs’ verkopen als een i-padjes school, twee dagen per week de school besturen omdat er te veel bijbaantjes zijn die ook moeten worden ingevuld en van de school toch de hoofdprijs in loon eisen, en nog zo wat van die onwelriekende dingetjes meer. Bestuurders? Immoreel geboefte bedoel je.

 

J.Jeronimoon 
----------
 
Datum: 2-09-2013
 In antwoord op uw brief,

 

Het is een goede gewoonte om als staatsecretaris in het begin van het schooljaar het middelbaar onderwijs duidelijk te maken wat uw plannen zijn voor het komende schooljaar. U liet uw licht schijnen over de nog in het duister gehulde toekomst van ons Nederlandse onderwijs.

Wij, u weet wel de generatie van vóór de Mammoetwet, opgegroeid en gevormd in wat u zo smalend het ‘industriële proces’ noemt moeten al jaren met lede ogen aanschouwen dat in ons onderwijs de middelmaat hoog tij viert. Wat dat betreft zijn we het roerend eens. Maar uit de rest van uw brief stijgt de onaangename geur van zweefliegerij, luchtfietserij en new speak op. Mag ik er u op wijzen dat het uw generatie is die de middelmaat tot norm heeft verheven.

Uw generatie ziet ‘talent’ als aangekeken worden met verwonderde blikken, schouderklopjes, toejuichingen en sympathiek worden gevonden. Daarom wil u een einde maken aan het ‘industriële proces’. Volgens u is het talent gebaat bij het individuele leerproces, gestuurd door het talent zelf en omgeven met de nieuwste technologische snufjes. Het talent zal op eigen kracht de lof en de roem oogsten waar het recht op heeft. En laat dat nu net de kiem zijn voor de door u verachtte middelmaat.

Mijn generatie werd gevorm door leermeesters die stuk voor stuk gepokt en gemazeld waren in de pedagogiek, didactiek en het vak waarin ze les gaven. De ‘talenten’ waar u het zo veelvuldig in uw brief over hebt, werden door onze leermeesters niet ‘ontdekt’, het talent bood zich aan. Het ligt in de aard van talent dat het onzichtbaar is voor anderen en voor zichzelf. Niemand weet op voorhand waar en wanneer het opduikt, achter een hoekje verdwijnt of het zich schuil houdt. Het echte talent bestaat wanneer het niet bestaat. Op het ogenblik dat het benoemt wordt is het de nek al omgedraaid. Alle benoemde talenten zijn valse talenten omdat zij niet de tucht van nederigheid hebben doorstaan. Met dit besef was het voor onze leermeesters de kwestie om het talent te benutten, om de ruwe doffe steen te slijpen tot die briljant glinsterende diamant. Als geen ander wisten onze docenten dat talent op zichzelf leidt tot niets. Discipline, inzet, orde, regelmaat, en soms dwang en tucht waren de werktuigen van onze leermeesters om de talenten tot bloei te laten komen. Zonder deze werktuigen dooft het talent en verwordt het tot een zielig hoopje ‘gelijkhebberij’.

Uw brief ademt de sfeer van de onderwijshervormers, de vernieuwers die reeds een decennia lang het onderwijs onderwerpen aan een vergaarbak van theorietjes, paradigmashiften en de meest absurde leermethoden. Waar het ‘industriële proces’ de samenhang, tolerantie en mededogen voor de minder getalenteerde onder ons institutionaliseerde, vernietigde de individualisering van het onderwijsleerproces dit alles maar vernietigde evenzeer de hoeders van ons onderwijs, onze leermeesters en docenten.

Waar ik vroeger dacht dat het prettig zou zijn vele herinneringen mee te dragen, veel kennis te vergaren, soms gewoon om op terug te zien, besef ik nu, na het lezen van uw brief wat een onnoemelijke kwelgeest mijn geheugen is geworden. Ergens moet ik vroeg of laat beseffen dat alles onherroepelijk voorbij is. Moet ik beseffen dat de hoogtepunten van mijn generatie, met Nobelprijzen als grootste eer, onherhaalbaar zijn geworden, ook als de kans zich aan zou dienen. Wij zijn omringd door uw generatie, een generatie, zoals u het zo prachtig verwoordt, van opdringerige onbenullen, zeurend over het gelijkheidsbeginsel, klagend over ‘de middelmaat’ en zich ver verheven voelend boven de hardwerkende ‘ouderwetse’ docent.

Uw brief is een grafrede op het ‘industriële proces’, een morbide geschrift over honderden jaren kennis delen als maatschappelijk en cultureel doel, een requiem voor de leermeester en zijn leerlingen en een ode aan de hebzuchtige en misleiders. Uw brief is een in een steen gebeitelde belofte aan al diegene die niet in staat zijn goed onderwijs te geven om het slechte onderwijs van anderen te begeleiden, een mooi gebaar aan diegene die ‘talent’ hebben voor plunderen en graaien.

 

J. Jeronimoon 

 
----------
 
Datum: 26-08-2013
 Ondertussen in een andere wereld.Terwijl de bestuurders in het onderwijs zich meer en meer ontpoppen als immorele boefjes die maar al te graag tegen betaling het hulpje zijn van al dan niet legale louche uitzendbureautjes die kicken op papiertjes met in krulletters ‘diploma’, omdat dat al snel 2700 euro per papiertje opbrengt, speelt zich in de rafelranden van het onderwijs een drama af. We zien het niet, te veel gefocust op de talentrijke VWO- er zijn we ons te weinig bewust van het enige feit dat voor een enkele tienduizenden van de kinderen van een mindere God, talent of niet, de onderwijscarriere wordt opgeheven.

In het jaar 2000 werd onder toenmalige staatsecretaris Adelmund het MLK ( moeilijk lerende kinderen) opgeheven. Het gehele speciaal voortgezet onderwijs werd op de schop genomen. De Regionale opleidingscentra ( REC) werden ingevoerd en de leerlingen met een vlekje werden onderverdeeld in de clusters van 1 tot en met 4. Het LOM-MLK onderwijs werd het praktijkonderwijs ( PrO). Vooral de instroom in het MLK onderwijs werd hiermee aan banden gelegd. Een verwijzingscommissie bepaalde of een leerling toegelaten werd tot het PrO. Om duidelijk te maken welke leerlingen het PrO bevolkt, één van de verwijsindicatoren ( een tamelijk harde indicator trouwens) is een IQ van minder dan 70. We hebben het dus over wat ik maar eufemistisch de rafelranden van het onderwijs noem.

De bedoeling van de staatsecretaris was om het PrO te zien als eindonderwijs. Dus geen diploma maar een werkplek. De talenten onder de PrO leerlingen, die misschien als mogelijkheid hadden door inzet, discipline, groei enz… toch door te stromen naar het reguliere onderwijs in een ROC, zagen hun onderwijsdoorstroming afgesneden. Maar dat was buiten de waard gerekend. Het ROC zag natuurlijk ook de enorme hoeveelheden subsidie die ze hiermee zouden mislopen en stelden al snel de AKA opleidingen voor. Opleidingen typisch voor de PrO en andere VSO leerlingen op het assistenten-niveau. Niveau 1l met de mogelijkheid om door te stromen naar niveau 2.

Iedereen blij. Voor de talentrijke praktijkschool leerling was er een doorstroom mogelijkheid gecreëerd, het ROC kon zijn cohort leerlingen aanvullen en daarmee zijn kassa en de docent van de praktijkschool zag zijn dagelijkse taak, de ontplooiing van zijn leerling, beloond in een vervolgopleiding voor zijn pupil.

Maar we hebben eventjes niet opgelet. In het begin van juni heeft de eerste kamer het wetsvoorstel op het MBO goedgekeurd waarin de AKA opleidingen niet meer terug te vinden zijn. Afgeschaft, opgeheven, zeg maar dag met het handje tegen de vervolgopleiding voor de praktijkschool leerling. Maar de ROC’s zouden geen ROC heten als er geen oplossing was voor het binnenhalen van de nodige financiële tegemoetkomingen vanwege het rijk. Ze hebben de ‘entree-opleidingen’ bedacht. Dit houdt in dat de praktijkschoolleerling (-70 IQ weet u nog) zich mag inschrijven op de opleiding en daarmee recht heeft op drie maanden bijspijkeren in rekenen, Nederlandse taal en Engelse taal. Na deze drie maanden krijgt de leerling dan een ‘bindend advies’ omtrent een mogelijke vervolgopleiding. Je hoeft geen groot licht te zijn om nu al te beseffen dat het ‘bindend advies’ iets zal zijn in de zin van ‘u kan het pand verlaten door dezelfde deur waardoor  u bent binnen gekomen’. De centen zijn dan wel al deels binnen.

Ik hoor het al, ik ben weer te negatief. Laat ik het zo zeggen, het MBO weigert nu al leerlingen met het stempel autisme, dyslectie, ADHD, en enkele andere ontwikkelingsstoornissen, jazeker ook VMBO-ers met een vlekje weten waar het gat van de deur zit bij het ROC. Neem daarbij dat de AKA of assistentenopleidingen veel meer geld opbrengen in samenwerking met een louche uitzendbureautje. De opleiding zelf dan ook niet veel hoeft voor te stellen als ze maar afgesloten wordt met een ‘diploma’ en dat alle ‘leerlingen’ geen vlekje hebben en dus ‘gemakkelijk zijn’, dan is 1 plus 1 al snel bij elkaar opgeteld.

Komt daar nog eens bij dat in de toekomst de samenwerkingsverbanden van het passend onderwijs zullen uitmaken wie naar het praktijkonderwijs mag, dan weten we nu al dat het PrO en de leerlingen en de docenten van het PrO een zinkend schip bevolken. Maar ach, wie maakt zich druk om de rafelranden van het onderwijs?

 

J. Jeronimoon    
----------
 
Datum: 21-08-2013
  

De dikke deur.

 

Lang geleden was ‘het hoofd der school’ een naar alle waarschijnlijkheid ‘overgewaardeerd’ lid van de maatschappij. In steden en dorpen was hij op het voetstuk verheven waar hij zich mocht verlustigen in de aanwezigheid van notaris, burgemeester en advocaat. Merendeels politieke benoemingen zorgden voor het ‘verhevene’ van het ambt. Maar de pied-de- stalles-bestuurders was geen lang leven beschoren. Langzaam maar zeker werden de ‘boven-ons-gestelde-hoofden-der-school’ van hun voetstuk gestoten door ‘de directeur van de basisschool’.

Nog niet zo lang geleden waren deze directeuren door dorp en stad gewaardeerde leden van de gemeenschap een soort van duveltjes-doet-al. Als ware kampioenen in organiseren,  uitmuntende regelaars, en vooral meesters in ‘meesterschap’ stonden ze voor de klas en waren tegelijkertijd directeur, musical- schrijver en componist, aanspreekpunt voor de collega’s juffen en meesters, verantwoordelijk voor buitenschoolse contacten met boeren, burgers, buitenlui en wetgevers, en waar nodig hoeders van de uitgangspunten van het onderwijs. Onderwijskundigen door ervaring en meer dan volleerd in pedagogiek en didactiek. Streng indien nodig en zalvend op zijn tijd. Tevens waren ze lid of bestuurslid van verschillende verenigingen in dorp of stad en werd hun mening meer dan op prijs gesteld.

Velen hebben het geweld van de fusies, de nieuwe bestuurslagen en de vernieuwingen binnen het onderwijs vanaf de zijkant, wegens vroegtijdig met pensioen,  met lede ogen aangezien want ondanks hun uittreden hebben ze hun school en onderwijs nooit uit het oog verloren. Hún onderwijs zit onder hun huid en word pas verwijderd door de maden, die in het zwarte kleed der aarde zich te goed zullen doen aan vel en vlees. Het bewijs daarvan vond ik in de overvloedige ‘fanmail’ na het uit brengen van mijn boek ‘het nieuwe leren van de keizer’. Het overgrote deel kwam van de ‘directeuren in ruste’. Soms om mij op mijn falie te geven voor de achtergebleven spel- en taalfouten ( ik buig en strooi as op het hoofd), ook nadat de redactie van de uitgever de stofkam door het werkje had gehaald ( schop voor de kont voor de redacteur) maar altijd weer die riem onder het hart en  het ‘vooral zo doorgaan’ voor het heil van hún betere onderwijs.

De directeuren van vroeger zijn vervangen door ‘managers’ die bij God niet weten wat ‘basisonderwijs’ inhoudt, maar alles weten over vergaderen en vergaderingen manipuleren. Hun deur staat altijd open maar niet voor wat zij noemen ‘gezeur’, ook niet om een ‘moeilijke’ leerling terecht te wijzen, en al zeker niet om ‘partijen bij elkaar te brengen’. Ook staat hij niet meer voor de klas, heeft geen sjoege van pedagogiek of didactiek, geeft de opdracht om de musical in te kopen bij een of andere musical centrale en communiceert over het algemeen via mail, memo of dictaat. Bijna anoniem leeft hij in zijn doorzonwoning met te hoge hypotheek ( gevolg van het realistisch rekenen) in de leeuwerikstraat naast het anjerplein in de vinexwijk, volledig genegeerd door boeren, burgers en buitenlui.  

Kortom, de basisschooldirecteur van vandaag is het prototype van de manager die zich zonder enig verweer voor de kar van zijn ‘bestuur’ en samenwerkingsverband laat spannen. Kritiekloos en diep buigend voor zijn ‘meerderen’ voert hij opdracht na opdracht uit. Zadelt zijn ‘personeel’ met de meest onmogelijke lijsten, lijstjes, zorgplannen, scholingsplannen, leerlingvolgsystemen, leerlingachtervolgsystemen, verwijzingsformulieren,doorverwijzingsformulieren,  blablafolio’s, anti-jamaar cursussen en meer van dat soort onzin, op. Waar nodig zal hij met strenge hand reorganiseren en alle mogelijke ‘dwarsliggers’ de wacht aan zeggen of vervroegd met pensioen sturen. De enige trots die hij kent is het gevoel van de patjepeeër die de ouders meedeelt dat in opdracht van het overkoepelend bestuur de school wordt omgedoopt tot de ‘meest moderne’ i-padjes school. Als een ‘vieze man’ demonstreert hij op de ouderavond het gloednieuwe digiboard en neemt met een vals glimlachje het goedkeurend knikje van de ‘toevallig aanwezige’ voorzitter van de raad van bestuur, in ontvangst.

De pied- de- stalles van het ‘hoofd der school’ is reeds lang vervlogen tijd alsook de sociale ‘alleskunner’ die ‘de dikke deur’ zag als een geuzennaam. In hun plaats is de kruiperige manager gekomen die vooral in het komende schooljaar, bij alle voorbereidingen voor het passend onderwijs,  als voetveeg gebruikt zal worden door samenwerkingsverbanden en voorzitters van raden van bestuur van de mammoet basisscholen. Tot heil van de mammon.

 

J. Jeronimoon

 

PS. Waar ‘directeur’ staat bedoelde ik natuurlijk ook ‘directrice’. 
----------
 
Datum: 21-08-2013
 De website was een paar dagen niet bereikbaar, onze excuses daarvoor. Zoas het gaat met de moderne middelen zijn er soms haken en ogen die ineens niet meer in elkaar passen en dan krijg je van deze toestanden. Enfin, alles is opgelost ( met dank aan Aad vlag), net op tijd om het nieuwe schooljaar te verwelkomen, al dan niet op het i- padje. J.J. 

----------
 
Datum: 9-08-2013
  

Hier zijn we weer.

 

 

 

Zo, we maken ons op voor het nieuwe schooljaar. Bij van Dijck zijn ondanks het geweld van de i-padjes de schoolboeken als vanouds niet aan te slepen en Sjoerd maakt zich te sappel over de 1040-urennorm die toch moet doorgaan, bevel van hogerhand. Zo stilaan komen de managers, directeuren en bestuurderen uit hun zomerslaapholen gekropen. De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar moeten worden getroffen nog vóór de docenten, leraren en onderwijzers zich hebben ontdaan van hun vakantierust.

Je hoeft in dit land geen geleerde en knappe kop te zijn om te weten dat het komende schooljaar meer dan een desastreuze ramp voor de hele onderwijssector zal worden. Na de diplomafraude en ontslaggolf in het hoger onderwijs, de jammerlijke mislukking van het CGO en de faillissementen in het MBO gevolgd door een ontslaggolf wacht ons dit jaar een volledige malaise in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. Hiermee hebben de onderwijsmanagers het voor elkaar gekregen om het gehele onderwijsgebouw in elkaar te laten storten.

Je hoeft in dit land geen groot licht te zijn om te kunnen voorzien dat de invoeringen van het passend onderwijs zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs, het laatste duwtje in de rug richting afgrond zal geven. De graaiende schil rond het onderwijs wordt er alleen maar beter van.

Augustus 2014 is het dan zover. De samenwerkingsverbanden maken zich op om de potten te verdelen, samen met jeugdzorg, gemeenteambtenaren en heel veel adviseurs en advies gevende organen worden de plannen uitgestippeld om de leerlingen die om een of andere reden niet zo goed mee kunnen, tegen een exorbitante vergoeding voor de samenwerkingsverbanden al dan niet van de nodige hulp te voorzien. Het bedrag dat de overheid doneert is de norm voor de intensiteit en de duur van de nodige hulpverlening. Dat heet ‘passend onderwijs’, het geld moet ‘passen’ bij het ‘onderwijs’. Ik geef u op een blaadje dat het niet lang zal duren voordat de samenwerkingsverbanden luidkeels beginnen te roepen om veel meer geld om het onderwijs ‘passend’ te kunnen houden.

Wat natuurlijk al lang te voorzien en te verwachten was. Samenwerkingsverbanden ‘weer samen naar school’ die zich in de afgelopen jaren meer en meer profileerden als graaiende en gewiekste verbanden die als geen ander wisten hoe je leerlingen kan voorzien van een ‘rugzakje’, dat dan weer leeg gemaakt kon worden door hetzelfde verband, zijn indertijd door de minister aangesteld als de wegbereiders voor de invoering van het passend onderwijs. Ze zagen hun kans schoon om nog meer macht en nog meer poen te vergaren over de ruggen van basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en scholen voor speciaal voortgezet onderwijs.

Basisschooldirecteuren worden bestookt met memo’s, bindende adviezen, nieuwe regels, verslagen en andere papieren dwangbevelen van de samenwerkingstirannen. Zogezegd om van het passend onderwijs ‘een succes te maken’ maar eigenlijk bedoelt om de poen netjes te verdelen onder de leden van het samenwerkingsverband met dien verstande dat de school het kleinste deel beurt en de papieren rompslomp heeft alleen nut als het gaat om een soort van papieren mistgordijn voor de onderwijsinspectie en andere mogelijke pottenkijkers.

Enfin, we zullen er zeker dit schooljaar nog uitgebreid op terug komen op dat passend onderwijs. Ondertussen vraag ik mij af of er directeuren zijn die het aandurven om op te staan tegen de graaiende samenwerkingsverbanden. Anders gezegd, of er directeuren zijn die opkomen voor de aan hun toevertrouwde leerlingen, want voor de verbanden is ‘de leerling met een vlekje’ niet meer of minder dan een noodzakelijk kwaad.

 

J. Jeronimoon  

 

 
----------
 
Datum: 26-07-2013
 De nieuwe 'vakwerk' van de vereniging Beter Onderwijs Nederland is te lezen op hun website. http://www.beteronderwijsnederland.nl/nieuws/nieuwe-vakwerk
----------
 
Datum: 16-07-2013
  

Hand ophouden.

 

Vakantietijd! Moeten ook de PO-raad en de VO raad gedacht hebben toen ze in een duidelijk georkestreerde offensief heel hard begonnen te roepen om meer, meer, nog veel meer geld. Nu doen ze dat met enige regelmaat maar deze keer ging het gezeur om meer geld gepaard met een flinke belofte. ‘Niet meer geld, dan ontslaan we duizenden docenten’, was de belofte. De dirigent van het orkest had natuurlijk wel bedacht dat de belofte verstrekt kon worden door bij de minister en staatsecretaris de gevolgen van deze belofte sterk aan te zetten. ‘De klassen zullen weer als vanouds 33 tot wel 38 leerlingen hebben’, brrrrrrrr,  vooroorlogse toestanden. ‘Het kan niet anders, dit moet leiden tot kwaliteitsverlies’, ‘docenten zullen minimaal 1 lesuur per week ‘gratis’ les moeten geven’, ‘We kunnen niet meer voldoen aan de afspraken gemaakt over het functiegebouw’, en dat komt allemaal door de jarenlange bezuinigingen op het onderwijs.

Zo dat was stoer maar raden eigen moet er natuurlijk een stukje ‘zielig’ bij, iets in de trend van ‘jarenlang hebben we overal op bezuinigd maar nu kunnen we niet anders meer dan bezuinigen op ons docentenkorps’, lief hé? Het volk in de waan brengen dat alle overbodige managers, directeuren, onderdirecteuren, raden van bestuur, raden van toezicht, opleidingsmanagers, personeelsmanagers, teammanagers, teammmanagersondersteunersmanagers, en nog zo wat van die uit de duim gezogen functies, in de afgelopen jaren al zijn wegbezuinigd waardoor er alleen nog juffen, meesters en docenten rondliepen in die spiksplinternieuwe gebouwen met in elk lokaal een bord dat meer dient als externe verlichtingsbron dan didactisch materiaal. Een hypermoderne school met computerhoek, aangesloten op de professionele server zodat alle scholen onder het bestuur lekker met elkaar kunnen mailen in het eigen gesloten, en daardoor uitstekend controleerbaar, netwerk.

Nog maar net liet de rekenkamer ons weten dat het basisonderwijs niet in staat zal zijn om in 2014 het passend onderwijs in te voeren onder andere door een gebrek aan remedial teachers en ander professioneel personeel. En wat belooft de PO raad? Dat de schare remedial teachers die nog overbleef na de ontslaggolf ‘om voorbereid te zijn op de bezuiniging van 300 miljoen’, die trouwens na een ludieke staking in de arena van tafel ging, als eerste de laan worden uitgestuurd. Besturen is vooruitzien!

Dat de zoveelste roep om nog méér geld niets zal uithalen is nu al wel zeker, en dat er honderden misschien wel duizenden ontslagen zullen vallen is ook al zeker, alleen hebben die twee niks met elkaar te maken. Niet meer geld omdat het ten eerste vakantie is, ook voor onze overheid. Ten tweede omdat er geen geld is, crisis weet u nog? En ten derde omdat onze overheid het gezeik van de raden zat is en eindelijk de rekenkamer opdracht heeft gegeven om eens na te gaan waar die veertig miljard per jaar voor het onderwijs nu eigenlijk feitelijk aan uitgegeven wordt. Duizenden ontslagen, ten eerste omdat managers nog altijd denken dat de juf, meester of docent gemakkelijk vervangen kan worden door mevrouw Google en Sint Jobs en de revenuen van het reeds lang gepropageerde individuele leertraject mét coach  beter kan met een onbevoegde kracht dan met een grondig pedagogisch didactisch geschoolde kracht. Ten tweede, het dalend aantal leerlingen dat het onderwijs instroomt, een klein gevolge van een simpele geboortedaling van enkele jaren geleden. Ten derde, de gevolgen van fusies, samenvoegingen, samenwerkingen en meer van dat soort ongebreidelde schaalvergroting uit angst voor opheffing of megalomanisme vanwege het bestuurdersvolk.

Enfin, al bij al, het is weer eens komkommertijd, het is vakantie, alle docenten, juffen, meesters, leerlingen en ouders logeren buiten Nederland of op een andere plek in Nederland dan het eigen huis en lezen geen krant, kijken geen Televisie, Pauw en Witteman zijn er ook al niet en daardoor weten al die managers, bestuurders en andere hotemetoten geen raad met die overvloed aan tijd nu ze een tijdje hun geliefde hobby van ‘personeeltje pesten’ niet uit kunnen oefenen. Dus dan maar over naar de andere nog meer geliefde hobby ‘hand ophouden bij de overheid.’

 

Jesse Jeronimoon 
----------
 
Datum: 3-07-2013
  

Gepast onderwijs.

 

 

Volgens de rekenkamer is het basisonderwijs niet klaar voor de invoering van het passend onderwijs per 1 augustus 2014, over een jaartje dus. De bedoeling van het passend onderwijs is niet meer of minder dan een ordinaire bezuiniging op het speciaal onderwijs. Minder kinderen ‘met een vlekje’ naar het speciaal basisonderwijs en meer kinderen ‘met een vlekje’ in het gewone basisonderwijs. De ‘gewone’ juf of meester moeten er maar voor zorgen dat de kinderen ondanks mogelijke leer-, opvoedings-, en gedragsproblemen ‘gepast’ onderwijs krijgt, wat dat ook moge zijn.

Je hoeft geen ‘ziener’ te zijn om te weten dat het passend onderwijs een draak van een onderwijsvernieuwing is . Een vernieuwing die bij voorbaat gedoemd was te mislukken. Volgens de minister is er een verkeerd beeld ontstaan over dat passend onderwijs, volgens de PO raad is er te weinig geld voor het passend onderwijs, en volgens de rekenkamer zijn er te weinig ‘kennisdragers’ zoals remedial teachers en interne begeleiders voor een prettige invoering van het passend onderwijs.

Wat de minister bazelt is het aanhoren niet waard. Een minister die het voor elkaar krijgt de vakbonden zo het bloed onder de nagels vandaan de te halen dat de vakbond zich genoodzaakt ziet om de onderhandelingstafel van het onderwijsakkoord te verlaten toont aan geen enkele affectie te hebben met de werknemer of de gewone docent. Een minister die op een lamme maandagochtend een tirade afsteekt over docenten die met de deuren open al feedbackend en intervisionair hun lessen moeten verzorgen en die op een gure dinsdagochtend het stinkend potje Amarantis snel toedekt waarna ze op de frisse woensdagochtend met knikkend hoofd goedkeurt dat haar inspectie niet eens meer de moeite neemt om het aantal onbevoegde leerkrachten in kaart te brengen, is geen minister maar een passant die het ministerspluche gebruikt voor een volgend en beter betaald baantje. Niet de moeite dus om het oor te luisteren te leggen.

Dat de PO raad roept om meer geld is ook niet te verwonderen. Dank zij hun lobby samen met de VO raad hebben ze het voor elkaar gekregen dat de invoering en het verder succes van het passend onderwijs begeleidt zou gaan worden door ‘de samenwerkingsverbanden’. Voor die samenwerkingsverbanden en het begeleiden heeft onze overheid vanaf 2007 tot 2014 het lieve sommetje van 27 miljoen per jaar over. Waar dat geld naar toe is? Niemand weet het en de rekenkamer rept er niet over in zijn rapport.

En dan het tekort aan ‘speciale leerkrachten’. U moet begrijpen dat sinds ‘het rugzakje’ zijn opgang deed, elke schooldirecteur bijna blij was met een ADHD-er, een autist, een PDD-nosser, en alle aanverwanten van deze ontwikkelingstoornissen. Per ‘gevalletje’ toucheerde de directeur gemiddeld 6000 eurietjes en dat bovenop de normale toeslagen vanwege het rijk voor deze kleine ongemakken. Zo rond het jaar 2000 was er in elke basisschool van Nederland wel een interne begeleider en/ of remedial teacher te vinden. Meestal wat oudere juffen en meesters die al hun kennis van didactiek en pedagogiek gebruikten om de leerlingen met een leerachterstand op het goeie spoor te brengen. Probleem bleek te zitten in het enige feit dat dit allemaal vaste krachten waren. Dank zij ‘de rugzakjes’ kwamen de managers op het idee om remedial teachers en ‘speciale leerkrachten’ in te huren op ‘contractbasis’ want zeg nou zelf met 6000 eurietjes kan niemand een vaste kracht aanhouden. De fusiegolf en de lumpsum invoering in het basisonderwijs zorgde voor de rest. Remedial teachers en speciale leerkrachten mochten het pand verlaten en in hun plek kwamen de zelfstandige speciale leerkrachten op afroepbasis. Niets ter hunner nadeel, er zullen er zeker goeie bijzitten maar het merendeel die ik ken hebben als vervoermiddel de bezem zweven in nogal hogere sferen, hebben meestal geen sjoege van onderwijs, lesgeven, pedagogiek en didactiek, maar weten wel van ‘uurtje factuurtje’. Maar nogmaals, er zullen ook goeie bij zijn.

Eigenlijk moest ik een beetje glimlachen bij het berichtje van de rekenkamer. Ik weet van vele basisschoolleerkrachten dat zij al meer dan een jaar minimaal 1 keer per week ouwenelen over ‘het passend onderwijs’, dat heet ‘invoeringsvergadering’. Daar is meestal een onderknuppeltje van ‘het samenwerkingverband’ aanwezig waar niemand nog naar luistert wegens ‘oliedom’ en ‘geen verstand van onderwijs’. De bovenknuppeltjes van het samenwerkingverband verdelen samen met de bovenknuppeltjes van de basisscholen de centjes verstrekt vanwege de overheid. Het gaat dus zoals het altijd gaat in het onderwijs, de manager de lusten en de docent de lasten.

Het land houdt zich bezig met de nieuwste vorm van ‘iederwijs’ van de zweefteef onder de zweefliegers L. Stevens, het I-Padjes onderwijs. Ondertussen worden onze kinderen die-het-niet-zo-goed-kunnen-volgen aan hun lot overgelaten, en niemand die er over rept.

 

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 28-06-2013
 Wijnproeverij.

 

In het MBO is het een tijdje mode geweest om geen lessen meer te geven, dat mocht niet binnen het Competentie Gericht onderwijs omdat de leerling zijn eigen ‘leerroute’ moest kunnen uitstippelen. Lesroosters, uurrooster en meer van dat soort gestructureerd onderwijs was dan ook volledig uit den boze.

Het was in die tijd dat de gestructureerde lessen plaats moesten maken voor ‘workshops’. Elke tien weken was er een nieuw aanbod van ‘workshops’ waar de leerling uit kon kiezen. In het gehele schooljaar gold voor de leerling maar één verplichting, hij of zij moest binnen dat schooljaar minimaal 8 workshops hebben gevolgd. Of ten minste aanwezig geweest zijn, immers het is een workshop en die wordt niet afgesloten met een toets, maar met een bewijs, in dit geval een bewijs van aanwezigheid. Voor ons coaches en leerlingbegeleiders was het om de tien weken een gepuzzel welke workshops we in de aanbieding deden want het aanbod moest gevarieerd zijn, dit wat betreft de ‘optimalisatie van de motivatie’. Dat het merendeel van de leerlingen de workshop zagen als een verplicht tijdverdrijf was nog niet doorgedrongen tot de botte hersenen van mijn collega’s. Voor de leerling had een workshop de waarde van het vinkje op de afvinklijst van ‘bewijzen’, een lijst die met genoeg vinkjes in de juiste vakjes het recht op een diploma gaf.

 Rond december werd ik door een leerling tijdens het ‘werken aan beroepsbewijzen’, aangesproken met de vraag of ik haar kon helpen met rekenen. Aangezien de jonge dame een opleiding onderwijsassistent volgde was ik bereid de helpende hand toe te steken. Binnen het kwartier besefte ik dat het niveau van de jonge dame niet veel hoger lag dan het niveau van de gemiddelde leerling van groep 7 en aangezien ik mijn hart op de tong heb zei ik haar dat onomwonden. Eerst schrok ze een beetje waarna het schaamrood blosjes op de wangen toverden. Ze boog het hoofd en knikte, ze wist het. Ik fluisterde haar bemoedigend toe, dat het niet zo erg was, en dat het niet zo moeilijk was en dat ik haar wel een paar weken zou helpen, en dat ze het eigenlijk allemaal wel kon maar dat het zo lang geleden was dat ze dit soort sommetjes had geleerd, en dat ze nu met veel andere zaken bezig was. Het werkte, stilaan verdween de blos op haar wangen en durfde ze me weer recht in de ogen kijken. “Morgen dan maar weer?” vroeg ze, met de mooiste glimlach die ze bij zich had. Ik knikte. “Morgen dan maar weer, en we beginnen met het oefenen van de tafels.” Sprak ik gemaakt streng. Ze huppelde het lokaal uit, “toch groep 7”, dacht ik.

De volgende dag zaten er zes jonge dames op me te wachten in het ‘beroepsbewijzen-lokaal’. Alle zes met een schriftje op de tafel en druk met elkaar in gesprek over de rekentoets op de PABO, want daar wilden ze heen, ze wilden een echte juf worden en hadden net opgevangen dat je dan een rekentoets moest maken en dat die enorm moeilijk was. Alle zes keken ze mij hoopvol aan. Op mijn vraag hoeveel rekenles ze dit jaar al hadden gekregen kwam het ontstellende antwoord:”Één workshop.” Waarna vier van de jonge dames aangaf die workshop niet te hebben gevolgd omdat er maar een beperkt aantal deelnemers aan de workshop werden toegelaten. Zij hadden te laat ingeschreven.

Op de eerstvolgende ‘teamvergadering’ van de ‘coaches’ werden de workshops voor de volgende periode besproken. Eerst werd de vorige periode geëvalueerd middels een zelfreflectieformulier en een feedbackformulier waarna er gebrainstormd werd over welke nieuwe workshops er toegevoegd en welke workshops niet meer in de herhaling kwamen. Dit was mijn moment. Ik opperde dat het misschien wel nuttig was om de cluster van onderwijsassistenten voor de rest van het schooljaar structureel één lesuur rekenen te laten volgen, niet op vrijwillige basis zoals bij een workshop maar verplicht en netjes ingeroosterd. Er viel een doodse stilte in het kleine vergaderkamertje en ik werd ongelovig aangekeken. De vragen die ik verwachtte over uurrooster, welke dag dan, of ik wel besefte hoeveel werk dat zou zijn, of we daar wel de docenten voor hadden, wie het ging vertellen aan de manager, hoe ik dat zag, kwamen niet. Na een minuut die een half uur scheen te duren antwoordde de teamcoördinator dat er geen sprake van kon zijn. De reden bleek het Competentie gericht opleiden te zijn. “Binnen het CGO bepaalt de deelnemer haar eigen tempo, route en keuze. Wij coaches houden ons daar niet mee bezig en van enige verplichting kon geen sprake zijn.” Orakelde ze, en ging over tot de orde van de dag. Mijn collega’s gingen vrolijk verder over de invulling van de workshops, het leek of mijn vraag niet eens gesteld was.

Na een tweetal uurtjes wikken en wegen waren we op een haar na ‘er als team volledig mee eens’, met de invulling van de workshops. We hadden negen workshops, de tiende moest nog ingevuld worden maar de coördinator had nog een ander overleg en moest dringend weg en zonder coördinator kan een team niet vergaderen, laat staan beslissingen nemen. De rekenles had ik niet meer durven inbrengen en ik was bang dat het bij negen workshops zou blijven toen plots “Ik weet het,” mijn jongste collegaatje riep, net voor de valreep. “Ik wil wel een workshop ‘wijnproeverij’ geven.” Allen bekeken we haar, ik was de enige die met stomheid was geslagen, de anderen keken hoopvol naar de coördinator en naar de horloge. “Goed idee, iedereen lijkt akkoord te zijn want ik hoor geen opmerkingen. Goed dan unaniem beslist, zet hem maar op de lijst.” Ratelde de coördinator pakte haar tas en vertrok.

Zo gebeurde het dat 48 onderwijsassistenten in hun laatste jaar van het Middelbaar Beroepsonderwijs konden kiezen voor een workshop ‘wijnproeverij’ in plaats van structureel onderwezen te worden in rekenen en rekendidactiek.

 

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 20-06-2013
 Een vermoeden van fraude.

 

Het is tientallen jaren geleden en ik had het bijna volledig in het ‘voor-altijd-vergeten-hoekje’ van mijn grijze  denkmassa gepropt, maar tevergeefs. In de afgelopen twee weken stak de herinnering meerdere keren de kop op. Alles te danken aan de examenfraude van een Rotterdamse school en de nasleep ervan. Het bracht me in danige verwarring.

Het was een of andere belangrijke toets van een of ander belangrijk vak. Ik was bijna klaar met het beantwoorden van de vragen en wist bij voorbaat dat het een mooi resultaat zou worden toen de elleboog van mijn klasgenoot mijn elleboog liet weten dat de kennis van de elleboogdrager niet toereikend was om de toets tot een goed einde te brengen. Nu gebeurde dat wel meer, bijna elke toets, en er bestond een stille overeenkomst dat na de elleboogstoot ik mijn antwoordenblad op die manier positioneerde zodat klasgenootje met een vluchtige blik op mijn antwoordenblad verzekerd werd van minimaal een zesje. We zijn er op de wereld voor elkaar, nietwaar?

Vier dagen later mochten we allebei bij de docent op het matje komen. Dat ging in die tijd niet zo subtiel in een kamertje apart, de hele klas mocht deelgenoot zijn van de schrobbering die ons te wachten stond wegens ‘spieken en overschrijven’. De strafmaat stond op voorhand vast, voor allebei  een nul. Klaar. De docent wist het zeker, klasgenootje had gespiekt en overgeschreven en ik had laten spieken en laten overschrijven. Onze quasi  zoiets-doen-wij-niet-gezichten was het sein voor de docent om beide antwoordbladen naast elkaar op zijn tafel te leggen. De hele klas gniffelde bij het aanschouwen van het hoogrode hoofd van klasgenootje. Zonder één woord te zeggen legde de docent zijn vinger naast mijn antwoord op de zevende en laatste vraag. Netjes geschreven stond er ‘ik weet het niet’. En dat klopte, was het slordigheid, geen zin meer of toch al punten genoeg? Geen idee, ik had geen moeite gedaan om die vraag op te lossen en gewoon ‘ik weet het niet gezet’. Bijna dwingend ging de vinger naar de oplossing van vraag zeven op het antwoordblad van klasgenootje waar in hanenpoten ‘ik ook niet’ geschreven stond.

Van het sermoen van de docent over bedriegen, spieken en de waarheid wordt altijd achterhaald herinner ik mij alleen dat hij wat betreft de laatste vraag voor allebei een nul reserveerde en de rest gewoon van een cijfer voorzag. Hij vond namelijk dat hij van de andere zes vragen niet kon bewijzen dat hier ook gespiekt en overgeschreven was, ook al had hij een aan zekerheid grenzend vermoeden, helaas het bewijs ontbrak.

Begrijpt u nu mijn verwarring? Tweede Kamervragen, een hele school die op last van de staatsecretaris alle examens moeten overdoen, vmbo’ers die een dag langer moeten wachten op hun uitslag en waarom? Om 27 gestolen examens. Begrijpt u me niet verkeerd. De dieven, helers enzomeer van de examens moeten worden gepakt en gestraft, geen pardon. Maar waarom moeten alle leerlingen van de bestolen school de examens overdoen? Waarschijnlijk omdat er een vermoeden bestaat, al dan niet met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, dat een deel van de examenpopulatie tegen betaling het examen op voorhand in heeft kunnen zien. EN hoe bewijs je dat? Niet dus, gewoon allen over dezelfde kam. En ik vind dat raar.

Een paar jaar geleden ging er een golf van afgrijzen door de wielerminnende wereld. Er werd bekend dat het ‘olifantje’ Pantani een slikkerd was. Riis bekende ondertussen ook maar alvast dat zijn touroverwinning mede te danken was aan een hartversterkinkje op zijn tijd en nog een aantal ex-renners bogen deemoedig het hoofd en fluisterden in de microfoons van het bijeengescharrelde journaille dat ook zij wel een versterkend middeltje hadden geslikt. Waardoor ik al snel concludeerde dat de enig die niets had geslikt, tenminste hij zei van niet, zeven keer de tour had gewonnen van een afgevuld en volgespoten peloton. Jaren lang heeft de goede man ons voorgehouden ‘bewijs het dan, ik ben nooit gepakt, dus ik heb nooit gebruikt’. En iedereen zweeg stil als de machtige ‘Lance-lobby’ zijn onschuld declameerde.

Jazeker, verwarrend is het wel en tot op de dag van vandaag ben ik er nog niet uit. Dat er gefraudeerd is met de centrale examens is duidelijk en dat de dieven gestraft moeten worden ook. Maar waar blijf je als je zonder enig bewijs een aantal leerlingen, die gewoon geen 50 piek voor een gestolen examen hadden, het examen laat overmaken omdat er een vermoeden, let wel, een vermoeden,  van fraude is?

Enfin, ik weet het niet en mijn klasgenootje van toen, mijn goede vriend van nu, weet het ook niet.

 

Jesse Jeronimoon 
----------
 
Datum: 10-06-2013
 
Breaking News. 


Het e-boek van "Julius Caesar gezegd te Waterloo" is met een fikse korting te koop op www.eboektekoop.nl

http://www.eboektekoop.nl/index.php?P=cms/pages/eboekdetails&naam=Detailgegevens&EAN=9789491361319
----------
 
Datum: 8-06-2013
 Europees onderwijs.

 

 

Volgend jaar vallen ze weer in de brievenbus, de folders met lelijke koppen en uitgestreken smoelwerken als woordeloze feel good predikers eerst, de stemoproep als laatst. Ik weet nu al dat ik deze keer mijn democratisch recht zal verzuimen. Geen Europese stembusgang voor deze jongen. Alleen al de gedachte aan mijn stem te moeten uitbrengen op voor mij onbekende nieuwe tirannen vervult mij met weerzin.

Het idee dat ik moet kiezen voor een Europees parlement dat uur na uur, minuut na minuut, seconde na seconde het ene na het andere papier uitspuwt in alle talen ( en soms in het Nederlands) van de Europese unie stemt mij somber en depressief. Vooral omdat een overvloed van dat papierwerk bijeengehouden door clips, nietjes en touwtjes een einde maakt aan het Nederlandse Onderwijs ten behoeve en verheerlijking van een onderwijs dat pretendeert ‘de kennis en kunde van alle Europese volkeren samen te smeden tot het ultieme voertuig voor de nakende kenniseconomie’. Wie voor dit Europees parlement naar de stembus trekt maakt zich mede schuldig aan de onderwijsvernieling hier en in alle andere lande van Europa.

Al jaren zijn – en worden- landelijke onderwijssystemen vernietigd omdat er een of andere Europese commissaris een uit papier voortkomend en tot papier terugkerend besluit nam. Het enig papier in de wereld dat niet geduldig is. Papier en commissaris dat zich geen spat gelegen laat liggen aan onderwijstradities en onderwijslandschappen die in de loop van de eeuwen zijn opgebouwd. Onderwijsculturen waarin de smaak en het bloed van de landcultuur verankerd zijn en die de vakkennis generatie na generatie doorgaven waardoor het blijvend uitzicht op verre horizonten bepalend was en is.

Maar ‘Europa’ decreteerde anders. Het werd een ruilen van de kaarten zoals in het kwartetspel, geïnitieerd door lobbyende bedrijven en bedrijfjes. ‘Geef mij de ‘master’, krijg jij de ‘bachelor’, en we laten het controleren door alweer een nieuwe commissie zodat iedereen kan zien dat het goed is’ werd democratisch en Europees verantwoord besloten. En dat iedereen kan zien dat het goed is werd het vastgelegd op glanzend papier en met veel statistieken en grafieken.

Tegelijk met de vernieling van het Onderwijs verdwenen de creativiteit en eeuwenoude kennis. In Nederland zit de bevoegde docent, door de i- padjes goeroes bestempeld als een folkloristische figuur, verdwaasd achter zijn bureau. De mannen en vrouwen allen samen behept met de wijsheden ten grootte van de bibliotheek van Alexandrië koekeloeren wezenloos naar het schermpje van mevrouw Google en lezen met verbijstering de allernieuwste theorieën van de volgelingen van de nieuwe en helaas te vroeg overleden Oppergod S. Jobs. Als het aan Europa ligt komt er ook aan de onderwijsontworteling een einde als het ‘Europese onderwijs’ als een zielloze kennisarme met één vinger oproepbare feitjesbeerput naar Europees inzicht en vermogen geïmplementeerd is.

Er woedde een stille onderwijsrevolutie door de verschillende Europese landen. Geruisloos hebben Europese ambtenaren en commissarissen de informatie over de onderwijssystemen vergaard en uitermate goed bestudeert. Al even geruisloos hebben ze de nationale ministers van Onderwijs opdracht gegeven de systemen te ontmantelen en te ontdoen van Nationalistische kenmerken om op te kunnen gaan in het grijze en bloedeloze Europese Onderwijs.

Wat er verder nog in Brussel en Straatsburg wat betreft onderwijs wordt bekokstoofd? Het is moeilijk om te vatten, want van een Europees parlement ontstaan in een reageerbuis zonder culturele fundamenten en bevolkt door een kaste van weggepromoveerde landelijke vertegenwoordigers die door collega politici bezien werden als mogelijke electorale concurrenten, kunnen we niet meer verwachten dan dat ze proberen om met een oude kachelpijp en een kurk het buskruit uit te vinden.

Een Europees parlement dat niet als eerste daad een einde maakt aan deze narcistische waanzin verdient geen kiezers, verdient geen democratische stem. En als we dan met zijn allen die Europese stembus links of rechts laten liggen, houdt het bestaan van de Europese commissie op.

 

J. Jeronimoon

   
----------
 
Datum: 25-05-2013
 Als het goed is, verschijnt onderstaande column in de digitale vakwerk. Het lijfblad van Beter Onderwijs Nederland. Mocht er onverhoopt toch ruimte te kort zijn ( sic). Hebben jullie hem toch gehad. Mijmeringen


 

Sinds de eeuwwisseling is het Nederlandse onderwijs in de ban van organisatiedeskundigen, ICT goeroes en adviserende technocraten terecht gekomen. Niet dat het onderwijs daar veel beter van werd. Gestuurd door een laag gelukzoekende tweederangs bestuurders die voor zichzelf een ( financieel) paradijsje in het leven riepen kon de onderwijskaalslag een aanvang nemen. In de krant van vandaag doet de kruipende journalist verslag van de zoveelste winstgevende constructie die eindigde in een miljoenenverlies en de arrogante bestuurder laat bij monde van zijn woordvoerder weten dat er stevig bezuinigd zal moeten worden, hij denkt aan een arbeidsplaats of 300 die noodgedwongen zal moeten verdwijnen.

Autonomie is omgeslagen in de totale chaos van willekeur, hebzuchtige zelfverrijking en nietsontziende onnavolgbare domheid. Adviserende technocraten en organisatiedeskundigen adviseerden reorganisatie op reorganisatie en ten behoeve van elke inkrimping groeide de bureaucratie en managementslaag. Daar moet het goed verblijven zijn. De bestuurder en manager worden niet blootgesteld aan inkrimping, ontslagen of bezuinigingen. Voordeeltjes en emolumenten zijn geen onderwerp van gesprek bij weer een aanstaande reorganisatie. Integendeel, een geslaagde reorganisatie met bijbehorende ontslag- en bezuinigingsronde staat garant voor een bonus wegens het bereiken van het afgesproken ‘target’. De bestuurder en manager leeft zorgeloos en gelukkig in zijn zelf ontworpen netwerk van leugens en bedrog. Een ‘verkeerde calculatie’ uit het verleden is geen hinder voor het toegeworpen krijgen van een nieuwe bestuurdersbaan met nog méér privileges en wee diegene met een afwijkende mening, die mag zich verheugen in de vergelijking met de verrader en andere vooroorlogse toestanden. Jazeker, ook de bestuurder rekent zich tot het gilde van de standvastige verzetsman van ná de oorlog.  

Hoe komt het toch dat het Nederlandse onderwijs een van de allerlaatste bestuurdersparadijzen is? Het Luilekkerland voor de mislukte tweederangs manager uit de rafelranden van het politieke gewemel dat zich de democratische vertegenwoordiging van het volk noemt. Al of niet benoemd door de kroon. Hoe komt het toch dat deze mislukkelingen van het politieke schouwspel er nooit aan denken om stilletjes in de coulissen te verdwijnen? Is het omdat vroeg of laat, willens nillens, het pluche roept en het Nederlandse Onderwijs de politieke wachtkamer bij uitstek is geworden? Of is het gewoon omdat er nog een heleboel te verdelen valt aan de top?

Bestuurlijk Nederland heeft het onderwijs tot op het bot uitgekleed en omhangen met technische snufjes die niet meer zijn dan de schaamlap van de domheid en sulligheid. De docent is zijn lokaal en zijn leerling ontnomen, net zoals de filosoof zijn geestelijk domein is verkwanseld. Omdat het onderwijs, in de ogen van de bestuurder, toe was aan een herverdeling van de macht over cultuur en opleiding. Nederland moest klaar gemaakt worden voor de toekomst in edel slavernij en daar voegden de idealen van de zwevende filosoof niets aan toe.

Maar het is niet dat ‘nobele’ toekomstbeeld, of ander ‘eerlijk’ streven waarom het Onderwijs werd ontdaan van zijn culturele en pedagogische opdracht en de beroepseer van de bevoegde docent geminimaliseerd werd tot wat gemurmel in de marges van een niet bestaand onderwijsdebat. Onderwijs werd en is het voertuig geworden van een nietsontziende bestuurslaag die buitenparlementair diezelfde privileges, status en bijhorende vergoedingen eist dan de democratisch gekozen gezaghebbers in dit land. Weliswaar bedeeld met aanzienlijk minder hersens, gedragen zij zich als bezitters van onderwijs, cultuur en volk en zien zij zichzelf als de enige verdeler van posities en macht.

Het is niet anders, het Nederlandse Onderwijs kan niet anders dan wachten op de personen die met het fileermes van welbespraaktheid, méér bestuurlijk talent, méér dienend leiderschap, méér intelligentie, méér werklust en méér integriteit, de zittende new speak kwebbelende provinciaaltjes wegsnijden van het pluche van onderwijs bestuurlijk Nederland. Pas dan zullen onze kinderen en kleinkinderen mogen reikhalzen naar een bereikbare toekomst.

 

Jesse Jeronimoon

   

 
----------
 
Datum: 15-05-2013
 
Progressief

 

 

Met een uitzonderlijke hardnekkigheid blijft het progressieve deel van Nederland er op hameren dat ‘Nederland klaar moet zijn voor de toekomst’. Het Nederlandse onderwijs is voor deze progressieven bij uitstek geschikt om de grote omwenteling naar de toekomst gestalte te geven.

Progressieven hebben al decennia lang iets met ‘vooruitgang’ en ‘toekomstbeleid’ ook al is hun vooruitgang meestal achteruitgang. Denk maar aan de herfstblaadjes van het openbaar vervoer, de afzichtelijke architectonische ingrepen in binnensteden, en de postman die al een tijdje geen tweede keer meer aanbelt laat staan één keer. Toch blijft ‘de toekomst voor ons, onze kinderen en kleinkinderen’ associaties oproepen met verbetering, veiliger, rijkdom en welzijn. Telkens weer trappen de simpele van geest in de progressieve val van onbekende dromerige toekomstbeelden en simpelen van geest hebben we te over in dit land.

