Home
 
“Machthebbers wennen er al snel aan feiten zo te verdraaien dat ze altijd gelijk hebben en hun gelijk wordt gesteund door wie daar beter van wordt. De wetten van Goden en mensen wijken voor willekeur want het leven is hachelijk en de mensen zijn maar zelden geneigd voor de waarheid te bloeden.”
 
 
Zelfs de schrijver(s) van de mythe van Herakles hadden zoveel honderden jaren geleden een duidelijk beeld van machthebbers en hun lakeien. In de voetsporen van de mytheschrijvers volgden de politieke pamfletten, theaterstukken en schotsschriften van Sophocles, Euripides, Aischylos, Xenophon, en anderen. Allen volgden kritisch de politieke en maatschappelijke bewegingen van die tijd en lieten niet na om hun pen als wapen te gebruiken. 


 
Tien jaar geleden begon ik een weblog op de website van Beter Onderwijs Nederland. Vaste prik, elke week een column over het wel en wee van het Nederlandse Onderwijs. Onderwijsvernieuwingen, managers, bestuurders (steevast bestuurderen genoemd), ministers en staatssecretarissen, geachte leden van de tweede kamer, orthopedagogen, zelfbenoemde intellectuelen, zweef-liegers en bezemberijders, omhooggevallen gym leraren, het nieuwe leren, het competentie gericht onderwijs, de HBO fraude en diplomafraude, onderwijsdeskundologen, enz... werden in die vijf jaar wel op de een of andere manier onderwerp van soms wel hilarische columns. Het is mijn vak geworden, naast het docentschap. Op gestelde tijden en daar waar nodig was de pen in vitriool gedoopt. De columns resulteerden uiteindelijk in drie bundels "het nieuwe leren van de keizer", "leraren doen het niet voor het geld", en  "Julius Caesar gezegd te Waterloo." 

We gaan het zo doen. Wekelijks, misschien wel meer  en soms eens minder, voeg ik een column toe aan mijn blog. Na een tijdje wordt de blog 'opgeruimd' en worden de geschreven columns 'gearchiveerd' bij 'Columns onderwijs'op de plaats waar ze horen zodat iedereen ten allen tijde de columns nog eens kan nalezen.

Wil je een column op jouw website plaatsen, doe gerust maar vergeet niet om een linkje te plaatsen. En voor de lezers-docenten onder u die de column willen uitprinten en op het prikbord in de koffiekamer ( was vroeger gewoon de lerarenkamer) hangen, met alle plezier.

Hop eens rond, zou ik zeggen, veel leesplezier gewenst.


Jesse Jeronimoon