Ook in het onderwijs staan we geen moment stil bij de enorme chaos die door de bedenksels van het progressieve en vooruitstrevende deel van de bureaucratische mallemolen voor onderwijs en onderwijsgevende is opgetuigd. Niet gespeend van enige vakkennis, onderwijservaring of simpel boerenverstand is de ene na de andere ‘vernieuwing’, ‘verandering’, ‘verbetering’ en ‘reorganisatie’ over de hoofden van leerlingen en docenten uitgestort. Wie zich niet vooruitstrevend noemde, stond op bevoegdheden, kennis en ‘les geven’ schaarde zich aan de kant van de conservatieven en tekenden niet meer of minder dan zijn eigen onderwijs-zelfmoord. De docent die dat er niet voor over had en halsstarrig vasthield aan ‘niet toekomstgericht’ onderwijsbeeld mocht zich verheugen in functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken die de voornaamste kenmerken van ‘karaktermoord’ met meer dan gemak kon doorstaan.

Evenveel euro’s als zeven maal de zandkorrels van het strand van Zandvoort zijn gespendeerd aan de toekomst van het onderwijs. Er is georganiseerd, geré-organiseerd en geré-ré-organiseerd en het resultaat van dit alles? Er zijn haast geen bevoegde docenten meer, geen degelijk onderwijsgebouw staat nog overeind, geen ontzag meer voor wijsheid en kennis, bij elkaar gelogen wetenschap, graaiende en zelf verrijkende parttime bestuurders en méér over-onderwijs-babbelaars dan onderwijsgevenden vóór de klas. Net wat de progressieveling wil. Want is het niet zijn overtuiging dat vernieuwing niet anders kan dan door eerst het ‘oude’ volledig af te breken. Geen steen, geen korreltje, geen stukje ‘oud’ mag overeind blijven. Een groter misverstand is er niet want eens het oude afgebroken komt het nooit meer terug, en wat er voor in de plaats komt is niet altijd beter, weten we nu.

De progressieven weten dat ook maar blijven hardnekkig geloven in hun progressieve nonsens en als er echt niets meer af te breken, te slopen of uit te roken valt blijven ze ‘progressief’ want het staat zo ‘toekomstgericht’. Zij beseffen niet dat het de conservatief is, diegene die in de ‘achteruitgang’ gelooft, die de deuren naar de toekomst opent. Behoedzaam bewaart en sorteert de conservatief de dingen uit het verleden die de hoekstenen moeten vormen voor vooruitgang en toekomst. Zijn nijvere monnikenwerk wordt overschreeuwd door gelukzalige ‘zieners’ die zelfs de herinnering aan gisteren wil uitvegen en verbieden.

Weinigen beseffen het nog, maar de conservatief is de progressief van de toekomst.

 

J. Jeronimoon

----------
 
Datum: 22-04-2013
 Conservatieve kleding.

 

De minister van onderwijs die eerst geen minister wou worden heeft een meer dan boude uitspraak gedaan. In haar onmetelijke wijsheid heeft ze heel duidelijk gezegd dat alle docenten die tegen de onderwijsvernieuwingen zijn bestempeld moeten worden als ‘conservatief’. Het pejoratief ‘conservatief’ moet hier begrepen worden als ‘rechts’, ‘halsstarrig geloven in verouderde theorieën’, ‘oud’, ‘niet meegaand’, kortom ‘conservatief’ is verderfelijk. We mogen het een wonder noemen dat de minister zich verwaardigd heeft om een zootje conservatieve ouwe nullen toe te spreken op het symposium van Beter Onderwijs Nederland een maandje of wat geleden.

Dat ik onder het woordje ‘conservatief’ val moge duidelijk is. Mijn docentencarrière hield op toen de notitie ‘niet geschikt voor het CGO’ op mijn beoordelingsformulier een eigen leven ging leiden. Maar de grote vraag is natuurlijk wie is dan ‘niet conservatief’ oftewel ‘progressief’en wat moet je daar voor doen of zijn?

Is de CBE Group ( uitspreken als kroep) conservatief of progressief? Aangezien ze het aanleggen met het bestuurdersvolk in Nederland en vooral het Nederlandse onderwijs, zichzelf een gigantisch uurloon toebedelen om tientallen docenten te ontslaan, intimidatie en arrogantie de boventoon voeren in hun ‘communicatiebeleid’, is het niet zo gek om ze in te delen bij ‘progressief Nederland’. Komt daarbij dat de groep nogal gemakkelijk het woordje ‘bruinhemden’ in de mond neemt als het gaat om tegenstanders weg te zetten, zich bekwaam verrijkt met belastinggeld waarbij het graaien van een Bulgaarse bende meer dan verbleekt en ze beschikken over een netwerk dat reikt tot in de hoogste ministeriele kringen en voeg daar gerust de minister haarzelf maar bij en het leuke feit dat het ‘wereldomvattende bedrijfje’ met gedroomde dependances in Azië, Amerika, Zuid-Afrika en de keizersgracht bij elkaar is gelogen omdat elke lelijke kikker zich opblaast, is het een zekerheidje dat dit groepje tot de elite van ‘progressief Nederland’ hoort. Dus zij staan aan de ‘goede kant’.

Zou Maurice Statistiek tot de ‘progressievellingen’ horen? Op een rijtje: Aanhanger van de vernieuwende onderwijspedagoog Sint Steve Jobs, leest alleen in I-padjes en vindt dat heel Nederland verplicht zou moeten worden dat ook te doen, heeft een teringhekel aan vaste schooluren en heeft een nieuw systeem bedacht waarin leerlingen in de leeftijd van 6 tot 12 eigenlijk niet meer naar school hoeven wegens het verplichte bezit van een i-padje, volgens Maurice zijn leraren sukkels en absoluut niet meer nodig in het onderwijs van de toekomst, leerlingen worden ‘gevolgd’ door coaches en ‘ondersteuners’, in te voeren onderwijsvernieuwingen worden top-bottom ingevoerd en wie niet akkoord gaat moet maar oprotten. Conclusie: gezien al het voorgaande kunnen we Maurice Statistiek zonder probleem indelen bij de ‘progressievellingen’. Eind volgend schooljaar zal Maurice dan ook statistisch aantonen dat zijn i-padjes school meer dan beter Onderwijs levert op een veel hoger kwaliteitsniveau dan het ‘conservatieve’ en daarom alleen al verderfelijk onderwijs.

Alle bevoegde docenten zijn sowieso conservatief ten eerste omdat ze bevoegd zijn in vakken, kennis en kunde die in de toekomst van nul en generlei waarde zal blijken te zijn en ook een beetje omdat ze staan op die bevoegdheid en daarmee ook op promotie van schaal 10 naar schaal 11 en misschien wel schaal 12. Alle docenten aangesloten bij de AOB zijn conservatief omdat vakbonden ‘eisen stellen’ aan de werkgever wat betreft uurrooster, werkplek, taakbeleid, en meer van dat soort dingetjes die in de ogen van ‘progressief Nederland’ ( lees de minister en haar kontlikkende bestuurders en dictatoriale trekjes vertonende werkgevers) zóóóóóó vorige eeuw zijn en daardoor al automatisch conservatief.

De onderwijscoöperatie met leden zoals filosoof Ad Verbrugge kan niet anders dan conservatief zijn. Om te beginnen is filosofie volgens de minister een pretstudie want dat leidt niet op voor de arbeidsmarkt. Daarbij komt dat Ad Verbrugge aan het hoofd staat van een bende conservatieve docenten, want zij willen dat leerlingen meer les krijgen, die zich verenigd hebben in Godbetert ‘Beter Onderwijs Nederland’ en als klap op de vuurpijl ontnemen ze de ‘progressieve krachten’ zoals schoolbestuurderen, de CBE-groep, graaizuchtige adviesbureautjes en hebberige raadsvoorzitters de mogelijkheid op een goed belegd broodje door het zo gewilde verplichte lerarenregister tegen te houden.

Ik krijg het unheimische gevoel dat Pim Pollens de directeur van de CBE groep eigenlijk ‘conservatief’ wilde zeggen toen hij Beter Onderwijs Nederland een paar maanden geleden op de korrel nam, helaas hij kon op het woord niet komen.

 

J. Jeronimoon
----------
 
Datum: 15-04-2013
 Laat ze toch omvallen.

 

Heerlijke weken en dagen zijn het voor de columnist. Het is een grabbelton van onderwerpen waarover we ons kunnen buigen om de pen daarna de pen te slijpen. Onze minister die geen minister wilde worden heeft de oorlog verklaard aan de zogenaamde ‘pretstudies’ in het mbo. Aangezien ze nergens aangeeft wat en welke opleiding onder het noemertje ‘pretstudie’ valt, staan de wapens dus gericht op elke studie, en onze minister schiet met hagel, dan hoef je niet te richten en is elk schot raak. Dat belooft wat. Blijkbaar zijn de studenten en de wetenschappers bij de Vrije Universiteit de managerscultus nu echt kotsbeu geworden en zoals het de wetenschappelijke wereld betaamd wordt er rond het thema ‘het failliet van de managerscultuur’ een symposium gehouden. Een aantal sprekers, een beetje opstandige jongelui, misschien wordt er wel een vuist gemaakt en opgestoken en daarna kunnen de managers weer gewoon aan de slag met wat ze bezig waren, namelijk het vernietigen van ons wetenschappelijk onderwijs.

Maurice statistiek heeft uiteindelijk toch één domme zweefteef, die van zichzelf zegt dat ze een vernieuwer is, gevonden om zijn sektarisch schooltje met het i-padje als sektesymbool op te richten. Nee, niet in Amsterdam, Rotterdam of den Haag maar in Snitch of all places. Maurice statistiek als nieuwe onderwijsgoeroe met de pedagogische denkbeelden van de Sint Jobs als leidraad. Om zeker te zijn dat een en ander een goede start krijgt zijn de uitgangspunten van S. Jobs gevolgd. Ten eerste: gooi de tegenstanders er uit, ten tweede: duw alles door de strot, ten derde: dreigt een mislukking, geef een ander de schuld. Vooral van dat laatste weet Maurice alles, heeft ie geleerd van zijn ‘Newconomie”.

Over dit alles wil ik het dus niet hebben. I-padjes en meer van dat soort zweefteverij, ze doen maar. De VU heeft meer managers dan professoren dus dat zit ook wel snor voor de managementcultuur, en dat van die pretstudies, och als minister die geen minister wilde worden moet je toch iets doen voor de bühne. Wat mij het meest interesseerde was Ome Sjoerd Slager die voor de zoveelste keer kwam vertellen dat het voortgezet onderwijs net zoals de mbo-instellingen en basisonderwijs te weinig geld hebben en krijgen, en dat er door de minister snel moet bijgepast worden om rampen te voorkomen. Sjoerd spiegelt zich aan de banken, heel hard roepen dat je gaat omvallen en dan komt er wel een grote broer met heel veel geld die je uit de brand helpt. Dat het belastinggeld is, is wel de minste zorg.

Persoonlijk vind ik dus dat het tijd wordt dat de scholen die te lang en te veel op de pof hebben geleefd, of gesjoemeld hebben met de cijfers ( het lijkt Griekenland wel) gewoon mogen omvallen, nee, MOETEN omvallen. Ik weet het, heel erg voor al die bekwame en onbekwame docenten die van de een op de andere dag naar het stempellokaal moeten, erg, heel erg, maar het resultaat mag er wezen. Ik verklaar mij nader.

Ouders vinden het maar gewoon dat hun kroost elke dag, behalve in de vakantie, s’ochtends de weg naar school inslaan. Geen dure kinderoppascentrale, geen ‘bezigheidstherapie’ zoals op zon- en feestdagen om het kroost gelukkig te houden, en de school zorgt wel voor de nodige ditjes en datjes en van alles watjes waar de ouders zich geen bal moeten van aantrekken, en ook die docenten moeten niet zeuren met al hun lange vakanties.

Stel, stel nou dat de minister tegen Amarantis had gezegd ‘je zoekt het maar uit’ en Amarantis was omgevallen. Fantaseer dan even wat meer en stel dat er honderd basisscholen, vijftig scholen in het voortgezet onderwijs, tien ROC’s en vier HBO instellingen zomaar van de een op de andere dag wegens mismanagement, te veel op de pof, te veel managers, en meer van dat soort managerdingetjes, omvalt. Van de een op de andere dag staan niet alleen duizenden docenten op straat maar ook tienduizenden misschien wel honderdduizenden leerlingen op straat. Honderdduizend leerlingen die dank zij hun i-padje en facebook in een mum van tijd elkaar laten weten dat ze voor ‘eeuwig’ vakantie hebben wegens ‘faalschool’. Al die ouders van die kinderen zitten onmiddellijk met hun handen in het haar, want waarheen met het stelletje geteisem dat ze ‘kroost’ noemen. Ik geef het u op een blaadje, het is de enige manier om ouders uit hun droom te helpen dat er in het Nederlandse Onderwijs alleen maar les gegeven wordt, met of zonder i-padje. Dat de school er alleen maar is om hun kinderen een aangename en leuke tijd te laten doorbrengen, dat de school de enige en echt gratis kinderopvang is waar je als ouder de opvanger van dienst verrot mag schelden. Het is de enige manier om de Nederlandse Ouder duidelijk te maken dat het al jaren mis gaat in het Onderwijs en dat de schuld niet bij de docent ligt maar bij het stelletje hebzuchtige graaiers in en buiten het onderwijs die vernieuwing op verandering gestapeld hebben met als enige reden, nog meer belasting naar de managersstrijkstok.

Hard? Ja, heel hard, net zoals de bezuinigingen, maar de enige manier om duidelijk te maken dat ‘het klaar zijn voor de toekomst’ het onderwijs tot op de grond heeft afgebroken. Ontneem de ouders hun dagelijkse kinderopvang, hun ´leuke overblijfplaats´ voor de kids, hun reserve opvoeder. van de een op de andere dag. Dan pas zullen ze beseffen dat het onderwijs in Nederland de speelbal is geworden van kwaadwillende graaiers en luchtfietsende goeroe´s in de grondverf, zoals Maurice statistiek, de VU manager en de voormalige bestuursvoorzitter van de Hogeschool van Amsterdam.

Laat het domino-effect maar komen.

 

J.Jeronimoon
----------
 
Datum: 9-04-2013
 Ik heb me vergist.Het begon allemaal twee weken geleden. Op een vrijdagochtend rinkelde de telefoon. Ik nam op en een wat barse vrouwenstem vroeg of ze de schrijver Jesse Jeronimoon aan de lijn had. Na mijn bevestiging begon ze te ratelen zoals een vrouwelijk bestuurder betaamt. Om een lang verhaal kort te maken, ze had mijn boeken gelezen en was eigenlijk een beetje boos over mijn sarcastische opmerkingen omtrent ‘de beroepen van de toekomst’. Toen ik haar vroeg of zij wist welke die beroepen waren omdat ik niet zo een visionair en Jomanda-adept ben, vertelde ze me met trots in de stem dat ze nu al drie jaar bijna driehonderd personen opleidde voor de beroepen van de toekomst. Het bleef waarschijnlijk te lang stil aan mijn kant van de lijn want ze vroeg of ik er nog was en zonder op antwoord te wachten nodigde ze mij uit om een kijkje te nemen in haar opleidingsinstituut. Volledig flabbergasted stemde ik toe in een rondleiding. Haar voorwaarde was echter volledige geheimhouding van adres en gebouw. Ik stemde toe en we spraken een datum af. Vandaag 9 april 2013 heb ik een blik mogen werpen in de toekomst.

Het enige wat ik kwijt kan is Amsterdam, een hoog gebouw ergens op de Zuid-as, vier bovenste etages. Het was een hartelijke ontvangst en bij de koffie vooraf werd mij op het hart gedrukt de nieuwe technologieën waar ik kennis zou van nemen niet te vernoemen, iets met patenten, auteursrechten, bedrijfsspionage enzomeer. Na het tekenen van een geheimhoudingsverklaring werd ik rondgeleid onder supervisie van mevrouw de bestuurder en het hoofd ‘opleidingen in de toekomst’.

Zoals het een goede rondleiding betaamd werd ik onmiddellijk geconfronteerd met de opleiding die op dit moment het meeste studenten herbergt. Boven de deur van het opleidingslokaal een plaket met in gulden letters ‘opleiding windmolenaar’. Het hoofd zag mijn grimas maar opende onverstoorbaar de deur. Midden in het lokaal een maquette van een windmolen en daaromheen gaas gespannen. Mijn nieuwsgierigheid was meer dan gewekt. Het hoofd begon zijn uitleg: ‘Nieuwe technologie” begon hij en wees naar het gaas ‘maakt het mogelijk om de wind in bepaalde wervelingen te leiden, we noemen het voor het gemak ‘malen’, alvorens de wind de wieken bereikt. Door deze malingtechniek is het dan weer mogelijk om alle maar dan ook álle energie die de wind kan leveren te gebruiken”. Het hoofd keek mij aan als een tweedehands-autoverkoper die mij er van probeerde te overtuigen dat het  scharminkel dat met moeite auto genoemd kon worden van een oud dametje was geweest die er twee keer per week boodschappen mee deed. “Natuurlijk is het nodig dat de aankomende wind, ‘de voorwind’ geanalyseerd wordt door de vaklui die we hier opleiden de zogenaamde ‘windmolenaar’. Hij wachtte mijn vraag niet af. “de windmolenaar is de man die het hele systeem afstelt en op de hoogte moet zijn van elke soort wind die er bestaat. U mag niet vergeten dat we het hier vooral niet hebben over natte vinger werk, daar is de technologie te ingewikkeld voor’. Ik knikte belangstellend. ‘Wij leiden de windmolenaar op in het herkennen van windrichtingen, voorwinden, en nawinden.’ Hij bemerkte mijn opgetrokken wenkbrauwen, keek even naar de bestuursvoorzitter die met een korte knik aangaf dat hij verder kon gaan. ‘U moet begrijpen mijnheer Jeronimoon. Wind is niet zomaar wind. Er zijn verschillende soorten wind. Er is de droge wind, de natte wind, de wind voor het gaas, de wind na het gaas, en vooral de laatste de zogenaamde nawind is misschien wel de belangrijkste, ook voor onze instelling maar daar kom ik later op terug. De nawind of de wind ná de maalbewerking laat namelijk een aparte geur na en deze geur heeft dan weer verband met het maalproces. Onze windmolenaars zijn dan ook expert in windgeuren, omdat deze geuren aangeven in hoeverre het maalproces en het daarbijhorende electriciteitsproces effectief is geweest”. Het hoofd keek mij triomfantelijk aan en alvorens ik een vraag kon stellen begeleidde hij mij naar de deur en ging onverdroten verder met zijn exposé. ‘Nu is het zo dat de beste windmolenaars, geurexperts, worden doorgeselecteerd voor een ander beroep in de toekomst.’ Ondertussen waren we bij de volgende deur gearriveerd die door het hoofd bijna plechtig werd geopend. Een volstrekt leeg lokaal. ‘U denkt natuurlijk, hoezo een leeg lokaal?’ vroeg het hoofd. Ik nikte. ‘Mag ik u dan opmerkzaam maken op de twintig gaatjes aan de onderkant van het raam’. Toen zag ik het ook en geloofde het hoofd op zijn woord dat het twintig gaatjes waren. ‘Wel, de echte geurexperts van de windmolenaar, laten we ze maar het neusje van de zalm noemen, selecteren we door naar gasreukexpert. Ook een belangrijk beroep in de toekomst. Zeker nu, omdat er overal gas gevonden wordt. Het gewone aardgas heeft zijn langste tijd gehad en op dit moment experimenteert zowat de hele wereld met gassen. Noemt u maar, biogas, ijsgas, methaangas, moerasgas, aarsgas, zeewiergas, toendragas, u kunt het zo gek niet bedenken of er zit wel gas in. En elk gas heeft zijn eigen specifieke geur. Wij leiden de mensen op in het herkennen van de geuren. Belangrijk, omdat veel gas gevonden wordt op plaatsen waar geen enkele apparatuur kan komen. Denkt u daarbij aan ondoordringbare oerwouden, grote ijsvlakten, zuigende moerassen, hoog hooggebergte en zomeer.

Ik was totaal van de kaart. Ik had me dus inderdaad vergist, de beroepen van de toekomst zijn er wel degelijk en de opleidingen daarin zijn ook al begonnen. De hele rondleiding duurde de hele middag en de confrontatie met de nieuwe beroepen was zowel leerzaam als ontluisterend in zijn eenvoud. Ze allemaal beschrijven tot in detail zou te veel plaats vergen maar het zal niet zo lang meer duren alvorens honderden, misschien wel duizenden jongeren opgeleid zullen worden in beroepen zoals gleufjesvijler in de nieuwe koffieboon, kopspijkerteller, tuinoverkappingspecialist, 3D-verhalenverteller, netwerkverzamelaar, cyberslotenkraker, en windsnuffelaar dat een afgeleide is van de windmolenaar.

Na de rondleiding heb ik deemoedig het hoofd gebogen en toegegeven, ik heb me vergist, het beroep van de toekomst is niet zomaar een hersenschim ze bestaat echt en de verantwoordelijken voor de opleidingen schuimen stad en land af op zoek naar de echte talenten.

 

Jesse Jeronimoon 
----------
 
Datum: 4-04-2013
 Aanbieding: Gratis werknemers.

 

Jet Bussemaker, de minister die geen minister wilde worden, heeft een nieuw plannetje bedacht om de regionale opleidingscentra ( ROC) te dwingen om de zogenaamde ‘pretstudies’ af te bouwen. De afdelingen communicatie, style en design, toerisme en recreatie, International stream, sport en bewegen, veiligheid, megatronica en meer van dat soort opleidingen met ronkende namen hebben hun mooiste tijd gehad. Bussemaker gaat er heel snel komaf mee maken het moet maar eens gedaan zijn om op te leiden tot werkloosheid, zegt ze.

Dat er een aantal opleidingen zijn waarvan ook ik denk ‘moet dat nou?’ staat buiten kijf. Maar aan de andere kant vind ik de manier waarop de minister het mes in die opleidingen wil zetten meer iets hebben van een botte bijl dan van een fileermes. Ze wil namelijk dat al de mbo leerlingen eerst een stageplek moeten hebben alvorens ze aan de opleiding mogen beginnen. Het woordje Regionaal van Regionaal opleidingscentrum neemt de minister dan ook heel letterlijk want het ROC moet zorgen voor de stageplekken en dat kan het best bij het bedrijfsleven in de regio.

Als ik werkgever was dan zou ik nu stante pede stoppen met zoeken naar werknemers. Om te beginnen moet ik de nieuwe werknemer een loon aanbieden, al dan niet een tijdelijk contract, inschrijven in een pensioenfonds, sociale lasten afdragen en hem of haar minimaal een maandje of zes laten begeleiden door een andere werknemer alvorens de nieuwe van genoeg wanten weet om zelfstandig de arbeid uit te voeren. Doet u mij maar een stageloper van het ROC. Geen loon, geen bindend contract, geen pensioenvoorziening, geen sociale lasten en dezelfde begeleiding als een nieuwe echte werknemer. Komt daarbij dat ik zo een stageloper van de een op de andere dag kan inruilen voor een andere want ik weet de stokken staan waarmee ik honden kan slaan, iets met te weinig competenties of zo, en zo een stageloper haalt zijn neus niet op van ‘klusjes’ zoals koffie zetten, beetje schoonmaken, mijn auto in de was zetten, het hoort er allemaal bij als je de competenties wil behalen. En dat er meer dan zeshonderd duizend werklozen zijn, dat is een andere minister zijn afdeling.

Ook voor het o zo geplaagde basisonderwijs kan dit een prachtige oplossing zijn. Ik heb me laten vertellen dat na de universiteiten, de hogescholen, de ROC’s en het Voortgezet onderwijs nu ook de basisscholen in financiële moeilijkheden komen. En dat ligt natuurlijk niet aan de bureaucratische waterhoofden met aan het roer een bestuurder die bij zichzelf denkt dat hij de CEO is van een beursgenoteerd bedrijf en in die zin ook een beloning en andere emolumenten moet krijgen. Het ligt ook niet aan de honderden miljoenen die verplicht afgedragen worden aan de samenwerkingsverbanden, raden en andere bureautjes die zich in de rafelranden van het onderwijs bezig houden met luchtfietserij en zweeftevengedoe en het ligt ook niet aan de megalomanie wat betreft nieuwe gebouwen, aanschaf van lichtbakken voor vooraan in de klas en die we digibord noemen, computers en i-padjes. Het ligt aan veel te lang veel te weinig geld vanwege de overheid. Jaja.

Dus, als we even de minister volgen dan is het aan de bestuurder van de basisschool om even te gaan buurten bij de bestuurder van het ROC. In een sakker en een vloek kunnen die twee een aantal vliegen in één klap slaan. Alle onderwijsassistenten kunnen stage gaan lopen bij het basisonderwijs. Daar nemen ze de taak van de juf of meester waar onder het toeziend oog van een oudere juf. Bevoegd of goed opgeleid speelt geen rol, dat speelt trouwens al jaren geen rol meer in het basisonderwijs. De basisschool kan zonder al te veel problemen ‘reorganiseren’ om een faillissement te ontlopen. Oudere en duurdere juffen en meesters kunnen de wacht worden aangezegd en mogen dan in dat jaartje dat ze nog verbonden zijn aan de school wegens sociaal plan, de aankomende onderwijsassistenten begeleiden, coachen en de competentielijst afvinken. Iedereen blij. De leerling heeft een stageplek, het ROC behoudt de opleiding en de bijhorende centjes, de basisschool kan reorganiseren en van zijn dure docenten af en toch worden de opengevallen plaatsen gratis en voor niks opgevuld. Wat betreft de kwaliteit van het onderwijs kunnen we kort zijn, geen hond merkt het verschil, vooral niet na het afschaffen van de Cito-toets.

Het is een gotspe, meer dan zeshonderd duizend werklozen en de minister van onderwijs heeft gratis werknemers in de aanbieding. We noemen het stage.

 

Jesse Jeronimoon 
----------
 
Datum: 29-03-2013
 Hoofdletter, drukletter A.

 


“Hoofdletter, drukletter A, aan de kant van het blad.” Mijn docent aardrijkskunde was wars van krijtstof en zwarte borden, hij dicteerde de stof die we moesten kennen. Tot op de dag van vandaag klinkt zijn manier van dicteren in mijn hoofd. ‘Hoofdletter, drukletter A, aan de kant van het blad. Punt. Daarnaast, ‘de rivieren in Rusland’ en deze titel moeten jullie onderstrepen. Onderstrepen doe je met een regel of liniaal en niet uit de vrije hand of de vinger te gebruiken als regel of liniaal. Klaar! Kleine a, punt, aan de rode marge. Daarnaast, ‘het Noordelijke gebied’. Niet! Ik herhaal, niet, onderstrepen. 1, punt, aan de zwarte marge. De zwarte marge is een beetje ingesprongen en is een denkbeeldige verticale zwarte lijn die begint bovenaan jullie schrift en eindigt onderaan jullie schrift. Wie het nodig vindt kan die zwarte marge met regel, liniaal en potlood, ik herhaal met nadruk, potlood, in zijn schrift tekenen. Hou er rekening mee dat die zwarte marge dan later uitgegumd moet worden.” Iedereen in de klas trok die ingebeelde zwarte marge in zijn schrift, ik ook. Bang als we waren dat die 1 een beetje wijder van de rode marge stond dan de 2 want dan kon je er donder op zeggen dat bij de ‘schriftencontrole’ de docent aardrijkskunde er met dikke vette rode letters “heel slordig”, in hoofdletters drukletters over het hele blad had geschreven.

Vergeef me lezer, maar soms, heel soms wint de weemoed het van de werkelijkheid en herinner ik me dit soort dingen van mijn docenten. Hun maniertjes, hun les geven, hun boosheid, gulheid, kennis en vooral hun strengheid. Zoals bij de docent aardrijkskunde. Een hele strenge man. Niet alleen aardrijkskunde was belangrijk, ook de manier waarop we zijn kennis moesten noteren en tot ons nemen, meer dan eens keek hij mij meewarig aan nadat hij een blik had geworpen op mijn aardrijkskundeschrift schudde het hoofd en vroeg dan ‘hiërogliefen of hanenpoten?’ De enige troost voor mij was het feit dat ongeveer tachtig procent van mijn klas iets produceerde dat volgens ‘de pummel’, want dat was zijn bijnaam, varieerde van spijkerschrift tot vroeg Egyptische hiërogliefen. Zelf had de man een prachtig handschrift. De weinige keren dat hij iets op het bord schreef, meestal een moeilijke en lange naam van een of ander bergketen ergens op de wereld, stonden we met zijn allen verstomd over de zwierigheid en bijna liefelijkheid van zijn handschrift. Helemaal niet in overeenstemming met de figuur het karakter van de strenge man, vonden we.

Jaren later heb ik hem ontmoet op een receptie ter ere van de opening van een tentoonstelling van Russische kunstvoorwerpen. Ik hoefde hem niet te vragen of hij mij herkende. Hij drukte mij de hand, bekeek me en glimlachte. “Hanenpoten,” zei hij. Na het woordje van de Russische ambassadeur raakten we aan de praat. Hij hoefde niet te vragen hoe het mij vergaan was, hij wist het en hij wist het van bijna al mijn klasgenoten. Het was al diep in de nacht toen we van elkaar afscheid namen. Ik gaf een man de hand die ik daarna nooit meer zou zien. De man die we bijna smalend ‘de pummel’ hadden genoemd sprak vloeiend Russisch en acht andere talen, was een expert in het lezen van Egyptische hiërogliefen, had zowat alle landen die in het aardrijkskundeboek voor het voortgezet onderwijs besproken ook bezocht, had zowel de Amazone rivier als de Gele rivier af gevaren en meegewerkt aan drie atlassen. Ik heb in mijn latere leven nooit meer een docent aardrijkskunde ontmoet die zo ‘aardrijkskunde’ zelf was als ‘de pummel’.

Kom daar de dag van vandaag nog maar eens om. Aardrijkskunde wordt geleerd met Google en dan nog liefst met Google Atlas want dat vereenvoudigt het opzoeken. De bronnen van de Nijl spreken allang niet meer tot de verbeelding en leerlingen twijfelen of er ooit wel iemand vanaf de maan naar die blauwe globe met zijn oceanen, werelddelen en witte ijskappen in verwondering heeft staan kijken. Aardrijkskunde is voor de Nederlandse leerling een vak ‘dat er nou eenmaal bijhoort’ en eigenlijk een ietsepietsieveel onbelangrijk.

Weemoed naar schriften, schoolbanken op een rij, klasgenoten die stil luisterden naar de begeesterende verhalen van gedreven docenten, jongelui die zich laafden aan kennis en kunde van de wetende en na het verhaal de pen opnamen en netjes opschreven ‘hoofdletter, drukletter A, punt. Aan de kant van het blad.”

 

Jesse Jeronimoon  
----------
 
Datum: 27-03-2013
 Je hok in, en wel onmiddellijk!Een tijdje geleden werd ik door een bestuurslid van Beter Onderwijs Nederland er op geattendeerd dat onze minister van onderwijs niet erg gecharmeerd was van mijn arrogantie om haar niet als ‘excellentie’ te noemen maar haar gewoon bij de voornaam Jet te noemen. Nu moet ik bekennen dat ik een zwak had voor excellentie Marja en nog elke dag een beetje bedroefd ben dat zij niet lang onze minister van onderwijs mocht zijn. Ik heb het geluk gehad om haar een paar keer te mogen ontmoeten. Met haar innemendheid en vriendelijkheid toonde zij zich een ware excellentie, en dat kan ik tot op dit moment van Jet nog niet zeggen, geen innemendheid maar arrogantie, en de vriendelijkheid van een Louis de bondscoach, zolang je met haar meepraat lig je in de bovenste lade, tegenspraak staat gelijk met onvriendelijkheid, typisch iets voor bestuurderen en dan vooral voor schoolbestuurderen.

Ongekend in de parlementaire geschiedenis, de snelheid waarmee de nieuwe minister van onderwijs wetsvoorstellen terugdraait, in de diepvrieskast stopt en het Nederlandse docentenkorps schoffeert. Als een olifant snelt ze door de porseleinenkast, scherven, puin en ruïnes achter zich latend. Het verwondert mij niet echt. Ik had al weinig vertrouwen in deze minister, vooral omdat ze heel luid had geroepen dat ze eigenlijk geen minister wou worden, maar ook omdat ze het grootste deel van haar werkzame leven op het bestuurderspluche heeft plaats genomen. Als laatste de bestuursvoorzittersstoel van de Hogeschool van Amsterdam waar ze op een professionele manier de diplomafraude de doofpot in stopte.

Een van haar eerste daden was de benoeming van de commissie Halsema die het onderzoek moest leiden naar het hoe, het wat en het waarom van de teloorgang van Amarantis. De minister was wel zo slim om die commissie geen enkele serieuze bevoegdheid te geven zodat de ‘graaiers van Amarantis’ netjes wegkwamen met al hun malversaties. Een regelrechte dikke middelvinger naar de drie-á vierhonderd ontslagen docenten en medewerkers van Amarantis.

We mogen er van uit gaan dat de minister een zwak heeft voor het competentie gericht onderwijs. Het is anders niet uit te leggen dat het voorstel voor een centraal examen taal en wiskunde in het MBO door haar persoonlijk de diepvrieskast is in gestopt. De redenen hieromtrent, gezien in het licht van het CGO, is duidelijk. Zo een centraal examen zou er voor zorgen dat zowel Nederlandse taal als wiskunde weer op het curriculum van de MBO leerling terecht zou komen. En dat kan niet natuurlijk binnen het CGO, daar gaat het om gewenst gedrag en niet om kennis en kunde.

Ook wil de minister dat de BAPO verdwijnt. Een prima werkende regeling voor de oudere docent, waar die oudere docent aan de nodige centjes bij legt, is een doorn in het oog van de minister. Het moet volgens haar maar eens afgelopen zijn met die oudere docent die op kosten van de school een beetje thuis hangt rond te hangen in de baas zijn tijd. Niet meer of minder dan een gotspe en vooral een onnoemelijk dedain naar docenten die meestal de helft van hun leven alles hebben gegeven aan de opleiding van de jeugd. Schande, schande, schande, driewerf schande.

Niet uitvlakken is haar oproep naar de docent van vorige week. ‘De deuren open, de koppen bij elkaar, niet zeuren over lonen en goed luisteren naar de baas’. De minister wil een ‘cultuurverandering’ bij docerend Nederland. Van trotse kennisdrager naar bange grijze muis. Dictatoriale bestuurdersuitspraken die hun weerga niet kennen.

En als klap op de vuurpijl heeft de minister van onderwijs het wetsvoorstel dat er zou voor zorgen dat de docent eindelijk na zoveel jaren weer meester kon worden in zijn eigen keuken, in getrokken. Met deze nieuwe wet, tussen haakjes hier wordt al sinds 2009 over gepraat, die zou regelen dat de lesgevende meer en weer invloed en inspraak zou krijgen in ‘het hoe’ van het onderwijs, is door een bestuurdersvriendje, want zo mogen we de minister ondertussen wel noemen, om zeep geholpen. De docent wordt uit zijn keuken gegooid en moet tevreden zijn met een hoekje van het hokje helemaal op het einde van de tuin. De bestuurder die de ballen verstand heeft van onderwijs, maar zoveel te meer van de belastingcenten verplempen in een bodemloze put, staat straks al een chef in zijn keuken bevelen te roepen zonder zelf ooit een eitje te hebben gebakken.

Dit alles zal straks zijn weerslag krijgen omtrent de voorstellen van de onderwijscoöperatie over de ‘professionele ruimte van de docent’. Niemand hoeft een ziener te zijn om nu al te weten dat die ruimte een klein hokje zal zijn. Het hokje waarvan de minister nu al roept. In je hok jij! En wel onmiddellijk.

 

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 26-03-2013
 Hoe haal je het in je hoofd?Een kleine greep uit het onderwijsnieuws van de afgelopen week. De Cito-toets wordt afgeschaft en er komt een eindtoets voor inde plaats, hierdoor mag de deeltijdjuf in de toekomst ‘de kaarten leggen’ over de toekomst van onze jeugd. Het VO denkt al aan het invoeren van een toelatingsexamen. Het pesten, dat een enorm groei kende dank zij de a-social media, zal bij wet verplicht aangepakt moeten worden. De intrede van de wettelijke ‘pestcoördinator zal niet lang meer op zich laten wachten. Minister en staatsecretaris roepen op tot een ‘cultuurverandering’ bij de onderwijsgevenden. Iets met deuren die open moeten, de koppen bij elkaar en vooral goed luisteren naar wat het management wil.

Je zou zo denken dat na zes jaar BON ik zo langzamerhand een beetje gewend wordt aan de dagelijkse onzin die over het onderwijs wordt uitgestort. En dat is ook zo. Uiteindelijk raakt de mens afgestompt zeker wat betreft dommigheid, onzin, onnozelheid en arrogantie. Je hoeft geen waarzegger te zijn of ziener of Jomanda om met een kleine tekening duidelijk te maken waar bovenstaande maatregelen zullen toe leiden. Wat betreft de Cito-toets is het een teruggaan naar de jaren vóór 1975 en met een beetje onderwijshistorisch besef weet je dat het dubbeltje dank zij de competente deeltijdjuf voor altijd een dubbeltje zal blijven. Wee diegene die denkt een kwartje te kunnen worden, die wordt afgestraft door een toelatingsexamen dat alleen de echte talenten ( talent staat hier voor de stuivers, centen, het slijk der aarde) toelating zal verschaffen, scholen zijn immers bedrijfjes geworden en kunnen elke donatie gebruiken. De anti-pest wet zorgt voor méér bureaucratie in de school, met dank aan al die cijfertjes, verslagen en paperassen die bijgehouden moeten worden voor de inspectie. En de cultuurverandering van de minister leidt dus gewoon tot niks, die litanie kennen we allemaal al en trekken er dan ook gewoon de schouders er voor op.

Wat mij bezig houdt is: ‘Wie haalt al die onzin in zijn hoofd’, of anders gezegd:’wie komt op het idee’. Gebeurt dat tijdens een slapeloze nacht van een of andere hotemetoot die bij zichzelf denkt: “Die Cito-toets dat is niks, daar moeten we vanaf.” En dan de volgende dag met een beetje een slaperig hoofd en van die blauwe wallen onder de ogen een ‘vrindje’ belt met het ‘mieterse’ idee. Of is het een overijverige ambtenaar die op een slechte dag door zijn vrouw de les was gelezen omdat hij de zoon des huizes niet wou helpen bij het inoefenen van de CITO toets en waarbij moeder de lakse vader naar het hoofd had geslingerd ‘moet dat kind ook een vmbo advies krijgen net als jij? Kijk wat er van jou terecht is gekomen en kijk naar zwager Jos die met zijn VWO advies toch maar vier schalen hoger staat als jij.” Ik kan mij voorstellen dat de ambtenaar de volgende dag uit gaat zoeken hoe hij die Cito-toets kan kielhalen.

Maar eigenlijk is het eenvoudiger. Een of andere ‘ziener met netwerk’ heeft belangen bij een bureautje dat net een nieuwe toets ontwikkeld heeft en vindt op zijn weg het cito-instituut. Dan is het gewoon een kwestie van het netwerk aan te spreken en daarbij duidelijk te maken dat ‘mijn belang, ons belang’ is en de trein gaat rollen. Het pesten is de laatste tijd nogal ‘in the picture’ en een snelle jongen met netwerk heeft een belang bij een anti-pest methode en ziet om zich heen dat er nog een aantal concurrenten de kop opsteken. Zweefteven met anti-pest-massages, luchtfietsers met anti-pest-mind fulness, en meer van dat soort halve zolen die letterlijk over lijken gaan om de zakken te vullen. Dus die moeten zo snel mogelijk van de markt worden geweerd en het juiste netwerk dat overtuigd is van ‘mijn belang is ons belang’ aangesproken en de trein kan rollen. En we mogen niet vergeten dat al de onderwijsvernieuwingen van de afgelopen jaren, bedacht door de adviseurs, opleidingsinstituten, onderwijsondersteuners en andere die in de onderwijsschil aanwezig zijn en een aardig centje verdienden aan de competentieonzin, al een tijdje met lede ogen moeten aanzien hoe een en ander terug wordt gedraaid. Gelukkig hebben ze nu een minister die er van overtuigd is dat de bestuurder baat heeft bij ‘ons belang is ons belang’, dus de gewone docent moet nog maar eens duidelijk worden gemaakt dat de trein rijdt en niet stopt, het ‘belang’ gaat vóór alles.

Jesse Jeronimoon 
----------
 
Datum: 20-03-2013
 In de liftBeste lezer,

beste regelmatige bezoeker,Een klein huppelsprongetje vanochtend mocht wel. Na een drukke twee weken, waarin onder andere het symosium van Beter Onderwijs Nederland als hoogtepunt in de agenda stond, had ik tijd om aan de administratie te gaan.Zoals jullie weten heb ik het boek "Julius Caesar gezegd te Waterloo" in eigen beheer uitgegeven en dan is het toch altijd spannend hoe een en ander gaat lopen.De verkoop van het boek kan ik netjes volgen op de website van het centraal boekhuis en ik moet zeggen tot vandaag was ik een beetje teleurgesteld. Niet dat je van een boek rijk wordt, dat is weggelegd voor de Dan Browns en Gijpen van deze wereld, maar ik maak van mijn hart geen moordkuil, ik had toch beter verwacht. In de krant is elke dag wel wat te vinden over de misstanden in het onderwijs, Beter Onderwijs Nederland roert zich als nooit te voren en deze website wordt elke dag door een paar honderd mensen bezocht. Bijna elke week zorg ik voor een nieuwe column op het blog en als Ton nu een beetje minder dwars ligt zou dat met zijn dagboeken ook nog eens opschieten ( kom er maar in Ton ;-)). Enfin om een lang betoog kort te houden, ik was een beetje teleurgesteld in jullie, lezers en bezoekers. Wel hier de columns komen lezen maar een boekje kopen ter ondersteuning van een arme schrijver, Ho maar. En dat terwijl er al een e-boekje voor de luttle som van 6,99 te downloaden is.Jaja ik weet het, het is crisis, en een kleine 15 euro is ook niet niks. En ook begrijp ik wel dat de doorsnee docent niet graag gezien wordt met een boekje van Jeronimoon die in bestuurderskringen wel rauw met een eitje gegeten kan worden en ik wil ook nog begrijpen dat er veel bezoekers komen op deze site gewoon omdat ze zich o zo graag ergeren aan het gezeur en gezeik over en op het onderwijs maar voor hun heb ik slecht nieuws want de verkoop zit in de lift.Sinds een paar weken is er een stijgende tendens te zien, mede te danken aan de column van Prof. Dr. B. Smalhout in de telegraaf van twee weken geleden maar natuurlijk ook te danken aan de jarigen, de vastentijd ( een tijd van contemplatie en bezinning waarvoor 'Julius' uitermate geschikt is) en misschien ook wel omdat er uiteindelijk heel wat te lachen valt met 'Julius'. Och er zijn nog wel meer redenen te verzinnen. Maakt niet uit welke, de verkoop zit in de lift en daar ben ik blij mee. Niet dat het schip met geld hier nu komt binnen gevaren want zoooooo veel boeken zijn het nu ook weer niet. Blij, omdat er nu toch blijkbaar interesse blijkt te zijn voor kritiek op het onderwijs en op wat er in het onderwijs aan vernieling gaande is.De bundels 'het nieuwe leren van de keizer' en 'leraren doen het niet voor het geld' waren een succes en even vreesde ik met grote vreze dat 'Julius' een beetje te veel van het goede was, een beetje te veel kritiek, een beetje te veel humor, een beetje te veel vinger op zere plek, maar gelukkig blijkt dat niet zo te zijn.Maar, beste lezer, beste bezoeker, het kan nog altijd beter. Laten we zeggen dat de eerste verdieping van het gebouw met tweehonderd etages bereikt is, er valt dus nog wel wat te stijgen.Dus, als nu het schaamrood naar de kaken is gestegen omdat u nog niet in het bezit bent van 'Julius',  je weet wat je te doen staat. Bol.com, Bruna.nl, managementboek.nl, of de plaatselijke boekhandel staan ongeduldig op de bestelling te wachten. Jarigen in de familie? Effe ome docent treiteren? Een studentje een spiegel voorhouden? Straks twee weken naar een zonnig oord om te luieren? Of gewoon effe heel hartelijk willen lachen met en over het onderwijs?  Allemaal redenen om toch maar "Julius Caesar gezegd te Waterloo" bestellen.

En voor al die lezers die het boek al in hun bezit hebben, Dank, uit de grond van mijn hart en ook dank vanwege de groentenboer, de supermarkt, de plaatselijke bakker en al die anderen die het fijn vinden dat ik hun klant kan blijven, en ook dank vanwege mijn vrouw, maar die vind me gewoon lief.Jesse Jeronimoon  
----------
 
Datum: 18-03-2013
  

Alle deuren open.

 

Je zou er moedeloos van worden. Nu komt onze minister, die eerst geen minister wou worden omdat het pluche van de bestuurdersstoel bij de Hogeschool van Amsterdam zo lekker warm aan haar bilpartij plakte, met een wetenschap van twintig jaar geleden. ‘De deuren van het klaslokaal moeten open’, gaap! De minister blijkt niet te weten dat de deuren van de lokalen twintig jaar geleden op advies van de onderwijsvernieuwers uit de hengsels zijn gehaald, dat daarna zowat overal de muren van de klaslokalen werden doorgebroken om grote ‘leerpleinen’ te realiseren ten behoeve van de ophokuren en dat de laatste jaren de scholen zowel de klaslokalen als de deuren van die klaslokalen in ere hebben hersteld. De reden is niet moeilijk te raden, het hosanna bij de rituele deurverbranding sloeg als snel om in ‘naar de hel, met je leerpleinen en ophokuren’. Blijkbaar heeft de minister die eigenlijk geen minister wilde worden eventjes niet opgelet toen ze daar heel hoog in haar ivoren toren neerkeek op het klootjesvolk dat docent heet.

Ik weet nog goed dat ongeveer twintig jaar geleden, ik was nog docent in het VBO, de ‘coördinator’ van dienst, een omhooggevallen instructeur ‘bakkerijkunde’ en derde garnituur koekenbakker met eelt op de ellebogen en kampioen hielenlikken, me bij zich riep na een studiedag van het APS. Hij feliciteerde mij met het feit dat ik uitverkoren was voor de eerste ronde ‘intervisie en feedback’. Hij merkte waarschijnlijk de rode vlekken in mijn nek niet want hij draafde maar door op zijn gluiperige manier om mij er van te overtuigen dat het een hele grote eer was om als eerste de grote onderwijsvernieuwing in te mogen zetten, de gek. Toen hij het kwijl van zijn mond veegde lukte het me om te vragen wie de ‘intervisie’ zou uitvoeren. Hij hoefde niet eens te antwoorden want ik zag aan het glinsteren van zijn ogen dat hij en hij alleen zijn vingertje zou opsteken en bij zichzelf ‘ikke’ zou denken. Stoïcijns vroeg ik hem welke diploma’s hij zoals in zijn portfolio had. Eerlijk waar, het is me naderhand nooit meer gelukt om iemand binnen de vijf seconden zo aan het stotteren te krijgen als die koekenbakkersonbenul. Op deze vraag had hij niet gerekend en na een minuutje of wat vroeg hij ‘hoezo?’. Het moet gezegd, hij vroeg het mij op een mooie dag in de lente dus ik was nogal goed gemutst en daarom legde ik hem zorgvuldig en vriendelijk uit dat ik niks tegen ‘intervisie’, ‘open deuren’, ‘feedback’ en al die andere rommel van het APS had maar dat de voorwaarde natuurlijk moest zijn dat ik er wat van leerde. Dat scheen de broodjesschuiver te begrijpen. Mijn conclusie was dus dat iemand met een universitair diploma, minimaal 16 jaar ervaring in het onderwijs, eerste graads bevoegd en gepokt en gemazeld in de vakdidactiek wiskunde en natuurkunde op het niveau van de VBO leerling, mijn klaslokaal mocht betreden teneinde te ‘interviseren’. Raar, maar ik heb nooit iemand in mijn klaslokaal gezien met de kutsmoes dat hij mij kwam ‘feedbacken’. De deur van mijn klaslokaal bleef lekker dicht.

We hebben een minister die geen minister wou worden en die ontzettend goed is in het open trappen van open deuren, de docent is de pineut want de minister snijdt natuurlijk niet graag in eigen vel en in het vel van haar voormalige collega’s, de bestuurder van de scholen en instituten. Ik vraag me af waarom de minister die geen minister wilde worden niet luidkeels roept dat álle deuren open moeten. De deuren van de bestuurskamers waar de pompeuze bestuurdertjes als vadsige zonnekoningen heersen over hun schooltjes en de gevolgen van hun financiële escapades afwentelen op de docent. En wat dacht u van de deuren van de afdeling ‘boekhouding’ van de scholen? Ieder jaar kan ik zonder enig probleem en tegen betaling van de kopieerkosten de hele begroting van dit land tot op een cijfer na de komma zomaar bestellen bij de ambtenaren van Dijsselbloem, maar één bonnetje van de Zonnekoning te zien krijgen, krijgt niemand voor elkaar. En als het al eens gebeurt dat er een staatsecretaris pleit voor het openbaar maken van de uitslagen van de cito toets, is het land te klein want dat willen de bestuurdertjes niet, die deur moet dicht blijven en gesloten blijven, desnoods met het chantageslot van ‘wij doen niet meer mee’, er op.

Het is dat we in een democratie leven en moeten wachten to de volgende verkiezingen maar een minister van onderwijs die het voor elkaar krijgt om in één interview zo veel onzin uit te kramen, zo erg de plank mis kan slagen, zo getuigd van zo veel onbenul over wat er in het onderwijs gebeurt en te doen staat, die had beter geen minster kunnen worden. O ja, dat wou ze eigenlijk ook niet.

 

J.Jeronimoon

 

 


----------
 
Datum: 13-03-2013
 Min de stilte in uw wezen.

 

 

Laat ik nou altijd gedacht hebben dat ik wat had met boeken of beter gezegd met papier in het algemeen. ’s Ochtends het krantje bij de koffie is nog altijd een hoog genot. Eerst koppen snellen om daarna de hele krant artikel na artikel te spellen. Binnenlands nieuws, nieuws uit het buitenland, economisch nieuws en beursberichten en daarna het plaatselijke nieuws in de orde van ‘boer valt van trekker’. Drie koppen koffie later nog even op de laptop in een aantal digitale kranten koppen snellen maar dan alleen het binnenlandse nieuws en meestal heb ik geen zin om het hele artikel te lezen.

Na de krant gelezen te hebben is het soms wachten op de postbode. Mijn hart maakt altijd een huppeltje als ik het klepperen van de brievenbus hoor, post! Meestal kleurige folders of één van de plaatselijke sufferdjes maar toch een paar keer per week een echte brief in een echte envelop met een echte postzegel. Heerlijk. Het zal wel een afwijking zijn maar ik vind het prettig om de punt van de briefopener in het hoekje van de envelop onder de vastgeplakte klep te friemelen en dan met korte rukjes de envelop open te ritsen een beetje nieuwsgierig naar de inhoud van de envelop. Laatst bekende iemand dat hij het ook veel fijner vond om een brief in de gewone bus te krijgen dan een mail in de electronische brievenbus. Opgetogen bedacht ik dat ik niet de enige was met een briefafwijking.

Overal in huis staan of liggen boeken. Op het nachtkastje in de slaapkamer, in het kantoortje, de boekenhoek, woonkamer, keuken en zolder. Niets zo heerlijk als ‘in een hoekje met een boekje’ ook al is het aankopen van boeken er de laatste tijd een beetje bij ingeschoten. Maar met enige regelmaat laat ik mijn vinger langs de ruggen van de boeken glijden en kies een ‘oude vriend’ om te herlezen.

In die zin is het digitale tijdperk aan mij voorbij gegaan. Geen i-padje, geen e-reader kan mij bekoren. Een boek hoort van papier te zijn. Ik gruw van het bericht dat Doekle Terpstra besloten heeft om de bibliotheken uit zijn instellingen te digitaliseren zodat de deelnemers aangewezen zijn op het i-padje of laptop. Het schaamrood stijgt me naar de wangen als ik in de krant lees dat gemeentebesturen besparen op al dan niet rijdende bibliotheken. Ik begrijp die barbarij niet.

Jarenlang vond ik mij een buitenbeentje tot vandaag. Vanochtend las ik in de krant dat er onderzoek is gedaan naar de meest geliefde werkplekken onder studenten en wat blijkt? De bibliotheek blijkt favoriet te zijn. Maar liefst drie bibliotheken nestelden zich in de top tien van de meest geliefde werkplekken. Waar vroeger het verblijf in de bieb ongeveer tien minuten bedroeg, net genoeg om een boekje te kiezen om te lenen, blijkt de gemiddelde verblijfduur nu een uurtje of twee te bedragen. Er wordt dus serieus gewerkt in de bieb door onze studenten. Na wat doorvragen blijkt niet alleen de aanwezigheid van het papieren boek de doorslag te geven bij het bibliotheekbezoek maar met stip op één  staat ‘de stilte’. Ongelooflijk maar waar, studenten zoeken een werkplek waar ze in stilte kunnen werken. Daar was Doekle en consorten nog niet opgekomen. Spiksplinternieuwe dure gebouwen met electronische leeromgevingen, leerpleinen, stilteruimten om het geloof te belijden en alle mogelijke moderne snufjes om de student te plezieren, maar niet gedacht aan een ruimte waar de student één met de stilte tot grote hoogten kan stijgen wat betreft concentratie en andere inzet van zijn grijze hersencellen.

Het was de opkikker van de dag, de ouderwetse bibliotheek heeft niets maar dan ook niets van zijn aantrekkingkracht verloren, ondanks het electronische tijdperk. Met dank aan de stilte. Diezelfde stilte als bij mijn krantje, de post en mijn boekje in een hoekje, daarom hou ik van papier, het ritselt.  

Jesse Jeronimoon


----------
 
Datum: 3-03-2013
 Godwin 

( de derde voor het symposium)

 We weten met zijn allen wat een Godwin is, maar om zeker te zijn dat u het weet leg ik het nog één keer uit. De ‘wet van Godwin’ zegt: “Naarmate een online-discussie langer wordt, nadert de waarschijnlijkheid dat de nazi’s of Hitler in de discussie betrokken wordt.” Ik ben het daar volstrekt mee eens en aan de andere kant stuit het mij tegen de borst. Bij mij rijst de vraag wanneer een verwijzing naar deze periode ook een Godwin genoemd kan worden. Moeilijk? Laat mij een voorbeeldje geven. Ik denk dat iedereen het met mij eens is dat de periode tussen de jaren 20 en 50 van vorige eeuw zowat de donkerste decennia mogen worden genoemd in het ‘moderne’ Europa. Jazeker een periode die niemand mag vergeten, een periode die niet uit de geschiedenisboeken geschrapt mag worden, hoe donker en onmenselijk deze periode ook was. Laten we niet vergeten dat deze periode de aanleiding was tot het oprichten van de Volkerenbond ( de voorloper van de huidige Europese Unie)  met als motto “dit nooit meer”.

Een Godwin wordt in een discussie meestal geplaatst als argument om de oppositie de mond te snoeren. Pim Pollen voorzitter van de CBE groep noemde de leden van Beter Onderwijs Nederland in een van zijn columns een groep bruinhemden. Waarom de man het nodig vond om de leden van Beter Onderwijs Nederland te vergelijken met nazi’s en dit in verband met het lerarenregister, is mij altijd een raadsel gebleven. Het had geen enkel doel of Pimmetje had er wel een doel mee maar dat was voor de lezer niet duidelijk. Meestal trek ik mij van een Godwin geen bal aan, het zegt mij veel over de persoon die de Godwin plaatst en vooral dat de meneer of mevrouw in kwestie geen kaas heeft gegeten van de Europese geschiedenis.

Maar, en nu wordt het moeilijk, ik stoor mij aan de discussie over het lerarenregister. De regelmatige bezoeker van deze site weten al dat ik méér dan een hekel heb aan dat lerarenregister en niet alleen aan dat register maar aan álle registers. Maar vooral de teneur van de discussies over dat lerarenregister stuit mij tegen de borst. Het lerarenregister is een ideetje van onze overheid en wordt in elkaar gestoken door de onderwijscoöperatie. De MBO raad gaat niet helemaal akkoord met het lerarenregister zoals is voorgesteld door de onderwijscoöperatie en probeert zijn eigen registertje in het leven te roepen. Dat op zichzelf doet mij al de wenkbrauwen fronsen. Bij mij rijst dan de vraag waarom elke onderwijslaag zijn eigen registertje zou moeten hebben. Verder heb ik een probleem met de reden van zo een register. Uit de discussies die er op velerlei fora gevoerd wordt hebben de voorstanders van het lerarenregister als voornaamste argument dat het zou moeten dienen om het vak van docent ‘te beschermen’, om ‘het onderwijs te behoeden voor verder kwaliteitsverlies’ dit alles door mij vertaald in ‘om erger te voorkomen’.

De reden van mijn haat tegen registers, is gelegen in twee boeken. Het eerste boek is van J. Presser , Ondergang 1 en 2. Een pil van bijna tweeduizend bladzijden en ‘Om erger te voorkomen’ van Nanda van der Zee. J. Presser behoort samen met L. de Jong, J. Romein en G. van Pinsteren tot de grootste en meest gerespecteerde historici in Nederland. Nanda van der Zee kan met recht een literair kind worden genoemd van J. Pesser, beiden geboeid door hetzelfde onderwerp allebei historici en allebei gefascineerd door de Jodenvervolging tijdens de donkerste periode in vorige eeuw. Allebei verguisd en beschimpt om hun meer dan gedetailleerd werk omtrent de vraag ‘hoe is het toch zover kunnen komen’.

In het boek van J. Presser , oud leraar aan het Vossius Gymnasium, beschrijft hij hoe de Jodenvervolging in zijn werk ging en legt daarbij de nadruk op het bestaan van het register. Een register onder dwang van de bezetter opgesteld . Dit register dat schoorvoetend werd samengesteld om ‘erger te voorkomen’( laten we dat maar doen dan hebben we er controle over), dat de titel werd van het werk van Nanda van der Zee, zou volgens J. Presser de deporatie en het verschrikkelijks wat er daarna gebeurde bespoedigd, vergemakkelijkt en bijna totalitair gemaakt hebben. Door het werk van J. Presser en van der Zee werd mij duidelijk hoe gevaarlijk een lijstje kan zijn als het in ‘verkeerde’ handen valt.

En hier begint de twijfel, wanneer steekt de Godwin de kop op.  Voor mijzelf heb ik uitgemaakt om zo weinig mogelijk mijn naam op een lijstje te laten prijken. Indien niet echt nodig, dan liefst niet en ik begrijp ook wel dat het soms wel echt nodig is maar dan wil ik het  lijstje liefst beperkt houden tot die items waarvan ik denk dat ze nodig zijn voor het doel van het lijstje. In basis is dit niet meer dan wat de wet op de privacy toelaatbaar vindt. Verder moet er een minimum aan vertrouwen zijn in de beheerder van het lijstje en mag het lijstje mij in de toekomst niet dwingen om zaken te doen of te laten die ik niet wil. Zo, dit zijn mijn argumenten tégen een register van welke aard dan ook, dus ook het lerarenregister.

Mijn twijfel? Mijn probleem ligt meestal bij het ontbreken van vertrouwen in de registerbeheerder, is dit nu een Godwin, of gewoon historisch besef?J. Jeronimoon

 

Op 9 maart 2013 in de TU in Eindhoven houdt de vereniging Beter Onderwijs Nederland haar jaarlijks Symposium. Belangstelling? Ga naar de website van Beter Onderwijs Nederland voor inschrijving en programma.

 


----------
 
Datum: 26-02-2013
 Hierbij de tweede voor het symposiumHoe passend is het passend onderwijs? 

 

Een basisschool in Amsterdam vond het nodig om bij een zesjarig jochie een ‘intake test’ af te nemen. Wat de test inhield wisten de ouders niet, de uitslag wel. De nieuwe leerling bleek zowel een leerachterstand als een taalachterstand als leerproblemen en een ontwikkelingsstoornis onder de leden te hebben. Een second opinion van een onafhankelijke kinderpsycholoog wees het tegenovergestelde uit. Een naar alle maatstaven genomen normaal kind zonder ontwikkelingsstoornis, normale intelligentie en een taalachterstand die niet onderdeed voor de gemiddelde leerling op een gemiddelde basisschool. De directeur van de basisschool legde het onafhankelijke rapport naast zich neer en besloot om zonder medeweten van de ouders een rugzakje aan te vragen en het kind een 1 op 1 begeleiding te geven. De ouders werden gesommeerd zonder al te veel moeilijkheden te maken om mee te werken aan de aanvraag van het rugzakje. De ouders niet gediend van zoveel bemoeienis en arrogantie dienden een klacht in bij de geschillencommissie primair onderwijs. Dit wekte de woede op van de directeur die prompt de ouders zag als een groot probleem. Begeleiders en leraren van het kind werd een zwijgplicht opgelegd en de ouders werd gedreigd met de inschakeling van jeugdzorg, die zoals we allen weten er geen been in zien om een uithuisplaatsing procedure wegens ‘verwaarlozing van het kind’ in te zetten.

Straks wordt de wet op het passend onderwijs van kracht. Deze wet vervangt het ‘weer samen naar school’ en moet er voor zorgen dat kinderen met een klein ‘vlekje’ zoals licht autistisch, klein beetje ADHD, of aanverwante ontwikkelingsstoornissen binnen het reguliere basisonderwijs naar school kunnen gaan en niet meer onmiddellijk worden doorverwezen naar het speciaal basisonderwijs. Los van het gegeven dat onze Nederlandse Juffen en Meesters volstrekt niet zijn opgeleid om leerlingen ook maar met het kleinste ‘vlekje’ kwalitatief goed onderwijs te geven rijst de vraag wie zal oordelen welk kind wel en welk kind niet in aanmerking komt voor doorverwijzing naar het speciaal onderwijs. Welk kind heeft zoveel ADHD of is zo autistisch dat het toch naar het speciaal onderwijs mag en welk kind voldoet niet aan de criteria en wie stelt die criteria vast en houdt daar toezicht op? Kortom wie zijn de uitvoerders van het passend onderwijs?

Daar heeft onze vorige minister van onderwijs en tweede kamer voor gezorgd. De uitvoerders zijn de al bestaande samenwerkingsverbanden van ‘weer samen naar school’ aangevuld met de samenwerkingsverbanden voor het voortgezet onderwijs want ook die vallen onder de nieuwe wet van het passend onderwijs. Over de samenwerkingsverbanden valt heel wat te zeggen maar vooral niet dat ze tot nu toe hun werk goed hebben gedaan, anders was een nieuwe wet niet nodig geweest, immers ‘weer samen naar school’ beoogde dezelfde doelen als de nieuwe wet met dit verschil dat WSNS zich alleen uitstrekte over het basisonderwijs. Hoe een en ander in zijn werk ging kon u lezen in de inleidende waargebeurde case. De directeur van een school vraagt het samenwerkingsverband een onderzoekje te oden, daar komt uit dat het kind een achterstand, probleem of stoornis heeft en daarvoor wordt dan een ( meestal duur)  behandelingsplan opgesteld. Het samenwerkingsverband vraagt voor de leerling een rugzakje aan om het behandelingsplan te financieren. Alles bij elkaar gaat het in Nederland om honderden miljoenen aan rugzakjesgeld op jaarbasis. Honderden miljoenen onder andere beheerd door de samenwerkingsverbanden. In onderzoek, diagnose, behandeling en rugzakje worden de ouders niet gekend en bij enige tegenstand gekenmerkt als ‘moeilijke ouders’ die hun kind niet dat geven waar het recht op heeft. U begrijpt dat de weg van overdiagnosticering, gesjoemel, overbehandeling en neponderzoeken geplaveid is met euro’s en maar al te graag bewandeld wordt door de samenwerkingsverbanden.

Typerend voor de invoering van het passend onderijs, de samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet onderwijs zijn de onderhandelingen, convenanten en afspraken die op dit moment gemaakt worden. Een Directeur van een basisschool fluisterde mij laatst toe dat hij van zijn bestuur opdracht had gekregen om de bij de onderhandelingen aanwezig te zijn, ondanks zijn overvolle en drukke agenda, immers nu zou worden uitgemaakt hoe in de toekomst de geldstromen zouden worden verdeeld. U leest het goed, geen sprake van hoofdbrekens hoe kinderen met een vlekje het beste onderwijs zouden krijgen maar hoe de geldstromen gemoeid met het passend onderwijs zouden worden verdeeld.

De geschillencommissie primair onderwijs heeft al een noodkreet uitgezonden. Als geen ander weten de leden van de geschillencommissie dat bij de invoering van de wet op het passend onderwijs zoals die er nu ligt en waarin de samenwerkingsverbanden verantwoordelijk zijn voor de uitvoering zowel de ouders als het kind volstrekt machteloos en rechteloos worden gemaakt. Ook in het voortgezet onderwijs waar het passend onderwijs de achterdeur wordt waadoor probleemleerlingen net zoals meer dan 15 jaar geleden het praktijkonderwijs, dat heette toentertijd LOM-MLK, zullen binnen stromen. Een praktijkonderwijs dat al lang niet meer voorzien is voor de opvang van deze leerlingen.

Leraren in het basisonderwijs die met lede ogen hebben moeten aanzien hoe van de regeling ‘weer samen naar school’ schandalig misbruik is gemaakt houden hun hart vast voor de invoering van het passend onderwijs. Ouders moeten er niet versteld van staan dat vanaf volgend schooljaar hun kind in groep 4 ongevraagd getest zal worden op mogelijke afwijkingen, tekortkomingen en stoornissen. Ze moeten ook niet raar opkijken als er zonder hun medeweten een behandelingsplan is opgesteld en dit plan zonder hun toestemming wordt uitgevoerd. Het geld wordt opgehoest door de belastingbetaler en verdwijnt in de grote zakken van de samenwerkingsverbanden. Ouders moeten daar niet moeilijk over doen, en doen ze dat toch dan staat vroeg of laat een medewerker van het samenwerkingsverband met een pasje ‘jeugdzorg’ aan de deur om ook de ouders en de sociale toestand van het gezin te ‘visiteren’.

Ik wil geloven dat de wet op het passend onderwijs met de beste bedoelingen in elkaar is gebreid maar de minister en de tweede en eerste kamer hebben een paar steken laten vallen, en door die gaten zal het geld als water naar de samenwerkingsverbanden stromen. Of onze leerlingen daarmee geholpen zijn, dat blijft de vraag.

 

Jesse Jeronimoon

 

 

 
----------
 
Datum: 18-02-2013
 

We gaan het eens anders doen.De regelmatige bezoeker van dit blog weten dat zo rond deze tijd de vereniging Beter Onderwijs Nederland mij verzoekt om op het jaarlijkse symposium van de vereniging een columpje voor te lezen.Elk jaar schrijf ik drie columns, die neem ik alle drie mee naar het symposium en naargelang de luim dan die dag kies ik op het laatste ogenblik ( de columns is tevens de afsluiting van het symposium, dus tijd genoeg om te beslissen) één van de drie. De twee overgebleven columns verdwijnen in het geheugen van mijn PC en niemand die ze ooit nog leest.Dit jaar dacht ik 'laat ik het eens anders doen', ik publiceer vooraf hier op de blog alle drie de columns dan kan de bezoeker ze van te voren lezen en hoeft hij of zij niets te missen.Voor de rest blijft het hetzelfde, pas vijf minuten voor Ad Verbrugge mij naar het katheder vraagt zal ik beslissen 'wie van de drie'Hieronder, 'Er was eens een landje' . ( de eerste van de drie)Er was eens een landje.Er was eens een landje. Zelf vond ik het een uitstekende beginzin. Het heeft iets van het begin van een verhaaltje, tot mij te binnen schoot dat de onderwijsvernieuwers van deze tijd hebben uitgemaakt dat de docent met een goed verhaal volledig uit de tijd is. Dat komt door de zo snel veranderende wereld. Dat wij als onderwijs voorbereid moeten zijnop die veranderde toekomst  heeft de onderwijsvernieuwer ons een jaartje of tien vijftien geleden bijna uit ten treure   voorgehouden. Er viel niet aan te ontsnappen, het zouden veranderingen worden waarbij de industriële revolutie van de negentiende eeuw een peulschilletje zou blijken te zijn. Het gingen veranderingen worden in de zin van ‘van dik hout’ en allesomvattend. Daarom ben ik er voor de gein eens goed voor gaan zitten om te bedenken wat er zo enorm verandert is in die afgelopen vijftien jaar en of de grote onderwijsvernieuwing die zich voltrok wel de moeite van het vernieuwen waard was.

Het oudere, volgens de ene partij ‘arme’ en volgens een andere partij ‘rijke’ smaldeel van de bevolking, was vijftien jaar geleden bijna  volledig uit het straatbeeld verdwenen. Opgegroeid met step en fiets en verknocht aan de tweewieler was het voor onze ouderen bijna onmogelijk geworden om in dit winderig Avondland hun geliefde vrijetijdsbesteding uit te oefenen. Oud en de leden stram waren zij in de nog niet veranderde wereld gedoemd om hun troost te zoeken achter geraniums of aan de kaart- en biljarttafel. Met enig geluk kon men op de plaatsen waar men denkend aan holland brede rivieren traag door oneindig laagland zag gaan, nog één verdwaasde en heldhaftige  grijze krullebol voorovergebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een hernia trappend, ontwaren. Dank zij de grote verandering is er de dag van vandaag  geen plekje meer in dit land te vinden waar men zich kan ontrekken aan de terreur van de massa grijze en kalende fietsers, die rechtop tegen de wind in, bijna zonder de trappers te beroeren tegen een ongelooflijke snelheid rondfietsen. S’lands wegen en fietspaden worden onveilig gemaakt door het nieuwe fietsen, geraniums verpieteren, kaart- en biljarttafels staan er in de ouderensosjiteiten troosteloos en verlaten bij, het electrisch fietsen heroverde de plaats van de oudere in de openbare ruimte. 

Wat ook onmiddellijk opvalt in deze veranderde wereld is het leuke feitje dat onze jeugd googlet op de helft van een laptop, met name het deksel van de laptop. Het ‘padje’ is in elke jeugdige hand terug te vinden. Geen gedoe meer met toetsenbord en twee vingers die moeizaam zoeken naar het juiste lettertje, in deze andere wereld ‘smeert’ onze jeugd de beelden uit over een, wat mij betreft klein,  beeldscherm en kan er met G4 snelheid ginnegappend aanschouwd worden hoe twee naakte personen van beiderlei kunnen de vermenigvuldiging beoefenen. En als ik dit opschrijf moet ik denken aan mijn leraar biologie die met een beetje rood hoofd ons inleidde in de voor ons onbekende wereld van bloemetjes en bijtjes. Waarbij ik moet opmerken dat  zijn summiere uitleg omtrent de technische kant van de zaak er voor gezorgd heeft dat mijn eerste optreden als bijtje technisch nogal wat te wensen overliet. Dat is later door veel oefening gelukkig een  beetje bijgetrokken.

In de veranderde wereld is de kwelbuis groter en platter, is het filmrolletje is verdwenen net als de vertrouwde postbode, de mavo, het bord en het krijtje, de schoolbibliotheek, de staartdeling, de mooie en statige schoolgebouwen, en uiteindelijk ook de bevoegde docent. Waar volgens de onderwijsvernieuwer niet te zwaar aan getild moet worden, immers de porder, de schillenboer, de parlevinker en de RSV man zijn ook uit het straatbeeld verdwenen.

Vorige week herlas ik Beeckman en Beeckman van Toon Kortooms en net zoals vorige keren herkende ik de schoolbankjes, het klaslokaal en de docent op zijn verhoginkje zoals de schrijver het zo beeldend aan het papier toevertrouwde. Ik herkende de slaapzaal van het internaat met zijn chambretten, slaapvertrekjes met een bed en kast afgesloten met een gordijn, behalve de chambret van de toezichthouder, die had een echte deur van hout. Ik kende die deur, dat gordijn, het bed en de kast, de donkere nacht en de bel die door de stilte van de ochtend de jongelui wakker galmde. Zelf denk ik met weemoed terug aan de tijd dat ik op zo een internaat mijn jonge jaren sleet.

Maar ook de verhalen over de Peel, het harde labeur van de turfstekers, het verdriet van de jonge turfsteker die zijn droom van ‘studeren’ aan hem voorbij zag gaan wegens ‘geen geld’, zijn mij niet vreemd, ook al heb ik dat zelf persoonlijk zelf niet mogen ervaren. Toch zitten de beelden in mijn hoofd, er ingestopt door de leraar geschiedenis, de leraar maatschappijleer en de verplichte boekenlijst van de lerares Nederlandse Taal. Toon Kortooms, Stijn Streuvels, Mulisch, Elsschot, verplichte schrijvers, verplichte boeken, verplichte cultuur. 

De peel is nu een natuurgebied waar onze oudjes electrisch doorheen fietsen en onze jeugd tussen het hoge riet het aanschouwelijke it onderwijs technisch bijna perfect in de praktijk brengen. Het gezwoeg en gezucht van volwassen en kinderen bij het harde labeur zijn verdwenen in de mist der tijd, en zo stilaan verdwijnen ze ook uit het collectieve geheugen van Nederland. Het nieuwe onderwijs heeft niks met dat collectieve geheugen en onze jeugd leest maar één boek, en dat is facebook, altijd op zoek maar een x-feestje, waarna ze de een na de andere tweet de wereld in sturen, bijna altijd een tweet die niks toevoegt aan de wereld om hen heen, maar het staat wel stoer.

 Het nieuwe onderwijs hangt aan elkaar van hypes, trends, modes en het slaafs volgen van de waan van de dag, zonder weet en besef van verleden en heden. Alleen de onbekende toekomst is belangrijk voor de zieners van het Nederlandse Onderwijs. Nederlandse Cultuur, collectief geheugen, cultureel erfgoed hebben voor de vernieuwer de waarde van een vloek in de kerk en  bevindt zich in de onderbuik van de gemiddelde Nederlander. Bijna gretig wordt de verdediger van het erfgoed door de vernieuwer te pas en te onpas verbonden met de donkere vooroorlogse tijden. De vernieuwer blijkt niet te beseffen dat hij hierdoor onze jeugd een groot onrecht aandoet omdat hij het doet voorkomen alsof de Nederlandse geschiedenis ergens begint rond de jaren vijftig van vorige eeuw.

Weemoed? Nostalgie? Het zal wel. Ik stam af van een generatie die is opgevoed met het idee dat de ultieme taak van het onderwijs was het van generatie op generatie overbrengen en doorvertellen, noem het voor mijn part overerven, van al die dingen die belangrijk waren voor de instandhouding van het volk en de Nederlandse identiteit en plaats in de wereld. We waren er van overtuigd dat die lessen uit het verleden ons zouden vrijwaren van stommiteiten in het heden en ons een blik zouden gunnen in een mogelijke toekomst.  

 Of de wereld verandert is in de afgelopen vijftien jaar? Ik denk het niet, de mens ontwikkelt zichzelf en zijn omgeving zoals ze dat al eeuwen doet vanaf de uitvinding van het wiel. Het onderwijs is daar altijd een katalysator bij geweest, een aanjager, en een hoeder van het goede dat was bereikt. De onderwijsvernieuwer heeft, al dan niet gestuurd door overheid en bedrijfsleven, efficiëntie, gedragsverandering en edelslavernij voor onze jeugd in petto, een toekomst vergelijkbaar met de toekomst van de jonge turfsteker in de Peel meer dan een eeuw geleden. Ondanks of dankzij de moderne middelen als i padjes, twitter en facebook zal onze jeugd verstoken blijven van kennis, sociale zekerheid en mogelijkheden tot ontwikkeling. Langzaam maar zeker wordt vergeten en afgebroken wat de laatste honderd jaar door het Nederlandse volk en zijn onderwijs is opgebouwd.

In het jaar 2033, op het grote symposium ter ere van het vijfentwintig jarig bestaan van de vereniging Beter Onderwijs Nederland, zal ter afsluiting van de feestelijkheden een armzalige stukjesschrijver het podium betreden, even de oude keel schrapen en dan met een beetje tranen in zijn ogen zijn stukje beginnen met de zin

‘Er was eens een landje’ met de nadruk op ‘was’.

 


----------
 
Datum: 14-02-2013
 
Het laatste hoofdstuk?

 

De titel van het boek zou kunnen zijn  ‘Ik, God in Frankrijk’, of ‘me, myself and I’, of misschien wel ‘Ik kon het niet weerstaan.’ Wat de titel ook mag zijn het laatste hoofdstuk van het boek ‘Amarantis, de bodemloze put’ wordt straks geschreven door het Openbaar Ministerie en dat naar aanleiding van het rapport van de commissie Halsema die tijdens haar onderzoek naar het faillissement van de scholengroep Amarantis op een aantal opmerkelijke feiten stuitte. Opmerkelijk voor de commissie maar een publiek geheim onder docenten te lande. Een bestuur dat leefde als zonnekoningen, zich bakken geld toe-eigende en volledig van God en de wereld los een school bestuurden, is voor de doorsnee docent dagelijkse kost geworden. En dat de bestuurderen vooral hun eigen zakken bestuurden met geld van de belastingbetaler, dat eigenlijk feitelijk bedoeld is om onze jeugd op te leiden, daar kijkt de Nederlandse Docent al lang niet meer van op.

Twee leaseauto’s en gratis OV jaarkaart voor een bestuurder is niet zo raar als op het eerste gezicht lijkt. Er zijn genoeg niet armlastige gezinnen in dit land waarvan de man een ‘werkauto’ bezit en mevrouw een ‘boodschappenwagentje’ en het zoontje student een OV jaarkaart die opgebracht wordt door de belasting betalende burgers van dit land. Dus ook de bestuurder van Amarantis had recht op de lease autootjes voor mannetje en vrouwtje en een OV jaarkaart. En wat is er mis met een dealtje met de aannemer die het schooltje van Amarantis mag verbouwen? De helft van Nederland probeert bij de aankoop van de koelkast ‘een dealtje’ te maken over de prijs van het ook nog aan te schaffen I-padje. Zo moet ook de bestuurder van Amarantis hebben gedacht toen hij bij de offertebespreking van de nieuw te bouwen school met een knipoog de aannemer liet weten dat er ook een klusje moest worden geklaard bij het boerderijtje van de bestuurder.

Dat de onderwijsvisionair dhr. Lenssen een jaarsalaris van een kleine anderhalve ton bedong om géén adviezen meer te geven is ook niet om steil van achterover te vallen. Ook ik, zou als bestuurder er veel geld voor over hebben om de man de mond te snoeren gezien de niet meer te over ziene schade die de visionair teweeg had gebracht. En Bert, ach Bert, wat moet je er van zeggen? Hij was het een beetje zat bij de politie en toen ze hem vroegen om het schooltje te leiden was hij al lang blij  dat hij het uniform aan de wilgen kon hangen. Het betaalde goed, vrouwtje was tevreden dat manlief  netjes om zes uur achter de soep en de aardappeltjes zat en wat is er nou helemaal mis met een huisje kopen van zijn nieuwe werkgever? Zijn nieuwe werkgever wou er van af en Bertje had nog wat centjes over om zich als beginner te profileren in de vastgoed markt. Wist Bert veel dat zoiets eigenlijk onoorbaar gedrag is, zoals de commissie Halsema vast stelde.

Er blijkt alleen stront aan de knikker te zijn over een duistere betaling van ongeveer anderhalve ton. We moeten niet schrikken van dat bedrag, anderhalve ton is voor de huidige schoolbestuurder een fooi, wisselgeld en niet de moeite om over te praten. Het probleem is dat die anderhalve ton betaald is om… dat weet niemand. Iets met een opdracht om een schooltje te bouwen, maar daar kwam dan niks van, maar toch moest er betaald worden voor dat niks. Na veel gemekker, brieven en e-mails  is er dan toch anderhalve ton op een rekening gestort met als melding op het overschrijvingformulier ‘betaling voor miden’. De hele commissie op zoek naar de heer Miden en die bleek onvindbaar, tot een lid van de commissie, die nog het oude gymnasium had doorlopen, op het idee kwam dat miden in het Grieks nul is. Anderhalve ton voor niks, dat kan dus niet. Had er nou nog ‘advies’, of ‘gedane werken’, of ‘voorwerk’ gestaan, dan was er geen haan die er naar kraaide, maar voor niets, gaat de zon op.

Het meest verwonderlijk van het rapport van de commissie Halsema is niet dat de bestuurderen jarenlang hun gang konden gaan met het geld van de belastingbetaler. Is ook niet de twee leaseauto’s en de vergoeding voor een niet-adviserende adviseur. Ook niet een dealtje over een verbouwing of een dealtje met de nieuwe bestuurder over de aanschaf van een pandje. Het meest verwonderlijke is dat onze minister van onderwijs op basis van een betaling voor ‘niets’ de zaak nu neerlegt bij het Openbaar Ministerie om dit verder te onderzoeken. Waarom? Heel simpel, omdat de commissie niet de bevoegdheid had om de boekhouding te onderzoeken. Zijn we in dit land dan helemaal van de pot gerukt? De minister roept een commissie samen om het faillissement van een onderwijsinstelling, met een schuld van Godbetert 95 miljoen eurietjes,  te onderzoeken maar geeft de commissie niet de bevoegdheid om de boekhouding in het onderzoek mee te nemen ook al is dat de enige manier om uit te vogelen waar al het belastinggeld, in al die jaren aan is uitgegeven of is opgepot die uiteindelijk leidde tot het faillissement.

Enfin, het Openbaar Ministerie schrijft het laatste hoofdstuk van het Amarantisboek, het is nu voor de toenmalige bestuurders wachten op het ‘happy end’.

Jesse Jeronimoon    

 

----------
 
Datum: 8-02-2013
 Minister tegen wil en dank.Het zal je maar gebeuren, vóór de verkiezingsslag schreeuw je van de daken dat je niet beschikbaar bent voor een ministerschap en het grafiet van het stempotlood is nog niet goed droog of je wordt ‘geroepen’ tot het ambt. Wat moet je dan? Het volk dienen of netjes op de voortreffelijk zittende stoel van rector van de Hogeschool van Amsterdam blijven zitten? Moeilijk, moeilijk, moeilijk, maar niet heus. Dat volk bedient zich zelf wel en als minister kan het netwerk van o zo leuke collega bestuurders voortreffelijk bedient worden, kwestie van een volgende bestuurdersstoel onder de fluwelen kont te garanderen.

En zo werd Jet onze minister van Onderwijs. Geen ogenblik heeft ze nagedacht over wat ze vooraf schreeuwde, omdat zoiets hoort bij het spel, hoe harder je schreeuwt dat die beker wel aan jou voorbij mag gaan, hoe groter de kans is dat jij hem leeg mag drinken, tot op de bodem. En wat laat Jet ons weten bij het tegen wil en dank aanvaarden van haar ministerspostje? Het ronkende en nietszeggende  'De komende jaren zet ik me, samen met studenten, docenten en wetenschappers, in voor een nóg slimmer en nóg creatiever Nederland, dat zijn positie in de wereldtop van onderwijs en onderzoek versterkt.'

Nóg slimmer? We zijn nu al zo een beetje het slimste land van de hele Europese Unie. Geen volk met zoveel slimme en vooral ‘competente’ mensen als Nederland. Geen land dat zoveel diploma’s afscheidt als Nederland. Maar dat blijkt voor Jet nóg niet genoeg te zijn. En daarom heeft ze de maatregel die de vorige staatsecretaris had bedacht om het ‘knip-en plakwerk’ in het hoger onderwijs, waar Jet rector is geweest, terug te dringen, van de kaart geveegd. Helemaal niet nodig, volgens Jet. Volgens haar is goed kunnen ‘knippen en plakken’ een competentie die elke hogeschoolstudent goed onder de knie moet hebben.

Nóg creatiever? Dan rijst bij mij direct de vraag wat moet dan creatiever? De boekhoudkundige creatieve trucjes die toegepast worden in het netwerk van bestuurders van scholen? Per slot is er de laatste tijd nogal veel bloed aan de paal wat betreft derivaten, vastgoed, bestuurdersbeloningen en meer van dat soort dingetjes die alleen maar kunnen omdat de bestuurder nogal creatief omgaat met het geld dat eigenlijk bedoelt is voor het primaire proces. Maar om dat ‘creatieve proces’ niet in de weg te zitten wil Jet dat de bestuurder een beetje ‘creatief’ kan omgaan met de urennorm. Die 1040 uur is helemaal niet nodig als de school maar ‘kwalitatief goed onderwijs verzorgt’. Wat Jet daarmee bedoelt blijft in de duisternis van de Haagse wandelgangen gehuld. Maar iedereen in het onderwijs kan er donder op zeggen dat vele scholen met veel minder uren les, lees: veel minder docenten, een even hoge, misschien wel hogere kwaliteit kan leveren dan nu met die 1040 uren norm. Dit alles dank zij de i-padjes die straks gewoon in de verplichte vrijwillige bijdrage van de ouders verrekend wordt.

Als ik mij niet vergis is Jet er ook voor te vinden om het centraal examen in het MBO, een centraal examen taal en wiskunde, op de lange baan te schuiven. Zal wel iets te maken hebben met het BGO, beroepsgericht onderwijs en dat is helemaal hetzelfde als het CGO, het competentiegericht onderwijs. Ook het verplichten van de cito toets is door Jet op de lange baan geschoven en over een afsluitende toets van het basisonderwijs wordt geen woord meer gesproken.

Het lijkt er op dat Jet eigenlijk feitelijk niets moet weten van ‘samen met studenten, docenten en wetenschappers, praat voor de vaak noemde mijn opa dat. Jet heeft veel meer aan de vrienden van het pluche en dat zijn  de voorzitters van de MBO raad, VO raad en PO raad ofte wel het illustere trio Jan, Keet en Sjoerd en vooral die laatste is heel goed in centjes vangen en politiek bedrijven ten faveure van zijn elitaire cluppie de CBE Group ( spreek uit als kroep)  

Jets vorige ministerschap, van volksgezondheid en welzijn, barstte ook al niet van de daadkracht. Oplopende zorgbudgetten, miljarden en miljarden moesten er bij om de balans van volksgezondheid gezond te houden, waren méér dan een hoofdpijndossier en daarom was het baantje bij de Hogeschool van Amsterdam een verademing. Eindelijk kon ze zelf roepen dat er geld bij moest in plaats van alsmaar te geven.  En op die bestuurdersstoel moet Jet al bedacht hebben dat ze bij het volgende ministerschap het héééél anders zou aanpakken en dat doet ze. Geen daadkracht, geen vuisten op tafel, geen ‘er is maar één minister van onderwijs’, niets van dat alles. Jet gaat ‘praten’ want met een goed gesprek kom je veel verder.

Boven het bed van Sjoerd hangt 1 spreuk ‘Weet hoe een koe een haas vangt’

 

  Jesse Jeronimoon


----------
 
Datum: 28-01-2013
 
De oude kassa

 

Bij mijn opa in de winkel stond in een vergeten hoekje zijn oude grote kassa. Een nieuw electronisch exemplaar had de oude kassa van zijn stek op de toonbank verdrongen en een beetje moedeloos droomde de oude kassa in zijn donkere hoekje van de betere tijden en zijn prominente plaats in de winkel. Het was zo een kassa waar je op gigantisch dikke toetsen de bedragen van de spullen die de klant kocht niet intoetste maar in ramde. Elke keer dat er een toets naar beneden werd gedrukt sprong er een plaatje met daarop het bedrag voor het smalle rechthoekige vensterglas omhoog. Als alle bedragen waren ingeramd draaide je aan de hendel en een plaatje met het totaalbedrag keek de koper en verkoper glimlachend aan vanuit dat kleine droge aquarium. Tegelijkertijd zorgde de slinger van de kassa er voor dat de kassalade open sprong en de dubbeltjes, knaakjes, tientjes, geeltjes en snippen zomaar voor het oprapen lagen.

Het mbo en de MBO-raad met zijn opperhoofd Jan van Zijl, zijn op dit ogenblik een beetje de buitenbeentjes van ons onderwijs. Zowat elke tak van onderwijs begint zo stilaan te beseffen dat de heilige weg van onderwijsvernieuwing en verandering een doodlopend traject is. Hier en daar in het land zijn de eerste tendensen te merken van bezinning en contemplatie en soms, weliswaar aarzelend, vertonen zich de eerst schreden van ommekeer. Docenten krijgen hier en daar wat meer in de pap te brokkelen, er komt meer aandacht voor kennis en vakmanschap en wat minder voor zelfstandig werken en competenties, de ophokuren verdwijnen of worden afgebouwd en de klaslokalen keren in volle glorie terug van eigenlijk nooit weggeweest.

Zo niet in het mbo. De invoering van het competentie gericht onderwijs laat meer dan zijn sporen na. Ook al is de naam verandert in BGO ( Beroepsgericht Onderwijs)  het blijft niet meer dan een andere vlag die dezelfde lading dekt. In het mbo hoeft men niet bevoegd te zijn, bekwaam is zelfs beter dan bevoegd volgens de alleswetende J.v.Z. En een docent is een docent en moet dan ook Multi inzetbaar zijn. De docent Nederlands is gewoon docent, net als de docent wiskunde en de docent maatschappelijke en culturele vorming wat wil zeggen dat taal gegeven kan worden door de docent wiskunde en MCK door de docent bouwtechniek of de docent banketbakken. Als de docent maar beschikt over de 49 competenties zoals J.v.Z. dat bedacht heeft.

Als sluitstuk voor deze onnoemelijke degradatie van het vak ‘leraar’ heeft de MBO-raad gemeend om een lerarenregister voor het mbo, met de genoemde 49 competenties, in het leven te roepen. Daarom heeft ze de CBE groep ingehuurd om van het nieuwe lerarenregister eens een studie te maken en de MBO-raad te adviseren omtrent zo een lerarenregister. Olaf Mc Daniel voelde zich geroepen om dat varkentje voor eens en voor altijd goed te wassen. Voortvarend ging hij aan de slag. Eerst even in de markt gekeken welke beroepsgroepen beschikken over een beroepsregister onder het motto ‘beter goed gestolen dan slecht zelf bedacht’ is er ten kantore van de CBE Group ( spreek uit als kroep) heel wat gegoogled, geplakt en geknipt om een zogenaamd ‘bronnenboek’ in elkaar te flansen. Een prutswerkje waarin wordt uitgelegd hoe de advocaten, makelaars, artsen, notarissen en meer van dat soort vrije beroepen aan een register kwamen en wat de vrije beroepenman en – vrouw zoal moet presteren om in dat register te mogen blijven ( lees beroep mogen uit te oefenen). Natuurlijk veel scholing, cursussen, puntjes halen, vinkjes zetten en hier en daar zelfs contributie betalen.

Met het ‘bronnenboek’ in de hand een adviesje geschreven voor de MBO-raad waarin, en dat is voor de CBE groep kenmerkend, veel te lezen staat hoe de MBO-raad in samenwerking met de ROC-bestuurderen en de onvermijdelijke CBE groep, een lerarenregister in het leven kan roepen.

Bij het lezen van al die stukken moest ik denken aan die oude kassa. De CBE groep drukt op de toetsen ‘multi-inzetbaar’,  ‘onbevoegd en misschien bekwaam’, ‘competenties’, ‘register’ en dan een slinger aan de hendel waardoor het plaatje ‘cursus en scholing’ verschijnt. Maar het belangrijkste van de slinger aan de hendel is de openspringende kassa-lade.

 

Jesse Jeronimoon.

----------
 
Datum: 11-01-2013
 Beste bezoeker,

Op doktersbevel heb ik het een klein beetje rustiger aan moeten doen in de afgelopen maand. Iets met hooi en vork. Was er te veel hooi?, te weinig vork? Geen idee. Heb jullie dus effe in de steek moeten laten, maar nu schijnt alles weer in evenwicht te zijn. Dus...Un changement à vue

 

Theaterregisseurs hebben een heel arsenaal aan grote en kleine trucjes om het toneelspel de kant uit te sturen zoals het door de regisseur bedacht is. Donder en bliksem worden gefabriceerd met stalen platen en knipperende lichten, en de grindbak van zestig bij zestig centimeter is een uitstekend middel om de toeschouwer in de waan te laten dat de net binnenkomende acteur een hele weg over een grindpad heeft afgelegd alvorens de deur te bereiken.

Omdat theaterstukken nogal eens de neiging hebben zich op meerdere plaatsen af te spelen kan het soms niet anders om te midden van het toneelspel de gordijnen dicht te trekken en  een pauze in te lassen. Deze pauze geeft de decor-crew de mogelijkheid om ‘un changement de décor’ te voltooien. Na de pauze gaat het doek weer op en de knusse huiskamer heeft plaats gemaakt voor een statig en luxueus uitziend kantoorpand waarin het vervolg van het toneelstuk plaats zal vinden.

Vroeger, in de poesjenellenkelders van Antwerpen, bestond het decor uit niet meer dan een beschilderde lap stof aan de achterkant van het zwarte gat waarin de houten poppen hun waarheden declameerden. Naargelang het verhaal zich afspeelde in de Koninklijke vertrekken van ‘de graaf van Béthune’ of de donkere bossen iets verderop, werd naar believen het achterdoek op of neer gelaten. Niks geen pauze, de houten draadpop stond het ene moment in de rijk gevulde kasteeltoren, het andere moment voor een donkere spelonk diep in het woud. Die verandering van decor voltrok zich voor de ogen van het publiek ‘un changement à vue. Later zou ook het grote theater hiervan listig gebruik maken.

Aan zo ‘un changement à vue’ moest ik denken toen ik de plannen las van het Zadkine en Albeda. Twee op de rand van het faillissement verkerende ROC’s en al een tijdje volop in de belangstelling van het Rotterdamse publiek. In de belangstelling niet zozeer wegens zijn excellente kwaliteit en fantastische resultaten, wel vanwege zijn ontslagrondes, bezuinigingen en graaiende managementslagen. Tijd voor een goed voorbereid ‘changement à vue’.

Sinds de fusietoets zijn intrede deed hebben de twee schooltjes zich voorbereid op het ‘changement’. Natuurlijk wilden ze heel graag fuseren, maar dat kon effe niet, de minster en de inspectie keken toe. Zowel Zadkine als Albeda kwamen in de problemen. Op te grote voet geleefd, te veel bureaucratie, wat te veel onroerend goed of te veel derivaten, wie het weet mag het zeggen. Uiteindelijk twee concurrenten die tot elkaar veroordeeld waren zoals de twee koningskinderen, och arme ook hier was het water ( de fusietoets) veel te diep. In de achterkamertjes werden de decorstukken in elkaar gezet. De ouwe mts, en meao zouden het wel goed doen, die hadden het altijd al goed gedaan, dat hoorde het publiek zo graag en ook de ‘menselijke maat’ zou het goed doen onder de noemer ‘kleiner is fijner’. De opdeling van Amarantis, het ongenoegen van de werkgever over het incompetente leren en het tekort aan vakkrachten was het uitgelezen moment om het ‘changement à vue’ zoals gepland uit te voeren.

Op de achterdoek van het toneel staan twee statige gebouwen geschilderd. Bovenop het ene prijkt in bronzen letters ‘Zadkine’, bovenop het andere ‘Albeda’. Op het toneel de aanblik van een luxueus kantoor. Links, recht tegenover de deur, het grote bureau met alles er op en er aan, rechts een kekke zithoek en vooraan de vergadertafel voor vijf personen. Aan die vergadertafel zitten twee acteurs met de handen in het haar. De twee voorzitters van de raden van bestuur, Ze weten het niet meer en zoeken een uitweg uit de malaise, maar wel een uitweg waar zij beter van worden. Ze klagen over de minister, over de inspectie, over het weinige geld dat ze elk jaar mogen ontvangen en hoe ze toch kunnen fuseren, zonder dat het opvalt. De naam Amarantis valt en tegelijkertijd krijgen ze een lumineus idee. En dan begint ‘un changement à vue’. Vóór de ogen van het toekijkende Rotterdamse publiek verandert het decor. Een nieuw achterdoek rolt naar beneden, geen twee gebouwen meer maar hier staan wel zeven gebouwen te blinken in de zon met namen zoals ‘de Singel meao’, ‘Katendrecht mts’, ‘Crooswijk Ambachtsschool’ zelfs een ‘Kralingen mhhs’ siert het doek.

Op het toneel is op een ingenieuze manier het bureaumeubel groter gemaakt, tegen de wand hangen nu twee enorme televisieschermen waarop doorlopend beursberichten verschijnen, de gezellige zithoek is uitgebreid met twee driezitsbanken en de vergadertafel is ook groter en biedt nu plaats aan negen personen. Onze twee acteurs komen binnen gewandeld, allebei dikke sigaar in de snuit en glaasje bubbelwater in de hand. Lachend vertellen ze elkaar hoe fijn het is om manager te zijn in het onderwijs. Ze klinken op het nieuwe ROC het ‘Zalbedine ROC’ een ROC met zeven afdelingen elk ongeveer zesduizend leerlingen groot, een eigen gebouw met Rotterdamse namen en ‘oude opleidingen’. Ze lachen om het onbenul van de minister, om het gevlei van de inspecteur, om het bijna kruipende bedrijfsleven, om het domme klootjesvolk dat goedkeurend knikte bij het zien van al die oude vertrouwde opleidingen. Maar ze lachen vooral omdat ze het toch geflikt hebben, een nieuwe fusie, nog groter, nog breder, nog meer geld, en zij, de twee bestuurders zijn de baas van dit alles. Op de namen van de schoolopleidingen na blijft alles zoals het was, de goedkoopste manier van onderwijsje spelen, en de verantwoordelijkheid voor als het onverhoopt toch mis zou gaan, daar hadden ze ook aan gedacht. Niet zoals Meulenkamp en Lenssen en al die andere mislukkelingen voor eeuwig de mist in gaan. Daar ging de deur open en zeven nieuwe bestuurders, voor elk gebouwtje één deed zijn intrede en schaarde zich aan de vergadertafel. Zij werden de nieuwe verantwoordelijken, en daar moest op geproost worden.

Theater mensen, alleen maar theater, met Doekle en consorten in de hoofdrol.

 

Jesse Jeronimoon.

 

 

 


----------
 
Datum: 1-01-2013
 Omkijken in verbijstering.

 

Het roerige onderwijsjaar 2012 hebben we achter ons gelaten, altijd goed om even om te kijken, om daarna de blik manmoedig naar de horizon van het nieuwe jaar te richten. Ten minste zo zou het moeten zijn ware het niet dat het onderwijs in Nederland steevast ronddoolt in de donkere tunnel  waar het een aantal jaren geleden in verzeild raakte. Geen blik op de horizon alleen het omkijken in de duistere diepte met de hoop dat er licht komt aan het einde van die tunnel, en dan, als het even kan, laat het dan niet het licht zijn van de aanstormende trein.

Het jaar begon met een massale betoging tegen de bezuinigingen van 300 miljoen op het passend onderwijs. De eerste eruptie van onvrede onder de docenten en leerkrachten goedgekeurd door de oppergoden van de VO raad en PO raad. Dat feitje alleen al had iedereen aan het denken moeten zetten maar de waanzin had reeds zijn vernietigend werk op de grijze hersencellen prima voor elkaar. Sjoerd en Keet sprongen een gat in de lucht toen de voormalige minister de bezuiniging terugdraaide maar de wet op het passend onderwijs, geadviseerd door dezelfde VO- en PO raad,  in vol ornaat overeind hield. De uitbundig juichende leerkrachten van de Arena zitten nu opgescheept met een draak van een wet, een dictatoriaal samenwerkingverband dat uitvoering moet geven aan de wet en centjes tellende bestuurslagen die vooruitlopend op de niet komende bezuinigingen alvast een paar duizend leerkrachten hadden ontslagen.

2012 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de zelfbenoemde Goddelijke onderwijsbestuurders hard ten val kwamen. Het een na het andere financieel debacle haalde de landelijke pers. Amarantis failliet en opgedeeld, Universiteiten en derivaten blijken onlosmakelijk met elkaar verbonden, stichting BOOR heeft de boeken niet op orde en miljoenen te kort, ROC leiden verkoopt zijn nieuwe gebouw en huurt het terug om de boekhouding op orde te krijgen, ROC Zadkine wordt voor de poorten van het faillissement weggesleept en krijgt van de overheid een hypotheek van tientallen miljoenen, een schooltje heeft te weinig vergaderruimte en huurt een skybox bij FC Twente. Een kleine greep uit een overvolle pot aan financiële schandalen van het afgelopen jaar. De verantwoordelijke bestuurders namen alles behalve hun verantwoordelijkheid en vertrokken met de Noorderzon en een platina handdruk naar het volgende lucratieve baantje. De leerkrachten van al die scholen, schooltjes en instellingen zijn tot op de dag van vandaag niet zeker van hun baan, ontslag dreigt voor duizenden. En als klap op de vuurpijl van het financiële jaar 2012 gooit Beter Onderwijs Nederland de knuppel in het hoenderhok met de vraag: “waar zijn die 22 miljard euro’s die het onderwijs nu meer krijgt dan in 1995 aan uit gegeven?” Keet, Sjoerd, Jan, ThomThom, kennen het spreekwoord ‘als je geschoren wordt moet je stil blijven zitten.’

Een spreekwoord dat bij de leden van de CBE groep schijnbaar ongekend is. Pim Pollens het opperhoofd van het groepje graaiers haalde ferm uit naar BON. Reden? Jarenlang hadden Pimmetje en zijn kornuiten zowat iedereen met gezag in het onderwijs gemasseerd kwestie van het lerarenregister en bijhorende lucratieve scholing- en nascholingbudgetten in handen te krijgen. Bijna was het gelukt, tot de onderwijscoöperatie roet in het eten gooide. Pimmetje werd heel boos op BON en zijn voorzitter Ad Verbrugge en gooide er voor het gemak maar een Godwin tegen aan. De hoon die Pimmetje over zich heen kreeg loog er niet om. Het is bij mijn weten nog nooit iemand gelukt om, zoals Pimmetje, in zo korte tijd en zonder al te veel te zeggen ontmaskerd te worden als de leidinggevende bestuurder van een groepje hebzuchtige grootgraaiers met tentakels in de hele onderwijsbestuurswereld en medeverantwoordelijk voor alle financiële debacles en constructies uit de bovenstaande alinea. Alle docenten die nu op de wip zitten hebben dat bij wijze van spreken te danken aan de Leo Lenssentjes, en de Pim Pollentjes van deze tijd.

En op het einde van het jaar werd alles duidelijk. Al jarenlang vraag ik mij af, en velen met mij, hoe het toch zo ver kunnen komen is met het Nederlandse Onderwijs, en ineens zonder al te veel poespas vielen de steentjes op hun plaats. De beoogde nieuwe voorzitster van de PO raad, een raad die moet opkomen voor de belangen van het Primair Onderwijs, heeft onomwonden verklaard dat ze een teringhekel heeft aan artikel 23 van de grondwet en dat het artikel voor haar part onmiddellijk uit de grondwet mag worden geschrapt. Anders gezegd, de beoogde voorzitster van de PO raad vind dat zij in haar nieuwe baantje politieke uitspraken mag doen over haar ongenoegen wat betreft de vrijheid van onderwijs. Zij vertegenwoordigt dus maar een deel van het primair onderwijs want het andere deel is voor haar een doorn in het oog en mag eigenlijk niet bestaan.

In dat licht bezien is de uitspraak van Beter Onderwijs Nederland ‘geef de docent zijn vak terug’ niet meer of niet minder dan ‘Politiek blijf met je al dan niet smerige handen ( lees: hebzuchtige lakeien) van ons onderwijs af.”

 

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 24-12-2012
 

Kerst, een ogenblik van in stilte weer zichzelf worden. 


Min de stilte in uw wezen;

Min de stilte die bezielt;

Zij die alle stilte vrezen;

Hebben nooit een hart gelezen;

Hebben nooit geknield.G.G.

----------
 
Datum: 17-12-2012
 Passend onderwijs + Samenwerkingsverbanden = Kassa

 

Met enige regelmaat zit er tussen de haatmail ook fanmail in mijn postvak. Nou ja, fanmail is veel gezegd. Soms zijn het collega’s die me laten weten hoe de reorganisatie van hun school verloopt en hoe gesjoemeld wordt met afvloeiingslijsten en afspiegelbeginsel, in een andere wordt de nood geklaagd over  management en bestuur die al ziende blind blijken te zijn, nog een andere mail moedigt mij aan om vooral zo door te gaan en soms, heel soms mailt een vader of een moeder zoals twee weken geleden.

 

Ik heb ooit eens een column geschreven over hoe scholen en samenwerkingsverbanden in het basisonderwijs zich verrijkten met ‘de rugzakjes’ of te wel het Persoonsgebonden Budget. Moeder had die column gelezen en stuurde mij het dieptrieste verhaal van haar zoon en hoe zij als ouders door het samenwerkingsverband werden en worden weggezet als onnozele halsen, kwestie van de poen binnenhalen en daar moeten ouders zich niet mee bemoeien.

 

Het begint allemaal als de kleine door omstandigheden van de ene naar de andere basisschool gaat. Niet ergens te midden in een schooljaar maar keurig groep 3 naar groep 4 na de vakantie. De nieuwe school wil het kind echter alleen toelaten als er een ‘íntake test’ heeft plaats gevonden. Welke testen, door wie de testen werden afgenomen en wat er allemaal in die testen gemeten werd? De ouders hebben geen idee, wel liet de school weten dat er het een en ander mis was en verwees de ouders door voor een second opinion naar een échte psycholoog. Conclusie van die psycholoog na een uitgebreide anamnese “Niks aan de hand, doodnormaal kind, met normale intelligentie en normaal kindgedrag voor die leeftijd”. Hou dat vast, beste lezer want op basis van deze conclusies werd het kind, op de tussen haakjes ‘openbare’ school, toegelaten ( kom er maar in Jasper). Kostprijs van de psycholoog 1000 eurietjes.

 

Kind aan de hand van moeder blij naar school, beetje nerveus voor de nieuwe vriendjes en vriendinnetjes en de nieuwe meesters en juffen. Na de eerste schooldag heeft de kleine een brief van de schooldirecteur voor moeder meegebracht. De Dikke deur vraagt moeder en vader vriendelijk om een gesprekje en wanneer ze daar even tijd voor hebben?  Let op beste lezer, een brief op het einde van de eerste schooldag. Jaja,  want details zijn belangrijk. Er werd zo snel mogelijk een gesprek geregeld en de inhoud van dat gesprek was kort en krachtig. In de tijd dat het kind 1 dag op school had gezeten, was de school tot de conclusie gekomen dat de kleine man gedragsproblemen, leerproblemen, sociale problemen en spraakproblemen had. Hij moest zo snel mogelijk geobserveerd worden door de schoolpsycholoog ( van het samenwerkingsverband die ook de ‘intake test’ had afgenomen) en of meneer en mevrouw maar effe zesduizend euro konden ophoesten om hun kind in de klas 1 op 1 te begeleiden bij al die problemen. De ouders komen zwaar ontmoedigd thuis van het gesprek en weten zich geen raad. Zes duizend euro voor de begeleiding, 120 euro per uur voor de observatie van de schoolpsycholoog die minimaal drie dagdelen zal duren, wat moeten ze er mee?

 

Navraag bij de leerkracht levert niks op , die heeft een spreekverbod opgelegd gekregen. Opvragen van de testen, uitslagen en observatieverslagen van de ‘intake’ levert ook niks op en de school begint, omdat de ouders aarzelen om zomaar overal toestemming voor te geven met de welbekende ‘inhaaltechnieken’. De school wil wel een rugzakje aanvragen voor de reeds zonder toestemming van de ouders ingezette 1 op 1 begeleiding en een aanvraag voor een rugzakje met daarin die 6000 ballen kan snel worden afgehandeld want de school heeft ‘eigen mensen’ ( kom er maar in Harm) die de procedure kan versnellen. Of de ouders dus wel even snel hun handtekening bij het kruisje willen zetten.

 

Maar moeder verdomt het. Zij heeft er geen zin in om haar zoon ‘bestempeld’ door zijn schoolcarrière te laten gaan en blijft vragen stellen. Wat haar natuurlijk door de geldzuchtige bestuurders niet in dank wordt afgenomen. U weet ook, na de ‘inhaalbeweging’ begint de intimidatie. Het is nu tekenen bij het kruisje of de kleine wordt van school gestuurd. Het is nu tekenen of de rekening van de 1 op 1 begeleider ( waar de ouders niet om hebben gevraagd) zal worden gefactureerd aan de ouders. Het is nu tekenen of de kleine moet naar het speciaal onderwijs. En meer van dat soort onzin. In een laatste gesprek, twee weken geleden, hielden moeder en vader voet bij stuk en gaven geen toestemming.

 

En toen kwam het samenwerkingsverband in actie want het geldzakje was gestrikt door de ouders  te verwijzen naar de onafhankelijke psycholoog om op basis van zijn conclusies het kind ( en het rugzakje) toe te laten tot de school. Nu was het nog een kwestie van het geldzakje eerst te vullen met geld van de belastingbetaler en dan weer leeg te halen ten dienste van de grote zakken van het samenwerkingsverband.

 

In het rapport dat het samenwerkingsverband haar toestuurde wordt onverholen meegedeeld dat de kleine een ADHD-er is, eigenlijk in het speciaal basisonderwijs cluster 4 zou moeten zitten maar dat er nog 1 mogelijke oplossing was en dat was de 1 op 1 begeleiding waarvoor een rugzakje werd aangevraagd. Dat de ouders hieraan niet meewerkten stond netjes vermeld in het rapport en ook dat de conclusies van de onafhankelijk psycholoog niet werden aanvaard wegens ‘verouderde conclusies.(sic). Heel fijntjes wordt er in het rapport gewezen op de samenwerking van het samenwerkingsverband met jeugdzorg, GGZ, en nog een paar andere instituten die allemaal meevreten uit de grote ruif. De opsomming is tegelijkertijd een waarschuwing aan de ouders “meewerken of….” En hou heel dat apparaat maar eens tegen.

 

Het passend onderwijs is een enorme pot met geld voor de samenwerkingsverbanden onder leiding van Keet Kervezee en Sjoerd Slagter,  want ook in het voortgezet onderwijs wordt passend onderwijs ingevoerd. Een enorme pot geld die straks beheerd wordt door de samenwerkingverbanden die het passend onderwijs moeten implementeren in de scholen. Als het een beetje meezit verklaren de samenwerkingsverbanden op basis van ongekende en oncontroleerbare testjes  50 procent van onze basisschoolkinderen ADHD-er, PDD-NOS- er, Autist, of behept met dyslexie, dyscalculie of een andere nog uit te vinden afwijking. En voor elk kind is de oplossing een 1 op 1 benadering. De ouders staan er bij, kijken er naar en zijn volstrekt rechtenloos volgens een rapport van de geschillencommissie basis- en voortgezet onderwijs naar aanleiding van de invoering van het passend onderwijs.

 

Wel zo gemakkelijk, een klas met 20 leerlingen, 10 begeleiders en 1 zielige incompetente leerkracht. 

 

Jesse Jeronimoon

 

  


----------
 
Datum: 1-12-2012
 Van Beter Onderwijs Nederland, Amarantis en nieuwe geldsluizen.

 

Het rapport over de chaos bij Amarantis schijnt maandag overhandigt te worden aan de ministeresse. Het concept moet nog even ‘bijgewerkt’ worden, de scherpe kantjes moeten er nog af. Het woord fraude is niet terug te vinden maar zelfverrijking, nepotisme, autocratie, angstcultuur, intimidatie, belangenverstrengeling en meer van dat soort zaken die volgens het ‘fatsoenlijke’ deel van Nederland alleen voorkomen bij ‘hufterig’ Nederland, krijgen een prominente plaats in het rapport. En laat ik nou denken dat onze vereniging Beter Onderwijs Nederland mede veroorzaker is van de ontmaskering van de onderwijsbestuurderen.

Bij de oprichting van Beter Onderwijs Nederland deed schoolbestuurderig Nederland nogal lachend over dat vereniginkje malle Don Quichot achtige types met dwaze idealen over het onderwijs. In al hun hoogmoed en arrogantie wisten de bestuurderen toch als beste wat goed was voor de veranderende wereld namelijk een veranderd onderwijs, het nieuwe leren zou Nederland en daarna de wereld veroveren en zij, de nieuwe bestuurder, bestempelde de leden van BON als zuur, oud en de dagen moe, zeikerds en zeurders, spruitjeslucht verspreidende malloten en rare oproerkraaiers. Een clubje dat het tegen hun intimidatiegeweld niet al te lang zou volhouden, dachten ze.

En dat het buiten de waard gerekend was, weten we nu. Vanaf de jaren negentig wentelde de bestuurder zich in zijn pas verworven autonomie en ging op zoek naar de sleutel van de geldsluizen van de overheid. Geldsluizen die hun tomeloze graaizucht, megalomanie, autocratie en hebzucht moesten bevredigen. Overkoepelende raden werden opgericht, samenwerkingsverbanden, fusie na fusie, dit alles met als doel een nog groter deel van de gigantische overheidskoek in eigen zakken te stoppen. Tot BON zijn intrede deed en al snel de zwakke plek in het bestuurderpantser gevonden had. Jaar na jaar hamerde BON op de slechte besteding van de gelden. Te weinig geld naar het primaire proces, de te dure en te grote schoolgebouwen, de afnemende kwaliteit van de docent, het groter en groter wordende cohort van onbevoegde en meestal onbekwame docenten, de uitdijende bureaucratie, de opeenvolgende reorganisaties en vooral de grote vraag ‘waar gaan al die miljarden naar toe, als ze niet in het primaire proces terecht komen?’ Hoe langer en meer Beter Onderwijs hamerde, hoe platter de reacties van de steeds bozer wordende bestuurder werd met als dieptepunt grootgraaier Pim Pollen met zijn groepje zelfbenoemde onderwijsgoeroes die nog niet zo lang geleden de oorlog verklaarden aan de ‘bruinhemden’ van BON en Ad-met-de-dictatoriale-trekjes.

Op zichzelf niet verwonderlijk. Immers Het was de CBE groep die in de achterkamertjes samen met de raden had bedacht om een lerarenregister in te voeren. De ter ziele gegane SBL was een geschikt voertuig om een en ander te realiseren en binnen de kortste keren waren de contouren van een nieuwe, enorme geldsluis waar te nemen. Een lerarenregister met verplichte scholing en puntensysteem was de meest natte droom van de PéPé- groep en kornuiten zoals S.S. van de VO raad. Alle superlatieven van ‘goudmijn’ tot ‘slapend rijk worden’ zaten verenigd in het lerarenregister. Jammer genoeg liet BON de SBL ontploffen, richtte samen met de vakbonden de onderwijscoöperatie op, met instemming van minister Marja, en toverde een lerarenregister uit de hoge hoed met vrijwillige inschrijving, vrijwillige bijscholing, en onder beheer van de onderwijscoöperatie. Sjoerd en Pim waren als des duivels en vonden de val van het kabinet en de aanstelling van een nieuwe minister de meest uigelezen kans om BON op een zijspoor te zetten. De onderwijscoöperatie kwam en komt onder vuur te liggen. De achterkamertjes doen hun werk, zeker nu want een tweede grote geldsluis wordt opgericht, de geldsluis van het passend onderwijs maar daarover een volgende keer.

Eén voor een worden de graaiende bestuurderen ontmaskerd. De een na de andere school komt onder verscherpt financieel toezicht van de onderwijsinspectie te staan, megalomanie en graaizucht worden openlijk aan de kaak gesteld, de teloorgang van het onderwijs in Nederland staat eindelijk in het volle daglicht. Mede te danken aan de niet aflatende inzet van een clubje vrijwilligers, meestal docenten, oud-docenten en hier en daar een ex- schooldirecteur. En nu komt het er op aan om de onderwijscoöperatie te beschermen tegen de beïnvloeding van buitenaf. BON moet sterker en groter worden. Meer leden, meer zittende docenten lid van BON, nog meer oud-docenten lid van BON, meer managers die het onderwijs in het hart dragen, ‘ docenten van dit land, verenigt U’ en sluit u aan bij de gelederen van Beter Onderwijs Nederland.

Nu nog de ouders, maar die komen wel na de volgende column.

 

J. Jeronimoon
----------
 
Datum: 27-11-2012
 Niemand op school? Laat die onderwijsmanager eens een half jaar voor de klas staan.Onze onderwijsmanager heet niet van DIemen maar hij heeft wel dezelfde arrogante trekjes die het gros van de Nederlandse onderwijsmanager die hun verhaaltje naar de volkskrant stuurt kenmerkt. Onze manager komt ook uit het bedrijfsleven, hij deed iets onduidelijks bij TNT en is daar wegens reorganisatie ontslagen. Het onderwijs leek hem wel een veilige haven tot aan zijn pensioen en we weten dat hij zijn plekje in schaal 13 vooral heeft gekregen door zijn passie voor zeilen, een passie die hij deelt met de sectordirecteur die hem heeft benoemd.

Net zoals van Diemen heeft hij geen flauw benul van wat onderwijs inhoudt, wat de werkzaamheden van een docent zijn, hoe een gemiddelde lesdag verloopt. Dat komt omdat hij op maandag en donderdag niet voor 14.00 uur in zijn kantoor te vinden is. Niet dat hij dan zijn licht opsteekt in klaslokalen of electronische leeromgevingen maar dan schijnt hij aanwezig te moeten zijn op managersoverleg. Op woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur is hij ook voor niemand te bereiken want dan is er locatiemanagementsoverleg met de teamleiders van de locatie. Daarna heeft onze onderwijsmanager zijn halve vrije dag. Dat komt omdat hij in het begin van zijn carrière bij ons op school had gelezen dat de roostermaker voor elke docent probeerde een vrije middag per week in te roosteren. Dat het niet lukte bij drie op de vier docenten was voor hem van geen enkele betekenis, de docenten, zijn ondergeschikten hadden recht op een halve vrije dag, dus de manager ook, punt, uit.

Op de halve dagen dat onze manager op school is heeft hij het dan ook druk, druk, druk, zegt zijn secretaresse. Die moet er namelijk voor zorgen dat niemand hem stoort bij zijn hoogst belangrijke werkzaamheden die hij uitvoert met heel veel koffie. Gezeten achter zijn bureau met vergadereiland, achter de gesloten deur van zijn kantoor blijkt hij dan moeilijke budgettechnische berekeningen te maken, zegt zijn secretaresse. Hij heeft het zo druk dat het voor hem onmogelijk is om elke docent jaarlijks één keer per jaar in te roosteren voor een functioneringsgesprek. We hebben in de wandelgangen gehoord dat de sectordirecteur himself voor onze onderwijsmanager een lans heeft gebroken bij de voorzitter van de raad van bestuur en dat het daardoor komt dat wij nu om de twee jaar ingeroosterd worden voor een functioneringsgesprek.

Maar het moet gezegd, de plenaire vergaderingen worden zes keer per jaar geopend door onze manager, waarna hij verdwijnt voor een of andere dringender bijeenkomst of vergadering. Ook is hij aanwezig op elke koffiepauze met verjaardagstaart, zonder verjaardagstaart vind hij er waarschijnlijk geen moer aan want dan zien we hem niet. Gezellig samenzijn en welkomstborrel voor de nieuwe docenten, nieuwjaarsborrel, gezellige evaluatie met borrel na de open dagen, kerstviering met door onze bakkersafdeling verzorgde kersstol, jaarafsluiting met borrel, zijn de uitgelezen momenten om een praatje te slaan met onze onderwijsmanager dan heeft hij wel even de tijd om ‘te communiceren met zijn personeel’.

Maar waar onze onderwijsmanager vooral goed in is, is in het terugdringen van het ziekteverzuim. Collega overspannen? Dan laat onze manager binnen de drie dagen zijn secretaresse met de collega bellen om te vragen of de collega na drie dagen slapen ‘nog een beetje moe is?’ En of de collega wel weet dat het hele rooster moet worden omgegooid om hem te kunnen vervangen en dat ouders beginnen te klagen over uitvallende lessen en dat de bedrijfsarts gevraagd is om de collega zo snel als mogelijk is op te roepen voor een indringend gesprekje. Raar maar waar, het werkt. De meeste overspannen collega’s zijn al binnen de vier werkdagen terug op school, om binnen de maand alweer te verzuimen, maar dan voor altijd.

Onze onderwijsmanager is vorig jaar acht weken ‘ziek geweest’. Niemand vroeg naar hem of zijn gezondheidstoestand, er was geen vervanging en alles liep op rolletjes want we regelden alles zelf, en vooral, we hebben die acht weken het minste werkdruk gehad en het minste ziekteverzuim in jaren.

 

Jesse Jeronimoon    
----------
 
Datum: 21-11-2012
 ACTIE PRIKKLOK

Eens in de zoveel tijd is er wel een onderwijsbobo die de leerkracht en de goegemeente er op wijst dat het met de werkdruk in het onderwijs wel meevalt. Zoals deze week de kersverse onderwijsmanager de heer van Diemen, weggerukt uit het bedrijfsleven en in het warme bad van het onderwijs belandt, die na een paar maanden vooral na vier uur in een onderwijsgebouw heeft rondgedwaald en geen docent meer tegenkwam om vilein leeg te lopen in deze krant. Ik kon de grijns op de man zijn gezicht toen hij dat stukje met twee vingers tikte mij zonder enig probleem voor de geest halen, een grijns die getuigt van een soort van jaloezie die alleen op wel heel omhooggevallen types hun lippen verschijnt. En het gepeupel lacht in het vuistje als ze het stukje lezen, zij wisten het al lang dat die leerkrachten een veredeld soort luiwammesen zijn met wel heel veel te veel vakantiedagen. Blijkbaar schijnt in dit land niemand op de hoogte te zijn wat het is om docent, onderwijzer of leraar te zijn. Dan wordt het de hoogste tijd dat wij met zijn allen dat laten weten. We starten de ACTIE PRIKKLOK 

Jaren lang heb ik minzaam geglimlacht als ouders tijdens een tien-minuten-gesprek het nodig vonden mij te wijzen op mijn luizenbaan met lange vakanties. Jarenlang heb ik gevonden dat mijn leerlingen belangrijker zijn dan mijn gezin, ook als mijn partner mij boos vroeg of ik nu echt élke avond lessen moest voorbereiden of toetsen nakijken. Jaren lang heb ik gevonden dat mijn middagpauze niet zo belangrijk was en dat zwakke leerlingen recht hadden op toezicht zodat ze niet het hoofd werden ingeslagen door de medeleerlingen. Jarenlang heb ik met lede ogen gezien hoe mijn manager het taakbeleid dankbaar misbruikte om mij en mijn collega’s alle door hem verzonnen taken toch uitgevoerd te krijgen. Jarenlang, jarenlang, jarenlang. De beste jaren van mijn leven. En daar komt morgen een einde aan. HET IS GENOEG GEWEEST!

Wij eisen van onze managers een prikklok, zo een ding waar je een kartonnetje in duwt bij binnenkomst, het registreert de binnenkomtijd en als je weer weggaat doe je dezelfde handeling en dan registreert het de buitengatijd. Het verschil tussen deze twee tijden is de gewerkte werktijd. Kind kan de was doen. Wij EISEN zo een klok, bij het begin van het nieuwe jaar zodat alle tijd die de docent op school doorbrengt, netjes genoteerd wordt. Verder géén toetsen meer mee naar huis, nakijken op school. Dit wil zeggen dat de school dus ook de eerste twee weken van elke vakantie open moet zijn om de docent de kans te geven op zijn werkplek het nakijken mogelijk te maken. Ouderavond, tjingggg zei de klok, tien-minuten-gesprekken, tjinggg zei de klok, leerlingenfeestavond, tjinggg zei de klok, vergaderingen, tjinggg zei de klok, vult u verder maar aan, tjingggg zei de klok. Nee we hebben geen baan van negen tot vijf en dat zullen we bewijzen ook, dank zei de prikklok.

Ik roep de vakbond op om de liezen in het vet te gooien, en hun meest rechtskundige juristen nu al te scholen want er zal beroep op gedaan worden. Immers als de klok op 1659 uur staat houden we er mee op, dan hebben we de uren waarvoor we betaald worden uitgevoerd. Dan zit het werk er op en kunnen we met vakantie. Aangezien de  onderwijsmanager rekent met een schooljaar van 37 weken waarvan er 10 weken opzitten hebben we nog 27 weken te gaan of te wel nog 1210 uur, moet lukken vóór eind mei, en dan leggen we de riem er af, klaar, de taak zit er op, dat was het dan, zoek de rest zelf maar uit meneer de onderwijsmanager en steek dat taakbeleid maar in het deel van de rug, waar hij net van naam verandert.

ACTIE PRIKKLOK, is het enige wat nog rest om de politiek, de managers en de goegemeente duidelijk te maken dat het docentenbestaan géén luizenleven is met veel vakantie en een beetje ouwehoeren met leerlingen. Actie prikklok is nog de enige mogelijkheid om duidelijk te maken dat het afgelopen moet zijn met de man of vrouw voor de klas weg te zetten als een stelletje sukkelaars die álles pikken, zelfs het afpakken van vakantiedagen of het inleveren van loon. Ik weet het, het is de hardste actie die wij, de slaven van het krijtje, kunnen voeren, maar wat moet, moet. Eis die prikklok, NU en op naar de 20 weken vakantie per jaar, want dát verdienen we.

Jesse Jeronimoon; publicist, auteur.


----------
 
Datum: 16-11-2012
 Beste Blogbezoeker. Vanaf vandaag is het startsein gegeven van 'de dagboeken van Ton' . Je vindt het item in het keuzemenu links. Dank zij Aad Vlag, die zo vriendelijk is geweest om belangeloos en voor noppes een hele avond en nacht te knutselen aan de website is het mogelijk geworden om de dagboeken ook als een blog op te zetten. Wat dus onmiddellijk wil zeggen dat u zich net als op deze blog kan 'inschrijven'. WIl je op de hoogte blijven van elk nieuw stukje dat wordt toegevoegd, gewoon e-mail adres invullen op de blog van 'dagboeken van Ton' en net zoals bij deze blog krijgt u dan automatisch een mailtje toegestuurd. Ik heb besloten om de reageerknop bij de dagboeken weg te laten. Reden hiervoor is eigenlijk eenvoudig. Jaren heb ik aan Ton zijn hoofd gezeurd om zijn verhaal te mogen vertellen. Jarenlang heeft Ton publicatie, ook al is dat maar op een blogpagina, niet gewild en ergens was dat ook te begrijpen het wordt geen vrolijk verhaal en dan druk ik mij een beetje eufemistisch uit. Enfin, in overleg met Ton denken we dat het beter is dat, indien u wil reageren, u dat gewoon kan langs mijn e-mail adres jeronimoon@online.nl of op de gastenboekpagina.

 
----------
 
Datum: 14-11-2012
 De vrije markt.Jarenlang hebben de onderwijsmanagers geijverd om ‘meer autonomie’ en na een tijdje kregen ze dat ook. ‘Zoetermeer’ zou wat minder over de schouders kijken, de lump sum invoeren en scholen kregen de mogelijkheid om zich ‘op de markt te begeven’. Cursusje hier, cursusje daar, cursusje voor het bedrijfsleven, ander cursusje ter vervanging van de moeder-Mavo, het kon allemaal. Scholen zorgden voor een derde, vierde en vijfde geldstroom. Leve de vrije markt, leve de ondernemingsgezindheid van bestuurder en manager.

De door eigen schuld in financiële moeilijkheden geraakte roc’s zoals Zadkine en Amarantis vervulden de taak van cursusjesmachine met volle overtuiging en toen de regering besloot om de inburgeringscursussen over te laten aan de roc’s stonden ze als eerste in de rij om het handje op te houden en het deksel van hun geldkist wagenwijd open te zetten. De kassa’s rinkelden onophoudelijk. Al slapende waanden ze zich rijk. Een lokaal met tien computers, twintig inburgeringscursisten met hoofdtelefoon en twee aan twee achter de computer en een of andere mevrouw ( meestal) die zichzelf inburgeringsspecialiste noemde nadat ze tien jaar specialiste voorleesmoeder was ‘begeleidde’ het computergehannes van de inburgeraars. Ondertussen werden de overheidsgelden gebruikt om de bureaucratie wat aan te scherpen, wat glossy’s in elkaar te zetten en niet te vergeten de laatste ‘steentjes’ bij te dragen aan de aankoop van nieuwbouw of huren van een mooi kantoor voor de grote baas ergens op de zuidas, of andere gewilde toplocatie.

Tot 2007 de regering besliste dat ook de inburgeringscursussen moesten worden overgelaten aan de tucht van de vrije markt. De overheid voorzag dat de roc’s een veer zouden moeten laten betreffende de inburgeringscursussen en schonk 122 miljoen aan de roc’s voor ‘te voorziene derving’. En de roc’s rekenden zich rijk. Volgens de bestuurder zou het natuurlijk geen moeite kosten om minimaal 80% van de cursussen alsnog binnen te rijven wegens jarenlange ervaring en dat mocht wat kosten. Het nieuwe gebouw mocht rustig 125 miljoen kosten in plaats van 75 miljoen ( Leiden) de overheid doneerde toch miljoenen ‘dervingskosten’.

De arrogantie werd al snel afgestraft. Roc bestuurders, rechtstreeks van het bestuurderspluche van gemeente, tweede kamer of stad, stuurden offertes naar oud collega burgemeesters, gemeentesecretarissen en wethouders om daarna een telefoontje  met een knipoogje te plegen en een uitnodiging om samen met moeder de vrouw tijdens een dineetje in een sterrenrestaurant op kosten van de school  van gedachten te wisselen over inburgeren en cursussen. Dat het dineetje en het netwerkje niet het nodige effect had lag meer aan de torenhoge offertes waar kleinere bureautjes met gemak onder doken dan aan de kookkunsten van de chef. Dat komt er van als je op papier de veredelde voorleesmoeder een loon betaalt ter hoogte van een LD docent, en per drie cursisten in de offerte twee voorleesmoeders calculeert.

Conclusie van dit alles: Roc bestuurders weten verduiveld goed hoe ze het geld over de balk moeten gooien maar weten niet hoe de ‘vrije markt’ werkt want dat is iets met loven en bieden en daar hebben bestuurders een hele grote hekel aan, hun financiële  wil is wet, denken ze. En daarom willen ze nu van de overheid 100 miljoen euro ter compensatie van het verlies dat ze geleden hebben. Ze hebben de voorleesmoeders hun tijdelijke contracten niet verlengd, en die nieuwe gebouwen die ze hebben aangekocht en afgedekt met derivaten alles ten behoeve van de inburgeringscursussen, niet te vergeten al dat ict gedoe speciaal aangeschaft voor de cursussen en al dat papier van die gedrukte cursussen die nu totaal onbruikbaar zijn geworden moet natuurlijk op de een of andere manier gecompenseerd worden, liefst door de belastingbetaler.

En wat antwoordde spiksplinternieuwe minister Lodewijk, “Niet zeuren, ga je schamen, graaier,  je hebt al 122 miljoen gehad.”

Adviesje aan de bestuurder, probeer het eens bij Jet, die heeft ervaring met besturen van een school, diplomafraude en afknijpen.

J. Jeronimoon
----------
 
Datum: 12-11-2012
  

Voorwoord

 

Het was eind jaren negentig toen ik Ton voor het eerst ontmoette. Hij was nog docent natuurkunde aan wat toen nog het vbo heette, het voorbereidend beroepsonderwijs, maar keek uit naar een andere baan. De nieuwe leerwegen, het opheffen van de mavo en zijn zogenaamde deeltijdklus als middenmanager begonnen hem de kriebels te bezorgen. Liefst had hij gewoon weer voltijds les gegeven en allerliefst aan de leerlingen van het mbo.

Ton was een bezig baasje en niet te stuiten, recht door zee en zoals hij het dacht kreeg je het ook, geen franjes, geen tierlantijntjes, recht op zijn doel af, je wist wat je aan hem had. Een ongebreidelde werklust waar zijn leerlingen, de ouders en vooral de managers heel dankbaar voor waren, tot het niet meer kon en Ton door zijn eigen geest en lichaam teruggefloten werd.

Ton was gezegend met een aanstekelijke lach en een gezonde dosis humor en van lieverlee werden wij van collega’s tot vrienden. Regelmatig telefoneerden wij elkaar en later werd dat mailen. Alle onderwerpen kwamen aan bod, als het maar over onderwijs ging. Ton ademde en at onderwijs, het zat hem in het bloed en kroop onder zijn huid, zelfs in de vakanties was Ton bezig voor de school, de leerlingen en zijn vak. Of hij een goede docent was? Weet ik niet. Ik ben niet van de intervisie en van de feedback, maar ik denk wel dat hij een goed docent was. Eerstegraads bevoegd, gedegen vakkennis en jarenlang in het onderwijs zonder een spatje twijfel of hij niet eens wat anders moest gaan doen.

De fusies gaven hem een knauw. “Leerfabrieken volgestouwd met managers en hotemetoten die met moeite kunnen lezen, rekenen en schrijven,” Liet hij zich eens ontvallen in een telefoongesprek maar dat was nog vóór hijzelf middenmanager werd. Ergens in zijn dagboeken heeft hij over zijn tijd als middenmanager geschreven over de kinnesinne, de kuiperijen en de huichelende bestuurder. Toen ik het las werd mij pas duidelijk waarom Ton na zoveel jaar in het voortgezet onderwijs koos voor wat hij dacht de luwte van het mbo te zijn.

Enfin, het gaat niet goed met Ton de dag van vandaag, zeg maar gewoon slecht. Ten onder gegaan aan kuiperijen, kinnesinne en huichelaars zowel onder zijn collega’s als managers. Al bij al is het een verhaal van langer dan tien jaar maar de laatste zeven-acht jaar heb ik die goeie ouwe Ton zien en horen aftakelen. Wat managers in het onderwijs teweeg kunnen brengen is moeilijk met een pen te beschrijven..

Niemand weet er van en Ton zweeg als het graf, ‘gelaten droeg hij zijn kruis’ vertelde hij mij nogal vermoeid, alleen weet hij niet hoe dikwijls hij moet vallen alvorens de bevrijding komt, in welke hoedanigheid dan ook.

Het verhaal van Ton is een verhaal dat hoe dan ook verteld moet worden maar is niet te gieten in een roman of andersoortig literair gebeuren. Te veel personen, te veel verhaallijnen en vooral te veel ongeloofwaardige zaken. Dingen die gebeuren waarvan iedereen denkt ‘dat kan niet in Nederland, dat is volstrekt onmogelijk want hier is alles zo goed geregeld.’ Niet dus.

En daarom heb ik Ton gevraagd om zijn dagboeken te mogen publiceren. De dagboeken vanaf het jaar 2000, zijn overgang van voortgezet onderwijs naar middelbaar beroepsonderwijs. Aangezien twaalf jaar wel erg veel is, begin ik het verhaal op 1 januari 2005 dat een verschrikkelijk jaar zal worden voor die goedlachse altijd opgeruimde Ton. En natuurlijk veroorloof ik mij enige dichterlijke vrijheid en daarmee bedoel ik dat sommige zaken duidelijk moeten worden gemaakt en ik daarom dagboekfragmenten van vóór 2005 zal verwerken, maar alleen om te verduidelijken, niet om te romantiseren of iets ergers te maken of uit zijn verband te rukken, niets van dat alles.

Mettertijd zal de rauwe werkelijkheid ook u naar de keel grijpen en een aantal zaken zal u ongeloofwaardig overkomen en hier moet u het doen met mijn garantie dat geen woord, geen letter komma of vraagteken gelogen is. Zoals Ton het schreef in zijn dagboeken, zo zal u het lezen.

 

J. Jeronimoon


----------
 
Datum: 8-11-2012
 PestenOf ik geschrokken ben van de zelfmoord? Niet echt. Ook niet nadat duidelijk werd dat de jongen jarenlang gepest was? Ook niet. Ho, Waarom niet? Gewoon, omdat ik weet dat je niet kan bedenken wat mensen elkaar aan kunnen doen. Verder schrik ik er niet van omdat wat nu bekend is waarschijnlijk het topje van de ijsberg is. Bob van der Meer, pestexpert, zal er waarshchijnlijk wel meer van weten maar ook deze man is jaren niet serieus genomen. Pesten zal wel eens voorkomen denkt de goegemeente en denkt er dan vooral bij dat het wel voor het grootste deel aan het lijdend voorwerp zelf ligt. Want zeg nou zelf iemand met rood of raar haar, een beetje bochel op de rug, een raar loopje of misschien wel een beetje te dik, die vraagt er toch om?

Trouwens, een beetje afwijkende mening is tegenwoordig al genoeg om met haat-mail, kogelbrieven, intimidatie of dreigtelefoontjes geconfronteerd te worden. Leve de vrijheid van meningsuiting, zolang het maar onze mening is, anders zwaait er wat.

Ik weet het, het overgrote deel van de gepesten is doorgegaan met zijn leven, hebben op een bepaalde manier hun draai gevonden en hebben de wereld ingedeeld in ‘te vertrouwen’ en ‘niet te vertrouwen en dat eerste deel is heel, hééééél klein, maar vooral overzichtelijk. Het tweede deel is te rekenen tot de ‘grote boze buitenwereld’ en wordt op zo groot mogelijke afstand gehouden.

En soms gebeurt het dat een jonge man van twintig, met nog zijn hele leven voor zich, kiest om uit dat leven te stappen. Niet verbazingwekkend eigenlijk na vijftien jaar nutteloos bestaan of het zou moeten zijn dat het gepest worden nut heeft. Voor diegene die pest waarschijnlijk wel en die is al op zoek naar het volgende slachtoffer, wat ik je brom.

Al bij al heeft het mij er toe gedwongen om in een uigebreid gesprek met mijn beste vriend en ex-collega Ton om de tafel te gaan zitten. Ton is namelijk ook gepest en niet zo een klein beetje. Al jaren ben ik voor Ton iemand uit dat héééél klein deeltje mensen dat te vertrouwen valt en al jaren hebben we regelmatig contact over zijn wel en wee. De laatste jaren meer over het wee dan over het wel. Al dikwijls heb ik hem gevraagd om zijn dagboek te mogen publiceren en al jaren weigert Ton. Zoals elke gepestte vind hij zijn eigen persoontje te miezerig en te klein om ook maar een woord over vuil te maken. Gelukkig voor al diegene die van deze aardige, vriendelijke begeesterde en bevlogen leerkracht een zielig hoopje ellende hebben gemaakt.

Ton was wel geschrokken van de zelfmoord, het herinnerde hem aan zijn diepste dalen van de afgelopen acht jaar. Dalen waarin hij zich afvroeg welk een waaier van spetters zijn hersens op de muur achter zouden achterlaten als hij zich met zijn karabijn en één hagelpatroon door de mond schoot. Of die keren dat hij met zijn ogen dicht over de kleine onbewaakte overweg ergens in een ver land door het rode licht reed en verbaasd om zich heen keek omdat die trein toch minder snel reed als eerst gedacht. Hoe dikwijls hij aan een ‘van Breukeltje’ dacht als hij het woordje ‘dreef’ las. Ton weet wel wat er door die jongen heen is gegaan, het is ook door hem heen gegaan maar Ton is er nog en weet ook niet waarom.

Het mag, ik mag zijn dagboeken publiceren, samen met hem. Dit weekend bespreken we hoe we een en ander gaan aanpakken en hier op de blog plaatsen. Maandag beginnen we er mee in een nieuwe rubriek op de website. Een titel hebben we al “Geen regenboog achter de kim” en maandag begin ik met een voorwoord. Tot dan.

 

Jesse Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 5-11-2012
 Niet boos, maar teleurgesteld.

 

Het werd weer even de tijd om de pen aan de kant te gooien en me ledig te houden met handenarbeid, het zogenaamde klussen. Doe ik altijd als de berichtgeving mij de spreekwoordelijke strot uithangt en de teleurstelling van mijn gezicht is af te lezen. Teleurstelling? Ja. Geen boosheid? Nee, geen boosheid.

Die teleurstelling komt eens inde zoveel tijd zijn kop opsteken. Zoals die keer dat de vijf auto’s van de collega’s, de mijne incluis, met twee kapotte achterbanden op de parkeerplaats bij de school stonden. Een snode leerling had het nodig gevonden om een grote spijker schuin tegen elke achterband te zetten zodat bij het wegrijden de spijker met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zich in het rubber zou boren. En hij had gelijk,  tien kapotte banden. Op zo een moment word ik niet boos maar ben zo enorm teleurgesteld in deze  innovatieve manier van het gebruik van een spijker dat ik mij afvraag of ik nog wel verder moet in dit vak.

Of die keer dat alle collega’s na twee geslaagde open dagen nog even onder het genot van een biertje of sapje de dagen evalueerden. Allemaal blij en opgelucht, veel nieuwe inschrijvingen, en de school weer eens goed op de kaart gezet bij de doelgroep. En toen ik even een luchtje ging scheppen en een sjekkie roken de directeur plots naast me stond, een rokertje in de ene hand, andere hand in de broekzak en wiebelen, je kent dat wel die ontspannen houding die elke patjepeeër perfect uit kan voeren. Dan op een heel ontspannen manier meedeelde “volgend jaar kunnen de helft van de collega’s er uit.” Een beetje onthutst bekeek ik hem, maar hij gunde me geen blik. “Er komt een reorganisatie en de vernieuwing van het onderwijs maakt het mogelijk om instructeurs in schaal 7 te benoemen.” Ik vroeg hem of hij dat meende. “Jazeker, bij de onderwijsvernieuwing moeten leerlingen zelfstandiger aan de slag, dus de docent wordt dan meer een bewaker van het leerproces, meer een boekhouder met portfolio’s en zo. En waarom zou ik iemand in schaal tien en elf voor begeleider laten spelen? Dat kan iemand in schaal zeven ook.” Mijn verstand stond even stil. Ook al wist ik dat hij te dom was om dit zelf te bedenken en dat de dagen op de hei met het bestuur en een of andere schoolbegeleidingsdienst dit had verzonnen, toch ontkwam ik niet aan dat overweldigend gevoel van teleurstelling. Wou ik hier aan meewerken?

Dus dat regeerakkoord bezorgde mij een dejavu. Het lijkt wel, nee het is zo dat de leraar, de onderwijzer, de man of vrouw voor de klas de rekening gepresenteerd krijgt van het debacle van de onderwijsvernieling. De rekening van de graaizucht, megalomanie en bouwwoede van bestuurderen, het falende toezicht van inspectie en andere toezichthouders, de blinde machtswellust van de voorzitters van de Raden, de financiële strapatsen van rare bestuurders die ‘besturen’ vooral in verband brengen  met zoveel mogelijk belastinggeld langs deuren en ramen eruit te gooien. Maar zij blijven buiten schot, aan hen wordt niet geraakt, de slaaf van het krijtje, en zijn leerling of student betalen de prijs voor de veranderde wereld waarin stupiditeit en onnozelheid tot ‘kerncompetenties’ zijn gebombardeerd. Wat moet je er mee?

Ik word niet boos, ik ben wel heel teleurgesteld.

 

Jesse Jeronimoon 
----------
 
Datum: 24-10-2012
  Rekken en er bij blijven.

 

Het is zover, virtueel is ROC Zadkine failliet. In alle hoeken en kanten wordt naar een mogelijke oplossing gezocht om het wangedrocht overeind te houden en natuurlijk is een deel van de oplossing het ontslaan van 125 Fte’s bovenop de reeds aangekondigde 250 Fte’s. Reken maar dat er zo’n 450 medewerkers de nog niet betaalde panden mogen verlaten omdat de megalomane vastgoedactiviteiten van het vorige bestuur het ROC de das hebben omgedaan. Ik persoonlijk vraag mij af wat vastgoedactiviteiten met onderwijs te maken hebben, maar ja ik ben dan ook geen megalomane bestuurder.

De nieuwe onderwijswoordvoerder van de VVD blijkt een volle nicht te zijn van de oude onderwijswoordvoerder, de door ons allen gekende in one-liners pratende ‘geen gelul, de leraar op nul’ Tonnetje Rond Elias. Ik verdenk haar er van ook niet te veel kaas gegeten te hebben van onderwijs waardoor het schofferen van hardwerkende docenten wat betreft de VVD gewoon door kan gaan. Over Zadkine had ze maar één mening: ‘de boel failliet laten gaan dan kunnen die 18.000 leerlingen hun heil zoeken in andere ROC’s en de docenten kunnen daar ook heen.’ Eigenlijk moet je geen woorden vuil maken aan deze keiharde opstelling, alleen jammer dat ze met geen woord repte over de bestuurder, de raad van toezicht en al die andere hotemetoten die het faillissement van een door de overheid zwaar gesubsidieerde instelling voor elkaar kregen.

En toch, mijn werknemershart verafschuwt de opstelling van de VVD woordvoerder maar ergens piept een stemmetje ‘en waarom niet failliet laten gaan?’ Omdat ik weet hoe een en ander in zijn werk gaat, daarom piept dat stemmetje want wie nu gedacht heeft dat een voorzitter van de raad van bestuur in zijne eentje de pandjes heeft uitgezocht, de leningen is aangegaan, de verbouwinkjes tot school heeft verordonneerd en de miljoenen langs ramen en deuren eruit heeft gegooid, heeft het faliekant mis. Niet dat hij geen eindverantwoordelijke is, maar ook de collega’s docenten van het Zadkine hebben boter op het hoofd. En alvorens mij te kielhalen, eerst verder lezen.

Een bestuurder droomt altijd van groter, meer, macht en zonneschijn en daarom ontbiedt hij in audiëntie zijn eerste beleidsdeskundige. In een praatje van een paar uurtjes geeft hij zijn visie op de toekomst van de school. De beleidsdeskundige heeft een paar dagen de tijd om een eerste raamwerk van de visie in elkaar te flansen en legt dat ter goedkeuring voor aan de voorzitter van de raad van bestuur die heel opgetogen denkt: ‘En dat heb ik dus bedacht.’ Het raamwerk wordt dan met behulp van een organisatiedeskundige en de andere beleidsdeskundigen in de school verder uitgewerkt tot een verdiepende visie omtrent de toekomst van de school, vooral aan het stukje ‘behoud van werkgelegenheid’ wordt veel tijd besteedt. De eerst tonnetjes euro’s zijn daarmee in het putje verdwenen. De medezeggenschapsraad mag dan zijn toestemming geven over de visie op de toekomst en krijgen het hele document te laat toegestuurd, komt daarbij dat het merendeel van de MR niet durft toe te geven er eigenlijk geen snars van begrepen te hebben en de toestemming is een hamerstuk. Dan kan het grote werk beginnen. Een tweede ploeg externe organisatieadviseurs gaan met de bestuurder en zijn toekomstvisie aan het werk en altijd, altijd, maar dan ook altijd moet ten eerste de organisatie op de schop genomen worden en ten tweede er moeten andere, nieuwe of betere gebouwen komen. Het is dus kopen, verkopen en verbouwen en dan kijkt de school op geen miljoentje of tien, twintig, dertig, of honderd. Elk jaar komen er tientallen miljoenen binnen en eens dat je gewend bent om met tonnen om te gaan is 2500 euro peanuts , wisselgeld, ook al is dat het doorsnee netto loon van de werknemer. Uiteindelijk blijkt de visie geen visie maar luchtfietserij en heeft de school na een paar jaar tientallen miljoenen door de plee gespoeld, op het primaire proces enorm bespaard en moet reorganiseren om het failliet te vermijden.

En wat je mij nou niet kan wijsmaken is het enige feit dat niemand van de docenten dit heeft zien aankomen. De MR bestaat voor het grootste deel uit docenten, elke aankoop of bouw van een nieuw gebouw wordt breed uitgemeten en ‘extra gecommuniceerd’ met de werkvloer en als het een beetje meezit mogen de werknemers bij de inhuldiging van het nieuwe gebouw meegenieten van de hapjes en de drankjes. Elke docent voelt toch aan zijn water, en zeker bij Zadkine met heel veel nieuwe gebouwen, dat het niet kan? Elke docent weet toch dat op de een of andere manier al dat geld voor die gebouwen verdient moet worden? Ze waren er toch bij toen de eerste reorganisatie werd ingezet? Ze hebben toch ook gezien dat de kwaliteit van de nieuwe docenten recht evenredig was met de bekwaamheid en de inschaling van die docenten? Het kan er bij mij niet in dat in Zadkine alleen maar dove, blinde en zwijgende docenten rondliepen.

Natuurlijk, ik ben de eerste die begrijp dat intimidatie werkt, kijk maar naar Lance en ik ben zoals reeds gezegd collega onder de collega’s ook al werk ik aan de andere kant van het land. Daarom collega’s van het Zadkine, jullie voormalige bestuurders hebben die school van jullie aan de rand van de afgrond gebracht, en jullie hebben op zijn minst jezelf afgevraagd ‘van wat doen ze het allemaal?’ en verder gezwegen en gehoopt dat het jullie tijd wel zou duren. Niet dus!

Jullie gaan niet failliet! Die oplossing komt er wel, Marja wil wel een hypotheekje verstrekken en de banken weten ook wel dat er jaarlijks honderden miljoenen vanwege het rijk worden gedoneerd, die gaan echt de kip met de gouden eieren niet slachten. Maar collega’s van het Zadkine, deze keer is het menens, het gaat over jullie banen, jullie leerlingen en jullie school. Zit die MR achter zijn vodden, doe een beroep op de vakbonden, wees niet blind, doof en zwijg niet als het graf, alleen bange mensen worden geslagen. Daarom, deze keer, rekken en er bij blijven.

 

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 22-10-2012
 Nostalgie?

 

In de paar daagjes rust die ik mezelf heb gegeven heb ik even de computer ‘opgeschoond’. Alle oude soms half afgewerkte columns bij elkaar in een mapje gezet. Ik schrok van de hoeveelheid tekst de dat werkje opleverde. Sommige columns nog eens herlezen en bij heel veel kon ik mij nog precies voor de geest halen het waarom en het wanneer van de column.

En eentje die niet van mijn hand was maar die ik nog altijd koester is de column van Prof. B. Smalhout naar aanleiding van de uitgave van ‘Het nieuwe leren van de keizer’ mijn eerste boek. Velen van u hebben hem nooit gelezen, daarom hieronder ‘Onderwijs op zwavelzuur’ en voor diegene die zich na het lezen afvragen hoe het met die Jeronimoon nou eigenlijk vergaan is? Die kan ik gerust stellen. Ik heb het, weliswaar ternauwernood, overleefd en hoop dat de derde bundel columns even succesvol mag zijn dan ‘Het nieuwe leren van de Keizer’

 

Onderwijs op zwavelzuur.Er is een nieuw boek verschenen dat iedereen zou moeten lezen die hart heeft voor onderwijs, liefde voor kinderen en zorg voor de toekomst. De enige voorwaarden die aan de lezer worden gesteld, zijn gezond verstand en gevoel voor snijdende humor. De titel luidt: “Het nieuwe leren van de keizer”ISBN 13:978-90-5911-737-2). De schrijver noemt zich J. Jeronimoon, een pseudoniem, omdat hij anders zijn bestaan niet meer zeker is.De titel ‘Het nieuwe leren van de keizer’ is een woordgrapje zoals iedereen, die nog op een ouderwetse school heeft gezeten, meteen zal begrijpen. Wellicht dat deze woordspeling voor de jongere generatie even moet worden uitgelegd. Het ‘nieuwe leren’ is een moderne vorm van onderwijs dat onder meer geleid heeft tot ernstige kennishiaten bij de schoolverlaters van de laatste twintig jaar. De commissie-Dijsselbloem bracht hierover in 2008 een vernietigend rapport uit. Het woordgrapje slaat op de titel van een sprookje van Andersen. Die luidde: ‘De nieuwe kleren van de keizer’. Het staatshoofd dat ijdel en dom was, werd opgelicht door twee maffiosi die zich uitgaven voor kleermaker. Ze zeiden te beschikken over een bijzonder soort textiel dat alleen maar door intelligente mensen kon worden gezien. Domme mensen zagen helemaal niets. Kleding, gemaakt van deze zeldzame stof, was uiterst chic en exclusief maar wél zeer kostbaar. Geld speelde bij de keizer echter geen rol, alleen zijn tomeloze ijdelheid. Zelf zag hij de stof niet. Zeggen dorst hij dat niet uit angst dat hij dom zou worden verklaard.Komedie

Hij deed dus enthousiast en roemde de stof, het dessin en de pasvorm tegen iedereen die het maar horen wilde. De gehele hofhouding deed aan die komedie mee. Toen het kostuum volgens de louche kleermakers eindelijk klaar was, wilde de keizer er trots mee door de straten van zijn hoofdstad paraderen. En iedereen die hem zag, barstte uit in bewonderende kreten aangespoord door de gehersenspoelde hofhouding. Totdat er een kleine jongen in zijn onbevangen kinderlijke onschuld luidkeels uitriep: “De keizer loopt in zijn blote kont!” Dit kind was de enige die de waarheid sprak.

De schrijver Jeronimoon vergelijkt heel toepasselijk de funeste onderwijsvernieuwingen van de laatste 20-30 jaar met de oplichterspraktijken van de keizerlijke kleermakers uit het sprookje. Hij doet dit aan de hand van enige tientallen kleine hoofdstukken die elk als het ware een column zijn. Zijn taalgebruik is in hoge mate amusant. Maar zijn hilarische teksten verwoorden in wezen een dodelijke inhoud. Het is de schrijnende humor van een ter dood veroordeelde die vlak voor zijn executie de klassieke laatste sigaret weigert omdat roken slecht is voor zijn gezondheid.

Dat Jeronimoon zijn eigenlijke naam niet prijsgeeft, wordt maar al te begrijpelijk: de auteur is zelf leraar of onderwijzer en zijn vlijmscherpe kritiek op het huidige onderwijs, in het bijzonder ‘Het Nieuwe Leren’ is zó trefzeker dat het risico van ontslag groot is als zijn ware identiteit zou worden onthuld. Want wat de vrijheid van meningsuiting betreft, blijkt in het hogere onderwijsmanagement dezelfde terreur te heersen als destijds onder de nazi’s, de Sovjetcommunisten, de Rode Khmer in Cambodja, of in het China van Mao Zedong. Het psychologisch mechanisme is overal hetzelfde.Computer

Het nieuwe zogenaamde competentiegerichte leren is uitgevonden door een onderwijsdeskundigen die zelf niet of nauwelijks voor de klas hadden gestaan. Het bezit van algemene ontwikkeling en parate kennis en het met toewijding overdragen daarvan aan leerlingen werd als totaal verouderd beschouwd. Als iets kleinburgerlijks uit de jaren vijftig. Belangrijk was dat leerlingen werd verteld hoe ze iets moesten opzoeken. Niet in boeken, niet in encyclopedieën, maar via de computer. Vandaar de alarmerende krantenkoppen van de laatste jaren zoals:

‘Artsen en verpleegkundigen op rekenles Slecht Nederlands is rem op carriére Nieuwe rekenmethode funest Student schrijft geen zin goed Google-generatie kan niet spellen’ enz. enz.

Want in het nieuwe onderwijs zijn lezen, rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde en algemene ontwikkeling van secundair belang geworden. 

De klassieke en ervaren vakdocent die met hart en ziel wil lesgeven, wordt tegenwoordig vaak beoordeeld door zogenaamde ‘personal coaches’. Dat zijn meestal wat zweverige dames die enige vage cursussen hebben doorlopen zoals ‘drama’, ‘neuronlinguïstisch programmeren’ of ‘timemanagement’. Ze hebben zelf geen enkele onderwijsbevoegdheid, maar beoordelen de ervaren vakdocent en geven dan indringende ‘verbeterpunten’ aan zoals ‘zelfreflectie’, ‘meer feedback’ of ‘een cursus competentiemanagement’.Duivelsverzen

De management- en computerramp die over het gehele terrein van het onderwijs is gekomen, blijkt sterk verwant te zijn aan soortgelijke revoluties die onder meer ook de medische sector hebben aangetast. Zo gaat bijvoorbeeld het meeste geld naar het management, dat een doel op zichzelf is geworden. Het heeft elk redelijk functioneren verdronken in een tsunami van nietszeggende managementwoorden zoals: benchmarking, downsizen, finetuning, backoffice, targets, outsourcing en implementation

Jeronimoon heeft binnen de wereld van het Nederlandse onderwijs een soort ‘duivelsverzen’ geschreven. Hij deed dat met een pen die gedoopt is in zwavelzuur, gemixt met een briljante humor die de scherpte ervan enigszins verzacht. Zoals een bitter medicijn van de dokter vaak een sinaasappelsmaak heeft gekregen. Daarvoor zal hij echter zonder twijfel door de schoolayatollahs een fatwa, een religieus doodvonnis, opgelegd krijgen.Mocht de auteur van dit boek dit alles overleven, en mocht zijn, met grote compassie doch bijtende humor, geschreven hartenkreet leiden tot onderwijsverbeteringen, dan verdient hij het dat er een school naar hem wordt genoemd. Een school met echte onderwijzers of leraren die niet meewaaien met de vergankelijke politieke en onderwijsmode van de dag.Prof. Dr. B. Smalhout
----------
 
Datum: 15-10-2012
 Het nieuwe reorganiseren.Op het moment staan er ongeveer 14.000 docenten, leraren en onderwijzers werkloos aan de kant. Hoeveel hiervan bevoegd zijn is niet duidelijk maar dat het er een heleboel zijn, dat voel ik aan mijn water. Ondanks deze berg aan werklozen waart het reorganisatiespook door het onderwijs. Mismanagement en te dure gebouwen, zeperds met de aankoop van derivaten, te veel glossy’s en te ruimhartige lonen aan bestuurders gaan nog eens 5000 tot 10000 krijtjesslaven in het huidige schooljaar de das om doen.

Vroeger was zo een reorganisatie netjes geregeld. Een schoolbestuurder liet weten dat hij wou gaan reorganiseren en ging in overleg met de medezeggenschapsraad om uit te vogelen ‘in goed onderling overleg’ hoe een en ander in zijn werk zou gaan. Hoeveel mensen er uit moesten en welk tijdspad gehanteerd zou worden. Daarna schoof de vakbond aan tafel en werd er een DGO gevoerd waarin een sociaal plan werd afgesproken. Dan was het nog een kwestie van een afvloeiingslijst op te stellen volgens het principe ‘last-in-first-out’ en de reorganisatie kon beginnen. Dank zij zo een DGO ( decentraal georganiseerd overleg) kwam er meestal wel een sociaal plan toegespitst op de financiële mogelijkheden van de school, wie er uit moest was ten minste niet gedoemd om na een tijdje als armoedzaaier door het leven te gaan. Meestal werd ook nog een ‘vrijwillig ontslag’ goed beloond, vooral voor de oudere docenten een mogelijkheid om op een degelijke manier het onderwijs te verlaten en vervroegd met pensioen te gaan. Tegenwoordig willen de voorzitters van de raad van bestuur én het geld in de zakken houden én zoveel mogelijk docenten kwijt raken. Daar hebben ze ‘het nieuwe reorganiser’en voor bedacht.

Als een school nu wil reorganiseren dan vermijden ze angstvallig het woord reorganiseren, liever hebben ze het over ‘bezuinigen’ of ‘het nemen van kostenbesparende maatregelen’. Een school wordt dan opgedeeld in ‘afdelingen’. De ‘winstgevende’ afdelingen ( groei van studenten) wordt met rust gelaten en de ‘verlieslatende’ afdelingen ( dalend studentenaantal) wordt onder handen genomen. Aangezien het hier dan niet meer gaat om een ‘reorganisatie van de hele school’ blijft de vakbond in zijn hok en wordt er geen DGO gevoerd en een sociaal plan opgesteld. De voorzitter van de raad van bestuur trekt gewoon het vorige sociaal plan van tien jaar geleden uit de kast brengt enige veranderingen aan, ten voordele van de school, en legt het met enige dreigementen gepaard voor aan de MR. Die gaat zonder slag of stoot akkoord. Dan komt het er op aan om er voor te zorgen dat er een afvloeiingslijst komt waar de school ( lees bestuursvoorzitter) baat bij heeft. Daarom worden de ‘verlieslatende afdelingen’ zogezegd ‘geherstructureerd’. Dat ‘herstructureren’ heeft altijd te maken met ‘hoe de school er in de toekomst moet uitzien’. Alles geloofwaardig natuurlijk want de MR moet er mee akkoord gaan. Eigenaardig is het wel dat na zo een ‘herstructurering’ binnen de ‘kaders van het bezuinigingsplan’ nou net de duurste docenten, ondanks het afspiegelbeginsel, bovenaan de afvloeiingslijst staan.

Dan treed het ‘sociaal plan’ in werking. Oudere docenten geven de pijp aan Maarten. Eens de kaap van zestig bereikt hebben ze niet zoveel zin meer in de ‘begeleiding van werk naar werk’ en vooral hebben ze geen zin in alle dreigementen van korting op het loon, schorsing van het loon of ontslag op staande voet als ze zich niet kunnen verenigen met de manier waarop die ‘begeleiding van werk naar werk’ plaats vind. Een school hoeft zich nu eenmaal niet te houden aan de regels waar het UWV wel aan gebonden is. Een demotie met twee of drie salarisschalen in die ‘begeleiding van werk naar werk’ is dan ook schering en inslag. Want het ‘voor jou 14000 anderen’ is niet uit de lucht.

Wie niet de mallotige molen van het ingehuurde pseudo reïntegratie bureautje ( lees uitzendbureau) terecht wil komen en de leeftijd heeft om vervroegd uit te treden krijgt een jaarsalaris mee. Niet méér. Let wel een docent van 61 die ontslagen wordt wegens boventalligheid  heeft recht op 38 maanden ww en 5 jaar vervolguitkering alles bij elkaar al snel een tonnetje of vier. Maar de vraag is wie durft? Wie durft tegen de patjepeeër die zichzelf bestuurder noemt en 125000 euro per jaar krijgt voor drie daagjes per week  bestuursvoorzitter te spelen, emolumenten niet meegerekend, wie durft te zeggen: ‘Ontsla me maar.’ Niemand. Niemand die dat aandurft. En nee ik kan ze het niet ten euvel duiden. Eén jaarsalaris en je bent af van het gezeik. Zeg maar doei met het handje, zoek het maar uit met je school, voor altijd vakantie.

Het nieuwe reorganiseren is reorganiseren met angst zaaien, spierballen showen, schofterig, a-sociaal en vooral zonder de vakbonden. Ho, als er maar eentje was, eentje maar, die de stap naar de vakbond en de rechter durfde te maken.

 

Jesse Jeronimoon   

PS. Niet vergeten "Julius Caesar gezegd te Waterloo" ligt in de boekhandel te wachten. Mooi cadeautje voor verjaardag en de Sint komt er ook al aan. 

   
----------
 
Datum: 9-10-2012
 De professionele ruimte

 

De onderwijscoöperatie heeft het er over in haar visiedocument. De AOB ( vakbond) wil er zelfs een wetswijziging tegen aan gooien en op het forum van beter Onderwijs Nederland is het ook niet uit de lucht. De professionele ruimte van de docent. Allen hebben ze het dan over goed of beter onderwijs dat valt of staat met ‘de positie van de leraar in het speelveld van school en maatschappij’ zoals de AOB het een beetje abstract onder woorden brengt. De bedoeling schijnt te zijn om er voor te zorgen dat de leraar binnen de professionele ruimte ‘inhoudelijke zeggenschap krijgt over zijn les’, daarbij enige zeggenschap over ‘de scholingsplannen voor de leraar’, dit alles om binnen deze ruimte ‘de kwaliteit te laten gedijen’. Mooi en lief tegelijkertijd.

Met andere woorden binnen de ‘professionele ruimte’ kan en mag een docent zelf bepalen hoe hij zijn les inricht, of met veel zelfstandig werken of klassikaal instructie, gebaseerd op kennis of op competenties, met of zonder ict, vele kleine toetsjes of een paar grote, enfin, het vogeltje mag zingen op de manier zoals het gebekt is. Niet iedereen kan overweg met digibord zoals niet iedereen goed overweg kan met bord en krijtje of whiteboard en gekleurde stiften. Dat wordt nog wat.

Laten we ons de ‘professionele ruimte’ maar eens voorstellen als de koffiekamer van de leraren. Een meestal rechthoekige doos met stoelen en tafeltjes, tegen de muur een koffieautomaat, spoelbakje met bijhorend kraantje en daarboven kastje met de mokken van verschillende kleur en afmeting met hier en daar een naam of iets dergelijks er op geprint kwestie van het slootwater dat koffie moet voorstellen een huiselijk karaktertje mee te geven. Een verdwaalde vingerplant die een keer per jaar water krijgt en als het meezit de kast met vakliteratuur voor iedere vorm van pluimage. Troosteloze kamer in een even troosteloos gebouw. Ziedaar de professionele ruimte van de leraar.

Nee, het is nog erger, de professionele ruimte van de leraar is de dag van vandaag voor de helft gevuld met prulleraria van het management. Nog voor de leraar de deur van zijn professionele ruimte heeft geopend is een hele verhuiswagen ‘klusjes’ naar binnen gebracht. Mentoraat, leerlingbegeleiding, teamvergadering, zweefteverige scholingsdagen, budgethouderschap, invallessen, ziektevervanging, pleinwacht, surveillance, ouderavonden, informatieavonden, open dagen dagen, plenaire vergaderingen, leerling-bespreking, rapportvergaderingen, en nog veel meer ‘leuke klusjes’ zijn naar binnen gekieperd. De plek voor het bureautje voor de lesvoorbereiding, het nakijkwerk en het opstellen van toetsen is met de jaren van lieverlee kleiner geworden en heeft moeten plaats ruimen voor de core-bussines van het management, bureaucratisch gezwam in de ruimte, deze keer de professionele ruimte.

Met de invoering van het taakbelastingbeleid in de jaren 1995 tot 2000 is het kader van de professionele ruimte van de leraar in pekzwarte inkt gemarkeerd. Iedereen die in het onderwijs wat te zeggen wou hebben van ouders tot managers eigenden zich delen van die professionele ruimte toe, en dat kon ook omdat ze netjes was afgebakend en het management zeggenschap kreeg over deze ruimte die vooral de deur wagenwijd open zette voor elk kulverhaal van elke wijsneus die zin had zijn onzin te spuien. Intervisie, competenties, zelfreflectie, POP, PAP, feedback het moest allemaal kunnen binnen de professionele ruimte. Helaas kwam hierdoor de core-business van de docent in het geding, de overdracht van kennis en kunde op de pedagogisch didactische wijze die het meest bij de leraar en de leerling past. De professionele ruimte is dank zij het taakbelastingbeleid een rommelhok gevuld met de meest waanzinnige uitspattingen van bureaucratische gekkernij en bemoeizuchtige managers en scholingsinstituten geworden. In de kleine overgebleven ruimte zonder al te veel bewegingsruimte mag de leraar nog een beetje zijn vak uitoefenen en zelfs dat onder streng managementtoezicht.

Er is geen wetswijziging nodig, beste Walter van de Aob. Jarenlang heeft ook jouw vakbond de docent om de oren geslagen met ‘de wereld veranderd en wij moeten mee veranderen’. Kijk om je heen, de wereld is veranderd maar een taakbelastingbeleid dat in vorige eeuw opgang deed, en misschien wel met goede bedoelingen, is nu het middel bij uitstek om de ‘professionele ruimte’ van de docent anno 2012 aan banden te leggen. Heb jij je nu nog niet afgevraagd waarom Sjoerd zo graag overal dat vrije taakmodel wil invoeren en daarvoor het liefst de twee-derde meerderheid geschrapt ziet uit de CAO? Om nog voor jij een wetswijziging tot stand kan brengen de professionele ruimte van de docent tot op de grond af te breken, daarom.

 

Jesse Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 25-09-2012
 Sjoerd de Slachter.

 

Natuurlijk zijn de verkiezingsuitslag, de ‘moderne manier van formeren’, het formatiedebat en de liefde tussen de demissionaire premier en de leider van de PVDA meer dan groot in het nieuws. Eventjes, heel eventjes weggedrukt door het succes van de social media omtrent de feestjes in dit land en waar de jongelui moeten zijn om een Appie Hein leeg te plunderen, kwestie van het feestje te voorzien van de nodige drank en hapjes. Daarna weer de politieke liefde prominent in het nieuws. En laat ik nu houden van de rafelranden van het nieuws. De kleine berichtjes weggedrukt naar de zijkant van de krant of nieuwsblad zijn meestal nog de meest informatieve vooral als je even verder kijkt dan de neus lang is.

Sjoerd van de VO raad heeft in samenwerking met zijn financiële vriendjes van de grote VO scholen bij de demissionaire minister van Onderwijs een plan van aanpak ingediend om het bekostigingsstelsel te wijzigen. Dit kwam omdat Marja eerst zelf met een plan was gekomen, doorgerekend door de rekenkamer en alle toeters en bellen, maar zoals loffelijke gewoonte was Sjoerd weer aan het zeiken , miezemuizen en linkeballen geslagen want zijn vriendjes zouden er zeker niet wel bij varen bij Marja haar plan. Onze minister boos en zoals het betaamt riep ze ‘doe het dan zelf!’ het woordje praatjesmaker heeft ze nog net kunnen inslikken. En Sjoerd is samen met zijn vriendjes voortvarend te werk gegaan. In het kort het plannetje.

 Het plan heeft de mooie titel ‘een eenvoudig bekostigingsstelsel’ en als Sjoerd het eenvoudig veel wil houden dan wordt het ook eenvoudig. De eenvoud zit hem namelijk in het feit dat de VO raad wil dat de vergoeding voor de vaste kosten wordt gehalveerd en de variabele vergoeding per leerling per jaar omhoog gaat. Kind kan de was doen. Er zit echter een addertje onder het gras. Doordat de variabele vergoeding omhoog gaat worden grote scholen met veel leerlingen bevoordeelt tegenover een school met weinig leerlingen ( lees categoraal gymnasium) Een fantastisch plan waarmee Sjoerd een paar vliegen en één klap slaat.

Grotere scholen, meer leerlingen, en nog meer leerlingen kan alleen nog dank zij fusies. De fusietoets, wettelijk geregeld, kan dank zij het plannetje van Sjoerd zo de vuilbak in want wanneer scholen niet meer mogen fuseren kunnen ze dus ook niet zorgen voor hogere inkomsten en dat staat natuurlijk volgens Sjoerd gelijk aan beter onderwijs. Een tweede vlieg is het mortuarium op de oprichting van nieuwe scholen. Je hoeft geen rekengenie te zijn om te beseffen dat nieuw op te richten scholen de grootste investering vragen in het eerste en tweede jaar van hun bestaan. Toch is dat het moment waarop een nieuwe school nog moet groeien wat betreft leerlingaantal. Stel dat een nieuwe school snel groeit is er echter geen mogelijkheid om ‘vlees op de botten’ voor elkaar te krijgen. Zeg maar dag met het handje tegen nieuwe scholen. En een derde vlieg is de teloorgang van de kleine, categorale en traditionele scholen. Die worden dan verplicht om te fuseren, zichzelf op te heffen, failliet te gaan, kortom ze worden door Sjoerd de Slachter netjes uit het onderwijsvlees uitgebeend.

Voorbeeldje van zo een categorale kleine traditionele school is de Isaac Beekman Academie in Zeeland. Het is een niet al te grote middelbare school en helemaal opgezet naar de menselijke maat. Ze geven er ‘persoonlijk’ onderwijs en geen ‘individueel’ onderwijs. Klassen bestaan uit niet meer dan zestien leerlingen en er wordt op de traditionele manier les gegeven. De overhead is beperkt tot 1 directeur, klaar. Docenten worden er niet lastig gevallen met vergaderingen en andere klusjes, hun core business is kennis overdracht en zorgen dat de leerling slaagt. Enfin, meer dan een doorn in het oog van Sjoerd. Traditioneel, persoonlijk, geen overhead, klein, leraren die les geven, ‘de menselijke maat’, allemaal zaken waar Sjoerd van gruwt, nachtmerries van krijgt en waarvan hij besloten heeft, samen met zijn vriendjes dat dit niet meer kan in het moderne onderwijs. Dank zij de plannetjes van Sjoerd zou deze school maar liefst 43% minder bekostiging ontvangen. Zeg maar dag met het handje tegen de Isaac Beekman Academie als de VO raad zijn zin krijgt.

Rafelranden van het nieuws zijn heerlijk, daar lees je pas alles over de machtswellust en de geldhonger en hoe dit land naar de verdommenis wordt geholpen.

 

J.Jeronimoon
----------
 
Datum: 19-09-2012
 The sky box is the limit.

 

 

Als je als bestuurder van jezelf vindt dat je een godenzoon of God himself bent heb je recht op je eigen berg en als die berg er niet is dan is er maar één mogelijke oplossing meer om toch iets hemels te hebben, een sky box. Het huren van een skybox bij FC Twente heeft als groot voordeel dat de bestuurder in kwestie werk gemaakt heeft van ‘the sky is the limit’ dat doel heeft hij bereikt. Nu de schoonmaak nog.

Marcel en Dennis, de bestuurders van stichting Consent, God en halfgod himself, zijn in maart door het reintegratiebureautje Rentree uitgeroepen tot de beste werkgever van het jaar. Dat zegt mij meer over dat bureautje dan over God en halfgod en zegt me ook meer over de onderwijselite van de school. Want als je als onderwijsgevende in het vragenlijstje van het bureautje deze twee afgezanten van het hemelse een dikke voldoende geeft voor hun werkgeverschap dan ben je eigenlijk geen knip voor de neus waard. Ik verduidelijk mijn standpunt.

Na het aanschaffen van de skybox annex gratis vergaderruimte omdat er in 33 basisscholen blijkbaar geen lokaal beschikbaar is om in te vergaderen. Tenzij natuurlijk dat het-tafeltjes-in-vierkant-model voor de heren bestuurders een beetje te min is en er minstens een bar en sterke drank aanwezig moet zijn in de vergaderruimte, hebben Marcel en Dennis hun personeel op de hoogte gebracht van de nieuwe aanwinst van de stichting. Ik vraag me af of ze het hebben aangedurfd om in dezelfde mail het aantal te ontslagen medewerkers te noemen wegens niet toereikende middelen, maar dat zal wel niet. Enfin, Het olijke Goddelijke duo stuurde de geboortemail en liet langs neus en lippen door weten dat iedere onderwijsgevende zich mocht aanmelden voor de bar- en schoonmaakdienst.

Als je als werkgever het in je botte hersens haalt om onderwijsgevenden te zien als veredelde kantinemedewerkers dan mag dat bureautje voor mijn part zevenhonderdvierentwintig vragenlijstjes laten invullen maar dan zou elke score op elke vraag niet meer mogen bedragen dan een nul. Gelijk aan wat Marcel en Dennis in feite zijn als werkgever.

Wie nu denkt dat die onderwijsgevenden hun neus ophalen voor dit soort klusjes en bij het lezen van de mail even met hun wijsvinger tegen het voorhoofd hebben getikt, die komt bedrogen uit. Leer ze mij kennen die hielenlikkende, elleboogwerkers die in elke school te vinden zijn. Het zijn zij die stoer in de koffiekamer van de leraren het hoogste woord voeren en amechtig roepen dat die bestuurders niet goed bij hun hoofd zijn maar twee minuten later staan ze kwijlend bij de directeur om zichzelf op te geven voor de schoonmaakdienst en hun vrouw die weliswaar niet aan de school verbonden is wil ook graag helpen want die is zo goed met hapjes en zo. Een wachtrij onderdanige knipmessen staat klaar om de verschraalde bierglazen om te spoelen, de stinkende toiletten schoon te maken, de ruimte vergader klaar te zetten en de koelkast bij te vullen. Dit allemaal in de hoop om bij de volgende ontslagronde niet op de lijst te komen staan, of gewoon omdat ze idolaat zijn van het genoegzaam gegeven prijzende hoofdknikje van God en halfgod in hun richting tijdens de wedstrijd Twente-Pec Zwolle.

Dit soort van berichtjes over de hebberigheid, verspilzucht en graaien van bestuurdertjes maakt mijn dag goed. Het lijkt er trouwens op dat deze berichtjes alsmaar sneller elkaar opvolgen. Eerst dat gedoe met de CBE-groep, dan de sponsorshirtjes van Sparta van het bijna failliete Zadkine, nu de skybox van stichting Consent, heerlijk.

Straks een nieuwe regering, en eigenlijk denk ik dat Marcel en Dennis gegokt hebben op de nieuwe minister van Onderwijs. In al hun voorzienigheid denken ze dat Ronald Plasterk de volgende minister van Onderwijs wordt, dat is hij al eens geweest en aangezien hij zich toen ontpopt heeft als een minister van feesten en partijen zou het wel eens zo kunnen zijn dat die sky box inderdaad een hele goeie investering is.

 

 Jesse Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 18-09-2012
 
De bestuurders-tumor

Iemand vroeg me of ik “iets” had tegen de borstkloppers die ik “bestuurderen” noem. Deze vraag noopte mij tot een paar seconden van introspectie, even te rade gaan bij mijn geweten, even voelen welke emotie zich van mij meester maakte alvorens ik mijn antwoord formuleerde.

Ik heb niet zozeer iets tegen de bestuurderen in dit land, net zoals ík niet hoor bij hún definitie van het doorsnee lid van de vereniging Beter Onderwijs Nederland. Ik heb wél iets tegen de bestuurder die aan alle symptomen voldoet die beschreven zijn in het diagnostisch handboek van de psychiater voor het “syndroom van Asperger” en dan met de nadruk op het volstrekt afwezig zijn van emotie en empathie. Het overgrote deel van de bestuurderen dus.

Ongeveer vijftien jaar geleden, het begin van fusies, samensmeltingen, overnames en mastodontisering van semi overheidsinstellingen zoals scholen, ziekenhuizen, thuiszorg, elektriciteitsmaatschappijen, kabelbedrijven enzoverder en zo meer, zijn er duizenden paljassen, patjepeejers, grijpgrage graaiers en narcistische zogenaamde intellectuelen uit alle mogelijke hoeken, gaten, holen, grotten en spelonken van Nederlands instellingenrijk gekropen om zitting te nemen in de raden van bestuur, raden van toezicht en overkoepelende raden van bestuur en overkoepelende raden van toezicht. Met het eelt op de ellebogen en een steen op de plaats van het hart namen ze plaats op het bestuurder-pluche. “niks gepresteerd, altijd geëerd” zou mijn opa zeggen.

Ze hebben zichzelf of hun “vrindjes” benoemd, aangetrokken en gevraagd om naast hen zitting te nemen, zonder enige gêne drongen ze zich op aan de politiek als “gesprekspartner”, wat na enig gelobby en het aantrekken van mislukte en vooral ambitieloze ex-politici nog gelukt is ook. Als een snelgroeiend kankergezwel groeit de bestuurderstumor tot in de kleinste gaatjes van onze maatschappij, verankerd en als een gluiperige dief van alle voeding, zuigen ze het lichaam leeg, putten het uit en eisen almaar meer energie op ten behoeve van hún groei, rijkdom en glorie.

Elke vier jaar-soms sneller- mag de burger van zijn stemrecht gebruik maken om zijn volksvertegenwoordiging te kiezen. Honderdvijftig kamerleden vertegenwoordigen de wassen neus van het volk, duizenden gewetenloze bestuurders vertegenwoordigen de klauwen van de grote graaiers. Niemand maar dan ook niemand heeft deze bestuurderen op een democratische manier zijn pluche toegewezen en hierdoor is het onmogelijk om ze ter verantwoording te roepen. Integendeel, zij roepen het volk en de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers ter verantwoording als hun vetpotten te snel leeglopen of niet snel genoeg gevuld worden. Telkens is er wel een minister of staatssecretaris die zwicht voor de druk van de verschillende raden die de bestuurderen vertegenwoordigen. De hoorn des overvloeds blijft bakken belastingeuro’s uitspuwen, de bestuurderen doen zich te goed, vullen de zakken en kijken vanaf hun ivoren torentjes naar het domme gepeupel.

Onze ouderen zijn een speelbal in de handen van de commerciële thuiszorg. Oud en de dagen moe kunnen ze niet rekenen op de hulp die ze nodig hebben om in hun stulpjes de oude dag door te brengen. Uit arren moede dan maar naar het verzorgingshuis waar de deur pas open gaat nadat ze hun schamele uitkering geheel ter beschikking hebben gesteld van de bestuurder die almaar roept “er moet geld bij”.

Een lid van het koningshuis zet zich in om anderhalf miljoen functioneel analfabeten onze taal bij te brengen. Ondertussen is het taal- en rekenonderwijs al jarenlang verwaarloosd zelfs in die mate dat de toekomstige juffen of meesters met moeite kunnen schrijven en rekenen op het niveau van de leerling waar ze later les aan zullen geven. En de bestuurder zegt hautain “er moet geld bij”.

Jeugdzorg ligt onder vuur nadat is gebleken dat in één gezin acht verschillende ondersteuningsteams aan het werk waren, maar toch niet konden verhinderen dat de moeder in een vlaag van verstandsverbijstering haar kind van het leven beroofde. Wachtlijsten groeien en “er moet geld bij” roept de bestuurder hard en luid.

Duizenden mensen sterven jaarlijks door medische blunders en fouten. De zieke ziet alles aan zijn bed verschijnen, dokter, chirurg, assistent van de dokter, assistent van de chirurg, de zorgcoördinator, de zorgspecialist, de cliniclown en als laatste de geestelijke verzorger. De broeder of zuster is tot op de minimale tijdsinvestering wegbezuinigd. “Er moet geld bij” klinkt door de holle gangen van het supermoderne ziekenhuisgebouw waar het in duizendvoud wordt weerkaatst.

De minister heeft bekend, ook zij was niet in staat om deze kleilaag van bestuurders weg te zetten en dat klopt. Wat wel kan? Negeren, totaal negeren, en niet verzaken aan de plicht en de verantwoordelijkheid die onze democratie op de schouders van onze minister en staatssecretarissen heeft gelegd. De enige manier om zeurende kinderen het zwijgen op te leggen.

Wat ik tegen bestuurderen heb? Ze zijn niet gekozen en leggen toch hun wil op aan het volk zonder verantwoording hoeven af te leggen. Dat heeft een naam...............

----------
 
Datum: 14-09-2012
 Met de VéVéDé naar de ratsmodee

 

Ik vind de titel van dit stukje best aardig klinken. Een door mij verzonnen tegeltjeswijsheid, goed voor op toilet, in de keuken of op kantoor. Andere politieke partijen die van plan zijn om bij de volgende stembusronde net als de VéVéDé  een aantal tegeltjeswijsheden te afficheren mogen gratis en voor niets bovenstaande wijsheid gebruiken.

Ton Elias, docentenhater van het eerste uur heeft de tegeltjeswijsheid voor zijn partij verzonnen. Hij kwam niet verder dan ‘Geen gelul de leraar op nul’. Een betere manier om de VeVéDé arrogantie tegenover het onderwijs in Nederland te uiten is er volgens mij niet. Deels nog gepikt ook van een vooraanstaand Amsterdammer die iets had met woningen en gelul waar je niet kan in wonen. Laat ik nou niet verstomd staan van de diefstal van woorden want telkens ik de bebrilde ( te klein) en ietsepietsie vadsig hoofd ( te groot) op mijn kwelbuis zie verschijnen vraag ik mij af waar de mogelijk aanwezige hersenen in ronddrijven.

Tijdens vorige kabinetsperiode heeft het VéVéDé smaldeel zich vooral sterk gemaakt in het schofferen van de docenten en andere leerkrachten ‘de slechte docent moet onmiddellijk worden ontslagen’ riep Tonnetje rond met overslaande stem. Op de vraag wie moest gaan bepalen wat goed of slecht was dreven dat deel van de hersenen dat een antwoord moest verzinnen weg van de plek waar ze in het holle hoofd eigenlijk moeten verblijven waardoor er niets anders overbleef dan een met stomheid geslagen gezicht voor zoveel onbenul van de vraagsteller. Hij zei het niet maar hij dacht ‘de baas natuurlijk’. Want voor Ton is de wereld eenvoudig ingedeeld in ‘de bazen’ en hun ‘ondergeschikten’. Wel zo gemakkelijk.

Volgens mij droomt hij nog elke dag een uurtje zijn stoutste dromen. Dromen waarin de arbeidsverhoudingen ten tijde van de vorige eeuwwisseling ( 1900) nog niet zo op gespannen voet stond. Elke baas kon toen nog simpel s’ochtends met de kar naar het marktplein waar een groep arbeiders zich had verzameld en daar wees hij dan met een grote stok aan wie er die dag voor hem, de grote baas, zich het schompes mocht werken. De baas zou dan zelf wel bepalen wie er op het einde van de lange dag loon verdiende en wie niet. Een beetje zoals het huidige Chinese model dus.

Of ik pissig werd toen ik die VéVéDé tegelwijsheid las? Ja, heel pissig en nijdig ook. Het onderwijsprogramma van de VéVeDé blinkt uit in open deuren, overgeschreven regeltjes uit andere partij programma’s waarvan Ton denkt dat ze wel aanslagen bij het door hem zeer gehate onderwijsvoetvolkje en een op adoratie lijkende steun aan de managers, bestuurders en bedrijfsleven. Leraren moeten zich inschrijven in het lerarenregister, verplicht bijscholen en maatwerk leveren anders hebben ze niks te zoeken in het onderwijs.

De VéVéDé heeft het ook niet op grote fusies. Ze houden meer van ‘samenwerken’ wat dat ook mag zijn. Het is natuurlijk ook een mogelijkheid om aan de fusietoets te ontsnappen dat ‘samenwerken’. Zal wel een ideetje geweest zijn van Sjoerd, Keet of Jan.

Enfin, het ademt allemaal weinig affectie met en kennis over het Nederlandse onderwijs uit maar wel veel stoere taal die we al gewend waren van onze managers en bestuurders. Ton en consorten zien het onderwijs als een bedrijfstak met verdienmodel, winstcijfers en bezuinigingen vooral bij het primaire proces te beginnen met ‘geen gelul de leraar op nul’.

Het doet me denken aan de al dan niet tegeltjeswijsheden van mijn opa. “Een man heeft twee vijanden, zijn schoonmoeder en zijn baas.” Was er eentje van en aangezien mijn opa als jonge man leefde ten tijde van de stoutste dromen van baasje Ton, krijgt het toch direct een andere lading, dat woordje ‘baas’.

 

J.Jeronimoon


----------
 
Datum: 5-09-2012
 Zegge het voort, zegge het voort.Na "Het nieuwe leren van de keizer" en "leraren doen het niet voor het geld" ligt de opvolger "Julius Caesar gezegd te Waterloo" in de boekhandel. Een nieuwe bundel columns waarin de vernieuwingen van het Nederlandse onderwijs danig op de hak worden genomen.Samen met Clustereffect en uitgeverij Kendro is de klus geklaard. Een dankwoordje aan Jeanet Meijs die het binnenwerk verzorgde en aan Aad Vlag die het boek 'e-pubte' naar een e-book staat hier dan ook op zijn plaats."Julius Caesar gezegd te Waterloo" is verkrijgbaar als boek met blaadjes voor de schappelijke prijs van 14.95 eurietjes en voor de minder draagkrachtigen onder ons als e-book voor op het padje voor de downloadprijs van 6.99 eurietjes."Julius" is een aanrader voor alle studenten, ouders, juffen en meesters, leerkrachten, docenten, kortom voor alle onderwijsgenieters.Zeg het voort, van mond tot mond, van facebook tot facebook, van tweet naar tweet en wat er nog meer kan de dag van vandaag.Jesse Jeronimoon

P.S. Dit gaan de onderwijsvernielers niet leuk vinden.
wink


----------
 
Datum: 4-09-2012
 
Julius Caesar, gezegd te Waterloo.
 

 

 

 
Voor de ietwat ouderen onder ons doet de titel nogal vreemd aan. Een aantal glimlacht bij het lezen, een aantal schudt het hoofd meewarig om zoveel onbenul en de ietwat jongere lezers, opgegroeid met het nieuwe leren, knikken instemmend.

Het is een gevleugelde uitspraak van professor Vastenhaeck zaliger. Mijn oude geschiedenisdocent gebruikte de uitspraak als we in al ons jeugdig temperament de jaartallen, koningen en keizers, belangrijke gebeurtenissen zoals zeeslagen, ondertekening van verdragen, oorlogen en andere gevechtsactiviteiten of andere min of meer belangrijke, geschiedkundige feiten met elkaar verwisselden zodat Napoleon en Julius Caesar wat ons betreft tijdgenoten waren. Professor Vastenhaeck zaliger keek dan een beetje bozig naar de jonge geschiedenisdelinquent, zuchtte en debiteerde dan een beetje gedragen die voor mij onsterfelijke zin: “Julius Ceasar, gezegd te Waterloo”. De baldadige tijdverkrachter zocht dan radeloos in de spelonken van zijn geheugen naar de juiste man op de juiste plaats. De rest van de klas glimlachte en een aantal van mijn klasgenoten schudde meewarig het hoofd om zoveel onbenul.

In de laatste jaren van mijn carrière als docent heb ik vast moeten stellen dat het met het Nederlandse geschiedenisonderwijs vergaan is, zoals met aardrijkskunde, biologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde en alle andere vakken; ze zijn ‘vergoogeld.’ Julius Ceasar, Napoleon, Karel de Grote, Auschwitz, Treblinka, de slag bij Nieuwpoort, de VOC, zijn eigendom geworden van de krochten en bochten van het Google- geheugen en zijn al lang geen parate kennis meer voor onze jeugd. Niemand staat nog verbaasd te kijken als op de vraag: Noem drie landen aan de Middellandse Zee, het antwoord: “Spanje, Italië en Denemarken,” wordt gegeven. De leerling haalt met dit antwoord nog twee van de drie punten, immers twee antwoorden waren goed gegokt. Hitler blijkt bij navraag voor sommige pubers een bondscoach van het Duitse, nationale elftal te zijn geweest (wel een héél groot elftal dan) en dankzij Femke Halsema kennen we de VOC alleen nog van de slavenhandel en niet meer als koene zeevaarders en handelslui die het begin van de Gouden Eeuw inleidden. Specerijen en kruiden, Amsterdam als wereldstad, Rembrandt, thee en koffie, een bloeiende en groeiende zeevaartindustrie worden niet meer verbonden met de VOC- mentaliteit. Alleen de slavenhandel blijft over, wat trouwens in zijn tijdskader gezien de doodnormaalste zaak van de wereld was en waar vraag is komt vanzelf aanbod, toch?

De Nederlandse nuchterheid is dankzij ‘kennis heeft een halfwaardetijd van drie jaar’ overgegaan in een permanente staat van een soort van geestverruimende flow. Moderne charlatans als Jomanda en Emiel de Ratelaar, honden,- katten,- parkieten- en paardenfluisteraars verdienen een goed belegde boterham aan de onnozele onwetendheid van de doorsnee Nederlander. Managers en Bestuurderen kletsen graag uit hun nek en presenteren zich als alwetenden, ondersteund door zwetsende adviseurs, HRM personeel- managers en andere krompratende nitwitten. De Nederlander gelooft graag in: maatwerk, individueel onderwijs, lessen op je iPadje, leren is niet meer nodig, je kunt alles opzoeken, rekenen is iets van vroeger, zweef zweef lieg lieg lieg lieg. De Nederlander gelooft het graag voor het heil van hun prinsjes en prinsesjes, de tere kinderziel moet niet teveel geteisterd worden met dingen die ze later toch niet meer nodig hebben. Is het niet?

Hoe kan een school ‘maatwerk’ en ‘individueel onderwijs’ propageren terwijl de klassengrootte stijgt naar de doorsnee klas van de vorige eeuw, namelijk 32 leerlingen? Elk weldenkend mens weet dat zoiets onmogelijk is. Hoe is het mogelijk dat er nog altijd mensen zijn die geloven dat een computer de docent kan vervangen? Waarom geloven er zo velen in de onfeilbaarheid van Google? Het kan alleen maar omdat de goegemeente het denken over onderwijs heeft overgelaten aan een stelletje charlatans die het onderwijs in Nederland niet zien als een opstuwing in de vaart der volkeren, als een mogelijkheid tot ontknechting en ontplooiing, maar als een financiële hoorn des overvloed waar naar hartenlust in gegraaid kan worden. En dat graaien kan alleen maar doorgaan als het onderwijs zo wordt aangepast dat zo weinig mogelijk mensen beschikken over de nodige kennis om al die luchtfietserij en zweefteverij te weerleggen, te beginnen met: ‘kennis heeft maar een halfwaardetijd van drie jaar.

Er wordt vergeten dat al die feiten en feitjes waarmee onze hersenen in het oude schoolsysteem overbelast zijn, onderlinge verbanden hebben waardoor het voor de gluiperige praatjesmakers moeilijk is ons iets op de mouw te spelden. Wij beschikken namelijk ook over de kennis van dezelfde feiten en feitjes. Je moet de vijand met zijn eigen wapens verslaan, heeft Julius Caesar gezegd te Waterloo.

 

Jesse Jeronimoon

 


----------
 
Datum: 27-08-2012
 Een leraar heeft geen vakantie, hij neemt gewoon zijn overuren op.

 

Zo! De jaloersmakende schoolvakantie zit er weer op. Het hele onderwijsland komt zo stilaan uit de startblokken met in het achterhoofd dat over een klein aantal weken de herfstvakantie op ze wacht. De buitenwacht kijkt met jaloerse blikken en beseft niet dat de Nederlandse leraar tussen de vakantieweken door heel hard moet werken om zijn ‘normjaartaak’ vol te maken.

Zo rond 1995 deed het taakbelastingbeleid zijn intrede. In de CAO werd vastgelegd dat een leraar 1710 klokuren per jaar moest werken, dat werd zijn ‘normjaartaak’, die een paar jaar later werd bijgesteld naar 1659 klokuur. Je moet echt niet realistisch kunnen rekenen, zelfs geen staartdeling kunnen maken om te zien dat een normjaartaak van 1659 klokuur volbrengen in 40 weken een werkweek oplevert van meer dan 41 uur per week. Dat is gemiddeld 5 uur per week meer dan de gemiddelde 36 uur per week die de Nederlandse werknemer op zijn werkplek doorbrengt.

Die 1659 uur is nog eens onderverdeelt in ‘contacturen’ en ‘andere taakuren’. Vastgelegd in de CAO is het aantal contacturen vastgelegd op 750 klokuren, wat overeenkomt met 25 lesuren van 50 minuten per week. De rest van de klokuren gaat dan op aan voorbereiden van lessen, nakijken van toetsen, mentoruren, vergaderuren, en andere kleine taken die de manager uit zijn grote duim heeft gezogen.

Nu zijn die 750 klokuren ‘lesgevende taken’ een doorn in het oog van Ome Sjoerd het opperhoofd van de VO raad. Met lede ogen moet de man al jaren en jaren aanzien dat de gemiddelde leraar met een voltijdse baan tijdens zijn normjaartaak meer dan 900 klokuren (1659-750) betaalde vrije tijd heeft want Sjoerd gelooft niet dat er zo veel voorbereidingstijd en nakijkwerk is. Dat kan allemaal een beetje minder vind Sjoerd. Een beetje meer voor de klas en een beetje minder luieren moet kunnen.

Sjoerd heeft dus eens rondgevraagd welke scholen er nu gebruik maken van het zogenaamde ‘vrije model taakbeleid’. In 2002 werd het vrijde model geïntroduceerd in de CAO. Het hield in dat er gerommeld mocht worden met die 750 uur vastgestelde lesgevende taken met dien verstande dat de bestuurderen hun ‘vrije model’ alleen maar met toestemming van de medezeggenschapraad en met de toestemming van twee-derden van de docenten mochten invoeren. En hier knijpt het probleem. De scholen hebben massaal afgezien van de invoering van het vrije model omdat ze nooit of te nimmer die twee-derde meerderheid van de docenten zo ver konden krijgen dat hun lesgevende taak kon uitgebreid worden tot 1000 of meer klokuren per jaar. Want wees nou eerlijk, zo een medezeggenschapsraad wordt door een groot deel van de medezeggers aanzien als het voorportaal voor het management. Eens in de raad houden ze met veel plezier hun grote mond dicht en knikken ja en zijn heel gedwee naar de bestuurder. Je kan nooit weten dat er hier of daar een managerspostje vrijkomt en dan staat de medezegger bovenaan het lijstje om het postje in te vullen. Ten minste als hij niet al te veel de dwarsligger heeft uitgehangen op de medezeggenschapsraadvergaderingen met de hotemetoten van het bestuur. De docenten zo ver krijgen dat ze in massa ja-knikken en amen zeggen tegen de wilde plannetjes van de bestuursleden is andere koek.

En daar is het Sjoerd om te doen. Hij wil namelijk de vakbond zo ver krijgen dat ze bij de volgende VO-CAO het zinnetje met die twee-derde meerderheid van de docenten schrappen zodat een instemming van de medezeggenschapsraad genoeg is om het vrije citroenmodel in te voeren.  Sjoerd wil graag de docent buiten spel zetten als het gaat om de docent zijn taakverzwaring, werkdruk, lesgevende taken, andere taken, ophokuren en alle andere meuk die een docent de dag van vandaag al voor zijn kiezen krijgt. Het liefst ziet Sjoerd dat de docent 40 uur les geeft per week en die voorbereiding en dat nakijken moeten ze maar in hun vrije tijd doen.

Ben benieuwd of de AOB nu ook weer zijn oortjes laat hangen naar de grootste onderwijsvernieler van de het Nederlandse Onderwijs.

 

Jesse Jeronimoon


----------
 
Datum: 24-08-2012
 Respect

 

Wat is dat toch, dat geroep om respect? Het viel mij op bij de ‘bruinhemdendiscussie’ die een tijdje geleden de onderwijsfora in beroering bracht. Dat van die bruinhemden dat kon niet volgens vele reageerders maar dat de leden van BON wel een beetje meer respect mochten tonen was ook een waarheid als een koe. Wat ze daarmee bedoelen met ‘een beetje meer respect tonen’, ik heb geen idee, of toch wel.

Het gaat er niet om dat ik schrijf: “U bent een zweefteef” in plaats van: “Jij bent een zweef lieger” of ‘bondgenootschap’ in plaats van ‘bende klojo’s’, nee daar gaat het niet om. Dat soort van respect is ouderwets en alleen nog het domein van Harm Beertema. Het gaat uiteindelijk niet om respect het gaat de heren en dames luchtfiets(t)ers om ‘bewondering’.

Dit soort wil bewonderd worden. Het allerliefst met open mond lezen hoe goed ze wel zijn met dat digibord. De eindeloze mogelijkheden voor het didactische proces, mogelijkheden die zij in hun eentje bedacht hebben en waar de hele wereld van mee mag genieten, zomaar zonder vergoeding, zonder geldelijk gewin, zuiver altruïsme, zelfopoffering en dat allemaal voor een reactie op de website. Een reactie waarin met bewondering wordt gesproken hoe goed, slim en intelligent de bordenfluisteraar wel is.

Met bewondering moeten we luisteren naar de theorieën die aanleiding geven tot de enige echte paradigmashift. Met bewondering opkijken naar de ver boven de docent verheven bestuurder die enkele tientallen miljoenen kan losweken bij de minister om zijn schooltje van het faillissement te redden. Alhoewel deze soort ook wel valt voor een financiële manier van bewonderen. De bestuurder van mijn school kent er ook wat van. Zo eens in de twee jaar reorganiseert de man het schooltje, gooit er een aantal docenten uit en bespaart daarmee een paar miljoen. De raad van toezicht geeft hem dan vol bewondering  “Hoe krijgt hij het toch weer altijd voor elkaar?” een bonus van vijftigduizend eurietjes.

De onderwijswereld bulkt van de ijdeltuiten die vragen, smeken en roepen om bewondering. Zelf praten ze altijd vol bewondering over de toekomst, het I padje, Steve Jobs, Obama, het digibord, de onderwijsgoeroe’s, hun leerlingen ( zijn zonder uitzondering allemaal Kanjers), de onderwijsvernieuwingen. Het zijn de mannen en vrouwen van het volle glas want het halfvolle kennen ze niet, dus ook niet het halflege. Ze wensen natuurlijk in ruil bewondering voor hun doen en laten.

Ijdelheid, o ijdelheid, alles is ijdelheid.

 

Jesse Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 3-08-2012
 Pée Pée

 

Pim Pollens, Pée Pée voor de vrienden, is boos, héél boos, op de vereniging Beter Onderwijs Nederland en specifiek op die leden die met enige regelmaat op het forum op de website van BON een mening verkondigen omtrent de teloorgang van het Nederlandse Onderwijs. Dus ook uw scribent moet er aan geloven. Wij zijn ‘bruinhemden’, allemaal! Volgens Pée Pée. Wij zijn de obscure fascistoïde stoottroepen met aan het roer het opperbruinhemd Ad Verbrugge. Nou nou, Pée Pée is wel héééél boos want het is niet niks om de over het algemeen hoog opgeleide docenten, oud docenten en ouders van BON te vergelijken met de donkere tijden van voor de oorlog. Maar waarom is Pée Pée dan boos?

Wel, Pée Pée heeft een bedrijfje opgericht, de CBE Group ( spreek uit als Kroepb) niet gewoon ‘groep’ maar de Engelse groep omdat ‘groep’ toch een beetje ruikt naar ‘wij klojo’s onder elkaar’, dus dan maar Group. Dat bedrijfje is gespecialiseerd in de verkoop van gebakken lucht aan iedereen die uit de grote subsidiepot kan graaien. Doet er niet toe welke tak van sport, onderwijs, retail, dienstverlening, logistiek, overheid, publieke organisaties, electro, you name it Pée Pée heeft er verstand van en weet hoe het moet en adviseert met gemak de raden van toezicht, raden van bestuur, overkoepelende raden, managementslagen en als het moet ook de ministers, staatsecretarissen en kamerleden. Pée Pée beschikt over een onuitputtelijke bron van lucht al of niet gebakken en voor elk wat wils. Daar verdient Pée Pée zijn geld mee. Samen met enkele andere luchtfietsers die zichzelf goeroe noemen plukt Pée Pée en consorten de subsidieruif leeg. Gratis geld is overal verkrijgbaar en wie het eerst komt het eerst maalt. Weet Pée Pée als geen ander.

Soms, om de schijn op te houden dat er toch enige inhoud in het bedrijfje te vinden zou zijn dat een andere kleur heeft dan gebakken lucht, scheidt Pée Pée een publicatie af wat hij dan vol trots op zijn website zet. Dat die publicatie niet meer is dan een soort van verhandeling dat de eerst de beste MBO er bij elkaar kan googlen doet er niet toe. Een paar namen met veel Dr., drs. Of Ir. er bij en Pée Pée verkoopt het vod als wetenschappelijke publicatie.

Pée Pée en kornuiten verdienden de afgelopen jaren heel veel subsidiegeld aan de omhooggevallen bestuurders en managers van het onderwijs. Adviesje hier, medewerking aan reorganisatietje daar, coaching van de raad van toezicht nog ergens anders , adviesje over het nieuwe gebouw en hoe te financieren, niets te heet of te zwaar zolang het belastinggeld maar de kant van Pée Pée oprolde. Maar de bron dreigt op te drogen. Pée Pée dacht zijn slag te slaan onder andere met het lerarenregister. Maar dat was buiten de onderwijscoöperatie en BON gerekend, die luchtvlieger ging voor Pée Pée niet op. Dan nog dat gesodemieter over geld en derivaten bij Amarantis, BOOR, Zadkine  en enkele andere waardoor de overheid een beetje meer gaat opletten waar dat onderwijs geld nou eigenlijk allemaal heen vloeit, alweer niet leuk voor Pée Pée. En zo ziet onze grote adviseur met lede ogen aan hoe hij aan invloed in het onderwijs inboet. En dat is allemaal de schuld van de F-side van het onderwijs, de bruinhemden van Ad Verbrugge, het geteisem met een eigen mening, de leden van Beter Onderwijs Nederland, stampvoet Pée Pée.

Aangezien Pée Pée dus met enige regelmaat het forum van Beter Onderwijs Nederland bezoekt zal hij dit ook wel lezen en rooie oortjes krijgen want Pée Pée is het summum van de zelfbenoemde intellectueel, de Goddelijke onder de Goden, ten minste dat denkt hij zelf. Vroeger werden deze mensen op een rustige plek, diep verscholen tussen de bossen een tijdje verpleegd alvorens ze weer losgelaten werden op de maatschappij. Maar ‘vroeger’ bestaat niet bij Pée Pée, tenzij het over de kleur van hemden gaat.

Dus, aan alle docenten van dit land, wees gewaarschuwd, elke vorm van kritiek op deze groep luchtfietsers, elke vorm van eigen mening die niet strookt met de mening van deze zelfbenoemde elitetroepen, elke vorm van insubordinatie zoals het lezen van de boeken van Jeronimoon, degradeert u tot bruinhemden.

Maar misschien is dat nog beter dan de bruine arm van jouw manager.

 

Jée Jée

 
----------
 
Datum: 27-07-2012
 Holle derivaten

 

Een aantal ROC’s verkeren in opperste staat van paraatheid. De aanschaf van derivaten om tegelijkertijd verzekerd te zijn van een mooie winstuitkering én de zekerheid van een vaste rente op de lening voor het megalomane schoolgebouw, blijkt op dit moment de onzekerheid te bieden voor het behoud van honderden, misschien wel duizenden werkplekken. Duizenden docenten mét hypotheek, gezin en schoolgaande jeugd worden straks geslachtofferd op het altaar van de van God los gezongen bestuurder die vrijelijk jaar in jaar uit over tientallen miljoenen mocht beschikken. Tientallen miljoenen ter beschikking gesteld door de belastingbetaler en in principe ten goede van goed onderwijs. Dank zij de lump sum ( bekijk maar wat je met al dat geld doet) hebben de raden van bestuur, de raden van toezicht en de MBO raad, de toekomst van duizenden gezinnen op het spel mogen zetten. De gevolgen van hun graaizucht en hebberigheid zijn afschuwwekkend.

Zowat alle bestuurderen in het hele onderwijs, van universiteiten tot basisonderwijs hebben zich massaal gestort op de derivatenhandel. Voor de onwetenden onder ons in het kort ‘derivaten voor dummy’s’. De waarde van derivaten ( ‘swaps’, ‘opties’, ‘futures’) is afgeleid van aandelen, grondstoffen, rente  en meer van dat soort ‘beursspul’ met dit verschil dat derivaten niet verhandeld worden op de beurs maar ‘over the counter’ het is een directe handel tussen een school en een bank. Derivaten worden gebruikt om risico’s af te dekken, waardoor de misvatting zou kunnen ontstaan dat het een soort ‘verzekering’ is. Het tegendeel is waar. Scholen zetten een nieuw gebouw, stappen voor de hypotheek naar de bank en spreken daar een variabele rent e af. De bank ‘verzekert’ een vaste rente door voor ongeveer hetzelfde bedrag van de hypotheek een derivatencontract af te sluiten. Het meest voorkomende derivatencontract is dan ook de ‘renteswap’. Hierbij spreekt de bank af met de school dat in geval de marktrente hoger is dan de vaste rente de bank de hogere rente uitkeert aan de school. Echter, in geval de marktrente lager is dan de vaste rente legt de school het verschil bij. Hierdoor zouden de schommelingen wat betreft de afgesloten variabele rente op de hypotheek ongedaan worden gemaakt. De gevolgen laten zich raden. Schoolbestuurderen volledig verblindt door hun hebberigheid gokten op een stijgende rente, te mooi om waar te zijn. Een hypotheek afsluiten en geld verdienen. Zoals mijn grootvader al zei, als het te mooi is om waar te zijn dan is het meestal ook te mooi om waar te zijn. De rente daalde, onder andere door de crisis waarin we met zijn allen in verzeild zijn geraakt en de bank kwam langs om te incasseren. Het sprookje eindigt voor vele schoolbestuurderen in een nachtmerrie. De hypotheek ophoesten én het geld voor het derivatencontract inleveren bij de bank.

Amarantis, Zadkine, BOOR, de Vrije Universiteit, en nog een aantal onderwijsinstellingen hebben dank zij hun derivatenhandel tekorten die soms wel tientallen miljoenen bedragen en blijkbaar is er maar één oplossing meer mogelijk, reorganiseren en honderden, misschien wel duizenden docenten en ondersteunend personeel ontslaan want de balans moet weer in evenwicht. Dat het niet de docent is, en ook niet de conciërge of de secretaresse die gezorgd heeft voor een onevenwichtige balans doet er niet toe. De bestuurder redt zijn aangezicht over het vege lijf van zijn horige. Schande, schande, schande.

Uiteindelijk is er maar één oplossing om dit soort van derivatenstrapatsen in de toekomst te vermijden. Onmiddellijk stoppen met de lump sum, alle bedragen weer netjes oormerken dat elke cent op de bedoelde plek terechtkomt. Ik kan u verzekeren dat het niet lang duurt voor al die sjaggerende bestuurderdertjes verdwenen zijn uit het onderwijs immers er valt niets meer ‘af te romen’, dan is het niet leuk meer om bestuurdertje te zijn van een school.

 

J. Jeronimoon

 

PS. Is de vakbond ook met vakantie, of bestaan die niet meer? Ik hoor ze niet.

    
----------
 
Datum: 20-07-2012
 Mieke de gecijferdeMieke is van beroep Orthopedagoge. Voor de onwetende onder ons “De orthopedagogiek houdt zich bezig met de problematische leer- en opvoedingssituaties van kinderen en jeugdigen. Het betreft een specialisatie in de pedagogiekdie zich bezighoudt met de opvoeding van het afwijkende of gehandicapte kind.( bron: Wikipedia).” Aangezien orthopedagogiek iets te maken zou kunnen hebben met leerproblemen en opvoedproblemen heeft het streberiche smaldeel der gogen zich ook al snel de titel ‘onderwijskundige’ en/of ‘psycholoog’ opgeplakt. De echte diehards hebben zich vastgebeten in het financieel aantrekkelijk gesubsidieerde carrousel der onderwijsvernieuwing. Denk aan de beruchte onderwijsvernieuwer orthopedagoog Luc Stevens. 

Ook Mieke bekeerde zich tot het gilde der luchtfietsende orthopedagoogcoryfeeën en bekwaamde zich in de dyscalculie. Dyscalculie is hetzelfde als dyslectie maar dan met cijfertjes. Er bestaan nu eenmaal kinderen die een 4 voor een 2 aanzien en een 27 lezen als 34, daar kunnen ze niets aan doen, dat heeft alles te maken met een hersenkronkeltje en het geeft al snel problemen in de boze buitenwereld. Mieke had heel veel compassie met al deze jongens en meisjes die elke dag in de klas geteisterd werden door de meesters en de juffen. Het is niet goed voor de tere kinderziel om te leren staart delen of breuken bij elkaar op te tellen. Mieke was er dus als de kippen bij om haar hand op te steken toen de minister een onderwijsdeskundige, orthopedagoge met psychologische inslag zocht voor het opstellen van een protocol dyscalculie. Eindelijk, Mieke had haar bestemming gevonden, het Nederlandse rekenonderwijs moest veranderen van Mieke want zijn we in de huidige tijd niet allemaal een beetje dyscalculitisch, zijn we niet allemaal een beetje ongecijferd, weliswaar de ene wat meer dan de andere, maar toch. Want zeg nu zelf een piloot van een straaljager rekent toch anders dan een taxichauffeur, de bakker rekent anders dan een slager en de docent cijfert anders dan de schoolbestuurder, een complete toren van Babel op gebied van cijfertjes. ‘Functionele gecijferheid’ noemt Mieke dat en dat de rest van de aardkloot dat onzin vindt is normaal want eigenlijk is Mieke de enige gecijferde op de hele wereld.

Als Mieke haar theorieën uitlegt aan de onwetende ongecijferde medemens verpakt ze haar getut met aangrijpende en soms wel mystieke uitspraken en voorbeelden. “Een staartdeling bestaat niet uit delen. Dat denken we wel allemaal, omdat het staartdeling heet, maar zo is het niet, het is eigenlijk vermenigvuldigen en aftrekken” vind ik één van de mooiste, laat ik nu altijd gedacht hebben dat een staartdeling een staart had. Of wat vindt u van deze “Omdat de Arabieren van rechts naar links lezen en schrijven, hebben wij van rechts naar links leren cijferen. Tegenwoordig leren de kinderen van links naar rechts cijferen en dat sluit beter aan bij het hoofdrekenen.” Echt diepzinnig en beetje mysterieus, je moet al bijna tot de verhevenen van de gecijferden behoren om dit hersenspinseltje te ontcijferen.

Ach ik heb er allemaal niet zo veel moeite mee. Elke dag kom ik ze wel tegen dat soort van onzinspuiters en zweeftevende zichzelf benoemde intellectuelen. ‘Je kan het kanaal er mee dempen’ placht mijn grootvader te zeggen.  Ze doen maar als ze mij en mijn leerlingen maar met rust laten. Maar dat is dan weer buiten de waard van Mieke gerekend. Mieke vindt het namelijk haar Goddelijke roeping om ook het rekenonderwijs in het voortgezet onderwijs danig op de schop te nemen, te vernieuwen, te veranderen en aan te passen aan haar moderne en vernieuwende gecijferdheidstheorie. Treden in de voetsporen van haar goeroe Luc Stevens zullen we maar zeggen.

Daarom wil Mieke dat er in elke school een “rekencoördinator’ komt. Wat die moet doen? Coördineren natuurlijk! Om te beginnen is de persoon in kwestie een rekenexpert.  Zijn taken zijn nu nog niet helder, maar wel staat vast dat deze persoon de spil wordt van het rekenonderwijs, hij ontwikkelt het rekenbeleid op school, hij is verantwoordelijk voor contacten met andere scholen, hij geeft adviezen en hij houdt dagelijks de laatste ontwikkelingen op rekenonderwijsgebied bij. Verder is hij de postiljon d’amour tussen de docenten in de niet- rekenvakken zoals gym en de docenten in de rekenvakken zoals natuurkunde. De taak van de docent niet-rekenvakken is dat hij kan signaleren of leerlingen iets wel of niet snappen of kunnen, niet om het dan zelf uit te leggen, maar om het door te spelen aan b.v. de rekencoördinator die dan op zijn beurt gaat onderhandelen met de docent rekenvakken om wat te gaan doen met die specifieke tekortkoming van de specifieke leerling in dat specifieke vak. Een en ander natuurlijk volgens protocol en eerder gemaakte afspraken.

Alle 300 docenten van de Utrechtse VMBO’s volgen de komende drie jaar trainingen om zich te ontwikkelen tot ‘topdocent’ de rekenexperts, rekencoördinatoren en rekenmiddenmanagers van de toekomst in het VMBO. De nadruk ligt op taal, burgerschap en rekenen.

En daar gaat het uiteindelijk om, drie jaar training is drie jaar Kassa.

 

J.Jeronimoon

 

 

 

 


----------
 
Datum: 13-07-2012
 
De volgende komt er aan!

Na 'Het nieuwe leren van de keizer' en 'leraren doen het niet voor het geld' staat de volgende bundel columns in de steigers. Samen met de clusteruitgeverij van schrijverspunt wordt er hard gewerkt om er voor te zorgen dat begin september het boek verkrijgbaar is zowel als boek, met blaadjes van papier om om te slaan, te voorzien van ezelsoren, aantekeningen op te maken, droedeltjes te tekenen.

De sjagerijnige onderwijsdeskundologen en enigszins Narcistisch aangelegde managers en onderwijsbestuurderen die met lede ogen zullen moeten aanzien dat er alweer een bundel columns de boekenmarkt overspoelt wilde ik het ultieme genoegen niet onthouden om met het uitgescheurde blaadje waarin ze voor de zoveelste keer voor gek worden gezet en aangetast in hun toch zo goede bedoeling met het Nederlandse onderwijs ( lees: eigen zak), de aambeien op te schonen.

Voor de minder draagkrachtigen onder ons die in het bezit zijn van een PC, laptop, i-padje of ander electronisch tuig, wordt een e-book versie tegen een gereduceerd proletarisch tariefje in elkaar geknutseld.

Nog even geduld en "Julius Caesar gezegd te Waterloo" wordt vakkundig in de doopvont gemikt ter lering en vermaak van boeren, burgers en buitenlui en ter sjagerijn der boven de docent verhevene.

J. Jeronimoon

 

----------
 
Datum: 1-07-2012
 Vakantie

Aan mijn ambtgenoten, ambtsbroeders, beroepsgenoten, confraters, collega’s, gelijken onder de gelijken, lezers, medewerkers, vakgenoten, gabbers, maatjes, makkers, metgezellen, partners, vrienden, kameraden, maten, ploegmaten, medestrijders en broeders in het kwaad en goed, kortom aan allen die dit lezen en mij een warm hart toedragen.

Maar ook aan de baasjes, heersertjes, chefjes, directeurtjes, managertjes, meerderen, boven ons gestelden, patroontjes, superieuren, vríndjes van de vríndjes, bestuurvoorzittertjes, en hoog van de torenblazertjes, kortom aan allen die mij geen warm hart toedragen en regelmatig deze site bezoeken om te lezen en zich te ergeren aan wat er geschreven staat.

En zeker niet te vergeten al de ‘mannetjes’ en ‘vrouwtjes’ van de diverse adviesclubjes zoals APC, KPC, SLO, VVO, HCO, CPS, BCO, MBO-raad, HBO-raad, PO-raad en raad-eens-wie-wij-zijn raad, kortom aan alle die onder de vlag van ‘onderwijs moet nieuw’ en ‘onderwijs moet anders’, de vernieling van het onderwijs mede gestalte geven.

Straks is het vakantie, en gaan ‘de slaven van het krijtje’ genieten van een welverdiende en jaloeziemakende tijd van ontspanning, spel, verre buitenlanden of onontdekte Nederlandse plekjes. Maar, ons kent ons, ook enige eruditie zal niet ontbreken in deze zee van tijd waarin alles mag en niets moet. Niets is heerlijker dan genieten van een glaasje rosé of appelsap in de schaduw van een grote boom. Een boekje lezen en soms peinzend staren over het zinderende, door de zon gemartelde landschap. Mijmeren over wat geweest is en denkend aan wat straks moet komen. Genieten van genot.

Vakantie! Sommige van de eerst aangesprokenen juichen, anderen knielen, buigen het hoofd en danken, en nog anderen zuchten, de zucht van verlichting.

De tweede aangesproken ik-heb-het-voor-het-zeggen-groepje vloeken binnensmonds, er valt niets meer te besturen, te veranderen, te reorganiseren. Ze ballen de vuist in een machteloze woede, die vermaledijde vakantie. De hoogst boven ons gestelde opent zijn outlook en mailt een spoedmail naar al zijn ondergeschikten. Er moet vergaderd worden, ook in de vakantie. Plannen smeden voor ná de vakantie, het motto moet zijn ‘de vijand slaapt niet’. De zelfbenoemde ‘visionairs’ kennen geen vakantie, daarvoor zijn ze te verknocht aan de bestuurdersstoel en voorzittershamer. Trouwens de roep van de reorganisatie en massaontslag klink steeds luider in hun uur, hun ultieme megalomane droom, hun nieuw schoolgebouw moet worden gered.

De derde aangesprokenen zweefliegende onderwijsadviseurtjes slaan regelrecht in paniek, ook hij en zij zien de impact van deze ‘grote vakantie’. Hun hoorn des overvloeds braakt twee maanden lang niet meer dan lucht, hun economische succes, hun raddraaierij, zweefliegerij, en vernielzucht komt piepend en krakend tot stilstand. Zeven weken lang zijn ze gewoon gewoon en geen deskundologen of over het paard getilde betweters.

En de leerlingen? Hebben tijdelijk een vakantiebaantje om ergens in die vakantieweken hun comazuip-competentie, stap-competentie en nachten-doorhalen-competentie ten toon te spreiden aan een of andere Adriatische of Turkse kust. De minderbedeelden onder hen zoeken bier-vertier op een Texelse camping. Geeft niet, het is ook ver weg van school, docent en google.

Ook uw scribent gaat genieten van een vakantie. De dakgoot moet nog geschilderd, het gras gemaaid, een tegelpaadje gelegd en het onkruid gewied. Op de plank ligt een nieuwe bundel te wachten en een nieuwe roman. Vakantieklusjes, uitgestelde werkjes waarvoor de vakantie is uitgevonden. Misschien een paar weekjes naar Frankrijk. Naar een piepklein dorpje, zo klein dat het niet eens op de kaart staat. Er is geen bank, geen bakker, geen slager, zelfs geen collega’s. Er is wel een pleintje, met een fonteintje, waarin het plaatselijke grut verkoeling mag zoeken als de zon zelfs de schaduw bruin verbrandt.

Het zit er op, een schooljaar is in de tijd verdwenen, omzien heeft geen zin, tijdelijk is de strijd gestreden, vakantie, ik kom er aan.

 

Jesse Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 21-06-2012
  

Verliefd op de Juf.

 

 

Ik was deze week uitgenodigd door een ROC om mee te werken aan een competentie assessment. Jazeker, het competentie gericht onderwijs groeit en bloeit als nooit tevoren. Het was niet de bedoeling dat ik de leerlingen zou beoordelen maar mijn acteertalent was de drie dames opgevallen bij een rollenspel op een landelijke studiedag. Zodoende vonden zij mij een geschikte tegenspeler voor een rollenspel ten behoeve van het competentie assessment. De drie dames profileerden zich als juryleden want al bij al leek het assessment meer op ‘Holland got Education Talent’ dan op een finaal oordeel wat betreft verworven competenties. Wat een geneuzel, boerenbedrog, willekeur,  schijnheiligheid en borstenklopperij. Kwik, Kwek en Kwak legden mij haarfijn en bloedje ernstig uit hoe hun zelfbedacht competentie assessment er uit zou komen te zien en wat mijn bescheiden rol hierin was.

Kwek was al boos na de eerste zin, de bezemberijdster begon met de legendarische woorden “Wij de assessoren” waarop ik  bij zoveel zelfverheerlijking spontaan in de lach schoot, en zij, boos om zoveel onbegrip, onmiddellijk achter de jurytafel plaatsnam en zich hulde in een mysterieus stilzwijgen. Kwik nam het over en duwde mij,  met vernietigende blik in de ogen, de tekst van het rollenspel in de handen om zich daarna al even stilzwijgend naast de boze Kwek te posteren. Kwak bleek een beetje het nulletje van het drietal te zijn, zo een figuurtje dat te allen tijde probeert de kerk in het midden te houden “Over tien minuutjes roep ik de eerste kandidaat naar binnen” fluisterde ze mij toe, “Heb je even de tijd om je voor te bereiden.” Zij vermoedde van het olijke duo onuitgesproken verwensingen en bezweringen aan mijn adres en probeerde op deze manier de boel te sussen.

Het rollenspel was tamelijk eenvoudig. Ik moest een kind spelen van twaalf, groep acht van de basisschool. De kandidaten, allen leerlingen in het laatste jaar van de opleiding tot onderwijs assistent waren veroordeeld tot de rol van de slecht boodschapper. Zij mochten mij vertellen dat ik niet mee mocht doen met de musical, omdat ik te druk, te veel bezet, te grote mond had of gewoon een klein etterbakje was, en voortdurend naar de WC moest wegens te klein blaasje of iets in die zin. De aankomende juffen mochten de reden van de musicalweigering zelf verzinnen (sic). De eerste kandidate betrad het lokaal, portfolio onder de arm. Je kon aan het triumviraat duidelijk merken wat het woord ‘bevooroordeeld’ betekent. De kandidate werd met alle égards en uiterst vriendelijk behandelt. Of zij de opdracht had begrepen en als er nog vragen waren was het nu de tijd om ze te stellen, of ze begreep wat de bedoeling van het assessment was en of zij nog feedback had voor de juryleden omtrent de eindopdracht van het competentieassessment. Soit, geen vragen,  geen verdere opmerking, het theater kon beginnen.

Het gesprekje verliep niet zoals de kandidate had verwacht, ik heb namelijk een aangeboren afkeer van hekserige juffen die zich het liefst kleinerend uitlaten tegen en over hun leerlingen, want dat deed ze. Het was zo een type waarbij ik als vader nooit, maar dan ook nooit of te nimmer mijn kind zou achterlaten, bang zou ik zijn dat deze toverkol mijn kind aan het eind van de dag als kikker bij mij in zou leveren. Onbewogen, koel, kil, volstrekt ontdaan van elke empathie meldde de toekomstige vingerverfpotjesvulster dat ik niet mee mocht doen met de musical aan het einde van het schooljaar. Mijn pruillip kon haar niet vermurwen, integendeel ik zag een hautain glimlachje. Welke argumenten ik ook aanvoerde, dat ik goed kon zingen, en dat ik ook goed kon dansen en dat ik mijn best ging doen en altijd op tijd komen op de repetities, niets mocht en kon baten. Met de armen gekruist voor de borst keek de aankomende vingerverfschortjesopvouwster vanuit een onmetelijke hoogte op mij neer.

Kwek vond het wel goed en ramde op zo een koperen hotelbelletje, het sein dat het rollenspel was afgelopen. De kandidaat lijmpotvulster bekeek me nog eens giftig en lachte toen allervriendelijkst naar het heksentrio dat haar goedkeurend toeknikte. Snotneuzenschoonmaakster in spé verliet het lokaal en het illustere drietal boog zich ijverig over de zelfgepunnikte competentielijst en plaatste zowat overal een groen vinkje in het hokje naast de competenties. Zelfs Jules de Korte kon nog zien dat hierdoor het basisonderwijs een competent kreng rijker was geworden.

Kandidaat twee kwam het lokaal binnen, het viel mij direct op dat deze jonge dame minder in de smaak viel bij de vierschaar. Kort, snibbig, afstandelijk werd zij geïnstrueerd omtrent haar opdracht. Ze ging op de stoel recht tegenover mij zitten, tafel tussen ons in, haalde diep adem , rechtte de rug en vertelde mij dat ik niet mee mocht doen met de musical omdat ik zo weinig tijd had. Ik zat al op voetbal, handbal, judo, turnen, tafeltennis, zong ik een koor en ze had nog een paar dingetjes waaruit moest blijken dat ik eigenlijk te weinig tijd had en de musical niet in de weg mocht staan van de waarschijnlijk grote sportcarrière die gloorde aan de horizon. Ik dacht, terwijl ik mijn pruillip trok, dat ze dit verdorie goed bedacht had. Haar kille houding viel me tegen, het was allemaal zo afstandelijk. Ik liet het hoofd zakken en keek onder mijn wenkbrauwen naar Juf. Een volledige metamorfose voltrok zich terwijl de juf mij troostend toesprak. De kille stem werd warm, haar ogen spraken medeleven, ze stond op van haar stoel kwam naast me staan en legde haar handen op mijn schouders. Ze verleidde me met dat het allemaal niet zo erg was, en dat zingen in een koor veel mooier was dan in de musical, en dat sporten belangrijk was voor jongens van mijn leeftijd want daar werden ze groot en sterk van. Ik voelde de warme handen op mijn schouders, ik smolt en geloofde alles wat ze mij toefluisterde, geen twijfel mogelijk dit was het beste dat mij ooit was overkomen, niet mee mogen doen met de musical. Het hotelbelletje haalde ons in de werkelijkheid.

Geen goedkeurend knikje van het helse trio, de toekomstige Juf werd niet eens aangekeken door de gezusters Dalton, die zaten ijverig rode kruisjes in de vakjes te krassen. Het basisonderwijs verloor een grootse Juf. Boos over zoveel oneerlijkheid, onkunde, dikdoenerij, willekeur en competentieonzin ben ik het lokaal uitgelopen, voor mij geen rollenspel meer. Bij het gesis dat achter mijn rug uit het lokaal opsteeg dacht ik een fractie van een seconde een zwavelgeur waar te nemen.

Aan alle moeders en vaders van dit land. Als je zoontje straks een beetje trots in jullie oren fluistert ‘ik ben verliefd op de Juf’ weet dan dat die Juf het beste van het beste is wat jouw kind ooit kon overkomen. Die Juf heeft geen competenties, weet niets van feedback, doet niet aan reflectie, weet waarschijnlijk ook niet hoe een digibord werkt en heeft lak aan maatwerk, vergaderingen, passend onderwijs en alle andere rotzooi die over de hoofden van de onderwijzers en onderwijzeressen wordt uitgestrooid maar zij is Juf in alle vezels van haar lijf, Juf in hart en nieren, Juf zoals een Juf moet zijn.

 

Jesse Jeronimoon

 

PS. En natuurlijk geldt bovenstaande ook voor de meesters.     

 
----------
 
Datum: 13-06-2012
 Het bewijs is geleverd!

 

Het bewijs, of zo u wilt de bewijzen, dat de grote onderwijsvernieuwingen van de afgelopen jaren méér onderwijsvernielingen dan vernieuwingen waren, is in een paar weken tijd geleverd.

Vandaag het bericht dat het aantal gezakten in het vmbo twee keer zo groot is dan vorig jaar. Niet dat het examen moeilijker was, bijlange niet. Gesjoemel met cijfers van School Onderzoeken en puntjes ‘lenen’ bij een ander vak, waren niet langer meer mogelijk.

Vorige week stuurde onze minister een brief naar de tweede kamer waarin ze aangaf dat het experiment met examens en nieuwe referentiekaders wiskunde onder meer als resultaat had dat meer dan 70% van de havo leerlingen geen voldoende zouden halen. Gelukkig gaat het hier nog om een experimentje maar wat als het écht om de knikkers gaat en de resultaten uitpakken zoals tijdens de experimenteerfase?

In het MBO hebben ze het niet meer over ‘competenties’ maar over hoe de bestuurder zijn megalomanie zal gaan betalen. Amarantis: 250 ontslagen, stichting BOOR: 150 ontslagen, ROC Leiden: 150 ontslagen, wie volgt?

Het HBO likt zijn wonden na al het rumoer rond de diplomafraude en hoe? InHolland: 450 ontslagen, Windesheim: 250 ontslagen. EN van het basisonderwijs weten we al dat 3000 mensen hun ontslagbrief in de bus hebben gevonden ondanks het terugdraaien van de bezuinigingen.Bestuurderen, onderzoekers, managers, wringen zich in allerlei bochten om alle bewijs van ineenstorting van ons degelijk onderwijs naar het rijk der fabelen te verwijzen. Het debacle van de vmbo examens komt natuurlijk door de scherpere eis van de minister en natuurlijk niet door jarenlang de bevoegde en degelijke docent aan de kant te zetten en te vervangen door onbekwame en onbevoegde voorleesmoeders of fietsenmakers. Nog altijd dringt het tot de Karpatenkoppen en bergkwabalen hun botte hersenen niet door dat ophokuren waarin naar hartelust gechat, gegooled en gepornoot kan worden, méér bijgedragen heeft aan dit examen debacle dan de eisen van de minister.

ROC bestuurderen vonden hun gebouwen belangrijker dan het primaire proces. Honderden miljoenen zijn er uit het onderwijsproces getrokken om een nóg groter, nóg duurzamer, nóg multifunctioneler, nóg megalomaner gebouw neer te plempen dan de concurrentie honderd kilometer verder. Geen bouwwoede maar een bouwgekte. Armzalige ex-burgemeestertjes die op kosten van de belastingbetaler en ten koste van het onderwijs zonnodig de grote belegger gingen uithangen maakt het plaatje compleet. En maar zeuren dat onze minister zóveel toekijkt en zóveel vraagt dat de bestuurder als het ware gedwongen wordt om een grote bureaucratie bij elkaar te timmeren ook al is dat meer om het gesjoemel, gegraai en geldweggooierij te verbergen dan om de minister op tijd cijfers aan te leveren. Jammer voor al die collega’s die volgend jaar een andere baan kunnen zoeken. Wedden dat het voor het grootste deel bevoegde en degelijke docenten zullen zijn.

Het realistisch rekenen en het Freudenthal Instituut worden genoemd als de grote boosdoeners van de onkunde wat betreft wiskunde in de havo. Onterecht lijkt me dat. Realistisch rekenen is niet meer of minder dan een didactische aanpak, of het de goeie is laat ik buiten beschouwing, maar je kan een didactische aanpak die in het basisonderwijs op 8 jarige leeftijd wordt ingevoerd niet de schuld geven van een slecht examen op 18 jarige leeftijd. Wie is er verantwoordelijk in de tussentijd? Wie heeft er in havo1,havo2, havo3, havo4 en havo5 niet opgelet? Niet het FI, maar de docent en de manager. Trouwens het ongelofelijke cijfer van zakkers deed zich alleen voor in de havo. Hebben de leerlingen van het vmbo dan géén realistisch rekenen gehad? Ook hier geldt dat de bestuurder de bevoegde en degelijk vakdocent heeft ingeruild voor de onbekwame en onbevoegde KPN medewerker die als zij-instromer het onderwijs kwam ingerold, lange vakanties weet je wel.

En reken maar dat het nog maar het begin is van de bewijsvoering van de ondergang van ons onderwijs. Krampachtig worden nieuwe wegen en argumenten gezocht om de totale vernieling door te zetten. Zittenblijven mag niet meer, we moeten naar flexibele vakanties, nog maar 960 uur kwaliteitslessen per jaar, nog méér maatwerk, prestatiebeloning, defuseren en sterftehuisconstructies, alles zweeftevenboter aan de onderwijsgalg dat verschrikkelijk veel geld zal kosten.

Eigenaardig een vernieling die zijn weerga niet kent voor een kostprijs die zijn weerga niet kent, dat is pas kapitaal- en onderwijsvernietiging.

 

Jesse Jeronimoon  
----------
 
Datum: 5-06-2012
 Talent ingeleverd.

 

Een paar jaartjes geleden schreef ik een column met als titel “talent, hier inleveren”. Het verhaalde over een deelneemster in het MBO die gemangeld werd door het net ingevoerde Competentie Gericht Onderwijs. Als een van de beste leerlingen in het VMBO had ze, met haar pas verworven diploma in de hand, trots aan haar ouders en grootouders laten weten de weg van haar hart te willen volgen en ‘zuster’ te worden. Zodoende stroomde zij het MBO in om daar de opleiding tot verpleegkundige te volgen en ik werd één van haar docenten. Het competentie gericht onderwijs gruwt echter van deelnemers die kennis boven competenties stellen, een enorme teleurstelling voor deze leerling. Hoe hard ze ook haar best deed, op school en op de stageplek, veel steun kreeg ze niet. Ik eindigde die column met ‘Het competentie gericht onderwijs is niet meer dan een grote kartonnen doos bij de ingang van het schoolgebouw waarop in grote letters geschreven staat: ‘Talent, hier inleveren.’

Vanochtend in de ochtendkrant mocht ik het verhaal lezen van een leerlinge geslaagd voor VMBO-t en die nu al een klein jaartje op zoek is naar een school waar ze wordt toegelaten om de opleiding onderwijsassisstente te volgen. Zonder succes tot nu toe. Wat is hier aan de hand?

Het lieve kind blijkt ADD te hebben, voor de onwetenden onder ons, ADD is het zusje van ADHD en staat voor Attention Deficit Disorder, wat wil zeggen dat er een probleem is met de concentratie en de H van Hyperactivity achterwege blijft. Kenmerken van dit probleempje zijn een verminderde mogelijkheid om lang geconcentreerd te blijven en hierdoor een ietwat tragere uitvoering van een taak. Voor de rest zijn dit hele rustige, onopvallende en lieve kinderen.

Aangezien ik mij een tijdje mocht vermaken bij een opleiding ‘nieuwe stijl CGO onderwijsassisstente’ weet ik een beetje van de hoed en de rand van deze opleiding, in hoeverre het nog een opleiding te noemen is. Wat betreft theorie is er gezorgd voor het aller-aller-aller minste minimum. Een workshopje van een uurtje of tien ‘Algemene pedagogiek’, af te sluiten met een werkstukje van drie kantjes . Een workshop van een uurtje of tien ‘rekenen’ op het niveau van 3X4, af te sluiten met een toets die herkans t mag worden tot de deelnemer geslaagd is. Eén dag in de week ‘samenwerken aan beroeps competenties’, in groepjes van drie en af te sluiten met een presentatie van de aangeleerde competenties. Twee dagen per week ‘beroepspraktijkvorming’ wat gewoon stage is en dan per jaar de keuze tussen 10 workshops van 10 uur waar de deelnemer er vier moet uitkiezen. Dit zijn workshops met de ronkende titels ‘Voorlezen voor kleuters, peuters en volwassenen’, ‘de inrichting van een klaslokaal in de brede school’, ‘wijnproeverij’, ‘presenteren en spreken in het openbaar’ of ‘verf, kleuren en andere tekenmaterialen’. Geen enkele workshop wordt afgesloten met een of andere toetsing. Het gaat om de ‘competenties’ die willekeurig worden toegekend. En zo kan het dat deelnemers waarvan iedereen denkt ‘ik lever mijn kind niet uit aan deze heks’, zonder probleem na vier jaar slenteren, slempen en spijbelen een diploma onderwijsassisstente verkrijgen, gewoon omdat ze nou net in het goede putje van een of andere bezemberijdster vallen.

Zelfs een kind van twaalf kan met de vingers in de neus de opleiding ‘onderwijsassisstente nieuwe stijl CGO’ binnen het jaar als het moet tot een goed einde brengen. En toch wordt de nieuwe deelneemster afgewezen en als ik het krantenartikel goed begrepen heb zonder voldoende onderbouwing. Zal dus wel te maken hebben met het ADD syndroom en het feit dat dan mogelijk meer begeleiding van de school wordt verwacht, en dat kan natuurlijk niet. Ben je gek, deelnemers begeleiden? Daar is geen tijd voor tussen al die workshops, vergaderingen, gemiespel, getrut en het zweefliegen.

Voor deze jongedame, die waarschijnlijk met haar hele grote hart, de keuze maakte om onderwijsassisstente te willen worden, blijft de schoolpoort dicht. Op voorhand haar talent ingeleverd.

 

Jesse Jeronimoon

  
----------
 
Datum: 28-05-2012
 Het regent luchtballonnen.

 

Laatst vroeg iemand of ik nog genoeg inspiratie heb om wekelijks een column over het onderwijs te produceren. Inspiratie? Bijna elke dag komt de inspiratie me toegewaaid dank zij het stelletje luchtballonvaarders die zich tegenwoordig tegen het onderwijs in Nederland aanbemoeien. Neem nu de voorzitter van het CNV. Het CNV blijkt een vakbond te zijn, een vereniging voor en door werknemers zullen we maar zeggen. Dat de vorige voorzitsters van dit bondje al vond dat de leraren het niet voor het geld doen kunnen we nog rekenen als een kort ogenblikje van volledige incompetentie en verstandsverbijstering maar wat de huidige voorzitter dhr. Rog er van bakt lijkt meer op een een-tweetje met de voorzitter van de werkgeversvereniging onzer aller welbekende Sjoerd van de VO raad. Vakbond gooit het op een akkoordje met de werkgever ten koste van de werknemer, daar lijkt het op.

Rog wil namelijk dat er niemand nog blijft zitten in het Voortgezet Onderwijs maar dan vooral in havo en VWO. Een jaartje overdoen wordt taboe verklaard en de leerling die tijdens het schooljaar blijkt geeft van langdurige puberale oprispingen zoals ‘school is kut’ en ‘ik wordt toch stervoetballer, waarom moet ik nog naar die school’ moet als het aan Rog ligt gewoon na vijf jaar broek verslijten en de boel verstjieren een diploma VO ( lees Havo of VWO) krijgen. Natuurlijk werden alle zelfgepunnikte zestigerjaren geitewollesokken sosjologen op slag wakker uit hun onverdiende pensioenslaap om op de rug van Rog mee te surfen naar de heerlijke maakbare samenleving waar iedereen die het maar enigszins denkt een universitaire bull in de wacht kan slepen. Geen kwestie van kennen en kunnen maar een kwestie van volhouden en blijven ademen.

Die voorzitter vond de oplossing in een soort van zomerschool waar de zittenblijvende leerling dan verplicht aanwezig moet zijn en dan mag de leerling over naar het volgende jaar. Dat de vakbondsleider indirect pleit voor het afschaffen van de vaste schoolvakantietijden klinkt Sjoerd als Hemelse muziek in de oren. En niet voor Sjoerd alleen maar ook voor die onderwijsmalloten die dan denken dat ze ook in het toeristisch laagseizoen op vakantie kunnen. Er zijn mensen en er zijn potloden en je hebt ook nog van die stompjes. Opperstomp Sjoerd lult wat uit de nek over individueel onderwijs met een toefje maatwerk en Rog voelt zich een heel baasje. Blij als een hele3 boer met een halve koe, Rog heeft het CNV op de kaart gezet deze zomer.  

Lag Rog te slapen toen de toenmalige minister het in haar hoofd haalde om in het leerwegenverhaal de MAVO maar even te schrappen. Want hoe Rog het ook draait of keert dáár ligt de oorsprong van het aantal zittenblijvers de dag van vandaag. Te veel ouders vinden het VMBO het afvalputje van het onderwijs en willen hun oogappel naar de HAVO of oogappel het niveau aankan is niet eens in vraag. Natuurlijk ontstaat er dan een soort van natuurlijke afstroom, wie het niet aankan stroomt af naar vmbo, maar dat mag ook niet, dus maar een jaartje zitten blijven, om daarna af  te stromen. Rog wil dit hiaat in het onderwijsgebouw, de mavo, oplossen met een zomerschool, inlevering van de vakantietijden, nog meer onbevoegde en onbekwame mensen in het onderwijs want waar haalt hij in godsnaam de bevoegde zomerschoolleerkracht vandaan in een tijd dat hijzelf en Sjoerd staan te roepen dat er enorm lerarentekort dreigt. We weten het niet. Laten we het er maar op houden dat Rog en Sjoerd het zoveelste ballonnetje hebben opgeblazen en bij de minister de hand op houden om enkele miljoenen voor hun experimentje te vangen.

Rog had er beter aan gedaan om tegen Sjoerd te zeggen dat al dat geld dat zijn schooltjes van de overheid en de belastingbetaler krijgen eigenlijk bedoeld is om bevoegde leerkrachten aan te trekken. Bevoegd, bekwaam en vooral betaald naar kunnen en kennen, want daar schort het ook nog een beetje aan. Rog had Sjoerd op de vingers kunnen tikken wat betreft een taakbelastingbeleid waarin ‘lessen verzorgen’ minder aandacht krijgt dan ‘begeleider ophokuren’. Enfin Rog is tegen de 1040 uur, waarin 80 lesuren ‘ondersteuning’ op jaarbasis was ingebouwd. Ondersteuning die ten goede moest komen aan de achterop geraakte leerling, of te wel de mogelijke zittenblijver. Rog was tegen het schrappen van de week vakantie. Rog riep in januari alle leerkrachten op zich te verzetten tegen die 1040 uur en het schrappen van een week vakantie. Rog was voor het afschaffen van de mavo in het leerwegenverhaal.

In het ballonnetje van Rog zit een zomerschool ter ondersteuning van de zittenblijver, het afschaffen van de vaste vakantietijden en nergens pleit hij voor de herinvoering van de mavo. Wie is er eigenlijk voorzitter van het CNV Rog of Sjoerd?

 

Jesse Jeronimoon.

 

 
----------
 
Datum: 28-05-2012
 Het regent luchtballonnen.

 

Laatst vroeg iemand of ik nog genoeg inspiratie heb om wekelijks een column over het onderwijs te produceren. Inspiratie? Bijna elke dag komt de inspiratie me toegewaaid dank zij het stelletje luchtballonvaarders die zich tegenwoordig tegen het onderwijs in Nederland aanbemoeien. Neem nu de voorzitter van het CNV. Het CNV blijkt een vakbond te zijn, een vereniging voor en door werknemers zullen we maar zeggen. Dat de vorige voorzitsters van dit bondje al vond dat de leraren het niet voor het geld doen kunnen we nog rekenen als een kort ogenblikje van volledige incompetentie en verstandsverbijstering maar wat de huidige voorzitter dhr. Rog er van bakt lijkt meer op een een-tweetje met de voorzitter van de werkgeversvereniging onzer aller welbekende Sjoerd van de VO raad. Vakbond gooit het op een akkoordje met de werkgever ten koste van de werknemer, daar lijkt het op.

Rog wil namelijk dat er niemand nog blijft zitten in het Voortgezet Onderwijs maar dan vooral in havo en VWO. Een jaartje overdoen wordt taboe verklaard en de leerling die tijdens het schooljaar blijkt geeft van langdurige puberale oprispingen zoals ‘school is kut’ en ‘ik wordt toch stervoetballer, waarom moet ik nog naar die school’ moet als het aan Rog ligt gewoon na vijf jaar broek verslijten en de boel verstjieren een diploma VO ( lees Havo of VWO) krijgen. Natuurlijk werden alle zelfgepunnikte zestigerjaren geitewollesokken sosjologen op slag wakker uit hun onverdiende pensioenslaap om op de rug van Rog mee te surfen naar de heerlijke maakbare samenleving waar iedereen die het maar enigszins denkt een universitaire bul in de wacht kan slepen. Geen kwestie van kennen en kunnen maar een kwestie van volhouden en blijven ademen.

Die voorzitter vond de oplossing in een soort van zomerschool waar de zittenblijvende leerling dan verplicht aanwezig moet zijn en dan mag de leerling over naar het volgende jaar. Dat de vakbondsleider indirect pleit voor het afschaffen van de vaste schoolvakantietijden klinkt Sjoerd als Hemelse muziek in de oren. En niet voor Sjoerd alleen maar ook voor die onderwijsmalloten die dan denken dat ze ook in het toeristisch laagseizoen op vakantie kunnen. Er zijn mensen en er zijn potloden en je hebt ook nog van die stompjes. Opperstomp Sjoerd lult wat uit de nek over individueel onderwijs met een toefje maatwerk en Rog voelt zich een heel baasje. Blij als een hele boer met een halve koe, Rog heeft het CNV op de kaart gezet deze zomer.  

Lag Rog te slapen toen de toenmalige minister het in haar hoofd haalde om in het leerwegenverhaal de MAVO maar even te schrappen. Want hoe Rog het ook draait of keert dáár ligt de oorsprong van het aantal zittenblijvers de dag van vandaag. Te veel ouders vinden het VMBO het afvalputje van het onderwijs en willen hun oogappel naar de HAVO of oogappel het niveau aankan is niet eens in vraag. Natuurlijk ontstaat er dan een soort van natuurlijke afstroom, wie het niet aankan stroomt af naar vmbo, maar dat mag ook niet, dus maar een jaartje zitten blijven, om daarna af  te stromen. Rog wil dit hiaat in het onderwijsgebouw, de mavo, oplossen met een zomerschool, inlevering van de vakantietijden, nog meer onbevoegde en onbekwame mensen in het onderwijs want waar haalt hij in godsnaam de bevoegde zomerschoolleerkracht vandaan in een tijd dat hijzelf en Sjoerd staan te roepen dat er enorm lerarentekort dreigt. We weten het niet. Laten we het er maar op houden dat Rog en Sjoerd het zoveelste ballonnetje hebben opgeblazen en bij de minister de hand op houden om enkele miljoenen voor hun experimentje te vangen.

Rog had er beter aan gedaan om tegen Sjoerd te zeggen dat al dat geld dat zijn schooltjes van de overheid en de belastingbetaler krijgen eigenlijk bedoeld is om bevoegde leerkrachten aan te trekken. Bevoegd, bekwaam en vooral betaald naar kunnen en kennen, want daar schort het ook nog een beetje aan. Rog had Sjoerd op de vingers kunnen tikken wat betreft een taakbelastingbeleid waarin ‘lessen verzorgen’ minder aandacht krijgt dan ‘begeleider ophokuren’. Enfin Rog is tegen de 1040 uur, waarin 80 lesuren ‘ondersteuning’ op jaarbasis was ingebouwd. Ondersteuning die ten goede moest komen aan de achterop geraakte leerling, of te wel de mogelijke zittenblijver. Rog was tegen het schrappen van de week vakantie. Rog riep in januari alle leerkrachten op zich te verzetten tegen die 1040 uur en het schrappen van een week vakantie. Rog was voor het afschaffen van de mavo in het leerwegenverhaal.

In het ballonnetje van Rog zit een zomerschool ter ondersteuning van de zittenblijver, het afschaffen van de vaste vakantietijden en nergens pleit hij voor de herinvoering van de mavo. Wie is er eigenlijk voorzitter van het CNV Rog of Sjoerd?

 

Jesse Jeronimoon.

 

 
----------
 
Datum: 23-05-2012
 Alweer een onderwijspartij!

 

Tofik zei het gisteren, hij riep het van de daken, zijn partij moest een echte onderwijspartij worden, jammer dat niemand hem vroeg wat hij daar nou eigenlijk mee bedoelde met ‘een echte onderwijspartij’. Naast het vaststaande feit dat zijn partijtje blonk in afwezigheid bij de afgelopen vijf symposia die Beter Onderwijs Nederland organiseerde bij hun jaarlijkse algemene ledenvergadering, heb ik de partij ook nooit kunnen betrappen op enige visie, idee, of zienswijze op en over het onderwijs in Nederland.

Nog zo een onderwijspartij is GeenID66. Het woord verkiezingen kan niet vallen of Geen ID profileert zich als dé onderwijspartij. Daar blijft het dan ook verder bij, geen visie, vooral Geen ID, en ik betwijfel of er één van de tweede kamerleden van dit partijtje hoegenaamd enige sjoege heeft van het werk dat de man of vrouw voor de klas heeft te verstouwen en dan wil ik het niet hebben of ze uberhaupt iets weten van Competentie gericht opleiden, passend onderwijs, realistisch rekenen of diplomafraude en gesjoemel. Wat ze wel kunnen is hun trouwste vriendjes op de hoogste bestuurdersposten van de HBO raad plaatsen. Trouwens Geen ID66 is ook een partij die bij de symposia van BON de afgelopen vijf jaar hun kat stuurden.

Het hele land zal dus de komende maanden overspoeld worden met onderwijs, onderwijs, onderwijs. Niet verwonderlijk want iedereen wil goed onderwijs, beter onderwijs, het beste onderwijs en zowat alle partijen zullen alle docenten beloven dat ze hun vak weer terug krijgen, zullen de bestuurderen beloven dat het onderwijs er nog meer geld bij krijgt, de studenten krijgen de belofte dat studeren gratis wordt, dat de langstudeerboete terug wordt gedraaid en dat elke partij aandacht heeft voor taal en rekenen en daar ook veel geld voor over heeft, maar dan wel ná de verkiezingen en alleen als zij het voor het zeggen krijgen.

Het duurt nog wel een tijdje maar de partijprogramma’s zullen barstensvol onderwijs, onderwijs, onderwijs staan, maar niet heus. Het zal wel worden zoals altijd, zieltjes winnen met gebakken lucht, gemeenplaatsen, en heel veel  ideologie. Na de verkiezingen vreten de papierversnipperaars zich het buikje rond aan onderwijs, onderwijs, onderwijs.

Volgens mij is er ook geen weldenkend mens in dit land dat op een of andere partij stemt om het onderwijsdeeltje in het verkiezingsprogramma. Onderwijs staat op de agenda omdat het gemakkelijk bekt en omdat het net is als voetbal 16 miljoen Nederlanders hebben er verstand van. Iedereen vindt van zichzelf dat hij of zij het baantje van onderwijzer, docent of leraar met twee vingers in de neus uit kan oefenen, ervoor opgeleid of niet. En veel bestuurderen vinden dat tegenwoordig ook, in bezit van een i-pad, weten wat Google betekent, foto’s en filmpjes kunnen maken met telefoon, een facebook en hyves account is een pre en de schooldirecteur geeft al snel het etiketje ‘bekwaam’ aan de zij-instromer. Ondertussen pikt de directeur nog snel de 19000 euro mee die hij van het rijk krijgt voor ondersteuning van de zij-instromer en vult bij een of andere docent ‘begeleiding zij-instromer’ in op het papiertje van het taakbelastingbeleid.

Wat ik vooral leuk vindt van de komende verkiezingsstrijd is het simpele gegeven dat al die partijen en partijtjes hun onderwijswaarheid uitstorten op het ogenblik dat het vakantie is. Oei, nu bedenk ik ineens dat het voor hun ook een uitgelezen kans is om al die lange vakanties van al die onderwijsgevenden eens duchtig aan de kaak te stellen. Ik ruik de jaloezie nu al.

Enfin, nog even wachten en dan kunnen we weer kiezen voor onderwijs, onderwijs, onderwijs. Maar eerst het EK, dan de tour, dan de olympische spelen en daarna naar de stembus.

 

Jesse Jeronimoon.


----------
 
Datum: 15-05-2012
 Wie het weet mag het zeggen.

 

Best lezer, onderwijssympathisant, docent, juf, meester, leraar, onderwijsgevende, medezeggenschapsraadslid, facebooker, linkedInner, en andere forum bezoekers. In de afgelopen vijf jaar dat ik stukjes schrijf over het onderwijs heb ik jullie nooit om hulp gevraagd. Hulp om een groot of klein vraagstuk op te lossen. Tot vandaag. Het vraagstukje ligt al een jaartje of zo op mijn bordje en waar ik ook zocht of informatie vandaan haalde, niemand kon helpen om de zaak op te lossen, daarom was het ook een beetje in de vergetelheid geraakt tot ik vanochtend een collega ontmoette die er voor zorgde dat binnen de kortste keren het hele probleem bovendreef op de toppen van mijn grijze massa. Ik leg het u voor, misschien dat één van u het antwoord weet. Wie het weet mag het zeggen.

Het gesprek dat ik had met mijn collega ging over een duistere periode in zijn lerarenbestaan. Waarom is nog altijd onduidelijk maar mijn collega is een tijdje geschorst geweest. Het was iets met examens en weggegooid maar niemand, ook mijn collega niet, wist van de hoed en de rand. Enfin, na een maand of vier is hij gerehabiliteerd en deed het bestuur van de school of zijn neus bloedde. Was het een onoplettendheid van de bureaucratische molen of even niet opgelet door de administrateur van dienst, feit is dat collega ongeveer een jaar na het begin van de schorsing een briefje kreeg van het UWV dat hij nu een jaar ziek was en dat het tijd was om te gaan denken aan een WIA –aanvraag. Navraag leerde me dat dit een standaardbrief van het UWV is bij langdurig zieken. Mij collega was dus geschorst en door de school ziek gemeld. Raar.

Wat mij dus deed denken aan het zaakje dat ik al een jaartje op mijn bordje liggen heb. Hier komt het

Een docent meldde zich ziek op 15 oktober 2005, diagnose Burn out of P611 in verzekeringsjargon. Deze ziekte periode duurde tot 4 september 2006. Alles bij elkaar exact 328 dagen.  Op 2 juni 2007 herviel de docent in zijn oude kwaal, maar nu een beetje heviger. Zoals het een goed bestuur van een school betaamt werd er niet al te veel papier vuil gemaakt aan een tweede reintegratie en werd zonder medeweten van de docent alles op alles gezet, met alle misleiding, misbruik van vertrouwen enz… van dien, om hem te begeleiden naar de WIA. Het nikkeltje bij de docent viel wat laat maar toch verweerde hij zich als een duvel in een wijwatervat. Zo kwam hij aan zijn medisch dossier. En wat staat er in het dossier op de datum van 7 juni 2007 ( de tweede ziekmelding) Het aantal dagen ziekteverzuim over de periode oktober 2005-september 2006 is vastgesteld op 715. Een verschil van bijna 400 dagen.

Dit roept een aantal vragen op waarvan de belangrijkste is: “Wie belazert wie?” en de tweede belangrijkste: “Wie heeft hier ( fiancieel) baat bij?” De school? De verzekeraar? De Herverzekeraar? De arbodienst? Het UWV? De ziektekostenverzekeraar? Zeker is dat er  bijna een jaar aan ziektedagen ‘bijgeschreven’ is. Heeft dit iets te maken met het herverzekeren van het ziekteverzuim door die grote instituten? Is dit fraude? Mag dit zomaar en wie controleert dit? Waar wordt de rekening van 300 dagen ziekteverzuim te veel neergelegd? Is het dank zij deze truc dat het ziekteverzuim in het onderwijs zo hoog is? Is het omtoveren van duurtijd van ziekteperioden een gangbare manier van doen in het onderwijs?

Vragen, vragen, vragen en geen antwoorden en geloof me vrij, ik heb wat aan de telefoon gehangen om hier een antwoord op te krijgen, niemand die het weet of enig idee heeft waarom. Feit blijft dat er op een officieel document door een officiële ‘betrouwbare’ arbodienst  een ziekteperiode van 324 dagen omgetoverd is in een ziekteperiode van 715 dagen. Waarom?

Wie het weet mag het zeggen. En als u het niet weet, stuur dit stukje verder rond, misschien dat er toch een of andere slimmerik met een oplossing komt.

 

Jesse JeronimoonHeb de reacties van Marina hier toegevoegd. Staan ze netjes waar ze horen. En ja Marina, volgens deze werkgever zijn er meer dan 700 dagen in iets minder dan een jaar Rara hoe kan dat. Wie het weet mag het zeggen. 6-05-2012, reactie van MarinaHoe dit kan?? Daar heb ik geen antwoord op, misschien, met de nadruk op misschien wel een tip.

Ook in het onderwijs doet men aan reiskostenvergoeding, niet veel maar toch. Zodra iemand langere tijd ziek is, vervalt deze vergoeding en dat moet te zien zijn op het loonstrookje. Als je na de ziekte weer begint, gaat ook de reiskostenvergoeding weer lopen. Dit lost het probleem niet op, maar het kan evt. wel officieel aantonen hoe lang iemand ziek is geweest ingeval van een "misverstand". 

16-05-2012, reactie van MarinaIk was een beetje snel met de reactie, maar toch ontgaat mij iets. 700 nog wat dagen in één jaar?
----------
 
Datum: 10-05-2012
 De Jamaar-training.

 

Gisterenochtend rinkelde de telefoon, ja dat kan, want ik heb op mijn mobieltje de rinkeltone geactiveerd. Ex-collegaatje aan de lijn, nu werkzaam op een basisschool. Na het gebruikelijke ‘hoe gaat het met je?’ en ‘hoe gaat het met de kinderen?’ kwamen we al snel op het onderwijs. Alles van de afgelopen weken passeerde de revue. De bezuinigingen, het niet doorgaan van de bezuinigingen, het passend onderwijs dat in aantocht is, de hoogleraren van een bepaalde universiteit die per scriptie betaald worden, de nieuwbouw van haar basisschool, wat er in de nieuwe partijprogramma’s zal staan over het onderwijs, de centrale examens die er aan zien te komen, de nieuwe website van Beter Onderwijs Nederland, de onzichtbare onderwijscoöperatie met heel veel invloed ( sic), enfin u leest het, we waren een tijdje bezig.

Als uitsmijtertje liet ze nog effe weten dat ze volgende week op cursus mag. Ik raadde dat het een zorg-cursus zou worden, u weet wel die zogenaamde professionaliseringsslag van onze minister ter voorbereiding van de invoering van het passend onderwijs. Maar dat was niet het geval het werd een Jamaar-training. Ze zei het zonder te hikken, zonder te lachen of zonder gierend van haar stoel te vallen. De oren vielen zowat van mijn hoofd toen ze me ernstig vertelde dat ieder van haar collega’s om de beurt verplicht zo een Jamaar-training moest volgen. Werd ik hier in de maling genomen door mijn allerbeste ex- collega? Nee dus, het bestaat echt, zo een Jamaar-training en met heel veel succes. Een Jamaar goeroe staat aan het hoofd van een Jamaar theatergroep die Jamaar voorstelling verzorgt, Jamaar trainingen geeft, Jamaar spulletjes verkoopt en Jamaar boeken schrijft die stuk voor stuk bestsellers zijn in managementkringen. Google maar eens.

Ik voelde ineens de ernst van haar mededeling en vroeg waarom de hele school zo aan het Jamaar-gedoe moest en wat dat in hemelsnaam te maken heeft met haar vak, met de leerling en specifiek met de zorgleerling. ‘Niets’ was het overduidelijke antwoord. Het gaat er namelijk om dat de juf en de meester op zo een Jamaar training geïnstrueerd worden dat ze bij het betreden van de directiekamer zich onthouden van het uitspreken van de woordjes ‘Ja maar’. Anders zullen ze de rest van hun onderwijsbestaan als een ‘Jamaarder’ door het beroepsleven gaan en dat is hééééél negatief en dan kan er gerekend worden op minimaal drie rode kruisjes met de opmerking “JM” in het personeelsdossier.

Laat ik nou denken dat het allemaal niet gekker kon in het onderwijs. Het is maar tien minuten op het web surfen om de meest achterlijke cursussen en trainingen bij elkaar te scharrelen van i-pad reading tot digibord-surfen, van Chakra lezen bij de ADHD’er tot NLP voor de dyslectische leerling, van rekenen voor discalculisten tot fotograferen van de aura’s van de zorgleerling. Voor elke bezemberijder, piskijker, huis-,tuin-, en keukenpsycholoog, tenenlezer en andere zieners en waarzeggers die in het onderwijs bivakkeren is er wel wat te vinden in cursusgevend Nederland. Daar is dus nu een Jamaar training bij gekomen, niet om de juf en de meester te helpen straks bij de invoering van het passend onderwijs en de zorgleerling. Nee, om de directeur en de manager te helpen om de werkdruk te verhogen, geld weg te sluizen, personeelsleden te intimideren, veranderingen en vernieuwingen er doorheen te drukken, vergaderingen te manipuleren en meer van ’s managers welzijn en taak.

Geen onvertogen woord valt er binnen afzienbare tijd nog in de directiekamers, geen enkele vorm van kritiek, niemand durft nog bedenkingen te uiten want ‘ja maar… hebt u hier wel eens over nagedacht?’ Mag niet meer. Geïndoctrineerd op een cursusje.

 

Jesse Jeronimoon  
----------
 
Datum: 6-05-2012
 ICT gekkies

Een i-pad is aan mij niet besteed. Vooral omdat ik het een onding vindt om stukkies op te schrijven. De paar keer dat ik het probeerde moest ik teveel denken aan het pianoklaviertje van karton dat diende om de vingeroefeningen in te studeren. Wat heb ik als kind dat langwerpig stuk karton met getekende witte en zwarte pianotoetsen gehaat. Dus mijn stukkies worden getikt op mijn getrouwe blauwe kleine netbook. Heerlijk, het aanslaan van de toetsen met het niet al te luide tikkende geluid. Mijn kleine zwarte netbook dient uitsluitend om het andere schrijfwerk op uit te voeren. Mijn dagboek, de eerste hoofdstukken van een jeugdboek en een half samengestelde bundel van columns wachten in haar geheugen op afwerking. Op mijn grote laptop die binnen afzienbare tijd vervangen wordt door een ultrabook,  doe ik alle andere werk. De huishoudboekhouding, e-mailen, het bank-gebeuren, surfen en meer van dat soort dagelijkse dingetjes.

Soms gebeurt het dat ik heel veel zin heb in schrijven met pen en papier en dan gebruik ik  een digitale pen die het schrijfsel opslaat en zonder problemen omzet in een word document. Bellen doe ik met een i-phone en mijn lezers kunnen mijn schrijfsels vinden op mijn eigen website, soms op mijn facebook pagina en de elite moet het doen met wat ik kwijt wil op LinkdInn. Twitteren vind ik uitsloverij, ik volg niets of niemand gewoon omdat ik niet nieuwsgierig of voyeuristisch ben aangelegd en ik wil al helemaal niet gevolgd worden. Enfin, het digitale tijdperk is niet tevergeefs aan mij voorbijgegaan.

Het is daarom dat ik op zekere tijden de websites bezoek van de onderwijzende ICT gekkies die mij als docent in geuren en kleuren vertellen wat ik in de klas met al die geneugten van de moderne tijd wel niet kan doen. Zo zou mijn facebook pagina het medium bij uitstek zijn om met mijn leerlingen afspraken te maken. “binnen de tien minuten weten al jouw leerlingen waar, wanneer en hoe een werkstuk ingeleverd kan worden” klinkt het facebook wervend. Laat ik daar nou één minuut in plaats van tien over doen, gewoon met in de klas te zeggen “neem jullie agenda en noteer”. Exact hetzelfde effect, al mijn leerlingen zijn direct op de hoogte waar, wanneer en hoe ze een werkstuk moeten inleveren. “Leerlingen kunnen dank zij facebook direct contact met elkaar leggen om linkjes uit te wisselen, waar ze wat kunnen vinden.” Vertelt de facebook-aanhankelijke docent. Maar dat wil ik nou net niet. Ik hoef geen grote grijze massa meningen of werkstukken. Dat is nou net het leuke aan mijn vak en aan het nakijkwerk. Iedere leerling zijn eigen invalshoek, zijn eigen documentatie, zijn eigen onderbouwing en vooral zijn eigen bedenksels. In die zin voegt facebook dus niets toe aan het onderwijsproces, integendeel.

Op een andere site komt een ander ICT gekkie mij vertellen dat hij als onderwijzer veel baat heeft bij de i-pad. Omstandig legt hij uit dat de laatste nieuwe app het i-padje van de leerling omtovert in een zwart schermpje waarop de leerling met een pen zonder inkt kan leren schrijven. Letter na letter verschijnt dan op het schermpje en kan met één druk op de knop weer omgetoverd worden tot een maagdelijk zwart schermpje en het letters oefenen kan opnieuw beginnen. Er stond ook een foto bij het artikel. Een basisschoolleerling gebogen over zijn i-padje, tipje van de tong uit te mond en puntloze pen in de hand, ingespannen letters schrijven. Waarom, ho waarom moet ik dan ineens denken aan de lei en de griffel waarbij je in één handbeweging met je mouw alle letters uitveegde om opnieuw te beginnen.

En dan heb je nog de ICT gekkies die zweren bij de onmogelijkheden van Google. Wat heb ik soms een heimwee naar de schoolbibliotheek van vroeger. Elke zoektocht begon met de kaartenbak. Of de kaartenbak van de schrijvers, netjes op alfabet gerangschikt of de kaartenbak met ‘onderwerpen’, ook op alfabet gerangschikt. De schrijver of het onderwerp gevonden, en mettertijd ging dat alsmaar vlugger, dan stond er in de hoek van het kaartje het nummer van het boek en de titel van het boek en de rest was een fluitje van een cent. Zo niet bij google. Vul ik in de zoekbalk de naam van een schrijver in of de paar woorden van een onderwerp, google vindt voor mij altijd, maar dan ook altijd een omgevallen kaartenbak. Gelukkig weet ik ongeveer wel wat ik wil, en waar ik het moet zoeken maar toch kost het mij nog altijd veel tijd, veel meer dan in de bibliotheek, om te vinden wat ik zocht. Mijn leerlingen vinden het eigenlijk bijna nooit omdat de omgevallen kaartenbak een omgevallen kaartenbak blijft waaruit ze uit armoede toch maar een kaartje pakken, op goed geluk.

Ict gekkies lachen om een leerlingenagenda en gebruiken facebook als ‘afspreekplek’, ze verketteren de pen en komen met de digitale lei en griffel, ze verwerpen het boek en zadelen de leerlingen op met een omgevallen digitale bibliotheek- kaartenbak en dat zijn nog maar drie voorbeeldjes van ICT dwaling. Laat ze dat maar eens twitteren, pingen, SMSsen, facebooke, hyven, linkdinnen of i-padden.

 

Jesse Jeronimoon

 

  
----------
 
Datum: 29-04-2012
 Realistisch rekenen bij de ING.

 

Als er één bank is waar ik nooit of te nimmer één cent naar toe zal brengen, laat staan één cent laat beheren, dan is het wel de ING. Dat komt door het realistisch rekenen. Het zijn vermoedens maar met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan ik gerust stellen dat de rekenmeesters van de bank stuk voor stuk zijn opgeleid in het realistisch rekenen en daardoor volstrekt onrealistische berekeningen maken. Het is hoogst waarschijnlijk dat het merendeel van de rekenaars bij de ING volstrekt geen weet hebben van de meest simpelste berekeningen die elk kind van zes gewoon uit het hoofd maken, zonder i-pad, tablet, rekenmachine of wat voor hulpmiddel dan ook. Hoe zo? Vraagt u zich af.

Eerst een realistisch verhaalt vooraf, dan begrijpt u het straks beter. Een aantal jaren na mijn afstuderen kwam ik toevallig in een of andere bruine kroeg, die bestonden toen nog, een oud-klasgenoot tegen. Ik herkende hem onmiddellijk en moest onmiddellijk denken: ‘er bestaan mensen en potloden en jammer genoeg ook stompjes’ en tot die laatste categorie hoorde ‘der Franz’ want zo noemden we hem omdat hij een vurig aanhanger was van Beckenbauer. Enfin we raakten aan de praat en na de schouderklopjes en twee biertjes waren we beiden nieuwsgierig naar elkaars doen en laten zo na onze schoolperiode. Der Franz bleek een meevallertje te hebben gehad en had een paar honderd hectare naaldbossen geërfd van een vergeten oudoom annex baron. En wat doe je met een naaldbomenwoud? Juist, kappen die handel. Franzie bleek in het hout te zitten. ‘Uitstekende bussines’, beweerde hij. ‘Ik kap het hout, laadt het op een vrachtwagen, breng het naar de zagerij en laat het in handzame stukjes zagen en hakken en verkoop het dan als open haard hout. Alles bij elkaar kost een kubieke meter mij zo een honderd gulden, en ik verkoop het voor duizend gulden de kubieke meter, netjes 10% winst dus.’ Blijkbaar had Franzie nog altijd niet leren rekenen, maar was hij toch schatrijk geworden.

Zo gaat het bij ING ook, alleen heb je daar heel duur betaalde ‘Franzies’. Die hebben allemaal de koppen bij elkaar gestoken toen het parool hun had gevraagd om effe een berekening te maken omtrent de verhoging van de BTW van 19% naar 21%. ‘Hoeveel zal de verhoging de gemiddelde burger maandelijks kosten?’had het parool gevraagd aan de verzameling stompjes. Al snel was de berekening gemaakt. Dit jaar, bij de invoering van de verhoging per 1 oktober, ongeveer 15 euro per maand, vanaf volgend jaar 27 euro per maand. Afgerond zal het zo tussen de 200 en de 300 euro per jaar gaan kosten. En toen moest ik dus aan ‘der Franz’ denken, niet kunnen rekenen, realistisch rekenen dus, maar toch schatrijk. Want daar is het ING om te doen natuurlijk. Zij beheren miljarden aan spaargelden en dat moet zo blijven en dan moet je de mensen nu al niet al te veel ongerust maken, en ook is het natuurlijk belangrijk om vriendjes te blijven met een overheid die een tijdje geleden met miljarden klaar stond om de boel te stutten nadat er ook een aantal rekenfoutjeswaren gemaakt maar dat had meer te maken met slechte hypotheken van slechte mensen uit dat slechte Amerika, daar konden de rekenmeesters van de ING niets aan doen, het overkwam hun als het ware.

Dus voor het volgende sommetje geen potlood, geen papiertje, weg die rekenmachientjes en effe uit het hoofd beste lezer, op de aloude manier zoals we van de juf of meester hebben geleerd.

In Nederland zijn er afgerond 4 miljoen gezinnen. Het totale bedrag dat jaarlijks wordt opgebracht door de BTW verhoging wordt geraamd op afgerond 4 miljard euro. Uit het hoofd, 4 miljard gedeeld door 4 miljoen is 1000. Akkoord? Dus geen 200, geen 300 maar 1000 eurietjes per jaar per gezin. Ja hoor, ik weet ook wel dat een deel van die 4 miljard wordt opgebracht door de tussenhandel en ik wil met alle plezier de netto-opbrengst die bij de burger terechtkomt halveren, maar dan hou ik nog altijd 500 euro over in plaats van 200 of 300. Wat bijna zoveel is als het dubbele van de rekenmeesters van de ING en dan heb ik het alleen over de dagelijkse boodschappen en niet over de benzine, gas en electriciteit, treinkaartje, biertje, sigaretje, parfummetje, en alle andere zaakjes waarvan we niet snel beseffen dat ook die 2 % duurder worden. En ook hou ik er geen rekening mee dat de gemiddelde winkelier zijn ‘euro-invoerings-trucje’ uit de mottenballen haalt. U weet wel, eerst een paar procentjes erbij en dan de BTW verhoging omdat het dan lijkt of de hele verhoging door de BTW verhoging komt.

Het wordt een hele leuke tijd voor de mensen die nog weet hebben van de staartdeling, hoofdrekenen, optellen en aftrekken, die kunnen namelijk nog gewoon rekenen. Misschien iets voor het parool?

 

Jesse Jeronimoon  

 
----------
 
Datum: 27-04-2012
  

Huichelaars

 

 

Op de kwelbuis kwam er een schooldirecteur vertellen dat hij iedereen in de tweede kamer een bedankbriefje had geschreven. Hij had het over het nemen van verantwoordelijkheid, iets over springen over de eigen schaduw,zoals hij dat ook al tijden doet op zijn school omdat er op de centjes gelet moest worden, en dat hij heel dankbaar was maar dat er nu doorgepakt moest worden voor behoud van de kwaliteit van het onderwijs. Hij had het over het terugdraaien van de bezuinigingen op passend onderwijs. Op dit soort momenten heb ik zo een teringhekel aan dit soort van huichelende hielenlikkers die het passend onderwijs op alle soorten van manieren gebruiken en misbruiken. Ja, over de rug van de zorgleerling, ja, u leest het goed, gebruiken en misbruiken. Laat ik het uitleggen.

Dit soort van huichelaars zijn al jaren bezig hun docenten op alle soorten van manieren voor te bereiden op het passend onderwijs, vooral omdat Kate van de PO raad dat zo graag wil. Elke juf of meester is de laatste jaren al verplicht om van elke leerling een volgplan, handelingsplan en behandelingplan op te stellen, ongeacht zorgleerling of niet. Vorig jaar kwam daar bij dat er voor elke groep een groepsvolgplan, een groepshandelingsplan, en een groepsbehandelingplan moest worden opgesteld. Alle juffen en meesters die ik daarover gesproken hebt weten alleen dat het een heis werk is en hebben eigenlijk geen flauw benul wat er verder met de plannen gebeurt en wat er eigenlijk de bedoeling van is. Allen weten ze dat het straks bij de invoering van het passend onderwijs ‘verplicht wordt gesteld door de minister’. Zoals elk kamerlid tegenwoordig wijst naar Brussel, al of niet in positieve zin, wijst de schoolmanager al schouderophalend naar de minister van onderwijs. Hypocriet zootje.

Ook hebben de dankbare, over de schaduw springende, op de centjes lettende verantwoordelijke hielenlikkers, vorige maand duizenden ontslagbrieven de deur uitgedaan, kwestie van de bezuinigingen ( op de centjes letten) vóór te zijn. Kijk, en had die op de kwelbuis verschijnende proleet nu erbij gezegd dat hij iedere ontslagen collega gisteren gebeld had, of gemaild, getwitterd, of wat dan ook dat het ontslag alsnog niet doorging, dan was hij een vent geweest. Nee hoor, niets van dit alles. De kwallebal had in zijn mailtje aan de kamerleden de nadruk gelegd op ‘nu doorpakken’ voor de kwaliteit. Mag ik een teiltje. Natuurlijk doelde de man op de donatie van 75 miljoen voor ‘verbetering voor de kwaliteit van de leraren in Nederland’, dat mag volgens hem dus wel verdubbelen, daar varen zijn advies-, scholing-,training- en zweefteefbureautjes van zijn LinkeInnvriendjes wel bij.

Of ik niet blij ben dat de bezuiniging op het passend onderwijs ongedaan zijn gemaakt? Jawel, maar ik voel aan mijn water, mede dank zij de mailende schoolbestuurder, dat die honderden miljoenen die er nu meer te besteden zijn niet ten goede gaan komen aan de juffen, de meesters en de zorgleerlingen. De juffen en de meesters blijven twee jaar op de nul, blijven plannetjes schrijven en blijven ééndaagse cursussen ‘hoe ga ik om met shakra’s en aura’s van de zorgleerling’ volgen. EN de zorgleerling? Ach, het kind heeft toch een rugzakje, niet met speelgoed maar met keiharde Euro’s, en er valt in geen velden of wegen nog een zorgdocent te bekennen, die zijn ontslagen weet u nog?

 

Jesse Jeronimoon   

 
----------
 
Datum: 18-04-2012
 Het gelijk van Albert Heijn

 

Het leek mij een beetje gemakkelijk om de voorzitter van de VO raad, ons aller welbekende Sjoerd Slagter, middels deze column duidelijk te maken dat hij een aangeschoten eend is en het einde van zijn termijn als God van de VO-raad er bijna op zit nu zich een aantal directeuren zich tegen hem hebben gekeerd nadat onze Sjoerd in zijn eentje beslist heeft dat Amarantis wel een miljoentje of vijf van de VO-raad krijgt om de zaak overeind te houden. “Solidariteitsbijdrage” noemde hij de donatie aan het voormalige graaiende bestuurdersvolk van Amarantis, want dat is het uiteindelijk. Of zijn we al vergeten wie de miljoenen langs deuren en vensters er uit gooide. De VO-discipelen zijn echter bang voor ‘de precedentwerking’ en daar is maar één spreuk op van toepassing ‘zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.’ Dus Sjoerd zeg maar dag met het handje, binnenkort mag je het veld ruimen en komt er wel een mislukt Kamerlid op jouw plekje zitten, die zijn nog gehaaider. Kortom, opgeruimd staat netjes.

Dus daar wou ik het niet over hebben, maar wel over Albert Heijn. Na de successen met de Wuppies, de Doodles, de voetbalplakplaatjes en nog andersoortige acties heeft Appie nu een actie met mini’s. Bij besteding van een aantal eurietjes krijgt de klant een product van AH in minivorm. Dit alles wordt ons duidelijk gemaakt met een gezellig reclamespotje waarin een klein manneke aangeeft supermarktmanager te willen worden. Enfin jullie kijken zelf maar. De weggeefactie is een formidabel succes. Binnen de kortste keren mini’s te weinig en het alleraardigste Zaanse winkeltje blijkt ook niet direct leverbaar dus bij Appie worden overuren gedraaid. En het rare van dit alles is dat Albert Heijn dus eigenlijk méér verstand heeft van het Nederlandse jonge volkje dan het zooitje uit de hoogte pratende onderwijsdeskundologen die hun ziel verkocht hebben aan de onderwijs adviserende Steve Jobs volgers tot in de dood.

Want als we hun theorieën allemaal moeten geloven dan had Appie geen mini’s moeten uitdelen wegens ouderwets, niet meer van deze tijd, spruitjeslucht en dat lukt niet meer met de Einsteingeneratie. Appie had usb-sticks moeten weggeven, usb sticks met games die gespeeld kunnen worden op de alomtegenwoordige i-pads van de Goddelijke Steve. Of nog beter een password om gratis vanaf de site games te downloaden rechtstreeks naar PC, i-pad of i-phone voor het welzijn van de duimpjes van onze kinderen. Niets blijkt dus minder waar.

Onze kinderen spelen nog graag winkeltje, zoals mijn dochter groenteman speelde met de spruitjes, de witlofstronkjes, prei, sinaasappels, bananen en meer dat ze in de koelkast en op de fruitschaal vond. Haar broertje was de klant en er werd betaald met geld uit het monopoliespel. Net zoals mijn zus vroeger Rozeke Snuif en haar snoepwinkeltje speelde en ik de klant mocht zijn. Net zoals mijn moeder in haar jonge jaren winkeltje speelde met zelf in elkaar geknutselde leuke pakjes van kartonnen doosjes met nul en generlei inhoud. En ik verdenk mijn oma er van dat ook zij in haar kinderjaren wel in een of andere opwelling een winkeltje openhield voor de 13 broertjes en zusjes die het gezin rijk was.

Die gastjes van Appie Heijn weten perfect wat kinderen willen en wat kinderen kunnen of kunnen leren want in het mini winkeltje is geen kassa te vinden. Moeten ze net zoals de ouwe Heijn, God hebbe zijn ziel,  met een potlood achter zijn oor en een papiertje in het borstzakje in de winkel verschijnen en tekens er wat verkocht wordt het potloodje vanachter het oor vissen, eventjes aan de punt likken en dan netjes de getallen onder elkaar schrijven en als de klant klaar is alles bij elkaar optellen. Dat is nogal wat anders dan het realistisch rekenen met een rekenmachine.

Alles komt voorbij in dat winkeltje, vriendelijkheid, gedienstigheid, creativiteit, rekenen, fantasie, geduld, tellen, meten, zowat alles waar de juf en de meester tegenwoordig een digitaal bord, een pc en als het aan Maurice Statistiek ligt ook nog een i-pad voor nodig hebben.

Het gelijk van de mini’s van Appie is simpel, bij hem mogen kinderen ook gewoon kinderen zijn en niet kleine volwassen mensjes die klaar gemaakt moeten worden voor een door volslagen van de werkelijkheid losgezongen Steve Jobs leugenaars, bij elkaar gefantaseerde toekomst.

Nu effe boodschappen doen, het winkeltje van mijn kleindochter moet bijgevuld worden, ze heeft namelijk de vriendinnetjes van school uitgenodigd om bij haar te komen winkelen.

 

Jesse Jeronimoon

 
----------
 
Datum: 12-04-2012
 Hand in hand, Kameraden.

 

Zoals te voorzien en te verwachten was, Amarantis is gered en dit mede dank zij een donatie vanwege de minister van een miljoentje of tien, de VO raad en de MBO raad leggen ook zes miljoen bij ( waar halen ze het geld vandaan????) en het hele zaakje wordt opgesplitst in 5 zelfstandige scholen. Voor de betaling van de huisvestigingskosten tekenen de gemeenten Amsterdam en Almere. Maar zoals altijd is er een keerzijde aan het hoera-bericht, 250 personeelsleden verliezen hun baan, samen zijn ze goed voor een bezuiniging van pakweg 15 miljoen ( jaarlijks).

De interim manager Wintels is opgetogen over het akkoord dat hij kon sluiten met de minister, Sjoerd, Jan, Annemarie, Eberhard en de medeveroorzakers van het Amarantis-débacle, de bankiers van de banken die weigerden de torenhoge leningen te herfinancieren waardoor de financiele nood per direct duidelijk zichtbaar werd. Conclusie van dit alles: de ramp die Amarantis overkwam zijn de gevolgen van wanbeleid, graaizucht, megalomanitisch in kwadraat en volstrekt onverantwoordelijk bestuurlijk gedrag van de vorige wanbestuurderen van de onderwijsinstelling. Samen met ( en op aanraden van?) de banken zijn tientallen miljoenen overheidsgeld, bedoelt voor het geven van onderwijs, geïnvesteerd in ‘winstgevende’ derivaten. Jazeker, alles volgens de regels van ‘het beleggingsboekje’ van onze vorige minister van onderwijs en nu financieel woordvoerder van zijn partij en ingevoerd per 1 januari 2010.

Van een zembla documentaire weten we dat de wanbestuurder van Amarantis, een ex- politieagent weinig tot niets wist van het ‘niet les geven’ in zijn onderwijsinstelling en ook weten we dat zijn enige reactie op de kritiek hieromtrent niet meer of minder was dan de kritische leerling een ‘zwijgcontract’ in de maag splitsen was in ruil voor een paar ‘lessen’.  Met de staart tussen de benen verdween deze olijke bestuurder van de koude grond en bood zich aan als interim bestuurder bij een ander ROC waar hij, naar loffelijke gewoonte, met open armen en als Sinterklaas werd binnen gehaald.

Enfin, over deze man, over de toezichthouders die zich afvragen of je in derivaten ook wijn kan bewaren, hebben we het niet meer. Ook zij zijn ‘gered’ met de donatie van ministerie, raden en gemeenten. Het gelag wordt betaald door de 250 op de wip zittende personeelsleden want die verliezen geheid hun baan en er staat niemand op hen te wachten om hen binnen te halen tegen een vorstelijk salaris en alsof het Sinterklazen zijn. Op één tweede kamerlid na, en dat moet ik hem nageven, Jasper van Dijk heeft al meegedeeld om een comité op te richten samen met de personeelsleden van Amarantis. Doel is om de huid zo duur mogelijk te verkopen, net als de wanbestuurder zijn huid duur heeft verkocht. Mijn steun heeft die Jasper, van welke partij hij ook mag zijn, dit is de spirit. Ga mee aan die onderhandelingstafel praten over afvloeiingsregelingen, sociaal plan, ontslagemolumenten, bij-,om, en herscholing. Sla met die vuist op tafel, eis een onafhankelijke vertegenwoordiging van het personeel anders dan vakbond of MR.

En aan al die personeelsleden van Amarantis, denk aan Feyenoord “hand in hand kameraden, geen woorden maar daden.”

Jesse Jeronimoon

 

PS. Ondertussen bereikt mij het bericht dat het volgende schandaal de wereld in is. Fraude bij het onderwijsoverkoepelend orgaan BOOR ( Rotterdam). Eerste berichten gaan over een fraude van minimaal 70.000 euro maar het kan veel meer zijn ( weet ik nu al zeker, raar hé)

 

    
----------
 
Datum: 9-04-2012
 Overschatting en groener gras.

 

Méér dan vijfhonderd ouders in het Aalmeerse zijn meer dan geïnteresseerd in de nog op te richten Steve Jobs scholen ( lees i-pad scholen) van onze nationale voorspeller Maurice de Hond. Ene Henk Boonstra pleit op het BON-forum voor het afschaffen van het leerstofjaarklassensysteem in het basisonderwijs omdat de slimme leerling hiervan de dupe wordt. Er zijn nog nooit zoveel kinderen doorgestroomd van basisonderwijs naar havo en van de weeromstuit afgestroomd naar VMBO. Ontelbare miljoenen zijn in het onderwijs geïnvesteerd in ICT en de gemiddelde docent wordt nog steeds om de oren geslagen met onwijsheden dat social media, i-pad en Phone te weinig plaats krijgen in het onderwijs en de lessen. Wat is hier aan de hand in dit land?

Alles overschouwend moet ik concluderen dat de helft van de Nederlandse ouders, de helft van de schoolbestuurderen en het hele zootje aan onderwijsvernieuwers lijden aan (zelf) overschatting en het ‘gras is altijd groener bij de ander’- syndroom.

Laten we beginnen bij de ouders. ‘Mijn kind, mooiste kind’ is meestal de aanleiding om het vmbo-mavo ( tegenwoordig vmbo-t) naast zich neer te leggen en het kind naar de havo te sturen. Loodgieter, bakker, stratenmaker, meubelmaker, timmerman, metselaar zijn allen heel mooie beroepen, vooral voor de kinderen van de buurman, niet voor hun genie. Overschatting van de kennis en kunde van hun spruit mondt dan ook binnen het jaar uit tot het drama van afstroom naar vmbo.  Ouders vinden dan ook dat de basisschool het niet goed genoeg heeft gedaan. Door het leerstofjaarklassensystteem is het immers de leraar of de lerares nooit opgevallen dat hun kind over méér dan een bovengemiddelde intelligentie beschikte. Daardoor heeft het eigenlijk nooit de uitdaging gevoeld die nodig was om zijn of haar door de ouders toegedichte talenten volledig te ontplooien.

Daarom zijn zoveel ouders geïnteresseerd in het idee van Maurice. Eindelijk zal hun kind daar in zijn op voorhand bedachte hele snelle tempo en door middel van de Steve Jobs heilige kleitabletten doorheen fietsen. Natuurlijk is dan mooi meegenomen dat het kind naar school kan wanneer hij dat zelf nodig vindt, met vakantie kan wanneer hij dat zelf, of de ouders, leuk vindt, niet meer hoeft te leren schrijven wegens niet meer nodig en meer van dat soort dingetjes waar ouders die hun kind naar de ‘normale en ouderwetse’ school sturen, stinkend jaloers op zullen zijn.

ICT is wat mij betreft niet meer of minder dan een gekte die een tiental jaren geleden in het onderwijs is toegeslagen en die steunt op een aantal aannames waarvan iedere oplettende docent weet dat het grove leugens zijn. U kent ook wel de uitspraak ‘de leerling weet beter met computers om te gaan dan de docent’. Niets is minder waar. Leerlingen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs weten met moeite de aan en uitknop te vinden op de computer en als ze die al gevonden hebben kunnen ze niet veel meer dan ‘knippen en plakken’, chatten, facebooken, hyves en games. Google is voor hun een doolhof van informatie waar ze geen weg in vinden. Spreadsheets en words hebben te veel geheimen en worden mondjesmaat gebruikt, zeker als er niet geplakt en geknipt mag worden. Anders gezegd de gemiddelde leerling, en dat is nog altijd het overgrote deel, gebruikt de computer zoals hun brommer, op de startknop drukken en dan doet ie het allemaal vanzelf, zoniet  het een onding en moet er iemand bijkomen om te helpen.

Maar bestuurderen willen dit vooral niet horen. Honderden miljoenen zijn geïnvesteerd en zullen nog worden geïnvesteerd in ICT tot het zover is dat de leerling alleen nog de startknop hoeft te vinden en dan maar hopen dat alles goed gaat, is er ook geen duurbetaalde hulp meer nodig. O ja, naast deze overschatting is er natuurlijk ook nog de andere school, de concurrentie die aangekondigd heeft met nog groener gras te komen, de I-pad want die kan zo lekker de schoolboeken vervangen.

Een van de overschattingen van de heer Boonstra in zijn pleidooi voor de afschaffing van het leerstofjaarklassensysteem is het enige feit dat hij vindt dat de leerlingen nu anders zijn dan honderd jaar geleden. Ik kan hem gerust stellen, ze zijn nog altijd hetzelfde, nog altijd dezelfde dromen, dezelfde moeilijke puberperiode, dezelfde misvattingen, dezelfde stoerdoenerij, dezelfde afhankelijkheid, dezelfde leugens, dezelfde… Allen zijn omgeving is veranderd en daar maakt hij, net als ik vijftig jaar geleden gebruik en misbruik van. Er zijn nog altijd evenveel ‘domme’ leerlingen, evenveel ‘normale’ leerlingen en evenveel ‘slimme’ leerlingen ongeacht wat er ook beweert wordt.

Zowel ouders als bestuurderen als onderwijsvernieuwers en graaiende aanhang lijden aan (zelf) overschatting en ‘het gras is bij een ander groener- syndroom’. En dat is niet erg want ook dat is van alle tijd met dit verschil als we deze charlatans hun gang laten gaan wordt een goed werkend onderwijssysteem tot op de grond afgebroken ten faveure van een lichtgevende grote telefoon waarmee je niet eens kan bellen en ten faveure van een cohort niet bestaande talentvolle geniën.

 

Jesse Jeronimoon  
----------
 
Datum: 6-04-2012
 Beroepsverbod

 

De affaire Amarantis kabbelt rustig verder. Nog een weekje en dan zijn er twee mogelijkheden, of de interimmanager kan de banken er van overtuigen dat zijn plannen, zoals afstoten en decentraliseren anders gezegd défuseren, rigoureus snijden in het personeelsbestand, snelle verkoop van overtollige gebouwen en nog een paar kleine zaakjes die alles bij elkaar tussen de 50 en de 100 miljoen moeten opbrengen, op termijn een gezond financieel onderwijsinstituut opleveren. Óf de interim manager kan de banken niet overtuigen en dan ‘trekt de bank de stekker eruit’, faillissement dus. Wie de gedupeerden worden van een faillissement is niet zo direct te overzien.

De affaire InHolland kunnen we nu wel als beëindigd beschouwen, ten minste als we geen rekening houden met de honderden personeelsleden die alsnog moeten afvloeien want anders dreigen hier ook grote moeilijkheden.

Komende affaire is de affaire Arcus college. Dank zij het graaiersgedrag en de megalomanie van de bestuurders die willens nillens een campus van tientallen miljoenen wilden, meer uit prestige dan de twintigste plaats op het prioriteitenlijstje van de bestuurderen. Het onderwijs geven is bij het Arcus zo uitgekleed dat velen zich afvragen wie en wat er in de nieuwe campus gehuisvest moet worden.

Drie affaires die de overheid en ons belastingbetaler alles samen honderden miljoenen kost. Drie affaires, de rest komt er aan, waar het niet zo moeilijk is om een verantwoordelijke aan te wijzen. De bestuurders in kwestie hebben er echter geen probleem mee om het zinkende schip te verlaten en hun desastreuze bestuurderscompetenties te showen in de volgende onderwijsinstelling. Tegen een nog beter en rianter salaris met emolumenten.

Jasper dan Dijk van de SP vroeg zich af luidop af of het niet eens tijd werd om op een of andere manier er voor te zorgen dat deze bestuurders konden worden geweerd uit een volgende bestuurdersfunctie. Onze minister van onderwijs was kortaf. “Zij voelde niets voor een beroepsverbod.” Het zal u niet verbazen dat ik meevoel met de minister. Ook ik ben van het principe dat het niet de bestuurder maar diegene die de bestuurder vraagt voor een bestuurdersfunctie, ongeacht het spoor van vernieling dat meer weg heeft van het bombardement op Rotterdam dan van een karrespoor, de persoon of personen zijn die verantwoordelijk zijn voor de voortduring van de vernieling. Uiteindelijk verander ik ook van loodgieter als de eerste er voor zorgt dat het gas uit de kraan en het water uit mijn nachtlamp komt.

Maar toch voel ik ook voor de vraag van Jasper, laat ik duidelijk maken waarom. Ik ben namelijk op de hoogte van het feit dat een onderwijsinstelling een leraar, docent, en bij mijn weten een uitstekende docent, een beroepsverbod heeft opgelegd. Een arbeidsdeskundige ingehuurd door de school liet tussen neus en lippen aan het lijdend voorwerp weten dat het leraarschap een foute beroepskeuze was geweest, let wel de goede man stond al twintig jaar voor de klas tot ieders tevredenheid. De reden van de foute beroepskeuze lag in de invoering van het competentie gericht Onderwijs. Volgens de arbeidsdeskundige was het een kwestie van tijd dat het CGO landelijk zowel in PO, VO als MBO en HBO zou zijn ingevoerd en aangezien de leraar zo zijn bedenkingen had tegen dat CGO was de zaak al snel duidelijk. De WIA zou een oplossing kunnen zijn en de arbo arts zorgde daar dan ook voor. “Past niet binnen het CGO.” bleek toch geen goede reden om de docent de WIA in te loodsen. Enfin alles maar dan ook alles is er door de school aan gedaan om de leraar voor altijd uit het onderwijs, gelijk welk onderwijs, te verwijderen. Zelfs een ‘negatief advies’ voor het persoontje van de docent in kwestie in het  directieberaad ( netwerk van schooldirecteuren PO, VO, MBO) moest er voor zorgen dat een mogelijke sollicitatiebrief ongelezen, op de naam van de sollicitant na,  in de prullenbak belandde. Het beroepsverbod is een feit.

En waar ik zo nieuwsgierig naar ben, hoe denkt onze minister over dit beroepsverbod? Zou dit volgens haar wel kunnen? EN als ze zegt dat het niet kan, dan had ik dat graag gehoord met evenveel passie als bij de verdediging van de bestuurderen.

Sprookje? Verhaaltje? Uit de duim gezogen? Nee, ik ken de man persoonlijk, en het gaat niet zo goed met hem, niet verbazingwekkend dacht ik zo, maar als de minister vind dat dit moet kunnen had ik het graag gehoord, kan ik de boodschap doorgeven.

 

Jesse Jeronimoon      
----------
 
Datum: 2-04-2012
 Column symposium Beter Onderwijs Nederland; Rotterdam 31 maart 2012Verlos ons van de charlatans


Laat ik u om te beginnen trakteren op een aantal uitspraken.

‘Bij competentiegericht onderwijs gaat het er niet meer om dat je alleen het kunstje beheerst om een spijker in de muur te slaan, maar dat je ook beseft wat het effect daar van is.’

‘Omdat Arabieren van rechts naar links lezen en schrijven, hebben wij van rechts naar links leren cijferen. Tegenwoordig leren de kinderen van links naar rechts cijferen en dat sluit beter aan bij het hoofdrekenen.´

´Vanuit één overkoepelende systeemgedachte volgt vanzelf het streven naar duurzaamheid. Er is niet alleen samenhang in plaats en tijd, oorzaak en gevolg, maar ook in betekenis. Synchroniciteit is de verklaring van minder evidente parallellen en versterkt het besef van onderlinge samenhang en één allesomvattend onderwijssysteem.´

´De poes springt op schoot als ik zit te mediteren. Dus waarom zou water niet op onze gedachten en stemmingen reageren?´

´Om ideeën op te doen over leren zoals dat van nature gaat, kijken we ook naar dieren. We observeren met name honden en schapen in hun gedrag onderling, maar ook in trainingssituaties. Op basis van die ideeën ontwerpen we dan innovatieve leersituaties.´

´Ik begin elke les met muziek, bedoeld als ´energizer´- En nog een ritueel: Kaarsjes branden. De lessen worden afgesloten met dansen op muziek, om nieuwe energie op te doen voor de rest van de schooldag.´

U bent het met me eens als ik concludeer dat dit uitspraken zijn in de categorie ‘humor, om mee te lachen’ maar vergis u niet. Stuk voor stuk zijn het uitspraken van bestuurvoorzitters, onderwijskundigen, lerarenopleiders, scholingsgoeroes, en één geluksprofessor. Allen adviseren ze op de een of andere manier het onderwijsveld, de tweede kamer, de eerste kamer en onze minister en staatsecretaris van onderwijs. Deze bezemberijders, zweefliegers en luchtfietsers houden zich al lobbyend schuil in de donkerste hoeken van het Binnenhof en hun invloed op het Nederlandse onderwijs groeit gestaag maar zeker.

Ik vraag me af: ‘Wie verlost ons van deze charlatans?’

Het niveau van het onderwijsdebat, gedirigeerd door een debatpolitie, stijgt niet uit boven de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Men is Hoeks omdat men niet Kabeljauws is en omgekeerd. Kleingeestige vitterijen, gezanik om een onsje meer of minder, details en getallen brengen de gemoederen in beweging. Zoals altijd is het weer eens niet mogelijk om de hoofd- van de bijzaken te scheiden. Het absurde wordt tot heiligdom verheven en wee diegene die het aandurft om de draak te steken met de waan dat de Nederlander met de kennis van zand én de competentie van een zak, de zee zou kunnen keren.   Geen malligheid zo passend of de minister trekt een ernstig gezicht en de knip. In de financiële voorziening van de waanzin en absurditeit, uitgekraamd door de charlatans heeft dit land een aanzienlijke hoogte bereikt.

Daarom mijn bede: ‘Verlos ons van de charlatans!

In ons onderwijs hebben de charlatans er voor gezorgd dat het meest absurde nu bloedserieus van de daken wordt verkondigd. Het trekt door alle geledingen alsof het een besmettelijke ziekte is. Want wie vertoont in Nederland meer betweterij dan die onnoemelijk grote kaste van regelneven en - nichten.

Voorzitters van overkoepelende organen, voorzitters van de raden van bestuur, sectordirecteuren, opleidingsmanagers, teammanagers, het naar status kwijlende slag dat nooit eens zijn verantwoordelijkheid neemt en in hun milieu onmiddellijk de gedaante aannemen van de meest pedante en onbarmhartige gewetenloze onder zijns gelijke. De meeste beleidsposten stellen uiteindelijk niets voor, het zijn een soort voorsorteerplaatsen geworden voor baantjesjagers. Een post die uitnodigt om er een gewichtig gezicht bij te trekken. En als het dan soms niet goed gaat, nemen ze geen verantwoordelijkheid en verlaten het designkantoor langs de achterdeur, met behoud van loon, bonussen en auto met chauffeur.

 ‘Verlos ons van de charlatans!’

Eeuwenlang hebben intelligente mannen en vrouwen getimmerd aan onze tempel van Onderwijs. Hierin was het goed om kennis en kunde ten toon te spreiden en de oogstrelende resultaten van het werk van onze handen en de toonbeelden van het werk van onze geest te laten bewonderen.

Tot het moment daar was dat de zelfbenoemde intelligentsia die zichzelf onderwijsdeskundige en soms zelfs ‘expert’ noemt de muren van het hemelhoge onderwijsgebouw slechtte door leugens, bedrog en statistieken. ‘

Deze charlatans die menen een voorsprong te hebben omdat hun hersenkwabben bij elkaar worden gehouden door elastiekjes, waren te laf om te liegen en namen hun toevlucht tot het instrument bij uitstek van de chique leugenaar, de statistiek.

Het zijn de prachtig verpakte straatleugens van het onderwijs. Ze dienen voor niets anders dan te intimideren, om een ander iets op de mouw te spelden, om geld los te kloppen, om zichzelf in de gunstigste schijnwerper te manoeuvreren, enfin voor alles waar je met gewone leugens ook al een heel eind komt.

Telkens weer komt de zogenaamde expert met een statistiek en een uitleg verpakt in onnavolgbaar jargon, ontstaan door het al te veel knellen van het elastiek bij de taalkwabben. Dit alles om ministers en staatsecretarissen ervan te overtuigen dat het onderwijs al eeuwen lang doolde in duisternis. Telkens een statistiek mij voor de ogen verschijnt kan ik niet nalaten te denken ‘ het zal wel’.

 ‘Verlos ons van de charlatans!’

Het onderwijs wordt beheerst door een onderwijsclan en  wie het niet met hen eens is kan de gevolgen van de verbolgenheid van de charlatans voor zijn eigen kleine en  onzekere bestaan niet overzien.

Zij hebben er voor gezorgd dat het onderwijs er niet meer is ten dienste van de samenleving, zelfs niet meer voor de schijn. Het is een zichzelf in stand houdend, aan niemand verantwoording afleggend machtsinstituut geworden.

De zwakkeren in de samenleving, de analfabeten, kinderen met een vlekje, minder begaafden worden veronachtzaamd en komen alleen voor in het jargon van zelfbenoemde onderwijsdeskundigen en andere charlatans als zij zich tot de overheid richten als geldschieter. Zonder dralen zien zij alléén nog brood in dat waarin de overheid brood ziet. Brede scholen, Competentie gericht Opleiden, passend onderwijs, wikiwijs, experimenteel onderwijs, en alle andere meuk, opgedrongen door experts met afgeknelde hersenkwabben. 

 ‘Verlos ons van de charlatans!’

De kernpunten van onze vereniging Beter Onderwijs Nederland, ik noem ze nog maar eens op

Geef de docent zijn vak terug.

Organiseer goed onderwijs door hoogopgeleide docenten.

Het grootste deel van het onderwijsbudget moet gaan naar het primaire proces.

 

Het management moet in dienst staan van het primaire proces.

 

Zeggenschap over de inrichting van het onderwijs binnen de instituten moet liggen bij leraren en docenten.

 

En daar had ik vandaag graag aan toegevoegd:

 

Verlos ons van de charlatans.

Amen.

 

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 27-03-2012
  

Verlos ons…

 

 

Komende zaterdag staat het symposium van Beter Onderwijs Nederland op het programma en ik mag zoals elk jaar de dagsluiting voor mijn rekening nemen. Na Prof. Greetje van der Werff, Prof. Jan van der Craats, het woordje van onze minister van onderwijs M. van Bijsterveldt en het debat tussen de aanwezigen en de onderwijswoordvoerders van de politieke partijen is het mijn beurt om de aanwezigen iets mee te geven om het onderwijsjaar mee door te komen.

Elk jaar heb ik drie columns paraat, een cynische, een melancholische en een wervende. Pas op zaterdag maak ik mijn keuze en die keuze laat ik ten dele afhangen van mijn linkerbeen want dat is het been waarmee ik uit mijn bed stap en ten dele door wat er in de ochtendkranten te lezen is, zowel het been als de kranten bepalen mijn humeur. Het kan dus zijn dat de melancholische column het wint maar ook de cynische en de wervende maken een kans.

Dit jaar was het een beetje moeilijk om de drie columns bij elkaar te krijgen, maar het was dan ook het onderwijsjaartje wel. Het wetenschappelijk schandaal Diederik Stapel, de nieuwste onderwijsvernieuwer Maurice de Hond met zijn I pad scholen, de golf van ontslagen en reorganisatie  dank zij mismanagement en megalomane scholenbouw, de nakende invoering van het passend onderwijs, de ongekende stakingsgolf, de oprichting van de onderwijscoöperatie en het nieuwe lerarenregister, de zoveelste diplomafraude, de forum debatpolitie, het alsmaar luider kwekkende deel van adviseurs, nitwitten, allesweters en vooral zweefliegende onderwijsdeskundigen. Alles passeerde mijn pen, stof genoeg voor wel twintig columns want uiteindelijk moet er ook wat gelachen worden.

Enfin, het is gelukt met dank aan het tegelpad. Dat moet ik even uitleggen. Door het mooie weer ben ik nu al een week in de weer om het tegelpad voor het huis te fatsoeneren. Na het snoei, sloop en sleunwerk in de tuin was alles pico bello in orde om straks te genieten van het ontspringende groen toen mijn oog viel op de hier en daar scheve tegels in het tegelpad, een restant van de strenge vorst waardoor het tegelpadje bol had gestaan van de vreselijke kou. Zo zie je maar ‘het vriest de stenen uit de grond’ is een waarheid als een koe.

Het leuke van herstraatwerkzaamheden is het volledig los zijn van de dagelijkse beslommeringen. Alles is geconcentreerd op egaliteit, rechte hoeken, verbanden, afwatering en meer van dat soort belangrijkheden bij het straten. En altijd loopt mijn hoofd dan vol met schrijvelarijtjes en andere overdenkingen. U begrijpt dat een tegelpadje van ocharme zestig tegels meerdere keren opnieuw wordt opgebroken wegens verkeerd verband, schots en scheef, omhoog lopende afwatering en andere tegelpadonhebbelijkheden wegens verlies van concentratie omdat het columpje belangrijker was dan de rechte hoek.

Maar het tegelpadje ligt er weer strak bij en de drie columns staan op papier. Nog drie daagjes oefenen, schaven en voorzien van tekentjes om het lezen en de klemtonen te optimaliseren en dan ben ik er zaterdag weer klaar voor.

Natuurlijk weet ik het wel, de bezoekers van het symposium komen voor de professoren en voor de minister en voor de woordvoerders van de politieke partijen en misschien komt een enkeling wel voor de openingsspeech van Doekle Terpstra, maar laat ik nou denken dat het merendeel uiteindelijk komt om mijn column te horen.

Dus we zien elkaar zaterdag, in de gebouwen van InHolland in Rotterdam, op het symposium van Beter Onderwijs Nederland. Ingang gratis en we beginnen om een uurtje of 1. Tot dan.

 

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 20-03-2012
 Symboolpolitiek?

 

Onze minister van onderwijs wil het positieve in ons Nederlands onderwijs benadrukken en voert het certificaat ‘de excellente school’ in. Een jury van (oude) wijze mannen zal waarschijnlijk in analogie met de ‘scholenlijst van Trouw’ de certificaten uitreiken aan de scholen die ‘excellent’ hebben gepresteerd. Welke de criteria zijn waar de ‘excellente school’ aan zal moeten voldoen is in nevelen gehuld. Als het goed is zal zich daar wel een of andere commissie met duurbetaalde adviseurs zich een tijdje over gaan buigen. Als het geld uit het commissiepotje dan helemaal opgesoupeerd is moet er een kant-en-klaar afvinklijstje voor de juryleden klaar liggen. Sjoerd en consorten hebben al een lobbyploegje in elkaar gestoken om er voor te zorgen dat het certificaat van de excellente school gepaard gaat met een excellente financiële injectie. “De excellente school”, symboolpolitiek?

Tien miljoen heeft onze minister uitgetrokken voor een cursus boekhouden. Nee, niet voor de mensen op haar departement maar voor de managers van de scholen. Veel te veel scholen kwamen de laatste jaren in de financiële problemen, en al die scholen klaagden steen en been bij de minister. Er moest meer geld bij, geld voor nieuwe gebouwen, digiborden, nieuwe computers met de allernieuwste programmatuur, duurzame klimaatbeheersingtechnieken, auto’s met chauffeur voor de leden van de directies, bonussen, afvloeiingsregelingen en meer van die belangrijke zaken in het Nederlandse Onderwijs. Maar aangezien iedereen in deze barre tijden een beetje op de centjes moet letten heeft onze minister tien miljoen over voor een cursus ‘op de centjes letten’ alsof dat zoden aan de dijk zal zetten. Symboolpolitiek?

Het passend onderwijs zal beheerd worden door de samenwerkingsverbanden, nu nog de samenwerkingsverbanden weer samen naar school en straks dus de samenwerkingverbanden passend onderwijs. Met dit verschil dat de nieuwe samenwerkingsverbanden niet meer alleen het basisonderwijs zal bedienen maar ook het voortgezet onderwijs en het mbo. Het allerkleinste kind weet nu al dat het een lieve duit zal kosten, waarmee komt onze overheid? Met een ‘sheriff’ die goed in de gaten moet houden of het samenwerkingverband niet al te veel bureaucratie in het leven zal roepen want bureaucratie is er alleen maar om zichzelf in stand te houden en dat kost een lieve duit. Als we bedenken dat PO raad, VO raad en MBO raad heel wat ervaring hebben in het optuigen van bureaucratische kerstbomen, hou ik mijn hart en portemonnee vast. De ‘sheriff’, symboolpolitiek?

Een voorstel van Jasper van Dijk werd door de tweede kamer omarmd en daar zijn de bestuurderen niet blij mee. Het voorstel om falende onderwijsbestuurderen te kunnen ontslaan werd bijna met gejuich en een staande ovatie ontvangen. Eindelijk, eindelijk, eindelijk iemand die niet alleen de falende docent wil ontslaan maar ook de falende geldverslindende bestuurder. Symboolpolitiek? Hangt er een beetje vanaf. Het zal zaak worden om niet alleen goed vast te leggen wanneer er sprake is van een falende bestuurder, denken we hierbij aan diplomafraude, reorganisatie wegens financiële malversatie met bonnetjes, graaibonussen ten koste van het primaire proces, wegtreiteren van dure docenten, kortweg: of falen op onderwijszaken, of falen op financiële zaken, of falen op personeelszaken en er dan rekening mee houden dat de voorzitter van de raad van bestuur eindverantwoordelijke is. Altijd!

Lief van Jasper, een hoeraatje of drie voor Jasper, iedere docent moet hier blij mee zijn. Maar om het geen symboolpolitiek te laten worden breng ik Jasper graag in herinnering wat er van zijn voorstel betreffende de scholenfusies is geworden. Die wordt namelijk omzeild door een besturenfusie. De gevolgen voor de man of vrouw voor de klas zijn hetzelfde, een reorganisatie en vertrekken maar. Trouwens voor de bestuurder is het ook lood om oud ijzer, een besturenfusie of een scholenfusie, ze brengen namelijk allebei een even hoge loonsverhoging op.

 

Jesse Jeronimoon

      
----------
 
Datum: 12-03-2012
 Waar was je?

 

 

Twee   stakingen op korte termijn en een derde zit in de pijplijn. De eerste staking omdat de leerling 1040 les moet krijgen van onze minister en de tweede staking tegen de bezuiniging van 300 miljoen op het passend onderwijs, dat nog niet is ingevoerd. Twee stakingen waar de onderwijsgevende en manager samen hand in hand en met een of ander lullig spandoekje hem van katoen gaven en nee, niet voor hun zelf maar voor de zielige leerlingen want die hebben het al zo moeilijk. De vakbond haalt het stakingsijzer nog niet uit het vuur, integendeel het vuurtje wordt alweer opgewarmd voor de volgende stakingsactie. Een derde onderwijsstaking moet de eerste kamer ervan overtuigen dat de bezuiniging op het passend onderwijs, dat nog niet is ingevoerd,  niet door mag gaan.

Ongekend is deze stakingsgolf in het onderwijs, ook ongekend zijn de opeenvolgende oproepen van de vakbond om het werk neer te leggen. Laat ik het eens op een rijtje zetten en beginnen met de vraag: “Waar was je vakbond?”  De afschaffing van het rechtspositiebesluit onderwijs ( RPBO) met de daaraan gekoppelde ‘verworven rechten’. De ongebreidelde fusiedrift met de daaraan gekoppelde reorganisaties en verlies van banen. De invoering van het werkdrukverhogende taakbelastingsbeleid. De invoering van Weer Samen Naar School, de invoering van de op voorhand mislukte basisvorming, de ontmanteling van de Onderwijs Begeleidingsdiensten, De invoering van de leerwegen in het VMBO en de verdwijning van de Mavo, de invoering van de tweede fase. De teruggang in pensioen van eindloon naar middelloon, de invoering van het praktijkonderwijs en de daarmee gepaard gaande vernietiging van de LOM-MLK scholen met als pleister op de wonde het gedrocht dat LWOO heet. De invoering van de wet BIO, de invoering van het competentie gericht onderwijs in het HBO en MBO, de teloorgang van de bevoegde docent, de ophokuren, de tsunami van onbevoegde instructeurs, de ongebreidelde groei van de onderwijsbureaucratie, het oppotten van miljarden onderwijsgeld door bestuurders van allerlei pluimage behalve onderwijspluimage. En ik vergeet waarschijnlijk nog een en ander aan verandering, invoering en afschaffing in het onderwijs in de pakweg afgelopen twintig jaar.   

Waar was je vakbond, toen dit alles gebeurde? Geen oproep tot staking, geen verwijten naar de toenmalige ministers en staatsecretarissen al of niet geschoold, geen enkel geluid vanuit de vakbondskringen, geen gepiep, hooguit iets in de trend van: “dat regelen we wel in de CAO”. In al de bovenstaande gevallen hebben jullie de leerlingen en de docenten in de steek gelaten, nog erger jullie hebben aan minstens de helft van de veranderingen en afschaffingen meegewerkt. Samen met werkgevers en ministers hebben jullie zelf het onderwijs aan de rand van de afgrond gebracht. Jullie beheren de pensioenpotten mee, jullie hebben het taakbelastingbeleid zelf mee vorm gegeven, het RPBO naar zijn mallemoer geholpen, Jullie vonden het competentie gericht onderwijs dé onderwijsuitvinding van de afgelopen jaren en hebben het jaren gepropageerd en vonden het fantastisch dat de leerling twee dagen in de week gratis voor niks voor een baas mag werken, we noemen het stage. Jullie hebben aan de tafels gezeten om misselijkmakende zogenaamde sociale plannen af te spreken waarbij de boventallige ‘dure’ en bevoegde docent met niet meer dan een kluitje het vervroegd pensioenriet werd ingestuurd. Jullie roepen samen met de werkgever dat het dreigende lerarentekort, dat nu al een jaartje of tien bij een dreiging blijft, onder andere de reden zijn van de onbevoegde instructeur, onderbevoegde docent, ook al weten jullie dat de werkgever onder ‘lerarentekort’ niet meer of minder verstaat dan een tekort aan net afgestudeerde, goedkoopste docent die blij is met drie jaarcontractjes na elkaar en daarna zonder morren zijn biezen pakt.

En nu roepen jullie op voor een derde staking in drie maanden. Nee, niet tegen het passend onderwijs maar tegen de bezuiniging van driehonderd miljoen. De juf of meester voor de klas die daar in het grote theater dat Arena heet, zich het schompes schreeuwde voor zijn leerling, tegen nóg meer kinderen in de klas, tegen de verhoging van de werkdruk door nog meer handelingsplannen, volgtoetsen en andere bemoeienissen, tegen nóg meer toezicht, controle, inspectie en andere bureaucratische speeltjes van het geldverslindende samenwerkingsverband komen straks van een koude kermis thuis want de vakbond die deze minister graag schoffeert heeft een prijs voor het passend onderwijs bedongen. 300 miljoen en het passend onderwijs met al zijn haken en ogen mag dan van de vakbond zonder probleem, zonder staking, zonder boe of ba, worden ingevoerd.

 

Jesse Jeronimoon  
----------
 
Datum: 8-03-2012
 
Willekeur, zuivere willekeur

Het is zo een jaartje of 14 geleden, de docent brood en banket, ik werkte op een vbo school, deelde tussen neus en lippen door dat een van mijn leerlingen niet geslaagd was voor het praktijkeindexamen brood en banket. Dat betekende dat de leerling in kwestie geen diploma kreeg. Op mijn vraag wat er fout was gegaan, was het brood verbrand, de gevulde koeken niet gevuld, het deeg voor het Frans brood niet gerezen of had de marsepein niet genoeg in zijn mars? Niets van dat alles, het hele praktijkexamen was prima verlopen maar de docent brood en banket vond de leerling niet geschikt om bakker te worden, zodoende.

Een jaartje later, hetzelfde akkefietje met de docent motorvoertuigen. Een leerling gezakt voor het praktijkexamen. Niet omdat hij het verschil niet kende tussen het wiel en het vliegwiel, omdat hij tweetakt en viertakt door elkaar haalde of een bromfiets motorfiets noemde en omgekeerd. Nee, de docent motorvoertuigen had in al zijn wijsheid beslist, dat de leerling eigenlijk, feitelijk niet sleutelgeschikt was. Klaar.

Een leerling in het MBO werd aangeraden om de opleiding timmerman te verlaten. Niet omdat hij niet wist hoe een hamer werkte, welke vogel model had gestaan voor een zwaluwstaartverbinding of het verschil niet wist tussen een schroef en een spijker. De docent timmeren vond de leerling niet geschikt voor het vak. Dat kan natuurlijk, maar niet twee maanden vóór het einde van de tweejarige opleiding.

En deze week, overkwam het mij weer. Dank zij de invoering van een “beoordelingslijst beroepspraktijkvorming” is een leerling het diploma geweigerd. De lijst bestaat uit zeventig vragen, die alle betrekking hebben op de beroepspraktijk, en wordt ingevuld door de stagebegeleider op de stageplek, in dit geval de opleiding onderwijsassisstent basisonderwijs. De leerling moet op elk van de zeventig items, onderdeel van het beroepsprofiel minimaal een voldoende scoren. Één onvoldoende is “jammer maar helaas”. Deze leerling had een onvoldoende op het item “gaat goed om met het team”. Uit het nogal warrige gesprek met de ontdane leerling kon ik niet opmaken wat er aan de hand was. De stagebegeleider gebeld en wat bleek. De beste onderwijsassisstente in jaren, alleen jammer dat ze tijdens de pauze méér interesse had voor de kleintjes op het schoolplein dan voor de knusse koffiekamer. Het team vond dat maar niks.

Willekeur, zuivere willekeur. Zo was het twaalf jaar geleden en zo is het nu nog. De enige reden waarom leerlingen overgeleverd zijn aan de willekeur van een docent, en dat zijn meestal niet de beste docenten, is het simpele feit dat leerlingen beoordeeld kunnen worden op een subjectieve manier. Vooral de praktijkvakken en de beroepspraktijkvorming zijn een eldorado voor de geniepige, rancuneuze, naast zijn schoenen lopende, zeurende, zeikende, nitwitterige docent.

Het is goed nieuws die her-invoering van een centraal examen in het MBO. Een school hoeft niet te meten of een leerling een goed werknemer is, een school moet meten of een leerling vakbekwaam is, en dat kan door objectief de kennis van een vak te toetsen. De voorstellen van de MBO-raad in samenwerking met de werkgevers en de vakbonden om zelf beroepsprofielen samen te stellen en deze profielen in eigen beheer op de door de raad verkozen manier te toetsen zet de deur naar volstrekte willekeur, intimidatie en bedrog wagenwijd open. De leerling die even afwijkt van een willekeurig gestelde norm, of het nu vaardigheden, kennis of gedrag is, wordt hiervan de dupe.

Na-praters, na-apers, hersenlozen, hielenlikkers, klikkers, elleboogwerkers, naar-beneden-trappers, naar-boven-likkers, verraders, onbetrouwbare en vooral vaalgrijze collega’s zullen het gevolg zijn van de door de MBO-raad voorgestelde op willekeur gebaseerde diplomaverstrekking.Jesse Jeronimoon

----------
 
Datum: 3-03-2012
 
Talent, hier inleveren!

Het is altijd een moment van verlegenheid, even niet weten wat je aan moet met je eigen armen en volstrekt niet weten wat te zeggen en hoe je te gedragen. Het overkomt elke leraar wel een paar keer in zijn loopbaan, gisteren was ik aan de beurt. Na een hele ochtend geluisterd te hebben naar de presentaties van leerlingen waarbij de tenen niet krommer kunnen en de billen niet verder dichtgeknepen is het een opluchting om op het schoolplein tussen al dat jonge volk een sigaretje te roken. Erg verkwikkend om samen met de rook de laatste irritaties van de voor het merendeel onbenullige, niets ter zake doende plak-en –knip-presentaties, uit te blazen. Toegegeven, er zaten een paar uitzonderingen tussen. Presentaties waar over nagedacht was, een goede opbouw, voortreffelijke informatievergaring, een uitgebalanceerde ondersteuning middels een Power Point of zelfgemaakt filmpje, uitstekende gepresenteerd, kortom dat wat je mag verwachten van leerlingen in hun laatste jaar van hun middelbare beroepsopleiding.

Een van de betere presentatrices stak het schoolplein over en liep naar de fietsenstalling. Op het ogenblik dat ze mij passeerde complimenteerde ik haar met de uitstekende presentatie. Ze stopte, keek me aan en glimlachte. Nog net voor ze het hoofd boog zag ik een traan in haar oog. Daar stonden we dan, zij met gebogen hoofd, schokschouderend, onhoorbaar snikkend en ik als Jan Doedel, rood verlegen hoofd, niet wetend wat te doen met die armen, niet wetend hoe me te gedragen.

Normaal leg je een troostende arm om de schouders en zeg je dat het allemaal wel meevalt of iets anders wat er niet toe doet, maar tegenwoordig ben je voor een toevallige passant al snel een kinderlokker, wordt je verdacht van oneerbare voorstellen, of leg je het aan met een leerling. Troosten is er niet meer bij. Ik wachtte tot ze even opkeek en gebaarde met mijn hoofd naar de ingang van het schoolgebouw, ze volgde mij schoorvoetend. Al snel had ik een lokaal gevonden zonder inkijk en daar vertelde ze mij wat er aan de hand was.

In het vmbo was ze de beste van de klas geweest. Vol trots had ze na het eindexamen haar cijferlijst met achten en negens aan de hele familie laten zien. Glunderd had ze “zuster” geantwoord toen haar vader vroeg wat ze later wilde worden en oma had gezegd dat ze dan heel goed haar best moest doen op school.

Ze begreep niet waarom ze geen cijfers kreeg. Al vier jaar lang deed ze verschrikkelijk haar best. Ook al had ze een hekel aan al die nutteloze zelfstandige uren op school. Ze begreep het niet, ze wou zo graag verpleegster worden maar hoe ze ‘zuster’ moest worden, dat leerde ze niet op school. Gelukkig was er de stage nog, daar kon ze haar hartje ophalen. Elke week nam ze wel een boek mee uit de bibliotheek van het ziekenhuis waar ze stage liep. Boeken over enge ziektes, over eerste hulp bij ongevallen, stervensbegeleiding, patiëntenzorg, zelfs over geestesziekten. Voor de moeilijke woorden had ze van haar begeleider een boekje gekregen en met Wikipedia kwam ze ook al een heel eind. Glunderend verhaalde ze over ‘haar’ patiënten, over de afdelingen waar ze gewerkt had, over de collega’s, over de spuiten, pillen en po’s. Ze wist dat zijn mijn vraag alleen maar kon ontwijken door hem te beantwoorden zonder gesteld te worden.

In het begin van het schooljaar was ze tijdens de les ‘intervisie’ er op gewezen dat haar competentie ‘samenwerken’ beneden alle peil was. Ook werd er tussen neus en lippen aan toegevoegd dat ze geen motivatie uitstraalde en dat ze zich heel weinig mengde in de debatten tijdens de ‘tutorlessen’. Voor de onwetenden onder ons, tijdens de tutorlessen leert de leerling vergaderen, vergaderingen voorzitten, vergaderingen notuleren, feedback geven en ouwehoeren. Wekenlang had ze gepiekerd wat ze fout had gedaan. Was zij het dan niet die bij het zelfstandig werken in groepjes het meeste werk op zich nam? Was zij het dan niet die voor de presentaties soms tot diep in de nacht achter haar computertje de Power Point in elkaar knutselde? Was zij het dan niet die altijd als eerste het werkstuk inleverde na een workshop? Ze begreep het niet.

“U was de eerste van wie ik een compliment kreeg in vier jaar.”

Deze keer mocht mijn arm wel over haar schouder.

Onderdeel van het competentie gericht opleiden is de competentie ‘samenwerken’, op deze nietszeggende competentie zullen leerlingen worden beoordeeld, zullen leerlingen zakken of slagen. Meer en meer word ik mij er van bewust dat deze onzin de talentrijke leerling berooft van zijn motivatie, gedrevenheid en inzet. De competentie samenwerken is bedacht door kinnesinerige, chagrijnige en vooral oerdomme zweefliegers die het niet kunnen verkroppen dat de ene in een aantal dingen beter is dan de anderen. Mag niet, allemaal gelijk, allemaal saaaamennnnnwerrrrrrrrkennnnnnn, zodat iedereen profiteert van iedereen en niemand doet wat hij moet doen of goed in is, waardoor het resultaat uiteindelijk van nul en generlei waarde is.

Voor de talentrijken onder ons is de competentie samenwerken niet meer of minder dan een grote doos bij de ingang van de school waarop in koeien van letters, “Talent, hier inleveren."Jesse Jeronimoon

----------
 
Datum: 23-02-2012
 Weldenkend Nederland.Een paar daagjes freesurfing op het wereld wijde web is niet alleen oefenstof voor de geest en ogen, het is ook nog eens vermakelijk en ontmaskerend, zeker als het over onderwijs gaat. Wat vooral opvalt bij de verschillende fora en discussie- of debatsites is de overweldigende meerderheid van wat ik ‘het weldenkende deel van Nederland’ noem. Het is dat deel van Nederland die het andere deel van Nederland altijd vanuit de hoogte en enigszins badinerend van antwoord dient. Zij leggen hun meetlat van de argumentatieleer naast de reactie op hun wel overdacht statement, maar doen dat pas nadat ze naam en toenaam van de reageerder hebben gegoogled, gewogen en al dan niet de persoon in kwestie hebben goedgekeurd. Het weldenkende deel van Nederland heeft dan ook een uitzinnige hekel aan pseudoniemen, nicknamen en andere duistere vormen van naamsverandering. Zonder uitzondering worden de naamloze onverlaten dan ook al snel gerekend tot de hufters, tokkies, Henken en Ingridden of strontvliegen van Nederland. Niks argumentatie, niks weloverwogen reactie, niks ‘nieuwe invalshoek’, de naamloze reageerder wordt badinerend, hautain en niets-toe-doende weggezet. Hij of zij verstoort alleen maar het ‘innerlijke debat’ tussen de zelfbenoemde intellectuelen van weldenkend Nederland.

Wat als voordeel heeft dat de visie en gedachtewisselingen van deze kliek zichzelf over het paard getilde malloten met fascistoïde trekjes uiterst vermakelijk te volgens is. En aangezien ze prat gaan op hun eigen naam, opleiding, werkzaamheden, ervaring ,opgedane wijsheid en Google een schat aan informatie over de opgeblazen kikkertjes genereert, kunnen we, wat betreft de toekomst en beheer van ons onderwijs, een paar leuke conclusies trekken.

Er zijn de debatten van het niveau ons-kent-ons. Ze zijn gaande op de sites van de verschillende verenigingen van leraren en worden gedomineerd door het steken van veren in elkaars reet. Heel vriendelijk en slijmerig vinden de reageerders elkaar zonder uitzondering formidastisch in de uitzonderlijke visie op het vernieuwen van het onderwijs. Zweef-liegerij, luchtfietserij, hemelbestorming, gebakken lucht, zeepbellenblazerij en andere stommiteiten en onnozelheden vormen de hoofdmoot in de ‘reacties’. Opvallend hierbij is dat negenennegentig procent van de deelnemers trainers, coaches, teamleiders, opleidingsmanagers, of andere niet-onderwijsgevenden uit het lagere managersechelon zijn. Ik zou er moeten om lachen maar eigenlijk is het triest, per slot rekenen zij zichzelf tot weldenkend onderwijzend Nederland en zijn het deze bezemberijders die hoog van de toren blazen in het onderwijsdebat.

Dan heb je de echte intellectuele sites zoals Linke Inn. Hier vind je de crème de la crème van weldenkend onderwijzend Nederland met discussies op hoog niveau. Hier geen geslijm, geen veren in de reet, geen ouwe jongens krentenbrood maar debat op het scherp van de snede. Geen onderwerp ontsnapt aan hun aandacht. De luie docent, de klassengrootte, het realistisch rekenen, het taalonderwijs, de Cito-toets, passend onderwijs, speciaal onderwijs, het intelligentiequotiënt, over alles hebben ze een mening en debatteren honderduit ‘onder ons’ en met het handboek argumentatieleer in de hand over al deze moeilijke onderwerpen. Als geen ander weten ze te vertellen hoe het eigenlijk zou moeten met het onderwijs in Nederland en vinden dat de minister het beste al haar ambtenaren kan ontslaan en de weloverwogen, beargumenteerde en uitgediscussieerde adviezen van dit weldenkende deel van Nederland onmiddellijk ten uitvoer moet brengen.

Je zou er heel wat van denken van deze Linke hotemetoten ware het niet dat het stelletje o-wat-ben-ik-lekker- intellectuelen voor negenennegentig procent bestaat uit Innovatie managers, Independent researchers, Professional senior consultants, ICT managers, Physical Education Professionals(sic), Ex-director PO, stafmedewerker planning en control, owner van werkhuisintituten ( geen goed Engels woord dat de lading dekt voorhanden), verbetermanager, ICT, internet & education consultant, kortom de hele kleilaag van de uit de onderwijsruif vretende ‘adviserende’ aasgieren is vertegenwoordigd. Schrikbarend is daarbij het aantal gepensioneerde betweters die in hun jonge jaren een jaartje of twee voor de klas hebben gestaan en toen ‘de weg omhoog’ hebben bewandeld. Ontsnapt aan de HOS nota, in het onderwijs beter bekend als ‘de voorHOSser’ hebben zij wel de pensioenleeftijd bereikt binnen ‘onderwijs’ . Wie verwacht had dat deze weldenkende Nederlander moe en uitgeblust in zijn tweede huisje in Frankrijk zou gaan genieten van de rust en zijn pensioen berekend op eindloon heeft het faliekant mis. Een eigen bedrijfje en ouwenelen over hoe het onderwijs er volgens hen uit moet komen te zien. Ze geven lezingen, spreken op symposia en bemoeien zich overal tegenaan. Op het scherp van de snede en zoals een weldenkend Nederlander betaamt neerkijkend op de gewone Jan en Sien voor de klas.

Al bij al, vermakelijk is het wel om al deze weldenkende onderwijs nitwitten hun eigen belangetjes te zien verdedigen, hun eigen stomme vooroordeeltjes te zien debiteren en hun snoeverij niveau ‘kijk mij nou eens’ te zien etaleren. Weldenkend Nederland…ammehoela, Meer ‘Jut en Jel die weten het wel’. Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 20-02-2012
 Het verwoeste onderwijs van ROC Zadkine

 

 

Tot een paar weken geleden dachten veel mensen buiten de stad Rotterdam bij het woord ‘Zadkine’ aan het beroemde beeldhouwwerk ‘de verwoeste stad’ en niet aan een onderwijsinstelling van formaat met een financieel tekort van formaat. Zo zie je maar, een mens leert elke dag nog bij.

We zijn nu een paar weken verder en het stof van de ‘ontslagbom’ is neergedwarreld, het ‘vingertjeswijzen’ naar de schuldigen van het miljoenentekort  heeft geen enkele zin omdat niemand de verantwoordelijkheid zal nemen. Zoals in vele andere ROC’s waren ook hier de bestuurderen er vast van overtuigd dat door het vele fuseren er een punt zou komen waarbij het ‘to big to fail’ zou gaan gelden. Niets, maar dan ook niets zou hun nog kunnen raken. Vastgoed, beleggingsportefeuille, eigen bedrijven (zogenaamd voor de stageplaatsen), maar vooral een visie op onderwijs die zonder blikken of blozen ‘visionair’ genoemd mag worden, zorgden voor het euforiegevoel van de onoverwinnelijke. Helaas, het is anders gelopen.

ROC Zadkine danst net als de onderwijsgroep Amarantis, Hogeschool Inholland, en Griekenland op het slappe koord boven de afgrond van het faillissement. Honderden ontslagen zullen volgen en bestuurderen steken de koppen bij elkaar in overleg met de vakbonden. Een sociaal plan met een kartonnen handdruk voor de werknemer en een gouden handdruk met platina omrand voor het hoger leidinggevende vrienden zal een dezer dagen het daglicht zien.

Weinigen in het MBO schijnen het nog niet te willen geloven dat de enige reden van deze debacles de invoering is van het Competentie Gericht Onderwijs. En gelukkig was er een lid van de raad van toezicht van het ROC Zadkine die dat onomwonden weergaf. In al zijn onaangetaste betweterige visioenen laat Frans Meyers ons weten waarom het CGO zo belangrijk was voor het onderwijs bij het Zadkine.  "De ontbrekende aandacht voor gebouwen heeft te maken met het feit dat nog niemand weet wat CGO is. De kern van het verhaal is: ‘is onderwijs wel leuk? Het eerste doel van een leerproces is het verlangen. Als je van de zee gaat houden wil je vanzelf een boot gaan bouwen.” Niemand hoeft EInstein te heten om in de visie van deze visionair te ontdekken dat CGO en nieuwe gebouwen bij elkaar horen als de Zee met het strand.

Olijke Frans heeft ook een heel raar idee over onderwijs  "In de 100-jarige geschiedenis van het onderwijs gold het centrale motto: wij ruilen kennis tegen orde." En: "Ik kan laten zien dat dat oude leren volstrekt inadequaat is, gezien de eisen die tegenwoordig aan beroepsbeoefenaren worden gesteld. Vroeger werkte het ook niet, maar toen viel het niet op omdat er andere eisen werden gesteld.” Ook nog:  "In theorie biedt competentiegericht onderwijs de perfecte leeromgeving.” Zijn een aantal uitspraken over onderwijs gedaan door dit lid van de raad van toezicht van een instelling voor onderwijs.

Het CGO heeft in het hele land gezorgd voor een leegloop van bevoegde docenten, zowel in hogeschool als MBO. Omdat het ‘oude leren’ inadequaat was, er ‘andere eisen werden gesteld aan de beroepsbeoefenaar’, en omdat in theorie de docent eigenlijk niet meer nodig was. De coach, leerbegeleider, instructeurs en anderen moesten er voor zorgen dat er een einde werd gemaakt aan de uitruil van kennis voor orde. Natuurlijk moest dit alles gebeuren in Nieuwe gebouwen, met veel ICT om de zelfredzaamheid te bevorderen, met veel managementslagen om het geheel goed aan te sturen.

Enfin, ROC Zadkine moet afslanken. Ik vrees met grote vreze. Voor mijn geestesoog verschijnt het beeld van Zadkine, de verwoeste stad. Als de afslankingsoperatie is uitgevoerd zal dit beeld symbool staan voor ROC Zadkine. Het onderwijs, met verwrongen armen smekend ten hemel geheven en op de plaats van zijn hart, op de plaats waar de docenten zouden moeten zitten, gaapt dat grote gat.

 

Jesse Jeronimoon 
----------
 
Datum: 15-02-2012
 Keurmerken

 

Zo een jaartje of tien vijftien geleden vond de toenmalige regering het nodig om ‘de markt het werk te laten doen’. Eén van de vooruitstrevende maatregelen die toen genomen werden was het afschaffen van het ondernemersdiploma en het vakdiploma voor aankomende ondernemers. Het vakdiploma vertelde de klant dat de ondernemer waarmee hij in zee ging zijn vak verstond en het ondernemersdiploma zorgde er voor dat de ondernemer in spé een beetje bekend was met de nodige boekhoud-, belasting-, en arbeidsrechterlijke wetgeving. Maar volgens de toenmalige regering gooiden al die regeltjes roet in het eten voor de noodzakelijke concurrentie en het dalen van de prijzen. Ook al zagen ze in dat de poorten van het bedriegersparadijs voor Beun de Haas wagenwijd werden opengezet bij de afschaffing van de ‘papierhandel’, ‘de markt zou zijn werk wel doen’. En inderdaad de markt heeft zijn werk gedaan. Beun de Haas zegeviert. Met dumpingprijzen, zwart werk, kwaliteit van lik me reet, goedkope allochtone werkkrachten, haalde Beun de Haas binnen de kortste keren de buit binnen en de gedegen en goed opgeleidde ondernemer legde al snel het loodje. Tijd voor een Keurmerkencircus.

Je kan er niet meer omheen. Op elke verpakking, elke website, elke reclameuitreiking staan wel een aantal keurmerken waar de desbetreffende ondernemer mag van genieten. De zielige klant wordt doodgegooid met ISO-normen, kwaliteitsafspraken, ecologische keurmerken, branchekeurmerken, en alles wat maar enigszins ruikt naar ‘wij van wc-eend…’. Iedereen en alles heeft wel een keurmerk of staat ingeschreven in een beroepsregister. Een register bijgehouden door het opperhoofd Beun die als eerste op het idee kwam om een registertje bij elkaar te smoezelen, zichzelf uitriep tot de directeur van het registertje, een website op touw zette en met een paar andere Haasjes de reglementen van het registertje, eufemistisch ‘beroepscode’ genoemd, bedacht. Iedereen kon zich, tegen een schappelijk lidmaatschapsprijsje, inschrijven in het register. Een register goedgekeurd door Beun de Haas en zijn haasjes.

Ook op scholen deed zich het bovenstaande voor want ook daar sloeg Beun de Haas toe. De omhooggevallen gymdocent mocht van de een op de andere dag vertellen wie ‘bekwaam’ was om les te geven. Bevoegdheid, het aloude diploma vakkennis, was niet meer nodig, het lerarentekort weet u wel. En er werden wat bekwamen benoemd in de afgelopen jaren, zoveel dat het een beetje ging opvallen dat er in het onderwijs meer ‘bekwamen’ dan ‘bevoegden’ rondlopen. Maar ook hier was de oplossing al snel gevonden, het lerarenregister komt er aan. Iedereen mag zich inschrijven, als er maar een beetje les gegeven wordt, bevoegdheid is niet nodig als we maar bekwaam zijn. Zo worden alle ‘onbevoegde bekwamen’ gelegitimeerde ‘registerleraren’. Het leuke van dit alles is de geilheid, de geilheid waarmee het zooitje zelfbenoemd bekwamen het woordje ‘registerleraar’ al hebben opgenomen op hun LinkdInn of facebook pagina. Om je te bescheuren van het lachen, registerleraren van een register dat nog niet bestaat. Gekker kan het niet meer worden.

 

Maar toch heeft een en ander mij aan het denken gezet. Het is wel makkelijk geld verdienen met zo een register. Daarom heb ik besloten om mijn collega’s Ton van Haperen, Bert Brussen, en Gerrit Komrij te polsen of wij gezamenlijk met de koppen bij elkaar en onder het genot van een biertje eens kunnen mindsetten omtrent de oprichting van een ‘register van gecertificeerde columnisten’. Uiteindelijk moeten wij ook onze markt beschermen, en niet iedereen die drie zinnen na elkaar kan schrijven moet zich columnist gaan noemen natuurlijk. Ik denk aan een register met een lidmaatschap van minstens 250 euro per jaar, wij vier vormen dan het bestuur van het register en ‘laten toe’ (heel veel) of ‘royeren’ ( weinig, dat begrijpt u wel) en dan is mijn voorstel dat wij vier onze columns ondertekenen met Beun, en al de andere ‘registercolumnisten’ met ‘haasje’.

Jesse Jeronimoon


----------
 
Datum: 15-02-2012
 Vandaag heb ik de blogpagina opgeruimd. Dat wil zeggen dat alle columns op de blog 'overgeplaatst' zijn naar de map 'Columns onderwijs' op de drie laatste columns na die nog altijd op de blog te lezen zijn.

Morgen een nieuwe column.


----------
 
Datum: 13-02-2012
 InHolland, Amarantis, Zadkine…wie volgt?

 

Nog vóór deze column helemaal was uitgetikt kopte de volkskrant ‘duizenden ontslagen in het basisonderwijs’. De volgende is dus al bekend, en hoeveel volgen er nog?

De docent kijkt er eigenlijk al niet meer van op. Jaar na jaar zag hij collega’s al dan niet gedwongen vertrekken of overgeplaatst naar een andere afdeling, gebouw of vakgroep in afwachting van zijn definitieve vertrek uit het onderwijs. In het HBO en MBO was de invoering van het Competentie Gericht Onderwijs en het daarmee gepaard gaande ‘verzelfstandiging’ van het onderwijsleerproces, hét legitieme middel bij uitstek om de LB-,LC-, en LD docenten de wacht aan te zeggen. Ze werden vervangen door coaches, instructeurs, leerregisseurs, leerlingbegeleiders, assessors, portfolio-onderzoekers, stagebegeleiders, stagecoördinatoren  en andere goedkope ‘leerbegeleiders’ met natuurlijk daarboven een laag van managers en aanverwante bureaucratie om alles in goede banen te leiden.

InHolland gaf de aftrap. Doekle verkondigde dat het competentiegericht Onderwijs niet dat had gebracht wat er van te verwachten viel en kondigde een grote reorganisatie aan. Docenten er uit, vakrichtingen stopzetten en sluiten van afdelingen. De toon was gezet. Amarantis kwam enkele weken geleden in het nieuws. Een miljoenentekort moet worden opgevangen door het ontslag van honderden medewerkers, stopzetten van vakrichtingen en sluiten van afdelingen. ROC Zadkine was de volgende om een grote reorganisatie met honderden ontslagen in het vooruitzicht te stellen en als klap op de vuurpijl luidt het basisonderwijs de noodklok. Duizenden ontslagen worden in het vooruitzicht gesteld. Met de leus ‘liever een digibord dan een docent’ ontsnapt ook het basisonderwijs niet aan de algemene malaise die het onderwijs in zijn greep houdt.

Opvallend hierbij is het enkele feit dat bestuurderen en overkoepelende raden zich haasten om pers en media voor te lichten omtrent de reden van de reorganisaties en dat het altijd de schuld is van de minister die te weinig geld uittrekt voor het onderwijs. Nu zijn we dat al een beetje gewend van bestuurlijk Nederland, het roepen van ‘er moet geld bij’ bedoel ik dan. Nooit eens een bestuurder die as over het eigen hoofd strooit en deemoedig toegeeft dat er op bestuurlijk niveau fouten zijn gemaakt, wanprestaties zijn geleverd of gewoon dat het besef dat de beleggings-bomen niet tot in de hemel groeien te laat kwam.

En het einde van de onderwijsmalaise is nog lang niet in zicht. Bestuurderen beraden zich op de volgende stappen, wat ná de eerste ontslagronde. Ook zij beseffen dat in hun toko met daarin het woord ‘opleiding’ de vlag al lang de lading niet meer dekt. Het Nederlandse bedrijfsleven biedt de oplossing op een gouden presenteerschaaltje.  Het bedrijfsleven denkt er over na om de oude bedrijfsscholen nieuw leven in te blazen, kwestie van medewerkers op te leiden met kennis en kunde van het vak in plaats van nietszeggende ‘competenties’. Een klein probleempje is de financiering van zo een bedrijfsschool want niet erkend door het ministerie van onderwijs dus ook geen onderwijssubsidies naar de bedrijfsschool. De onderwijsbestuurderen komen maar al te graag met de volgende oplossing. De bedrijfsschool ‘huurt’ een brinnummer van een ROC tegen een afgesproken vergoeding per leerling en klaar is Kees. Hierdoor wordt het bedrijf op papier een onderdeel van het ROC. In de praktijk gaat dat als volgt in zijn werk. Het ROC spreekt af met het bedrijf of met een cluster van bedrijven dat hun leerlingen een opleiding volgen in het bedrijf. De leerling wordt ingeschreven bij het ROC, het ROC krijgt de normale in- en output- vergoeding en de opleiding zelf vind plaats in een bedrijf. De 850 uurtjes verplichte lessen worden ook ingevuld door het bedrijf die daar een klein kantoortje voor inricht als leslokaal. De docent, als die er al is, kan worden ingehuurd bij het ROC, indien nodig. De financiering van de leerling vanwege het rijk wordt dan netjes verdeeld onder bedrijf en school.

En nee, dit is niet raar, geen utopie, ook niet vergezocht maar is al dagelijkse praktijk. Een voorbeeldje? Het Espeq een cluster van bouwbedrijven in Noord Holland runt op deze manier al jaren de schildersopleiding.Jesse Jeronimoon

 

 


----------
 
Datum: 7-02-2012
 Graaien, graaien, graaien.

 

Een verbijsterend zwartboek MBO. Een toonbeeld van hoe grijpgrage bestuurderen de MBO scholier uitkleden, afknijpen, uitschudden en oplichten om nog meer eurootjes binnen te rijven. Dat het geen peanuts is blijkt wel uit de bedragen die scholen rekenen voor een vrijwillig verplichte bijdragen aan verschillende bijkomende schoolkosten. Het gaat om bedragen tussen de 450 en 850 euro per jaar. Als u bedenkt dat een beetje ROC zoals de noodlijdende stichting Amarantis al snel een deelnemer of tienduizend heeft, dan gaat het hier om bedragen tussen de 4.500.000 en 8.500.000 per jaar.

De creativiteit van de grijprage bestuurder kent wat betreft het benoemen van ‘bijkomende kosten’ geen grenzen. Ze bedenken een uitermate ingewikkeld pasjessysteem om zogenaamd de veiligheid binnen de gebouwen te vergroten want een pasje is nodig om door de tourniquets te komen. Vooruitstrevend als de bestuurder is heeft hij daarbij ook gedacht aan de uitvoerige mogelijkheden die zo een pasje te bieden heeft. Een digitaal aanwezigheidslijstje, immers het binnen en buitengaan kan worden geregistreerd. Ook kan het dienst doen als examenpasje, dus zonder pasje geen examen, als copypasje, restaurantpasje, en op sommige ROC’s kan het zelfs dienen als betaalpasje bij te laden zoals een chipknip. Voordeel van dit multifunctioneel pasje is het opknippen van de vrijwillige verplichte bijdrage. Een bedragje voor het pasje, een bedragje voor als het pasje verloren wordt, een bedragje voor de copymachine, voor de toegang tot de examenzaal, voor het gebruik van de chipknip, het lijken verdorie wel bankbestuurderen, die sturen tegenwoordig ook een rekening voor het gebruik van de betaalrekening.

Een directeur van een ROC in Tilburg vond het een prima manier om zijn zakken, excuseer de rekeningen van het college te voldoen want geld was er altijd wel nodig. Hij vond dat de deelnemer niet moet zeuren en dat de verplichte vrijwillige bijdrage gebruikt werd om het gebouw te onderhouden, het primaire proces te ondersteunen en nog zo wat andere belangrijke zaken waar hij volgens eigen zeggen te weinig geld van de overheid voor kreeg.

Eigenaardig bij dit alles is het enige feit dat een ROC in het Zuiden van het land 64 miljoen op de bank heeft staan en op hetzelfde moment een ROC in Amsterdam naar alle waarschijnlijkheid tientallen miljoenen tekort komt en voorzichtige berekening al heeft uitgewezen dat alle ROC’s  tesamen  een miljardje of vier her en der op rekeningen, spaarbankboekjes, beleggingsproducten en al de andere winstvervierdubbelaars heeft staan.  

Dank zij het zwartboek van het MBO wordt één ding duidelijk namelijk dat niemand meer weet hoeveel, waarheen, door wie en waarom er jaarlijks miljarden en miljarden overheidsgeld doorheen worden gejaagd binnen de muren van de onderwijsinstituten.  Dat kan alleen maar omdat zowat negentig procent van de ROC’s zich bekeerd hebben tot het bijzondere onderwijs waardoor alle gelden verdwijnen in de pot van een stichting. Het grote voordeel van een stichting is namelijk dat ze niet onder de wet openbaarheid van bestuur valt. Waardoor niemand de boeken kan en mag inkijken zonder toestemming van diezelfde graaiende bestuurder die elke deelnemer zonder enige schaamte geld uit de zakken klopt voor schimmige diensten die nergens voor nodig zijn.

Nog effe en de toiletjuffrouw wordt ingevoerd in het ROC want dat blijkt op dit moment zowat het enige te zijn wat binnen het schoolgebouw nog gratis kan.

 

Jesse Jeronimoon
----------
 
Datum: 18-01-2012
 De onderwijsprofeten

 

Op een druilerige zondagmiddag durf ik als afleiding wel eens surfend over het wereldwijde web op zoek te gaan naar wat er zoal te koop is op het vlak van onderwijs en onderwijsvernieling. Telkens weer valt het mij op dat de diehards, de onderwijsproleten van de vernieling, een aantal zaken met elkaar gemeen hebben.Om te beginnen zijn ze allen, bijna zonder uitzondering, de leeftijd van zestig ruimschoots gepasseerd. Een deel hebben eigenlijk al de pensioengerechtigde leeftijd bereikt maar hun hebzucht en eigenwaan blijken toch enorme struikelblokken te zijn om het voortaan maar een beetje rustiger aan te doen. Een paar zijn er zo trots op dat ze op hun leeftijd nog een aardig mondje mogen meepraten aan de onderwijstafel dat ze zonder enige schroom hun overvolle agenda in de etalage van hun website hebben geplaatst. We mogen ons er met zijn allen in verheugen dat het lezingencircus, de onderzoeksruif en de onderwijsopleidingssector veelvuldig  gebruik maken van deze zelfbenoemde stokoude onderwijsdeskundologen die de onderwijsvernieling standvastig een ‘paradigmashift’ en ‘Nederland moet klaar zijn voor de toekomst’ blijven noemen. Onverminderd gaan ze door met  hun artikelen des onderwijsgeloof over het nederige gelovige onderwijsmanagersvolk  uit te gieten.De mindere goden onder de proleten manifesteren zich met hun quasi intellectuele prietpraat op de verschillende onderwijsfora die het wereldwijde web rijk is. Ze wijzen daarbij de forumbezoeker op agressieve toon op het feit dat hij, de onderwijsproleet van dienst, beschikt over een oeverloos verstand van zaken, dit in de hoop vroeg of laat opgemerkt te worden door de bestuurdersmaffia waarna het grote adviesgraaien kan beginnen.Allen hebben hun niet-onderwijs-opleiding genoten tijdens de jaren vijftig en zestig van vorige eeuw en hebben nooit ofte nimmer daarna nog een klaslokaal aan de binnenkant gezien, laat staan vóór een klas gestaan. Hun theorietjes over hoe het er in een klas aan toe gaat en hoe het Nederlandse onderwijsbestel er uit zou moeten zien, hebben ze uit boeken en citaten, of hebben zelf bedacht hoe het er een beetje aan toe gaat of aan toe zou moeten gaan. Bedenksels die volledig los staan van welke onderwijsrealiteit dan ook. Ze hebben nooit de geur van spanning geroken die er hangt in het tot examenlokaal  omgetoverde turnzaal. Ze hebben geen enkel idee wat de dagelijkse onderwijspraktijk voor docent, juf, meester of leerling inhoudt.Nog erger, de meesten van dit soort geloofsverkondigers hebben een uitgesproken haat tegen alles wat onderwijs geeft. Is het een trauma opgelopen tijdens hun eigen schooltijd? Is het een aangeboren antipathie tegen de beroepsgroep van docenten? Of is het niet meer of minder dan hebzucht? Immers aan de docentengroep valt niet veel te verdienen. Het zijn de bestuurderen, de managers, de minister en de staatsecretaris die, eenmaal het geloof van de onderwijsvernieling is nedergedaald, de knip trekt om het paradigmashift en zijn apostelen te voorzien van  de nodige financiële middelen om het geloof verder te verkondigen. Docenten spelen daarin geen rol, integendeel, ze zijn met velen en het grootste obstakel bij de geloofsverkondiging, docenten mogen er alleen maar zijn om aan de artikelen des geloof en de geboden van het onderwijsvernieuwinggeloof uitvoering te geven, zonder vragen te stellen want de geloofsverkondiger ziet zichzelf als onfeilbaar.Allen pleiten ze voor afschaffing van testen, toetsen, leerstofjaarklassensysteem, selectie aan de poort of tussentijds, toezicht, overheidsbemoeienis en pleiten voor nog veel meer autonomie. Begrijpelijk. Aangezien ze zelf tijdens hun studietijd de uitstekend werkende hobbels van testen, toetsen, selectie en toezicht hebben moeten doorstaan, en rekening houdende met het tijdskader ( zestiger jaren) is een test of een toetsje voor hen hét symbool van onderdrukking door ‘de gevestigde macht’ geworden. Nu ze zelf aan de macht zijn willen ze willekeur, totale willekeur zodat iedereen met een natte vinger kan bepalen op basis van hoegenaamd niets, wie wel en wie niet competent is. De gevolgen hiervan komen nu boven water, examenfraude, diplomafraude, dalende onderwijskwaliteit  en een ‘tien’ voor een politiek pamflet dat ‘scriptie’ genoemd wordt.  Hun voornaamste bezigheid bestaat uit ‘citeren’ en ‘overschrijven’ natuurlijk met een verwijzing en dat is niet zozeer omdat ze geen auteursrecht willen schenden, dat zoen ze om de argeloze lezer er van te overtuigen hoe erudiet ze wel niet zijn. Een essaytje van een paginaatje of veertig over hun vernieuwend onderwijs heeft al snel een paginaatje of vijftien uitsluitend gewijd aan alle boekjes, boeken, geschriftjes, andere essaytjes, enzomeer,  waaruit ze hebben overgeschreven. Een eigen idee of mening hoe onderwijs eruit moet zien hebben ze eigenlijk niet. Het is meer een ‘geknipt en geplakt’ paradigmashift waar ze zo graag over roeptoeteren. En het mooiste is natuurlijk als er tussen als die titels van opstelletjes ook nog een paar keer verwezen kan worden naar een eigen opstelletje dat ze honderd jaar geleden als studieobject hebben mogen neerpennen. Het heeft in het huidige tijdsgewricht geen enkele waarde meer egens al lang achtgerhaalde onzin, maar het staat toch intelligent. Toch?En dan hun zogenaamde ‘zoektocht’ naar ‘talenten’. Wat ze onder ‘talent’ verstaan wordt nergens duidelijk. Wel weten ze hoe talenten te ontdekken zijn. Dat kan, volgens de proleet, door selectie instrumenten zoals de Cito-toets, de IQ test en de instroomtoets af te schaffen om elk kind ‘de kans te bieden zijn talenten tot ontplooiing te laten komen. Iets in de zin van ‘geen gezeik, iedereen rijk’. Een grotere voorstelling van hun onderwijsonbenul is niet mogelijk en laat zien dat hun onderwijstheorie en de dagelijkse onderwijspraktijk met elkaar vloeken als een ketter in de kerk. Maar het zal hun worst wezen, zolang er bestuurdersonbenullen rondlopen die denken dat op deze manier er geld te verdienen valt aan het onderwijs kunnen de proleten hun gang gaan.Jesse Jeronimoon

 
----------